Kronika Wydarzeń Bieżących

Forum Dialogu - logo

Na stronie od 2021-10-06

12/10/2021 r.

Wspólne Dziedzictwo: Rozmowy o relacjach chrześcijańsko-żydowskich

Rozmowy mają na celu zgłębianie tematu relacji chrześcijańsko-żydowskich zarówno od strony historii, współczesnych relacji ale też osobistych i praktycznych doświadczeń naszych rozmówców. W naszym cyklu chcemy pokazywać judaizm jako żywą wspólnotę wiary, szukającą dróg i form bycia we współczesnym świecie. Zbyt często bowiem chrześcijanie ignorowali rozwój judaizmu i jego różnorodność w swojej teologii.

IccJ offices Martin Buber House Heppenheim

Na stronie od 2021-10-06

06/10/2021 r.

New articles are available on JCRelations.net

Highlights:
- English Joshua Furnal: Abraham Joshua Heschel and Nostra Aetate.
- English Bertram Meier: Reflections on the Theological Nature of Dialogue.
- German Philip A. Cunningham: Die Katechesen von Papst Franziskus zum Galaterbrief.
- German Ulrich Neymeyr/Dagmar Mensink/Johannes Heil: „Kirche und Judentum: Gemeinsam gegen Antisemitismus“
- French Salvatore Cernuzio: Le cardinal Koch aux rabbins: le Pape n’a jamais dévalorisé la Torah.
- Spanish Rabino Daniel F. Polish: Por qué los comentarios del papa Francisco sobre la Torá fueron hirientes para sus amigos judíos.
- Russian Юрий Табак: НА ПУТЯХ ДИАЛОГА.

Marian Turski i Anna Brzyska

Na stronie od 2021-10-06

08/10/2021 r.

Marian Turski i Anna Brzyska odbiorą nagrody im. ks. Stanisława Musiała za zasługi dla dialogu

ks. Stanisław Musiał (1938-2004), jezuita, autor głośnego tekstu „Czarne jest czarne”, był niestrudzonym orędownikiem dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, konsekwentnie sprzeciwiającym się wszelkim przejawom antysemityzmu i ksenofobii. „Jednak o wyjątkowości tego zaszczytnego wyróżnienia decyduje dziś nie tylko osoba Patrona, ale też elitarne grono jego laureatów, które z roku na rok powiększa się o kolejne znamienite osobistości” – komentuje prof. Popiel.

GAon z Wilna - wystawa czasowa w ŻIH

Na stronie od 2021-10-06

22/10/2021 r.

Ukryte oblicze. Gaon z Wilna – wystawa czasowa od 22 października

Przywołujemy postać Gaona Wileńskiego ze względu na jego zasługi dla studiów nad Talmudem oraz z okazji 300. rocznicy urodzin, obchodzonej w 2020 r. Wielki uczony jest przykładem na trwałość związków polsko-litewskich oraz dowodem autorytetu, jakim cieszyli się przedstawiciele społeczności żydowskiej zamieszkującej Rzeczpospolitą. /ŻIH/

Strategia UE w sprawie zwalczania antysemityzmu

Na stronie od 2021-10-05

05/10/2021 r.

Komisja Europejska przedstawia strategię w sprawie zwalczania antysemityzmu

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Zobowiązujemy się dziś do wspierania życia żydowskiego w Europie w całej jego różnorodności. Chcemy widzieć ponowny rozkwit żydowskiego życia w sercu naszych społeczności. Tak właśnie powinno być. Strategia, którą dziś przedstawiamy, to przełom w naszym sposobie reagowania na antysemityzm. Europa może rozwijać się pomyślnie tylko wówczas, gdy jej żydowskie społeczności będą mieć bezpieczne warunki do rozwoju.

Film - Powrót do Jedwabnego - żydowski rozbiór Polski

Na stronie od 2021-10-04

02/10/2021 r.

Antysemicki film Sumlińskiego. Nic prócz dat się nie zgadza

Film gromadzi liczną publiczność, na pokazach sale są pełne. Przy okazji promowana jest trzecia część książki Sumlińskiego pod tym samym tytułem. To już nie „przedsiębiorstwo Holokaust”, ale „koncern Sumliński”, bo film pompuje sprzedaż książki, a książka oglądalność filmu. Koncernem kieruje Sumliński, ale ma wsparcie w osobach historyczki Ewy Kurek (znanej z podważania ustaleń innych historyków dotyczących relacji polsko-żydowskich) i byłego majora ABW Tomasza Budzyńskiego – są współautorami serii o Jedwabnem.

Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2021-10-04

04/10/2021 r.

Małgorzata Kordowicz - Radość Tory

Ostatnie zdanie Tory tak podsumowuje pustynnego przywódcę: „I nie powstał więcej prorok w Israelu jako Mojżesz, którego znał Wiekuisty z oblicza w oblicze [czyli: twarzą w twarz], tak ze względu na wszystkie znamiona [czyli: znaki] i cuda…, jak ze względu na wszystką siłę przemożną, i na wszystkie czyny wspaniałe i wielkie, które spełnił Mojżesz w oczach całego Israela”. Umarł Mojżesz, niech żyje Tora!

Pastor Wiesław Didoszak laureat nagrody im ks. Romana Indrzejczyka

Na stronie od 2021-10-03

03/10/2021 r.

Pastor Wiesław Didoszak uhonorowany nagrodą im. ks. Indrzejczyka 2019-2021 przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów

Wiesław Didoszak jest członkiem Kościoła zielonoświątkowego, pastorem zboru „Betlejem”. Krakowskim Żydom i ludziom zaangażowanym w dialog chrześcijańsko-żydowski pastor Didoszak dał się poznać, gdy – wraz z rzymskokatolickim biskupem Grzegorzem Rysiem oraz rabinem Avim Baumolem – czynnie wsparł inicjatywę I krakowskiego Marszu Pamięci i Życia (11 IX 2016), a następnie wziął w nim udział i wygłosił przejmującą modlitwę.

ks. Roman Indrzejczyk

Na stronie od 2021-10-03

03/10/2021 r.

Honorowa nagroda im. ks. Romana Indrzejczyka za lata 2019-2021

Honorową nagrodę im. ks. Romana Indrzejczyka ustanowiła Polska Rada Chrześcijan i Żydów, by upamiętnić osobę tragicznie zmarłego duchownego, byłego wiceprzewodniczącego Rady.
Wyróżnienie przyznawane jest chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się m.in. do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej.
Laureaci: s. Judyta Pudełko, dk. Halina Radacz i pastor Wiesław Didoszak

Elijah Interfaith Institute, Jerusalem:

Na stronie od 2021-10-01

01/10/2021 r.

The Religious Mandate to Do Good

Elijah Interfaith Institute, Jerusalem:
- The Religious Mandate to Do Good
- Praying Together in Jerusalem, October 7th: Marking St Francis Feast Day