Kronika Wydarzeń Bieżących

Benedykt XVI

Na stronie od 2009-06-17

17/06/2009 r.

Dialog międzyreligijny wobec różnicy oczekiwań - Benedykt XVI w Izraelu

Dialog międzyreligijny nie dokonuje się między koncepcjami i systemami, ale dotyczy konkretnych ludzi z ich wszystkimi uwarunkowaniami. Jedną z ważniejszych okoliczności towarzyszącej kontaktom z wyznawcami innych religii jest konfrontacja z różnymi obawami oraz oczekiwaniami (obawy można potraktować jako specyficzny rodzaj oczekiwań — jest to spodziewanie się negatywnych konsekwencji jakiegoś wydarzenia).

Wall Street Journal: rabin broni Papieża Wall Street Journal: rabin broni Papieża

Na stronie od 2009-05-17

17/05/2009 r.

Wall Street Journal: rabin broni Papieża Wall Street Journal: rabin broni Papieża

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że ten Papież otacza głębokim szacunkiem judaizm i stanowczo opowiada się za bezpieczeństwem dla państwa Izrael – napisał w dzisiejszym wydaniu The Wall Street Journal rabin Yechiel Eckstein, założyciel Międzynarodowego Bractwa Żydów i Chrześcijan.

Benedykt XVI

Na stronie od 2009-05-17

17/05/2009 r.

PIELGRZYMKA DIALOGU

Nie powinno dziwić, że pielgrzymka Benedykta XVI do Ziemi Świętej przez jednych jest oceniana entuzjastycznie, przez innych natomiast krytycznie i z rezerwą, ponieważ patrzy się na nią z różnych punktów widzenia. I tak musi pozostać, bo nie wszystkie punkty widzenia można uzgodnić. Zwłaszcza trudno zgrać w jednej symfonii odmienne emocje.

Rabin Kornish

Na stronie od 2009-05-15

15/05/2009 r.

Rabin Kronish: Żydzi nigdy nie są do końca zadowoleni z tego, co mówi Watykan

- Myślę, że papież przyjechał do Izraela z trzech powodów. Pierwszy, to wyprowadzić na prostą dialog chrześcijańsko-żydowski, uspokoić emocje. Myślę, że osiągnął ten cel. Powiedział do Żydów wystarczająco dużo dobrych rzeczy, np. o trzymaniu się linii Soboru Watykańskiego II. To przesłania wydarzenia ostatnich miesięcy. Dał wszystkim do zrozumienia, że jesteśmy na dobrej drodze w dialogu z Żydami. Jest on istotny i ja osobiście wspieram jego główny nurt trwający od Soboru. Niech więc katolicy nie przywiązują zbytniej uwagi do ostatnio popsutej atmosfery.

Benedykt XVI żegnając Ziemię Świętą powiedział na lotnisku w Tel Awiwie, że Holocaust nigdy nie może zostać zapomniany czy negowany.

Na stronie od 2009-05-15

15/05/2009 r.

Benedykt XVI żegnając Ziemię Świętą na lotnisku w Tel Awiwie

Benedykt XVI żegnając Ziemię Świętą powiedział na lotnisku w Tel Awiwie, że Holocaust nigdy nie może zostać zapomniany czy negowany.
Wspomniał o swojej wizycie w Auschwitz, gdzie wielu Żydów zostało "brutalnie zgładzonych pod rządami bezbożnego reżimu, który szerzył ideologię antysemityzmu i nienawiści".
W przemówieniu pożegnalnym podkreślił, że jednym z najbardziej podniosłych wydarzeń w czasie jego pobytu w Izraelu była wizyta w Instytucie Pamięci Ofiar Holokaustu Yad Vashem.

Niemiecka i izraelska prasa wyraża krytyczne opinie na temat przemówień Benedykta XVI podczas pobytu w Izraelu.

Na stronie od 2009-05-14

14/05/2009 r.

Opinie o przemówieniu papieża w Yad Vashem 14-05-2009

Niemiecka i izraelska prasa wyraża krytyczne opinie na temat przemówień Benedykta XVI podczas pobytu w Izraelu. Zarzuca się papieżowi, że nie zaakcentował odpowiedzialności narodu niemieckiego za Zagładę Żydów oraz nie wspomniał o aktach antysemityzmu ze strony chrześcijan.

Benedykt XVI

Na stronie od 2009-05-13

13/05/2009 r.

13 maja 2009. Papież w Dolinie Jozafata

- Mam nadzieję, że moja obecność tutaj jest znakiem tego, że nie zostaliście zapomniani, że wasza wytrwała obecność i świadectwo są doprawdy cenne w oczach Boga i są częścią składową dla przyszłości tych ziem – dodał papież. Zwracał uwagę na potrzebę harmonii, mądrości i równowagi w społeczeństwie Ziemi Świętej, które – jak podkreślił – było i wciąż jest "pluralistyczne, multietniczne i wieloreligijne".

