Kronika Wydarzeń Bieżących

Z Elżbietą Adamiak, Zbigniewem Mikołejką, Stanisławem Obirkiem i ks. Eligiuszem Piotrowskim rozmawia Michał Jędrzejek listopad 2020

Na stronie od 2020-12-18

18/11/2020 r.

Błąd systemu

Nowa książka Tomasza Polaka to istotne wydarzenie intelektualne w polskich dyskusjach o religii. Być może najważniejsze od czasu debaty nad tezami ks. Wacława Hryniewicza o „pustym piekle”. - Z Elżbietą Adamiak, Zbigniewem Mikołejką, Stanisławem Obirkiem i ks. Eligiuszem Piotrowskim rozmawia Michał Jędrzejek. ZNAK listopad 2020

Z ks. Andrzejem Kobylińskim rozmawia Redakcja

Na stronie od 2020-12-17

17/12/2020 r.

Przemyślmy to od nowa

Od kilkunastu lat stawiam tezę, że katolicyzm trzeba w pewnym sensie wymyślić na nowo. Pytanie brzmi, jak przeprowadzić tę reformę, żeby Kościół katolicki pozostał po niej wciąż sobą - z ks. Andrzejem Kobylińskim rozmawia Redakcja ZNAK

IX Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie.

Na stronie od 2020-12-17

17/12/2020 r.

Obraz i sztuka w judaizmie

IX Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach. Czwartek, 17 grudnia, godz. 17.00 Obraz i sztuka w judaizmie. Wykład Teresy Śmiechowskiej

First Things

Na stronie od 2020-12-17

31/03/2008 r.

How to Read the Bible

Allegory fell on hard times in the nineteenth and twentieth centuries. Although the charm of beloved works of English literature such as Spenser’s Faerie Queene and Bunyan’s Pilgrim’s Progress lies in the imaginative use of allegory, biblical scholars banished the term from their vocabulary. Harper’s Bible Dictionary, for example, published in the 1980s by leading scholars of the Society of Biblical Literature, does not even have an entry under the word. Robert Louis Wilken, First Things.

First Things - logo

Na stronie od 2020-12-17

03/01/2021 r.

The Shema

Irecently read an interview with a writer who is, like me, in her mid-eighties. I was surprised by how vehemently she insisted that she never allowed herself to think about death. For even before my brush with death five years ago, at the age of eighty-one, thinking about my ultimate end had been an ordinary aspect of my life. Nothing seems so elementary, and nothing seems more natural.

Miesięcznik Znak - okładka

Na stronie od 2020-12-17

30/11/2020 r.

Nowe opowieści o Zagładzie - Wojciech Szot ZNAK listopad 2020

Powstająca od kilku lat na skalę wręcz przemysłową literatura traktująca Holokaust jako tło dla ckliwej, romantycznej historii czy przygodowej sensacyjki pokazuje, że o temacie nie trzeba już opowiadać z zachowaniem najwyższych standardów etycznych.

Holokaust – jak o nim uczyć, jak o nim rozmawiać?

Na stronie od 2020-12-14

14/12/2020 r.

Holokaust – jak o nim uczyć, jak o nim rozmawiać?

Podczas tego webinarium zastanowimy się nad pytaniami – od kiedy i w jaki sposób należy uczyć o Holokauście? jaką literaturę polecić dzieciom, uczniom? w jakim wieku można zabrać dzieci, uczniów do miejsc pamięci takich jak Auschwitz –Birkenau, Majdanek? Czy można przygotować się do spotkania z tym najstraszniejszym fragmentem historii? Fundacja Bente Kahan. Wrocław

Pieśń prorokini Miriam

Na stronie od 2020-12-14

15/12/2020 r.

Pieśń prorokini Miriam - wykład Belli Szwarcman-Czarnoty

Miriam była siostrą Arona i Mojżesza i córką Jochebed i Amrama. Ale to nie wszystko, co mówi o niej Tora i midrasze. Najczęściej przywołuje się ją jako tę, która ocaliła życie Mojżeszowi, ale była też przywódczynią, która poprowadziła przez Morze Sitowia kobiety Izraela w drodze do wolności. Jako jedyna została nazwana prorokinią w tekście biblijnym. Czy z powodu pieśni, jaką odśpiewała? Czy jej pieśń była tylko echem pieśni Mojżesza?

Wojciech Giertych OP podczas rekolekcji dla biskupów 19 listopada 2019 r. na Jasnej Górze. Fot. episkopat.pl

Na stronie od 2020-12-14

14/12/2020 r.

O. Giertych: Prawo karne nie jest prostą kalką prawa moralnego

Katolik zaangażowany w życie polityczne ma starać się realizować to, co w danej sytuacji jest możliwe, a nie zamykać się w ideologicznej twierdzy – pisze o. Wojciech Giertych, teolog Domu Papieskiego, w zimowej „Więzi”.

Rabinka Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2020-12-14

14/12/2020 r.

Zulejka - komentarz do Tory rabinki Małgorzaty Kordowicz

Dzieje Józefa – ukochanego syna praojca Jakuba – zostały rozpisane na wiele rozdziałów. Wetknięta pomiędzy nie historia Judy i Tamar stanowi dla głównego wątku li tylko dygresję. W tym męskim wirydarzu rada bym zawiesić oko na jakiejś heroinie: czyżby pozostała mi tylko Zulejka?

Yossi Klein Halevi z Jerozolimy

Na stronie od 2020-12-13

13/12/2020 r.

Człowiek Pojednania PRChiŻ

Otwarte spotkanie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów poświęcone wręczeniu tytułu Człowiek Pojednania Yossiemu Kleinowi Haleviemu z Jerozolimy

Wojciech Giertych OP podczas rekolekcji dla biskupów 19 listopada 2019 r. na Jasnej Górze. Fot. episkopat.pl

Na stronie od 2020-12-11

11/12/2020 r.

Kompromis prawny to nie kompromis etyczny

W centrum chrześcijańskiej moralności znajduje się nie grzech, który należałoby potępić; nie prawo moralne, które należałoby uzasadnić; nie kazusy moralne, które należałoby rozstrzygać; nie społeczny porządek, który należałoby zabiegami politycznymi ustanowić, lecz łaska Boża, która uzdalnia do wybierania dobra.