Kronika Wydarzeń Bieżących

First Things

Na stronie od 2020-11-24

1 grudnia 2020 r.

The Judaism of George Steiner

George Steiner, who died earlier this year, was one of the most influential Jewish intellectuals of the last half-century. He produced a foundational text in the philosophy of translation, the first thorough introduction to Martin Heidegger in English, major investigations into the nature of tragedy and the cultural ramifications of postmodern hermeneutics, and a work of Holocaust fiction that occasioned widespread controversy. His crossing of cultural, linguistic, and professional boundaries garnered both praise and opprobrium. The obituaries and retrospective articles ensuing upon his passing have shown him to be as controversial in death as he was in life.

Lekarz w czasie edpidemii Dżumy

Na stronie od 2020-11-24

19 listopada 2020 r.

Ludzkość w czasach granicznych. Kryzys czy szansa odnowy?

Debata przedstawicieli wspólnot religijnych obecnych w Polsce na temat pandemii koronawirusa oraz jej wpływu na życie i funkcjonowanie wspólnot wyznaniowych oraz pojedynczych wiernych. Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

Ks. Tomáš Halík, Kraków, 2019. Fot. Adam Walanus / adamwalanus.pl

Na stronie od 2020-11-24

27 czerwca 2022 r.

Ks. Halík: Niektórzy biskupi stworzyli demona

Konieczność rozwodu między katolicyzmem a nacjonalizmem wydaje się oczywista. Dla żywotności polskiego chrześcijaństwa jest konieczne, aby za „ikonami polskości” znowu odkryć Ewangelię. ks. Tomáš Halík

The Journal of Holocaust Research, Volume 34, Issue 4 (2020)

Na stronie od 2020-11-23

6 października 2020 r.

The Journal of Holocaust Research, Volume 34, Issue 4 (2020)

The Journal of Holocaust Research is a peer-reviewed bilingual (English and Hebrew) scholarly journal devoted to interdisciplinary study of the Holocaust, its origins and aftermath. The journal is published four times a year through the cooperation of the Weiss-Livnat International Center for Holocaust Research and Education at the University of Haifa, the Ghetto Fighters’ House Museum, and Routledge, part of the Taylor & Francis Group.

Tymczasowy Komitet Zydowski

Na stronie od 2020-11-23

12 listopada 1944 r.

Tymczasowy Centralny Komitet Żydów Polskich - 1944

12 listopada 1944 r. w Lublinie powstał Tymczasowy Centralny Komitet Żydów Polskich. Jednym z głównych zadań organizacji było objęcie opieką ocalałych Żydów. W jej skład wchodzili przedstawiciele największych żydowskich frakcji politycznych. Jednym z celów Komitetu było zatem jednoczenie odbudowujących się ugrupowań żydowskich.

ks. Grzegorz Michalczyk

Na stronie od 2020-11-22

22 listopada 2020 r.

Chrystus Król: korona z ciernia i tron krzyża

Komentarz do Ewangelii ks. Grzegorza Michalczyka - ... rozentuzjazmowany tłum chce nawet obwołać Jezusa królem. Wizja monarchy, zaspokajającego cudowną mocą wszystkie pragnienia poddanych, jest niezwykle kusząca… Ewangelia puentuje jednak tę scenę jednoznacznie: „wiedząc, że ludzie mają zamiar Go pochwycić i ustanowić królem, oddalił się” ...

Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

Na stronie od 2020-11-22

2 grudnia 2020 r.

Mistyka otwartych oczu. Wykład Macieja Biskupa OP

Punktem wyjścia dla tegorocznych Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich, które z powodu pandemii mogą odbyć się jedynie w formie online, jest pochodzące z Księgi Rodzaju określenie "obraz i podobieństwo".
Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, środa, 2 grudnia 2020 o 17:00.

Jak reagować na mowę nienawiści w szkole

Na stronie od 2020-11-22

20 listopada 2020 r.

Jak reagować na mowę nienawiści w szkole

Konferencja on-line dla nauczycieli "Jak reagować na mowę nienawiści w szkole". Wykład inauguracyjny prof. Michała Bilewicza: „Mowa pogardy. Psychologiczne mechanizmy rozprzestrzenienia się agresji werbalnej".
Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznego spotkania warsztatowego dla nauczycieli w Kielcach, które poświęcone było sposobom reagowania na antysemityzm w szkole. Organizatorem jest Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego.

Hamsa

Na stronie od 2020-11-21

21 listopada 2020 r.

Mysticism in Modern Times

Curious about Jewish mysticism? Learn about some of the famous thinkers who started the movement and how it has evolved throughout history.

Hamsa

Na stronie od 2020-11-21

21 listopada 2020 r.

The Zohar

This influential work of Jewish mysticism continues to inspire spiritual seekers.