Benedykt XVI

Na stronie od 2009-05-12

12/05/2009 r.

O. Nowak: Benedykt XVI za kontynuacją dialogu międzyreligijnego w duchu Soboru

Benedykt XVI zadeklarował dziś chęć nieodwołalnego kroczenia drogą jaka została wybrana przez Kościół na Soborze Watykańskim II, a zdefiniowana w deklaracji "Nostra aetate" - mówi KAI o. Marek Nowak, członek Rady Wspólnej Chrześcijan i Żydów. Papież zaapelował, aby prowadzić dialog międzyreligijny bez uczucia niechęci, z zaufaniem do partnerów oraz z miłością" - dodaje.

Papież modli się przy Ścianie Płaczu /AFP

Na stronie od 2009-05-12

12/05/2009 r.

Papież przy Ścianie Zachodniej i na Wzgórzu Świątynnym

Na karteczce, włożonej w szparę między kamieniami Ściany Zachodniej, najświętszego miejsca judaizmu, Benedykt XVI napisał: "Boże wszystkich wieków, odwiedzając Jerozolimę, miasto pokoju, duchowy domu Żydów, chrześcijan i muzułmanów, przynoszę Tobie radości, nadzieje i aspiracje, próby, cierpienie i ból wszystkich ludów świata".

Benedykt XVI

Na stronie od 2009-05-11

11/05/2009 r.

Benedykt XVI - przemówienie na lotnisku w Tel Avivie 11 maja 2009

Panie Prezydencie, Stolica Apostolska i Państwo Izrael podzielają wiele wartości, przede wszystkim postawę przyznania religii należnego jej miejsca w życiu społeczeństwa. Sprawiedliwy ład stosunków społecznych zakłada i wymaga poszanowania wolności i godności każdej istoty ludzkiej, która – jak wierzą chrześcijanie, muzułmanie i żydzi – została stworzona przez miłującego Boga i przeznaczona została do życia wiecznego. Gdy religijny wymiar osoby ludzkiej jest podważany lub spychany na margines, prawdziwe podwaliny dla właściwego zrozumienia nienaruszalnych praw ludzkich są zagrożone.

Rabini witają Benedykta XVI w Izraelu

Na stronie od 2009-05-11

11/05/2009 r.

Rabini witają Benedykta XVI w Izraelu - 2009

Prawie 200 rabinów i innych przywódców żydowskich wystosowało bezprecedensowy list otwarty do papieża Benedykta XVI, w którym witają go na Ziemi Świętej Izraela oraz wyrażają swoje zaangażowanie na rzecz kontynuowania dialogu międzyreligijnego oraz umacniania więzi katolicko-żydowskich.

Przemówienie Benedykta XVI w bazylice na górze Nebo 9 maja 2009 r.

Na stronie od 2009-05-09

09/05/2009 r.

Przemówienie Benedykta XVI w bazylice na górze Nebo 9 maja 2009 r.

Jest rzeczą właściwą, że moja pielgrzymka zaczęła się na tej górze, na której Mojżesz kontemplował z daleka Ziemię Obiecaną. Wspaniały widok, rozpościerający się z tarasu tego sanktuarium, zaprasza nas do rozmyślań nad tym, jak owa wizja prorocza objęła tajemniczo wielki plan zbawienia, przygotowany przez Boga dla swego ludu.

Rabin David Rosen

Na stronie od 2009-04-23

23/04/2009 r.

Oświadczenie izraelskich przedstawicieli AJC, rabina Rosena i E Lermana, krytykujące wypowiedz rabiana Melameda

On behalf of the American Jewish Committee we wish to convey to you our distress and anger over the disreputable comments by Rabbi Zalman Melamed (echoing the deplorable comments made some months ago by Rabbi Shlomo Aviner) that insult Poland and are an embarrassment to the Jewish People and the State of Israel. While the pain of past historical experience is profound and requires an extra measure of tolerance,  the defamation of the Polish people as a whole, especially today, is totally intolerable and unacceptable.

March of Prayer along the Route of the Warsaw Ghetto Monuments - 2009

Na stronie od 2009-04-19

19/04/2009 r.

March of Prayer along the Route of the Warsaw Ghetto Monuments - 2009

As it has been customary since 1992, around the 19th of April – on the anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising in 1943 – the Polish Coubcil of Christians and Jews gathered about a hundred of inhabitants of Warsaw, as well as guests from beyond the capital, to march and pray together along the route of the Warsaw Ghetto monuments.