Kalendarium 2016 - 2017

Kalendarium począwszy od stycznia 2015 do końca grudnia 2017

[ ] (http://www.youtube.com/user/PRChiZ) [ ![](/storage/app/media/images/f_logo (7).jpg) ] (http://www.facebook.com/groups/166452233381464/422678317758853/?notif_t=group_activity)

Kalendarium wydarzeń wcześniejszych (2007 - 2014).

2017.

29 XII 2017. Życzenia noworoczne przewodniczącego Miedzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) Bo Sandahla skierowane do członków i przyjaciół ICCJ oraz wszystkich zaangażowanych w dialog żydowsko-chrześcijański.

28 XII 2017. "Praying Together in Jerusalem" - najbliższe spotkanie. Inicjatywa, której uczestnicy spotykają się od 2015. w poczuciu mocy wspólnej modlitwy razem w tym samym miejscu - mocy wnoszącej przyjaźń, szacunek i w końcu pokój miedzy ludźmi różnych religii. Moreshet Yisrael Synagogue 8 Agron St. Jerusalem.

26 XII 2017. Jerusalem – the Sacred Contested City. Elijah Interfaith Institute, Jerusalem - Wisdom Newsletter December 2017.

26 XII 2017. Żyd, śmierć i diabeł. Konsul Izraela oburzony tym, co pokazano w polskiej placówce dyplomatycznej. Szopka świąteczna w konsulacie polskim na Ukrainie.

U chrześcijan Święta Bożego Narodzenia - 25 XII 2017. i 7 I 2018. w Kościołach stosujących kalendarz juliański W liturgii obchody trwają osiem dni - oktawa Bożego Narodzenia.

22 XII 2017. Agata Skowron-Nalborczyk - "Dzieci Abrahama Czy islam potrzebuje reformacji?" /Więź zima 2017/. "Wezwania do reformacji w islamie pochodzą przede wszystkim z zewnątrz i typujący muzułmańskich Lutrów zupełnie nie liczą się z realiami czy głosem samych muzułmanów. Wyrażają przy tym oczekiwanie, że muzułmanie powtórzą europejską historię religijną – a to błąd metodologiczny: islam to przecież nie chrześcijaństwo. Głosy te ignorują również istnienie i działalność postępowych, reformatorskich myślicieli muzułmańskich, teologów czy aktywistów głównego nurtu. Zachodnia opinia publiczna ma bowiem problem z ich uznaniem – rozpowszechnione jest przekonanie, że tylko islam konserwatywny (czy nawet ekstremistyczny) jest 'prawdziwym islamem'".

22 XII 2017. Tomasz Kicia - "Rowerami z NRD do Auschwitz". "W 1965 roku, pięć miesięcy przed listem polskich biskupów do biskupów niemieckich, 20 młodych enerdowców pojechało rowerami do Auschwitz. Trójka z nich powtórzyła to po 43 latach. Dziś TVP Historia wyemituje film o ich podróży." /Laboratorium Więzi/ "Pojednanie polsko-niemieckie było sloganem, za którym nie kryły się faktyczne działania" - stwierdził niedawno poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. "Te słowa bolą, bo nie zgadzają się z pracą, którą próbowaliśmy wykonać" - mówi Konrad Weiß. Pionier polsko-niemieckiego pojednania, /WDR/

22 XII 2017. List otwarty Mustafy Ceric'a, Wielkiego Muftiego Bośni w latach 1993-2012 do prezydenta Trumpa w sprawie jego decyzji dotyczącej Jerozolimy. /Za Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie./

22 XII 2017. Liliane Apotheker; ICCJ first vice-president - From the 10 Points of Seelisberg (1947) to the 12 Points of Berlin Report on a day of study and reflection at ICCJ's member organization, the Amitié Judéo- Chrétienne de France (AJCF), in Paris.

21 XII 2017. "Polskość, wielokulturowość, Żydzi" - prof. Antoni Sułek: Tekst wystąpienia wygłoszonego 24 listopada 2017. na uroczystości wręczenia Nagrody Starosty Puławskiego w dziedzinie kultury - za ratowanie pamięci miejscowych Żydów: badania terenowe i publikacje na ten temat, doprowadzoną do końca inicjatywę postawienia w Kurowie pomnika wymordowanych Żydów oraz odkrycie wielu rodzin ratujących Żydów, w tym siedmiu uhonorowanych medalami Sprawiedliwych wśród Narodów /Laboratorium Więzi/

W zimowym numerze kwartalnika "Więź" prof. Antoni Sułek opublikował tekst "Badacz i świadek drugiej generacji. O ratowaniu lokalnej pamięci zagłady Żydów".

20, 21, 22 XII 2017. Teatr Żydowski zaprasza na spektakl "Kibice". Projekt jest pomyślany jako realizacja w warunkach scenicznych spotkania, do którego nie dochodzi w przestrzeni publicznej: polscy Żydzi i kibice Legii Warszawa. Pracując z dwiema grupami o bardzo silnym poczuciu wspólnoty, szukamy odpowiedzi na pytania o motywy, sposoby i korzyści z tworzenia tych zbiorowych tożsamości. Gościnnie w Nowym Teatrze, ul. Madalińskiego 10/16.

18 XII 2017. Zagłada Żydów nie miała dla Polaków znaczenia. Podobnie dla Anglików czy Amerykanów. Najważniejsze było wygranie wojny - Z prof. Dariuszem Libionką [ rozmawia Adam Leszczyński.](pliki/Zagłada_nie_miała_dla_Polaków_znaczenia .pdf) /Wyborcza.pl/

17 XII 2017. Biuro prasowe wojewody łódzkiego poinformowało, że urzędnicy popełnili błąd w weryfikacji życiorysu Kazimierza Kowalskiego. Wojewoda wycofał się z decyzji o nadaniu imienia Kowalskiego jednej z łódzkich ulic z komunikatem "Służby Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie Kazimierza Kowalskiego nie dotarły do tych faktów z jego życia publicznego, które zostały podane w najnowszych publikacjach prasowych. Ujawnione haniebne wypowiedzi są radykalnie niezgodne z pluralistycznym charakterem łódzkiej tożsamości". Więcej:

16 XII 2017. Andrzej Wielowieyski ukończył 90 lat. "Więź" przypomina jego ważny tekst: "Nasz los będzie zależał od naszej duchowości". ".....warto się zastanowić, jakiego dialogu i porozumienia między cywilizacjami potrzebujemy. Jeśli współczesna kultura masowa i płytka "religia sukcesu" stanowią zagrożenie dla tożsamości i duchowości wszystkich tradycji cywilizacyjnych, to może jest w tym pewna szansa choćby częściowego ograniczenia konfrontacji między cywilizacjami i ich tradycyjną motywacją." "Laboratorium Więzi"

15 XII 2017. Biskupi trzech Kościołów ewangelickich w Polsce zwrócili się z listem otwartym do Marszałka Sejmu RP i klubów parlamentarnych PSL i Nowoczesna z prośbą o wycofanie złożonych wniosków dotyczących upamiętnienia 500 lat reformacji. Odnosząc się do debaty sejmowej z 14 grudnia br. biskupi z rozczarowaniem przyjęli jej przebieg, stwierdzając, że nie chcą, aby w ten sposób dyskutowano o dziedzictwie Reformacji w Sejmie RP. /Ekumenizm.pl/ Więcej: Sejm odrzucił uchwałę dotyczącą uczczenia jubileuszu Reformacji

14 XII 2017. Sejm skierował w czwartek do komisji kultury projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji. Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja. Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 500-lecia Reformacji przedstawiło Prezydium Sejmu. "Radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół to niedobry pomysł" - powiedziała Anna Siarkowska (PiS). Więcej: Deon.pl Projekt poselski:

14 XII 2017. Rozmowa z Bogdanem Białkiem po emisji filmu "Planty 7/9. Kościół Ewangelicko-Reformowany w Warszawie Część I, część II i III.

12 XII 2017. Więź nr 34/2017 - "W kinach możemy obejrzeć niezwykły film o pamięci i pojednaniu - "Przy Planty 7/9". Minęło 71 lat od pogromu kieleckiego, jego historia wciąż jednak wywołuje silne emocje i kontrowersje. Ma ona także swoją niespodziewaną kontynuację - w Kielcach udaje się proces przebaczenia i pojednania, który zmienia lokalną społeczność. Wielka w tym zasługa Bogdana Białka, głównego bohatera filmu." "Laboratorium Więzi": "Demony przeszłości wracają" - rozmowa z współreżyserem Marcinem Jaskulskim. Jak film powstawał i co zmienił w życiu jego twórców?

12 XII 2017. wieczór do 20 XII U Żydów Chanuka 5778, Święto Świateł Niech ich Światło rozjaśni nam ten czas i przypomni cudowne wydarzenia podczas powstania Machabeuszy. Chag Chanuka Sameach!

12 XII 2017. "Żydzi na Madagaskar" - Polska wobec problemów narodowościowych w latach trzydziestych. "Projekty przymusowej emigracji Żydów z Europy stanowiły składnik nowoczesnego antysemityzmu, Polska nie była w tej kwestii wyjątkiem." Seminarium naukowe, ŻIH, 11:00

11 XII 2017. poniedziałek Wobec krwi. Żydzi i chrześcijanie - dyskusja z cyklu "O polskich Żydach szeptem i krzykiem". Jakie było podejście do krwi w Starym i Nowym Testamencie, co symbolizowała i co znaczy dla Żydów i dla chrześcijan? Jak różni się Stary i Nowy testament stosunkiem do krwi. Czy krwawa ofiara przeistoczyła się w ofiarę bezkrwawą? W Biblii wiele jest fragmentów poświeconych krwi, np. Nie będziecie spożywać krwi z żadnego ciała, gdyż życie wszelkiego ciała jest w jego krwi, więc każdy, kto ją spożywa będzie wytracony. Uczestnicy rozmowy: ksiądz Grzegorz Michalczyk - wiceprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prof. Jan Grosfeld z Instytutu Politologii UKSW oraz prof. Stanisław Krajewski - przewodniczący Rady Naukowej Intytutu Filozofii UW, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Prowadzenie - Zuzanna Radzik z Tygodnika Powszechnego. Kontekst - wystawa "Krew. Łączy i dzieli". Warszawa Muzeum POLIN, 18:00. Więcej: Kłamstwo krwi. Transformacja legendy mordu rytualnego.

10 XII 2017. Ryszard Bosakowski - "Kreta 2016 Reinterpretacja Chalcedonu" " Zgłaszam potrzebę nowego oficjalnego przekładu także ze względu na dialog teologiczny w Polsce. Moim tekstem, który podzieliłem na dwie części, zwracam uwagę na charakter i istotne teologiczne treści Dokumentów z Krety nieobecne, zamazane lub zniekształcone w polskim tłumaczeniu Warszawskiej Metropolii Prawosławnej." "Pierwszą część tekstu stanowi artykuł, w którym przybliżam całościowe, teologiczne i egzystencjalne stanowisko Kościoła Prawosławnego, reinterpretujące Chalcedońską formułę wiary i wyrażone w Dokumentach Soboru na Krecie. Omawiam brak tej reinterpretacji w polskim tłumaczeniu Dokumentów, w którym została zamazana Soborowa koncepcja osoby ludzkiej o unikalnej godności i w którym zdegradowano dialog. Prawosławnego chrześcijanina zaskakuje zastosowana przez tłumaczy terminologia teologiczna o charakterze metafizycznym i indywidualistycznym, właściwa zachodniej filozofii."

9 XII 2017. Magazyn internetowy "Mosaic". "W grudniu 2017 r. artykułem miesiąca jest "Wiele żywotów "Protokołów mędrców Syjonu'" Waltera Laqueura, 96-letniego autora książek i artykułów m.in. o terroryzmie, hitleryzmie, stalinizmie czy przyszłości Europy." Irena Lasota - "Protokoły mędrców Syjonu". Plus Minus.

7 XII 2017. Joanna Beata Michlic 'At the Crossroads': Jedwabne and Polish Historiography of the Holocaust. 07 December 2017, Dapim: Studies on the Holocaust. Joanna Beata Michlic - więcej publikacji: 5 XII 2017. W wieku 96 lat zmarł król Michał I z Rumunii. W wieku 6 lat został regentem. W 1944 roku obalił profaszystowski reżim Iona Antonescu i ocalił od Zagłady dziesiątki tysięcy rumuńskich Żydów (za rządów Antonescu zginęło ich od 280 tys. do 380 tys.). Po Holokauście wspierał Rumunów w upamiętnianiu ich pomordowanych żydowskich rodaków. Matka króla, księżna Helena, za zasługi w ratowaniu Żydów otrzymała pośmiertnie od Instytutu Yad Vashem tytuł Sprawiedliwej wśród Narodów Świata.

5 XII 2017. wtorek - "Czy czarne jest czarne?... czyli, czy przesłanie
ks. Musiała jest dziś aktualne." W debacie udział wzięli [ (relacja
multimedialna)](Face Book: wiez.info/videos/10155144649648339/)
abp. Grzegorz Ryś, prof. Stanisław Krajewski, red. Adam Michnik, red. Janusz Poniewierski. Moderacja: Magdalena Czyż. Warszawa, Dom Arcybiskupów Warszawskich, 19:00. 16 listopada 1997 roku - 20 lat temu - "Tygodnik Powszechny" opublikował artykuł "Czarne jest czarne" ks. Stanisława Musiała. Więcej: "Żydownik Powszechny". Magdalena Czyż - "Antysemityzm to grzech przeciw Bogu i ludzkości". Co jeszcze bolało ks. Stanisława Musiała w Kościele polskim? /GW 25 XI 2017./ Magdalena Kursa - "Ks. Musiał. Odepchnięty" /GW 13 IX 2013./ Kontrowersje wokół dialogu chrześcijańsko - żydowskiego, sic et non: Grzech antyjudaizmu, grzech antysemityzmu: Teologia dialogu i dialog teologiczny: Filozofia i logika dialogu:

3-24 XII 2017. U chrześcijan Zachodu Adwent - przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia oraz przygotowania do ostatecznego przyjścia Mesjasza (paruzji): "on przez pierwsze przyjście w ludzkiej naturze spełnił twoje odwieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. On ponownie przyjdzie w blasku swej chwały, aby nam udzielić obiecanych darów, których z ufnością oczekujemy" W Kościele prawosławnym trwa Post Filipowy.

3 XII 2017. "Memoria" - "Auschwitz, nie tak dawno, nie tak daleko". Międzynarodowa wystawa na temat historii Auschwitz otwarta w Madrycie. "Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik "Memoria" ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach i misji zachowania Pamięci."

30 XI 2017. 27 stron wstydu. Żydowska organizacja składa w prokuraturze raport o Miedlarze

28 XI 2017. "Piłsudski i Żydzi. Dzieciństwo w Zułowie i Wilnie. W 150. rocznicę urodzin" - seminarium naukowe poprowadzi dr hab. Jolanta Żyndul (ŻIH) Jakie kontakty ze społecznością żydowską miała rodzina Piłsudskich i Ziuk osobiście w okresie jego dzieciństwa w Zułowie i Wilnie? Jakie wartości i standardy zachowań społecznych obowiązywały w rodzinie w odniesieniu do Żydów? W jaki sposób zmienił się stosunek Ziuka do Żydów pod wpływem rosyjskiej szkoły oraz rówieśników? Warszawa, ŻIH, sala w Błękitnym Wieżowcu,11:00.

27 XI - 2 XII 2017. Instytut Judaistyki UJ - [ "Tydzień Jakości Kształcenia 2017".](<a href=)

27 XI - 2 XII 2017. Bal, szampan, przerwa na masakrę, bal. W austriackim Rechnitz mordowano Żydów wytwornie. Włodzimierz Kalicki, GW.

26 XI 2017. Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” zaprasza na koncert z cyklu "Biblia i muzyka": Psalm nr 23/22/ "Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego". Wrocław, 15:00, kościół O.O. Paulinów, ul. św. Antoniego 30. Przedtem dysputa przedstawicieli czterech wyznań obecnych w "Dzielnicy Wzajemnego Szacunku".

24 XI 2017. Zmarł Neil Gillman, czołowy teolog judaizmu konserwatywnego ("Conservative Movement"), emerytowany profesor Jewish Theological Seminary of America.

24 XI 2017. "Proces Jezusa w świetle prawa żydowskiego" - wykład prof. Josepha H.H. Weilera, Człowieka Pojedniania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów., światowej sławy prawnika (w języku angielskim). Wydział Prawa i Administracji UJ, Kraków, ul. Krupnicza 33 A, 12:30

23 XI 2017. (czwartek) Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań" zaprasza do udziału w kolejnym panelu dyskusyjnym "Droga ku tolerancji". Wrocław, 18:00, Synagoga pod Białym Bocianem (Włodkowica 7), W dyskusji udział wezmą reprezentanci wrocławskich uczelni i instytucji społecznych, a także przedstawiciele wyznań obecnych w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku:

23-24 XI 2017. V Międzynarodowa Konferencja Kresowa "Żydzi na Kresach Wschodnich w XIX i XX wieku" Bytom.

22 XI 2017. Cykl edukacyjny Muzeum POLIN- omówienie legend o krwi - legend dotyczących Żydów, które powstały w średniowiecznej Europie i które funkcjonują nawet na początku XXI w. "Przy okazji wystawy "Krew. Łączy i dzieli" chcemy się im przyjrzeć i symbolicznie obalić poprzez stworzenie animacji poklatkowych." Warszawa, muzeum POLIN.

22 XI 2017. Cykl spotkań i warsztatów wokół podstawowych pojęć z zakresu judaizmu i kultury żydowskiej. Do wspólnych rozmów zapraszają Agata Rakowiecka z JCC Warszawa oraz rabinka Małgorzata Kordowicz z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Muzeum POLIN i Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa.

22 XI 2017. XXVI Debata Tischnerowska poświęcona problemowi tolerancji religijnej, z udziałem prof. Josepha H.H. Weilera, Człowieka Pojedniania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu, Uniwersytet Warszawski oraz "Kultura Liberalna" serdecznie zapraszają. Czy powinniśśmy tolerować inne religie? Czy chrześcijaństwo, islam oraz liberalna kultura mogą pokojowo współistnieć? Warszawa, Audytorium Starej Biblioteki UW, 18:00

21 XI 2017. Ginczanka. Żar-Ptak. Czy można być uchodźcą we własnym kraju?

19 XI 2017. I Światowy Dzień Ubogich pod hasłem "Nie miłujmy słowem, ale czynem". "Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim" - napisał w swoim orędziu papież Franciszek. Obchody organizowane są w całej Polsce. U żydów podobnie: rozpoczął się dzisiaj IV Dzień Cedaki ,czyli Żydowskiej Dobroczynności, będący częścią Miedzynarodowego Dnia Micwy - Dobrego Żydowskiego Uczynku - obchodzonego dzisiaj także w Polsce przez Cukunft, GWZ Lódź, JCC Kraków i JCC Warszawa.

18 i 22 XI 2017. Spotkania biblijne - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion)ul.Goetla 49,Kraków. [

18 XI 2017. Prof. Zbigniew Mikołejko: Panoszy się głupota, iluzja i przemoc.

16 XI 2017. 16 listopada 1997 roku - równo 20 lat temu - "Tygodnik Powszechny" opublikował artykuł "Czarne jest czarne" ks. Stanisława Musiała. Więcej: "Żydownik Powszechny".

16 XI 2017. Jan Tomasz Gross: Czy Zagłada jest ich historią czy naszą? Wykład wygłoszony 16. listopada 2017 w Berlinie

16 XI 2017. "To czego nie mogliśmy wykrzyczeć przed światem zakopaliśmy w ziemi" - Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma wraz ze Stowarzyszeniem Żydowski Instytut Historyczny w Polsce po raz pierwszy udostępnią dokumenty Podziemnego Archiwum Getta Warszawy. Wystawa jest jednym z kluczowych elementów programu Oneg Szabat.

15 XI 2017. Międzynarodowa Rada Oświęcimska apeluje o przeciwdziałanie rasizmowi i broni prof. Bartoszewskiego. Więcej: [ "Apel o formawanie sumień"](pliki/Apel o formowanie sumien) Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów z 2011.

15 XI 2017. Sesja naukowa pt. "70 lat Żydowskiego Instytutu Historycznego" pod honorowym patronatem Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego. Sesja jest punktem kulminacyjnym obchodów 70-lecia Żydowskiego Instytutu Historycznego oraz dopełnieniem uroczystości otwarcia wystawy stałej "Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu“ poświęconej Podziemnemu Archiwum Getta Warszawy. ŻIH, ul. Tłomackie 3/5, 10:00 - 12:00. "Jesteśmy strażnikami" - rozmowa "Polityki" z prof. Pawłem Śpiewakiem i Piotrem Wiślickim. Prezydent Andrzej Duda: "naszym obowiązkiem jest głoszenie prawdy o Zagładzie Żydów".

14-16 XI 2017. Warszawa. VII Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Judaistyczna. Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe Judaistów Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Instytutem Historycznym UW, Centrum im. Mordechaja Anielewicza oraz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN:

12 XI 2017. Umschlagplatz z Haliną Birenbaum Organizatorzy: Starszym braciom w wierze - inicjatywa wynikająca z woli kontynuowania współdziałania członków Komitetu upamiętnienia XV Rocznicy modlitwy Jana Pawła II na Umschlagplatz. 16:00 - 17:00

9 XI 2017. Międzynarodowy Dzień Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem. Dzień upamiętnia pogrom Żydów w hitlerowskich Niemczech podczas nocy kryształowej 9 listopada 1938

7 XI 2017. W każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 19.00 zapraszamy do wspólnej Modlitwy o Pokój organizowanej przez Wspólnotę Sant'Egidio. Duszpasterstwo Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła. Warszawa, Pl. Teatralny 20.

