Kronika Wydarzeń Bieżących

Stefan Wilkanowicz. Fot. Adam Walanus /adamwalanus.pl

Na stronie od 2022-07-17

11/07/2022 r.

Dialog nas upiększa. Rozmowa ze Stefanem Wilkanowiczem

Spotkanie z człowiekiem inaczej myślącym pozwala uciec od mentalnego dogmatyzmu, każe rewidować własne poglądy – mówił Stefan Wilkanowicz w rozmowie z Joanną Podsadecką.

Aresztowania Żydów w Paryżu przez francuską policję, foto: wikipedia/bundesarchiv/lic. CC

Na stronie od 2022-07-17

16/07/2022 r.

Łapanka Vel' d'Hiv - czarna karta w historii Francji

Z badań amerykańskich historyków, które po II wojnie zaszokowały Francuzów wynika, ze reżim Vichy nie tylko ulegał hitlerowskim naciskom, ale także robił więcej niż od niego żądano, mi.in. w kwestii dyskryminacji Żydów.

Stefan Wilkanowicz i Wojciech Bonowicz przy pracy nad Miesięcznikiem (fot. archiwum Miesięcznika „Znak”)

Na stronie od 2022-07-15

15/07/2022 r.

Stefana Wilkanowicza życie długie i owocne

„W swoich rozważaniach religijnych – a także tych poświęconych dialogowi, w szczególności dialogowi z niewierzącymi – Stefan postulował istnienie »wiary podstawowej«, wspólnej wierzącym, a także wielu niewierzącym, których modelem był Józef Conrad.
Ta »wiara podstawowa« wyraża się w przekonaniu, że świat i życie mają jakiś sens – być może przed nami ukryty, może przez nas światu i życiu nadany, ale jednak realny – oraz, co z tym związane, w przeświadczeniu o istnieniu i wartości nieutylitarnej miłości."

Jedwabne - zdjęcie

Na stronie od 2022-07-12

12/07/2022 r.

Pogromy Żydów latem 1941 roku

Latem 1941 r., po niemieckim ataku na ZSRR, przez zaplecze frontu wschodniego przetoczyła się fala pogromów Żydów. Mordy, pobicia, rabunki i inne przejawy antyżydowskiej przemocy ze strony miejscowej ludności wystąpiły w pierwszych tygodniach wojny na terytoriach znajdujących się wcześniej pod okupacją sowiecką – od państw bałtyckich przez województwa wschodnie II Rzeczypospolitej aż po Besarabię. Napaści na Żydów miały miejsce w ponad trzystu miejscowościach na tym obszarze.

Jedwabne - pomnik

Na stronie od 2022-07-11

10/07/2022 r.

Jews massacred in Jedwabne pogrom

"On 10 July 1941, hundreds of Jewish men, women, and children were massacred by local Poles in the town of Jedwabne."
"On 11 July 2011, Polish President Bronislaw Komorowski asked for forgiveness for the Jedwabne pogrom at a ceremony marking the 70th anniversary saying: “In the name of those who believe that one cannot be proud of the glory of Polish history without feeling, at the same time, pain and shame for the evil done by Poles to others.... once again, I beg forgiveness." Despite the compelling evidence to the contrary, in nationalist circles, Jedwabne is widely seen as a crime for which Poles bear no responsibility."
World Jewish Congress

Woman vists Jedwabne pogrom memorial R370 (photo credit: Reuters)

Na stronie od 2022-07-11

08/07/2012 r.

This Week In History: The Jedwabne Pogrom

On July 10, 1941, residents of the Polish town of Jedwabne rounded up hundreds of their Jewish neighbors, corralled them into a barn and burned them to death. "Two months after the ceremony on September 1, 2011, anti-Semitism reared its ugly head once again, as vandals defaced the Jedwabne memorial site, covering it with racist inscriptions and swastikas in green paint. Vandals also smeared a wall surrounding the memorial with signs saying "They were highly flammable" and "I'm not sorry for Jedwabne.""
By TAMARA ZIEVE Published: JULY 8, 2012, Jerusalem Post

Zmarł Stefan Wilkanowicz

Na stronie od 2022-07-09

09/07/2022 r.

Zmarł Stefan Wilkanowicz

- Po przełomie 1956 r. był współzałożycielem Klubów Inteligencji Katolickiej w Warszawie i Krakowie, a w późniejszych latach prezesem krakowskiego KIK.
- W latach 1978-1994 był redaktorem naczelnym miesięcznika „Znak”. Był ponadto wieloletnim publicystą „Tygodnika Powszechnego”, założycielem i redaktorem internetowego magazynu „Forum: Żydzi – Chrześcijanie – Muzułmanie”. Opracował tekst preambuły do Konstytucji RP z 1997 roku, którą na forum politycznym promował Tadeusz Mazowiecki.
- Był zastępcą przewodniczącego Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej i przewodniczącym Rady Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Zakładał, a potem stał na czele Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak. Był współzałożycielem stowarzyszenia Klub Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.
- Był Członkiem Honorowym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów