Kronika Wydarzeń Bieżących

Jedwabne - pomnik

Na stronie od 2002-11-10

10/11/2002 r.

Nie tylko Jedwabne

Latem 1941 roku, po ataku Trzeciej Rzeszy na ZSRR, wzdłuż linii frontu – od Litwy po Besarabię – przetoczyła się fala pogromów Żydów. Brali w nich udział mieszkańcy terytoriów, które po roku 1939 okupowane były przez Sowietów: Litwini, Ukraińcy, Rumuni. W Łomżyńskiem i na Białostoczyźnie aktów przemocy wobec Żydów dopuszczali się także Polacy. Głośne zbrodnie na Żydach w Jedwabnem i pobliskim Radziłowie, choć największe pod względem liczby ofiar, nie były niestety jedyne.

Jedwabne - pomnik

Na stronie od 2002-11-10

10/11/2002 r.

Wokół Jedwabnego - książka

Publikacja Wokół Jedwabnego, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, prezentuje wyniki badań naukowych nad zbrodniami popełnionymi na polskich Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach Łomżyńskiego i Białostocczyzny latem 1941 roku.

Stosunek chrześcijaństwa do judaizmu

Na stronie od 2002-11-10

10/11/2002 r.

Co się zmieniło w Kościele?

W 43 numerze „Tygodnika” ukazał się mój artykuł, w którym wyrażałem wątpliwości wobec niektórych tez, zawartych w deklaracji pt.: „Święty obowiązek”. (Dokument, sygnowany przez grupę uczonych amerykańskich zajmujących się dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, został opublikowany w 40 numerze „TP”). Do moich wątpliwości ustosunkowali się księża Michał Czajkowski i John Pawlikowski OSM. Ich wypowiedzi wymagają jednak komentarza. Dotyczy to zwłaszcza tekstu ks. Pawlikowskiego. Piotr Sikora - Sporu o Oświadczenie amerykańskich teologów o stosunku chrześcijaństwa do judaizmu ciąg dalszy. Tygodnik Powszechny, Nr 45 (2783), 10 listopada 2002

Czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela?

Na stronie od 2002-10-27

27/10/2002 r.

Niech teologowie myślą

Historyczne, ośmiopunktowe Oświadczenie żydowskie na temat chrześcijan i chrześcijaństwa „Dabru emet” z 10 września 2000 roku nie spotkało się z pełną aprobatą wszystkich Żydów. Przede wszystkim kwestionowano stwierdzenie, że „nazizm nie jest nieuniknionym rezultatem chrześcijaństwa” (p. 5) i że „chrześcijanie poznają Boga i służą Mu poprzez Jezusa Chrystusa i tradycję chrześcijańską” (p. 6). Ks. Michał Czajkowski - Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela? Tygodnik Powszechny Nr 43 (2781), 27 października 2002

Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela?

Na stronie od 2002-10-27

27/10/2002 r.

Wątpliwości

Oświadczenie amerykańskiej Grupy Uczonych Chrześcijańskich ds. Stosunków Chrześcijańsko-Żydowskich pt. „Święty obowiązek. Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu” ( zamieszczone w „TP” nr 40/2002) jest dokumentem ważnym i inspirującym. Należy go traktować – zresztą zgodnie z intencjami sygnatariuszy – jako punkt wyjścia, a nie ostatnie słowo w dyskusji. Dlatego chcę zwrócić uwagę na pewne trudności towarzyszące lekturze Oświadczenia. Pojawiają się one we fragmencie dla chrześcijanina najważniejszym, dotyczącym Jezusa z Nazaretu. Piotr Sikora - Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela? Tygodnik Powszechny, Nr 43 (2781), 27 października 2002

Spór o Oświadczenie amerykańskich teologów: czy Żydzi potrzebują Jezusa jako Zbawiciela?

Na stronie od 2002-10-27

27/10/2002 r.

Ks. John T Pawlikowski - Przemiana w Kościele

Jako sygnatariusza niedawno opublikowanego dokumentu „Święty obowiązek” cieszy mnie możliwość odpowiedzenia panu Piotrowi Sikorze na jego refleksję. To oczywiste, że ci, którzy opracowali ten dokument, przekazali go jako zaproszenie do dalszej refleksji nad teologią relacji chrześcijańsko-żydowskich. Tygodnik Powszechny, Nr 43 (2781), 27 października 2002.

Oczyszczeniem teologii i świadomości chrześcijan z grzechu antyjudaizmu i wypracowaniem adekwatnej teologii relacji chrześcijańsko-żydowskich

Na stronie od 2002-10-06

06/10/2002 r.

