K - bibliografia dialogu

K

Kalwin Jan

Kamykowski Łukasz.

Kaplan Martin S.

Kapłan Aron

 • Megila życia. Dziennik 1939. Od wydawcy: „Dziennik 1939. Megila życia” to wydany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma pierwszy tom „Dziennika” spisanego przez Chaima Arona Kapłana w latach 1933–1942. Przetłumaczony i opracowany przez Blankę Górecką-Nissan tekst inicjuje pierwsze pełne wydanie wspomnień Kapłana w języku polskim. Projekt polskiej edycji Dziennika Ch.A. Kapłana, realizowany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, jest pierwszym kompletnym wydaniem Dziennika i pierwszym jego szerszym przekła­dem na język polski. Początkowe zeszyty Dziennika, opisujące lata międzywojenne, nigdy nie ukazały się drukiem. Tekst z okresu wojennego został opublikowany po raz pierwszy w języku angielskim w 1965 roku, jednak tak jak w przypadku dostępnych tłumaczeń na języki francuski, niemiecki, duński i japoński, opracowanie to ingeruje w jego treść, pomijając znaczne partie materiału.

Karoń-Ostrowska Anna

Karski Michał

 • Biblia ich motywowała. Jak reformowany pastor wraz z mieszkańcami niewielkiej gminy we Francji uratowali przed Zagładą kilka tysięcy istnień ludzkich.
  " Nie wiem, kim są Żydzi, wiem tylko, kim są ludzie – powiedział francuski pastor reformowany André Trocmé, gdy starano się go zmusić do zaprzestania niesienia pomocy Żydom w czasie drugiej wojny światowej. Wraz z mieszkańcami niewielkiej gminy w Górnej Loarze uratował przed Zagładą kilka tysięcy istnień ludzkich."

Karski K.

 • Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności, Warszawa 2001, s. 378.

Kasimow Harold, Merkle John.

 • The shared vision of Rabbi Heschel and Pope Francis. Harold Kasimow is the emeritus George A. Drake Professor of Religious Studies at Grinnell College in Grinnell, Iowa. John Merkle is a professor of theology at the College of Saint Benedict, St. Joseph, Minn., and Saint John s University, Collegeville, Minn.

Kasimow Harold, Sherwin Byron L.

 • Żadna religia nie jest samotną wyspą. Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny. Numer katalogowy: 040-1731 "Marzec 2005 - Rabin Abraham Joshua Heschel to jedna z najważniejszych postaci w świecie relacji żydowsko-chrześcijańskich na kontynencie amerykańskim. Prezentowana książka, stanowi zbiór esejów autorstwa osób, które go znały, studiowały u niego czy też z nim toczyły dyskusje."
 • Jan Paweł II i dialog międzyreligijny."Jan Paweł II i dialog międzyreligijny to książka, w której wybitni przedstawiciele różnych systemów religijnych - buddyzmu, islamu i judaizmu - ustosunkowują się do wypowiedzi Jana Pawła II dotyczących tych religii oraz kwestii dialogu międzyreligijnego."

Kasimow Harold

 • Poszukiwanie was wyzwoli. Judaizm w dialogu z religiami świata. Wydawnictwo: WAM , Czerwiec 2006 ISBN: 83-7318-773-1 "Jestem żydowskim pluralistą i jako taki z całym oddaniem kroczę ścieżką judaizmu nie dlatego, że uważam ją za lepszą od innych, ale po prostu dlatego, że to jest moja ścieżka. Ideę narodu wybranego interpretuję następująco: Bóg wybrał Żydów i nakazał im podążać drogą Tory; jednocześnie Bóg wybrał hinduistów, by żyli zgodnie z nauką Wed; buddystów - by szli drogą Dharmy; muzułmanów - by występowali według zasad Koranu; i wreszcie chrześcijanin - by w swym życiu naśladowali Jezusa Chrystusa. Taki punkt widzenia wydaje mi się zgodny z poglądami mojego wielkiego nauczyciela, Abrahama Joshuy Heschela, który powiedział kiedyś: Różnorodność religii jest wolą Boga." (Harold Kasimow)

Kasper W. (kard.)

 • The Commission for Religious Relations with the Jews: A Crucial Endeavour of Catholic Church, Boston College, November 6, 2002.
 • Relationship of the Old and the New Covenant as One of the Central Issues in Jewish-Christian Dialogue, Delivered at the Centre for Study of Jewish-Christian Relations, Cambridge, December 6, 2004.

Kasprowicz Dominika

 • Trialog dla Europy- Konferencja zorganizowana w Instytucie Politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie 7 marca 2007. Annales Academiae Paedagogicae CracoviensisFolia 46 Studia Politologica III (2007)

Katechizm

 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallottinum 1994.

Katolicy świeccy

Katz Steven T.

