S - bibliografia dialogu

S

Sacks Jonathan (rabin)

Sadhvi Bhagawati Saraswati - (India, Hindu)

 • Coronaspection – Introspection II (2020-06-11) Interviews with Grand Mufti Mustafa Ceric - Bosnia, Geshe Tashi Tsering - India, Sadhvi Bhagawati Saraswati - India. "The second “introspection” in the Coronaspection series brings together three religious voices that we do not often find in conversation with one another. The present reflection draws out themes that emerge from this three-way juxtaposition. Our Hindu and Buddhist voices represent the same geo-political reality of COVID-19, India, through two individuals, Geshe Tashi Tsering (Buddhist) and Sadhvi Bhagawati (Hindu), who have oversight and leadership roles in large monastic communities. The Muslim voice comes from Bosnia, in the person of Grand Mufti Emeritus Mustafa Ceric. The common thread that ties these three presentations is the process of going inwards, under situation of lockdown, and recovering the core spiritual insight that drives the spiritual life and the life of the community... "

Safrai Chana (Prof. dr )

 • Pismo i tradycja w judaizmie. Podstawy hermeneutyczne. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. Jerozolima, 19.9.1997 (Warszawa)

SALIJ J.,

 • Antychrześcijańska postać antysemityzmu, WDr 14 (1986) nr 1-2, s. 68-74.
 • Czy Żydzi ukrzyżowali Pana Jezusa? "Więź" 1986, z. 78, s. 52-57.

Salomon Norman

 • Judaizm- przekład Joanna Mytkowska, Prószyński i S-ka SA, ISBN 83-7337-814-6, .

Sanders E.P.

 • Jesus and Judaism, Philadelphia 1985.

Sandmel David

Sangalli M.

 • Dal ghetto alla tolleranza: percorrendo l'Europa di eta moderna tra ebraismo e cristianesimo. by Giornale di Storia (Sapienza University of Roma) 11/2013 - MISCELLANEA. Research Interests: Christianity, Antisemitism (Prejudice), Judaism, and Ghetto

Saramowicz Andrzej - spotkania on-line

 • Między religiami - Muzeum POLIN 12.06.2016 - 16.01.2017 - Spotkania w małej, warsztatowej grupie będą przeplatać się ze spotkaniami dla większej publiczności, podczas których filozofowie i znawcy religii, Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz będą dyskutować ze sobą na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

Saraswati Swami Chidanand (India)

Sauerland K.

 • Polski marzec 1968 jako historia intelektualna.

Schellenbacher Wolfgang

 • From Political Activism to Disillusionment Austrian Socialist Refugees in Czechoslovakia, 1934–1938 in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Schmidt Johann-Michael (Prof. dr.)

 • Znaczenie Izraela w dialogu żydowsko-chrześcijańskim z perspektywy Ewangelickiego Kościoła Nadrenii. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. 17.4.1997 (Preetz)

Schmitz Anna-Raphaela

 • „Meine Familie hatte es gut in Auschwitz“ Das Leben der Lager-SS in Auschwitz-Birkenau nach Dienstschlussin in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Scholem G.

 • Der Name des Gottes und die Sprachtheorie der Kabbala, w: Judaica, t. 3. Frankfurt am Main 1973
 • Judaizm. Parę głównych pojęć, przeł. J. Zychowicz. Kraków 1991
 • Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania. Warszawa 1997.

Schoneveld Jacobus

Schoon Simon Holandia (prof. dr.)

 • Lud Boży i stosunki żydowsko-chrześcijańskie. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. 18.4.1997 (Preetz)

Schudrich Michael

Finder Gabriel (Editor), Aleksiun Natalia (Editor), Polonsky Antony (Editor), Schwarz Jan (Editor)

 • Making Holocaust Memory. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 Making Holocaust Memory. Paperback – January 1, 2008 by Gabriel Finder (Editor), Natalia Aleksiun (Editor), Antony Polonsky (Editor), Jan Schwarz (Editor)

Schoeps Julius H.

 • Nowy leksykon judaistyczny, opracowanie: Julius H. Schoeps, ISBN: 978-83-60279-13-7, Cyklady, 2007.

Schwitzer F.M.

