Kronika Wydarzeń Bieżących

Józef Augustyn SJ. Fot. Credo/ YouTube

Na stronie od 2022-07-20

20/07/2022 r.

O. Augustyn o sprawie ks. Dębskiego: To nie jest zwyczajny skandal, a skandaliczny przejaw patologii

Fragment dziewiątej stacji Drogi Krzyżowej kard. Ratzingera odprawianej w Koloseum w 2005 roku: „Czy nie powinniśmy myśleć także o tym, ile Chrystus musiał wycierpieć w swoim Kościele? Ileż razy nadużywa się sakramentu Jego obecności, w jaką pustkę i złość serca tak często on wchodzi! Ileż razy sprawujemy go tylko my sami, nie biorąc Go nawet pod uwagę! Ileż razy Jego słowo jest przekręcane i nadużywane! Jakże mało wiary jest w tylu teoriach, ileż pustosłowia! Ile brudu jest w Kościele i to właśnie wśród tych, którzy poprzez kapłaństwo powinni należeć całkowicie do Niego! Ileż pychy i samouwielbienia! Jakże mało cenimy sakrament pojednania, w którym On oczekuje, by nas podnieść z naszych upadków! To wszystko jest obecne w Jego męce”.

Seelisberg - conference venue 1947

Na stronie od 2022-07-19

18/07/2022 r.

Special Edition "Seelisberg@75", No.9

To mark the 75th anniversary of the Seelisberg Conference and ICCJ's foundation, special editions of the ICCJ newsletter will be sent out every two weeks till the 5th of August each with a pair of short essays reflecting "Seelisberg".
A regularly updated ICCJ website offers the collection of the "Seelisberg Reflections", pictures, videos, documents, and more ...
The reflections have been submitted by a diverse group of authors, including theologians, clergy, academics and dialogue activists representing different regions of the world, religious affiliations, genders and ages. Their diversity mirrors the character of the ICCJ and its member organizations.

Stefan Wilkanowicz. Fot. Adam Walanus /adamwalanus.pl

Na stronie od 2022-07-17

11/07/2022 r.

Dialog nas upiększa. Rozmowa ze Stefanem Wilkanowiczem

Spotkanie z człowiekiem inaczej myślącym pozwala uciec od mentalnego dogmatyzmu, każe rewidować własne poglądy – mówił Stefan Wilkanowicz w rozmowie z Joanną Podsadecką.

Aresztowania Żydów w Paryżu przez francuską policję, foto: wikipedia/bundesarchiv/lic. CC

Na stronie od 2022-07-17

16/07/2022 r.

Łapanka Vel' d'Hiv - czarna karta w historii Francji

Z badań amerykańskich historyków, które po II wojnie zaszokowały Francuzów wynika, ze reżim Vichy nie tylko ulegał hitlerowskim naciskom, ale także robił więcej niż od niego żądano, mi.in. w kwestii dyskryminacji Żydów.

Stefan Wilkanowicz i Wojciech Bonowicz przy pracy nad Miesięcznikiem (fot. archiwum Miesięcznika „Znak”)

Na stronie od 2022-07-15

15/07/2022 r.

Stefana Wilkanowicza życie długie i owocne

„W swoich rozważaniach religijnych – a także tych poświęconych dialogowi, w szczególności dialogowi z niewierzącymi – Stefan postulował istnienie »wiary podstawowej«, wspólnej wierzącym, a także wielu niewierzącym, których modelem był Józef Conrad.
Ta »wiara podstawowa« wyraża się w przekonaniu, że świat i życie mają jakiś sens – być może przed nami ukryty, może przez nas światu i życiu nadany, ale jednak realny – oraz, co z tym związane, w przeświadczeniu o istnieniu i wartości nieutylitarnej miłości."

Jedwabne - zdjęcie

Na stronie od 2022-07-12

12/07/2022 r.

Pogromy Żydów latem 1941 roku

Latem 1941 r., po niemieckim ataku na ZSRR, przez zaplecze frontu wschodniego przetoczyła się fala pogromów Żydów. Mordy, pobicia, rabunki i inne przejawy antyżydowskiej przemocy ze strony miejscowej ludności wystąpiły w pierwszych tygodniach wojny na terytoriach znajdujących się wcześniej pod okupacją sowiecką – od państw bałtyckich przez województwa wschodnie II Rzeczypospolitej aż po Besarabię. Napaści na Żydów miały miejsce w ponad trzystu miejscowościach na tym obszarze.

Jedwabne - pomnik

Na stronie od 2022-07-11

10/07/2022 r.

Jews massacred in Jedwabne pogrom

"On 10 July 1941, hundreds of Jewish men, women, and children were massacred by local Poles in the town of Jedwabne."
"On 11 July 2011, Polish President Bronislaw Komorowski asked for forgiveness for the Jedwabne pogrom at a ceremony marking the 70th anniversary saying: “In the name of those who believe that one cannot be proud of the glory of Polish history without feeling, at the same time, pain and shame for the evil done by Poles to others.... once again, I beg forgiveness." Despite the compelling evidence to the contrary, in nationalist circles, Jedwabne is widely seen as a crime for which Poles bear no responsibility."
World Jewish Congress