 • Interpreters of Judaism in the Late Twentieth Century

Karczewski S.

 • Drogi i bezdroża dialogu, Nasz Dziennik", 4-5 IV 2009.

Kaucha Krzysztof

 • Perspectives of Polish Fundamental Theology after Auschwitz w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

Kaufmann Thomas

 • Luther's Jews: A Journey into Anti-Semitism. Oxford: Oxford University Press, 2017.

von Kellenbach Katharina

Khoury A. T.

 • Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, A. T. Khoury (red.), Warszawa 1998

Audrey Kichelewski, Judith Lyon-Caen, Jean-Charles Szurek, Annette Wieviorka

 • Les Polonais et la Shoah. Une nouvelle école historique, praca zbiorowa, Paris 2019, w tym francuska wersja artykułu Joanny Tokarskiej-Bakir zatytułowanego "Sous anathème" (przeł. M.Maliszewska)

Kichler Jerzy

 • Jak pamiętamy o zmarłych członkach naszych rodzin? Link do wykładu: - Rozważania o kulturze żydowskiej. 3.11.2020, 19:00

Kienzler Klaus

Kijek Kamil

 • Pogrom, którego nie było. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pogromy Żydów na zimiach polskich w XIX i XX wieku, tom 2 STUDIA PRZYPADKÓW (DO 1939 ROKU), redakcja naukowa Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński. (ss. 391-408).

Kirshenblatt-Gimblett Barbara and Polonsky Antony (eds)

 • 1000 Year History of Polish Jews (eds. Barbara Kirshenblatt-Gimblett and Antony Polonsky). Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2014.
  The catalogue of the exhibition in the Museum of the History of Polish Jews, POLIN, in Warsaw. It covers the history of Jews in Poland after World War II. In the preparation of the English version I was greatly assisted by Professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett.

Klappert B.

 • Israel ist das Licht der Völlker, "Lutherische Monatshefte" nr 1 z 1993 r.

Klar Yechiel & Bilewicz Michał

 • From socially motivated lay historians to lay censors: Epistemic conformity and defensive group identification. Abstract: This article examines why people cooperate with the silencing and censorship efforts of authorities that deprive them of historical knowledge. We analyze two motivational factors that account for people’s adherence to the “official” historical narrative and their willingness to serve as lay censors silencing and suppressing alternative historical narratives of the group. The first factor is epistemic conformity which is the motivation to believe in the veridicality of the consensual ingroup’s historical narrative. The second factor is a defensive form of identification with the group in glorifying and narcissistic ways. Polish and Israeli examples are discussed to illustrate societal backlash to historical discoveries that present the national ingroup in a negative manner.
  Yechiel Klar is an associate professor at the School of Psychological Sciences at Tel Aviv University. His main research interests include intergroup relations, individual differences in relating to outgroup members, group-based emotion, the impact of historical victimization, conceptions of the national group as regards cur-rent intergroup behavior, social cognition and judgment, and decision-making.

KLAUSNER J.

 • Jesus von Nazareth. Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin 1930.
 • Jesus of Nazareth. His Life, Times, and Teaching, New York 1925 (oryg. hebr. 1922).

Klinger Michał

Knitter Paul F.

 • Popular attitudes toward religious pluralism, No Other Name?, SCM Press 1985, 1-72.
 • Doing before knowing - the challenge of interreligious dialogue, SCM Press 1985, 205-232.
 • An autobiographical introduction + A correlational, globally responsible theology of religions, Jesus and Other Names, Oneworld, 1996, 1-22 oraz 23-45.
 • A correlational, globally responsible Christology + Mission as dialogue, Jesus and Other Names, Oneworld, 1996, 61-83 oraz 136-164.

Knox John

Kobyloński Andrzej (ks.)

Koch Kurt (cardinal)

KOCHEL J.

 • Wychowanie po Auschwitz, w: Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa (OBT 44), red. R. CHAŁUPNIAK - J. KOSTORZ, Opole 2001, s. 25-31.

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Komisja Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem

 • Wyzwanie tamtego czasu Oświadczenie Komisji Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem na 50 rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu 27-01-1995

Konferencja Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Konferencja Biskupów Luterańskich

Konferencji Episkopatów Europy

Konferencjia Episkopatu Polski

Konferencja sztokholmska 26-28 stycznia 2000

Korczago Adrian (Bp)

Kordowicz Małgorzata (rabinka)

 • Chrześcijaństwo nie jest sektą judaizmu. Wyrwane z kontekstu sformułowanie ze środowej papieskiej katechezy z 11 sierpnia brzmi jak mało pochlebna ocena praktyk wyznawców judaizmu. 30/08/2021.
 • Uchodźca. Cudzoziemiec jak krajowiec oznacza równe prawa dla wszystkich mieszkańców – jak daleko nam do zrealizowania tego biblijnego ideału? 30/09/2021.
 • Kształt tragedii. "Aborcja w Biblii?! To prawda, że nie ma na jej kartach bezpośrednio mowy o umyślnym wywołaniu poronienia, ale nie oznacza to, że nie znajdujemy fragmentów, które rzucają nieco światła na tę kwestię."
  Z komentarzy do Tory rabinki Małgorzaty Kordowicz. 22/02/2021.