 • Jewish-Christian Encounters over the Centuries. Symbiosis, Prejudice, Holocaust, Dialogue, red. M. Perry, F.M. Schwitzer, New York, 1994

Segroves Diane M.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 • 1 II 2017. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich. "Dyskusja, która przebiegała w Senacie po odczytaniu projektu uchwały (stenogram) rozczarowała wielu polskich ewangelików. Można było odnieść wrażenie, że więcej było w niej uprzedzeń i stereotypów niż chęci docenienia ewangelicyzmu i Reformacji w Polsce. Szczególną trudność dla Senatorów stanowiło stwierdzenie, że "idee Reformacji przenikały w XVI wieku do Polski, która stanowiła wzór tolerancji religijnej w ówczesnej Europie" oraz, że ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języka ojczystego, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości narodowej i obywatelskiej".

Seshagiri Rao K.L.

 • A Hindu response: the value of religious pluralism in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 46-58.
 • A Hindu response: the value of religious pluralism in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 46-58.

Seweryniak Henryk

 • Theology after Auschwitz - Polish Perspective w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz, Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9
 • Judaizm, Studia Płockie 26 (27-52) 1998

Shaposhnikov Vladislav

(Lomonosov Moscow State University)

Sherwin B.L.

 • Duchowe dziedzictwie Żydów polskich, tłum. W. Chrostowski, Warszawa 1995.
 • A wy za kogo mnie uważacie? Żydowska odpowiedź na pytanie Jezusa, ZNAK, październik 2013, nr 701 "Proponuję, aby Jezusa uważano za jednego z żydowskich Mesjaszy: za Mesjasza syna Józefa. Dałoby mu to miejsce w ramach żydowskich rozważań teologicznych i zakończyłoby ciągnącą się przez stulecia tradycję faktycznej ekskomuniki Jezusa ze wspólnoty wiary, do której należał."
 • Abraham Joshua Heschel, WAM, Kraków 2003. Byron L. Sherwin jest uczniem wybitnego żydowskiego myśliciela Abrahama J. Heschela. Od lat działa na rzecz dialogu między wyznawcami judaizmu a katolikami.
 • Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, przeł. W. Chrostowski. Warszawa 1995
 • WE WSPÓŁPRACY Z BOGIEM Wiara, duchowość i etyka społeczna Żydów, ISBN: 83-7318-438-4 WAM, Kraków 2004. Wprowadzenie w świat teologii żydowskiej - według której człowiek jest współpracownikiem Boga w świętym dziele odkupienia świata - a także w istotne aspekty żydowskiej etyki i moralności.

Kasimow Harold, Sherwin Byron L.

 • Żadna religia nie jest samotną wyspą. Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny. Numer katalogowy: 040-1731, ISBN:83-7318-172-5 WAM, Kraków 2005 - Rabin Abraham Joshua Heschel to jedna z najważniejszych postaci w świecie relacji żydowsko-chrześcijańskich na kontynencie amerykańskim. Prezentowana książka, stanowi zbiór esejów autorstwa osób, które go znały, studiowały u niego czy też z nim toczyły dyskusje."
 • Jan Paweł II i dialog międzyreligijny. ISBN: 83-7097-718-9; WAM, Kraków. "Jan Paweł II i dialog międzyreligijny to książka, w której wybitni przedstawiciele różnych systemów religijnych - buddyzmu, islamu i judaizmu - ustosunkowują się do wypowiedzi Jana Pawła II dotyczących tych religii oraz kwestii dialogu międzyreligijnego."

Signer Michael A. (rabin)

