Kronika Wydarzeń Bieżących

Hebrew Bible

Na stronie od 2021-12-21

21 grudnia 2021 r.

Are you lost in translation? Hebrew will show you the way

They took many artistic liberties when they came across Hebrew words they did not understand. These mistakes are now permanently embedded in the translations of what now constitutes Holy Scripture.

Synagoga Neologiczna w Bratysławie (ówcześnie Pressburg), pocztówka, 1914 r. Wikipedia

Na stronie od 2021-12-20

20 grudnia 2021 r.

Wspólne życie, okrutny koniec. Historia Żydów na Słowacji

Żydzi mieszkali na Słowacji od średniowiecza. Rabin z Bratysławy zasłynął na całą Europę jako wzór religijności. Niemal całkowitą zagładę słowackiej społeczności żydowskiej przyniosła II wojna światowa. 25 marca 1942 roku pierwszy transport Żydów z Popradu wyruszył do Auschwitz.

O rabinie, który podróżował w żydowskim czasie

Na stronie od 2021-12-20

22 grudnia 2021 r.

O Rabinie, który podróżował w żydowskim czasie

Co tak naprawdę kryje się pod słowem „geniusz”? Jak Gaon z Wilna zmienił halachę – prawo żydowskie – i złamał kod żydowskiej chronologii? Na jakie epoki dzieli się historia literatury religijnej i prawa w judaizmie, jakie ma to znaczenie dla codziennej praktyki? Jakie są konsekwencje zmian, które wprowadził GRA?

Zagłada Żydów wiejskich w Galicji Wschodniej

Na stronie od 2021-12-20

21 grudnia 2021 r.

Zagłada Żydów wiejskich w Galicji Wschodniej

Mimo rosnącej liczby prac poświęconych Zagładzie Żydów na terenie obecnej Ukrainy, w tym również w Galicji, problematyka Zagłady na wsi pozostaje tematem wciąż w dużej mierze niezbadanym. Tymczasem dynamika ludobójstwa na wsi była inna, niż w mieście. Co więcej, problem wymaga innego podejścia i innych źródeł.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały Nr 17 (2021)

Na stronie od 2021-12-20

20 grudnia 2021 r.

Zagłada Żydów. Studia i Materiały Nr 17 (2021)

Tematem przewodnim nowego tomu czasopisma „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” są kicz holokaustowy i nadużycia w przedstawianiu Zagłady. (...) W tomie znalazły się między innymi teksty analizujące obraz Zagłady w grach komputerowych i mediach społecznościowych, a także w literaturze pięknej...

Gwiazda  Dawida

Na stronie od 2021-12-17

17 grudnia 2021 r.

Gmina Żydowska w Warszawie: Działania Policji przypominają najbardziej ponure okresy historii

Tak zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie komentuje nocną akcję Policji w przygranicznym Punkcie Interwencji Kryzysowej Klubu Inteligencji Katolickiej. Wyrażając potępienie działań policji, stwierdzono: „Odbieramy je jako próbę zastraszenia wolontariuszy organizacji pozarządowych, którzy pragną nieść pomoc humanitarną migrantom”.

Spotkanie w Kancelarii Prezydenta

Na stronie od 2021-12-17

1 grudnia 2021 r.

Prezydent odmawia

Po propozycji duchownych trzech wyznań Abrahamowych złożonej 8 listopada 2021 Prezydentowi RP "Pragniemy się z Panem spotkać, Panie Prezydencie, by znaleźć sposób, aby – bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli – pochylić się nad losem tych, którym grozi śmierć, i okazać im solidarność, jak ludzie ludziom", w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie z minister Bogną Janke.

Oświadczenie KIK w sprawie dizałań Policji

Na stronie od 2021-12-16

16 grudnia 2021 r.

Oświadczenie KIK w sprawie działań policji w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Wczorajszą akcję policji uważamy za działanie z pozycji siły absolutnie nieadekwatne do sytuacji. Od państwa polskiego oczekujemy wsparcia i ochrony organizacji pozarządowych, w szczególności tych, które świadczą pomoc humanitarną. Dokonanie przeszukania w tym trybie, przesłuchiwanie naszych wolontariuszy w środku nocy, odebranie narzędzi ich pracy uważamy za zaprzeczenie obowiązkom państwa i jego funkcjonariuszy oraz za eskalowanie napięcia.

Gaon z Wilna

Na stronie od 2021-12-15

16 grudnia 2021 r.

Dlaczego Gaon nie lubił chasydów?

spotkanie w ramach „Czwartku na Tłomackiem" z dr hab. Janem Doktórem, historykiem z ŻIH, ekspertem od duchowości żydowskiej, który wyjaśni zawiłości sporów między chasydami a ich przeciwnikami (mitnagedim).

Sobór Praojców

Na stronie od 2021-12-12

12 grudnia 2021 r.

U prawosławnych Niedziela Świętych Praojców (Niediela swiatych Praotiec)

Niedziela, która wypada pomiędzy 11/18 a 17/24 grudnia (2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem) jest nazywana Niedzielą Świętych Praojców. Teksty nabożeństw tej niedzieli wymieniają świętych – przodków Chrystusa według krwi. Szczególnie wspominany jest Abraham, o którym Bóg powiedział, że "w potomstwie jego błogosławione będą wszystkie narody ziemi" (Rdz 22,18).

Jochebed

Na stronie od 2021-12-11

14 grudnia 2021 r.

Bella Szwarcman-Czarnota: „Dzielną niewiastę któż znajdzie“

Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony poematowi z Księgi Przysłów 31, 10 – 31, który mężowie odśpiewują – na cześć swoich żon – w piątkowy wieczór. Wedle Ibn Ezry poemat ten, jak i cała Księga Przysłów – został napisany przez króla Salomona na cześć bogobojnej kobiety, która troszczy się o rodzinę. Wedle innej tradycji – napisał go Abraham na cześć swojej żony Sary.