Kronika Wydarzeń Bieżących

Michael Schudrich Naczelny Rabin RP

Na stronie od 2020-05-18

18/05/2020 r.

Oświadczenie Naczelnego Rabina RP ws. 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

"W tym roku setnej rocznicy jego narodzin szczególnie pamiętamy, jak głęboki wpływ wywarł on na świat jako całość, a dla nas zwłaszcza na chrześcijańsko-żydowskie pojednanie i dialog.(...) Żaden inny papież nie uczynił więcej, by uleczyć bolesne rany, a nikt w historii nie uczynił więcej, by skutecznie wyeliminować plagę antysemityzmu."

Spotkanie z redakcjami „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” w siedzibie arcybiskupów krakowskich po nominacji abp. Karola Wojtyły na kardynała, czerwiec 1967 r. / Archiwum „Tygodnika Powszechne

Na stronie od 2020-05-18

07/03/1962 r.

Karol Wojtyła: Problem Tygodnika Powszechnego

„Problem »Tygodnika Powszechnego«” – tak biskup Karol Wojtyła zatytułował swój raport z 1962 r., którego adresatem był prymas Wyszyński, a który dopiero dziś ujrzał światło dzienne. Co to za dokument? - ks. Adam Boniecki, TP 2020.05.18

Abp Grzegorz Ryś

Na stronie od 2020-05-18

18/05/2020 r.

Najtrudniejszy przełom w życiu Kościoła w pokoleniu apostolskim

Abp Grazegorz Ryś - Jezus Chrystus jest nie do pomyślenia „bez” Izraela. I my/Kościół w Nim – w takiej samej mierze – również. Tak więc nie „odcięcie”, nie „zastępstwo”, ale zakorzenienie. /Tygodnik Powszechny/

Stanisław Krajewski

Na stronie od 2020-05-17

30/05/2024 r.

Nieustająca aktualność Tory (Behar – Bechukotaj)

Rok jubileuszowy, pięćdziesiąty, po siedmiokroć siedmiu latach, jest jeszcze bardziej radykalnie antyekonomiczny: „każdy powróci do swej własności”. Ziemia wraca do pierwotnych właścicieli, czyli handel ziemią, wówczas dobrem najcenniejszym, jest prowizoryczny. Ponadto hebrajscy niewolnicy odzyskują wolność. Uwolnienie niewolników jest całkowicie sprzeczne z ówczesnymi wymaganiami ekonomii. /Stanisław Krajewski/

Prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Na stronie od 2020-05-14

18/05/2020 r.

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły

Także w przyszłości Jan Paweł II będzie postrzegany jako wielka postać dialogu międzyreligijnego – ocenia w rozmowie z KAI prof. Stanisław Krajewski. Wyraża nadzieję, że to przesłanie papieża Wojtyły “zostanie naprawdę przyjęte”. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony żydowskiej zauważa, że częścią nauczania Jana Pawła II o wielkich religiach jest nauczanie szacunku dla judaizmu.

Marcin Kącki - Oświęcim. Czarna zima. Okładka

Na stronie od 2020-05-14

14/05/2020 r.

Oświęcim. Czarna zima

Czy w mieście, które nie może uciec od przeszłości, da się normalnie żyć? To pierwszy współczesny reportaż o Oświęcimiu. Marcin Kącki, znakomity reporter, autor słynnego Białegostoku, zadaje mieszkańcom pozornie proste pytanie: „Jak się tu żyje?”. Oświęcim, niczym soczewka, skupia nadzieje i lęki Polaków. I nikt nie pokazuje tego lepiej niż Kącki. /Znak Literanova/

Rzym - panorama

Na stronie od 2020-05-14

14/05/2020 r.

QUARANTINED FAITH

This documentary is a testament to how they maintain resilience and connectedness, and how the crisis has called them to draw more deeply on their spiritual resources.

Otwarta książka - lektura

Na stronie od 2020-05-14

14/05/2020 r.

Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej

Łukasz Jasina - Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej w „Polin. Studies in Polish Jewry”. Seria wydawnicza Analizy Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej. Tom 13. Pod redakcją Jerzego Kłoczowskiego i Andrzeja Gila. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2006. ISBN 83-60695-05-9. "Rocznik naukowy „Polin” – poświęcony historii Żydów polskich – stanowi antytezę stereotypowego podejścia do kwestii relacji polsko-żydowskich. Wydawany jest już od dwudziestu lat, najpierw w Wielkiej Brytanii, a potem w Stanach Zjednoczonych."

Stowarzyszenie "Nigdy Więcej" - fragment logo

Na stronie od 2020-05-13

13/05/2020 r.

Raport o wirusie nienawiści

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ opublikowało swój najnowszy RAPORT pt. ‘Wirus nienawiści: Brunatna Księga czasu epidemii’. Dokumentuje on akty rasizmu, ksenofobii i dyskryminacji, do jakich doszło w kontekście koronawirusa w Polsce w ostatnich tygodniach i miesiącach.

Stanisław Krajewski

Na stronie od 2020-05-10

10/05/2020 r.

Nieustająca aktualność Tory (Emor)

"...choć w dosłownej treści wersetów o świętach, zawartych w 23 rozdziale nie znajduję spraw wyraźnie aktualnych, to jednak wskazują one na coś bardzo istotnego dla nas wszystkich, coś, co jest bardzo na czasie. Mowa jest tam o sposobie obchodzenia kolejnych świąt – np. kiedy nie pracować, jakie składać ofiary..." - Stanisław Krajewski

Augustyna Bea i  Abraham J. Heschl

Na stronie od 2020-05-10

27/04/2020 r.

Stanisław Obirek - Jezuicki Kadisz

Jesuit Kaddish - Jesuits, Jews, and Holocaust Remembrance by James Bernauer, S.J University of Notre Dame Press.
Stanisław Obirek pisze - "Chodzi o to, że mimo rozpowszechnionego przekonania, że chrześcijaństwo odniosło zwycięstwo nad barbarzyństwem, przy bliższym i dokładniejszym spojrzeniu, okazuje się, że to w nim samym sporo tego barbarzyństwa się znajdowało".