Kronika Wydarzeń Bieżących

Hag Pesach Sameach

Na stronie od 2021-03-25

27/03/2021 r.

Hag Pesach Sameach

Życzymy wszystkim Żydom, w tym naszym członkom i przyjaciołom świętowania Pesach w spokoju i zdrowiu! Z wiarą, że wyzwolimy się również i nie tylko z epidemii. Chag Pesach Sameach!

Siostra Joela

Na stronie od 2021-03-25

25/03/2021 r.

Siostra Joela Krüger laureatką tytułu Człowiek Pojednania 2020

Polska Rada Chrześcijan i Żydów swoim dorocznym zwyczajem przyznała tytuł Człowiek Pojednania za rok poprzedni czyli 2020. Tytuł przyznaliśmy siostrze Joeli Krüger z luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt. Uroczyste wręczenie tytułu odbędzie się w terminie późniejszym najprawdopodobniej w trybie on-line.
Przyznajemy tytuł [CZŁOWIEK POJEDNANIA](/czlowiek-pojednania) osobom spoza Polski, ew. Polakom mieszkającym długo za granicą, szczególnie zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

Na stronie od 2021-03-24

24/03/2021 r.

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką

24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Dzień ten związany jest z tragicznym losem rodziny Ulmów oraz ukrywanych przez nich Żydów we wsi Markowa na Rzeszowszczyźnie, którzy 24 marca 1944 r., w wyniku donosu, zostali zamordowani przez Niemców.

Tora

Na stronie od 2021-03-24

14/10/2020 r.

NDS: Grupy Biblijne 2020/2021-przestrzeń duchowej refleksji z Pismem Świętym

Spotkania otwarte są dla tych wszystkich, którzy szukają duchowej przestrzeni i biblijnej refleksji oraz pragną pogłębić swoją intelektualną znajomość Pisma Świętego tak w tradycji chrześcijańskiej jak i żydowskiej.
Najbliższe spotkania: 24 marca, 14 oraz 28 kwietnia 2021.
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu, NDS - Notre Dame de Sion.

Institute Saint Pierre de Sion, known as "Ratisbonne" - from logo

Na stronie od 2021-03-24

24/03/2021 r.

Institute Saint Pierre de Sion, known as Ratisbonne

The Institute Saint Pierre de Sion, known as “Ratisbonne”, was found in Jerusalem in the nineteenth century by the Religious of Notre-Dame de Sion. In its beginning its fundamental occupation was the running of a professional school to respond to the needs of the local population of Jerusalem and surroundings. Following the Second Vatican Council, it became a Christian Center for Jewish Studies under the direction of the Brothers of Notre-Dame de Sion, with the collaboration of the Sisters of Notre-Dame de Sion and other teachers, both Jewish and Christian. The goal of the Institute was to put into practice the recommendations of the Conciliar Declaration Nostra Aetate, on the relationship between the Church and the Jewish people, and to do so in an international and ecumenical framework.

This month's theme will be Ramadan witn following leaders

Na stronie od 2021-03-24

08/04/2021 r.

International interfaith learning and prayer gathering

Join our monthly gathering with friends from all over the world to hear inspiring teachings from religious leaders, concluding with beautiful interfaith prayers.
This month's theme will be Ramadan - Elijah Interfaith, Jerusalem.

Fr. Tadeusz Guz of the Catholic University of Lublin in Poland revived the antisemitic “blood libel” smear in a public lecture. Photo: YouTube.

Na stronie od 2021-03-24

24/03/2021 r.

Polish Catholic University Professor Who Endorsed Violently Antisemitic ‘Blood Libel’ Exonerated by Disciplinary Committee

A professor at Poland’s leading Catholic university has been spared from disciplinary action and exonerated for a lecture he delivered in 2018 in which he claimed that Polish Jews had engaged in ritual murder — one of the deadliest antisemitic falsehoods to have persisted over the centuries. Ben Cohen, The Algemeiner 24 III 2021.

Obraz przedstawiający rzekomy mord rytualny z katedry w Sandomierzu autorstwa Karola de Prevot (XVIII w.)

Na stronie od 2021-03-23

23/03/2021 r.