Wykłady:

Komentarze do Tory:

Korkuć Maciej

Korn Eugene

Kornacka Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej)

Korus Jakub

Koszewska Julia Maria

 • Phantom-pains of Poland: A Post-traumatic Reaction To The Lost of Jews Caused by Holocaust. Julia Maria Koszewska - PhD, DocSocSci. Degree earned at University of Warsaw, Poland. Her doctoral research explored the relation between the Holocaust education, collective memory and identity in Poland and Israel in practices of state-owned museums. More: "The post-traumatic stress disorder have been studied from several perspectives: historical and psychological aspect of transmission of trauma. However in all studies it has been presented in relation to the direct victims and their descendants. The authors present new perspective of post-Holocaust trauma.The trauma of Polish society who because of Holocaust has lost its Jews. Usually the researches don't realise that the lost of the Jewish part of polish society is not only a lost for the history of Jewish nation but also a lost for Polish society."

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Kowalik Piotr

Kowalska Katarzyna NDS:

Kowalski Aleksander (dziennikarza Radia Watykańskiego)

 • Wspólne korzenie. Dialog chrześcijańsko-żydowski (Kraków 1994).

Kowalski Marcin (Ks. dr hab.prof. KUL)

Kozłowska Dominika

 • Zabijanie Boga - "Władza w Kościele służy dziś nie dobru ludzi, ale zachowaniu pozycji, obronie statusu i zastanej formy życia. To jedyne wyjaśnienie, które pozwala mi zrozumieć, dlaczego Kościół trzyma się swojej archaicznej, absolutystycznej struktury. Twierdzenie, że taka forma organizacji stanowi wolę Boga, to dla mnie oszustwo."
 • Dominika Kozłowska: Niech nie będzie miło! (21.05.2020). "Po nowym filmie braci Sekielskich mam w głowie jedną myśl: Kościół w Polsce stanie się naprawdę wolny od nadużyć dopiero wtedy, gdy podzieli się władzą z osobami świeckimi i gdy dopuści do sprawowania ważnych funkcji kobiety. W przeciwnym razie będziemy trwać w zaklętym kręgu klerykalizmu i chronienia „swoich”."
 • Jako brat nas łączy, ZNAK, X.2013. nr 701
  "Nie ma dziś w Polsce dobrego klimatu dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. To zastanawiające, zważywszy, jak wiele pozytywnych zmian zaszło w ostatnich dekadach. Miniony wiek był dla Kościoła czasem intensywnego pogłębiania własnej tożsamości. Wysiłek ten zaowocował m.in. zmianą stosunku do Żydów. Po wielu wiekach separacji i wrogości Kościół odkrył na nowo ten szczególny rodzaj bliskości, jaka łączy chrześcijaństwo i judaizm. Dialogiczny imperatyw nie wynika, jak chcą niektórzy, z politycznej poprawności wobec Żydów, lecz z pełniejszego zrozumienia tożsamości chrześcijańskiej."
 • Paradoks? Niekoniecznie,
  "Polski Kościół jako jeden z niewielu w Europie obchodzi Dzień Judaizmu. Uroczystości każdego roku odbywają się w innej diecezji. Uczestniczą w nich biskupi, reprezentanci Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Jednocześnie to właśnie w Polsce działa stacja radiowa, która w raporcie Departamentu Stanu USA określona została jako jedna z najbardziej antysemickich w Europie. I pomimo wrogiej Żydom postawy i głoszenia treści niezgodnych z posoborowym nauczaniem Kościoła odnośnie do judaizmu cieszy się ona poparciem niemałej części episkopatu." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?
 • Nie możemy pozostać obojętni, ZNAK 685 6/2012

Kozłowski Maciej, Folwarczny Andrzej, Bilewicz Michał, Santorski Jacek

 • Korzenie Holokaustu: wykłady dr. Macieja Kozłowskiego, You tube, 05/2020.
 • Trudne Pytania w dialogu polsko-żydowskim, zespół redakcyjny: Maciej Kozłowski, Andrzej Folwarczny, Michał Bilewicz; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Forum Dialogu Między Narodami, American Jewish Committe, Warszawa 2006, ISBN 978-83-89763-96-9

