Kronika Wydarzeń Bieżących

Pieśń Chany, matki proroka Samuela

Na stronie od 2020-11-04

10/11/2020 r.

Pieśń Chany, matki proroka Samuela

Chana, jedna z wielu kobiet-bohaterek Ksiąg Samuela, przez wiele lat pozostawała bezpłodna. Modliła się żarliwie o dziecko, a jej modlitwa została wysłuchana.. Wykład Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu „Pieśni kobiet”. Organizatorzy: Austriackie Forum Kultury, Gmina Żydowska w Warszawie

Konferencja naukowa online "... wiadomość ta spadła jak grom.  80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego"

Na stronie od 2020-11-04

16/11/2020 r.

... wiadomość ta spadła jak grom

Konferencja naukowa online "... wiadomość ta spadła jak grom. 80. rocznica zamknięcia getta warszawskiego"

Dialog międzyreligijny. Pytanie o sens

Na stronie od 2020-11-03

04/11/2020 r.

Dialog międzyreligijny. Pytanie o sens

Rozmowa organizowana przez Klub „Tygodnika Powszechnego”, środa, 4 listopada, godz. 20:00. Jest to spotkanie z cyklu „Dialog dla wspólnoty koniecznie potrzebny”, we współpracy z Fundacją im. Konrada Adenauera

Religia w dialogu / CO NASZ ŁĄCZY, CO NAS RÓŻNI?

Na stronie od 2020-11-03

03/11/2020 r.

Religia w dialogu / CO NAS ŁĄCZY, CO NAS RÓŻNI?

O ŚMIERCI rozmawiali arcybiskup łódzki Grzegorz Ryś, rabin łódzki Dawid Szychowski, pastor ewangelicko-reformowany Semko Koroza, ks. Michał Makula, pastor parafii ewangelicko-augsburskiej. Rozmowę prowadziła Joanna Podolska.

Cmentarzz żydowski w Orli - inicjator i fundator budowy pomnika Marek Chmielewski, sołtys i radny Rady Gminy Orla.

Na stronie od 2020-11-03

03/11/2020 r.

W Orli na cmentarzu żydowskim stanął pomnik.

To hołd oddany mieszkańcom tej miejscowości, którzy zostali zamordowani przez Niemców po likwidacji orlańskiego getta 4 listopada 1942 roku. - Kilka słów inicjatora i fundatora budowy pomnika Marka Chmielewskiego, sołtysa i radnego Rady Gminy Orla.

Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie

Na stronie od 2020-11-02

04/11/2020 r.

Zagłada- Dialog-Pojednanie

Wydarzenie z cyklu „Ekumeniczny Lublin. Ludzie i formy dialogu. Ku Jerozolimie”
Spotkanie z Redaktorem Bogdanem Białkiem. Emisja filmu „Planty 7/9”, a następnie rozmowa z jego bohaterem, którą poprowadzi prof. Sławomir Jacek Żurek
Rabinka Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2020-11-02

02/11/2020 r.

Cecha Sodomy - z czytań tygodniowych

Cecha Sodomy to nazwa postawy, która gloryfikuje ad absurdum samowystarczalność. Dewizą życiową reprezentanta takiej postawy jest: „Moje – moje, twoje – twoje”. Prorok Ezechiel określa wprost winę Sodomy i okolicznych miast: ludzie mieli dóbr w bród, do tego jeszcze spokój, byli jednak dumni i nie wspierali ubogich. Nie chcieli obcych, którzy korzystaliby z ich zasobów, nie chcieli współzależności. Ale jak ma nastąpić jakikolwiek rozwój, jeśli nikt nie będzie się z nikim niczym wymieniał? - Małgorzata Kordowicz - komentarz do Tory

o. Wacław Oszajca SJ

Na stronie od 2020-11-01

01/11/2020 r.

Dzisiaj; czytania tygodniowe - komentarz

Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: »Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną«. Ale rozsądne odpowiedziały. - O. Wacław Oszajca SJ - homilia

Memoria Magazine 37

Na stronie od 2020-10-31

31/10/2020 r.

Miesięcznik Memoria Nr 37

"Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach. O misji zachowania pamięci."

Marcin Luter przybijający do drzwi kościoła 95 tez / Ferdinand Pauwels - flickr

Na stronie od 2020-10-31

31/10/2020 r.

Święto Reformacji

"Nie chodzi o wymuszanie norm moralnych, tylko o wychowywanie świadomych ludzi". Reformację zapoczątkował w Wittenberdze augustiański mnich – ks. Marcin Luter, profesor biblistyki na uniwersytecie w Wittenberdze. Sprzeciwił on się powszechnej, średniowiecznej praktyce handlu odpustami w Kościele katolickim. W dniu 31 października 1517 roku wywiesił 95 tez przeciwko odpustom na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze. Tezy błyskawicznie rozpowszechniły się w postaci ulotek. Ich celem było wezwanie do dysputy uczonych teologów.

Cmentarz żydowski w Kielcach. Nieznane dokumenty. Dr Marek Maciągowski

Na stronie od 2020-10-29

29/10/2020 r.

Cmentarz żydowski w Kielcach. Nieznane dokumenty. Dr Marek Maciągowski

....dr Marek Maciągowski - historyk, członek Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, dyrektor Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, nie tylko opowie o historii cmentarza, ale także zaprezentuje odnalezione przez siebie dokumenty, dzięki którym dowiemy się jak cmentarz wyglądał i funkcjonował przed wojenną dewastacją, jakie ważne dla żydowskiego środowiska osoby były tam pochowane i jak czczono ich pamięć. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego