Kronika Wydarzeń Bieżących

Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela?

Na stronie od 2002-10-27

27/10/2002 r.

Ks. John T Pawlikowski - Przemiana w Kościele

Jako sygnatariusza niedawno opublikowanego dokumentu „Święty obowiązek” cieszy mnie możliwość odpowiedzenia panu Piotrowi Sikorze na jego refleksję. To oczywiste, że ci, którzy opracowali ten dokument, przekazali go jako zaproszenie do dalszej refleksji nad teologią relacji chrześcijańsko-żydowskich. Tygodnik Powszechny, Nr 43 (2781), 27 października 2002.

Oczyszczeniem teologii i świadomości chrześcijan z grzechu antyjudaizmu i wypracowaniem adekwatnej teologii relacji chrześcijańsko-żydowskich

Na stronie od 2002-10-06

06/10/2002 r.

Violetta Reder - Wspólne korzenie

Grupa 21 amerykańskich uczonych – biblistów, historyków i teologów – wydała 1 września w Bostonie oświadczenie, w którym nazwała rewizję chrześcijańskiego nauczania o Żydach i judaizmie głównym i nieodzownym obowiązkiem teologii w naszych czasach. Opublikowany w sześciu językach dokument "Święty obowiązek. Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu” jest dziełem ekumenicznej Grupy Uczonych Chrześcijańskich ds. Stosunków Chrześcijańsko-Żydowskich. Od lat 60. XX wieku Grupa pracuje nad oczyszczeniem teologii i świadomości chrześcijan z grzechu antyjudaizmu i wypracowaniem adekwatnej teologii relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Relacje chrześcijańsko-żydowskie

Na stronie od 2002-10-06

06/10/2002 r.

Żydzi, chrześcijanie, przymierze

„Jednym z najlepiej zachowanych sekretów drugiej połowy XX wieku jest dla wielu ludzi radykalna i narastająca zmiana w relacjach między chrześcijanami a Żydami” – pisał w „National Post” we wrześniu 2000 roku rabin David Novak. Zapewne zbyt dyskretny charakter tego, co dobre między chrześcijanami i Żydami, zadecydował, że redakcja miesięcznika „Więź” wraz z Polską Radą Chrześcijan i Żydów zorganizowały konferencję na temat żydowskiej deklaracji o chrześcijaństwie, zapraszając do udziału dwóch słynnych uczonych żydowskich z kręgu „Dabru emet” – rabinów Davida Novaka, jednego z czterech autorów deklaracji, oraz Irvinga Greenberga, jednego z jej sygnatariuszy.

Manfred Deselaers

Na stronie od 2002-03-16

16/03/2002 r.

Manfred Deselaers - Dialog u progu Auschwitz

Auschwitz jest głęboką raną która jeszcze boli.
U progu Auschwitz trzeba zaczynać milczeniem. Słuchaniem głosu Ziemi Oświęcimskiej.
Głos ten porusza każdego do głębi, dotyka własnej tożsamości i kwestionuje ją.

krzyż, półksieżyc, gwiazda Dawida

Na stronie od 2002-01-21

21/01/2002 r.

Alexandria Declaration of the Religious Leaders of the Holy Land January 21, 2002

In the name of God who is Almighty, Merciful and Compassionate, we, who have gathered as religious leaders from the Muslim, Christian and Jewish communities, pray for true peace in Jerusalem and the Holy Land, and declare our commitment to ending the violence and bloodshed that denies the right of life and dignity.

Dzień Judaizmu

Na stronie od 2002-01-19

17/01/2002 r.

DZIEN JUDAIZMU - LUBLIN 2002

Dnia 17 stycznia 2002 obchodziliśmy w kościele katolickim już po raz piąty Dzień Judaizmu. Obchody centralne tym razem miały miejsce w Lublinie , w Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Metropolitalnym Seminarium Duchownym, a mottem całego dnia były słowa z Listu św. Pawła do Galatów: "Jeden drugiego brzemiona noście".

Dzień Judaizmu

Na stronie od 2002-01-17

17/01/2002 r.

