Kronika Wydarzeń Bieżących

Na ilustracji: grafika z Sefer erwonot, XVIII w., zbiory ŻIH

Na stronie od 2024-02-23

29/02/2024 r.

O kalendarzu żydowskim

Czwartek na Tłomackiem 29 lutego 2024! W spotkaniu wezmą udział rabin Stas Wojciechowicz i dr Paweł Fijałkowski
Ostatni lutowy Czwartek na Tłomackiem odbędzie się w szczególny dzień – w końcu 29 lutego zdarza się tylko raz na cztery lata. Ponadto w kalendarzu żydowskim trwa właśnie miesiąc Adar, a niecałe dwa tygodnie później rozpocznie się Adar Szeni (hebr. drugi Adar), zwany też Adarem Bet – miesiąc przestępny, który przypada siedem razy w czasie dziewiętnastoletniego cyklu. To oznacza, że w trwającym właśnie roku 5784 jest trzynaście, a nie dwanaście miesięcy.

Na ilustracji: Józef (Icchak) Kowner, Modystki przy pracy, getto łódzkie. Zbiory ŻIH.

Na stronie od 2024-02-23

27/02/2024 r.

Getto łódzkie oczami nastolatki – wspomnienia Ireny Libman

Getto łódzkie było najdłużej istniejącym gettem na ziemiach polskich. Utworzone w lutym 1940 r. zostało zlikwidowane dopiero późnym latem 1944 r. Pozostała po nim bardzo bogata dokumentacja: administracji żydowskiej i niemieckiej, a także dzienników, pamiętników, wspomnień, relacji i zdjęć. Dokumenty osobiste są najczęściej autorstwa mężczyzn, szczególnie tych z grup uprzywilejowanych – wykształconych pracowników gettowej administracji. Ich perspektywa jest więc specyficzna, a jednak w dużej mierze to ona ukształtowała naszą wiedzę i obraz getta.

Modlitwa w drugą rocznicę ataku Rosji na Ukrainę

Na stronie od 2024-02-23

24/02/2024 r.

Modlitwa w drugą rocznicę ataku Rosji na Ukrainę

W komunikacie na stronie WKEE czytamy: „24 lutego 2024 roku przypada druga rocznica rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Prawdopodobnie już ponad pół miliona ludzi straciło życie w tej wojnie. Przemoc, cierpienie i zniszczenie stały się częścią codziennego życia wielu ludzi. Jednak nam, jako ludziom i Kościołom, nie wolno się do tego przyzwyczajać!”
Sekretarz generalny WKEE ks. dr Mario Fischer przebywał w Ukrainie w styczniu 2024 roku i wyraził solidarność z Kościołem luterańskim w tym kraju.
Na konferencji pastorów w Odessie przygotowano modlitwę o pokój, zachęcając wszystkie Kościoły członkowskie WKEE do udziału w nabożeństwach i modlitwach o pokój w okolicy 24 lutego.

Promocja książki «Serce Tory. Tom 2»

Na stronie od 2024-02-18

22/02/2024 r.

Promocja książki «Serce Tory. Tom 2»

Held odnosi mądrość Tory do sytuacji współczesnego człowieka, zapraszając do głębokiej refleksji nad własnym życiem oraz sposobem, w jaki postrzegamy i traktujemy siebie oraz innych. Dogłębnie analizuje Talmud i midrasze, odwołuje się do wielkich pisarzy literatury światowej, a także do myślicieli innych religii, aby znaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania – o Boga, naturę ludzką i o to, co znaczy być osobą religijną we współczesnym świecie.

Deepening Series: Exodus - poster

Na stronie od 2024-02-16

01/05/2024 r.

Exodus

Exodus has been labelled as a book of liberation, of justice and hope, as well as a denunciation against oppression. Has this book any word to say to believers and non-believers today, and for biblical students who seek for religious inspiration in the biblical text to construct a better world? This and other similar questions will be explored in our Exodus program.

Sympozjum Naukowe: Synagoga i Eklezja

Na stronie od 2024-02-16

29/02/2024 r.

Sympozjum Naukowe: Synagoga i Eklezja

Oto plakat promujący Sympozjum Naukowe Synagoga i Eklezja 🌎👏🙂zorganizowane z okazji wręczenia Nagrody im. S. Musiała SJ, w 20. rocznicę jego śmierci. W imieniu organizatorów zachęcamy do udostępniania i zapraszamy serdecznie

Contemporary Jewry

Na stronie od 2024-02-14

17/10/2023 r.

The Concept of De-assimilation

Stanisław Krajewski: After the 1968 emigration, very few Jews remained in Poland, and even more minis-cule was the number of “Jewish Jews.” Since then the number has grown somewhat,and much of it is due to the process of de-assimilation; i.e., some people with Jew-ish ancestors raised in completely Polonized families began to recover, reclaim, andreadapt their Jewish background.
"Contemporary Jewry" discussion: Anna Landau-Czajka, Michał Bilewicz, Aleksandra Bilewicz, Diana Pinto, Geneviève Zubrzycki.

Tikvah - logo

Na stronie od 2024-02-14

22/02/2024 r.

Special Briefing w/ Elliott Abrams on "The Two-State Delusion & Israel at War"

Why is the Biden Administration pushing this dangerous idea? What does the effort to revive the two-state solution tell us about the state of the U.S.-Israel relationship? How are Israel and America thinking about the escalation on Israel's northern border and the risk of more violence in Judea and Samaria? And how does all of this relate to the Iranian threat, and President Biden's failed strategy to contain the Islamic Republic and its proxies?

Popielec

Na stronie od 2024-02-11

14/02/2024 r.

U chrześcijan obrządków zachodnich Popielec - 14. lutego i Wielki Post 2024, a w obrządkach wschodnich przygotowania i początek Wielkiego Postu 18. marca

Środa Popielcowa - 14 lutego 2024 w obrządkach zachodnich. Cztery tygodnie przygotowań z Niedzielą Seropustną 17 marca i Wielki Post od 18 marca 2024 w obrządkach wschodnich.
Post jest nie tylko czasem ograniczeń w spożywaniu pokarmów, ale także okresem wzmożonej modlitwy, nabożeństw, czytania świętych ksiąg, spełniania dobrych uczynków, jałmużny. Post oczyszcza i uzdrawia zarówno ciało, jak i duszę. Człowiek potrzebuje postu, by wzrastać, przemieniać marność swojej ludzkiej kondycji, podążać w kierunku świętości. «Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się nad niedolą. (Jl 2, 12)
- Po co nam post?
- Post w trzech wielkich religiach monoteistycznych

Serce Tory - okładka

Na stronie od 2024-02-09

10/02/2024 r.

Shai Held, „Serce Tory” tom 2. | fragment

Na stronie internetowej Żydowskiego Instytutu Historycznego można przeczytać fragment drugiego tomu Serca Tory, czyli komentarza do Ksiąg: Wa-jikra, Be-midbar i Dewarim autorstwa rabina Szaia Helda w tłumaczeniu Barbary Krawcowicz!

Karnawał wenecki - Anna Wach

Na stronie od 2024-02-08

08/02/2024 r.

Karnawał u chrześcijan i Purim - "żydowski karnawał"

..."Zwyczaj świętowania karnawału zrodził się na gruncie chrześcijaństwa i jest mocno zakorzeniony w tradycji chrześcijańskiej. Sama nazwa – przynajmniej według jednej z interpretacji – oznacza tyle, co „pożegnanie z mięsem” (łacińskie caro – mięso i valere – żegnać)".
..."Purim stało się najradośniejszym świętem o charakterze powszechnego karnawału. Tego dnia wolno łamać nawet najsurowszy zakaz przebierania się mężczyzn w suknie, a kobiet w stroje mężczyzn, dzięki czemu tradycyjnie w Purim urządza się bale przebierańców, maskarady, na ulicach tworzą się rozbawione i roztańczone korowody, a w domach organizuje się hucznie obchodzone spotkania towarzyskie."