Materiały edukacyjne:
Żydowska teologia chrześcijaństwa: Wydarzenia dialogu: Kontrowersje: Pomoce i projekty edukacyjne: Chrześcijańska teologia współczesnego judaizmu:
 
Teksty dialogu Filozofia dialogu
Teologia po Szoa
Dialog teologiczny
Katecheza o Żydach i judaizmie
Dialog a liturgia
Misja i dialog

Polska Rada Chrześcijan i ŻydówOto jak dobrze
i jak miło,
gdy bracia
mieszkają razem
(Ps 133)
 
Celem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów jest przyczynianie się do wzajemnego poznawania się i zrozumienia chrześcijan i Żydów, przezwyciężania stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych.
 
Kim jesteśmy Władze Statut Siedziba Członkowie honorowi Człowiek Pojednania Nagroda honorowa Publikacja Kwartalnik Kalendarium Linki Lektura
 
 

"Niech ci błogosławi Pan z Syjonu, abyś oglądał szczęście Jeruzalem po wszystkie dni życia twego!"

12 VI 2019. Wręczenie nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka za rok 2018 ks. Andrzejowi Żurawowi z Kościoła grekokatolickiego, pracującemu w Komańczy. Uroczystość odbyła się w trakcie rekolekcji duchowieństwa przy udziale ks. abp Popowicza oraz bp Juszczaka. Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, były współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odczytał laudację oraz list rabina Boaza Pasha - laureata tytułu "Człowiek Pojednania" Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów - skierowany do ks. Andrzeja. Ks. Andrzej Żuraw został uhonorowany nagrodą im. ks. Romana Indrzejczyka przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 27 XII 2018.. Proboszcza greckokatolickiej parafii pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Komańczy doceniono za wkład w dialog i pojednanie chrześcijańsko-żydowskie. /KAI 28 XII 2018./

30 VI - 3 VII 2019. Lund. Doroczna konferencja Mędzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów ICCJ

 
 
 


Trwające - zanotowane w Polsce i na świecie:

Światło negatywu / Obrazy z Archiwum Ringelbluma i archiwum Jerzego Lewczyńskiego / na nowo odczytane
Wystawa czasowa w Żydowskim Instytucie Historycznym od 26 kwietnia do 25 sierpnia 2019 r.
"Fotografie z Archiwum Ringelbluma zostają na wystawie pokazane w relacji z archiwum Jerzego Lewczyńskiego, szklanymi negatywami znalezionymi w latach 60. na poddaszu domu w Sanoku - wizerunkami rodziny żydowskiej z początków XX wieku wykonanymi przez aptekarza Henryka Eisenbacha."
Istnieje granica niwelująca różnicę między negatywem a pozytywem. Fotografia będąca przekazem spraw minionych posiada cechy dokumentu bezpośrednio uczestniczącego w wydarzeniach. W procesie szukania prawd absolutnych negatyw staje się pierwszym i wiarygodnym świadkiem. (Jerzy Lewczyński)
Żydowskie Muzeum Galicja: Cykl dyskusji: (Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich
Żydowski Instytut Historyczny - Program Oneg Szabat.

Wieloletni plan działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o działalności grupy Oneg Szabat, upamiętnienie jej członków oraz udostępnienie zbiorów Archiwum Getta Warszawy, czyli. tzw. Archiwum Ringelbluma w Polsce i za granicą.
Muzeum POLIN - wystawa stała.
1000 lat historii Żydów polskich


Propozycje:

Nabór na pobyty badawcze GEOP 2020.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłaszają nabór na 3-miesięczne pobyty badawcze dla doktorantów oraz 5-miesięczne pobyty badawcze dla osób ze stopniem doktora, które rozpoczną się w styczniu 2020 r.

Program jest finansowany w ramach Global Education Outreach Program, dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.
Program ma na celu wsparcie badań realizowanych w zakresie historii i kultury Żydów w Rzeczpospolitej Obojga Narodów i jej państwach sukcesyjnych. Jego celem jest stymulowanie rozwoju i powiększania się grupy naukowców wyspecjalizowanych w tych obszarach. Preferowane będą projekty wymagające badań w zbiorach i kolekcjach przechowywanych w Warszawie

Grzech antysemityzmu

 • Zbigniew Nosowski: "O milimetr od antysemityzmu. Rozmowa z Adamem Michnikiem." /"Więź" 7/2011./
 • Sprawa aktywności wykładowej ks. prof. Tadeusza Guza dotyczącej Żydów i judaizmu.

Relacje i dialog chrześcijańsko żydowski i szerzej: religijny i międzyreligijny, w Polsce i na świecie

Monitorujemy:

Benedykt XVI - "Wiara i powołanie bez żalu" /"Dary łaski i wezwanie Boże bez odwołania", [Biblia Tysiąclecia (Rz 11,29)]/ (Gnade und Berufung ohne Reue) - rozprawa na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. /Communio/


 • Dyskusja (Dialogika):
 • 26 XI 2018. Burza i dyskusja teologów po słowach Benedykta XVI o Żydach. Papież-senior odpiera zarzuty. /DEON/

Inicjatywy dialogu w Polsce i na świecie:

  W tym:
 • Mędzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów (ICCJ), Debora Weissman - intorduction video

 • Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie Rabbi Dr. Alon Goshen-Gottstein

  In this interview he shares his thoughts and experiences, and advice for those taking their first steps into understanding others and their differing traditions and beliefs.
  Więcej:

 • 18 III 2019. Leaders' Statements "Members of the Elijah Board of World Religious Leaders and the Elijah Academy have addressed a selection of controversial issues of global concern and with significance across faiths."


Księgarnia


 • Siedem książek Więzi - ważnych do zrozumienia relacji polsko-żydowskich
  Relacje chrześcijańsko- i polsko-żydowskie, wciąż obecny w Polsce antysemityzm, wartość dialogu między katolikami i Żydami - przypominamy najważniejsze książki na ten temat, które ukazały się w Wydawnictwie Więź.


 • Żydzi w Polsce odrodzonej


 • Pełna edycja Archiwum Ringelbluma została wzbogacona o dwa, niezwykle cenne, tomy: pisma Emanuela Ringelbluma z getta i bunkra "Krysia".
  Więcej:

 • Cast out of the covenant.

  More:

  Więcej - księgarnia:
 •    

  Wydarzenia - zanotowane w Polsce i na świecie

  • najważniejsze - 2017.
  • najważniejsze - 2018.
  • najważniejsze - 2019.

  Zapowiedzi:

  Wydarzenia bieżące


  16 VI - 18 VI 2019. Trwa "Zachor - Kolor i Dźwięk." XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Białmystoku.

  Festiwal Zachor na dobre wpisał się w Białystok. To już 12. jego edycja! I równie nastrojowa, przepiękna, dająca do myślenia i pozwalająca wrócić do dawnych czasów, co poprzednie.

  17 VI 2019. Spotkanie po wydaniu książki Grzegorza Gaudena "Lwów. Kres iluzji. Opowieść o pogromie listopadowym 1918"

  "Wiedziałem wcześniej o tym pogromie, ale nie znałem szczegółów. Wiedziałem i nie wiedziałem. Zapominałem. To było wygodne – wiedzieć, ale móc niekiedy nie wiedzieć. Teraz trudniej będzie nie wiedzieć". Adam Zagajewski
  "Czy to naprawdę mogło się zdarzyć? Szok, który wywołały niegdyś książki Jana Tomasza Grossa, ma w historycznym reportażu Grzegorza Gaudena siłę rażenia jeszcze potężniejszą". Andrzej Romanowski

  17 VI 2019. "Żądamy odwołania koncetu (...) Kościół nasz jest Domem Bożym, a nie salą koncertową dla podejrzanej proweniencji talmudycznych diabłów."
  Czterech mężczyzn próbowało zakłócić koncert organowy, jaki odbywał się w białostockim kościele św. Rocha w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej "Zachor - Kolor i Dźwięk", który organizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska - Izrael oraz Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie.
  Kuria metropolitalna wyraża z powodu zajścia ubolewanie.