Komisja Dyscyplinarna ds. Pracowników KUL podtrzymuje umorzenie sprawy ks. Guza

„Żyjemy w wolnym kraju, jest więc prawem każdego obywatela wyrażać dowolne przekonania – nawet duchowni katoliccy mogą głosić poglądy, których rozpowszechniania papieże zabraniają od ponad 750 lat. Naszym prawem jest jednak odpowiedzieć, że istnieją opinie, na których temat nie sposób prowadzić poważnego dialogu. Należą do nich kłamliwe stwierdzenia o tym, że religia żydowska zawierała czy zawiera jakiekolwiek obrzędy wymagające krwi chrześcijańskich dzieci, które w związku z tym należy zamordować – a do tego sprowadza się teza o prawdziwości żydowskich mordów rytualnych, w której podtrzymywanie ks. Tadeusz Guz brnie coraz głębiej w swoich kolejnych wypowiedziach publicznych. Gdybyśmy podjęli «naukową» debatę na ten temat, uznalibyśmy pośrednio, że takie tezy są jedną z dopuszczalnych opinii" - Polska Rada Chrześcijan i Żydów.

Dyrektorium o katechizacji

Na stronie od 2021-03-23

23/03/2020 r.

U rzymskich katolików: Nowe dyrektorium o katechizacji

"W nowym Dyrektorium zostało napisane, że religia w szkole ma zadanie, żeby otwierać na dialog z innymi ludźmi, osobami niewierzącymi, a nawet przeciwstawiającymi się religii w szkole. I ma przede wszystkim za zadanie pokazywać tożsamość chrześcijaństwa i życie chrześcijanina" - ks. Damian Wyżkiewicz CM
" Kościół wciąż nie wypracował koncepcji, czym ma być właściwie szkolna katecheza: przekazywaniem wiedzy o religii czy inicjacją do życia religijnego, czyli sakramentalnego? Wielu badaczy twierdzi, że tej drugiej funkcji nie da się w ogóle zrealizować w przestrzeni szkolnej. W rezultacie przekaz wiedzy jest byle jaki, a inicjacja – żadna" - Cezary Gawryś

Rabinka MAłgorzata Kordowicz

Na stronie od 2021-03-22

22/03/2021 r.

Praca i szabat

W ostatnich rozdziałach Księgi Wyjścia wiele miejsca zajmuje kwestia budowy Przybytku. Mojżesz, zgromadziwszy Dzieci Izraela, przypomina im pokrótce o przestrzeganiu szabatu, po czym relacjonuje z detalami Boże instrukcje dotyczące przenośnej Świątyni. Czy coś wynika z bliskości tych dwóch zagadnień w biblijnym tekście? Po pierwsze, szabatu nie wolno łamać nawet dla tak świętego celu, jakim jest budowanie Przybytku.

Sprawa świecy w kształcie Żyda

Na stronie od 2021-03-19

18/03/2021 r.

Sprawa produkcji i sprzedaży woskowych świec w kształcie Żyda

Głośna w ostatnich dniach sprawa produkcji i sprzedaży woskowych świec w kształcie Żyda odsłoniła potrzebę zwrócenia uwagi na elementarną wrażliwość w życiu społecznym. Po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej jakakolwiek forma, która odnosi się do spalania Żyda, budzi najgorsze skojarzenia i narusza pamięć ofiar Zagłady. Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze"

Pesach - talerz pesachowy

Na stronie od 2021-03-18

18/03/2021 r.

Pesach, czas na wolność- wykład rabinki Małgorzaty Kordowicz

Jedna z nazw święta Pesach to "czas naszej wolności". Czy Dzieci Izraela odzyskały wolność wraz z wyjściem z Egiptu? A jeżeli nie wtedy, to kiedy? Jak to wygląda z perspektywy złośliwego dziecka z pesachowej opowieści? Wolność niejedno ma imię...

Ocalone żydowskie dzieci z Domu Dziecka w Śródborowie, 1945 (1947?) r. (fot. Julia Pirotte, Dział Dokumentacji ŻIH, CBJ)

Na stronie od 2021-03-17

17/03/2021 r.

Historie utraconego dzieciństwa

Żydowskie dzieci, którym udało się przetrwać wojnę, musiały często zmierzyć się z kolejną traumą – trafiały do domów dziecka, zmieniały opiekunów, spotykały zapomnianych rodziców. Niekiedy dopiero po wielu latach poznawały swoją przeszłość lub decydowały się na ujawnienie pierwotnej tożsamości. W książce „Piętno Zagłady" Joanna Beata Michlic korzysta z relacji, zapisów i dokumentów, by ukazać nieznane epizody z życia najmłodszych ocalonych z Holokaustu.