Kronika Wydarzeń Bieżących

Sejm Czteroletni

Na stronie od 2021-04-30

03/05/2021 r.

Nadzieje i projekty w dobie majowej jutrzenki

Zapoczątkowane w październiku 1788 r. obrady Sejmu Czteroletniego wzbudziły duże zainteresowanie społeczności żydowskiej, której przywódcy liczyli na to, że ustawodawcy zmienią sytuację prawną wyznawców judaizmu, upodabniając ją do statusu mieszczan. Niestety, ani ustawa o miastach z 18 kwietnia 1791 r., ani Konstytucja 3 maja nie zawierały zapisów włączających Żydów w nowy porządek ustrojowy. Żydowski Instytut Historyczny

Dialog chrześcijańsko-żydowski

Na stronie od 2021-04-30

01/10/2001 r.

Dlaczego deklaracja "Dabru emet" jest potrzebna Żydom

David Novak: Dokument „Dabru emet” jest – jak stwierdza on sam – żydowską deklaracją na temat chrześcijan i chrześcijaństwa. Oznacza to, że „Dabru emet” jest przede wszystkim deklaracją niektórych Żydów skierowaną do wszystkich chrześcijan.

Kalendarz do liczenia omeru, XIX w. Zbiory ŻIH, Centralna Biblioteka Judaistyczna

Na stronie od 2021-04-29

29/04/2021 r.

Lag ba-Omer

Lag ba-Omer oznacza po hebrajsku „Trzydziesty Trzeci Dzień Liczenia Omeru”]. W jidysz zwano go Łag Bojmer albo Łegbojmer. Publiczne liczenie omeru przez kantora, nakazane w Księdze Kapłańskiej, trwa od drugiego dnia święta Pesach, w którym w Świątyni Jerozolimskiej składano ofiarę z pierwszego snopa jęczmienia, ściętego podczas żniw, do święta Szawuot, gdy składano ofiarę z pszenicy – przez 49 dni. Omer – to pierwszy snop jęczmienia, składany w ofierze, miara ciał sypkich (ok. 3,6 l), w końcu sam okres 49 dni między Pesach i Szawuot.

Mapa projektów Forum Dialogu

Na stronie od 2021-04-27

27/04/2021 r.

Forum Dialogu

Misją Forum Dialogu jest odbudowywanie i tworzenie nowych więzi pomiędzy współczesną Polską a społecznością żydowską na świecie.

(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich

Na stronie od 2021-04-26

26/04/2021 r.

Pomiędzy Auschwitz a Oświęcimiem. Sprzeczne opowieści o Polsce

Geograficznie Oświęcim, Oshpitzin i Auschwitz to to samo miejsce na mapie. Jednak na poziomie wiedzy, opinii i powszechnych wyobrażeń, jakie przywołują te nazwy, odległość wydaje się ogromna. Dyskusja w ramach projektu „(Nie)rozłączni. Trudne tematy w relacjach polsko-żydowskich”, edycja 2021

Józef Majewski. DOMINIK SADOWSKI / AGENCJA GAZETA

Na stronie od 2021-04-26

26/04/2021 r.

Teologia grzechu

Józef Majewski, teolog: Jedynym wyjściem z obecnego kryzysu jest nowy sobór, który powinien się zająć reformą władzy w Kościele.

Rabinka Małgorzata Kordowicz

Na stronie od 2021-04-26

26/04/2021 r.

Azazel

W owym dniu, po złożeniu ofiar za siebie i swoją rodzinę, arcykapłan dokona rytuału z dwoma kozłami: postawi je „przed Panem”, a następnie rzuci losy. Dzięki losowaniu dowie się, który kozioł zostanie złożony jako ofiara przebłagalna, a który – wypędzony na pustynię „dla Azazela”.

Debata: Wobec zjawiska „Żydów na szczęście” w Polsce

Na stronie od 2021-04-26

22/04/2021 r.

Debata: Wobec zjawiska "Żydów na szczęście" w Polsce

Od kilku lat toczą się w Krakowie dyskusje na temat obecności wśród pamiątek figurek Żydów z monetami i innymi atrybutami zamożności. Coraz więcej osób zauważa powielanie przez nie stereotypów i ich negatywny wpływ na obraz naszego miasta, a także szerzej – Polski. W Krakowie podjęte zostały działania, aby to zmienić.

Council of American Jewish Museums

Na stronie od 2021-04-26

20/04/2021 r.

Global Conference for Jewish Museums

Trwa (April 20, 21, 27 & 28, 2021) międzynarodowa konferencja online dla specjalistów z muzeów żydowskich na całym świecie, organizowana przez Radę Amerykańskich Muzeów Żydowskich (Council of American Jewish Museums) we współpracy ze Stowarzyszeniem Europejskich Muzeów Żydowskich (Association of European Jewish Museums).

Tetragram

Na stronie od 2021-04-25

25/04/2021 r.

An Explanation of the Plural Form of God’s Name

By Stanisław Krajewski (University of Warsaw)
"Reader of the Bible in the original cannot but be puzzled by the most often used general Hebrew name for God – the general one as opposed to the proper four letter Name to which we refer as Hashem. The name Elohim occurs in the first verse of the Torah, and then all the time in Scripture and in the entire Jewish tradition..." /Stanisław Krajewski (source: academia.edu)/

Jacek Woźniakowski

Na stronie od 2021-04-23

23/04/2021 r.

Czego świeccy oczekują od księży?

Dziś mija 101. rocznica urodzin prof. Jacka Woźniakowskiego, wieloletniego redaktora naczelnego Wydawnictwa ZNAK i Miesięcznika ZNAK, także redaktora “Tygodnika Powszechnego”.
Fragment tekstu prof. Jacka Woźniakowskiego, który pierwotnie ukazał się w Znaku w 1982 r.

iccj-virtual-conference-2021

Na stronie od 2021-04-23

22/04/2021 r.

Join us for the First Ever Virtual Open House of the ICCJ

Have you been wondering what the world will look like after we have emerged from this valley of darkness? We assume you have, and that is why you should join the ICCJ-family for the world-wide virtual conference to be held from Sunday, June 20, until Wednesday, June 23, on precisely this question "When All This Is Over, How Do We Want The World To Be Different?"

"Jednota" - logo

Na stronie od 2021-04-23

22/04/2021 r.

"Zstąpił do piekieł" - zwrot ten budzi wiele niezrozumienia

„»Zstąpił do piekieł« – zwrot ten, który wielu chrześcijan wyznaje (czasem czysto automatycznie), recytując Skład Apostolski, tzw. Credo, budzi wiele niezrozumienia. Można nawet spotkać stwierdzenia, że mamy tu do czynienia ze stwierdzeniem bez mała mitycznym, nieprzystającym do całości nauczania Ewangelii” – w najnowszej JEDNOCIE ks. Tomasz Pieczko omawia kolejny fragment Katechizmu Genewskiego Jana Kalwina.