  Wcześniej, 11 VI 2019 w imieniu parafian wysłano pismo przeciw koncertowi, "bo nie chcą w kościele talmudycznych diabłów"

  16 VI 2019. Fundacja Zapomniane: Jesteśmy wstrząśnięci wiadomościami, które dotarły do nas dziś z Wąwolnicy, gdzie mieszka nasz zaprzyjaźniony kamieniarz, pan Krzysztof, o którym pisaliśmy kilkakrotnie w ostatnich dniach. Jego warsztat został dziś w nocy doszczętnie zniszczony.
  Wcześniej, 7 czerwca: Pan Krzysztof, autor zdewastowanego pomnika w Karmanowicach, na grobie zamordowanych Żydów z Getta w Wąwolnicy, dziś po południu dokonał oględzin miejsca wspólnie z innymi reprezentantami lokalnej społeczności. Pomnik zostanie wyczyszczony w nadchodzącym tygodniu.
  Wiecej:
 • The Matzevah Foundation, Inc

  16 VI - 18 VI 2019. Zachor - Kolor i Dźwięk. XII Festiwal Kultury Żydowskiej w Białmystoku.

  Więcej:
  Białystok. "Parafianie przeciw koncertowi" (pismo ), bo nie chcą w kościele "talmudycznych diabłów"

  13 VI 2019. Ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa Zbigniewowi Nosowskiemu, redaktorowi naczelnemu kwartalnika "Więź" i współprzewodniczącemu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydow.

  Czwartek, 13 czerwca, 10:00. Sala Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydarzenia towarzyszące inspirowane działaniami "Więzi", z udziałem przedstawicieli jej środowiska.

  13 VI 2019. Ulicami Olkusza przejdzie marsz upamiętniający zagładę olkuskich Żydów. Uczestnicy przejdą tą samą drogą, którą 77 lat temu szli po raz ostatni żydowscy mieszkańcy miasta.


  12 VI 2019. Wręczenie nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka ks. Andrzejowi Żurawowi z Kościoła grekokatolickiego, pracującemu w Komańczy. Uroczystość odbyła się w trakcie rekolekcji duchowieństwa przy udziale ks. abp Popowicza oraz bp Juszczaka. Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, były współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odczytał laudację oraz list rabina Boaza Pasha - laureata tytułu "Człowiek Pojednania" Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów - skierowany do ks. Andrzeja.

  Ks. Andrzej Żuraw został uhonorowany nagrodą im. ks. Romana Indrzejczyka przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 27 XII 2018.. Proboszcza greckokatolickiej parafii pw. Opieki Najświętszej Marii Panny w Komańczy doceniono za wkład w dialog i pojednanie chrześcijańsko-żydowskie. /KAI 28 XII 2018./


  12 VI 2019. Grupa Jung Idysz i żydowska awangarda artystyczna w 20-leciu międzywojennym. Idee - Postawy - Relacje. Konferencja naukowa, Muzeum Miasta Łodzi.

  Ideą konferencji jest wskazanie i omówienie różnorodnych aspektów działalności artystów żydowskich w Polsce okresu międzywojennego, jako jednego z istotnych elementów kształtowania się nowoczesnej kultury polskiej.

  12 VI 2019. "Freud: logika doświadczenia. Spekulacje marańskie" - Lipszyc, Modzelewska-Kossowska, Mikurda - środa, 12.06, g. 18. Rozmowa z Adamem Lipszycem i Ewą Modzelewską-Kossowską Prowadzenie: Kuba Mikurda. Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, Warszawa

  "Książka Adama Lipszyca "Freud: logika doświadczenia. Spekulacje marańskie" (Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, 2019) to próba wydobycia z pism Sigmunda Freuda filozoficznej koncepcji człowieczeństwa. W siedmiu kolejnych studiach autor szczegółowo analizuje wybrane prace założyciela psychoanalizy, nierzadko koncentrując się na płodnych sprzecznościach, w które teksty te obfitują. W swoich analizach przywołuje na pomoc późniejszych teoretyków psychoanalizy, a także myślicieli nawiązujących do żydowskiej tradycji mesjańskiej, takich jak Gershom Scholem, Walter Benjamin i Jacques Derrida." "To jest filozoficzna książka o Freudzie. ..."

  11 VI 2019. Haszomer Hacair w świetle dokumentów z ARG. ŻIH, 18:00.
  Seminarium naukowe poprowadzą Ewa Koźmińska-Frejlak i Maria Ferenc Piotrowska z Żydowskiego Instytutu Historycznego.


  8, 9, 16 VI 2019 Pięćdziesiątnica: u katolików i protestantów (9 VI 2019), u prawosławnych (16 VI 2019) i u Żydów (od wieczora 8 VI 2019).


