Kronika Wydarzeń Bieżących

fragment logo prchiŻ

Na stronie od 2003-05-10

10/05/2003 r.

Recommendations for the Liturgy

At its annual meetings, 2001 – 2003 the European Lutheran Commission on the Church and the Jewish People (LEKKJ) studied a number of liturgical texts, and especially the prayers which have as their theme the relationship between the church and the Jewish people. This study revealed that obscurities, misunderstandings and anti-Jewish formulations both old and new continue to be perpetrated. It demonstrates, therefore, the urgent need to devote as much care to liturgies and to liturgical texts as to other documents devoted to the subject of Judaism. Hence, the following points ought to be considered with great care

Marsz modlitwy "Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego" 2003

Na stronie od 2003-04-27

27/04/2003 r.

Marsz modlitwy "Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego" 2003

Co roku od 1992 w okolicach 19 kwietnia – dnia wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim w 1943 roku Polska Rada Chrześcijan i Żydów organizuje Marsz Modlitwy „Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego”.

fragment logo PRChiŻ

Na stronie od 2003-02-27

27/02/2003 r.

The Sanctity of Human Life and Family Values

Our common religious motivation for this central affirmation is based on the biblical statement that the human being is created in the image of the living God, in His likeness (cf. Genesis 1:26). God is the Holy One and the Creator of human life, and the human being is blessed and obliged by His holiness. Therefore every human life is holy, sacrosanct and inviolable. According to Leviticus 19:2 God's holiness constitutes an essential imperative for the moral behaviour: "You shall be holy for I am Holy, the Lord your God!"

Z logo PRChiŻ

Na stronie od 2003-01-17

17/01/2003 r.

Bóg zawarł z Izraelem przymierze miłosierdzia

Już po raz szósty w Kościele katolickim w Polsce obchodzimy Dzień Judaizmu, dzień dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. Czas poświęcony szczególnej modlitwie i refleksji nad tajemnicą związków chrześcijaństwa z judaizmem; Kościoła Chrystusowego z Izraelem, ludem Bożym, ku któremu Bóg Ojciec całego stworzenia zwrócił się ze specjalną miłością ze względu na odkupienie całego rodzaju ludzkiego.

IV Dzień Judaizmu

Na stronie od 2003-01-17

17/01/2003 r.

VI Dzień Judaizmu

W czwartek Kościół katolicki w Polsce obchodził po raz szósty Dzień Judaizmu. Hasłem tegorocznych uroczystości było "Bóg zawarł z Izraelem przymierze miłosierdzia". Główne obchody miały miejsce w Białymstoku i Tykocinie, ponadto okolicznościowe spotkania i modlitwy odbyły się w kilku innych miastach.

Ks. Manfred Deselaers

Na stronie od 2002-12-15

15/12/2002 r.

Manfred Deselaers – Perspektywa sprawców. Przykład komendanta Rudolfa Hössa

W jaki sposób możliwe jest tu uzdrowienie, jak może zostać usunięte napięcie między nieskończonym miłosierdziem Boga a Jego absolutną sprawiedliwością, nie jest to po ludzku wyobrażalne. Pozostaje niepojęta tajemnica zła - mysterium iniquitatis. Ale pozostaje też Boża miłość jako niepojęta tajemnica i wiara w jej zwycięstwo.

Na stronie od 2002-11-28

28/11/2002 r.

List pasterski Episkopatu Polski na uroczystość Objawienia Pańskiego 2003

Czym właściwie jest dialog? Samo słowo, pochodzące z języka greckiego, oznacza rozmowę osób. A więc nie są to jakieś układy czy negocjacje, gdzie się uzgadnia interesy i zawiera kompromisy, ale życzliwe spotkanie osób. To język macierzysty ludzkości. Wiele sporów i walk pomiędzy ludźmi wynika bowiem z braku wzajemnej znajomości, który rodzi uprzedzenia i lęk. Kto pragnie żyć w pokoju, ten będzie dążył do poznania prawdy o sobie i drugim człowieku. W dialogu chodzi zatem o wzajemne poznanie się, wzbogacenie się na drodze obdarowania, współpracę z innymi i wspólne poszukiwanie prawdy, tworzenie dobra i piękna w duchu pokoju, o uczenie się także od innych, korzystanie z ich przemyśleń i osiągnięć.

Także Żydzi dowiedzieli się wówczas, że chrześcijanie chcą zmienić sposób postrzegania judaizmu i narodu żydowskiego

Na stronie od 2002-11-27

27/11/2002 r.

