Kronika Wydarzeń Bieżących

Na stronie od 2019-07-10

10 lipca 2019 r.

Jedwabne - 78. rocznica pogromu

10 lipca 1941 roku, a więc kilka tygodni po zajęciu Białostocczyzny przez wojska niemieckie,  i tydzień lub dwa po utworzeniu na tych terenach władz samorządowych, żydowscy mieszkańcy  Jedwabnego (w tym uchodźcy z innych miejscowości) zostali przez swych sąsiadów oraz przybyłych  do miasteczka chłopów z okolicznych wsi poddani wielogodzinnym torturom i udręczeniom, a potem  zapędzeni do stodoły i tam spaleni żywcem.

Na stronie od 2019-07-08

8 lipca 2019 r.

Żydzi zniknęli z Białowieży

Minęło 77 lat odkąd Żydzi zniknęli z Białowieży. Na ponad 70 lat zaległa po nich cisza. Od kilku lat...

Na stronie od 2019-07-07

7 lipca 2019 r.

Gdzie jest brat twój, Abel?

„Wtedy  Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie  wiem. Czyż jestem stróżem brata mego? Rzekł Bóg: „Cóżeś uczynił? Krew  brata twego głośno woła ku mnie z ziemi! (Księga Rodzaju 4,9-10).

IX modlitewne spotkanie ekumeniczne  w Hałbowie: Pamięć i Nadzieja, 2019

Na stronie od 2019-07-07

7 lipca 2019 r.

Pamięć i Nadzieja - Hałbów 2019

W Hałbowie odbyły się IX modlitewne spotkanie ekumeniczne. Pamięć i Nadzieja.  Uroczystość odbyła się w miejscu zbiorowej mogiły, gdzie 7 lipca 1942 r.  Niemcy zamordowali około 1250 żmigrodzkich Żydów.

Menora, Początek Marszu Pamięci i Modlitwy, Kielce,  2019

Na stronie od 2019-07-04

4 lipca 2019 r.

Marsz Pamięci i Modlitwy w Kielcach

Ulicami Kielc przeszedł marsz upamiętniający ofiary pogromu (wideo, zdjęcia). Władze samorządowe, mieszkańcy Kielc oraz goście z Izraela i USA wzięli udział  w zorganizowanym po raz dwudziesty Marszu Pamięci i Modlitwy.

Na stronie od 2019-07-03

3 lipca 2019 r.

Jorcajt cadyka Szlomo Halberstama

W środę, 3 lipca 2019 roku chasydzi z całego świata  przybyli do Bobowej aby uczcić 114 rocznicę śmierci I cadyka bobowskiego  – Szlomo Halberstama, pochowanego w ohelu na cmentarzu żydowskim.  

Na stronie od 2019-07-01

1 lipca 2019 r.

W Kielcach następnego dnia po pogromie

"Byłem z moim przyjacielem Antkiem Cukiermanem w Kielcach następnego dnia  po pogromie. Jechaliśmy zorganizowanym przez wojsko pociągiem z kuchnią  polową i lekarstwami dla ofiar. Po drodze widziałem, co się dzieje na  stacjach. Na każdej niemal leżały trzy, cztery ciała przykryte gazetami.  To byli Żydzi zamordowani w tzw. akcji wagonowej..." - Marek Edelman w rozmowie z Joanną Szczęsną.

Żydzi emigruja do Palestyny

Na stronie od 2019-07-01

1 lipca 2019 r.

Krótka historia Żydów w Polsce

Żydzi wyjeżdżający do Palestyny w oknie wagonu kolejowego. Wśród nich  widoczny mistrz Polski w tenisie stołowym z 1937 r. Stefan Finkelsztajn.  Warszawa, 15 lutego 1937 r. Fot. NAC

"Między  potomkami narodów, które tyle wieków żyły obok siebie na jednej ziemi,  powinno być możliwe nie tylko pojednanie, ale i przyjaźń" - Stefan Bratkowski, Więź.