Słowo przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego na V Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

17 stycznia 2002 roku przeżywamy już piąty Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Po Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi, tym razem główne uroczystości i modlitwy będą miały miejsce w Lublinie, znanym z bogatej tradycji wspólnego zamieszkiwania Polaków i Żydów. Kontynuujemy tradycję tego Dnia dla lepszego zrozumienia innych i siebie, dla przyszłego zjednoczenia wszystkich dzieci jednego i tego samego Boga.

Nasi starsi bracia w wierze

Na stronie od 2002-01-17

17/01/2002 r.

Nasi starsi bracia

Po tym, jak przypomniałem, że w rzymskiej synagodze, 13 kwietnia 1986 r., biskup Rzymu mówił o Żydach jako naszych starszych braciach, jeden z uczestników spotkania zarzucił mi, że przekręcam słowa Papieża, ponieważ, jak wyjaśnił, nie miał on wówczas na myśli przedstawicieli narodu żydowskiego zgromadzonych w tamtejszej synagodze, lecz tylko Abrahama, Izaaka, Jakuba – ogólnie patriarchów.

PRCHiŻ - logo

Na stronie od 2001-10-14

14/10/2001 r.

SIMCHAT TORA W KOŚCIELE KATOLICKIM W 2001 ROKU

Dnia 14 października 2001 roku już 10 raz spotkaliśmy się w kościele p.w. Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu by świętować wspólnie z okazji żydowskiego święta Simchat Tora. Gospodarzem uroczystości był proboszcz - ks. Roman Indrzejczyk, a także Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Inspiracją dla wspólnej modlitwy było poszukiwanie tego, co najbardziej łączy Żydów i chrześcijan czyli rozważanie Tory.

International Catholic-Jewish Liaison Committee - from logo

Na stronie od 2001-05-04

04/05/2001 r.

Recommendation on Education in Catholic and Jewish Seminaries and Schools of Theology

Relations between the Catholic Church and the Jewish People have improved significantly in the last half-century. The education of future clergy and lay leaders in both our communities is crucial if coming generations are to sustain and further this progress. In particular, the curricula of Catholic seminaries and schools of theology should reflect the central importance of the church's new understanding of its relationship to Jews. To that end, we recommend:

Rada Konferencji Episkopatów Europy

Na stronie od 2001-04-22

22/04/2001 r.

Karta Ekumeniczna

Wyrażamy żal z powodu wszelkich przejawów antysemityzmu oraz potępiamy towarzyszące im wybuchy nienawiści i prześladowania. Za antyjudaizm chrześcijański prosimy Boga o przebaczenie, a nasze żydowskie siostry i naszych żydowskich braci o pojednanie. Jest sprawą naglącą, by nasze Kościoły przez głoszenie i nauczanie, w teorii i praktyce, ukazywały głęboki związek wiary chrześcijańskiej i judaizmu oraz by wspierały współpracę chrześcijańsko-żydowską.

Konferencji Kościołów Europejskich

Na stronie od 2001-04-22

22/04/2001 r.

Z Karty Ekumenicznej

Za antyjudaizm chrześcijański prosimy Boga o przebaczenie, a nasze żydowskie siostry i naszych żydowskich braci o pojednanie. Jest sprawą naglącą, by nasze Kościoły przez głoszenie i nauczanie, w teorii i praktyce, ukazywały głęboki związek wiary chrześcijańskiej i judaizmu oraz by wspierały współpracę chrześcijańsko- żydowską.

Marek Nowak OP

Na stronie od 2001-01-30

30/01/2001 r.

Dialog u podstaw

Opublikowano w postaci artykułu pt: Fundamental Dialogue, “Dialogue & Universalism” no. 1-2/2001, p. 69-74. "Jednym z najistotniejszych fragmentów listu Rady do spraw Dialogu Religijnego jest następujące zdanie: "Dialog nie jest dowolną postawą, lecz obowiązkiem ewangelicznym wszystkich uczniów Chrystusa"5. Istotne wydaje się w tym momencie stwierdzenie "niedowolności" dialogu, jego obligatoryjności. W polskich warunkach, w których przez wiele lat funkcjonowanie Kościoła było utrudnione, a chwilami nawet zagrożone, wymieniona zasada mogła ulec zapomnieniu..."