Kronika Wydarzeń Bieżących

Oświadczenie KIK w sprawie dizałań Policji

Na stronie od 2021-12-16

16 grudnia 2021 r.

Oświadczenie KIK w sprawie działań policji w Punkcie Interwencji Kryzysowej

Wczorajszą akcję policji uważamy za działanie z pozycji siły absolutnie nieadekwatne do sytuacji. Od państwa polskiego oczekujemy wsparcia i ochrony organizacji pozarządowych, w szczególności tych, które świadczą pomoc humanitarną. Dokonanie przeszukania w tym trybie, przesłuchiwanie naszych wolontariuszy w środku nocy, odebranie narzędzi ich pracy uważamy za zaprzeczenie obowiązkom państwa i jego funkcjonariuszy oraz za eskalowanie napięcia.

Gaon z Wilna

Na stronie od 2021-12-15

16 grudnia 2021 r.

Dlaczego Gaon nie lubił chasydów?

spotkanie w ramach „Czwartku na Tłomackiem" z dr hab. Janem Doktórem, historykiem z ŻIH, ekspertem od duchowości żydowskiej, który wyjaśni zawiłości sporów między chasydami a ich przeciwnikami (mitnagedim).

Sobór Praojców

Na stronie od 2021-12-12

12 grudnia 2021 r.

U prawosławnych Niedziela Świętych Praojców (Niediela swiatych Praotiec)

Niedziela, która wypada pomiędzy 11/18 a 17/24 grudnia (2 tygodnie przed Bożym Narodzeniem) jest nazywana Niedzielą Świętych Praojców. Teksty nabożeństw tej niedzieli wymieniają świętych – przodków Chrystusa według krwi. Szczególnie wspominany jest Abraham, o którym Bóg powiedział, że "w potomstwie jego błogosławione będą wszystkie narody ziemi" (Rdz 22,18).

Jochebed

Na stronie od 2021-12-11

14 grudnia 2021 r.

Bella Szwarcman-Czarnota: „Dzielną niewiastę któż znajdzie“

Rozpoczynamy nowy cykl poświęcony poematowi z Księgi Przysłów 31, 10 – 31, który mężowie odśpiewują – na cześć swoich żon – w piątkowy wieczór. Wedle Ibn Ezry poemat ten, jak i cała Księga Przysłów – został napisany przez króla Salomona na cześć bogobojnej kobiety, która troszczy się o rodzinę. Wedle innej tradycji – napisał go Abraham na cześć swojej żony Sary.

Franciszek

Na stronie od 2021-12-10

10 grudnia 2021 r.

Papież: świat tylko udaje, że jest otwarty na różnorodność

...w systemie gospodarczym i społecznym, który udaje, że jest otwarty na różnorodność, ale w rzeczywistości systematycznie wyklucza tych, którzy nie mają głosu. Prawa pracowników, migrantów, chorych, nienarodzonych dzieci, umierających i najuboższych są coraz bardziej lekceważone lub negowane w tej kulturze odrzucenia.

Kurdyjska rodzina z Iraku z siedmiorgiem dzieci (najmłodsze ma pięć miesięcy) spędziła w lesie 20 dni, osiem razy była wypychana na Białoruś. Twierdzili, że białoruscy żołnierze bili ich i st

Na stronie od 2021-12-10

8 listopada 2021 r.

Biskupi, rabin i mufti do prezydenta: „Nie możemy pogodzić się..."

Pragniemy się z Panem spotkać, Panie Prezydencie, by znaleźć sposób, aby – bez uszczerbku dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej i jej obywateli – pochylić się nad losem tych, którym grozi śmierć, i okazać im solidarność, jak ludzie ludziom.

Kurdyjska rodzina z Iraku z siedmiorgiem dzieci (najmłodsze ma pięć miesięcy) spędziła w lesie 20 dni, osiem razy była wypychana na Białoruś. Twierdzili, że białoruscy żołnierze bili ich i st

Na stronie od 2021-12-09

10 grudnia 2021 r.

Ludzie mówią, że w lasach jest dużo trupów

Od 7 grudnia wolontariusze szukają w 11-stopniowym mrozie czterolatki rozdzielonej w nocy z rodzicami. Rodzice zostali wywiezieni na granicę. Straż Graniczna zniszczyła im telefony, nie mogli więc nawet wysłać zdjęć dziewczynki. Wiadomo, że ma na sobie czerwoną kurtkę.

Lektura

Na stronie od 2021-12-07

1 grudnia 2021 r.

Redeeming Liturgy

Dr Gesine Palmer - A Eulogist’s Perspective on Rosenzweig’s Concept of Liturgy
"No false promise is given. No true hope is abandoned."

Jewish-Christian Relations - logo

Na stronie od 2021-12-06

6 grudnia 2021 r.

New articles are available on JCRelations.net - 06.12.2021.

Highlights:
- English Gesine Palmer: Redeeming Liturgy. A Eulogist’s Perspective on Rosenzweig’s Concept of Liturgy.
- German Gesine Palmer: Liturgie und Erlösung. Beobachtungen einer Trauerrednerin an Rosenzweigs Konzept von Liturgie.
- German Susannah Heschel: Was ist die interreligiöse Agenda für das einundzwanzigste Jahrhundert?
- French Jean Duhaime: Antijudaïsme et influence nazie au Québec
- Spanish Bertram Meier: Reflexiones sobre la naturaleza teológica del diálogo.
- Russian Юлия Попова: Иудейско-христианский диалог.

Photo by Iakovos HATZISTAVROU / AFP

Na stronie od 2021-12-05

3 grudnia 2021 r.

Papież z migrantami na Cyprze

Ale druty kolczaste, w innych miejscach, gdzie istnieją, są umieszczone, aby nie wpuścić uchodźcy, który przychodzi prosić o wolność, chleb, pomoc, braterstwo, radość, który ucieka przed nienawiścią. I staje w obliczu nienawiści, która nazywa się drut kolczasty”- powiedział papież Franciszek podczas ekumenicznej modlitwy z migrantami w Nikozji.