Kronika Wydarzeń Bieżących

Bp Rafał MArkowski

Na stronie od 2021-11-21

21 listopada 2021 r.

„Nikt nie zasługuje na śmierć w lesie”. Artyści i biskup apelują o pomoc

„Mówimy o tym co w naszej kulturze, tradycji i religii jest ważne od zawsze: pomoc potrzebującym. To nasza polska tożsamość, której uczymy dzieci. Dodatkowy talerz przy wigilijnym stole, nasza polska gościnność. Nikt z nas nie zamknąłby drzwi naszego domu przed potrzebującym. Dlatego my ludzie kultury razem z przedstawicielem duchowieństwa, prosimy o wpuszczenie na stałe na teren stanu wyjątkowego pomocy medycznej i humanitarnej”.

Wizerunek Sabataja Cwi w wieku ok. 40 lat. Miedzioryt, fotografia, kolekcja Berlinka, zbiory ŻIH

Na stronie od 2021-11-21

21 listopada 2021 r.

Fałszywy mesjasz. Kim był Sabataj Cwi?

W połowie XVII stulecia Żydów na Bliskim Wschodzie i potem w całej Europie ogarnęła mesjańska gorączka. Rozpętał ją Sabataj Cwi, od którego imienia nazwano ją sabataizmem. Kim był człowiek, który wstrząsnął całym żydowskim światem i zapoczątkował herezję trwającą przez ponad sto lat?

W Krakowie rozpoczynają się XVI Dni Jana Pawła II

Na stronie od 2021-11-19

16 listopada 2021 r.

Ku pojednaniu

Pod hasłem "Ku pojednaniu" w Krakowie rozpoczynają się w poniedziałek XVI Dni Jana Pawła II. W programie przewidziano sesje naukowe, dyskusje i koncert. Gośćmi głównego wydarzenia – czwartkowej sesji na Uniwersytecie Jagiellońskim – będą abp Grzegorz Ryś, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, irlandzki polityk lord Alderdice i prof. Antoine Arjakovsky.

symboliczne spalenie "Satutu Kaliskiego"

Na stronie od 2021-11-17

17 listopada 2021 r.

Oświadczenie Klubu „Przymierze” w sprawie wydarzeń w Kaliszu

Oczekujemy od władz krajowych i samorządowych nie tylko zdecydowanych działań wobec uczestników wydarzeń z Kalisza, ale przede wszystkim aktywnej i konsekwentnej polityki, która uniemożliwi podobne haniebne akty w przyszłości.

Migranci na granicy: 1938-1939-2021

Na stronie od 2021-11-17

22 listopada 2021 r.

Migranci na granicy: 1938-1939-2021

Obecne dramatyczne wydarzenia na granicy z Białorusią nie są pierwszym tego rodzaju kryzysem w historii Polski. W latach 1938-1939 na granicach utknęli żydowscy wysiedleńcy z Niemiec i uchodźcy wojenni. Jakie są podobieństwa i różnice między tymi wydarzeniami? Zapraszamy na debatę z udziałem wybitnych historyków i politologów. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Festiwal Kamera Dawida - plakat

Na stronie od 2021-11-17

21 listopada 2021 r.

Premiera "Dowodu tożsamości" Mikołaja Grynberga

Na czym polega bycie polskim Żydem dzisiaj – w 2021 roku? Co tworzy ich tożsamość, gdy mają lat dwadzieścia, a co, gdy są dwu- lub trzykrotnie starsi? Gdy należą do społeczności religijnej lub laickiej? W filmie dokumentalnym "Dowód tożsamości" odpowiedzi na te pytania poszukuje Mikołaj Grynberg – wybitny pisarz, reporter i fotograf, autor m.in. zbiorów opowiadań "Rejwach" oraz "Poufne".

Abp Grzegorz Ryś

Na stronie od 2021-11-17

17 listopada 2021 r.

Abp Ryś: "Spalenie kopii statutów kaliskich to czyste diabelstwo"

"To było czyste diabelstwo" - powiedział arcybiskup Grzegorz Ryś na konferencji "Ku pojednaniu". Tak łódzki metropolita nazwał spalenie kopii statutów kaliskich. Do incydentu doszło 11 listopada w Kaliszu podczas antysemickiego marszu.

Jezus - Issa

Na stronie od 2021-11-17

17 listopada 2021 r.

Pogrzeb Jezusa prawdopodobnie będzie w piątek

Jezus urodził się w Hamie, w Syrii 1/01/1997. Umarł w Polsce 13/10/2021 w pobliżu wsi Klimkówka.
Jezus był prawosławnym chrześcijaninem, pogrzeb będzie w cerkwi w Białymstoku.

Stowarzyszenie Nigdy Więcej

Na stronie od 2021-11-17

17 listopada 2021 r.

Stowarzyszenie Nigdy Więcej - z materiałów video 2021

Misją „NIGDY WIĘCEJ” jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności. Przełamujemy zmowę milczenia wokół problemu rasizmu i ksenofobii. Budujemy szeroki i różnorodny ruch sprzeciwu wobec dyskryminacji w różnych obszarach życia społecznego.
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” jest organizacją niezależną, niezwiązaną z żadną partią polityczną. Są wśród nas ludzie o różnych poglądach i przekonaniach, których łączy niezgoda na przejawy rasizmu, faszyzmu i ksenofobii.
W 1996 roku zainicjowaliśmy udaną kampanię na rzecz umieszczenia w Konstytucji RP zakazu działania organizacji faszystowskich i rasistowskich (art. 13).
Stowarzyszenie i pismo „NIGDY WIĘCEJ” z założenia nigdy nie ubiegały się ani nie zamierzają się ubiegać o dofinansowanie z funduszy państwowych.

Oszukani. Bezbronni. Nasi bliźni

Na stronie od 2021-11-16

16 listopada 2021 r.

Oszukani. Bezbronni. Nasi bliźni. My możemy ich ocalić

Kilka godzin jazdy od naszych domów głodni, spragnieni i wyziębieni do granic wytrzymałości ludzie – w tym malutkie dzieci – są zmuszani do tułaczki po lasach. Zostali oszukani wizją bezpiecznego przejścia do Europy i wykorzystani w konflikcie politycznym, którego nie są stroną. Pas graniczny między Polską a Białorusią okazał się dla nich pułapką. Przekraczają polską granicę z narażeniem życia, pilnowani przez uzbrojonych żołnierzy. Nie mają drogi powrotu. Po białoruskiej stronie czeka ich często strach, niepewność i przemoc, a także przymusowe koczowanie przy granicy. /Ratujmy ludzi na granicy/.

Tolerancja

Na stronie od 2021-11-16

16 listopada 2021 r.

Dziś, 16 listopada, obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie, obcej narodowości i związanych z nią różnic, a także wyrozumiałości dla odmienności. Tolerancja bowiem to uznanie innych poglądów, pochodzenia, opinii, wartości czy religii. Tolerancja zachęca do kształtowania ciekawości i otwartości w obliczu inności, rozwijania umiejętności poszanowania różnic i rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu i wzajemnego zrozumienia.

Makuch i Festiwal

Na stronie od 2021-11-16

16 listopada 2021 r.

OGIEŃ - post scriptum Janusza Makucha

Chciałbym dopowiedzieć kilka zdań na temat mojego wykładu o Ogniu. Wierzę, że są wśród was osoby, dla których podróż przez morze liter jest w równym stopniu fascynująca, jak dla mnie. Tak się bowiem składa, że – podobnie, jak w przypadku innych człekokształtnych - całe moje życie to (jedynie z pozoru) chaotyczny, pisany zdarzeniami rozdział po rozdziale wielozgłoskowiec, taki, co to łamie wszelkie zasady gramatyki i ortografii, by dopiero pod koniec zyskać lapidarną, jednoznaczną i przejrzystą formę nekrologu.