Kronika Wydarzeń Bieżących

International Catholic-Jewish Liaison Committee - from logo

Na stronie od 2001-05-04

04/05/2001 r.

Recommendation on Education in Catholic and Jewish Seminaries and Schools of Theology

Relations between the Catholic Church and the Jewish People have improved significantly in the last half-century. The education of future clergy and lay leaders in both our communities is crucial if coming generations are to sustain and further this progress. In particular, the curricula of Catholic seminaries and schools of theology should reflect the central importance of the church's new understanding of its relationship to Jews. To that end, we recommend:

Rada Konferencji Episkopatów Europy

Na stronie od 2001-04-22

22/04/2001 r.

Karta Ekumeniczna

Wyrażamy żal z powodu wszelkich przejawów antysemityzmu oraz potępiamy towarzyszące im wybuchy nienawiści i prześladowania. Za antyjudaizm chrześcijański prosimy Boga o przebaczenie, a nasze żydowskie siostry i naszych żydowskich braci o pojednanie. Jest sprawą naglącą, by nasze Kościoły przez głoszenie i nauczanie, w teorii i praktyce, ukazywały głęboki związek wiary chrześcijańskiej i judaizmu oraz by wspierały współpracę chrześcijańsko-żydowską.

Konferencji Kościołów Europejskich

Na stronie od 2001-04-22

22/04/2001 r.

Z Karty Ekumenicznej

Za antyjudaizm chrześcijański prosimy Boga o przebaczenie, a nasze żydowskie siostry i naszych żydowskich braci o pojednanie. Jest sprawą naglącą, by nasze Kościoły przez głoszenie i nauczanie, w teorii i praktyce, ukazywały głęboki związek wiary chrześcijańskiej i judaizmu oraz by wspierały współpracę chrześcijańsko- żydowską.

Marek Nowak OP

Na stronie od 2001-01-30

30/01/2001 r.

Dialog u podstaw

Opublikowano w postaci artykułu pt: Fundamental Dialogue, “Dialogue & Universalism” no. 1-2/2001, p. 69-74. "Jednym z najistotniejszych fragmentów listu Rady do spraw Dialogu Religijnego jest następujące zdanie: "Dialog nie jest dowolną postawą, lecz obowiązkiem ewangelicznym wszystkich uczniów Chrystusa"5. Istotne wydaje się w tym momencie stwierdzenie "niedowolności" dialogu, jego obligatoryjności. W polskich warunkach, w których przez wiele lat funkcjonowanie Kościoła było utrudnione, a chwilami nawet zagrożone, wymieniona zasada mogła ulec zapomnieniu..."

DZień Judaizmu

Na stronie od 2001-01-17

17/01/2001 r.

Dlatego przygarnijcie siebie nawzajem (Rz 15,7)

IV Dzień Judaizmu 2001.
Dzięki Bożej pomocy, życzliwości Konferencji Episkopatu Polski i otwartości wielu ludzi dobrej woli dnia 17 stycznia 2001 r. będziemy przeżywali czwarty już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Inicjatywa ta - podobnie jak kiedyś działalność ekumeniczna - powoli toruje sobie drogę do świadomości i serca nie tylko katolików i Żydów, ale także członków innych wyznań chrześcijańskich.

Nasze myśli zwracają się najpierw w stronę żydów, bowiem z nimi łączą nas liczne i głębokie więzi (Nostra aetate,4)

Na stronie od 2000-08-25

25/08/2000 r.

List Rady Episkopatu Polski do spraw Dialogu Religijnego z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 zaakceptowany przez 307. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski

Nasze myśli zwracają się najpierw w stronę żydów, bowiem z nimi łączą nas liczne i głębokie więzi (Nostra aetate,4). "Religia żydowska nie jest dla naszej religii rzeczywistością zewnętrzną, lecz czymś wewnętrznym" (Jan Paweł II, Przemówienie w Synagodze Większej w Rzymie, 13 IV 1986). Kościół Katolicki w Polsce od lat podejmuje starania, aby poszukiwać dróg pojednania z ludem Izraela, powołanym przez Boga „wezwaniem nieodwracalnym", z ludem, który wciąż „pozostaje przedmiotem miłości Boga" (Rz 11, 28-29).

Na stronie od 2000-06-16

16/06/2000 r.

KS. MANFRED DESELAERS – CZŁOWIEK POJEDNANIA 2000

POJEDNANIE U PROGU AUSCHWITZ. Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości przyznania tytułu Człowieka Pojednania 2000 przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 16 czerwca 2000 w Warszawie

Synagoga et Ecclesia

Na stronie od 2000-06-06

06/06/2000 r.

Międzynarodowy Katolicko-Żydowski Komitet Łączności - historia, porażki i sukcesy

W roku 2000 mija trzydzieści lat od powstania Międzynarodowego Katolicko- Żydowskiego Komitetu Łączności [1]. Pierwsze lata pracy Komitetu, choć nacechowane systematycznością i dynamiką, nie były też wolne od zaskakujących niespodzianek, a nawet potknięć, które wynikały z braku doświadczenia w prowadzeniu dialogu. Po pierwszych piętnastu latach działalności, której miarowy rytm wyznaczały odbywające się niemal każdego roku spotkania, Komitet Łączności nagle przestał pracować regularnie. Wydaje się, że obecnie trudno będzie mu powrócić do pierwszych lat wzmożonej aktywności. Komitet, który nie obraduje już systematycznie, zmienił styl swojej pracy. Po zakończeniu każdego posiedzenia publikuje się teraz opracowane wcześniej dokumenty. Mając na uwadze jubileusz, jaki obchodzi Komitet Łączności, spójrzmy na sukcesy i porażki tego mało znanego gremium.

