Kronika Wydarzeń Bieżących

Fragment logo PRChiŻ

Na stronie od 2005-09-03

04/09/1998 r.

Wstęp

Wstęp do publikcji Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów
"Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach"
Nie możemy zrozumieć samych siebie bez Jezusa Chrystusa - i bez Żydów. Nie chodzi więc we wzajemnych relacjach jedynie o sam dialog, (...) ale o coś więcej, o czym Papież mówi od dawna - o wiarę biblijną, o zakorzenienie chrześcijan i Kościoła w historii ludu Izraela.
Publikację tę kierujemy zwłaszcza do katechetów i uczniów ostatnich klas szkół średnich. Ale także do wszystkich zainteresowanych, również ludzi świeckich. Mamy nadzieję, że dotrze ona do środowisk dotąd nieświadomych tej problematyki.

Ks. Hanspeter Heins

Na stronie od 2005-06-06

06/06/2005 r.

Laudacja wygłoszona z okazji nadania ks. prof. Hanspeterowi Heinzowi tytułu Człowiek Pojednania roku 2004

Ks. Profesor Heinz jest trzecim niemieckim laureatem tytułu Człowiek Pojednania, przyznawanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów cudzoziemcom - a czasem też Polakom, którzy dużą część życia spędzili za granicą - w uznaniu szczególnego wkładu w dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce. Pierwszy - w ogóle - laureat, Prof. Stefan Schreiner, również jest teologiem. Drugi niemiecki laureat, ks. dr Manfred Deselaers, jest również księdzem katolickim.

Dzeń Judaizmu

Na stronie od 2005-01-30

17/01/2005 r.

VIII Dzień Judaizmu w Kościele w Polsce 2005

Gdy do dziennikarzy dotarła wiadomość o zorganizowaniu głównych obchodów Dnia Judaizmu w Katowicach, niektórzy nie kryli zdziwienia. Większość wolałaby Kraków czy Warszawę, gdzie obecność Żydów ma o wiele dłuższą tradycję.
Rzeczywiście, stolica Górnego Śląska nie należy do miejsc historycznych. Jednak synagoga była obecna w tym mieście od samego początku - podkreślił przewodniczący miejscowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Włodzimierz Kac.

logo PRChiŻ

Na stronie od 2004-10-17

17/10/2004 r.

SIMCHAT TORA W KOŚCIELE KATOLICKIM W 2004 ROKU

Wspólne czytanie Psalmu 117 Chwalcie Pana wszystkie narody, wysławiajcie Go wszystkie ludy. Albowiem można jest nad nami łaska Jego, a wierność Pana trwa na wieki. Alleluja.
Świąteczna pieśń hebrajska /wspólny śpiew/ Sisu wesimchu besimchat tora utnu kawod latora (Weselcie się i radujcie podczas tego święta Tory i oddajcie cześć Torze)

Gwiazda Dawida

Na stronie od 2004-04-01

01/04/2004 r.

European Judaism: A Journal for the New Europe

For over 50 years, European Judaism has provided a voice for the postwar Jewish world in Europe. It has reflected the different realities of each country and helped to rebuild Jewish consciousness after the Holocaust. The journal offers: stimulating debates exploring the responses of Judaism to contemporary political, social, and philosophical challenges; articles reflecting the full range of contemporary Jewish life in Europe, and including documentation of the latest developments in Jewish-Muslim dialogue; new insights derived from science, psychotherapy, and theology as they impact upon Jewish life and thought; literary exchange as a unique exploration of ideas from leading Jewish writers, poets, scholars, and intellectuals with a variety of documentation, poetry, and book reviews section; and book reviews covering a wide range of international publications.

fragment logo PRChiŻ

Na stronie od 2004-01-17

17/01/2004 r.

Staniecie się błogosławieństwem

"Staniecie się błogosławieństwem" (Zach 8,13) - pod tym hasłem przebiega tegoroczny, siódmy już Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.