Koźmińska-Frejlak Ewa ,

Krajewski Stanisław - spotkania on line

 • Promocja książki «Serce Tory. Tom 2» 22/02/2024
 • From Ideal to Realisation: The Dignity of the Human Person and Strategies for its Actualization The Friends Across Faiths Initiative and Praying Together in Jerusalem 18/01/2024
 • Pamięc w kontekście 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim
  20 kwietnia 2023 r. warszawski Klub "TP" rozmawiał o pamięci w kontekście 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Gośćmi spotkania byli Beata Chomątowska, Stanisław Krajewski, Paweł Sawicki i Marta Titaniec. W tle najnowsze wydanie specjalne „Tygodnika Powszechnego” zatytułowane „Żydowska Polska Walcząca”.
 • "Teologia i obojętność". Gośćmi Karoliny Wigury: Anna Karoń-Ostrowska i Stanisław Krajewski.
 • Uwierzyć w Muzeum (2009-2014) - Spotkania w POLIN - omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory W ramach cyklu "Uwierzyć w Muzeum" (2009-2014)
  „Uwierzyć w muzeum” to dyskusje prowadzone przez Halinę Bortnowską i Stanisława Krajewskiego. Rozmawialiśmy o sprawach współczesnych i uniwersalnych, dotyczących każdego z nas. Na każde spotkanie zapraszany był gość specjalny - osoba, która dzieliła się z nami swą wyjątkową wiedzą i doświadczeniem.
  Halina Bortnowska jest publicystką, filozofem i teologiem, byłą redaktorką miesięcznika „Znak”. Od lat komentuje aktualne zjawiska społeczne z perspektywy etycznej i chrześcijańskiej. Jest autorką książek: „Już / jeszcze nie”, „Co to, to nie” i „Wszystko będzie inaczej” (z Jolantą Steciuk).
  Stanisław Krajewski jest profesorem filozofii, współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony żydowskiej. Autor m.in. „54 komentarzy do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”.
  Projektrealizowany dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Między religiami - Muzeum POLIN 12.06.2016 - 16.01.2017 - Spotkania w małej, warsztatowej grupie będą przeplatać się ze spotkaniami dla większej publiczności, podczas których filozofowie i znawcy religii, Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz będą dyskutować ze sobą na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