7 XI 2017. Nagroda POLIN 2017 - znamy nominowanych! Nagroda POLIN jest przyznawana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Ogłoszenie laureata 3. edycji konkursu nastąpi 28 listopada podczas uroczystej gali w Muzeum POLIN. Więcej:

5 XI 2017. godz. 15:00, Klubokawiarna Babel, Próżna 5 - promocja książki Peretza Hochmana "Mieć odwagę by żyć". Opowieść o wojennym dzieciństwie Peretza Hochmana, słynnego papierosiarza z placu Trzech Krzyży, który zdołał wydostać się z piekła warszawskiego getta i przetrwał Holokaust. Podczas niemieckiej okupacji wraz z bratem sprzedawał gazety i papierosy na placu Trzech Krzyży, a po wybuchu Powstania Warszawskiego bohatersko walczył w szeregach Armii Krajowej. Za swą postawę odznaczony został przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Wydawcą książki jest Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy. Organizatorem spotkania jest warszawski oddział TSKŻ. Spotkanie poprowadzi Michał Sobelman

4 XI 2017. Abp Grzegorz Ryś w czasie ingresu do łódzkiej katedry "[...] czytanie z Listu do Rzymian zamyka dziś zdanie: dary i wezwanie Boże są nieodwołalne! Najważniejsze ze zdań św. Pawła, przywoływane w posoborowej refleksji Kościoła w odniesieniu do Żydów! Dary i wezwanie Boże są nieodwołalne! Zdanie, które tchnieniem i ogniem Ducha Świętego przepędza z naszego myślenia resztki tzw. teologii zastępstwa. Które każe nam szanować pierwsze i nieodwołalne wybranie Izraela - szanować i potwierdzać nie tylko w wymiarze naszego historycznego zakorzenienia, ale w dzisiejszej wspólnocie wiary i modlitwy."

2 XI 2017. Deklaracja Balfoura - list wysłany 2 listopada 1917 r. przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych lorda Arthura Jamesa Balfoura do barona Waltera Rothschilda w celu przekazania Syjonistycznej Federacji Wielkiej Brytanii i Irlandii.

1-3 XI 2017. Pacific Lutheran University. Forum na Powell-Heller Conference for Holocaust Education. Zuzanna Radzik, członkini zarządu Forum Dialogu, wzięła udział w konferencji.

31 X 2017. Katolicko-luterańska deklaracja na zakończenie obchodów jubileuszu reformacji.

30 X 2017. Zarząd Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) kontynuując obchody 70. lecia konferencji w Seelisbergu [ w pielgrzymce](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1485677011547450) do tej małej alpejskiej wioski. Przedtem w Zurichu celebrowali Szabat, w ramach światowego "Projektu Szabatowego" - "Shabbat Project"

29 X 2017. Amos Oz laureatem nagrody "Mount Zion Award" za nowelę "Judasz". Nagrodę przyznają co dwa lata Institute for Jewish-Christian Research w Lucernie wraz z opactwem benedyktyńskim Dormitio Sanctae Mariae w Jerozolimie w uznaniu dla osób lub organizacji przyczyniających się szczególnie do lepszego wzajemnego zrozumienia chrześcijan, Żydów, i muzułmanów w Izraelu/Palestynie.

29-31 X 2017. Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny "Lublin - miasto zgody religijnej 2017" - Protestantyzm tworzył obszary wolności, które przyczyniły się do rozwoju kształcenia. Oświata to nie instrument przekazu haseł reformacji, ale sedno jej programu teologicznego. I to jest w moim przekonaniu wyznacznik protestantyzmu - mówił ks. prof. Bogusław Milerski podczas Międzynarodowego Kongresu Ekumenicznego "Lublin - miasto zgody religijnej". /Jednota 5 XI 2017/

28 X 2017. Wspólnota jest największym antidotum na indywidualizmy charakteryzujące naszą epokę - mówił papież do uczestników kongresu zorganizowanego przez Komisję Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE)

27-28 X 2017. Światowy Projekt Szabatowy - "Shabbat Project": na świecie i w Warszawie oraz w Łodzi i we Wrocławiu

27 X 2017. W mijającym tygodniu YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku poinformował o odnalezieniu żydowskich dokumentów, które po II wojnie światowej uznane zostały za zniszczone.

26-31 X 2017. Jubileusz 500 lat Reformacji - [ Centralne Obchody

](http://luter2017.pl/wydarzenia/kategoria/centralne/)

Weekend Reformacyjny w Warszawie, czwartek, 26.10.2017, 10:00-18:30: Konferencja naukowa "500 lat Reformacji - tradycja, dziedzictwo, teraźniejszość". Warszawa, Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Zakończenie Obchodów Centralnych 31 X 2017, kościół Zmartwychwstania Pańskiego, ul. Warszawska 18 Katowice. Ulotka

26 X 2017. 30. rocznica zainicjowanego przez Jana Pawła II spotkania międzyreligijnego w Asyżu, które odbyło się 27 i 28 X 1986. Z tej okazji Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na "warszawski Asyż" _ międzyreligijne modlitwy i koncerty. Międzyreligijna modlitwa o pokój odbędzie się 26 X, 17:30. Modlitwę poprowadzi mufti Ligi Muzułmańskiej w RP Nedal Abu Tabaq w meczecie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej w Warszawie w Al. Bohaterów Września 23. O godz. 18.00 na modlitwę o pokój zaprasza do synagogi im. Nożyków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie przy ul. Twardej 6 rabin Michael Schudrich. Również o godz. 18.00 modlitwa o pokój zabrzmi w kościele pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy placu Teatralnym, gdzie poprowadzi ją Wspólnota Sant'Egidio oraz ks. Grzegorz Michalczyk.

26 X 2017. - "6 milionów obywateli polskich". Historia pamięci o Zagładzie. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, wykład cyklu "Życie przecięte" Żydzi w Polsce 1944-1968.

23 X 2017. Kłamstwo krwi. Transformacja legendy mordu rytualnego. Jaki jest związek między legendą mordu rytualnego a postrzeganiem Żydów i judaizmu? W jaki sposób legenda przetrwała od średniowiecza do czasów współczesnych? Na te i inne pytania odpowie prof. Jolanta Żyndul. Warszawa, ŻIH

18 X 2017. Timothy Snyder - "Historia Zagłady i przyszłość Europy". Wykład, Muzeum POLIN, ul. Anielewicza 6, Warszawa, 18:00.

18 X 2017. "Jeśli usłyszę, że w Gnieźnie odbywa się jakaś manifestacja antyuchodźcza, i że na to wybierają się moi księża, to mówię krótko: każdy, który tam pójdzie, będzie suspendowany" - prymas Polski abp. Polak w rozmowie z "Tygodnikiem Powszechnym".

17 X 2017. Reformacja zmieniła podejście do człowieka, upodmiotowiła go - mówił zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podczas wtorkowej konferencji, poprzedzającej centralne obchody jubileuszu 500-lecia Reformacji.

16-20 X 2017. "Dziedziniec Dialogu" już po raz trzeci w Warszawie! Jest to polska edycja znanego w całej Europie projektu "Dziedziniec Pogan" , zainaugurowanego przez papieża Benedykta XVI.

15 X 2017. - Wspólne modlitwy z okazji żydowskiego święta SIMCHAT TORA (Radość Tory). Zapraszamy wszystkich na naszą doroczną uroczystość Wspólna Radość Tory, która odbędzie się 15 X (niedziela), 18:00 w Kościele Środowisk Twórczych u ks. Grzegorza. Po części modlitewnej, czytaniach i komentarzach sympozjum: "Biblijny kształt naszego patriotyzmu". Program Więcej: Wspólna Radość Tory: film - część I , część II Shared Rejoicing in the Torah: part I , part II

15 X 2017. "ABC judaizmu dla chrześcijan" to trwające jeden rok (dwa semestry) studium podstaw kultury i religii żydowskiej, przygotowane z myślą o chrześcijanach, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tradycji, która, wraz z wyznaniami chrześcijańskimi, przez ponad tysiąc lat tworzyła kulturę Polski. Kielce. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

12 X 2017. Ze zmierzchem, u Żydów - Simchat Tora - Radość Tory. Więcej:

10 X 2017. Związki Filipa Friedmana z Żydowskim Instytutem Historycznym w Warszawie. Prof. Natalia Aleksiun (Touro College, Nowy Jork) - wystąpienie poświęcone jednemu z twórców Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w Polsce i pierwszemu jej dyrektorowi. ŻIH, 14:00.

10 X 2017. Nowy cykl wykładów Belli Szwarcman-Czarnoty - "Matriarchinie czyli Pramatki". Pierwszy wykład - 10 X 2017. 18:00, w Austriackim Forum Kultury na Próżnej, o biblijnej Ewie, czyli Chawie - "Matka wszystkiego, co żyje. Ewa".

9 X 2017. "Nie ma rzeczy niemożliwych / Everything is possible" - spotkanie z rabinem Michaelem Schudrichem, Kraków, Centrum Kultury Żydowskiej, 18:00.

9 X 2017. "Dawid Ben Gurion i droga do niepodległości Izraela" - wykład prof. Anity Shapiry z Uniwersytetu w Tel Awiwie z cyklu "Spełnione marzenie. Żydzi polscy i powstanie Izraela". Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 18:00.

7 X 2017. Modlitewny kordon. "..nawet gdyby 60 czy 80 procent społeczeństwa było przeciw uchodźcom, to Kościół i tak nie mógłby powiedzieć jak niektórzy politycy: Ludzie tego nie chcą, więc tego nie zrobimy. Kościół musi bronić zasad płynących z Ewangelii. A te mają inną perspektywę..." - przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, VI 2016. "Odpowiedź Jezusa na błaganie, aby bronił nas przed uchodźcami i imigrantami, jest znana". - ks Adam Boniecki, "Modlitwny kordon" /TP/

7 X 2017. Gala Reformacyjna - punktem kulminacyjny obchodów jubileuszu 500 lat Reformacji na Śląsku i w Diecezji Katowickiej. Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.

6 X 2017. [ "Kryzys migracyjny: dokąd zaprowadzi nas nienawiść?"](Face Book: events/1374562952656173/permalink/1383641991748269/) Muzeum POLIN. Organizatorzy: Michał Boni i Światowy Dzień Godności: 10:00 - 15:00. Więcej:

4 X 2017. Mobilne muzeum - edukacyjny projekt warszawskiego Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - w Nowym Sączu.