Violetta Reder - Wspólne korzenie

Grupa 21 amerykańskich uczonych – biblistów, historyków i teologów – wydała 1 września w Bostonie oświadczenie, w którym nazwała rewizję chrześcijańskiego nauczania o Żydach i judaizmie głównym i nieodzownym obowiązkiem teologii w naszych czasach. Opublikowany w sześciu językach dokument "Święty obowiązek. Przemyśleć na nowo relację wiary chrześcijańskiej do Żydów i judaizmu” jest dziełem ekumenicznej Grupy Uczonych Chrześcijańskich ds. Stosunków Chrześcijańsko-Żydowskich. Od lat 60. XX wieku Grupa pracuje nad oczyszczeniem teologii i świadomości chrześcijan z grzechu antyjudaizmu i wypracowaniem adekwatnej teologii relacji chrześcijańsko-żydowskich.

Relacje chrześcijańsko-żydowskie

Na stronie od 2002-10-06

06/10/2002 r.

Żydzi, chrześcijanie, przymierze

„Jednym z najlepiej zachowanych sekretów drugiej połowy XX wieku jest dla wielu ludzi radykalna i narastająca zmiana w relacjach między chrześcijanami a Żydami” – pisał w „National Post” we wrześniu 2000 roku rabin David Novak. Zapewne zbyt dyskretny charakter tego, co dobre między chrześcijanami i Żydami, zadecydował, że redakcja miesięcznika „Więź” wraz z Polską Radą Chrześcijan i Żydów zorganizowały konferencję na temat żydowskiej deklaracji o chrześcijaństwie, zapraszając do udziału dwóch słynnych uczonych żydowskich z kręgu „Dabru emet” – rabinów Davida Novaka, jednego z czterech autorów deklaracji, oraz Irvinga Greenberga, jednego z jej sygnatariuszy.

Manfred Deselaers

Na stronie od 2002-03-16

16/03/2002 r.

Manfred Deselaers - Dialog u progu Auschwitz

Auschwitz jest głęboką raną która jeszcze boli.
U progu Auschwitz trzeba zaczynać milczeniem. Słuchaniem głosu Ziemi Oświęcimskiej.
Głos ten porusza każdego do głębi, dotyka własnej tożsamości i kwestionuje ją.

krzyż, półksieżyc, gwiazda Dawida

Na stronie od 2002-01-21

21/01/2002 r.

Alexandria Declaration of the Religious Leaders of the Holy Land January 21, 2002

In the name of God who is Almighty, Merciful and Compassionate, we, who have gathered as religious leaders from the Muslim, Christian and Jewish communities, pray for true peace in Jerusalem and the Holy Land, and declare our commitment to ending the violence and bloodshed that denies the right of life and dignity.

Dzień Judaizmu

Na stronie od 2002-01-19

17/01/2002 r.

DZIEN JUDAIZMU - LUBLIN 2002

Dnia 17 stycznia 2002 obchodziliśmy w kościele katolickim już po raz piąty Dzień Judaizmu. Obchody centralne tym razem miały miejsce w Lublinie , w Centrum Dialogu Katolicko-Żydowskiego w Metropolitalnym Seminarium Duchownym, a mottem całego dnia były słowa z Listu św. Pawła do Galatów: "Jeden drugiego brzemiona noście".

Dzień Judaizmu

Na stronie od 2002-01-17

17/01/2002 r.

Słowo przewodniczącego Rady Episkopatu ds. Dialogu Religijnego na V Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce

17 stycznia 2002 roku przeżywamy już piąty Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Po Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Łodzi, tym razem główne uroczystości i modlitwy będą miały miejsce w Lublinie, znanym z bogatej tradycji wspólnego zamieszkiwania Polaków i Żydów. Kontynuujemy tradycję tego Dnia dla lepszego zrozumienia innych i siebie, dla przyszłego zjednoczenia wszystkich dzieci jednego i tego samego Boga.

Nasi starsi bracia w wierze

Na stronie od 2002-01-17

17/01/2002 r.

Nasi starsi bracia

Po tym, jak przypomniałem, że w rzymskiej synagodze, 13 kwietnia 1986 r., biskup Rzymu mówił o Żydach jako naszych starszych braciach, jeden z uczestników spotkania zarzucił mi, że przekręcam słowa Papieża, ponieważ, jak wyjaśnił, nie miał on wówczas na myśli przedstawicieli narodu żydowskiego zgromadzonych w tamtejszej synagodze, lecz tylko Abrahama, Izaaka, Jakuba – ogólnie patriarchów.

PRCHiŻ - logo

Na stronie od 2001-10-14

14/10/2001 r.

SIMCHAT TORA W KOŚCIELE KATOLICKIM W 2001 ROKU

Dnia 14 października 2001 roku już 10 raz spotkaliśmy się w kościele p.w. Dzieciątka Jezus na warszawskim Żoliborzu by świętować wspólnie z okazji żydowskiego święta Simchat Tora. Gospodarzem uroczystości był proboszcz - ks. Roman Indrzejczyk, a także Polska Rada Chrześcijan i Żydów. Inspiracją dla wspólnej modlitwy było poszukiwanie tego, co najbardziej łączy Żydów i chrześcijan czyli rozważanie Tory.