Kronika Wydarzeń Bieżących

Na stronie od 2009-11-01

01/11/2009 r.

Zbigniew Nosowski - Nadal starsi bracia

Na łamach „Idziemy” nr 43 ks. prof. Waldemar Chrostowski skomentował słowa redaktora naczelnego „L’Osservatore Romano”, że nazywanie Żydów naszymi starszymi braćmi jest już „nieaktualne”. Komentarz wybitnego polskiego biblisty wymaga jednak uzupełnienia, sprostowania i polemiki. Szczupłość miejsca pozwala na podjęcie jedynie niektórych wątków.

Spotkanie i dialog

Na stronie od 2009-10-18

18/10/2009 r.

Wizyta rabinów z Izraela w Lublinie 2009

Jakie są istotne wyznaczniki tożsamości polskiej i żydowskiej? Dlaczego wizyta w Polsce wzmacnia w młodych Izraelczykach poczucie żydowskości? Które punkty dialogu katolicko-żydowskiego są najbardziej godne uwagi? – te i inne tematy pojawiły się podczas dyskusji prowadzonych w czasie dwudniowej wizyty grupy rabinów z Izraela w Lublinie. Spotkanie 14 i 15 października było pierwszym etapem podroży, która zakończy się 18 października w Warszawie.

Starsi bracia w wierze

Na stronie od 2009-10-15

15/10/2009 r.

Żydzi – chrześcijanie: wymuszanie starszeństwa

Uzupełnianie uzupełnień, prostowanie sprostowań i polemizowanie z polemikami to zajęcie męczące i niewdzięczne. W dziedzinie relacji Kościoła z Żydami i judaizmem krąg moich polemistów od kilkunastu lat jest ten sam: środowisko „Gazety Wyborczej” i „Tygodnika Powszechnego” oraz „Więzi”.

Starsi bracia w wierze

Na stronie od 2009-10-01

01/10/2009 r.

MA RACJĘ – PAPIEŻ CZY DZIENNIKARZ?

Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki - prof. KUL, dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, członek Komitetu Episkopatu Polski d.s. dialogu z judaizmem

Starsi bracia w wierze

Na stronie od 2009-10-01

01/10/2009 r.

Żydzi – bracia chrześcijan

"Z satysfakcją i wielką ulgą, bo to ważny element samoświadomości chrześcijańskiej. Wyrażenie Jana Pawła II „starsi bracia” wypowiedziane w 1986 r. w synagodze rzymskiej, doprecyzowane potem jako „starsi bracia w wierze”, wymagało od początku bardzo ostrożnego stosowania." Ks. Waldemar Chrostowski

John T. Pawlikowski

Na stronie od 2009-09-30

30/09/2009 r.

Krok wstecz czy potwierdzenie? Benedykt XVI o Żydach i judaizmie

Głównym problemem dla Benedykta XVI jest podstawowa wizja Kościoła. Papież postrzega Kościół katolicki jako instytucję, która w kwestiach teologicznych nie ma potrzeby uczenia się czegokolwiek w dialogu z chrześcijanami spoza społeczności katolickiej, z wyznawcami judaizmu i innymi grupami religijnymi.

Na stronie od 2009-09-15

15/09/2009 r.

Chrześcijaństwo pomiędzy ryzykiem a odnową

Niezależnie od wyzwań, które wciąż stają przed Żydami i chrześcijanami, kiedy dokonują oni próby przeniesienia dialogu na nowy poziom, jest rzeczą oczywistą, że mogą tam także pokazać się aspekty pozytywne. Jeśli chodzi o chrześcijan: bardziej wszechstronne i dogłębne rozumienie żydowskiego kontekstu nauczania Jezusa i pierwotnego chrześcijaństwa może odsłonić nową perspektywę rozumienia relacji Boga z ludzkością i istoty chrześcijańskiej posługi, istoty Kościoła i jego praktyki liturgicznej. Jeśli chodzi o Żydów: stoi przed nimi możliwość lepszego zrozumienia sakramentalności, o czym pisał Irving Greenberg, oraz doskonalszego poznania judaizmu w I wieku naszej ery, jak twierdzi Alan Segal.

