Kronika Wydarzeń Bieżących

73 rocznica pogromu w Kielcach

Na stronie od 2019-06-26

26/06/2019 r.

Obchody 73. rocznicy pogromu kieleckiego

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza do udziału w wydarzeniach,  które złożą się na tegoroczne obchody 73. rocznicy pogromu kieleckiego.  Wśród nich zaplanowano wykłady, rozmowy, otwarcie wystawy i pokazy  filmów. Zwieńczeniem obchodów będzie Marsz Pamięci i Modlitwy,  który odbędzie się 4 lipca.

Dan Michman

Na stronie od 2019-06-21

01/07/2019 r.

Is the Holocaust Different from other Genocides?

Zaproszenie na wykład otwarty prof. Dan Michmana w ramach  piątej edycji Szkoły Letniej II stopnia - Nauczanie o Holokauście. Wykład odbędzie się 1 lipca o godz. 10:30 w Instytucie Europeistyki UJ, ul. Romana Ingardena 3 (I piętro). Organizator: Katedra UNESCO ds. Edukacji o Holokauście.

Festiwal Kultury Żydowskiej, Kraków, Kazimierz

Na stronie od 2019-06-21

18/06/2019 r.

29 Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie

"Odwołujemy się (...) do jednego z czterech elementów budujących świat: do ziemi. Chcemy pokazać, jak ziemia łączy i jak dzieli ludzi, jak wpływa na nasze losy, jak określa to, kim i jacy jesteśmy. Pokażemy te ziemie, które zrodziły, ukształtowały i które wpływają na nasz festiwal nieustannie od ponad trzech dekad: ziemię Kazimierza i ziemię Izraela."

Wiecej: Janusz Makuch

The Spirit, Hermeneutics, and Dialogues

Na stronie od 2019-06-20

17/06/2019 r.

The Spirit, Hermeneutics, and Dialogues

The second half of the 20th century witnessed unprecedented enthusiasm for inner-Christian ecumenical dialogue as well as Christian-Jewish dialogue. However, at the time of the transition from the 20th to the 21st century the dialogues were marked by disillusionment and disappointment due to the fact that not enough progress was experienced with regard to concrete everyday issues.

Utkany wielokulturowością

Na stronie od 2019-06-17

17/06/2019 r.

Mural "Utkany wielokulturowością" odnowiony

Truskolaski: "Nie ma tu miejsca na przejawy ksenofobii, na homofobię i wszystkie inne fobie". Zniszczony przed tygodniem mural "Utkany wielokulturowością" został  odnowiony. Była to już druga taka akcja – po raz pierwszy mural  zniszczono w styczniu ubiegłego roku.

Mężczyźni zakłócajacy koncert Festiwalu Zachor, kościół św. Rocha, Białystok

Na stronie od 2019-06-17

17/06/2019 r.

"Talmudyczne diabły podejrzanej proweniencji"

"Żądamy odwołania koncetu (...) Kościół nasz jest Domem Bożym, a nie salą koncertową dla podejrzanej proweniencji talmudycznych diabłów."

Zdewastowany wrasztat kamieniarski w Wąwolnicy

Na stronie od 2019-06-16

16/06/2019 r.

Wiadomości z Wąwolnicy

Fundacja Zapomniane na FaceBook: "Jesteśmy wstrząśnięci wiadomościami, które dotarły do nas dziś z Wąwolnicy, gdzie mieszka nasz zaprzyjaźniony kamieniarz pan Krzysztof, o którym pisaliśmy kilkakrotnie w ostatnich dniach. Jego warsztat został dziś w nocy doszczętnie zniszczony."

Zbigniew Nosowski

Na stronie od 2019-06-13

13/06/2019 r.

Doktorat honoris causa dla Zbigniewa Nosowskiego

Ceremonia nadania tytułu doktora honoris causa Zbigniewowi Nosowskiemu, redaktorowi naczelnemu kwartalnika „Więź” i współprzewodniczącemu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, odbędzie się w czwartek, 13 czerwca, o g. 10 w Sali Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego. Towarzyszyć jej będą wydarzenia inspirowane działaniami „Więzi”, z udziałem przedstawicieli jej środowiska.

Na stronie od 2019-06-13

08/06/2019 r.

Upominanie się o Jezusa. Nazarejczyk z perspektywy żydowskiej

Nowa książka rabina Waltera Homolki z dedykacją dla Rady:  "Niniejsza książka jest próbą zrealizowania tej misji, którą  Polska Rada Chrześcijan i Żydów doceniła,  przyznając mi tytuł Człowieka Pojednania za rok 2017. Jej dedykowana jest ta książka." Rabin Walter Homolka jest laureaema tytułu CZŁOWIEK POJEDNANIA za rok 2017 Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

77. Rocznica Zagłady Olkuskich Żydów

Na stronie od 2019-06-13

13/06/2019 r.

77 rocznica zagłady olkuskich Żydów

13 czerwca 2019 Ulicami Olkusza przejdzie marsz upamiętniający zagładę olkuskich Żydów. Uczestnicy przejdą tą samą drogą, którą 77 lat temu szli po raz ostatni żydowscy mieszkańcy miasta.