4 X 2017. z zachodem słońca poczatek 7. dni świąt Sukot - od wieczora 4 X do wieczora 11 X 2017. "Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach (...) aby pokolenia wasze wiedziały, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej" (Księga Tory - Dwarim, 16:13)

1-8 X 2017. Tydzień modlitwy za uchodźców "UMRZEĆ Z NADZIEI" pod patronatem Rady Episkopatu Polski ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. "Każdy cudzoziemiec, który puka do naszych drzwi jest okazją do spotkania z Jezusem Chrystusem, utożsamiającym się z cudzoziemcem przyjętym lub odrzuconym każdej epoki" (por. Mt 25,35.43) - napisał papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Więcej:

1 X 2017. "Krzyk i cisza", Israel Gutman /Laboratorium Więzi/

1 X 2017. 70. rocznicza ŻIH ŻIH - rusza portal edukacyjny DELET (hebr. "DRZWI")

30 IX 2017. Świat robi się trochę lepszy. ](http://sion.pl/wp- content/uploads/2017/10/Spotkania-biblijne_2.png) Z prof. Pawłem Śpiewakiem, dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma - w 70. rocznicę powstania ŻIH - o wspólnej historii Instytutu i Stowarzyszenia ŻIH w Polsce, rozmawia Anna Majchrowska. /70. lat ŻIH/

30 IX 2017. "Pracownicy IPN zakłamują Zagładę Żydów. To kompromitacja", Adam Szostkiewicz, /Polityka Cyfrowa/

29 IX 2017. Z zachodem słońca u Żydów Dzień Przebłagania (Święto Pojednania), Jom Kipur

29 IX 2017. Babi Jar, Kijów, Jom Kipur 29 IX 1941.

29 IX 2017. Papież poprosił Polaków o modlitwę za uchodźców. Hierarchowie odpowiadają na jego apel.

28 IX 2017. "ŚLADY W SKAŻONYM KRAJOBRAZIE" Piotr Paziński, "Nowe Pryferie"

24-29 IX 2017. Warszawa. Międzynarodowe warsztaty EHRI: [ "Polish sources for Holocaust Research

23 IX 2017. Konferencja "Dialog chrześcijańsko-muzułmański w Polsce", z okazji jubileuszu 20. lecia istnienia Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów. Warszawa. Aula Collegium Bobolanum. Rakowiecka 61. 14:00. Program:

22 IX 2017. "Polacy - gapie Zagłady" - Barbara Engelking, "Więź" nr 8-9/2011. "Trzeba poważnie potraktować komentarz prof. Jana Grabowskiego, iż prawda o postawach Polaków wobec Żydów w czasie niemieckiej okupacji nie podlega negocjacjom. Zgadzam się z tym całkowicie i uważam, że wątły parawan ze Sprawiedliwych nie jest w stanie zasłonić ogromu podłości i zła, które dotknęło Żydów ze strony ich polskich sąsiadów."

20 września wieczorem dęciem w szofar Żydzi przywitali Nowy Rok Żydowski -[ Rosh haShanah 5778.

Jest to okazja do życzeń: Obyście byli zapisani w Księdze Życia i opieczętowani na dobry rok! Szana Towa u'Metuka!. Razem z następującymi po nim dziesięcioma dniami skruchy i świętem Jom Kipur, stanowi szczególny czas odnowienia więzi z Bogiem i ludźmi, czas pokuty, refleksji nad swoim postępowaniem i szukania przebaczenia.

Życzenia przewodniczącego ICCJ, Rev. Dr Bo Sandahla na Nowy Rok, Rosh haShanah 5778. Wszyscy dołączamy się. ![](/storage/app/media/images/ICCJ_president_Foto_Sandahl Bo klein.jpg)

19 IX 2017. Korytarze humanitarne - bezpieczeństwo i solidarność. "Jako Włoch mogę zadać dziś pytanie, które stawia sobie wielu Europejczyków: co Polska zrobiła z dziedzictwem "Solidarności" i dziedzictwem swojego wielkiego rodaka Karola Wojtyły?"

18 IX 2017. "Płaczę z tymi, którzy nie płaczą". Rozmowy "Więzi" w książce o Bogdanie Białku. Rozmowa Bartosza Bartosika z Bogdanem Białkiem oraz tekst Zbigniewa Nosowskiego znalazły się w najnowszej publikacji Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach.

16 IX 2017. "ABC judaizmu dla chrześcijan" to trwające jeden rok (dwa semestry) studium podstaw kultury i religii żydowskiej, przygotowane z myślą o chrześcijanach, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o tradycji, która, wraz z wyznaniami chrześcijańskimi, przez ponad tysiąc lat tworzyła kulturę Polski. Kielce. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

16 IX 2017. W Warszawie, Poznaniu i Krakowie - trzecia edycja Nocy Świątyń. Tego wieczora drzwi świątyń różnych wyznań i wspólnot religijnych otworzą się przed wszystkimi zwiedzającymi! Noc Świątyń jest organizowana w ramach obchodów Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój, które przypadają 21 września. Patronat honorowy Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

14-16 IX 2017. W Łodzi i Kutnie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Szalom Asz - pisarz, publicysta i społecznik. Program:

11-14 IX 2017. Centrum Badań nad Zagładą Żydów wspólnie z The International Institute for Holocaust Research and the Center for Research on the Holocaust in Poland at Yad Vashem, the Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies at the United States Holocaust Memorial Museum organizuje warsztaty badawcze na temat: DOCUMENTING THE HOLOCAUST IN NAZI-OCCUPIED POLAND: CONSIDERING NEW SOURCES.

6-10 IX 2017. Europejskie dni dziedzictwa: spacer edukacyjny po cmentarzu żydowskim. Zaprasza Olga Szymańska, edukatorka Żydowskiego Instytutu Historycznego.

10 IX 2017. Kraków, 16:00, z placu Bohaterów Getta wyruszy Marsz Pamięci i Życia Fotorelacja:

6-10 IX 2017. Zbliżenia - Festiwal Kultury Żydowskiej. Gdańsk.

5-6 IX 2017. W Sztutowie i Kątach Rybackich odbyło się doroczne spotkanie muzealników i naukowców podejmujących w swoich pracach zagadnienia związane z tematyka martyrologiczną. Piotr Cywiński (dyr Muzeum w Auschwitz) - "Jak dla mnie, najciekawsze informacje wniósł prof. Paweł Spiewak (dyrektor ŻIH).

5 IX 2017. Projekt edukacyjny "Jeśli człowiek wie, kim jest i w co wierzy

1 IX 2017. Rozmowa z ks. Manfredem Deselaersem - "Od tamtego czasu czuję coś, co nazywam "raną Auschwitz". Ona jest we mnie, bo w tym 1975 roku, kiedy przyjechałem tutaj po raz pierwszy, zdałem sobie sprawę, że to wszystko wokoło zrobili moi rodacy, Niemcy. To było dla mnie szokiem, że mogli robić takie rzeczy, spowodować masową zagładę innych. Nie mogłem sobie tego wszystkiego wyobrazić, ale doszło do mnie z czasem, jaka jest prawda..." Więcej:

31 VIII 2017. Papież przyjął od rabinów deklarację "Między Jerozolimą a Rzymem". "Jest to tekst wyrażający szczególne uznanie soborowej deklaracji "Nostra aetate", której czwarty rozdział stanowi dla nas "wielką kartę" dialogu ze światem żydowskim. Istotnie, jego stopniowe wprowadzanie w życie pozwoliło, by nasze relacje stawały się coraz bardziej przyjazne i braterskie. Deklaracja "Nostra aetate" ukazała, że początki wiary chrześcijańskiej znajdują się już, zgodnie z boską tajemnicą zbawienia, w patriarchach, Mojżeszu i prorokach,... " - powiedział Ojciec Święty, "Dzięki łaskawości Najwyższego Pana przeżywamy obecnie owocny okres dialogu". Więcej

30 VIII 2017. Litwini mówią otwarcie o trudnej historii kolaboracji i zgody na zagładę Żydów. /POLITICO

26 VIII - 1 IX 2017. ŻIH:

25 VIII - 6 IX 2017. XIV edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera!

21 VIII 2017. "Nie odmawiamy żadnej organizacji żydowskiej ani poszczególnym osobom prawa do spotykania się z politykami i dyskutowania o sprawach Żydów. Apelujemy jednak o niewystępowanie "w imieniu środowisk żydowskich" bez stosownego upoważnienia." - oświadczenie środowisk żydowskich. Komentarz Jana Hartmana.

21 VIII 2017. Uroczystości w 75. rocznicę zagłady Żydów w Mińsku Mazowieckim, godz. 17:30, cmentarz żydowski.

20 VIII 2017. U ewangelików Niedziela Izraela. 10. Niedzielę po Trójcy Świętej, Kościół Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany obchodzą Niedzielę Izraela. Biblijnym hasłem tygodnia Niedzieli Izraela, jak i graduale w Kościele luterańskim są słowa z Psalmu 33,12: "Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Alleluja!" Czytania liturgiczne Kościoła w tę niedzielę podporządkowane są refleksji nad rolą Izraela w historii zbawienia oraz nierozerwalnej więzi między Synagogą a Kościołem.

17 - 23 VIII 2017. 75. rocznica zagłady Żydów otwockich i falenickich. Hitlerowcy wywieźli z Otwocka do obozu zagłady w Treblince 8-10 tysięcy Żydów (ok. połowy mieszkańców miasta). Nazajutrz taki sam los spotkał 6.5 tysiąca mieszkańców getta w Falenicy. Razem z nimi pojechało na śmierć półtora tysiąca Żydów z getta w Rembertowie, których tego samego dnia przepędzono na rampę kolejową w Falenicy. Tak znikła z naszych miejscowości społeczność żydowska. Żaden inny dzień nie zmienił historii Otwocka i Falenicy tak bardzo jak ten. Otwocki marsz pamięci i modlitwy odbędzie się w innym terminie niż zazwyczaj, w niedzielę, 20 sierpnia 2017. Otwockie uroczystości rozpoczną się o godz. 17.00 Główna ceremonia rocznicowa w Falenicy rozpocznie się 19.30 przy pomniku upamiętniającym zagładę Żydów Falenicy (ul. Patriotów róg Frenkla). Program i plakat. [ Więcej:](Face Book: events/1731723573787671/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2229%22%2C%22ref_notif_type%22%3A%22event_joined_nearby%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D) "Wbrew swojej woli" - to spektakl Grupy Supermarket oparty m.in. o "Spowiedź" Calka Perechodnika.

18 - 19 VIII 2017. 75. rocznica likwidacji Gorlickiego getta.](http://the614thcs.com/26.529.0.0.1.0.phtml)

18 VIII 2017. Jan Hartman - Kaczyński pieści Żyda: Środowiska żydowskie w Polsce oburzyło niedawne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z "przedstawicielami środowisk żydowskich".

16 - 25 VIII 2017. W Niemczech trwają konsultacje partnerskie zorganizowane przez Kościół Ewangelicki Hesji i Nassau. Biorąą w nich udział przedstawiciele Kościołów z różnych stron świata. Rozpoczęto od konferencji w Domu im. Martina Niemöllera w Arnoldshain, gdzie dyskutowano m.in. o wyzwaniach partnerstw kościelnych w dobie rosnących postaw nacjonalistycznych.

16 - 20 VIII 2017. V Pardes Festival - Spotkania z Kulturą Żydowską w Kaziemierzu Dolnym.

