Kronika Wydarzeń Bieżących

First Things - Bible

Na stronie od 2020-05-21

21/05/2020 r.

Anti-Religious Studies

First Things - The latest installment in an ongoing interview series with contributing editor Mark Bauerlein. On this episode, Mark Pulliam explains why religion is disappearing from Religious Studies departments.

Dominika Kozłowska

Na stronie od 2020-05-21

21/05/2020 r.

Dominika Kozłowska: Niech nie będzie miło!

Po nowym filmie braci Sekielskich mam w głowie jedną myśl: Kościół w Polsce stanie się naprawdę wolny od nadużyć dopiero wtedy, gdy podzieli się władzą z osobami świeckimi i gdy dopuści do sprawowania ważnych funkcji kobiety. W przeciwnym razie będziemy trwać w zaklętym kręgu klerykalizmu i chronienia „swoich”.

Drewniana macewa

Na stronie od 2020-05-20

20/05/2020 r.

Fundacja Zapomniane

Dziś oznakowaliśmy lokalizację, w której spoczywa kilkadziesiąt żydowskich ofiar Zagłady. Miejsce znajduje się w Krogulczej Suchej. Mieliśmy zamiar je oznakować już w pierwszej edycji naszych podróży z drewnianymi macewami, ale trwający wówczas remont drogi utrudnił nam dostanie się do tej lokalizacji. Dlatego bardzo się cieszymy, że tym miejscem otwieramy aktualny sezon naszych wypraw w teren. - Fundacja Zapomniane

Małgorzata Bednarek - Sytuacja prawna cmentarzy żydowskich w Polsce - 1944-2019, fragment okładki

Na stronie od 2020-05-20

20/05/2020 r.

Cmentarze żydowskie w Polsce

"Od czasu zakończenia II wojny światowej istnieje w Polsce «kwestia» cmentarzy żydowskich. «Kwestię» tę można najogólniej ująć jako problem ich «znikania» lub znaczącego pomniejszania ich obszaru, tak w wymiarze jednostkowym, jak i łącznym, albo jako proces niszczenia cmentarzy żydowskich i eliminowania ich z przestrzeni.

Marek Edelman na gruzach kamienicy przy ul. Świętojerskiej 34 (,,Tu spoczywa Michał Klepfisz”), 19 IV 1946. Fot. ze zbiorów Róży i Ireny Klepfisz.

Na stronie od 2020-05-19

19/05/2020 r.

77 lat wcześniej w Warszawie

Dokądże mnie prowadzisz, tragiczny poeto,
Wzdłuż murów, których nie znam, chociaż miasto znane
Dokądże mi otwierasz drzwi zakratowane
I w jakie wiedziesz światy? Cicho. Oto getto. /Stanisław Balinski WIZJA GETTA/

Michael Schudrich Naczelny Rabin RP

Na stronie od 2020-05-18

18/05/2020 r.

Oświadczenie Naczelnego Rabina RP ws. 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II

"W tym roku setnej rocznicy jego narodzin szczególnie pamiętamy, jak głęboki wpływ wywarł on na świat jako całość, a dla nas zwłaszcza na chrześcijańsko-żydowskie pojednanie i dialog.(...) Żaden inny papież nie uczynił więcej, by uleczyć bolesne rany, a nikt w historii nie uczynił więcej, by skutecznie wyeliminować plagę antysemityzmu."

Spotkanie z redakcjami „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” w siedzibie arcybiskupów krakowskich po nominacji abp. Karola Wojtyły na kardynała, czerwiec 1967 r. / Archiwum „Tygodnika Powszechne

Na stronie od 2020-05-18

07/03/1962 r.

Karol Wojtyła: Problem Tygodnika Powszechnego

„Problem »Tygodnika Powszechnego«” – tak biskup Karol Wojtyła zatytułował swój raport z 1962 r., którego adresatem był prymas Wyszyński, a który dopiero dziś ujrzał światło dzienne. Co to za dokument? - ks. Adam Boniecki, TP 2020.05.18

Abp Grzegorz Ryś

Na stronie od 2020-05-18

18/05/2020 r.

Najtrudniejszy przełom w życiu Kościoła w pokoleniu apostolskim

Abp Grazegorz Ryś - Jezus Chrystus jest nie do pomyślenia „bez” Izraela. I my/Kościół w Nim – w takiej samej mierze – również. Tak więc nie „odcięcie”, nie „zastępstwo”, ale zakorzenienie. /Tygodnik Powszechny/

Stanisław Krajewski

Na stronie od 2020-05-17

10/12/2023 r.

Nieustająca aktualność Tory (Behar – Bechukotaj)

Rok jubileuszowy, pięćdziesiąty, po siedmiokroć siedmiu latach, jest jeszcze bardziej radykalnie antyekonomiczny: „każdy powróci do swej własności”. Ziemia wraca do pierwotnych właścicieli, czyli handel ziemią, wówczas dobrem najcenniejszym, jest prowizoryczny. Ponadto hebrajscy niewolnicy odzyskują wolność. Uwolnienie niewolników jest całkowicie sprzeczne z ówczesnymi wymaganiami ekonomii. /Stanisław Krajewski/

Prof. Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

Na stronie od 2020-05-14

18/05/2020 r.

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły

Także w przyszłości Jan Paweł II będzie postrzegany jako wielka postać dialogu międzyreligijnego – ocenia w rozmowie z KAI prof. Stanisław Krajewski. Wyraża nadzieję, że to przesłanie papieża Wojtyły “zostanie naprawdę przyjęte”. Współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony żydowskiej zauważa, że częścią nauczania Jana Pawła II o wielkich religiach jest nauczanie szacunku dla judaizmu.