Kronika Wydarzeń Bieżących

Archdiocese of Boston logo

Na stronie od 2023-03-03

01/02/2023 r.

Statement on the Liturgical Proclamation of the Passion Bishops’ Committee for Ecumenical and Interreligious Affairs

The message of the liturgy in proclaiming the passion narratives in full is to enable the assembly to see vividly the love of Christ for each person, despite their sins, a love that even death could not vanquish. The crimes during the Passion of Christ cannot be attributed indiscriminately to all Jews of that time, nor to Jews today. The Jewish people should not be referred to as though rejected or cursed, as if this view followed from Scripture. The Church ever keeps in mind that Jesus, his mother Mary, and the apostles all were Jewish. As the Church has always held, Christ freely suffered his passion and death because of the sins of all, that all might be saved.

Solidarity visit to Huwara

Na stronie od 2023-03-03

02/03/2023 r.

Nightmares and Pipe Dreams: A Visit to Huwara

In 1140 Rabbi Yehuda HaLevi wrote of his fears that when Jews had power they would abuse it, just as others. We can no longer deny that we’ve reached this point.

Piotr  M. A. Cywiński, Auschwitz Bauleitung - fragment okładki

Na stronie od 2023-02-28

28/02/2023 r.

Miesięcznik "Memoria" Nr 65 (02/2023)

"Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach. O misji zachowania pamięci."
Paweł Sawicki Redaktor Naczelny Miesięcznika "Memoria" Muzeum Auschwitz.

Fot. Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej / materiały prasowe

Na stronie od 2023-02-28

12/03/2023 r.

80 lat temu krakowskie getto przestało istnieć

Zbliża się 80. rocznica brutalnej akcji likwidacyjnej w krakowskim getcie. Z tej okazji po raz kolejny odbędzie się symboliczny Marsz Pamięci, który w niedzielę, 12 marca, o godz. 12.00, wyruszy z placu Bohaterów Getta. Historię żydowskich mieszkańców Krakowa przybliżą także wydarzenia przygotowane w związku z rocznicą przez wiele krakowskich instytucji.

Boston Conference 2023 - logo

Na stronie od 2023-02-26

26/02/2023 r.

ICCJ Appointed the Chairs of its 2023 Conference in Boston

The Boston conference on the theme "Negotiating Multiple Identities: Implications for Interreligious Relations" is organized in collaboration with the Betty Ann Greenbaum Miller Center for Interreligious Learning and Leadership, Hebrew College, the Center for Christian-Jewish Learning, Boston College, and the Council of Centers on Jewish Christian Relations (CCJR) and will be co-chaired by Prof. Dr Daniel Joslyn-Siemiatkoski (Boston College) and Rabbi Or Rose (Hebrew College).

What Good Is Philosophy? – A Benefit Conference for Ukraine

Na stronie od 2023-02-24

17/03/2023 r.

What Good Is Philosophy? – A Benefit Conference for Ukraine

‘What Good Is Philosophy?' – A Benefit Conference for Ukraine aims to raise the funds required to establish a Centre for Civic Engagement at Kyiv Mohyla Academy. This Centre will provide support for academic and civic institutions in Ukraine to counteract the destabilizing impact that Russia’s invasion has had on Ukrainian higher education and civilian life. By assisting Ukrainian students and scholars today, this Centre will also help pave the way for a vibrant and engaged post-war Ukraine.

Grzech pierworodny. Wikipedia | Domena publiczna

Na stronie od 2023-02-23

23/02/2023 r.

Człowiek nie jest marionetką w rękach Stwórcy. Skąd bierze się zło?

Fragment biblijnej opowieści, utkanej z barwnych opisów i mitycznych obrazów, ukazuje scenę, na której rozgrywa się dramat o pochodzeniu zła w świecie. Stworzony przez Boga świat, pełen harmonii, dobra i piękna, kontrastuje boleśnie z tym, jaki człowiek zna ze swej codzienności, napotykając na ból, cierpienie, niesprawiedliwość, nieuchronną śmierć...

Post

Na stronie od 2023-02-23

08/08/2003 r.

BIBLIJNE PODSTAWY POSTU

Stary Testament przekazał nam wezwanie do postu i pokuty: „Kiedy pościcie, czy pościcie dla Mnie?” (Za 7, 5). Proroctwo Zachariasza zawiera teologię postu - nie chodzi tylko o spożywanie pokarmów, ale o rezygnację ze zła i grzechu. Post służy też do wypędzania złych duchów (Mt 17, 21). Jezus Chrystus wyraźnie żądał postu od swoich wyznawców: „Kiedy syn będzie zabrany, wtedy będą pościć” (M t 9, 15) oraz „Czy goście weselni mogą pościć, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, w ów dzień będą pościć” (M t 2, 19; Ł k 5, 34). Równocześnie Jezus Chrystus zwrócił uwagę, że post nie ma na celu zyskania poklasku i uznania, ale ma być ofiarowany Bogu (Mt 6, 17).

Lektura

Na stronie od 2023-02-23

01/01/2023 r.

The Importance of the Jewishness of Jesus for Interpreting the Gospels

Ervin Budiselić. In the first part of the paper, we will address certain theological and historical reasons for the exclusion of the Jewishness of Jesus from both Judaism and Christianity. In the second part, we will discuss the importance of the Jewishness of Jesus for understanding the worldview context of the biblical authors. In the last part, as a case study, we will demonstrate through the interpretation of Matthew 16,13‑20 (the issue of »the rock«) and Luke 11,1‑4 (the Lord’s Prayer) through »Jewish eyes« that we can gain a different and even better interpretation of these two texts that better fit the context of the biblical writers.

Popielec

Na stronie od 2023-02-21

22/02/2023 r.

U chrześcijan Wielki Post 2023

Post jest nie tylko czasem ograniczeń w spożywaniu pokarmów, ale także okresem wzmożonej modlitwy, nabożeństw, czytania świętych ksiąg, spełniania dobrych uczynków, jałmużny. Post oczyszcza i uzdrawia zarówno ciało, jak i duszę. Człowiek potrzebuje postu, by wzrastać, przemieniać marność swojej ludzkiej kondycji, podążać w kierunku świętości. «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. (Jl 2, 12)
- Po co nam post?
- Post w trzech wielkich religiach monoteistycznych

Konferencja Episkopatu Polski - logo

Na stronie od 2023-02-19

24/02/2023 r.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PIERWSZĄ ROCZNICĄ AGRESJI ROSYJSKIEJ NA UKRAINĘ

Po roku bohaterskiej obrony Ukrainy wojna trwa nadal, przynosząc kolejne ofiary i dalsze zniszczenia. Ukraińcy wciąż potrzebują naszej pomocy. Z tego powodu, zwracam się z apelem do księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych świeckich, aby w piątek 24 lutego br. we wszystkich kościołach w Polsce wznieść modlitwy w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br., po każdej Mszy Świętej, zorganizować zbiórkę środków finansowych, które za pośrednictwem Caritas Polska, zostaną przeznaczone na pomoc ofiarom wojny.

rabinka Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2023-02-19

19/02/2023 r.

MAŁGORZATA KORDOWICZ: PIEŚŃ RADOŚCI

Dziękczynna pieśń popłynęła z ust Izraelitów, gdy przeszli bezpiecznie przez rozstąpione morze. W jaki sposób śpiewali?