16 VIII 2017. 74. rocznica [ powstania w gettcie białostockim.](Face Book: sabi.b/posts/10213704736190906)

13 VIII 2017. W Kościele katolickim wsród czytań niedzielnych fragment listu św Pawła do Rzymian: Stojąc przed obliczem Chrystusa, chcę zgodnie z prawdą i bez kłamstwa, z czystym sumieniem i w Duchu Świętym, powiedzieć, że noszę w sercu głęboki smutek i ból. Nawet sam chciałbym być odłączony od Chrystusa, gdyby to pomogło moim rodakom, Izraelitom! To ich właśnie wybrał Bóg, otoczył ich chwałą, zawarł z nimi przymierze, przekazał im Prawo, pokazał, jak mają Mu służyć, i dał tak wiele obietnic. 5 Ich przodkowie kochali Boga i z tego narodu pochodzi Chrystus-Ten, który jest ponad wszystkim, Bóg uwielbiony na wieki. Amen!

11 VIII 2017. 75. rocznica konferencji w Wannsee, wystawa, wernisaż: 18:00 - 20:00. 3 IX 2017. - panel dyskusyjny: 18:30. Białystok, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, ul. Warszawska 19. BI KG ZWZ/AK 20 VIII 1942 - komunikat:

11 VIII 2017. Mszana Dolna. W tych dniach w wielu miejscowościach na limanowszczyźnie odbywają się uroczystości 75. rocznicy Zagłady.

10 VIII 2017. - Antysemityzm ze względy na narodowość czy religię jest ciężkim grzechem - podkreślił bp Mieczysław Cisło podczas Mszy św. dla lubelskich pielgrzymów w Daleszycach. Duchowny wspominał w homilii św. Edytę Stein oraz jej męczeńską śmierć w obozie koncentracyjnym. - Można bluźnić krzyżowi, można uciekać przed nim, ale on w postaci takiego czy innego cierpienia, ofiary, dopadnie człowieka. źle jest, gdy człowiek nie jest przygotowany - powiedział bp Cisło. Zwrócił też uwagę, że dojrzewanie do chrześcijaństwa jest dojrzewaniem do krzyża. Za przykład dojrzałej postawy wskazał św. Edytę Stein, która "przylgnęła do krzyża i przyjęła go z wiarą i zaufaniem". - Naród, który dał ludzkości przez Mojżesza przykazanie "Nie zabijaj", sam padł ofiarą zbrodni.

9 VIII 2017. "Jak wczuć się w Auschwitz?" - 75. rocznica śmierci Edyty Stein: otwarcie wystawy "Auschwitz dzisiaj" autorstwa Martina Blume. godz. 15:00 w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Łączymy to z rozważeniami na temat "Jak wczuć się w Auschwitz?" - Refleksje Edyty Stein, Hanny Ulatowskiej i Martina Blume. Msza św. w Karmelu o godz. 17:00.

8 VIII 2017. Trzydzieści dwa lata temu zmarł Marc Chagall

6 VIII i 9 VIII 2017. Judaizm i światowe religie - konferencja dla uczczenia 60. urodzin rabina Alona Goshen-Gottsteina laureata tytułu Człowiek Pojednania PRChiŻ, założyciela Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie. Więcej:

5 VIII 2017. 10. rocznica śmierci kard. Lustigera. "– Jestem kardynałem, Żydem, synem migranta - mówił o sobie zmarły w wieku 80 lat purpurat, który pozostawił niezatarty ślad zarówno w archidiecezji paryskiej, jak i w Kościele we Francji." Laboratorium Więzi

4 VIII 2017. Przedstawiciele społeczności żydowskich w Polsce wystosowali list otwarty do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Oceniają, że w ostatnich miesiącach doszło do "nasilenia antysemickich postaw w Polsce, brutalizacji języka i zachowań". Apelują o "mocny i zdecydowany głos potępienia antysemityzmu" i o wsparcie w tej sprawie..."

3 VIII 2017. 75 lat temu zakopano pierwszą część Archiwum Ringelbluma.

2 VIII 2017. Mija 74. rocznica wybuchu powstania w obozie zagłady w Treblince. /ŻIH/ Komunikat Muzeum Walki i Męczeństwa Treblinka Relacja z uroczystności. Pamiętniki Samuela Willenberga, tom 13 Pełnej Edycji Archiwum Ringelbluma - "Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierć" Pobierz zainstaluj i posłuchaj opowieści o Zagładzie. Więcej:

1 VIII 2017. Modlitwa o pokój. Wspólnota Sant'Egidio Warszawa, Duszpasterstwo Środowisk Twórczych w Warszawie Plac Teatralny 20, 19:00 "1 sierpnia, gdy wspominamy wybuch Powstania Warszawskiego, mamy większą niż zazwyczaj świadomość tego jak wielkim złem jest wojna. Jako Wspólnota Sant'Egidio każdego miesiąca modlimy się o pokój, zapraszając do tej modlitwy mieszkańców Warszawy i wymieniając w niej wszystkie kraje, w których toczy się wojna. 1 sierpnia będziemy się także modlić o pokój i pojednanie w Polsce, targanej w ostatnich dniach wieloma napięciami i pokusami. Wierzymy, że solidarność jest naszą bronią, ale jest nią także pozornie słaba siła modlitwy."

1 VIII 2017. 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Żydzi w Powstaniu Warszawskim/ŻIH/. [ Samuel Willenberg,](http://wyborcza.pl/1,75398,19655416,zmarl-samuel-willenberg- uczestnik-buntu-w-treblince-i-powstaniec.html) uczestnik buntu w Treblince i powstaniec warszawski /GW/

31 VII 2017. Jerozolima, Elijah Interfaith, Szkoła letnia liderów - [ fantastyczne otwarcie drugiego tygodnia:](Face Book: Elijah.Interfaith.Institute/videos/vb.280404885342961/1562421587141278/?type=2&theater¬if_t=notify_me_page¬if_id=1501483092644084)

30 VII 2017. [ 70. rocznica konferencji w Seelisbergu.](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1394966643951821) (30 VII - 5 VIII 1947.) Więcej:

30 VII 2017. Żydowskie Muzeum Galicja, 13:00. "Kraków (nie)zapomniany!" - zwiedzanie Kazimierza śladami tablic pamiątkowych.

23-28 VII, 31 VII -3 VIII 2017. Summer school and interreligious leadership seminar of the Elijah Interfaith institute. Ecce Homo, Via Dolorosa 41, Jerusalem. (2016 report.) New Location: Elijah Interfaith and our partners, the Sisters of Notre Dame de Sion, announce that the 2017 summer school will take place in Beit Josef at the Dormition Abbey, at the Zion Gate, Jerusalem.

22 VII 2017. Marsz Pamięci 22 VII. Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma wraz z Partnerami organizuje, już po raz szósty, Marsz Pamięci 22 lipca, w szczególnym roku 75. rocznicy Aktion Reinhardt i Zagłady Żydów Polskich dokonanej przez niemiecką III Rzeszę. W wyniku Akcji Reinhardt zginęły około trzy miliony Żydów z terenów ziem polskich okupowanych przez Niemców. "Ostatnim etapem przesiedlenia jest śmierc" - Dodatek specjalny Tygodnika Powszechnego: Prof. J. Leociak: Treblinkę z zagładą Żydów kojarzy zaledwie 13,8 proc. Polaków: Prof. Leociak o stereotypach wokół likwidacji getta w Warszawie: Kadisz za warszawiaków, prof. Paweł Śpiewak: "Naszym marzeniem jest, aby w Treblince pojawiła się lista z nazwiskami i zdjęciami ofiar. To niezmiernie trudny projekt. Ale próbujemy." /Tygodnik Powszechny/. Relacja: Warunki życia w getcie (Biuletyn Informacyjny KG AK, 30 IV 1942. nr 17/121) BI KG ZWZ/AK 20 VIII 1942 - komunikat:

18 VII 2017. 50 lat dialogu luterańsko-rzymskokatolickiego - Komisja ds. Jedności obraduje na Śląsku.

13 VII 2017. godz.18:00 Opowieść o Nalewkach w czasie niemieckiej okupacji i po wojnie Ogród Krasińskich od ul. Bohaterów Getta (d. Nalewki). Zaprasza ŻIH.

12-13 VII 2017. Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie dyskutują w Jerozolimie o przebaczeniu. /Laboratorium Więzi KAI/ Forgiveness Institute, Jerusalem - [ Konferencja o przebaczeniu. Więcej: Robert D. Enright - Przebaczenie to wybór; Co to jest przebaczenie, jak przebaczać, edukacja o przebaczaniu; R. Enright, Proces przebaczenia - model; Philip M. Sutton, R.Enrighta model procesowy pschologicznego przebaczenia.

10 VII 2017. Rocznica mordu w Jedwabnem. Bp Markowski w Jedwabnem: Przepraszamy braci i siostry narodu żydowskiego. "Po raz pierwszy polski biskup przeprosił w tym miejscu. – To jest wieki ból i wyrzut sumienia – mówił dziś w Jedwabnem biskup Rafał Markowski w 76. rocznicę pogromu." (Laboratorium Więzi). Biskup Rafał Markowski był na uroczystościach w Jedwabnem jako przewodniczący Rady ds. Dialogu Religijnego i Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski. Zbigniew Nosowski: Jedwabne: dojrzewanie do przeprosin. /Laboratorium Więzi/ W przededniu rocznicy w Jedwabnem odbył się oficjalny pokaz filmu "Przy Planty 7/9" o pogromie kieleckim i kieleckiej drodze pamięci i pojednania. Bogdan Białek: "Byli Jedwabianie, były trudne rozmowy. Ruszyli w drogę." "...od lat biorą w uroczystościach udział jedwabianie. Tak jak i w tym roku. A także ludzie z okolicznych wsi. Mający jedwabiańskich krewnych, czasem rodziców, dziadków. Mówiłem, jak bolesną i okrutną raną jest dla nich ta zbrodnia. Że nawet mówić o niej nie umieją. Nie wiedzą jak się mogą lub powinni zachować w miejscu kaźni. Nie wiedzą jak stosownie się ubrać. Nie radzą sobie ze snami. Nie potrafią pojąć, co się wydarzyło i jak to "coś" mogło się wydarzyć." Więcej: gazeta.pl, gosc.pl. "Pogromy Żydów: Łopatą, sztachetą, kijem" /Newsweek 10 VII 2017/ Gniewczyna - drugie Jedwabne, Cezary Łazarewicz, wsp. Wanda Lacrampe, POLITYKA CYFROWA 19 II 2011 Wiecej.

8 VII 2017. Europejscy Imamowie sprzeciwiają się terrorowi. Pragnąc dać wspólny znak sprzeciwu wobec islamskiego terroru postanowili zorganizować 8 lipca marsz pokoju do różnych miast europejskich, w których w ostatnim okresie doszło do zamachów terrorystycznych. Inicjatywa imamów obejmie Berlin, Brukselę, Londyn, Saint Etienne du Rouvray, Tuluzę oraz Niceę. Mają w niej także uczestniczyć przedstawiciele innych religii, wierzący i ateiści.

