Kronika Wydarzeń Bieżących

"Naród zasługuje, by sądzić go podług najlepszych, a nie najgorszych synów i córek"

Na stronie od 2019-02-26

26/02/2019 r.

Naród zasługuje, by sądzić go podług najlepszych, a nie najgorszych synów i córek

a najlepsi spośród Polaków należą do najwierniejszych przyjaciół Żydów. Yossi Klein Halevi

Ile by czasu minęło, Polska pozostanie miejscem naszego nieukojonego bólu. Tam wywieziono i zamordowano mego dziadka, którego imię noszę, i dziesiątki moich krewnych. Przetrwała zła nienawiść do Żydów, która zaraziła znaczną część polskiego społeczeństwa, także podczas Holocaustu i zaraz potem. A jednak ...

"Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów."

Na stronie od 2019-02-26

26/02/2019 r.

Wielki retusz. Jak zapomnieliśmy, że Polacy zabijali Żydów

Spotkanie z Tomaszem Żukowskim. O tym, czego nie chcemy wiedzieć. Głębokie, rzetelne i wielopoziomowe studium nad postawą Polaków wobec Zagłady. Autor pokazuje na licznych i konkretnych tekstach kultury, jak społecznie i zwykle nieświadomie dokonujemy samowybielania. - Spotkanie z Tomaszem Żukowskim. Prowadzenie: Magdalena Kicińska. Współpraca: Wielka Litera19:00-20:00, Faktyczny Dom Kultury ul. Gałczyńskiego 12, Warszawa.

Paweł Śpiewak - "Polityczny wymiar Księgi Rut"

Na stronie od 2019-02-26

26/02/2019 r.

Paweł Śpiewak - Polityczny wymiar Księgi Rut

Księgę Rut można czytać jako historię rodzinną, dopełnienie historii Króla Dawida. Można ją wreszcie czytać jako opowieść o nawróceniu Moabitki na judaizm. Najważniejsza jest lektura tej księgi przez równolegle toczące się wydarzenia pośród plemion Izraela w okresie rządów sędziów. (ŻIH)

Genealogie polskiej niepamięci o Żydach i Zagładzie

Na stronie od 2019-02-25

25/02/2019 r.

Genealogie polskiej niepamięci o Żydach i Zagładzie

"Między obowiązkiem pamiętania a banalnością zapominania. Genealogie polskiej niepamięci o Żydach i Zagładzie" Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej, Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Socjologii i Antropologii Kultury z cyklu "Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe": cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny. Referat Dr hab. Sławomira Kapralskiego (UP, Kraków) i dr hab. Jaceka Nowaka (UJ) 15:00, w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72, w sali 154.

Oświadczenie ŻIH w sprawie wypowiedzi publicystów i dziennikarzy zaproszonych do TVN

Na stronie od 2019-02-25

25/02/2019 r.

Oświadczenie ŻIH w sprawie wypowiedzi publicystów i dziennikarzy zaproszonych do TVN

Z wielkim zaniepokojeniem odnotowaliśmy w gronie pracowników Żydowskiego Instytutu Historycznego, szczególnie członków Działu Naukowego zajmujących się dziejami Zagłady polskich Żydów i stosunkami polsko-żydowskimi w czasie okupacji niemieckiej, wypowiedzi publicystów i dziennikarzy zaproszonych 23 lutego do „Salonu Dziennikarskiego” prowadzonego w TVP INFO przez redaktora Jacka Karnowskiego. Podobne wypowiedzi powtórzono w innych programach, w tym również w głównym wydaniu „Wiadomości” TVP.

Nowy konflikt w polsko-żydowskim sporze o historię

Na stronie od 2019-02-25

25/02/2019 r.

Nowy konflikt w polsko-żydowskim sporze o historię

„Dalej jest noc” to jedna z najgłośniejszych publikacji ubiegłego roku. Dwutomowe dzieło - efekt kilkuletnich badań prowadzonych przez dziewięciu naukowców w różnych regionach Polski dowodzi bolesnej prawdy: Polacy byli w czasie wojny nie tylko ofiarami, lecz także świadkami, a czasem i oprawcami. (Newsweek)

Czy Polacy mordowali Żydów? "Wymowa liczb jest nieubłagana", ale wojenna rzeczywistość to nie "pedagogika wstydu". (wyborcza.pl)

"Pisanie o tym nie jest na siły Żyda"

Na stronie od 2019-02-25

25/02/2019 r.