  8 VI 2019. Nowa książka rabina Waltera Homolki z dedykacją dla Rady: "Niniejsza książka jest próbą zrealizowania tej misji, którą Polska Rada Chrześcijan i Żydów doceniła, przyznając mi tytuł Człowieka Pojednania za rok 2017. Jej dedykowana jest ta książka."
  Rabin Walter Homolka jest laureatem tytułu CZŁOWIEK POJEDNANIA za rok 2017 Polskiej Rady Chrześcijan i Żydow -
  Czerwiec 2019. ZNAK - nowy numer: z Edytą Gawron i Alicją Maślak-Maciejewską rozmawia Marta Duch-Dyngosz: Gdzie w XIX-wiecznym Krakowie spotykały się ze sobą społeczności żydowska i nieżydowska?

  "W XIX w. powstały stowarzyszenia charytatywne wspierające osoby potrzebujące bez względu na wyznanie. Przykładem jest kuchnia społeczna, która wydawała bezpłatne posiłki wszystkim dzieciom z Kazimierza, chrześcijańskim i żydowskim. Instytucja ta działała przez kilkadziesiąt lat. Organizatorzy kuchni mieli nadzieję, że dzieci, które jedzą posiłki razem, będą w przyszłości przyjaciółmi."

  7 VI 2019. Landscape with a Synagogue: The (Un-)Lost Tradition of Polish Synagogue Architecture, Mikołaj Gliński, Culture.pl, published: May 15 2019

  "Culture.pl takes you on a tour to some of Poland’s magnificent synagogues. The fact that they have survived wartime trauma only make them shine more brightly. Some of these synagogues continue to serve Jewish communities in Poland today. Others serve as museums, honoring and celebrating the history and culture of Polish Jews."

  6 VI 2019. Szeerit hapleta w obozach. ŻIH, 18:00. Rozmowa prof. Andrzeja Żbikowskiego z dr Katarzyną Person wokół jej książki "Dipisi. Żydzi polscy w amerykańskiej i brytyjskiej strefach okupacyjnych Niemiec, 1945-1948".

  Jakie były losy Żydów z Polski w powojennych Niemczech? Jakie były ich relacje z polskimi dipisami (przesiedleńcami), miejscową społecznością niemiecką, żołnierzami wojsk okupacyjnych i przedstawicielami zarządzających obozami organizacji pomocowych? Jak "szerit hapleta" (hebr. ocalała resztka) siebie postrzegała - czy tkwiła wciąż w przedwojennej sieci powiązań, czy może chciała budować swoje życie poza krajem urodzenia? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć podczas spotkania dr Katarzyna Person i prof. Andrzej Żbikowski. Spotkanie poprowadzi Marta Janczewska.

  5 VI 2019. "Żydzi. Polska. Autobiografia" Muzeum POLIN.

  Uroczysta inauguracja serii wydawniczej "Żydzi. Polska. Autobiografia". Spotkanie jest prezentacją pierwszych tomów serii - wspomnień Jezechiela Kotika i Ludwiga Kalischa - i odbywa się w ramach cyklu Czytelnia POLIN. Na spotkanie zapraszają Katedra Judaistyki im. T. Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum POLIN i Wydawnictwo PWN.

  4 VI 2019. 4 VI 1989 - 4 VI 2019. "Odrodzenie życia żydowskiego w Polsce po 1989 roku". Muzeum POLIN.

  Przełom demokratyczny 1989 r., który symbolizuje data 4 czerwca, stworzył warunki odbudowy w Polsce społeczeństwa obywatelskiego. Dał również szanse na odrodzenie życia społecznego Żydów polskich.

  4 VI 2019. Seminarium poświęcone prezentacji dwóch publikacji z serii wydawniczej "Judaica Łódzkie": "Notatnikowi z getta łódzkiego" Józefa Zelkowicza oraz antologii "Oblicza getta".


  3 VI 2019. Zarząd Gminy Chrześcijańskiej im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie zaprasza na XI Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne przy Mogile Żydów na Hałbowie. 7 VII 2019, 16:00. Zaproszenie.


  2 VI 2019. Dzielnica żydowska 1939 oczyma Chaima Arona Kapłana.

  Spacer edukacyjny, który przybliży historię pierwszych dni i tygodni II wojny światowej z perspektywy Chaima Arona Kapłana — hebraisty, nauczyciela, autora podręczników, a przede wszystkim "Dziennika", który jest nowością wydawniczą ŻIH.

  2 VI 2019. "Moja dzika koza". Polskie poetki czytają. Wybór antologii jidysz. Big Book Cafe, J.Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa, 19:00-21:00.