7 VII 2017. Bonn. Trilateralny program Międzynarodowego Forum Abrahamicznego - "Religions and Diversity - Social, Political and Biological Aspects"

7 VII 2017. "Świadomość - Odpowiedzialność - Przyszłość" - podsumowanie międzynarodowej konferencji edukacyjnej oraz specjalne wydawnictwo "Dziesięć perspektyw widzenia Auschwitz", w ramach obchodów 70. rocznicy utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

6 VII 2017. Stowarzyszenie Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie - VII Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne w 75. rocznicę mordu Żydów w Hałbowie

4 VII 2017. [ ](Face Book: photo.php?fbid=1401801406534583&set=oa.1866905590002778&type=3&theater) Obchody 71 rocznicy pogromu kieleckiego. [ Modlitwa na cmentarzu](Face Book: photo.php?fbid=1401443459903711&set=oa.1866391420054195&type=3&theater). [ /Więcej:/](Face Book: photo.php?fbid=1401775219870535&set=oa.1866870143339656&type=3&theater)

4 VII 2017. Pierwszy wtorek miesiąca, a więc modlimy się o pokój. Kościół św. Andrzeja i Alberta na Placu Teatralnym, godz. 19. Więcej: Prośmy o pokój dla Jeruzalem /8 VI 2017/; Opening Statement by Germany's Federal Foreign Minister Sigmar Gabriel at the Conference on the "Responsibility of Religions for Peace", May 22, 2017; Using the power of religions to foster peace. The future depends on the encounter of religions and cultures - Address of His Holiness Pope Francis to the participants in the International Peace Conference, Al-Azhar Conference Centre, Cairo, Friday, 28 April 2017.

2-5 VII 2017. Bonn. - Doroczna konferencja ICCJ "Reforming, Rereading, Renewing. Martin Luther and 500 Years of Tradition and Reform in Judaism and Christianity." [ Zaproszenie](pliki/ICCJ_Invitation AGM-ICCJ-Bonn2017 dated20170601.pdf), temat, podstawowe informacje, harmonogram, program.

[ Przygotowania](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1313344392114047) - kalendarz:

 • 18 IV: Jak prowadzić dialog międzyreligijny - [ rady członków zarządu ICCJ.](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1296143197167500)

 • 4 V: Poznajmy naszą [ lokalną organizację w Niemczech](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1315104928604660) i [ Austrii](Face Book: christenundjuden/)

 • 11 V: [ Prezentacja](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/photos/a.263567067091790.57716.259342114180952/1322254191223067/?type=3) autorów głównych wystąpień. Konferencję [ otworzy](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/photos/a.263567067091790.57716.259342114180952/1322254191223067/?type=3) rabin Abraham Skórka, Człowiek Pojednania Polskiej Rady Chrzęścijan i Żydów za rok 2016.

 • 23 V: [ Myślenie o Reformie Religijnej z perspektywy żydowskiej.](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1334349646680188?notif_t=notify_me_page¬if_id=1495491917712657)

 • 25 V: Myślenie o Reformie Religijnej z perspektywy chrześcijańskiej.

Przebieg: [ Migawki:](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1375748319206987) [ Medytacja:](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1375439372571215) [ "Bezprecedensowy czas dialogu":](

Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/photos/a.263567067091790.57716.259342114180952/1373987909383028/?type=3) [ Sesja 2. Tradycja i reforma w judaizmie:](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1373559399425879) [ Koncert:](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1374441339337685) [ Sesja końcowa:](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1375748319206987) [ Uroczysta kolacja:](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1377344309047388) Przedstawiciele z Polski: prof. S. Krajewski, ks. Manfred Deselaers oraz sr. Kasia Kowalska (zgromadzenie M.B. z Syjonu; Polska, zam.Londyn)

Nowy Przewodniczący i nowy Zarząd ICCJ

29 VI-2 VII 2017. Kolonia. "Zmieniać świat, gdy ziemia drży" - doroczna konfernecja młodych ICCJ - Young Leadership Council (YLC).

28 VI 2017. Ekumeniczna Liturgia Męczenników. Wspólnota Sant'Egidio gromadzi ich imiona i historie, aby przywołać je we wspólnej modlitwie chrześcijan. Ekumeniczna modlitwa w warszawskim kościele św. Marcina. Więcej:

24 VI - 2 VII 2017. Kraków - 27. Festiwal Kultury Żydowskiej, dedykowany Jerozolimie. Więcej - Tygodnik Powszechny: Stanisław Krajewski - "Izraelska epopea"."

23 VI 2017. Specjalny spacer w rocznicę rozpoczęcia deportacji Żydów z getta warszawskiego. /Polin/

22 VI 2017. Nalewki. Opowieść o nieistniejącej ulicy. Wystawa. Otwarcie - godz.18:00, ŻIH.

20 VI 2017. Światowy Dzień Uchodźcy. Centrum św. Jana w Gdańsku - debata z udziałem m.in. Mieczysława Abramowicza, Aurory Lubos, Piotra Olecha, Vahrama Mkhitaryana, Ibrahima Mouhanny, Agnieszki Wołodźko. Jezuicka Służba Uchodźcom - oświadczenie sygnowane przez przedstawicieli wielu organizacji chrześ cijańskich.

20 VI 2017. Proces tworzenia getta warszawskiego - ŻIH, seminarium naukowe.

18 VI 2017. Taube Philanthropies wybrało laureatów Nagrody im. Ireny Sendlerowej 2017. Otrzymali ją: Stefan Wilkanowicz, współzałożyciel Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze", wieloletni wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, laureat Nagrody im. ks. Stanisława Musiała oraz Bogdan Białek, b. współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, laureat Nagrody im. ks. Stanisława Musiała, honorowy członek "Przymierza".

15 VI 2017. U katolików Boże Ciało, bp Tadeusz Pieronek o kazaniach biskupów i uchodźcach: jeśli ktoś o tym w ogóle nie mówił, to uważam, że jest to grzech zaniechania. Rozmowa z szefem Katolickiej Agencji Informacyjnej Marcinem Przeciszewskim. Bp Ryś o męczennikach i uchodźcach:

15-18 VI 2017. [ Ewangelickie Dni Kościoła.

12 VI 2017. "Niechciana debata. Spór o książki Jana Tomasza Grossa" - Czytelnia POLIN, god. 18:00. Z autorką książki Magdaleną Nowicką - Franczak będą rozmawiać dr Piotr Forecki z Zakładu Kultury Politycznej UAM w Poznaniu i prof. Marcin Zaremba z Instytutu Historycznego UW.

8 VI 2017. Recepcja Holokaustu w Japonii w kontekście zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę-Nagasaki oraz zbrodni armii Japońskiej. Seminarium naukowe, ŻIH, godz 18:00

8 VI 2017. [ Wystarczy chwila.](Face Book: Przymierze/posts/1315423431904091) Papież Franciszek apeluje do chrześcijan, Żydów i muzułmanów o modlitwę w intencji pokoju. - Chodzi o chwilę modlitwy w rocznicę spotkania pomiędzy mną, zmarłym prezydentem Izraela Szimonem Peresem i palestyńskim prezydentem Mahmudem Abbasem. W naszych czasach bardzo potrzebna jest modlitwa - chrześcijan, Żydów i muzułmanów - w intencji pokoju - mówi papież. Więcej: Opening Statement by Germany's Federal Foreign Minister Sigmar Gabriel at the Conference on the "Responsibility of Religions for Peace", May 22, 2017.; "Using the power of religions to foster peace."

8 VI 2017. "Mowa nienawiści - zło banalne?" - otwarte warsztaty o języku przemocy. Wspólnota Sant'Egidio Warszawa "Opierając się na umiejętnościach i doświadczeniach uczestników, podejmiemy próbę wspólnego wypracowania definicji mowy nienawiści, zbadania jej konsekwencji, by następnie postawić pytanie o możliwość walki z tego typu zachowaniami językowymi, czy dla takiej walki możliwe jest znalezienie filozoficznego uzasadnienia? Rozważony zostanie ponadto problem stosunku mowy nienawiści do wolności wypowiedzi. Czy zakazywanie używania mowy nienawiści zagraża wolności słowa?" - UKSW, kampus Wóycickiego, sala 404, budynek 23, godz. 15:00.

8 VI 2017. W niedzielę 8 czerwca - w chrześcijańską uroczystość Zesłania Ducha Świętego, kilka dni po żydowskim święcie Szawuot upamiętniającym nadanie Tory - odbędzie się w Rzymie spotkanie modlitewne w intencji pokoju w Ziemi Świętej. Wezmą w nim udział: papież Franciszek, prezydent Izraela Szymon Peres i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas.

6 VI 2017. Zmiana w Zarządzie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów

6 VI 2017. Jacquot Grunewald, SZALOM, JEZUSIE! List współczesnego rabina do rabiego z Nazaretu. /ŻIH 2017/ "Nigdy dotąd nie zdarzyło się, aby rabin chwycił za pióro i zwrócił się bezpośrednio do Jezusa, tak jak człowiek do innego człowieka, Żyd do innego Żyda, jak rabin do innego rabiego."

5 VI 2017. "Tożsamość Jezusa" - spotkanie z cyklu: "Kłopoty z tożsamością" Kim dla współczesnych ludzi jest osoba Jezusa? Jakie były jego tożsamości? Na ten temat będą dyskutowali: filozof i historyk religii, dr hab. Zbigniew Mikołejko z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, ksiądz Wojciech Lemański oraz Rabin Stas Wojciechowicz. Spotkanie poprowadzi Anna Wacławik-Orpik z radia Tok Fm. 18:00. wstęp wolny. Organizatorzy: Muzeum POLIN i Klub Inteligencji Katolickiej

28 V 2017. Profesor Andrea Riccardi, [ ](Face Book: photo.php?fbid=1361150557266335&set=oa.1818189051541099&type=3&theater) założyciel Wspólnoty Sant'Egidio laureatem tytułu Człowiek Pojednania za 2016. nadawanego corocznie przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Uroczystość wręczenia w siedzibie arcybiskupa metropolity warszawskiego z udziałem gospodarza - kard. Kazimierza Nycza. Laureat wygłosił wykład "Europa bez murów - dziedzictwo Jana Pawła II". Laudację "Andrea Riccardi - człowiek wizji" wygłosił prof. Stanisław Krajewski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. [ /FB/](Face Book: events/734866733338888/?acontext={%22source%22:5,%22page_id_source%22:169426823338,%22action_history%22:[{%22surface%22:%22page%22,%22mechanism%22:%22main_list%22,%22extra_data%22:%22{\%22page_id\%22:169426823338,\%22tour_id\%22:null}%22}],%22has_source%22:true}) Zaproszenie: Plakat: [ Fotorelacja: ](Face Book: photo.php?fbid=1361150557266335&set=oa.1818189051541099&type=3&theater)

26 V 2017. [ Życzenia z okazji święta Ramadan ](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews/posts/1337399949708491) sklada naszym muzułmańskiem siostrom i braciom na całym świecie Miedzynarodowe Formu Abrahamiczne.

