Kronika Wydarzeń Bieżących

Dawid Grassgrün

Na stronie od 2021-02-11

10/02/2021 r.

Ludzie, Nie Liczby-People, Not Numbers

Wszystko wskazuje na to, że mordercami Dawida Grassgrüna byli partyzanci ze Zgrupowania „Błyskawica” - podkomendni Józefa Kurasia „Ognia”.
Pogrzeb Dawida Grassgrüna był ostatnim żydowskim pochówkiem na nowotarskim cmentarzu. Na zdjęciach z tamtego wydarzenia widać skamieniałe z bólu twarze jego dzieci: Chany i Samka. Zaraz po nim wszyscy ocalali nowotarscy Żydzi na zawsze opuścili swoje miasto.

Forum Dialogu

Na stronie od 2021-02-11

02/03/2021 r.

Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim

Punktem wyjścia do rozważań o polsko-żydowskiej historii będą wątki z filmu „Kto napisze naszą historię”, który swoją premierę miał w styczniu tego roku. Film opowiada niezwykłą historię Archiwum Ringelbluma – Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Archiwum, jedno z najważniejszych źródeł o zagładzie polskich Żydów, zostało odnalezione po wojnie i wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata”.

Sławomir Chwaściński

Na stronie od 2021-02-11

11/02/2021 r.

Forum Liderów Dialogu

„Swoje działania podejmuję, by uświadomić mieszkańcom, że w Radoszycach mieszkała społeczność żydowska i moralnym obowiązkiem jest pielęgnowanie wspólnej historii, jak również dbanie i uszanowanie miejsca pochówku radoszyckich Żydów. Pamięć o zmarłych to miara naszego człowieczeństwa. Odnajdując i przenosząc płyty na cmentarz, tłumacząc je, przekazuję wiedzę o społeczności, która zamieszkiwała..."

Upamiętnienie Żydów z Krościenka nad Dunajcem, ofiar Zagłady 1942

Na stronie od 2021-02-11

11/02/2021 r.

Bo każdy miał imię....

Fundacja Rodziny Popielów „Centrum” powstała w 2018 roku z inicjatywy Dariusza Popieli, sportowca, olimpijczyka, medalisty mistrzostw Świata i Europy, wieloletniego reprezentanta Polski w kajakarstwie slalomowym. Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu „Ludzie, nie liczby” - imiennego upamiętnienia ofiar Zagłady oraz propagowania wiedzy i przywracania pamięci o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Polski w ujęciu historycznym i współczesnym.

Magazyn Żydowski Chidusz, 1/2021

Na stronie od 2021-02-10

10/02/2021 r.

"Chidusz" 1/2021: "Perły" Izraela Singera i list do Philipa Rotha

Nietłumaczone dotąd na język polski opowiadanie Perły Izraela J. Singera i odważny list Elisy Albert do Philipa Rotha, w którym autorka błaga znanego pisarza o zrobienie jej dziecka. W tym numerze sporo dobrej literatury.

Krzysztof Bielawski: O udziale ludności w niszczeniu cmentarzy żydowskich

Na stronie od 2021-02-10

22/02/2021 r.

Krzysztof Bielawski: O udziale ludności w niszczeniu cmentarzy żydowskich

Podczas spotkania Krzysztof Bielawski opowie o zniszczeniach cmentarzy żydowskich dokonanych przez ludność – o kradzieżach nagrobków i używaniu ich jako materiał budowlany oraz tarcze szlifierskie; o wykorzystywaniu cmentarzy jako pola uprawne i innych formach dewastacji.

Cezary Gawryś. Fot. Więź

Na stronie od 2021-02-10

10/02/2021 r.

Chyba już za późno

'Kościół wciąż nie wypracował koncepcji, czym ma być właściwie szkolna katecheza: przekazywaniem wiedzy o religii czy inicjacją do życia sakramentalnego?
W kwestii szkolnych lekcji religii biskupi zmarnowali ostatnie trzydzieści lat." Cezary Gawryś

Prof. Jan Grabowski. Fot. Adrian Grycuk / Barbara Engelking. Fot. Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Na stronie od 2021-02-09

09/02/2021 r.

Zapadł wyrok pierwszej instancji w sprawie autorów książki „Dalej jest noc”

Prof. Barbara Engelking i prof. Jan Grabowski mają przeprosić Filomenę Leszczyńską za nieścisłe informacje o jej stryju, nie muszą jednak płacić zadośćuczynienia.
Leszczyńska chciała, by historycy przyznali, że w książce specjalnie podali nieprawdę i pragnęli zarzucić Polakom udział w zagładzie Żydów oraz zapłacili 100 tys. zł. odszkodowania. Sąd odrzucił te żądania.

Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2021-02-08

08/02/2021 r.

Prorokini

Z przodu spienione fale, z tyłu rydwany faraona – jak w potrzasku? Tak mogą się czuć Izraelici zbliżający się do Morza Sitowia. Nie bez wahania stawiają pierwszy krok w odmęty i morze się rozstępuje, a oni przechodzą między ścianami wodnymi niby kanałem rodnym. Od bandy zbiegłych niewolników do ludu Izraela – grupowe doświadczenie graniczne daje im nową tożsamość. Na drugim brzegu intonują dziękczynną pieśń.

Rabin Michael Schudrich

Na stronie od 2021-02-08

08/02/2021 r.

Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski - Oświadczenie

W ostatnim czasie nasilają się próby represji wobec historyków i dziennikarzy, którzy usiłują rzetelnie przedstawić losy polskich Żydów pod okupacją niemiecką. Proces wytoczony profesorom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu oraz przesłuchanie redaktor Katarzyny Markusz to tylko najnowsze tego przykłady. Sala sądowa nie jest miejscem ustalania prawdy historycznej; potępiamy takie próby i solidaryzujemy się z osobami, których one dotykają.

Forum Dialogu

Na stronie od 2021-02-08

05/02/2021 r.

Niepokój budzą okoliczności towarzyszące procesowi, jaki wytoczono prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu

Jako organizacja od ponad dwudziestu lat zajmująca się przywracaniem pamięci o polskich Żydach, głównie poza dużymi ośrodkami miejskimi, jesteśmy przekonani, że tego rodzaju sytuacje będą działać odstraszająco na historyków – zwłaszcza młodych, działających lokalnie i nieposiadających silnych sieci wsparcia. Będzie to uderzać w wolność badań naukowych dotyczących historii polskich Żydów, a w konsekwencji siać spustoszenie w budowanym mozolnie od lat obszarze dialogu polsko-żydowskiego.

Miesięcznik Memoria nr 40

Na stronie od 2021-02-05

05/02/2021 r.

Miesięcznik Memoria Nr 40

"Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach. O misji zachowania pamięci.
Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu "Dalej jest noc"

Na stronie od 2021-02-04

04/02/2021 r.

Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu "Dalej jest noc"

Jako organizacja od lat zaangażowana w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, wyrażamy nasze poparcie dla Pani oraz dla Zespołu Autorskiego „Dalej jest noc” w sprawie sądowej, która nie powinna mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Od wielu lat publikacje naukowe przygotowywane przez zespół pod Pani kierownictwem cieszą się najwyższym zaufaniem i rzetelnością, a tym samym stają się podstawą do dialogu opartego o prawdę.