 • Dlaczego Żydzi odrzucili Jezusa? tłum. Violetta Reder, Znak, styczeń 2003 nr 572. "Odrzucenie Jezusa Chrystusa przez Żydów oznaczało nie tylko odrzucenie prawdy chrześcijaństwa. Było ono uznaniem nieprzerwanej prawomocności Bożego objawienia i Bożych przykazań, które będą towarzyszyć Żydom, dopóki nie przyjdzie ich Mesjasz. Stąd odrzucenie Jezusa przez Żydów przybrało postać pewnej siebie, gniewnej i prawie skandalicznej retoryki."
 • American Jewish Theology after Auschwitz w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9
 • "Nostra Aetate after 40 Years: A Decisive Change". Michael A. Signer Department of Theology University of Notre Dame - "Introduction: One of the easiest ways to assess the difference in relations between Christians and Jews in the forty years since 1965 is to examine a library catalogue. The number of books devoted to the historical, theological and philosophical dimensions of our relationship grows larger every year. Beyond the printed pages there are human encounters which encourage exploration of our religious traditions. There are dozens of symposia and many research centers that focus on the past, present and future of this relationship. If someone were to investigate this topic prior to 1965 they would discover only a few Jewish authors who explored the Christian tradition and even less Christian authors who examined Judaism with a measure of empathy. "

Sikora Piotr

S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation

 • S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Silberklang David

Skibińska Alina

 • Guide to the Sourceson the Holocaust in Occupied Poland(Translated,revised and updated edition of the original Polish Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich by Alina Skibińska, Warsaw, 2007) With the cooperation of: Co-authors: Giles Bennett, Marta Janczewska, Dariusz Libionka, Witold Mędykowski,Jacek Andrzej Młynarczyk, Jakub Petelewicz, Monika Polit. Translator: Jessica Taylor-Kucia. Editorial board: Giles Bennett, Michał Czajka,Dieter Pohl, Pascal Trees, Veerle Vanden Daelen. European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)2014
 • Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich, współpraca, Marta Janczewska [and others]. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Wydawnictwo Cyklady Warszawa, 2007.

Skorka Abraham (rabbi)

SKUCHA P.

 • Żydzi i judaizm w przepowiadaniu i katechezie Kościoła po II Soborze Watykańskim, w: Dzieci jednego Boga, red. W. Chrostowski, ATK, Warszawa 1991, s. 280-290.

Smith Wilfred Cantwell

 • Philosophia as one of the religious traditions of humankind (1984), w: W.C. Smith A Reader, Oneworld, 2001, 72-84.
 • A history of religion in the singular + Religious life as partici-pation in process, w: W.C. Smith, Towards a World Theology, Macmillan, 1981, 1-44.
 • Towards a World Theology, Macmillan, 1981.
 • A Reader, Oneworld, 2001.

Smolar Aleksander

 • BARDZO SMUTNA ROCZNICA - Aleksander Smolar w rozmowie z Michałem Okońskim /Tygodnik Powszechny, marzec 2018./ "Nie rozumiem roli, jaką Marzec ’68 odgrywa w polskiej pamięci i świadomości – w każdym razie tej inteligenckiej. Po pierwsze, było wiele innych ważnych wydarzeń, które nie zostały tak zapamiętane albo w dzisiejszej świadomości nie domagają się uczczenia – np. rok 1956, który był niezwykle istotną cezurą w dziejach systemu sowieckiego i stwarzał w społeczeństwie poważne nadzieje na zmiany. Dziś w samej Warszawie organizuje się o Marcu wystawy, konferencje i debaty, ukazują się książki, są spektakle teatralne, z których jeden reżyseruje zresztą moja córka. Ale poczucie dwuznaczności w obchodzeniu tej rocznicy towarzyszy mi od początku... Ile to już, pół wieku minęło?"
 • Tabu i niewinność

Snyder Timothy

Sobelman Michał

 • Paszporty złudzeń. Sprawa paszportów południowoamerykańskich widziana z Będzina („Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2020, t. 16, s. 700–717)

Sobór Wszechprawosławny (2016r).

Sobór Konstantynopolitański I (381r).

Sojka Jerzy

 • Ekumeniczne deklaracje reformowanych. /Jednota 2017 Nr4/{.target_blank - Jerzy Sojka – doktor teologii ewangelickiej, adiunkt w Katedrze Teologii Systematycznej w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
 • "Reformatorzy i reformacja". Jednota, NR 3/2017, ss. 35-39.

