Teksty kluczowe

ICCJ offices Martin Buber  Hpuse Heppenkeim

01/08/1947 r.

Seelisburg 1947
( 10 ICCJ Points )

The following statement, produced by the Christian participants at the Second conference of the newly formed International Council of Christians and Jews, was one of the first statements following World War II in which Christians, with the advice and counsel of Jews, began to come to terms with the implications of the Shoa.
TEN POINTS

flaga Państwa Izrael

14/05/1948 r.

Deklaracja Niepodległości Państwa Izrael

Ziemia izraelska stanowi kolebkę Narodu Żydowskiego. Tutaj ukształtowała się jego tożsamość duchowa, religijna i polityczna. Tutaj po raz pierwszy utworzył on własne państwo, stworzył wartości kulturowe o znaczeniu narodowym i ogólnoludzkim oraz dał światu wieczną Księgę Ksiąg.

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

28/10/1965 r.

Nostra aetate

Zgłębiając tajemnice Kościoła, święty Sobór obecny pamięta o wiezi, którą lud Nowego Testamentu zespolony jest duchowo z plemieniem Abrahama. Kościół bowiem Chrystusowy uznaje, iż początki jego wiary i wybrania znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków. (...) Skoro więc tak wielkie jest dziedzictwo duchowe wspólne chrześcijanom i Żydom, święty Sobór obecny pragnie ożywić i zalecić obustronne poznanie się i poszanowanie, które osiągnąć można zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz przez braterskie rozmowy.

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

24/06/1985 r.

Żydzi i judaizm w głoszeniu słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego

W deklaracji Nostra aetate (nr 4) Sobór mówi o „więzi, którą są zespoleni duchowo" chrześcijanie i Żydzi, o „wielkim dziedzictwie duchowym wspólnym" dla jednych i drugich oraz stwierdza, że Kościół „uznaje, iż początki jego wiary i wybrania znajdują się według Bożej tajemnicy zbawienia już u Patriarchów, Mojżesza i Proroków"..

Menora z pracy Moniki Krajewskiej - Na najlepszym aksamicie

11/06/1999 r.

Jan Paweł II Modlitwa w intencji narodu żydowskiego

Modlitwa ta została napisana na prośbę p. Stevena Goldsteina, syna krakowskich Żydów. Sfinansował on też druk miliona obrazków zawierających tę modlitwę wraz z fotografią ze spotkania Jana Pawła II z rabinem Elio Toaffem w synagodze rzymskiej. Nakład został rozpowszechniony przed Dniem Judaizmu w 2001 roku.

Kościół i Izrael

29/10/1999 r.

KOŚCIÓŁ i IZRAEL

Wkład Europejskich Kościołów Reformacji do stosunku między chrześcijanami a Żydami. Wynik obrad Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej “Kościół i Izrael” (1996 – 1999)
Tekst opracowany przez Leuenberską Naukową Grupę Dyskusyjną “Kościół i Izrael” na polecenie Komitetu Wykonawczego Leuenberskiej Wspólnoty Kościołów
Projekt tekstu oficjalnego stanowiska Kościołów członkowskich LWK
Redakcja z dnia 29 października 1999

Fragmenata logo prchiz

10/09/2000 r.

Dabru emet - mówcie prawdę!

W ostatnich latach nastąpiła dramatyczna, bezprecedensowa zmiana w stosunkach żydowsko-chrześcijańskich. Przez niemal dwa tysiąclecia żydowskiej diaspory chrześcijanie zwykli charakteryzować judaizm jako religię nieudaną czy, w najlepszym razie, przygotowującą grunt i mającą swoje wypełnienie w chrześcijaństwie. Jednak w dziesięcioleciach, które nastąpiły po Holokauście, chrześcijaństwo uległo dramatycznej zmianie.

Konferencji Kościołów Europejskich

22/04/2001 r.

Z Karty Ekumenicznej

Za antyjudaizm chrześcijański prosimy Boga o przebaczenie, a nasze żydowskie siostry i naszych żydowskich braci o pojednanie. Jest sprawą naglącą, by nasze Kościoły przez głoszenie i nauczanie, w teorii i praktyce, ukazywały głęboki związek wiary chrześcijańskiej i judaizmu oraz by wspierały współpracę chrześcijańsko- żydowską.

Biblia

16/05/2001 r.

Naród żydowski i jego święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej

Przedmowa kardynała Józefa Ratzingera do dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej Naród żydowski i jego święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej. "Tematem centralnym w teologii Ojców Kościoła była wewnętrzna spójność Biblii składającej się ze Starego i Nowego Testamentu. Że nie był to bynajmniej tylko problem teoretyczny, można się o tym dotykalnie przekonać śledząc duchową drogę jednego z największych nauczycieli chrześcijaństwa - św. Augustyna z Hippony".