Kronika Wydarzeń Bieżących

Abp Grzegorz Ryś

Na stronie od 2021-11-17

17/11/2021 r.

Abp Ryś: "Spalenie kopii statutów kaliskich to czyste diabelstwo"

"To było czyste diabelstwo" - powiedział arcybiskup Grzegorz Ryś na konferencji "Ku pojednaniu". Tak łódzki metropolita nazwał spalenie kopii statutów kaliskich. Do incydentu doszło 11 listopada w Kaliszu podczas antysemickiego marszu.

Jezus - Issa

Na stronie od 2021-11-17

17/11/2021 r.

Pogrzeb Jezusa prawdopodobnie będzie w piątek

Jezus urodził się w Hamie, w Syrii 1/01/1997. Umarł w Polsce 13/10/2021 w pobliżu wsi Klimkówka.
Jezus był prawosławnym chrześcijaninem, pogrzeb będzie w cerkwi w Białymstoku.

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Na stronie od 2021-11-17

17/11/2021 r.

Stowarzyszenie Nigdy Więcej - z materiałów video 2021

Misją „NIGDY WIĘCEJ” jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności. Przełamujemy zmowę milczenia wokół problemu rasizmu i ksenofobii. Budujemy szeroki i różnorodny ruch sprzeciwu wobec dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego.
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną. Są wśród nas ludzie o różnych poglądach i przekonaniach, których łączy niezgoda na przejawy rasizmu, faszyzmu i ksenofobii.
W 1996 roku zainicjowaliśmy udaną kampanię na rzecz umieszczenia w Konstytucji RP zakazu działania organizacji faszystowskich i rasistowskich (art. 13).
Stowarzyszenie i pismo „NIGDY WIĘCEJ” z założenia nigdy nie ubiegały się ani nie zamierzają się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

Oszukani. Bezbronni. Nasi bliźni

Na stronie od 2021-11-16

16/11/2021 r.

Oszukani. Bezbronni. Nasi bliźni. My możemy ich ocalić

Kilka godzin jazdy od naszych domów głodni, spragnieni i wyziębieni do granic wytrzymałości ludzie – w tym malutkie dzieci – są zmuszani do tułaczki po lasach. Zostali oszukani wizją bezpiecznego przejścia do Europy i wykorzystani w konflikcie politycznym, którego nie są stroną. Pas graniczny między Polską a Białorusią okazał się dla nich pułapką. Przekraczają polską granicę z narażeniem życia, pilnowani przez uzbrojonych żołnierzy. Nie mają drogi powrotu. Po białoruskiej stronie czeka ich często strach, niepewność i przemoc, a także przymusowe koczowanie przy granicy. /Ratujmy ludzi na granicy/.

Tolerancja

Na stronie od 2021-11-16

16/11/2021 r.

Dziś, 16 listopada, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie, obcej narodowości i związanych z nią różnic, a także wyrozumiałości dla odmienności. Tolerancja bowiem to uznanie innych poglądów, pochodzenia, opinii, wartości czy religii. Tolerancja zachęca do kształtowania ciekawości i otwartości w obliczu inności, rozwijania umiejętności poszanowania różnic i rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Makuch i Festiwal

Na stronie od 2021-11-16

16/11/2021 r.

OGIEŃ - post scriptum Janusza Makucha

Chciałbym dopowiedzieć kilka zdań na temat mojego wykładu o Ogniu. Wierzę, że są wśród was osoby, dla których podróż przez morze liter jest w równym stopniu fascynująca, jak dla mnie. Tak się bowiem składa, że – podobnie, jak w przypadku innych człekokształtnych - całe moje życie to (jedynie z pozoru) chaotyczny, pisany zdarzeniami rozdział po rozdziale wielozgłoskowiec, taki, co to łamie wszelkie zasady gramatyki i ortografii, by dopiero pod koniec zyskać lapidarną, jednoznaczną i przejrzystą formę nekrologu.

Spalenie kopii Statutu Kaliskiego

Na stronie od 2021-11-15

15/11/2021 r.

Muzeum POLIN - oświadczenie ws. wydarzeń w Kaliszu

Wielka odpowiedzialność ciąży teraz na sprawujących władzę nad państwem i wymiarem sprawiedliwości. Wzywamy polskie władze do stanowczej i jednoznacznej walki z antysemityzmem i delegalizacji wszelkich faszyzujących organizacji, notorycznie łamiących prawo. Robimy to nie tylko jako polscy Żydzi, dumni ze swego pochodzenia i oddani polskim sprawom, ale przede wszystkim jako obywatele, by pokazać, że na wydarzenia z Kalisza nie ma miejsca w XXI-wiecznej Polsce. Chcemy wierzyć, że Rzeczpospolita jest dziś inna, dojrzała, świadoma przeszłości i roztropna. Że jest naszym wspólnym dobrem i domem. /Muzeum POLIN/

„Wiedza (nie)umiejscowiona”  - okładka

Na stronie od 2021-11-15

12/12/2021 r.

„Wiedza (nie)umiejscowiona”: promocja książki

„Wiedza (nie)umiejscowiona” to wyjątkowy tom. Jest on owocem konferencji pt. „75 lat później… Jak uczyć o Holokauście dzisiaj i jutro” zorganizowanej przez Fundację Bente Kahan i Katedrę Judaistyki im. T. Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego w 2020 r. Książka jest zapisem rozmowy specjalistów wielu dziedzin związanych z edukacją na temat wyzwania zawartego w tytule – w jaki sposób dobrze uczyć o Zagładzie Żydów podczas II wojny światowej w dzisiejszej rzeczywistości.

Kalisz. Manifestacja pod hasłem "Kalisz wolny od faszyzmu"

Na stronie od 2021-11-15

14/11/2021 r.

"Kalisz wolny od faszyzmu". Manifestacja po antysemickim marszu 11 listopada

Mieszkańcy Kalisza postanowili zareagować na wydarzenia, które miały miejsce w mieście w czwartek 11 listopada, gdy ulicami przeszedł marsz, na którym wznoszone były antysemickie hasła. - Kaliszowi napluto w twarz, Kaliszanie nie są faszystami, nie są nacjonalistami - mówili organizatorzy.

Stowarzyszenie Nigdy Więcej - fragment logo

Na stronie od 2021-11-15

04/10/2021 r.

DEBATA O ANTYSEMITYZMIE NIE TYLKO STADIONOWYM

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’, prowadzące kampanię ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, zorganizowało debatę online na temat stadionowego antysemityzmu i nietolerancji w Polsce i w Europie.

Spalenie tekstu Statutu Kaliskiego

Na stronie od 2021-11-13

13/11/2021 r.

Wspólnoty chrześcijańskie w Kaliszu reagują na antysemickie wydarzenia z 11 listopada

Wydarzenia z 11 listopada, jakie miały miejsce w naszym mieście podważają podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie jak wzajemny szacunek, dialog i współpraca. Wyrażamy nasze współczucie wobec wszystkich osób, które to zdarzenie szczególnie dotyka i rani – napisali we wspólnym oświadczeniu duchowni Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu. Protestują w ten sposób przeciwko wydarzeniom, do których doszło w tym mieście w Święto Niepodległości. Podczas zgromadzenia narodowców m.in. wykrzykiwano tam antysemickie hasła i spalono tekst „Statutu Kaliskiego” – przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego w XIII w.