Soyer François

 • Popularizing Anti-Semitism in Early Modern Spain and its Empire. Francisco de Torrejoncillo and the Centinela contra Judíos (1674).by François Soyer This book charts the history and influence of the most vitriolic and successful anti-Semitic polemic ever to have been printed in the early modern Hispanic world and offers the first critical edition and translation of the text into English. First printed in Madrid in 1674, the Centinela contra judíos (“Sentinel against the Jews”) was the work of the Franciscan Francisco de Torrejoncillo, who wrote it to defend the mission of the Spanish Inquisition, to call for the expansion of discriminatory racial statutes and, finally, to advocate in favour of the expulsion of all the descendants of converted Jews from Spain and its empire. Francisco de Torrejoncillo combined the existing racial, theological, social and economic strands within Spanish anti-Semitism to demonize the Jews and their converted descendants in Spain in a manner designed to provoke strong emotional responses from its readership. Research Interests: Early Modern History, Inquisition, Antisemitism (Prejudice), Jewish History, Spanish History, and 29 more

Soloff Emily

Solomon R. Norman

 • Odczytać swoje powołanie, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Soloveitchik Joseph B.

 • Confrontation "Tradition" 1964 Vol. 6 No. 2
 • Confrontation Addendum "Tradition" 1964 Vol. 6 No. 2
 • The Lonely Man of Faith, Tradition, vol. 7#2, p56, 1965. This essay was published as a book by Doubleday in 1992, reprinted by Jason Aronson in 1997, and reprinted in a revised edition by Koren Publishers Jerusalem in 2011.

Soloveichik Meir Y.

СОЛОВЬЕВ Вл. С.

Sołowiow Włodzimierz

 • Judaizm i kwestia chrześcijańska,

Spicer K.P.

 • Antisemitism, Christian Ambivalence, and the Holocaust, red. K.P. Spicer, Bloomington 2007

Sporniak Artur

 • Teologia grzechu, rozmowa z Józeferm Majewskim "Tygodnik Powszechny", 26/04/2021

Stach Stephan

Stachewicz Krzysztof

Stachowiak Paweł

Stankowski Albert

 • How Many Polish Jews Survived the Holocaust?; Jewish Religious Life in Poland after the Holocaust / Albert Stankowski in.: Jewish Presence in Absence: the Aftermath of the Holocaust in Poland, 1944 – 2010 / Edited by Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska; Jerusalem: Yad Vashem 2014.
 • Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez Polskę w czerwcu 1967 roku, w: Rozdział wspólnej historii Studia z dziejów Żydów w Polsce, Warszawa: Cyklady, 2001.
 • Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, ss. 103-151. Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2000.
 • Emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945–1960 w: Studia z historii i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, A. Grabski, M. Pisarski, A. Stankowski, Warszawa: Trio, 1997, s. 83–141

Starowieyski Marek (ks.)

Stasiński Maciej

 • Estetyka “wydarzeń”, w: Res Publica, 1988 nr 4,

Steinlauf M.C., Polonsky A. (red)

Steinlauf M.C.

 • Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Cyklady, Warszawa 2001.

Stefanov Pavel

 • The Bulgarian Orthodox Church and the Holocaust: Addressing Common Misconceptions Pavel Stefanov - Dr. Vladimir Stefanov Georgiev (Archimandrite Pavel Stefanov) is an Associate Professor in Church History, History of Religions and History of the NRMs at Shoumen University in Bulgaria. He holds a Btheology degree (Sofia 1975), MA degree in History (Budapest 1997) and a PhD in Philosophy(Sofia 1997). Author of a history of the Russian Orthodox Church inthe 20th century (reviewed in REE 1998) he haspublished earlier articleson religion in Bulgaria. He has been on fellowships to Great Britain (1995 and 1999), Hungary (1996-1997), Germany (2000, 2001, 2002, and 2004) and the USA (2006).This paper was presented at a session of the American Academy of Religion in Philadelphia in November 2005, then he was a fellow at the U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington, DC. Bibligraphy

STEGEMANN H.

 • Esseńczycy z Qumran, Jan Chrzciciel i Jezus (Biblioteka Zwojów t. 9), tłum. Z. Małecki, A. Tronina, The Enigma Press, Kraków-Mogilany 2002.

STERN K.

 • Słup ognia, tłum. M. Sobolewska, Biblioteka FRONDY - Apostolicum, Warszawa - Ząbki 1999.

Stern David H. (red.)

 • Komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Wydawnictwo VOCATIO ISBN: 83-7146-079-1. Warszawa 2004. "Komentarz żydowski do Nowego Testamentu wychodzi naprzeciw postulatom współpracy w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i stanowi praktyczne urzeczywistnienie zaleceń II Soboru Watykańskiego (Nostra aetate), który potwierdza obustronne korzyści z poznawania tradycji religijnej wyznawców judaizmu i chrześcijan. Nowy Testament jest w nim rozumiany i przedstawiony z perspektywy żydowskiej i chrześcijańskiej zarazem, ponieważ to dzieło wydobywa i szanuje to, co dla obydwu religii jest wspólne i zbieżne."

Stola Dariusz

di Storia Giornale

 • D. Tollet, Entre dogme et hérésie: l´antijudaisme. Le cas de l´accusation de crime rituel portée contre les juifs dans la chrétienté latine. by Giornale di Storia (Sapienza University of Roma) 2/2009 - MISCELLANEA. Research Interests: Antisemitism (Prejudice), Jewish ritual murder accusation, Confederazione Polacco-lituana, Benedetto XIV, and Clemente XIV. "L´attitude du monde catholique à l´égard du judaïsme n´est pas empreinte de simplicité et souvent, du point de vue de la doctrine chrétienne, elle se situe entre le dogme et l´hérésie. Ceci apparaît très nettement en ce qui concerne l´accusation de crime rituel portée par les chrétiens contre les Juifs et qui a pu autoriser l´assimilation du prétendu crime à un renouvellement de la crucifixion et des victimes aux martyrs du massacre des innocents. Cependant, à partir du Concile de Trente, l´Église romaine s´est efforcée de revenir à la saine doctrine, le point d´orgue étant constitué par le rapport de Laurent Ganganelli qui lavait les Juifs de ces accusations sans faire pour autant l´unanimité. Cette attitude n´a pas été celle de l´Église catholique polonaise où les cas d´accusations se sont répétés jusqu´à l´abolition de la torture par le roi Stanislas-Auguste mais la rumeur n´a pas disparu avant le Concile Vatican II."

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach

 • Ludzie Ludziom ŻYDZI - KIELCE - PAMiĘĆ. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce 2009
 • Listy z Getta - Książka (pdf) wydana została w 2007 roku przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach. Publikacja składa się z kilkudziesięciu cudem ocalałych w wojennej zawierusze kart pocztowych, listów i fotografii. Jest to dziś jedyny materialny ślad po żyjących w Kielcach przed wojną członkach rodziny Goldszajdów.

Strack, Hermann Leberecht, 1848-1922; Billerbeck, Paul, 1853-1932.

Strzelecka Kinga (s)

 • Berith – Przymierze cykl artykułów, JEDNOTA 9–10 (1986 - 1997)

Studia Nauk Teologicznych KUL

 • Dialog CHrześcijańsko-Żydowski, Studia Nauk Teologicznych Tom 11 - 2016. Wydawca: Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Student Gil (rabbi)

Sułek Antoni

Sułek-Kowalska Barbara

Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Synod Ewangelickiego Kościoła Krajowego Wirtembergii

 • Landessynode lehnt Mission unter Juden ab; "epd-Wochenspiegel" nr 15 z 2000 r. - odrzucenie, w kwietniu 2000 r, działalności misyjnej wśród Żydów przez Synod Ewangelickiego Kościoła Krajowego Wirtembergii

Synod Niemieckiego Kościoła Ewangelikalnego (EKD)

SZAHAK I.

 • Żydowskie dzieje i religia. Żydzi goje - XXX wieków historii, tłum. J. M. Fijoł, Fijorr Publishing, Warszawa - Chicago 1997.

Szapiro Paweł

Szauer Remigiusz (ks.)

Szelągowska-Mironiuk Angelika

Psycholożka, psychoterapeutka, polonistka, nauczycielka akademicka, doktorantka Uniwersytetu SWPS. Autorka bloga Katolwica&Mąż

Szkoła Dawid

Szostek Andrzej (ks.)

Szukalski Wojciech (ks.)

Szuchta Robert, Trojański Piotr

 • Zrozumieć Holokaust. Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2012
 • O losach Dawidka Rubinowicza, 26/08/2009

Szwarcman-Czarnota Bella