  1 VI 2019. Prof. Joseph Weiler do młodych na Lednicy: musicie bronić wolności, demokracji, praw człowieka i z drugiej strony bronić cywilizacji chrześcijańskiej. /eKAI/

  "Musicie zrobić dwie rzeczy - z jednej strony bronić wolności, demokracji, praw człowieka, z drugiej bronić tej cywilizacji, z której wychodzicie, cywilizacji chrześcijańskiej" - mówił do młodych zgromadzonych na Lednicy prof. Joseph Weiler, ortodoksyjny Żyd, autor książki o chrześcijańskiej Europie. laureat tytułu Człowiek Pojednania nadawanego przez Polskią Radę Chrześcijan i Żydów osobom szczególnie zasłużonym na rzecz pojednania i dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce..

  1-7 VI 2019. Festiwal Kultury Żydowskiej SIMCHA. Wrocław, Synagoga pod Białym Bocianem, program.

  "Jedną z nowości w programie festiwalu jest wyjątkowe "Spotkanie z Żywymi Historiami", podczas którego będziemy mogli indywidualnie porozmawiać z przedstawicielami społeczności żydowskiej i poznać ich prywatne historie, także te związane z trudnym okresem wojny."

  31 V 2019. Nowe wydanie miesięcznika Memoria [PL] Nr. 20 (05/2019).


  30 V 2019. "The Jewish News", wygrała w sądzie z Polską Ligą Przeciw Zniesławieniu. /"The Jerusalem Post": "Jewish News" wins 18-month legal battle against Polish nationalist group./


  30 V 2019. Spotkanie poświęcone najnowszej książce wydanej przez Żydowski Instytut Historyczny "Dziennik 1939. Megila życia" Chaima Arona Kapłana w tłumaczeniu i opracowaniu Blanki Góreckiej. Rozmowę redaktorki "Dziennika" z Piotrem Pazińskim poprowadzi Marta Janczewska. ŻIH, 15:00


  30 V 2019. Elijah Interfaith news.

  • UNESCO Chairs Conference - Appreciating the Value of Friendship Across Religions (Elijah Interfaith is part of a UNESCO network devoted to interreligious dialogue)
  • Remembering Jean Vanier- An Appreciation by David Ford
  • Summer School 2019 - SPECIAL OFFER!
  • Sharing Wisdom- A Conversation on Meditation and Prayer

  30 V 2019. "To nie deszcz, to ludzie" - spotkanie z Haliną Birenbaum w Warszawie. Muzeum POLIN 18:00.


  Premiera książki "To nie deszcz to ludzie. Halina Birenbaum w rozmowie z Moniką Tutak-Goll". Z Haliną Birenbaum i Moniką Tutak-Goll rozmawiać będzie dziennikarz "Gazety Wyborczej" Michał Nogaś.

  29 V 2019. "To nie deszcz, to ludzie" - spotkanie z Haliną Birenbaum w Krakowie. Aula Collegium Novum UJ, 17:00.

  Rozmowę z autorką jednych z najważniejszych świadectw Zagłady - Haliną Birenbaum i jej synem Jakovem oraz z autorką książki "To nie deszcz, to ludzie" Moniką Tutak-Goll poprowadzi dr Edyta Gawron.

  27 V 2019. "To nie deszcz, to ludzie" - spotkanie z Haliną Birenbaum w Poznaniu. Teatr Ósmego Dnia, 19:00.

  Halina Birenbaum wspomina swoje dzieciństwo w Warszawie, dojrzewanie w getcie, zamordowanie matki na Majdanku, pierwszą miłość w Auschwitz a także odzyskaną wolność, drogę do Izraela oraz budowanie na nowo państwa i rodziny. To herstoria - książka pisana z perspektywy kobiecej, o sprzecznościach i podobieństwach: o Polsce i Izraelu, o łączeniu macierzyństwa z pisaniem, o wpływie Zagłady na relacje z innymi, o zazdrości i miłości, o lęku przed stratą, o wyzwoleniu z poczucia winy wobec dzieci, o pojednaniu - nie tylko między krajami, ale także między rodzinami.

