Kronika Wydarzeń Bieżących

Fr. Tadeusz Guz of the Catholic University of Lublin in Poland revived the antisemitic “blood libel” smear in a public lecture. Photo: YouTube.

Na stronie od 2021-03-24

24/03/2021 r.

Polish Catholic University Professor Who Endorsed Violently Antisemitic ‘Blood Libel’ Exonerated by Disciplinary Committee

A professor at Poland’s leading Catholic university has been spared from disciplinary action and exonerated for a lecture he delivered in 2018 in which he claimed that Polish Jews had engaged in ritual murder — one of the deadliest antisemitic falsehoods to have persisted over the centuries. Ben Cohen, The Algemeiner 24 III 2021.

Obraz przedstawiający rzekomy mord rytualny z katedry w Sandomierzu autorstwa Karola de Prevot (XVIII w.)

Na stronie od 2021-03-23

23/03/2021 r.

Komisja Dyscyplinarna ds. Pracowników KUL podtrzymuje umorzenie sprawy ks. Guza

„Żyjemy w wolnym kraju, jest więc prawem każdego obywatela wyrażać dowolne przekonania – nawet duchowni katoliccy mogą głosić poglądy, których rozpowszechniania papieże zabraniają od ponad 750 lat. Naszym prawem jest jednak odpowiedzieć, że istnieją opinie, na których temat nie sposób prowadzić poważnego dialogu. Należą do nich kłamliwe stwierdzenia o tym, że religia żydowska zawierała czy zawiera jakiekolwiek obrzędy wymagające krwi chrześcijańskich dzieci, które w związku z tym należy zamordować – a do tego sprowadza się teza o prawdziwości żydowskich mordów rytualnych, w której podtrzymywanie ks. Tadeusz Guz brnie coraz głębiej w swoich kolejnych wypowiedziach publicznych. Gdybyśmy podjęli «naukową» debatę na ten temat, uznalibyśmy pośrednio, że takie tezy są jedną z dopuszczalnych opinii" - Polska Rada Chrześcijan i Żydów.

Dyrektorium o katechizacji

Na stronie od 2021-03-23

23/03/2020 r.

U rzymskich katolików: Nowe dyrektorium o katechizacji

"W nowym Dyrektorium zostało napisane, że religia w szkole ma zadanie, żeby otwierać na dialog z innymi ludźmi, osobami niewierzącymi, a nawet przeciwstawiającymi się religii w szkole. I ma przede wszystkim za zadanie pokazywać tożsamość chrześcijaństwa i życie chrześcijanina" - ks. Damian Wyżkiewicz CM
" Kościół wciąż nie wypracował koncepcji, czym ma być właściwie szkolna katecheza: przekazywaniem wiedzy o religii czy inicjacją do życia religijnego, czyli sakramentalnego? Wielu badaczy twierdzi, że tej drugiej funkcji nie da się w ogóle zrealizować w przestrzeni szkolnej. W rezultacie przekaz wiedzy jest byle jaki, a inicjacja – żadna" - Cezary Gawryś

Rabinka MAłgorzata Kordowicz

Na stronie od 2021-03-22

22/03/2021 r.

Praca i szabat

W ostatnich rozdziałach Księgi Wyjścia wiele miejsca zajmuje kwestia budowy Przybytku. Mojżesz, zgromadziwszy Dzieci Izraela, przypomina im pokrótce o przestrzeganiu szabatu, po czym relacjonuje z detalami Boże instrukcje dotyczące przenośnej Świątyni. Czy coś wynika z bliskości tych dwóch zagadnień w biblijnym tekście? Po pierwsze, szabatu nie wolno łamać nawet dla tak świętego celu, jakim jest budowanie Przybytku.

Sprawa świecy w kształcie Żyda

Na stronie od 2021-03-19

18/03/2021 r.

Sprawa produkcji i sprzedaży woskowych świec w kształcie Żyda

Głośna w ostatnich dniach sprawa produkcji i sprzedaży woskowych świec w kształcie Żyda odsłoniła potrzebę zwrócenia uwagi na elementarną wrażliwość w życiu społecznym. Po tragicznych doświadczeniach II wojny światowej jakakolwiek forma, która odnosi się do spalania Żyda, budzi najgorsze skojarzenia i narusza pamięć ofiar Zagłady. Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze"

Pesach - talerz pesachowy

Na stronie od 2021-03-18

18/03/2021 r.

Pesach, czas na wolność- wykład rabinki Małgorzaty Kordowicz

Jedna z nazw święta Pesach to "czas naszej wolności". Czy Dzieci Izraela odzyskały wolność wraz z wyjściem z Egiptu? A jeżeli nie wtedy, to kiedy? Jak to wygląda z perspektywy złośliwego dziecka z pesachowej opowieści? Wolność niejedno ma imię...

Ocalone żydowskie dzieci z Domu Dziecka w Śródborowie, 1945 (1947?) r. (fot. Julia Pirotte, Dział Dokumentacji ŻIH, CBJ)

Na stronie od 2021-03-17

17/03/2021 r.

Historie utraconego dzieciństwa

Żydowskie dzieci, którym udało się przetrwać wojnę, musiały często zmierzyć się z kolejną traumą – trafiały do domów dziecka, zmieniały opiekunów, spotykały zapomnianych rodziców. Niekiedy dopiero po wielu latach poznawały swoją przeszłość lub decydowały się na ujawnienie pierwotnej tożsamości. W książce „Piętno Zagłady" Joanna Beata Michlic korzysta z relacji, zapisów i dokumentów, by ukazać nieznane epizody z życia najmłodszych ocalonych z Holokaustu.

Synagoga and Ecclesia in Our Time by Joshua Koffman Saint Joseph's University Philadelphia, PA 2/3 life-size bronze

Na stronie od 2021-03-17

01/06/2016 r.

DIALOG CHRZEŚCIJAŃSKO-ŻYDOWSKI

Studia Nauk Teologicznych Tom 11 - 2016. Wydawca: Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ICCJ virtual confrence

Na stronie od 2021-03-16

16/03/2021 r.

Doroczna Konferecja ICCJ - wirtualnie
20-23 VI 2021 r.

ICCJ zaprasza krajowe organizacje członkowskie i osoby fizyczne do składania propozycji „warsztatów”, które chcą zaoferować i zorganizują we współpracy i koordynacji z ICCJ.

Raabinka Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2021-03-15

15/03/2021 r.

Święto kobiet

Pierwsze przykazanie, dane Dzieciom Izraela jeszcze w Egipcie, to obowiązek ustanowienia kalendarza (Wj 12, 2). Według midraszu Najwyższy pokazał Mojżeszowi, jak wygląda nów księżyca, by ów wiedział, kiedy rozpoczyna się nowy miesiąc.

Rozmowa "Więzi" O karze śmierci

Na stronie od 2021-03-12

25/03/2021 r.

Kościół wobec kary śmierci

Rozmowa online wokół książki „Kościół katolicki wobec kary śmierci”. W spotkaniu wezmą udział: autor – dr Tomasz Snarski, dr Piotr Kładoczny i dr hab. Jacek Potulski.

судебный процесс

Na stronie od 2021-03-12

12/03/1911 r.

Странная история дела Бейлиса

В октябре 1913 года в Киеве закончился судебный процесс, вошедший в историю под названием "Дело Бейлиса" процесс, расколовший российское общество на сторонников и противников обвинительного приговора по отношению к еврею Менделю Бейлису.