Kronika Wydarzeń Bieżących

Prof. Jan Grabowski. Fot. Adrian Grycuk / Barbara Engelking. Fot. Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Na stronie od 2021-02-09

09/02/2021 r.

Zapadł wyrok pierwszej instancji w sprawie autorów książki „Dalej jest noc”

Prof. Barbara Engelking i prof. Jan Grabowski mają przeprosić Filomenę Leszczyńską za nieścisłe informacje o jej stryju, nie muszą jednak płacić zadośćuczynienia.
Leszczyńska chciała, by historycy przyznali, że w książce specjalnie podali nieprawdę i pragnęli zarzucić Polakom udział w zagładzie Żydów oraz zapłacili 100 tys. zł. odszkodowania. Sąd odrzucił te żądania.

Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2021-02-08

08/02/2021 r.

Prorokini

Z przodu spienione fale, z tyłu rydwany faraona – jak w potrzasku? Tak mogą się czuć Izraelici zbliżający się do Morza Sitowia. Nie bez wahania stawiają pierwszy krok w odmęty i morze się rozstępuje, a oni przechodzą między ścianami wodnymi niby kanałem rodnym. Od bandy zbiegłych niewolników do ludu Izraela – grupowe doświadczenie graniczne daje im nową tożsamość. Na drugim brzegu intonują dziękczynną pieśń.

Rabin Michael Schudrich

Na stronie od 2021-02-08

08/02/2021 r.

Michael Schudrich, Naczelny Rabin Polski - Oświadczenie

W ostatnim czasie nasilają się próby represji wobec historyków i dziennikarzy, którzy usiłują rzetelnie przedstawić losy polskich Żydów pod okupacją niemiecką. Proces wytoczony profesorom Barbarze Engelking i Janowi Grabowskiemu oraz przesłuchanie redaktor Katarzyny Markusz to tylko najnowsze tego przykłady. Sala sądowa nie jest miejscem ustalania prawdy historycznej; potępiamy takie próby i solidaryzujemy się z osobami, których one dotykają.

Forum Dialogu

Na stronie od 2021-02-08

05/02/2021 r.

Niepokój budzą okoliczności towarzyszące procesowi, jaki wytoczono prof. Barbarze Engelking i prof. Janowi Grabowskiemu

Jako organizacja od ponad dwudziestu lat zajmująca się przywracaniem pamięci o polskich Żydach, głównie poza dużymi ośrodkami miejskimi, jesteśmy przekonani, że tego rodzaju sytuacje będą działać odstraszająco na historyków – zwłaszcza młodych, działających lokalnie i nieposiadających silnych sieci wsparcia. Będzie to uderzać w wolność badań naukowych dotyczących historii polskich Żydów, a w konsekwencji siać spustoszenie w budowanym mozolnie od lat obszarze dialogu polsko-żydowskiego.

Miesięcznik Memoria nr 40

Na stronie od 2021-02-05

05/02/2021 r.

Miesięcznik Memoria Nr 40

"Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach. O misji zachowania pamięci.
Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu "Dalej jest noc"

Na stronie od 2021-02-04

04/02/2021 r.

Wyrazy solidarności Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów przesłane prof. Barbarze Engelking oraz Zespołowi Autorskiemu "Dalej jest noc"

Jako organizacja od lat zaangażowana w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, wyrażamy nasze poparcie dla Pani oraz dla Zespołu Autorskiego „Dalej jest noc” w sprawie sądowej, która nie powinna mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa. Od wielu lat publikacje naukowe przygotowywane przez zespół pod Pani kierownictwem cieszą się najwyższym zaufaniem i rzetelnością, a tym samym stają się podstawą do dialogu opartego o prawdę.

Charakterystyka i rola religii w myśli syjonistycznej - ogłoszenie o spotkaniu w ŻIH

Na stronie od 2021-02-04

04/02/2021 r.

Charakterystyka i rola religii w myśli syjonistycznej

Spotkanie online w ramach cyklu Czwartki na Tłomackiem, podczas którego prof. Jan Doktór (ŻIH) porozmawia z dr Darią Boniecką-Stępień o jej książce "Charakterystyka i rola religii w myśli syjonistycznej". Początek wydarzenia w czwartek 4 lutego o godz. 18:00.

Flagi Polski i Izraela. (Fot. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta)

Na stronie od 2021-02-04

02/02/2021 r.

Polska i Żydzi: czy jesteśmy współautorami historii?

