Kronika Wydarzeń Bieżących

Ceremonia Otwarcia Zjazdu Lublinerów - zaproszenie

Na stronie od 2023-06-20

02/07/2023 r.

Zjazd Lublinerów 2023

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie ma przyjemność zaprosić do uczestnictwa w wydarzeniach Zjazdu Lublinerów – międzynarodowego spotkania potomków lubelskich Żydów. Potomkowie lubelskich Żydów mieszkają obecnie w różnych rejonach świata. Łączą ich poszukiwania rodzinnych korzeni i identyfikacja z miejscem pochodzenia.

Forum Dialogu - logo

Na stronie od 2023-06-20

18/06/2023 r.

Ogólnopolska Konferencja Liderów Dialogu 2023

16-18 czerwca 2023 roku mieliśmy przyjemność zaprosić aktywistki i aktywistów z naszej sieci na IX Ogólnopolską Konferencję Liderów Dialogu – wydarzenie wyjątkowe, nie tylko ze względu na przypadające wtedy dwa bardzo dla nas ważne jubileusze – XXV-lecie Forum Dialogu i X-lecie programu Liderzy Dialogu – ale także ze względu na to, że oficjalnie ogłosiliśmy kluczową zmianę w strategii działania Forum.
Drugiego wieczoru konferencji zorganizowaliśmy inaugurację Sieci Forum Dialogu – sieci, która zrzeszając w Polsce i za granicą ludzi działających na rzecz poprawy relacji polsko-żydowskich, będzie stanowić trzon wszystkich podejmowanych przez Forum działań.

SZOFAR

Na stronie od 2023-06-19

28/06/2023 r.

POWIETRZE TEMATEM 32. FESTIWALU KULTURY ŻYDOWSKIEJ

"Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie głosi chwałę Izraela; biblijnego i współczesnego. I na tyle, na ile pozwala nam nasza wiedza, umiejętności i możliwości, jest niewielką, ale wspólną przestrzenią, w której Izrael spotyka się z Diasporą, a świat żydowski dopełnia się."

Pogrom

Na stronie od 2023-06-18

18/06/2023 r.

Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Po pierwsze, jeśli "pogrom" jest tak elastyczną kategorią, dlaczego historycy nadal używają go jako pojęcia analitycznego? Po drugie, w jakich okolicznościach zwykli ludzie uciekają się do zbiorowej przemocy w obliczu konfliktu etnicznego? Po trzecie, dlaczego zbiorowa przemoc wobec Żydów wybuchała w niektórych miejscach, a w innych nie?

Dariusz Stola

Na stronie od 2023-06-16

16/06/2023 r.

Dariusz Stola o Żydach po II wojnie światowej

Według szacunków prof. Dariusza Stoli, na terytorium Polski znalazło się po wojnie około 300 tys. Żydów. Dlaczego trudno dokładnie określić ich liczbę oraz jakie były przyczyny ich późniejszej emigracji z Polski mówił historyk podczas wykładu w Muzeum Historii Żydów Polskich.

Konstanty Gebert

Na stronie od 2023-06-16

16/06/2023 r.

Konstanty Gebert: "Pokój z widokiem na wojnę"

Zarówno homofobia jak i antysemityzm ufundowane są na niewiedzy i lęku. Zbudowaliśmy piękne drogi i nowoczesne dworce ale edukacja w naszym kraju została zaniedbana. Poznawajmy to co inne, stawiajmy pytania, konfrontujmy stereotypy z faktami. Pokój z widokiem na wojnę to fascynująca podróż ukazująca historię Izraela. Konstanty Gebert, autor tej książki, snuję tę historię poczynając od powstania aż po czasy współczesne Izraela.

Pomnik pamięci zamordowanych w Bronnej Górze, domena publiczna

Na stronie od 2023-06-16

20/06/2023 r.

Bronna Góra 1942 r. – stan wiedzy w 81 lat po dokonaniu masowych zbrodni na zachodnim Polesiu

Podczas seminarium dr hab. Berendt opowie o swoich najnowszych badaniach skupiających się na mało znanym, lecz tragicznym losie tysięcy osób zgładzonych na terenie zachodniego Polesia w 1942 r. Publikacja stanowi cenne uzupełnienie wiedzy na temat zbrodniczych działań Niemców na Kresach Wschodnich.
Seminarium naukowe, które poprowadzi dr hab. Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej. Spotkanie odbędzie się w ŻIH 20 czerwca 2023 o godzinie 11:00.

Dariusz Libionka

Na stronie od 2023-06-15

22/10/2022 r.

Zagłada Żydów na ziemiach polskich. Rozmowa z dr hab. Dariuszem Libionką.

Dla wielu ludzi na świecie okupacja niemiecka ziem polskich kojarzy się w pierwszej kolejności z zagładą Żydów polskich. Dr hab. Dariusz Libionka pokazuje w jaki sposób radykalizował się antysemityzm władz nazistowskich, który początkowo dążył do eliminacji Żydów z życia politycznego i gospodarczego Niemiec, aby po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej wejść w fazę eksterminacji całej ludności żydowskiej z ziem okupowanych przez Trzecią Rzeszę.

B'nai B'rith certificate fragment

Na stronie od 2023-06-15

27/06/2023 r.

„Wasted lessons of the Holocaust”

Sympozjum z okazji stulecia loży B’nai B’rith Polska 27 czerwca w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,

Centrum Badań nad Uprzedzeniami

Na stronie od 2023-06-09

09/06/2023 r.

Sondaże Centrum Badań nad Uprzedzeniami

W roku 2009 zespół Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczął prowadzenie cyklicznego badania Polski Sondaż Uprzedzeń. Głównym celem tych badań była diagnoza postaw polskiego społeczeństwa względem szeroko rozumianych grup obcych, czyli grup, do których samemu się nie przynależy.

Żydzi w multiwersum języka polskiego

Na stronie od 2023-06-09

31/08/2023 r.

Call for papers: Żydzi w multiwersum języka polskiego

Zaproszenie Żydowskiego Instytutu Historycznego do nadsyłania abstraktów na konferencję „Żydzi w multiwersum języka polskiego" współorganizowaną przez Żydowski Instytut Historyczny i Zakład Komunikowania Politycznego i Polityki Medialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja odbędzie się 28 i 29 listopada 2023 w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia 2023 roku.