Kronika Wydarzeń Bieżących

getto warszawskie

Na stronie od 2020-11-14

15/11/2020 r.

80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego – program obchodów

16 listopada 2020 roku przypada rocznica zamknięcia getta warszawskiego. 80 lat temu zapadła decyzja o całkowitej izolacji Żydów warszawskich od reszty społeczeństwa, a wszelkie próby przekroczenia muru bez przepustki były srogo karane. Na okrągłą rocznicę tego wydarzenia przygotowaliśmy różnorodny program wydarzeń. Muzeum POLIN

Fotografia Pauliny Włodawer (pierwsza od lewej), Miriam Justman (pośrodku), Reginy Justman (po prawej), lata 30. XX w., fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Na stronie od 2020-11-14

16/11/2020 r.

Listy z getta - 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego

W kolekcji Muzeum POLIN znajdują się wyjątkowe świadectwa historii związanej z życiem w getcie warszawskim, jakimi są listy wysyłane z getta do członków rodzin przebywających w Związku Radzieckim.

Cmentarz żydowski w Warszawie

Na stronie od 2020-11-14

14/11/2020 r.

Dokumentowanie żydowskiego dziedzictwa sepulkralnego w Warszawie

Fundacja Dziedzictwa Kulturowego powstała w 2012 roku z inicjatywy dr. Michała Laszczkowskiego i Pawła Wilskiego. Jej celem jest ochrona i promocja polskiego dziedzictwa narodowego jako elementu europejskiego dziedzictwa kulturowego.

wystawa czasowa na 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego - plakat

Na stronie od 2020-11-14

16/11/2020 r.

Gdzie jesteś? Rdz 3,9

16 listopada 1940 roku zamknięto getto warszawskie. Dokładnie 80 lat temu miasto zostało podzielone murem na dwie części. Uwięzionych w getcie Żydów odgrodzono od informacji, bliskich osób, od zieleni, drzew czy widoku nieba po horyzont. Wystawa „Gdzie jesteś? Rdz 3,9” w symboliczny sposób odnosi się do tego momentu. Żydowski Instytut Historyczny.

Śladami historii Żydów podhalańskich

Na stronie od 2020-11-14

08/11/2020 r.

Śladami historii Żydów podhalańskich

Wybierzemy się do Rabki Zdroju i do Czarnego Dunajca, aby poznać ciekawą, a szerzej nieznaną historię tamtejszych społeczności żydowskich oraz zobaczyć zachowane ślady ich obecności, a także poznać współczesne formy upamiętnienia. Wycieczka będzie także okazją do spotkania z kajakarzem, olimpijczykiem Dariuszem Popielą – założycielem Fundacji „Ludzie, Nie Liczby” – inicjatorem renowacji cmentarzy żydowskich na tym terenie." - Żydowskie Muzeum Galicja

Klezmerzy i inni to tytuł cyklu audycji Janusza Makucha - plakat

Na stronie od 2020-11-12

12/11/2020 r.

Klezmerzy i inni

Klezmerzy i inni to tytuł cyklu audycji Janusza Makucha, jakie Radio Kraków zrealizowało i emitowało na swojej antenie w latach 90-tych XX wieku. Dla wielu słuchaczy była to prawdziwa skarbnica wiedzy o muzyce żydowskiej i o kulturze żydowskiej w ogóle. Zdecydowaliśmy się udostępnić je Wam ponownie w ramach Prologu 30. FKŻ. Są one też pretekstem do tego, żeby poprosić naszych przyjaciół: muzyków, krytyków, producentów do stworzenia playlist i esejów prezentujących to, co wydarzyło się w żydowskiej muzyce już w XXI wieku - w ten sposób powstanie kapitalne kompendium wiedzy o współczesnej muzyce żydowskiej!

Teatr Barakah  "Ja, Sendlerowa". - plakat

Na stronie od 2020-11-12

12/11/2020 r.

Ja, Sendlerowa

"Sendlerowa występuje jako symbol nieprzejednania w świecie ryzykownych wyborów, symbol walki o pokój, niepodległości osobistej, także jako symbol międzyludzkiej empatii walczącej z bezwzględną, chłodną maszyną. Ale „Ja, Sendlerowa” jest także opowieścią o przejmowaniu osobistej historii dla zbiorowego poczucia komfortu, opowieścią o ostatecznej samotności bohaterstwa, rozczarowaniu oraz o samotności człowieka wobec okrucieństwa i obojętności świata."

rabin Jonathan Sacks

Na stronie od 2020-11-11

21/04/2020 r.

God and the Holocaust

Discussion Questions:
- If God can be helpless, how does that effect our concept of what God is?
- If God is in the people, how do some seem so ready to ignore Him?
- Is it possible to have faith in humanity?
- Do you believe that belief in God, after the Holocaust, is necessary? Why?

rabin Jonathan Sacks

Na stronie od 2020-11-11

21/04/2020 r.

Humanity and the Holocaust

Discussion Questions:
- How can humanity find humility to replace the ‘hubris’ Rabbi Sacks speaks of?
- Trust in humans is possible, though risky. Should we be more trusting in the hope that this will grow goodwill, or less so as a means of self-protection?
- Is self-interested thinking or silencing ‘the difficult voice of God’ only ever a route to negative behaviour?
- How do we move from asking ‘who did this to us/me?’ to ‘what should we/I do now?’

"Żyd na szczęście" - "Lucky Jewathon"

Na stronie od 2020-11-10

26/11/2020 r.

The Lucky Jewathon - Żyd na szczęście

Nazwa “Żyd na szczęście” odnosi się do figurek i małych obrazków prezentujących wizerunek Żyda ze złotą monetą, czyli przedmiotów zwyczajowo sprzedawanych w Polsce jako przynoszące szczęście talizmany. Podczas, gdy niektórzy postrzegają je jako pamiątki po przedwojennej społeczności żydowskiej w Polsce, dla wielu są po prostu antysemickimi karykaturami. Projekt dotyka kulturowych zawiłości związanych z tymi przedmiotami...

Kristallnacht

Na stronie od 2020-11-09

09/11/2020 r.

In honor of the 82nd anniversary of Kristallnacht

In honor of the 82nd anniversary of Kristallnacht – The Night of Broken Glass, on November 9th, 2020: "Let There Be Light: International March of the Living 2020 Kristallnacht Commemoration", in partnership with The Miller Center for Community Protection and Resilience at Rutgers University, and the Jüdischen Gemeinde Frankfurt.

Rabinka MAłgorzata Kordowicz

Na stronie od 2020-11-09

09/11/2020 r.

"Ta obca" - komentarz do Tory

Hagar to egipska służąca Sary. Możemy jedynie spekulować, czy pramatka otrzymała ją w posagu, czy też Hagar była darem od faraona, pamiątką niesławnego pobytu Abrahama i jego żony w tym południowym z perspektywy Kanaanu kraju... - z komentarza Małgorzaty Kordowicz do Tory