Pamietnik Dawida Rubinowicza

Na stronie od 2009-08-26

26/08/2009 r.

Program DNI DAWIDA RUBINOWICZA


– uroczystość rededykacji cmentarza żydowskiego w Bodzentynie prowadzona przez Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha oraz Kantora Maynarda Gerbera,
- dyskusja panelowa na temat Dawidka i jego pamiętnika prowadzona przez Bogdana Białka z udziałem: Stefana Rachtana, Roberta Szuchty, Feliksa Tycha

O losach Dawidka Rubinowicza

Na stronie od 2009-08-26

26/08/2009 r.

O losach Dawidka Rubinowicza

Dawidek Rubinowicz urodził się 27 lipca 1927 r. Jego ojciec Josek (Józef) był mleczarzem we wsi Krajno nieopodal Kielc. Matka imieniem Tauba prowadziła dom, wychowywała dzieci i często udzielała pomocy medycznej sąsiadom z okolicy. Była akuszerką, potrafiła opatrywać rany, doradzała jak radzić sobie z drobnymi dolegliwościami. Dawidek miał młodsze rodzeństwo, siostrę Manię i nieznanego z imienia braciszka. Mieszkańcy Krajna dobrze żyli z rodziną Rubinowiczów.

Cmentarz żydowski w Bodzentynie

Na stronie od 2009-08-26

26/08/2009 r.

Pamięć cmentarza

Dla wielu Polaków cmentarze żydowskie nie są cmentarzami.

Bodzentyński cmentarz żydowski

Na stronie od 2009-08-26

26/08/2009 r.

Bodzentyński cmentarz żydowski

Bodzentyńskie macewy są również źródłem wiedzy o lokalnej społeczności żydowskiej. Symbolika występująca na macewach, zdobienia wykonane w konwencji sztuki ludowej oraz zapisy inskrypcji nagrobnych w języku hebrajskim pozwalają sądzić o przywiązaniu tamtejszej społeczności do tradycyjnej kultury żydowskiej. Ponad to, sposób zapisu personaliów zmarłego (czyli podawanie tylko imienia zmarłego oraz imienia jego ojca) jak i zamieszczenie na nagrobkach opisu relacji pomiędzy zmarłym a Bogiem świadczą o dominacji tradycyjnego Judaizmu.

Cmentarz żydowski w Bodzentynie

Na stronie od 2009-08-25

25/08/2009 r.

Ks. Leszek Sikorski Świadectwo

Po ogłoszeniu w kościele i zaproponowaniu uporządkowania tego miejsca, wiele osób, zwłaszcza młodzież włączyła się w to dzieło....

pamiętnik Dawida Rubinowicza

Na stronie od 2009-08-25

26/08/2009 r.

Drugie Dni Dawidka Rubinowicza w Bodzentynie

W dniach 26-30 sierpnia odbedą sie w Bodzentynie II Dni Dawidka Rubinowicza, organizowane przez Stowarzyszenie jego imienia i Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, przy zaangażowaniu władz gminnych oraz miejscowych szkół.

Tygodnik Powszechny - logo

Na stronie od 2009-08-04

04/08/2009 r.

PAMIĘĆ I ZAPOMNIENIE

Członkom rodziny Adama Czerniakowa - prezesa samorządu warszawskiego getta, który popełnił samobójstwo w 1942 r. - pomagało liczne grono osób. Część z nich znana jest z nazwiska. Żadna nie znalazła się w gronie odznaczonych tytułem "Sprawiedliwego

ICCJ offices Martin Bubeer House heppenheim

Na stronie od 2009-07-31

05/07/2009 r.

Dwanaście Punktów z Berlina (ICCJ 2009)

Niniejszy apel składa się z 12 punktów - przedstawionych jako cele - skierowanych do chrześcijan, do Żydów oraz wspólnie do społeczności chrześcijańskich i żydowskich. Po przedstawieniu tych punktów i związanych z każdym z nich zadań niniejszy dokument prezentuje przegląd historii relacji chrześcijan z Żydami; z tej historii wyłaniają się ramy pojęciowe i pobudki dla naszej inicjatywy.