Krajewski Stanisław

 • Teksty Stanisława Krajewskiego publikowane na łamach "Więzi"
 • Stanisław Krajewski na łamach e-KAI
 • bibliografia.icm.edu.pl /Od 1 grudnia 2014 roku baza bibliograficzna pracowników UW jest dostępna tylko do przeglądania, jej dotychczasową funkcje przejmuje Polska Bibliografia Naukowa./
 • Ważniejsze publikacje Stanisława Krajewskiego (stan na koniec 2019 r.)
 • The Concept of De-assimilation: The Example of Jews in Poland
 • Przedmowa, w: John Connelly, Od wrogości do braterstwa. Austeria, Kraków 2022, 11-19. (na portalu Więzi:)
 • Two Dimensions of Jewish Identity
 • Z okazji otrzymania „Menory dialogu” 18/01/2023
 • Gość w dom to więcej niż Bóg w dom - Komentarz żydowski Stanisława Krajewskiego do czytań na XXVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, wygłoszony 17 stycznia 2023 r. w kościele św. Wojciecha w Poznaniu.
 • Walka naszych z tamtymi czy dobra ze złem?,"Więź", 10/06/2022.
 • Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew.
  “It is rare occasion when a book is written by someone who is both an activist and a scholar of the subject. Stanisław Krajewski was one of a handful of young Polish Jews who began their Jewish journey more than 25 years ago and has the vantage point of having seen all the changes in Polish Jewish society as well in Polish society at large. He has combined this experience both with a scholarly knowledge of this subject and the sensitivity of a deeply spiritual person. This book will add significantly to our appreciation and comprehension of a subject which is little understood. Krajewski’s work is a testament to the perseverance of the human soul. We all owe a great debt of thanks to Stanislaw Krajewski.”
  Michael Schudrich, Chief Rabbi, Jewish Community of Poland
 • „Żydzi, Kościół, dialog”, w: Ludzie dialogu i ekumenizmu (red. S. Żurek), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021, 47-58.
 • Zbliżanie się do Boga?, "Więź" czerwiec 2021.
 • An Explanation of the Plural Form of God’s Name (Source: academia.edu. 2021).
 • Oszczerstwo krwi – sprawa aktualna? "Więź" 07/04/2021
 • Prawie wszyscy katolicy w Polsce przywłaszczają sobie papieża Wojtyłę - Wystąpienie wygłoszone 9 października 2020 roku na konferencji „Kościół św. Jana Pawła II – niepodległość ducha” w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie. ( Więź.pl)
 • Nieustająca aktualność Tory (Chukat) (2020-06-28)
 • Nieustająca aktualność Tory (Korach) (2020-06-21)
 • Nieustająca aktualność Tory (Szlach lecha) (2020-06-14)
 • Nieustajaca aktualnosc Tory (Behaalotcha) (07-06-2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Naso) (31-05-2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Bemidbar) (24.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Behar – Bechukotaj), (10-16.05.2020)
 • 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Częścią nauczania Jana Pawła II o wielkich religiach jest nauczanie szacunku dla judaizmu. (14.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Emor), (3-9.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Acharei mot – Kedoszim)(26.04-2.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Tazrija-Mecora) (19-25.04.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Szemini) (12-18.04.2020)
 • Pope John Paul II’s Encounters with Polish Jews. An examination of the official encounters in Poland of Pope John Paul II with representatives of the Polish Jewish community. This study includes a first-hand account of the atmosphere of the meetings and their backgrounds. This article also offers an analysis of the Pope’s addresses. Publication Date: 2020. (Academia.edu) Publication Name: John Paul II’s Encounters with Polish Jews, Studies in Jewish Christian Relations 15, no. 1 (2020), 1-18. "Currently, the general public as well as scholars are reassessing the pontificate of Pope John Paul II. One of its significant weaknesses was his toleration of sexual abuses within the Church, which took place in dioceses throughout the world, in-cluding his native Poland. By contrast, many individuals praise how he left the traditional confines of Vatican walls and traveled to countries throughout the world. Likewise, many people appreciate his successful outreach to Jews that is seen as a significant change in Catholic-Jewish relations. John Paul met with Jews on many occasions during his visits to various countries. Wherever he visited, he always attempted to meet with representatives of the local Jewish communities. This resolve reveals his unique outlook toward Jews in comparison with previous popes, which ensued, at least in part, from his personal contacts with Jews over the years. The Polish Pope welcomed Jewish delegations to the Vatican. One of the first meetings he had as a Pope was with his schoolmate, Jerzy Kluger, the son of the head of the Jewish community in Wadowice, the native town of the Pope"
 • Żydowskie interpretacje Zagłady. Jednota NR 1/2020, s. 20–23. "Czy religijne podejście do Zagłady, które by nie uwłaczało pamięci ofiar, jest w ogóle możliwe? Nie jest łatwe, co najlepiej ilustruje kryterium zaproponowane przez rabina Irvinga Greenberga: „Nie można formułować żadnych takich interpretacji Zagłady, których nie dałoby się wypowiedzieć w obecności palących się dzieci”."
 • "Od wrogości do pojednania. Dialog międzyreligijny z perspektywy judaizmu".. "Odniesienie do Jakuba i Ezawa nie jest przypadkowe: Jakub, który otrzymał imię Izrael, jest przodkiem Żydów, a Ezaw jest w literaturze rabinicznej symbolem chrześcijaństwa. W Biblii bracia przeszli drogę od wrogości do pojednania. Na to właśnie liczą wszyscy ci Żydzi, którzy angażują się w autentyczny dialog."
 • Żydzi i?, Wydawnictwo: Austeria. Objetosc: 228 stron ISBN: 9788378660293. Rok wydania: 2014 "Wedle mojego rozumienia judaizmu z żydowskiej perspektywy wiara nie jest najważniejsza. Ważniejsze są ludzkie zachowania. Wiara bywa chwiejna, bunt przeciw Bogu jest częścią relacji z Bogiem. Deklarowany ateizm nie określa ? i tym bardziej nie skreśla ? człowieka. Najważniejsze, by pozostał człowiekiem porządnym. Kryterium jest to, jak się zachowuje. Owszem, wedle tradycji, ma sprostać i wymaganiom moralnym, i rytualnym: Żydów obowiązuje nie 10, ale 613 przykazań. (Wiele z nich nie jest jednak aktualnych, bo mówi np. o królu lub Świątyni). Ale życie jest bardziej skomplikowane".
 • Uwagi w związku z książką abpa Henryka Muszyńskiego
 • Franz Rosenzweig, the Jewish people, »and« Christianity in Dialogue PDF
 • History of Polish Jews, Postwar Years, from 1944 to the Present. Polin. 1000 Year History of Polish Jews (eds. Barbara Kirshenblatt-Gimblett and Antony Polonsky), Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2014. Chapter “Postwar Years, from 1944 to the Present,” by Stanislaw Krajewski, pp. 351-401.
  This is the last chapter in the catalogue of the exhibition in the Museum of the History of Polish Jews, POLIN, in Warsaw. It covers the history of Jews in Poland after World War II. In the preparation of the English version I was greatly assisted by Professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett. In the catalogue, this text is complemented by many illustrations and extensive captions written by me and several other authors who had worked on this section of the core exhibition. (Page numbers refer to the catalogue.)
 • Dzieje pewnej rewolucji (intelektualnej) ZNAK Listopad 2013, nr 702
 • Mówienie o Zagładzie we współczesnej Polsce, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 317-324.
 • Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijanstwu, "What I owe to interreligious dialogue and Christianity." This is the English part of the bilingual, Polish-English, little book "What I Owe to Interreligious Dialogue and Christianity," based on the 2014 Aleksander and Alicja Hertz Annual Memorial Lecture. The book was published in 2017 by The Judaica Foundation in Cracow (NB. The printed version is on pages 71-127; the present pagination has nothing to do with it.)
 • Jews, Communists and Jewish Communists, in Poland, Europe and Beyond
 • Nasza żydowskość.
  "Pisząc o jidyszkajt, upamiętnieniu Zagłady, Jedwabnem czy przemianach 1989 roku, stawiam się niepostrzeżenie w roli rzecznika takich Żydów "polsko-polskich" - odmiennych od Żydów "polsko- izraelskich" czy "polsko-amerykańskich", dla których kultura polska nie jest punktem wyjścia. Oczywiście nikt mnie nie upoważnił do bycia rzecznikiem, wyjaśniającym na czym polega w dzisiejszej Polsce żydowskość i towarzyszące jej dylematy. Opieram się na swoich doświadczeniach, czasem wprost je opisuję, a wszystkie przedstawiane w tych esejach poglądy są moje. Sądzę, że pod wieloma z nich podpisze się sporo osób, ale nie dążyłem do szczególnej reprezentatywności, choć rzecz jasna chciałbym, by moje opinie podzielało jak najwięcej Żydów, a także nie-Żydów".
  Wydawnictwo Austeria - opis książki: "Eseje składające się na tę książkę mają wspólny mianownik. Jest nim „nasza żydowskość”. Nasza – czyli ludzi, którzy funkcjonują po żydowsku w Polsce, będąc zarazem w pełni uczestnikami całości, jaką jest Polska.
  Pisząc o jidyszkajt, upamiętnieniu Zagłady, Jedwabnem czy przemianach 1989 roku, stawiam się niepostrzeżenie w roli rzecznika takich Żydów „polsko-polskich” – odmiennych od Żydów „polsko- izraelskich” czy „polsko-amerykańskich”, dla których kultura polska nie jest punktem wyjścia. Oczywiście nikt mnie nie upoważnił do bycia rzecznikiem, wyjaśniającym na czym polega w dzisiejszej Polsce żydowskość i towarzyszące jej dylematy. Opieram się na swoich doświadczeniach, czasem wprost je opisuję, a wszystkie przedstawiane w tych esejach poglądy są moje. Sądzę, że pod wieloma z nich podpisze się sporo osób, ale nie dążyłem do szczególnej reprezentatywności, choć rzecz jasna chciałbym, by moje opinie podzielało jak najwięcej Żydów, a także nie-Żydów...."
 • Ks. Prof. Tomáš Halík – laudacja
 • Kim był dla mnie Jan Paweł II, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009
 • Jews, Communists and Jewish Communists, in Poland, Europe and Beyond, Covenant Volume 1, Issue 3 (October 2007 / Cheshvan 5768)
  This paper studies the problem of Jews, communism and Jewish communists, primarily with a Jewish audience in mind.. Despite there having been Jewish communists, who like other communists may have been victimizers, there was no such phenomenon as Jewish communism. The Jews who remained in Eastern Europe were often victims rather than victimizers. The number of Jewish communists was important, but not as large as antisemites asserted. The problem lies in the quasi-religious zeal of communists who were Jews. The message is that communism does pose a moral problem to Jews
 • Tajemnica Izraela a tajemnica kościoła. Biblioteka "Więzi", Warszawa 2007
  "Problematyka dialogu chrześcijańsko-żydowskiego omawiana jest tu z perspektywy żydowskiej, z myślą o czytelniku katolickim. Autor, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, ukazuje żydowskie myślenie zakorzenione w tradycji wybrania Izraela, a zarazem otwarte na tajemnicę Kościoła."
 • Dzień Judaizmu 2006: Na drodze temu, który nadchodzi, 17/01/2006
 • Żydowskie studiowanie Tory, w Dlaczego w Słowie, Verbum vitae nr 7 styczeń-czerwiec 2005, Verbum Instytut Teologii Biblijnej.
 • 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas, (Austeria), Kraków 2004.
 • Wspólne psalmy, "Tygodnik Powszechny" nr 4, 2001, s 11.
 • Wyjść by stać się błogosławieństwiem, "Więź" nr 3 (545), 2004
 • Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 4/2007. To zapis wystąpienia z okazji IX Dnia Judaizmu, obchodzonego pod hasłem „Na drodze ku Temu, który nadchodzi”, 17 stycznia 2006 r., w bazylice katedralnej w Kielcach.
 • Teszuwa, "Więź" nr 2 (508), 2001
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski: Heschel, "Dabru emet" i my, w: Słowo pojednania, red. ks. J. Warzecha, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2004 s. 546-560.
 • Biblia - Łączy nas czy dzieli?, w: Księgi święte płaszczyzną dialogu?, red J.J Stefanow i A. Wąs, Verbinum, Warszawa 2006, s. 33-38.
 • Sprawa Edyty Stein, "Midrasz" nr 10, 2006, s. 20-23
 • Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew, Austeria, Kraków 2005
 • The Jewish problem” as a Polish problem. Chapter in Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew, Austeria, Kraków 2005. "This essay is a survey of the issues in Polish history in which there existclearly diverging views among average Jews and average Poles. The veryfirst version of the essay, meant for the Polish intelligentsia, was pub-lished, under my penname Abel Kainer, in an underground periodical“Spotkania” 29/30 (1985), pp. 32-64. A version close to the present one was published in Catholic monthly “Więź” in 1992, and the English version in 1998 in a special issue of “Więź” entitled Under One Heaven. Poles and Jews., pp. 60-81, together with an addendum, omitted here. Many footnotes explaining Polish history are by William Brand, whoadded them for “Więź”."
 • W czym Żydzi widzą obecnie kwestionowanie swej egzystencji i tożsamości? Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. Warszawa, 18.4.1997
 • Cel i bezcelowość dialogu, Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)
 • Co mnie uwiera,
  "Nie twierdzę, że chrześcijanie muszą być antysemitami, choć są Żydzi, którzy tak sądzą. Braterstwo Żydów i chrześcijan jest możliwe. Uważam jednak, że za żydowską nieufnością wobec chrześcijaństwa stoją głębokie racje." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?
 • Głos Rady jest głosem ważnym i słyszalnym. Rozmowa z Magdaleną Czyż, Kwartalnik PRChiZ Nr1, 2015.
 • 50 rocznica Nostra aetate. Rozmowa z Magdaleną Czyż, Kwartalnik PRChiŻ Nr1, 2015.
 • Dzieci Abrahama Epoka po "Nostra aetate" W 50. rocznicę soborowej deklaracji. Więz"Żydowska tożsamość jest słabsza w porównaniu z tożsamością wcześniejszych pokoleń Żydów – dlatego, że przerwana została tradycja. Dla dialogu to i dobrze, i źle. (661) 2015 (rozmowa z Magdaleną Czyż)
 • Radość Tory – wspólna radość, wspólna Tora 11/10/2007
 • Co dalej z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim w Polsce? "Więź" 2001 i 2019. "W dyskusji panelowej prowadzonej przez Sławomira Żurka w Warszawie wzięli udział: Helena Datner, przewodnicząca warszawskiej gminy żydowskiej w latach 1999-2000; ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”.
 • Judaizm o zbawieniu wyznawców innych religii. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 5/2001.
 • Na drodze do normalności. II Dzień Judaizmu, Wrocław 1999.
 • Wspólnota pomimo różnic. I Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, 17 stycznia 1998, synagoga Nożyków w Warszawie
 • 10 lat dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce : perspektywa żydowska, Collectanea Theologica 67/2, 53-79, 1997.
 • Żydzi Judaizm Polska
  Oficyna Wydawnicza VOCATIO Warszawa 1997
  ISBN EAN: 8371460732 (ISBN: 83-7146-073-2)
  format: 155x210, stron: 370, oprawa: twarda
  INDEKS: VOC0177B3655
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce: problemy i ich tło. Collectanea Theologica 61/3, 71-79. 1991
 • Wystąpienia:

Krajewski Stanisław , Czajkowski Ks. Michał:

 • Świadek sąsiedztwa z Żydami i dialogu z judaizmem, Martyres tu Logu, red C. Korzec, Szczecin 2006

Krajewski Stranisław, Nosowski Zbigniew (red.)

 • Książka "Wspólna Radosć Tory", Centrum Myśli Jana Pawła II, 2009. Zapis spotkań modlitewnych i sympozjów teologicznych zorganizowanych przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów w 2007 i 2008 roku.

Krausen Halima

Kreimer Nancy Fuchs

Kremers H.

 • Judenmission heute? Von der Judenmission zur brüderlichen Solidarität und zum ökumenischen Dialog, Neukirchen-Vluyn 1979

Kremers H., Siegele-Wenschkewitz L., Klappert B. (red.),

 • Die Juden und Martin Luther. Martin Luther und die Juden.Geschichte, Wirkungsgeschichte, Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 1987, s. 212;

Król Zbigniew

Kronish Ron

Кронштадский Иоанн (Сергиев) (Святой)

 • Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе (1903), Материалы для истории антиеврейских погромов в России. -Т.1. -Пг.,1919. -С.352-353. Материалы для истории антиеврейских погромов в России. -Т.1. -Пг.,1919. -С.352-353.

Krüger H.

