Kronika Wydarzeń Bieżących

Bp Rafał Markowski

Na stronie od 2021-11-12

12/11/2021 r.

Bp Markowski: Stanowczo potępiamy zachowania antysemickie w Kaliszu

Bp Markowski przypomniał słowa Papieża Franciszka, który dwa dni przed zajściami, w rocznicę pogromu Żydów w Niemczech z 1938 roku wzywał do zaangażowania „w promocję wychowania do braterstwa”. „Zagrożenie antysemityzmem, wciąż tlące się w Europie i w innych miejscach, jest lontem, który trzeba zgasić” – czytamy we wpisie opublikowanym 9 listopada na profilu Ojca Świętego na Twitterze.

Antonio Sapadaro S.J.

Na stronie od 2021-11-12

08/11/2021 r.

The culture of encounter: The future of intercultural and interreligious dialogue

'Fratelli tutti' confirms a universal truth about man, panelists say On the occasion of the first anniversary of Pope Francis’ encyclical "Fratelli tutti", Georgetown University and "La Civiltà Cattolica” hosted a two-day international conference this week on intercultural and interreligious dialogue. Speakers at the event commented on the impact of the Papal document on interreligious relations and in society at large, emphasizing its continuity with Vatican II teachings.

Spalenie w Kaliszu kopii Statutu Kaliskiego

Na stronie od 2021-11-12

11/11/2021 r.

Kalisz - symboliczne spalenie Statutu Kaliskiego i - oburzenie

„My to unieważniamy, likwidujemy prawa żydowskie na tej ziemi! To jest wola wolnych Polaków! Nie będzie już nigdy Polak Żydowi niewolnikiem!”
Tłum skandował: „Tu jest Polska, a nie Polin”. Statut ciągle płonął, kiedy śpiewano Rotę.

Virtuelle Rekonstruktion der Siegener Synagoge

Na stronie od 2021-11-08

09/11/2021 r.

Wirtualna rekonstrukcja synagogi w Siegen zniszczonej w czasie Kristallnacht

- Po raz pierwszy w Niemczech! Synagoga w Siegen będzie wirtualnie odbudowana dzięki artystce Gabi von Seltmann i jej międzynarodowemu zespołowi. Impreza plenerowa odbędzie się po godzinie pamięci (w tym roku 9 listopada) i jest częścią cyklu wydarzeń poświęconych upamiętnieniu 1700. latom obecności Żydów w Niemczech.
- Jednocześnie na imprezie plenerowej zostanie pokazana wirtualna rekonstrukcja Wielkiej Synagogi Warszawskiej, której premiera odbyła się w 2018 roku – jako transgraniczny znak, że śmierć i zniszczenie można przezwyciężyć poprzez pamięć, pojednanie i miłość.
- Erstmalig in Deutschland, entsteht die Siegener Synagoge virtuell wieder auf - dank der Künstlerin Gabi von Seltmann und ihrem internationalen Team. Die Open-Air-Veranstaltung folgt der Gedenkstunde (diesjährig am 09.11.!) und ist Teil der bundesweiten Veranstaltungsreihe zu 1700 jüdisches Leben in Deutschland.
- Zugleich wird bei der Open-Air-Veranstaltung die 2018 uraufgeführte virtuelle Rekonstruktion der Großen Synagoge Warschau gezeigt – als grenzübergreifendes Zeichen dafür, dass Tod und Zerstörung durch Erinnerung, Versöhnung und Liebe überwunden werden können.

Forum Dialogu - logo

Na stronie od 2021-11-08

25/11/2021 r.

Dialog chrześcijańsko-żydowski - praktyki i narzędzia

Forum Dialogu zasprasza do wspólnej diagnozy potrzeb środowiska osób, które nie tylko w teorii, ale i w praktyce działają na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w swoich wspólnotach. Wiemy, że działający na rzecz dialogu, mają swoje obserwacje, doświadczenia, ale też wiedzą czego im i innym brakuje, by działać jeszcze skuteczniej.

Aly Europa przeciwko Żydom - okładka

Na stronie od 2021-11-07

10/11/2021 r.

Europa przeciwko Żydom. 1880–1945

Słynny niemiecki historyk dokonuje przenikliwej analizy ogólnoeuropejskiej wrogości wobec Żydów. Genezy nowoczesnego antysemityzmu doszukuje się w powiększającym się pod koniec XIX wieku dystansie społecznym między szybko emancypującą się mniejszością żydowską a dużo wolniej przekształcającymi się wspólnotami chrześcijańskimi. Wzrost demokracji i poszerzające się prawa wyborcze paradoksalnie sprzyjały tejże wrogości, gdyż sukcesy żydowskie uznawano za nieuprawnione, odnoszone kosztem tzw. narodów gospodarzy.

Polish Institute

Na stronie od 2021-11-06

11/04/2022 r.

Moreshet webinars 2021-2022 – Mondays with the JHI

Take part in a new series of webinars, organized by the Jewish Historical Institute in collaboration with Moreshet. The lectures will be held in English. The project is implemented in cooperation with the Polish Institute in Tel Aviv.

Król Salomon

Na stronie od 2021-11-05

09/11/2021 r.

Bella Szwarcman-Czarnota: wykład z cyklu „Księga Przysłów“

Cykl poświęcony poematowi z Księgi Przysłów 31, 10 – 31, który mężowie odśpiewują – na cześć swoich żon – w piątkowy wieczór. Wedle Ibn Ezry poemat ten, jak i cała Księga Przysłów – został napisany przez króla Salomona na cześć bogobojnej kobiety, która troszczy się o rodzinę. Wedle innej tradycji – napisał go Abraham na cześć swojej żony Sary. /Austriackie Forum Kultury/

Elijah Interfaith Institute - interreligious heroes

Na stronie od 2021-11-05

04/11/2021 r.

Interreligious Heroes

The next edition of Praying Together in Jerusalem will be devoted to the theme of Interreligious Heroes, honoring the new publication Interreligious Heroes: Role Models and Spiritual Exemplars for Interfaith Practice. /Elijah Interfaith Institute/