Bez gniewu i podejrzeń

Tak w języku angielskim, jak i polskim funkcjonuje powiedzenie: „lepiej późno niż wcale”. Odwlekanie napisania „Dabru Emet” było podyktowane także i tym, że wielu chrześcijan musiało się oswoić z rewolucją, jaką przyniosły uchwały soborowe. Wiązało się to nie tylko ze zmianą postrzegania nas przez chrześcijan. Także Żydzi dowiedzieli się wówczas, że chrześcijanie chcą zmienić sposób postrzegania judaizmu i narodu żydowskiego. Z rabinem Davidem Novakiem rozmawiają Barbara Krasowska i Jarosław Makowski. Tygodnik Powszechny.

Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu

Na stronie od 2002-11-17

17/11/2002 r.

Ks. John T Pawlikowski - Misja do Żydów

Cieszę się z możliwości odpowiedzenia doktorowi Piotrowi Sikorze na jego drugą refleksję na temat oświadczenia „Święty obowiązek”. Osoby odpowiedzialne za powstanie tego tekstu istotnie uważają go za dokument roboczy, który domaga się dalszych rozważań. Tygodnik Powszechny Nr 46 (2784), 17 listopada 2002

Jedwabne - pomnik

Na stronie od 2002-11-10

10/11/2002 r.

Nie tylko Jedwabne

Latem 1941 roku, po ataku Trzeciej Rzeszy na ZSRR, wzdłuż linii frontu – od Litwy po Besarabię – przetoczyła się fala pogromów Żydów. Brali w nich udział mieszkańcy terytoriów, które po roku 1939 okupowane były przez Sowietów: Litwini, Ukraińcy, Rumuni. W Łomżyńskiem i na Białostoczyźnie aktów przemocy wobec Żydów dopuszczali się także Polacy. Głośne zbrodnie na Żydach w Jedwabnem i pobliskim Radziłowie, choć największe pod względem liczby ofiar, nie były niestety jedyne.

Jedwabne - pomnik

Na stronie od 2002-11-10

10/11/2002 r.

Wokół Jedwabnego - książka

Publikacja Wokół Jedwabnego, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, prezentuje wyniki badań naukowych nad zbrodniami popełnionymi na polskich Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach Łomżyńskiego i Białostocczyzny latem 1941 roku.

Stosunek chrześcijaństwa do judaizmu

Na stronie od 2002-11-10

10/11/2002 r.

Co się zmieniło w Kościele?

W 43 numerze „Tygodnika” ukazał się mój artykuł, w którym wyrażałem wątpliwości wobec niektórych tez, zawartych w deklaracji pt.: „Święty obowiązek”. (Dokument, sygnowany przez grupę uczonych amerykańskich zajmujących się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, został opublikowany w 40 numerze „TP”). Do moich wątpliwości ustosunkowali się księża Michał Czajkowski i John Pawlikowski OSM. Ich wypowiedzi wymagają jednak komentarza. Dotyczy to zwłaszcza tekstu ks. Pawlikowskiego. Piotr Sikora - Sporu o Oświadczenie amerykańskich teologów o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu ciąg dalszy. Tygodnik Powszechny, Nr 45 (2783), 10 listopada 2002

Czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela?

Na stronie od 2002-10-27

27/10/2002 r.

Niech teologowie myślą

Historyczne, ośmiopunktowe Oświadczenie żydowskie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa „Dabru emet” z 10 września 2000 roku nie spotkało się z pełną aprobatą wszystkich Żydów. Przede wszystkim kwestionowano stwierdzenie, że „nazizm nie jest nieuniknionym rezultatem chrześcijaństwa” (p. 5) i że „chrześcijanie poznają Boga i służą Mu poprzez Jezusa Chrystusa i tradycję chrześcijańską” (p. 6). Ks. Michał Czajkowski - Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela? Tygodnik Powszechny Nr 43 (2781), 27 października 2002

Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela?

Na stronie od 2002-10-27

27/10/2002 r.

Wątpliwości

Oświadczenie amerykańskiej Grupy Uczonych Chrześcijańskich ds. Stosunków Chrześcijańsko-Żydowskich pt. „Święty obowiązek. Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu” ( zamieszczone w „TP” nr 40/2002) jest dokumentem ważnym i inspirującym. Należy go traktować – zresztą zgodnie z intencjami sygnatariuszy – jako punkt wyjścia, a nie ostatnie słowo w dyskusji. Dlatego chcę zwrócić uwagę na pewne trudności towarzyszące lekturze Oświadczenia. Pojawiają się one we fragmencie dla chrześcijanina najważniejszym, dotyczącym Jezusa z Nazaretu. Piotr Sikora - Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela? Tygodnik Powszechny, Nr 43 (2781), 27 października 2002