Kronika Wydarzeń Bieżących

fragment logo PRChiŻ

Na stronie od 2004-01-17

17/01/2004 r.

Staniecie się błogosławieństwem

"Staniecie się błogosławieństwem" (Zach 8,13) - pod tym hasłem przebiega tegoroczny, siódmy już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

Krzyż jerozolimski i menora

Na stronie od 2004-01-17

17/01/2004 r.

VII Dzień Judaizmu, Poznań 2004

Czytamy słowa Tory, wersety biblijne. Czynimy to w gronie chrześcijan i Żydów. Głównie oczywiście chrześcijan, przede wszystkim katolików, bo gościmy dziś w kościele. Zresztą każde inne wydarzenie dialogowe cierpi na dysproporcję między liczbą chrześcijan a liczbą Żydów – takie są oczywiste realia obecnej Polski – ale niechaj nie przeszkadza to nam cieszyć się tym, że robimy coś wspólnie. Dziękuję za zaproszenie.

Dzień Judaizmu

Na stronie od 2004-01-10

11/01/2004 r.

VII Dzień Judaizmu - Poznań 2004

„Staniecie się błogosławieństwem” (Zach 8, 13) – pod tym hasłem przebiega tegoroczny, siódmy już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. W tych słowach kryje się wielkie marzenie, kim ludzie – mimo wszelkiej swojej ograniczoności – winni stać się dla siebie nawzajem...

fragment logo PRChiŻ

Na stronie od 2004-01-06

06/01/2004 r.

"The Passion of the Christ": Concerns and Recommendations in Anticipation of the Forthcoming Film

The portrayal of the Passion of Jesus is one of the most difficult subjects in the history of Jewish-Christian relations. Whenever and however it is told, the Passion sets the Jew Jesus, his Jewish disciples, other Jewish leaders, a larger Jewish community of considerable diversity, a Roman governor, Roman soldiers, and God in a complex web of relationships. Because Christianity and Rabbinic Judaism developed into separate faith communities, each claiming to be the authentic continuation of biblical Israel, the Passion story has also borne the weight of conveying Christian understandings of how such a separation came about.

Dialog u progu Auschwitz - okładka

Na stronie od 2003-12-15

15/12/2003 r.

Dialog u Progu Auschwitz. Tom 1.

W książce "Dialog u progu Auschwitz" znajdują się wykłady, które zostały wygłoszone podczas dni studyjnych "U progu Auschwitz" w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu z udziałem referentów i uczestników żydowskich i chrześcijańskich; niemieckich, polskich, amerykańskich, izraelskich. Referenci mówili przede wszystkim o sobie, nie o innych: Niemcy o perspektywie niemieckiej, Polacy - o polskiej, Chrześcijanie - o chrześcijańskiej, Żydzi - o żydowskiej. W ten sposób powstała atmosfera wzajemnego słuchania, próba wzajemnego zrozumienia.

Ks. Hanspeter Heinz

Na stronie od 2003-12-15

15/12/2003 r.

Hanspeter Heinz – Teologiczny dialog miedzy katolikami a Żydami w Niemczech

Od prawie trzydziestu lat przy Centralnym Komitecie Katolików Niemieckich (CKKN) (ZdK – Zentralkomitee der deutschen Katholiken) istnieje koło dyskusyjne „Żydzi i chrześcijanie”, do którego należy obecnie jedenastu żydowskich i siedmiu katolickich członków. Od 1979 roku publikuje ono liczne prace teologiczne, uznane w międzynarodowym gronie specjalistów, a w Niemczech znane szerszemu kręgowi opinii publicznej.

Ks. Łukasz Kamykowski

Na stronie od 2003-12-15

15/12/2003 r.

Łukasz Kamykowski - Chrześcijańska Europa z ruinami krematoriów Auschwitz

Mówiąc o religii w Europie dzisiaj z chrześcijańskiego punktu widzenia, nie sposób pominąć faktu, który w nas – chrześcijanach budzi spontaniczne zdziwienie. Oto wspominanie pewnych oczywistości, dotyczących historii i stanu aktualnego Europy w perspektywie jej przyszłości natrafia na gwałtowny sprzeciw pewnych wpływowych środowisk. Taki sprzeciw budzą nie tylko „chrześcijańskie wartości” jako fundament budowania wspólnej Europy dziś, ale nawet odwoływanie się do jej „chrześcijańskich korzeni”.

Ks. Łukasz Kamykowski

Na stronie od 2003-12-15

15/12/2003 r.

