Kronika Wydarzeń Bieżących

Zagłada Żydów berlińskich i warszawskich

Na stronie od 2019-03-26

26/03/2019 r.

Zagłada Żydów berlińskich i warszawskich

Seminarium Pracowni Społeczności Wielkomiejskich poprowadzi Marta Janczewska, pracownik naukowy ŻIH o godz. 11.00 w sali ŻIH w Błękitnym Wieżowcu.

Wielki retusz

Na stronie od 2019-03-25

26/03/2019 r.

Wielki retusz

Wielki retusz. Spotkanie z Tomaszem Żukowskim. Prowadzenie: Magdalena Kicińska Faktyczny Dom Kultury ul. Gałczyńskiego 12, 00-362 Warszawa. Prowadzenie: Magdalena Kicińska. Współpraca: Wielka Litera.

Żydzi - chrześcijanie w dialogu

Na stronie od 2019-03-24

25/03/2019 r.

Żydzi - chrześcijanie w dialogu

Żydzi - chrześcijanie w dialogu. Chrześcijańska perspektywa. 19:00 -21:00. - Spotkanie z Tomaszem Dostatnim OP połączone z promocją jego najnowszej książki "Otwarta Brama" wydanej przez Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN". ICC Kraków, ul Miodowa 24. 19:00 -21:00.

Finisaż wystawy Wolny ptak. Der Frajer Fojgl

Na stronie od 2019-03-24

24/03/2019 r.

Finisaż wystawy Wolny ptak. Der Frajer Fojgl

"Kuratorka dr Agnieszka Żółkiewska oprowadzi Państwa po wystawie karykatur publikowanych w prasie żydowskiej w latach 1919-1939. Są to przenikliwe obrazy przeszłości, wyostrzone satyrycznie, przez co zyskują na wartości więcej niż inne źródła z tego czasu. Układają się w niezwykłą i zaskakującą opowieść o blaskach i cieniach życia mniejszości żydowskiej w niepodległej Polsce. Ilustrują istotne dla niej wydarzenia polityczne, społeczne i obyczajowe." Karykatura z prasy żydowskiej w niepodległej Polsce". Warszawa, ŻIH, 15:00.

Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl

Na stronie od 2019-03-24

24/03/2019 r.

Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl

16 XI 2018. - 24 III 2019 Cykl wydarzeń wokół wystawy czasowej "Wolny Ptak. Der Frajer Fojgl. Karykatura z prasy żydowskiej w niepodległej Polsce". Warszawa, ŻIH. Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 16 listopada w Żydowskim Instytucie Historycznym została otwarta pierwsza wystawa rysunków satyrycznych z międzywojennej prasy żydowskiej. Tytuł wystawy został zaczerpnięty z winiety jednego z pionierskich tygodników humorystyczno-satyrycznych „Der Frajer Fojgel” (Wolny ptak), który obrał za swój znak Orła Białego, symbol niepodległego państwa polskiego.

Pogrom wielkanocny 1940

Na stronie od 2019-03-22

22/03/2019 r.

Pogrom wielkanocny 1940

Sweminarium - Dr Katarzyna Person. ŻIH. "Pogrom wielkanocny był kulminacją przemocy antysemickiej, która narasta na ulicach Warszawy od wybuchu wojny, nasilając się w okresie wczesnej wiosny 1940 r. Pogrom był niemal na pewno silnie inspirowany przez Niemców, jak przypuszcza jego badacz Tomasz Szarota, wywołany celowo dla uzasadnienia zbudowania w Warszawie getta, którego mury zaczęto wznosić kilkanaście dni po ustaniu pogromu."

Spór o edukację dziecka żydowskiego

Na stronie od 2019-03-21

21/03/2019 r.

Spór o edukację dziecka żydowskiego

Spór o edukację dziecka żydowskiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Seminarium - spotkanie z Anną Szybą. ŻIH, 18:00.

"Szkolnictwo żydowskie w Polsce, charakter organizacyjny szkół, język względnie języki wykładowe i tendencje wychowawcze w tychże zakładach są zjawiskiem bezprzykładnym w historii innych narodów".

Estera i Achaszwerus

Na stronie od 2019-03-20

20/03/2019 r.

Purim

U Żydów - Purim, czyli Święto Losów. Tegoroczne święto Purim upamiętniające biblijną historię opisaną w Księdze Estery (Megilat Ester) będzie celebrowane od godzin wieczornych 20 marca. Purim poprzedzone jest jednodniowym postem trwającym od świtu do zmierzchu, nazywanym Taanit Ester (czyli po hebrajsku „post Estery”).

Edukacja o Zagładzie

Na stronie od 2019-03-20

20/03/2019 r.

Edukacja o Zagładzie

Szkolenia dla nauczycieli w USA. Muzeum POLIN. Ambasada USA oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zapraszają nauczycieli do ubiegania się o udział w szkoleniach w USA dotyczącym edukacji o Zagładzie.

Zgłoszenia do 24 marca (niedziela)

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile.

Na stronie od 2019-03-20

20/03/2019 r.

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile.

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim - największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Polscy burmistrzowie w Generalnym Gubernatorstwie

Na stronie od 2019-03-19

19/03/2019 r.

Polscy burmistrzowie w Generalnym Gubernatorstwie

Polscy burmistrzowie w Generalnym Gubernatorstwie - okupacja, kolaboracja i Holokaust. Seminarium, które poprowadzi Grzegorz Rossoliński-Liebe (Freie Universität Berlin). Warszawa, sala ŻIH w Błękitnym Wieżowcu, wejście od ul. Tłomackie, 11:00-12:30.

Nie będzie ponownej ekshumacji w Jedwabnem

Na stronie od 2019-03-19

19/03/2019 r.

Nie będzie ponownej ekshumacji w Jedwabnem

Prokuratura Krajowa nie widzi podstaw do wznowienia postępowania, brakuje nowych dowodów./"Wieź"/. "Wznowienia ekshumacji od lat domagają się środowiska polskiej skrajnej prawicy. W lutym prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek informował, że Instytut jest gotowy do wznowienia ekshumacji, jeśli prokuratura wyrazi taką wolę. Ekshumacja w Jedwabnem odbyła się w 2001 roku na przełomie maja i czerwca. Decyzję o nieprzeprowadzaniu pełnej ekshumacji – na prośbę strony żydowskiej, która argumentowała, że godzi ona w tradycje religijne Żydów – podjął ówczesny minister sprawiedliwości Lech Kaczyński."