 • Kalwin a Żydzi, w: „Człowiek z Noyon. O Janie Kalwinie na łamach JEDNOTY”, Warszawa 2009, s. 108–115.

Krüger Joela (siostra)

Należy od 50 lat do luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt. W jej regułę wpisano zakaz prozelityzmu. Od lat piętnuje antysemityzm w Kościele. W 2014 r. była w Warszawie, aby wspólnie z weteranami Powstania Warszawskiego i na ich zaproszenie złożyć hołd jego ofiarom. Bywała w Polsce i z innych okazji.

 • Od szyderstwa do szacunku. Powrót Kościoła na właściwe tory
 • Gdzie jest Król Żydów? Pytanie skierowane do Kościoła w 21. stuleciu

Krzyżanowski Łukasz

 • Po zagładzie. Co czekało na Żydów, którzy po wojnie chcieli wrócić do swoich domów?
 • Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Czarne 2016. Z recenzji "Przemoc wobec Żydów podczas II wojny światowej do dziś budzi grozę i zdumienie. Jak to możliwe, że kilka milionów ludzi zniknęło ze swoich domów, zakładów rzemieślniczych i sklepów, że tylu sąsiadów zniknęło z polskich miast? Byli jednak tacy, którzy przetrwali Zagładę i doczekali wyzwolenia.
  Łukasz Krzyżanowski śledzi losy społeczności żydowskiej w Radomiu podczas wojny i po jej zakończeniu. Opisuje zmieniające się stosunki wewnątrz wspólnoty i nastroje panujące wśród ocalałych. Ale przede wszystkim mierzy się z trudnym problemem stosunku polskich mieszkańców miasta, a także władz państwowych do powracających Żydów, którzy nierzadko w dramatycznych okolicznościach próbowali odbudować życie i odzyskać odebrane mienie. Dom, którego nie było jest dziełem niezwykle dojrzałym i rzetelnym, świadectwem naukowej uczciwości w poszukiwaniu prawdy."

Księża rzymsko-katoliccy

 • "Apel zwykłych księży": Powinniśmy niezwłocznie skończyć z używaniem religii do celów politycznych (Gazeta Prawna)

Kubacki Zbigniew SJ

Kubátová Hana, Jan Láníček

Kumli Martina

 • Dialog der Religionen, Quelle: Cogito. Das wissenschaftliche Magazin der Universität Luzern, 31. Mai 2022.

Kumoch Jakub

Küng Hans

 • Kryzys w Kościele. List otwarty ks. Hansa Künga do biskupów świata, Onet.pl, 27 kwietnia 2010
 • Krótka historia Kościoła katolickiego. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. ​ISBN 83-7384-102-4​.
 • Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft, München 2004
 • Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit, München 1991
 • Die Hoffnung bewahren. Schriften zur Reform der Kirche, Zürich 1990
 • Christentum und Chinesische Religion**** (razem z Julią Ching), München 1988
 • Church and Change. The Irish Experience, Dublin 1986
 • Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus, Buddhismus (zusammen mit Josef van Ess, Heinrich von Stietencron, Heinz Bechert), München 1984
 • Jesus im Widerstreit. Ein jüdisch-christlicher Dialog(razem z Pinchasem Lapide), Stuttgart-München 1976
 • Bóg a cierpienie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1973.

Kursa Magdalena

 • "Ks. Musiał. Odepchnięty" /GW 13 IX 2013./. "Gdy Kościół wróci do swoich korzeni, ks. Musiał zostanie świętym" (...) "Listopadowy wieczór. Pada deszcz. Niebo przecinają błyskawice. Do drzwi prawnika pracującego dla jednego z krakowskich wydawnictw stuka tajemnicza czarna postać w kapturze. Niespodziewany gość wchodzi i ściąga kaptur. To wysłannik zakonu jezuitów. Pyta: Co zrobić, by rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem nigdy nie ukazały się drukiem?"

Kushner Harald (rabin)

 • Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom, wyd. Verbinum – 1993;
 • Komu potrzebny jest Bóg, Verbinum – 1994*
 • Gdy wszystko to jeszcze nie dość, Verbinum – 1995;
 • Czy musimy być doskonali, wyd. Zysk i S-ka – 1998.

Kuśmierek Anna (opracowanie)

 • Pięcioksiąg, Hebrajsko-polski Stary Testament, Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, Opracowanie i wstęp: Anna Kuśmierek, Oficyna Wydawnicza "Vocatio" Warszawa;

Jóźwiak Ewa, Kuśmirek Anna

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski. Wybrana bibliografia polskojęzyczna 1964–1989, „Collectanea Theologica” 3 (1990), s. 113–118

Kwartalnik Polityczny Krytyka,

 • Zeszyt specjalny noszący podtytuł Marzec 1968, wyd. Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989

Kwiek Julian

 • „Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944-1947”, wyd. Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021, s. 588