Kronika Wydarzeń Bieżących

Ks. prof. Tomáš Halík podczas odbierania Medalu Świętego Jerzego 23 listopada 2019 roku w Krakowie. Fot. Adam Walanus/adamwalanus.pl

Na stronie od 2020-11-07

02/11/2020 r.

Chrześcijaństwo jutra

"Dialog międzyreligijny, a szczególnie dialog z wykształconymi i refleksyjnymi ludźmi spoza Kościoła wygląda mi czasem na łatwiejszy od próby komunikacji z ludźmi, którzy łączą religię z tendencjami populistycznymi i nacjonalistycznymi. Pół wieku swojego życia śniłem wielki sen o zjednoczeniu wszystkich wierzących w Chrystusa. Dziś ten sen się rozpłynął”

The Neshoma Project: CONVERSATIONS WITH POLES RESCUING JEWISH MEMORY

Na stronie od 2020-11-06

06/11/2020 r.

The Neshoma Project: CONVERSATIONS WITH POLES RESCUING JEWISH MEMORY

I conceived of The Neshoma Project: Conversations with Poles Rescuing Jewish Memory, when I realized that not only would the survivors be gone soon, but so too those who knew them. ROZMOWY Z POLAKAMI RATUJĄCYMI ŻYDOWSKĄ PAMIĘĆ

Oświadczenie Konferencji Biskupów Luterańskich

Na stronie od 2020-11-06

02/11/2020 r.

Oświadczenie Konferencji Biskupów Luterańskich

Z biblijnej perspektywy i reformacyjnego przekazu uczymy się, że zostaliśmy obdarowani wolnością Bożych dzieci, co oznacza samodzielne podejmowanie decyzji w swoim życiu oraz ponoszenie odpowiedzialności za podjęte wybory, także te najtrudniejsze. Takie pojmowanie wolności każe dzisiaj wielu ludziom głośno wypowiadać słowo sprzeciwu, często w formie, która daleka jest od werbalnej poprawności. Kościół musi wsłuchiwać się w pytania, skargi, żale czy nawet krzyki ludzi. Przestaje wypełniać powołanie, gdy odwraca się od sfrustrowanych, poszukujących, od tych, którzy wykrzykują pod jego adresem swoją złość, a nawet deklarują swoją niewiarę.

Zbigniew Nosowski

Na stronie od 2020-11-06

15/07/2024 r.

ROZMOWY Z POLAKAMI RATUJĄCYMI ŻYDOWSKĄ PAMIĘĆ

"Zbigniew Nosowski ma bardzo interesujące podejście do upamiętniania społeczności żydowskiej. Niezwykłą motywację stanowi dla niego wiara katolicka. Zbigniew był chyba jedynym z moich rozmówców, dla których wiara stanowi siłę napędową pracy z pamięcią." The Neshoma Project: CONVERSATIONS WITH POLES RESCUING JEWISH MEMORY

Faith in Auschwitz. The victim experience and interfaith dialogue today

Na stronie od 2020-11-05

05/11/2020 r.

Faith in Auschwitz. The victim experience and interfaith dialogue today

Webinar, November 5th 2020, from 16:00 to 19:00 (Warsaw time) / 10am to 1 pm (NY time).
The purpose of this Webinar was to address the faith-based views which framed the experiences of victims of Auschwitz-Birkenau. Faith as a source of inner strength; faith as a source of communal interactions; faith as a source of survival.

First edition of King James Bible (photo credit: FLICKR)

Na stronie od 2020-11-04

15/10/2020 r.

Christianity deeply rooted in Judaism, new Bible translation claims

A new translation of the Bible, called the Hebrew Heritage Bible Newer Testament by Dr. Brad H. Young – a Hebrew University-trained scholar who taught biblical literature for over thirty years at Oral Roberts University in the United States – is highlighting the Jewish roots of Christianity.

Pieśń Chany, matki proroka Samuela

Na stronie od 2020-11-04

10/11/2020 r.

Pieśń Chany, matki proroka Samuela

Chana, jedna z wielu kobiet-bohaterek Ksiąg Samuela, przez wiele lat pozostawała bezpłodna. Modliła się żarliwie o dziecko, a jej modlitwa została wysłuchana.. Wykład Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu „Pieśni kobiet”. Organizatorzy: Austriackie Forum Kultury, Gmina Żydowska w Warszawie

Konferencja naukowa online "... wiadomość ta spadła jak grom.  80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego"

Na stronie od 2020-11-04

16/11/2020 r.

... wiadomość ta spadła jak grom

Konferencja naukowa online "... wiadomość ta spadła jak grom. 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego"

Dialog międzyreligijny. Pytanie o sens

Na stronie od 2020-11-03

04/11/2020 r.

Dialog międzyreligijny. Pytanie o sens

Rozmowa organizowana przez Klub „Tygodnika Powszechnego”, środa, 4 listopada, godz. 20:00. Jest to spotkanie z cyklu „Dialog dla wspólnoty koniecznie potrzebny”, we współpracy z Fundacją im. Konrada Adenauera

Religia w dialogu / CO NASZ ŁĄCZY, CO NAS RÓŻNI?

Na stronie od 2020-11-03

03/11/2020 r.

Religia w dialogu / CO NAS ŁĄCZY, CO NAS RÓŻNI?

O ŚMIERCI rozmawiali arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś, rabin łódzki Dawid Szychowski, pastor ewangelicko-reformowany Semko Koroza, ks. Michał Makula, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej. Rozmowę prowadziła Joanna Podolska.

Cmentarzz żydowski w Orli - inicjator i fundator budowy pomnika Marek Chmielewski, sołtys i radny Rady Gminy Orla.

Na stronie od 2020-11-03

03/11/2020 r.

W Orli na cmentarzu żydowskim stanął pomnik.

To hołd oddany mieszkańcom tej miejscowości, którzy zostali zamordowani przez Niemców po likwidacji orlańskiego getta 4 listopada 1942 roku. - Kilka słów inicjatora i fundatora budowy pomnika Marka Chmielewskiego, sołtysa i radnego Rady Gminy Orla.

Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie

Na stronie od 2020-11-02

04/11/2020 r.

Zagłada- Dialog-Pojednanie

Wydarzenie z cyklu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”
Spotkanie z Redaktorem Bogdanem Białkiem. Emisja filmu „Planty 7/9”, a następnie rozmowa z jego bohaterem, którą poprowadzi prof. Sławomir Jacek Żurek
Rabinka Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2020-11-02

02/11/2020 r.

Cecha Sodomy - z czytań tygodniowych

Cecha Sodomy to nazwa postawy, która gloryfikuje ad absurdum samowystarczalność. Dewizą życiową reprezentanta takiej postawy jest: „Moje – moje, twoje – twoje”. Prorok Ezechiel określa wprost winę Sodomy i okolicznych miast: ludzie mieli dóbr w bród, do tego jeszcze spokój, byli jednak dumni i nie wspierali ubogich. Nie chcieli obcych, którzy korzystaliby z ich zasobów, nie chcieli współzależności. Ale jak ma nastąpić jakikolwiek rozwój, jeśli nikt nie będzie się z nikim niczym wymieniał? - Małgorzata Kordowicz - komentarz do Tory