"Jako syn rodziców, którzy ucierpieli zarówno ze strony Berlina, jak i Moskwy, uważam, że to, co nas, Żydów i Polaków, łączy, znacznie przeważa nad tym, co nas dzieli." - David Harris

IGNACY SCHWARZBART

Na stronie od 2021-02-04

31/12/1995 r.

Dariusz Stola: NADZIEJA i ZAGŁADA

IGNACY SCHWARZBART -ŻYDOWSKI PRZEDSTAWICIEL W RADZIE NARODOWEJ RP (1940 –1945)
"Należy tu podkreślić, że historia Ignacego Schwarzbarta jako żydowskiego reprezentanta w RN jest integralną częścią historii Polski. Ani Schwarzbart ani Szmul Zygielbojm nie byli żydowskimi ambasadorami przy polskim rządzie na uchodźstwie ale członkami Rady Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, częścią państwa polskiego na wygnaniu. Co nie znaczy, że nie jest to fragment historii Żydów. Schwarzbart chciał należeć i należy do obydwu historii. Jest to jeden z wielu dowodów, że ułomna jest historia Polski pomijająca jej mniejszości narodowe, zarazem dowód niedoskonałości podziału historii na narodowe segmenty. " Dariusz Stola
"Tworzyliście reprezentację dla ułożenia programów pro futuro, a te stały się bezprzedmiotowe... Obiektu bowiem nie będzie!" List z kraju do I. Schwarzbarta, 2 XI 1942

Płot z drutem kolczastym

Na stronie od 2021-02-04

04/02/2021 r.

Zlepek pomyłek i bzdur, jeśli nie celowych kłamstw, zmieszanych z prawdziwymi informacjami

"Pomijając oczywiste błędy faktograficzne, świadczące o tym, że autor nie ma pojęcia o historii II wojny i rządu na uchodźstwie, zdanie takie jak "Gen. Sikorski reserved his particular distaste for Jews, and was eager to lock up as many as he could in the brutal prison network he was building" świadczą po prostu o złej woli albo dyskwalifikujących uprzedzeniach." - prof. Dariusz Stola

(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich - plakat, fragment

Na stronie od 2021-02-04

31/12/2020 r.

(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich

Projekt to cykl dyskusji, oraz powiązanych z nimi materiałów edukacyjnych, poprzez które chcemy przeciwdziałać stereotypom, dementować półprawdy i tzw. fake-news, powtarzane w mediach podczas ostatnich kryzysów w relacjach polsko-żydowskich. Projekt, angażujący wybitnych ekspertów i ekspertki, jest też próbą nauczania o skomplikowanej polsko-żydowskiej historii poprzez przekazanie opinii publicznej rzetelnej wiedzy.

Żydowska Służba Porządkowa w getcie warszawskim

Na stronie od 2021-02-03

02/02/2021 r.

Żydowska Służba Porządkowa w getcie warszawskim

Tematem wykładu będzie miejsce policji żydowskiej w strukturze społecznej getta warszawskiego, to jak wraz z kolejnymi etapami Zagłady zmieniał się do niej stosunek i jak jej członkowie postrzegali swoje role w tej formacji.

Porządek i Zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech

Na stronie od 2021-02-03

26/01/2021 r.

Porządek i Zagłada. Policja w nazistowskich Niemczech

„Pytania o zadania policji i o granice jej uzasadnionych działań są aktualne również dzisiaj. Rozważania na temat roli policji w państwie nazistowskim powinny zwiększyć świadomość nie tylko w policji, ale także wśród opinii publicznej na temat tego, że przemoc policyjna wymaga surowych ograniczeń ze strony praworządnego państwa w celu trwałego zagwarantowania wolności jednostki i wolności społeczeństwa” Żydowskie Muzeum Galicja

"Nowa Nadzieja" - logo

Na stronie od 2021-02-03

03/02/2021 r.

Jak dziś mówić o Zagładzie – seminarium z prof. Barbarą Engelking

Zagłada Żydów, która miała miejsce na terytorium Polski, w obecności Polaków, wciąż nie mieści się w historycznej świadomości wielu naszych rodaków. Centrum Badań pod przewodnictwem Engelking próbuje to zmienić. Publikowane opisy Holocaustu, dzienniki, świadectwa, mówienie i pisanie o Zagładzie z różnych perspektyw, przełamywanie schematów wokół Zagłady