Kronika Wydarzeń Bieżących

Magazyn Memoria nr 48

Na stronie od 2021-09-30

30/09/2021 r.

Miesięcznik "Memoria" Nr 48

"Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach. O misji zachowania pamięci."

Małgorzata Kordowicz - rabinka

Na stronie od 2021-09-30

30/09/2021 r.

Uchodźca

Cudzoziemiec jak krajowiec oznacza równe prawa dla wszystkich mieszkańców – jak daleko nam do zrealizowania tego biblijnego ideału?

Covid - reflection from z protestant perspective

Na stronie od 2021-09-30

30/09/2021 r.

Kościoły ewangelickie wobec pandemii – cz. 2

W poprzednim numerze JEDNOTY rozpoczęliśmy prezentację najnowszego dokumentu studyjnego Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE) – „»Być razem Kościołem pośród pandemii« – refleksje z perspektywy protestanckiej”. (...) Tutaj zaś chcemy się zająć pozostałymi trzema rozdziałami, które rozważają kwestie martyrii, a więc świadectwa Kościoła, diakonii – służby bliźniemu i koinonii – wspólnoty w kontekście pandemicznym.

Nagroda im. ks. Stanisława Musiała - plakat

Na stronie od 2021-09-28

08/10/2021 r.

Wręczenie Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała SJ

Transmisja z uroczystości wręczenia Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała SJ 8 października 2021 r. (piątek), godz. 12.00 w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Rabin Michael Schudrich, Zbigniew Nosowski i Sebastian Rakowski podczas marszu pamięci i modlitwy w 78. rocznicę zagłady otwockich Żydów. Otwock, 19 sierpnia 2020. Fot. Więź

Na stronie od 2021-09-27

27/09/2021 r.

Czy to się godzi? List otwarty do prezydenta Otwocka Jarosława Margielskiego

Czy godzi się, aby samorządowa placówka kultury propagowała tezy o „żydowskim rozbiorze Polski”? Czy godzi się, aby działo się to w mieście z tak piękną kartą historii polsko-żydowskiej, w budynku zbudowanym przez niewinne żydowskie ofiary Zagłady, a zarazem polskich patriotów?

Rocznica powolania "Żegoty"

Na stronie od 2021-09-27

27/09/2021 r.

Rocznica powołania Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty

27 września 1942 r. z inicjatywy Zofii Kossak-Szczuckiej i Wandy Krahelskiej-Filipowicz powołano Tymczasowy Komitet Pomocy Żydom im. Konrada Żegoty. Tzw. Żegota była konspiracyjną organizacją społeczną, która wspierała na różne sposoby żydowską ludność okupowanej przez Niemców Polski: Była jedyną europejską, wspieraną przez Państwo instytucją powołaną w celu ratowania Żydów podczas II wojny światowej. /Muzeum Getta Warszawskiego/
Rada Pomocy Żydom została powołana 4 grudnia 1942 roku. „Żegota” działała jako agenda Delegatury Rządu RP na Kraj, tajnego naczelnego organu władzy administracyjnej w okupowanej Polsce. Rada kontynuowała pracę Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom."/Muzeum Historii Polski/

Uroczyste nadanie ulicy imienia rabina Dow Bera Meiselsa - zapowiedź

Na stronie od 2021-09-27

01/10/2021 r.

Rabin wraca na Muranów. Kim był Dow Ber Meisels?

W piątek 1 października o godzinie 12:00 uroczyście odsłonimy tablicę z imieniem nowego patrona warszawskiej ulicy, Dow Bera Meiselsa (1798-1870). Naczelnego rabina Warszawy będzie upamiętniać odcinek ulicy Niskiej pomiędzy ulicami Stanisława Dubois i Józefa Lewartowskiego.

bp Damian Muskus OFM

Na stronie od 2021-09-26

26/09/2021 r.

Bp Muskus: kiedy wreszcie zaczniemy żyć Ewangelią?

Czy potrafimy zbudować wspólnotę z ludźmi, których los stał się dla nas tak boleśnie konkretny, a ich cierpienie niemal na wyciągnięcie ręki? – pyta bp Damian Muskus OFM w związku z 107. Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy. Jak podkreśla, uleganie mentalności, która każe rozgraniczać między „naszymi” a „obcymi”, jest „jedną z największych duchowych chorób naszych czasów”.

Vatican - logo

Na stronie od 2021-09-26

26/09/2021 r.

ORĘDZIE FRANCISZKA NA 107. ŚWIATOWY DZIEŃ MIGRANTA I UCHODŹCY

W Encyklice Fratelli tutti wyraziłem troskę i pragnienie, które wciąż zajmują ważne miejsce w moim sercu: „Po zakończeniu kryzysu zdrowotnego najgorszą reakcją byłoby popadnięcie jeszcze bardziej w gorączkę konsumpcjonizmu i w nowe formy postaw samozachowawczego egoizmu. Daj Boże, aby w końcu nie było już innych», a tylko «my»” (n. 35).
Z tego powodu postanowiłem poświęcić orędzie na 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy tematowi: „Ku stale rosnącemu «my»”, pragnąc w ten sposób wskazać jasną perspektywę dla naszej wspólnej podróży w tym świecie.

Uchodźcy

Na stronie od 2021-09-24

26/09/2021 r.

Tydzień Modlitwy za Uchodźców „Umrzeć z nadziei”

„Umrzeć z nadziei”. Wspólnota Sant'Egidio zaprasza do włączenia się w Tydzień Modlitwy za Uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy
Po raz pierwszy będzie to także modlitwa za uchodźców, którzy zmarli na terenie Polski.