Pisanie o tym nie jest na siły Żyda

Dyskusja wokół książki Mordechaja Canina"Przez ruiny i zgliszcza - podróż po stu zgładzonych gminach żydowskich w Polsce" z udziałem autorki przekładu, prof. Moniki Adamczyk-Garbowskiej (UMCS), oraz dr Heleny Datner i Marty Janczewskiej (ŻIH).

Żydowski Instytut Historyczny Tłomackie 3/5, 00-090 Warszawa, 19:00-19:30.

Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne.

Na stronie od 2019-02-25

25/02/2019 r.

Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne.

Podczas spotkania w ramach cyklu "Czytelnia POLIN" rozmawialiśmy o tym, jak opowiada się o pogromach, na przykładzie pogromu białostockiego z 1906 roku.

Oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

Na stronie od 2019-02-24

24/02/2019 r.

Oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN

W związku z licznymi atakami na badaczy Zagłady oraz niezależność badań naukowych w naszej dziedzinie, które pojawiły się w ostatnim czasie w niektórych mediach, także co bardzo zasmuca - publicznych (TVPInfo, Wiadomości TVP1) czujemy się w obowiązku zabrać głos.

Ludobójstwo w perspektywie historyczno-socjologicznej - fragment okładki

Na stronie od 2019-02-23

23/02/2019 r.

Ludobójstwo w perspektywie historyczno-socjologicznej

Lech M. Nijakowski w książce Ludobójstwo. Historia i socjologia ludzkiej destrukcyjności (2018) przedstawił dyskusje wokół pojęcia genocydu, przeanalizował przykłady zbiorowej przemocy i wnikliwie przyjrzał się procesom społecznym, które sprawiają, że ludzie angażują się w akty masowej eksterminacji.

Dariusz Stola - oświadczenie

Na stronie od 2019-02-22

22/02/2019 r.

Dariusz Stola - oświadczenie

Z zadowoleniem przyjąłem wiadomość, że założyciele Muzeum POLIN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – osiągnęli porozumienie w sprawie sposobu wyboru dyrektora muzeum na następną kadencję.

Polish Honor and Israeli Hypocrisy

Na stronie od 2019-02-22

22/02/2019 r.

Polish Honor and Israeli Hypocrisy

Daniel Blatman:

Israelis are demanding that Poland acknowledge that the Polish nation colluded with the Nazis in the murder of the Jews. This will never happen because it simply isn’t true.

It wasn’t hard to sense a bit of gloating following the Poles’ decision not to attend the Visegrad summit in Israel, a move that got the event canceled. The work of the righteous is sometimes accomplished by... /Haaretz/

Apel o odpowiedzialne spojrzenie na historię

Na stronie od 2019-02-20

20/02/2019 r.

Apel o odpowiedzialne spojrzenie na historię

"Polska Rada Chrześcijan i Żydów z wielkim niepokojem przyjmuje ponowne zaostrzenie retoryki wokół spraw polsko - żydowskich. Podobnie jak miało to miejsce w pierwszym kwartale 2018 roku, z przykrością stwierdzamy, że emocje istniejące wokół trudnych zagadnień z historii obu związanych ze sobą narodów są eskalowane i wykorzystywane instrumentalnie na potrzeby bieżących, wewnętrznych konfliktów politycznych – zwłaszcza w kontekście kolejnych kampanii wyborczych w Izraelu i w Polsce."

Jerusalem: Consultation on "Interreligious Coexistence Initiatives"

Na stronie od 2019-02-20

20/02/2019 r.

Jerusalem: Consultation on "Interreligious Coexistence Initiatives"

ICCJ, Pavol Bargár; ICCJ Second Vice President, 15.02.2019

"As a follow-up to the standard biannual meeting of the ICCJ Executive Board (ExBo) a consultation on Interreligious Coexistence Initiatives: Dialogue, Education, and Activism" was organized for the members of the ExBo and invited representatives of ICCJ member and partner organizations. The consultation took place on February 5-7, 2019, in Jerusalem and Ramallah."