  27 V 2019. Zuzanna Radzik: "Biskup tarnowski Andrzej Jeż przesłał sprostowanie do tekstu w "Tygodniku Powszechnym". Niestety, wynika z niego, iż nadal nie rozumie, co w jego wielkoczwartkowej homilii było "nie tak". "Teraz czekamy na odpowiedź Tygodnika" - Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze". Wiecej:
 • list Klubu "Przymierze" do biskupa w tej sprawie;

 • oświadczenie biskupa Andrzeja Jeża;
 • pierwszy tekst Tygodnika Powszechnego w tej sprawie.
 • Sprawa wielkoczwartkowej homilii bpa Andrzeja Jeża

  23 V 2019. Odpowiedź Stanisława Krajewskiego współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów na pytania rabina Alona Goshen-Gottsteina z Jerozolimy : Between hope and despondency in Poland  21 V 2019. Na blogu rabin Alon Goshen-Gottstein założyciel i dyrektor Elijah Interfaith Institute zamieścił ostatnie Oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz swoje pytania do współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Stanisława Krajewskiego.
  Alon Goshen-Gottstein: Jews, Christians and Anti-Semitism - Querying Polish Reality /The Times of Israel Blog/

  "My journey to Polish reality has been facilitated by one of Poland's important Jewish voices, Prof. Stanislaw Krajewski. It was he who invited me to Warsaw in the first instance; it was thanks to him that I was honored in Poland. And it is he, as co-chair of the Polish Council of Christians and Jews, who co-drafted the statement above. I have shared my concerns with him. Now, I have shared them with my readers. I invite him to respond to these burdensome questions in his own voice. His blog post in response to this invitation will be featured soon. Stay tuned."

  20 V 2019. Biografie i polityka. Udział Żydów i osób pochodzenia żydowskiego w ruchach lewicowych w XIX i XX wieku w Polsce. Międzynarodowa konferencja naukowa, 1-2 grudnia 2019 r.

  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Formularz

  20 V 2019. "Polish PM: Restitution to Jews akin to posthumous Nazi victory" - Jerusalem Post

  "Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki vowed that as long as his Law and Justice party is in power Poland will not discuss the issue of Jewish assets."
  "Poland refuses to provide restitution for Jewish property taken during World War II when the country was under Nazi control, Polish Prime Minister Mateusz Morawiecki said over the weekend, explaining that such a move was akin to making Hitler victorious."
  More: WARSAW, Poland (JTA) - Jewish leaders are warning about anti-Semitic speech here amid a debate over the fate of property seized from or abandoned by Jews during the Holocaust. The Association of Jewish Religious Communities has appealed to Polish politicians to "abandon hate speech towards Jews."

  19 V 2019. "Moja dzika koza" – spotkanie wokół antologii poetek jidysz. ŻIH, 16:00.

  Antologia żydowskiej poezji kobiecej - efekt ponad dziesięciu lat pracy trzech badaczek i tłumaczek literatury jidysz: Joanny Lisek, Belli Szwarcman-Czarnoty i Karoliny Szymaniak. Książka zawiera 270 tekstów powstałych od XVI do XXI w., pióra 50 autorek, składa się z 17 działów ułożonych tematycznie, przełożonych przez kilkanaścioro tłumaczek i tłumaczy. Jest to pierwsza w Polsce tak przekrojowa antologia jidyszowej poezji

  19 V 2019. "Poland's Militant Nationalists Are Targeting Holocaust Scholars, With Help From an Israeli Historian" - prof. Jan Grabowski /Haaretz/

  Prof. Jan Grabowski: "Daniel Blatman is a professor of history at the Hebrew University of Jerusalem and a frequent contributor to Haaretz. Late last year he accepted an offer from the Polish authorities to be the chief historian of the museum of the Warsaw Ghetto, currently in the its early planning stages, in Warsaw."
  "The new institution and its chief historian have already generated numerous controversies, not least for its framing as a museum of "Polish-Jewish love" by Poland's minister of culture." /Haaretz 19 V 2019./

  Kalendarium - rok 2019 i lata wcześniejsze.
 •    
    Czy pojednanie po Auschwitz jest możliwe?

  Counterliczniki.com
  Licznik od 8 IV 2016.
  Polska Rada Chrześcijan i Żydów
  Konto: PKO BP SA IX O/W-wa
  64102010970000770201124569
  Adres do korespondencji: "Więź", Trębacka 3, 00-074 Warszawa.
  Regon: 010013880. NIP: 5252398217
  prchiz@prchiz.pl


  kontakt z redakcją