Łukasz Kamykowski – Spojrzenie na Auschwitz. Polski punkt widzenia

Ta historia jest dla mnie wciąż żywa i otwarta. Wiem, że moje spojrzenie nie jest już takie, jak większości rodaków, którzy nie przeszli etapu przedstawionego w ostatnim odcinku powyższych wspomnień. Myślę jednak, że mimo dystansu, jakiego dzięki temu etapowi nabrałem do ujęcia „polskiego”, do jego jednostronności, nie sprzeniewierzyłem się w tej prezentacji jego istotnym cechom. /Ks. Łukasz Kamykowski/

Ks. Łukasz Kamykowski

Na stronie od 2003-12-15

15/12/2003 r.

Łukasz Kamykowski – Podstawowe elementy nowej chrześcijańskiej teologii judaizmu

Trzeba też ze czcią i szacunkiem odnieść się do wszystkich, dla których znaki te – wyprowadzone przecież z Tory – są święte, budzą i podtrzymują nadzieję, prowadzą wciąż ku nawróceniu serc do Boga żywego. Trzeba z zainteresowaniem spojrzeć na wypracowane przez nich w ciągu wieków sposoby czerpania z owych nie wysychających źródeł. Trzeba ze czcią i szacunkiem odnieść się do tych, którzy – jak my – napominają się nawzajem słowami modlitwy natchnionej przez Najwyższego:
„Proście o pokój dla Jeruzalem,
niech żyją w pokoju, którzy cię miłują”.
„Niech się zawstydzą i odstąpią
wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu”
(Ps 122, 6; Ps 129, 5)

Halina Birenbaum

Na stronie od 2003-12-15

15/12/2003 r.

Auschwitz - wczoraj i dziś. Czy mam prawo czuć się tutaj szczęśliwa?

Oświęcim. Nazwa jakiegoś miejsca, którą straszył w domu ojciec na początku lat czterdziestych, że nas wszystkich tam wyślą, za przepisywanie materiałów do gazetki konspiracyjnej przez mojego brata. W dwa lata później staje się to miejsce dla mnie i wielu, bardzo wielu ludzi jedyną rzeczywistością, otchłanią piekielną, bez żadnej szansy na wyjście.

Rabin Michael Signer

Na stronie od 2003-12-15

15/12/2003 r.

Michael Signer – Żydowska teologia po Auschwitz w USA

Jeżeli przymierze między narodem żydowskim a jego Bogiem było przymierzem opieki i wzajemnej relacji, gdzie był Bóg, do którego Żydzi się modlili? Gdzie była interwencja boska w trakcie transportu do obozów? Gdzie był duch Boży, gdy dzieci prowadzone były na śmierć? Bóg Biblii zawsze mówił, że On nie pragnie śmierci grzesznika, lecz aby się nawracał. Czy Bóg uważał Żydów, którzy umarli z rąk Einsatzgruppen i na rampie z rozkazu doktora Mengele za grzeszników? Czy naziści byli instrumentem gniewu Bożego, tak jak Nabuchodonozor był rózgą gniewu Bożego karzącą naród żydowski?

Na stronie od 2003-12-03

03/12/2003 r.

Declaration of Joint Commission of the Chief Rabbinate of Israel's Delegation for Relations with the Catholic Church and the Holy See's Commission for Religious Relations with the Jews

"They stated that they were deeply moved by this historic meeting and Declaration, which serves, they said, as a testimony of the Divine power of reconciliation, peace and mutual respect that can and will overcome the violence and hatred that abounds in so many places in the world today."
The Chief Rabbinate of Israel's Delegation for Relations with the Catholic Church and the Holy See's Commission for Religious Relations with the Jews held a Joint Commission meeting in Jerusalem, December 1-3, 2003 (6-8 Kislev 5764) and issued a joint Declaration (see below)

dialog - obrazek

Na stronie od 2003-11-04

04/11/2003 r.

Life in Diversity - On God's Trail Mission and Ecumenicity, Witness and Dialogue As Central Fields of Work of the Church

The text of this statement is based on a working assignment given by the Office for Mission and Ecumenical Affairs to its Committee for Witness and Dialogue in May 2002. The Committee was asked to clarify in a theological declaration the “strained and dynamic relationship between witness and dialogue”, particularly taking into account the recently growing discussion about the churches’ missionary task. This assignment led to a vivid discussion process involving members of the Office, the Committee and other interested persons, and finally the present text was produced and adopted by the Office in its meeting at the Centre for Ecumenical Work in Frankfurt on 29 October 2003.