25 V 2017. XIV edycja konkursu Pamięć dla Przyszłości: "Niech ten skarb dostanie się w dobre ręce" - o losach Archiwum Ringelbluma w 70. rocznicę działalności Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma została rozstrzygnięta.

22 V 2017. Foreign Minister Gabriel invited religious leaders from all over the world to the Federal Foreign Office on Monday (22 May). Over 100 representatives of many different faith communities from 53 countries travelled to Berlin for the dialogue-based event. At the start of the conference, Gabriel called on the religions to live up to their responsibility for a peaceful world. “I have faith in the great peacemaking potential of all religions,” he said.

20 V 2017. "CZY DIALOG JEST MOŻLIWY" - Spotkanie w 90. rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego i 20. rocznicę przyjęcia współtworzonej przez niego konstytucji RP. Dom Przyjaciół w Laskach, godz. 10:00 /KIK/

18 V 2017. Ilu Żydów żyło w Polsce powojennej? Wykład prof. Dariusza Stoli - dyrektora Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. "W wykładzie zostaną przedstawione szacunkowe liczby Żydów polskich ocalałych z Zagłady oraz najważniejsze zjawisko, które ukształtowało społeczność żydowską w Polsce pod rządami komunistów: emigracja."

17 V 2017. [ Rozmowa o książce](Face Book: events/219158721918262/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2217%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D) Martyny Grądzkiej-Rejak "Kobieta żydowska w okupowanym Krakowie (1939-1945)" w "Przystanek Historia" Centrum Edukacyjne IPN w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8, godz. 17:30.

17 V 2017. KIK Warszawa - w ramach "Spotkań z Biblią" wykład dr Marii Kantor poświęcony Muzeum Izraela w Jerozolimie. Ul. Sienna 5, godz. 18:00.

16 V 2017. "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943" - film: 16 maja 1943. - koniec powstania.

16 V 2017. Andrzej Seweryn przeczyta fragmenty utworu "My, Żydzi Polscy" Juliana Tuwima przy akompaniamencie Dariusza Falany (klarnet). Synagoga im. Nożyków ul. Twarda 6

15 V 2017. "Menora: kult, historia i mit" - wystawa poświęcona menorze ze Świątyni Jerozolimskiej, zabranej do Rzymu w roku 70, po zburzeniu Świątyni przez wojska Tytusa. "Pierwsza wspólna wystawa Muzeów Watykańskich i społeczności żydowskiej Rzymu jest czymś więcej niż tylko wydarzeniem kulturalnym. Ekspozycję, którą będzie można oglądać w Braccio di Carlo Magno, w skrzydle kolumnady przy placu świętego Piotra oraz w pomieszczeniach przy synagodze nad Tybrem, ma być również impulsem w dialogu katolicko-żydowskim." /Niedziela, KAI/

10-12 V 2017. Edukacja antydyskryminacyjna. Jak? Gdzie? Dla kogo? - Seminarium eksperckie w Muzeum POLIN.

9-16 V 2017. Wykłady Rabina Georga Schlesingera: Smak Judaizmu. JCC Kraków.

8 V 2017. Kolejne spotkanie z cyklu "Między religiami", temat - fundamentalizm. Zastanowimy się nad narastającym zjawiskiem fundamentalizmu, który jest obecny w życiu religijnym, politycznym i społecznym. Porozmawiamy o tym czy religia sprzyja rozwojowi fundamentalizmu, o tym co jest w świętych księgach i o tym, jaka jest rzeczywistość. Prowadzą Stanisław Krajewski z Haliną Bortnowską i Andrzejem Saramowiczem. Gościem specjalnym będzie Andrzej Rzepliński. Muzeum POLIN, godz. 18 00. Lektura uzupełniająca:

5 V 2017. Syryjski franciszkanin o. Ibrahim Al Sabbagh i rabin Abraham Skórka z Buenos Aires zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Orła Jana Karskiego, przyznawanej od 2000 r. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się 24 czerwca 2017 roku. [Więcej:]

2 V 2017. Abp Gądecki: Używanie krzyża i podnoszenie przy tym haseł antychrześcijańskich jest niedopuszczalne. /Laboratorium Więzi/

2 V 2017. Patrick Morrow - "Judaism as Sui Generis for Christians and Part of the Wider Dialogue". Kolejny tekst z cyklu "Czy istnieje relacja specjalna między chrześcijaństwem i judaizmem?" /ICCJ/

30 IV 2017. "Niesienie krzyża wśród nawoływań do mordów i nienawistnych okrzyków jest bluźnierstwem i profanacją. Jak to skomentują biskupi w kazaniach 3 maja?" Zbigniew Nosowski: Pod tym krzyżem, pod tym znakiem.... /Laboratorium Więzi/

29 IV 2017. Marsz ONR w Warszawie. "Policja skopała i pobiła antyfaszystów". Fala oburzenia.

28 IV 2017. "Chrześcijański kształt patriotyzmu" - dokument Episkopatu. [ Komentarze: Zbigniewa Nosowskiego i ks. Andrzeja Lutra.

28-29 IV 2017. Papieska pielgrzymka do Egiptu [relacja]. Przesłanie: Papież Franciszek wraz z Bartłomiejem I i patriarchą Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, Tawadrosem II wspólnie spotkali się z wielkim imamem muzułmańskiego Uniwersytetu Al-Azhar, szejkiem Ahmedem Mohammedem al-Tayyebem. Apel o odrzucenie wszelkiej przemocy oraz wyrzeczenie się "nadużywania religii do usprawiedliwienia tego, czego usprawiedliwić się nie da". /KAI Rzym/ Ekumeniczna modlitwa w kościele św. Piotra i Pawła, miejscu ubiegłorocznego zamachu terrorystycznego, którego celem byli prawosławni Koptowie. [ /KAI/ Najważniejsze wątki wystąpień Franciszka w Egipcie. Więcej: Religia i przemoc, odpowiedź na nienawiść.

27 IV 2017. Praying Together in Jerusalem. Jews, Muslims and Christians. /Elijah Interfaith Institute/ Next Event: Thursday, April 27th, 2017 6:30pm – Meet at Jaffa Gate – We depart for our venue at 6:45pm

26 IV 2017. Premiera książki ŚLADY HOLOKAUSTU W IMAGINARIUM KULTURY POLSKIEJ pod redakcją Justyny Kowalskiej-Leder, Małgorzaty Szpakowskiej, Pawła Dobrosielskiego i Iwony Kurz. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,godz. 18:00. W dyskusji udział wezmą: Jacek Leociak, Bożena Keff, Joanna Krakowska, Paweł Dobrosielski, Justyna Kowalska-Leder. Prowadzenie: Małgorzata Pakier. Organizatorzy: Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski i Muzeum Historii Żydów Polskich

25 IV 2017. Hojność Południa, krajów takich jak Włochy i Grecja: "Lampedusa, Sycylia, Lesbos, oby zaraziła trochę Północ. To prawda: jesteśmy społeczeństwem, które nie ma dzieci, ale także zamykamy drzwi przed imigrantami. To się nazywa samobójstwo" - [ powiedział papież Franciszek](Face Book: santegidio.warszawa/posts/652571448267179?notif_t=notify_me_page¬if_id=1493300850481281) na koniec sobotniego spotkania ze Wspólnotą Sant'Egidio, w tym z grupą uchodźców, którzy przylecieli do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym.

25 IV 2017. Najbliższy Dzień Judaizmu odbędzie się w Warszawie /KAI/

24 IV 2017. Jom ha-Szoa - Dzień Pamięci Holocaustu. Na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odbył się 26. Marsz Żywych. Kilka tysięcy osób, przede wszystkim młodych Żydów, ale także duża grupa polskiej młodzieży, przeszło spod bramy "Arbeit macht frei" w byłym obozie Auschwitz I na teren byłego obozu Auschwitz II-Birkenau.

24 IV 2017. Kim jest dziś współczesny polski Żyd? Jak polski Żyd jest określany przez innych, a jak sam siebie określa? Czy te opisy przystają do siebie? Co ma największy wpływ na określenie samego siebie? W dyskusji, którą poprowadzi Anna Wacławik- Orpik z Radia TokFm, udział wezmą prof. Stanisław Krajewski, Sergiusz Kowalski oraz Agnieszka Ziątek. Warszawa, Muzeum POLIN, godz. 18 00.

23 IV 2017. Coroczne modlitewne spotkanie Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania, [ Program: ](pliki/Marsz Modlitewny Szlakiem Pomnikow Getta 23_04_2017-1.pdf)

21 IV 2017. Otwarto internetowe zasoby archiwum dokumentów o Holocauście londyńskiej Biblioteki im. Alfreda Weinera.

20.IV.2017 "Nostra aetate" przetłumaczona na hebrajski - uroczyste wręczenie prezydentowi Izraela.

20 IV 2017. "Badacz - świadek - opowiadacz. Ratowanie lokalnej pamięci zagłady Żydów." "Ponad siedemdziesiąt lat po II Wojnie Światowej Zagłada Żydów jest nadal obecna w pamięci zbiorowej, rodzinnej, a nawet biograficznej wsi polskiej. Żyją jeszcze bowiem jej bezpośredni, naoczni świadkowie. W ostatnich latach profesor Antonii Sułek z Uniwersytetu Warszawskiego przeprowadził badanie pokładów tej pamięci, w jej lokalnym wymiarze." Muzeum POLIN, Warszawa, godz. 18 00. Wstęp wolny.

19 IV 2017. 74. rocznica powstania w getcie warszawskim. Żonkile. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już po raz piąty organizuje akcję upamiętniającą powstanie. Kilkuset wolontariuszy przekaże warszawiakom żółte żonkile - symbol pamięci o powstaniu. "O świcie 19 kwietnia 1943 roku ...." - Jan Jagielski ŻIH. "Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943" - film:

19 IV 2017. Listy do żydowskiego chłopca Henia Żytomirskiego, zamordowanego w czasie niemieckiej okupacji w obozie koncentracyjnym na Majdanku, pisali uczniowie w Lublinie. Uczcili w ten sposób przypadający w środę Dzień Pamięci o Holokauście.

15/16 IV 2017. Chrześcijanie obchodzą Wielkanoc.

14 IV 2017. Fundacja Trzeci Wymiar Kultury zaprasza: monodram "Rachela", na podstawie pism Racheli Auerbach z Getta Warszawskiego - jednym z najważniejszych dokumentarnych i literackich świadectw czasu Zagłady. Teatr Studio, Warszawa.

13 IV 2017. Chrześcijanie rozpoczynają Triduum Paschalne. "Wielki Czwartek. W Kościele Jezusa trzeba odwracać logikę świata" - Wiesław Dawidowski OSA. "Wielki Piątek. Mrok pytań w blasku krzyża" - Wiesław Dawidowski OSA. "Wielka Sobota. Także milczenie mówi" - Wiesław Dawidowski OSA.

