Kronika Wydarzeń Bieżących

Spalenie kopii Statutu Kaliskiego

Na stronie od 2021-11-15

15 listopada 2021 r.

Muzeum POLIN - oświadczenie ws. wydarzeń w Kaliszu

Wielka odpowiedzialność ciąży teraz na sprawujących władzę nad państwem i wymiarem sprawiedliwości. Wzywamy polskie władze do stanowczej i jednoznacznej walki z antysemityzmem i delegalizacji wszelkich faszyzujących organizacji, notorycznie łamiących prawo. Robimy to nie tylko jako polscy Żydzi, dumni ze swego pochodzenia i oddani polskim sprawom, ale przede wszystkim jako obywatele, by pokazać, że na wydarzenia z Kalisza nie ma miejsca w XXI-wiecznej Polsce. Chcemy wierzyć, że Rzeczpospolita jest dziś inna, dojrzała, świadoma przeszłości i roztropna. Że jest naszym wspólnym dobrem i domem. /Muzeum POLIN/

Kalisz. Manifestacja pod hasłem "Kalisz wolny od faszyzmu"

Na stronie od 2021-11-15

14 listopada 2021 r.

"Kalisz wolny od faszyzmu". Manifestacja po antysemickim marszu 11 listopada

Mieszkańcy Kalisza postanowili zareagować na wydarzenia, które miały miejsce w mieście w czwartek 11 listopada, gdy ulicami przeszedł marsz, na którym wznoszone były antysemickie hasła. - Kaliszowi napluto w twarz, Kaliszanie nie są faszystami, nie są nacjonalistami - mówili organizatorzy.

Stowarzyszenie Nigdy Więcej - fragment logo

Na stronie od 2021-11-15

4 października 2021 r.

DEBATA O ANTYSEMITYZMIE NIE TYLKO STADIONOWYM

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’, prowadzące kampanię ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’, zorganizowało debatę online na temat stadionowego antysemityzmu i nietolerancji w Polsce i w Europie.

Spalenie tekstu Statutu Kaliskiego

Na stronie od 2021-11-13

13 listopada 2021 r.

Wspólnoty chrześcijańskie w Kaliszu reagują na antysemickie wydarzenia z 11 listopada

Wydarzenia z 11 listopada, jakie miały miejsce w naszym mieście podważają podstawowe wartości ogólnoludzkie i chrześcijańskie jak wzajemny szacunek, dialog i współpraca. Wyrażamy nasze współczucie wobec wszystkich osób, które to zdarzenie szczególnie dotyka i rani – napisali we wspólnym oświadczeniu duchowni Kościołów i wspólnot chrześcijańskich w Kaliszu. Protestują w ten sposób przeciwko wydarzeniom, do których doszło w tym mieście w Święto Niepodległości. Podczas zgromadzenia narodowców m.in. wykrzykiwano tam antysemickie hasła i spalono tekst „Statutu Kaliskiego” – przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego w XIII w.

Bp Rafał Markowski

Na stronie od 2021-11-12

12 listopada 2021 r.

Bp Markowski: Stanowczo potępiamy zachowania antysemickie w Kaliszu

Bp Markowski przypomniał słowa Papieża Franciszka, który dwa dni przed zajściami, w rocznicę pogromu Żydów w Niemczech z 1938 roku wzywał do zaangażowania „w promocję wychowania do braterstwa”. „Zagrożenie antysemityzmem, wciąż tlące się w Europie i w innych miejscach, jest lontem, który trzeba zgasić” – czytamy we wpisie opublikowanym 9 listopada na profilu Ojca Świętego na Twitterze.

Spalenie w Kaliszu kopii Statutu Kaliskiego

Na stronie od 2021-11-12

11 listopada 2021 r.

Kalisz - symboliczne spalenie Statutu Kaliskiego i - oburzenie

„My to unieważniamy, likwidujemy prawa żydowskie na tej ziemi! To jest wola wolnych Polaków! Nie będzie już nigdy Polak Żydowi niewolnikiem!”
Tłum skandował: „Tu jest Polska, a nie Polin”. Statut ciągle płonął, kiedy śpiewano Rotę.

Virtuelle Rekonstruktion der Siegener Synagoge

Na stronie od 2021-11-08

9 listopada 2021 r.

Wirtualna rekonstrukcja synagogi w Siegen zniszczonej w czasie Kristallnacht

- Po raz pierwszy w Niemczech! Synagoga w Siegen będzie wirtualnie odbudowana dzięki artystce Gabi von Seltmann i jej międzynarodowemu zespołowi. Impreza plenerowa odbędzie się po godzinie pamięci (w tym roku 9 listopada) i jest częścią cyklu wydarzeń poświęconych upamiętnieniu 1700. latom obecności Żydów w Niemczech.
- Jednocześnie na imprezie plenerowej zostanie pokazana wirtualna rekonstrukcja Wielkiej Synagogi Warszawskiej, której premiera odbyła się w 2018 roku – jako transgraniczny znak, że śmierć i zniszczenie można przezwyciężyć poprzez pamięć, pojednanie i miłość.
- Erstmalig in Deutschland, entsteht die Siegener Synagoge virtuell wieder auf - dank der Künstlerin Gabi von Seltmann und ihrem internationalen Team. Die Open-Air-Veranstaltung folgt der Gedenkstunde (diesjährig am 09.11.!) und ist Teil der bundesweiten Veranstaltungsreihe zu 1700 jüdisches Leben in Deutschland.
- Zugleich wird bei der Open-Air-Veranstaltung die 2018 uraufgeführte virtuelle Rekonstruktion der Großen Synagoge Warschau gezeigt – als grenzübergreifendes Zeichen dafür, dass Tod und Zerstörung durch Erinnerung, Versöhnung und Liebe überwunden werden können.

Forum Dialogu - logo

Na stronie od 2021-11-08

25 listopada 2021 r.

Dialog chrześcijańsko-żydowski - praktyki i narzędzia

Forum Dialogu zasprasza do wspólnej diagnozy potrzeb środowiska osób, które nie tylko w teorii, ale i w praktyce działają na rzecz dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w swoich wspólnotach. Wiemy, że działający na rzecz dialogu, mają swoje obserwacje, doświadczenia, ale też wiedzą czego im i innym brakuje, by działać jeszcze skuteczniej.

Aly Europa przeciwko Żydom - okładka

Na stronie od 2021-11-07

10 listopada 2021 r.

Europa przeciwko Żydom. 1880–1945

Słynny niemiecki historyk dokonuje przenikliwej analizy ogólnoeuropejskiej wrogości wobec Żydów. Genezy nowoczesnego antysemityzmu doszukuje się w powiększającym się pod koniec XIX wieku dystansie społecznym między szybko emancypującą się mniejszością żydowską a dużo wolniej przekształcającymi się wspólnotami chrześcijańskimi. Wzrost demokracji i poszerzające się prawa wyborcze paradoksalnie sprzyjały tejże wrogości, gdyż sukcesy żydowskie uznawano za nieuprawnione, odnoszone kosztem tzw. narodów gospodarzy.