Interreligious Dialogue

Na stronie od 2000-03-14

14/03/2000 r.

Rabbinic Committee for Interreligious Dialogue News Release March 14, 2000

The Rabbinic Committee for Interreligious Dialogue is concerned that the Catholic community in the United States and throughout the world should not gain a false impression from some of the Jewish responses to the revolutionary and epic-making confession of the Pope, which asks forgiveness for past sins on the part of the sons and daughters of the Church for failure to act consistent with Catholic teaching during the past millennium, and most specifically relating to the Jewish people..

Central Conference of American Rabbis - logo

Na stronie od 2000-03-14

14/03/2000 r.

Central Conference of American Rabbis and the Rabbinical Assembly Statement

New York – The Central Conference of American Rabbis (Reform) and the Rabbinical Assembly (Conservative), representing 3,000 rabbis, wish to recognize and acknowledge the growing bonds between the Jewish and Catholic communities. We praise Pope John Paul II's courageous strides in working to heal the historic breach that has separated our communities.

o. Marek Nowak

Na stronie od 2000-03-10

10/03/2000 r.

Holokaust i duchowe towarzyszenie polskich księży katolickich

...że większość polskich wysiłków nakierowanych na dialog między katolikami z Polski i Żydami - niezależnie, czy też z Polski, czy też przybywającymi skądinąd - musi jakoś dotyczyć Holokaustu i być jakąś formą wczuwania się w sytuację Innego. Później przypomniałem sobie, co powiedział biskup Stanisław Gądecki. Otóż gdy przebywał w Rzymie i chciał zdać sprawę papieżowi z projektu Dnia Judaizmu, Jan Paweł II w odpowiedzi powiedział tylko jedno słowo: Szoa. Swój udział w spotkaniach z Żydami uważam za formę realizacji wezwania, które papież zawarł jednym, jedynym wypowiedzianym wtedy słowie oraz w modlitwie odmówionej na Umschlagplatzu: "Wspieraj Go [naród żydowski], aby doznawał szacunku i miłości ze strony tych, którzy jeszcze nie rozumieją wielkości doznanych przez Niego cierpień, oraz tych, którzy solidarnie w poczuciu wzajemnej troski wspólnie odczuwają ból zadanych Mu ran". Towarzyszenie zatem ma być wspólnym odczuwaniem bólu.

Auschwitz

Na stronie od 2000-01-28

28/01/2000 r.

Deklaracja sztokholmska

W dniach 26-28 stycznia 2000 roku odbyła się w Sztokholmie międzynarodowa konferencja poświęcona kształceniu, upamiętnianiu i badaniom nad Holokaustem. Konferencję gościł rząd Szwecji. Do udziału zaproszono 45 państw.
Celem konferencji było stworzenie uczestniczącym w niej państwom możliwości wyrażenia swej woli walki z rasizmem, antysemityzmem, konfliktami etniczymi i in. poprzez obranie Holokaustu jako punktu wyjścia. W trakcie dyskusji panelowych i prac w grupach roboczych wymieniono poglądy i doświadczenia. Konferencję zamknęła wspólna deklaracja:

o. Marek Nowak

Na stronie od 2000-01-23

23/01/2000 r.

Co Kościół katolicki naprawdę naucza na temat Żydów i judaizmu

Ojciec Święty w liście apostolskim Tertio millenio adveniente wspomina o zaniedbaniach w przyjęciu nauki Soboru. Czy dotyczy to również dialogu z Żydami?
Dotyczy to dialogu, ale nie tylko z Żydami. Ojciec Święty wzywa do rewizji dotychczasowych postaw i uczynków. Wchodzimy w Rok Jubileuszowy, a ten był zawsze związany z wyrównywaniem niesprawiedliwości. Zmusza więc nas do przemyśleń, co i komu jesteśmy dłużni. Zaniedbując prawdę i czynienie dobra, również zaangażowanie w dialog, jesteśmy coś winni Bogu, ludziom, w tym i Żydom. Ale jesteśmy też coś dłużni innym członkom Kościoła: poprawne świadectwo wiary. Zawiniliśmy także przeciwko samym sobie, ponieważ każdy kto zamyka się na dialog, krzywdzi samego siebie.

Rozmowa z o. Markiem Nowakiem, dominikaninem, członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Na stronie od 2000-01-23

23/01/2000 r.

Rozmowa z o. Markiem Nowakiem, dominikaninem, członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Punktem wyjścia nauczania Kościoła jest zawsze Biblia. Historia zbawienia polegała na tym, że Bóg wybrał Abrahama i jego potomstwo, aby przez nich dać światu zbawienie w Jezusie Chrystusie. Jednym z mocniej inspirujących źródeł w Piśmie św. do nauczania na temat naszego stosunku do Żydów - kim oni są dla nas jako chrześcijan - są rozdziały od 9. do 11. Listu do Rzymian. Jest tam pokazane, że to my, jako dziczki, zostaliśmy wszczepieni w szlachetny pień oliwki - naród wybrany. To jest to jeden z głównych wymiarów relacji między nami a nimi.