10 IV 2017. Wieczorem u Żydów zaczyna się Pesach 5777. Życzenia przewodniczącego ICCJ Filipa A. Cunninghama na Pesach i na Wielkanoc. Życzenia Przewodniczącego KEP dla Żydów z okazji Paschy "Przed, w czasie i po Holokauście" - nakaz pamieci jest istotnym elementem świętowania Paschy.

7 IV 2017. Apel Elijah Interfaith Institute rabina Alona Goshen-Gottsteina: przeznaczcie 2 minuty dziennie na modlitwę za ludzi z krajów rozdzieranych wojną: [(FB) ](Face Book: Elijah.Interfaith.Institute/?hc_ref=PAGES_TIMELINE)

7 - 9 IV 2017. Z okazji Jubileuszu 500 - lecia Reformacji konferencja Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu - "Ekumenizm Męczenników". "Pamięć wydarzeń 500 lat Reformacji przypomina nam niestety kłótnie i podziały, ale także głębokie szukanie woli Boga." "Dziedzictwo świadków wiary XX wieku, którzy płacili swoim życiem w obronie podstawowych wartości, powinno być fundamentem dla jedności Europy." 9 kwietnia: ks. prof. Łukasz Kamykowski - "Chrześcijańska teologia męczeństwa wobec żydowskiego Shoah." Formularz zgłoszeniowy:

6 IV 2017. "Skąd wzięły się plotki o porywaniu chrześcijańskich dzieci? Jaki jest związek między plotkami, że Żydzi piją krew a genezą pogromów? ..."

6 IV 2017. Drugie spotkanie z cyklu "Żydowskie dylematy Andrzeja Wajdy" . ŻIH godz. 18 00.

5 IV 2017. "Nie, polskie elity nie ratowały żydów". "Oburzenie wsparte o brak wiedzy to przepis na bardzo kiepską historię - prof. Jan Grabowski polemizuje z Grzegorzem Berendtem z IPN." /Krytyka Polityczna/

4 IV 2017. "Rebeka, żona i matka" - kolejny wykład Belli Szwarcmann- Czarnoty z cyklu "Kobiety biblijne a władza" Austriackie Forum Kultury ul. Próżna 7/9, Warszawa wstęp wolny / po polsku , godz. 18.00

3 IV 2017. XV edycja studiów podyplomowych "Totalitaryzm - Nazizm - Holokaust" rozpoczęta. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście.

2 IV 2017. "Czy istnieje relacja specjalna między chrześcijaństwem a judaizmem?" - rabin Alon Goshen-Gottstein

31 III 2017. Elijah Interfaith Institute rabina Alona Goshen-Gottsteina ( FB) - kolejna książka z serii "Refleksja Międzyreligina". (Publikacje Instytutu:)

30 III 2017. Wystawa "Bracia Hirszenbergowie - w poszukiwaniu ziemi obiecanej" w ramach obchodów 70-lecia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Pierwsza monograficzna prezentacja prac malarzy Samuela i Leona oraz ich młodszego brata Henryka, architekta. Samuel uważany był, obok Maurycego Gottlieba, za jednego z prekursorów "sztuki żydowskiej" w Polsce. Dorobek Leona i Henryka pozostawał do tej pory prawie zupełnie nieznany.

27 III 2017. Gala otwarcia nowego biura Shapiro Silverberg AJC Central Europe Office. Dlaczego Polska: " odkryłem, że jest w duszy narodu polskiego coś, co jest mi całkiem znajome - pisze David Harris prezes Amerykańskiego Komitetu Żydów (AJC), który otwiera biuro w Warszawie."

20-26 III 2017. Muzeum Narodowe w Szczecinie. Dni Kultury Żydowskiej Adlojada "Pamięć i kultura" "W trakcie festiwalu dyskutować będziemy o współczesnych koncepcjach pamięci, tak jak są rozumiane w literaturze, filozofii i sztuce (pamięć i odpominanie, trauma i pamięć, pamięć i postpamięć, pamięć i historia, przestrzeń i pamięć, rytuał i pamięć, przedmioty i pamięć itd.)."

21 III 2017. Rabin Abraham Skórka: Dzieci Abrahama Żydzi i chrześcijanie w nowym świecie. "Więź" 1 (667) 2017. "W obecnych zmieniających się czasach chrześcijaństwo, tak samo jak judaizm, ciągle musi wskazywać nowe, duchowe ścieżki. Każde pokolenie ma swoje własne potrzeby duchowe i potrzebuje wzorcowych liderów. Żadna religia statyczna nie ma przyszłości. Musimy rozwijać dialog i dynamiczne sposoby myślenia." Pełny tekst - "Więź" 1 (667) 2017

20 III 2017. "Przez wspólną przeszłość ku teraźniejszości" to projekt Muzeum Auschwitz skierowany do uczniów polskich szkół ponadpodstawowych w ramach obchodów 75. Rocznicy Aktion Reinhardt i Zagłady Żydów polskich. Program jednodniowych wizyt obejmujących Centrum Żydówskie w Oświęcimiu oraz Miejsce Pamięci Auschwitz finansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

19 III 2017. W dniach 13-14 marca 1943 roku hitlerowcy przeprowadzili ostateczną likwidację krakowskiego getta. 8 tysięcy Żydów uznanych za zdolnych do pracy zostało przetransportowanych do obozu Płaszów. Około 2 tysięcy zostało zamordowanych przez Niemców podczas likwidacji getta, pozostałych wywieziono do obozu Auschwitz-Birkenau i również zamordowano. Na pamiątkę tych wydarzeń w niedzielę ulicami miasta przejdzie Marsz Pamięci. Początek, jak co roku, na placu Bohaterów Getta.

19 III 2017. Kraków, Purim w Kawiarni Literackiej, godz. 13 00

 • 23 30

19 III 2017. Finisaż wystawy "Historia sztuki w walce o pamięć. Józef Sandel (1894-1962) twórca Muzeum ŻIH" - celem jest ukazanie pracy Józefa Sandla jako istotnego etapu w dziejach nie tylko Żydowskiego Instytutu Historycznego jako instytucji naukowo-badawczej, ale i studiów nad kulturą Żydów polskich w ogóle. Godz.15:00

18 III 2017. Seminarium naukowe poświęcone aktualnemu stanowi badań nad źródłami Zagłady w ujęciu Hannah Arendt. Warszawa, ŻIH, godz. godz.11 00.

17 III 2017. Teatr Dramatyczny. Warszawa. Premiera: Tadeusz Słobodzianek - Historia Jakuba. "Słobodzianek nikogo nie oszczędza, jego widzenie środowiska kościelnego oraz środowiska żydowskiego jest równie ostre." - Ks. Alfred Marek Wierzbicki, "Rodziny Jakuba". Laboratorium Więzi.

16 III 2017. Kraków, DA Beczka zaprasza do Klubu pod Jaszczurami, na spotkanie z cyklu: Teologia z prądem. Tematem wieczoru będzie dialog chrześcijańsko-żydowski, spotkanie poprowadzi ks. prof. Łukasz Kamykowski, godz.19 00.

16 III 2017. "Po pierwsze, Treblinka" - Bartosz Bartosik, Laboratorium Więzi.

14 III 2017. Kolejny wykład Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu "Kobiety biblijne a władza"". Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna. 18.00.

14 III 2017. Żydowscy współtwórcy polskiej kinematografii w Warszawie 1895/6-1939 Seminarium Varsavianistyczne, godz. 11 Warszawa, ŻIH, (sala nr 20) Wystąpi: dr Karina Pryt (Goethe-Universität Frankfurt am Main: Institut für Theater-, Film - und Medienwissenschaft; autorka książki "Befohlene Freundschaft. Die deutsch-polnischen Kulturbeziehungen 1934–1939", Osnabrück 2010 ("Nakazana przyjaźń. Polsko-niemieckie stosunki kulturalne 1934-1939").

13-14 III 2017. 2017 - Oxford Seminar in Advanced Jewish Studies. Jews, Liberalism, Anti-Semitism: The Dialectics of Inclusion (1780-1950). /more/

13 III 2017. Między religiami: Gender. Jaka jest rola kobiet i mężczyzn w rozmaitych tradycjach religijnych? Jakie są ich zadania, do czego są zobowiązani, do czego są "powołani", jak religie odnoszą się do zagadnienia gender w swoim nauczaniu? Te fascynujące kwestie będą przedmiotem dyskusji podczas kolejnej dyskusji w cyklu "Między religiami". Cykl prowadzą: Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz. Gościem będzie prof. Monika Płatek z Uniwersytetu warszawskiego, prawniczka i feministka. Warszawa, POLIN, 18 00.

13 III 2017. Spotkanie z okazji 13. rocznicy śmierci ks. Stanisława Musiała. Centrum Kultury Żydowskiej, ul. Meiselsa 17, 18 00.

12 III 2017. Centrum Kultury Jidysz (Warszawa, ul. Andersa 15) zaprasza o godz. 16 na spotkanie z Anną Ciałowicz, autorką antologii tekstów "Moja żydowska Warszawa". Książka, stanowiąca zbiór tłumaczeń z języka jidysz na język polski, została wydana przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. Więcej:

11 III 2017. "...pożegnaliśmy w warszawskim Teatrze Narodowym przedstawienie. 'Milczenie o Hiobie' [...] Reżyser najwięcej miejsca poświęca na Holokaust, bo przecież jest to doświadczenie graniczne, można powiedzieć: 'hiobowe'." ks Andrzej Luter - Jest jakiś Pion i Poziom, Laboratorium Więzi.

11 III 2017. Wieczorem u Żydów - Purim. Więcej.

9 III 2017. Oświadczenie CCJR (Council of Centers on Jewish-Christian Relations) w sprawie ostatnich aktów gwałtu w stosunku do mniejszości religijnych, etnicznych i innych w USA.

9 III 2017. "Żydowskie motywy Marii Janion". ŻIH, 18 00. Hucznie obchodzone 90. urodziny prof. Marii Janion wciąż trwają, także w ŻIH.

9 III 2017. Leo Kantor, polski reżyser, nauczyciel akademicki i publicysta żydowskiego pochodzenia, mieszkający w Szwecji od 1968 roku, po 46 latach wraca do Wrocławia, żeby opowiedzieć historię Żydów na tej ziemi - "W poszukiwaniu utraconego krajobrazu"

8 III 2017. HAJNT - dialog judaizmu ze wspołczesnością. "Hajnt" w jidysz oznacza "dziś". "Nazwaliśmy tak cykl spotkań, przeznaczony zarówno dla profesjonalistów z różnych dziedzin, jak i osób, które są zainteresowane dialogiem judaizmu ze współczesnością. Tematy dotyczą etyki zawodowej w medycynie, biznesie, prawie, dziennikarstwie, ochronie środowiska w zestawieniu z żydowskimi wartościami, źródłami i interpretacjami. Spotkania mają charakter debat eksperckich między przedstawicielami środowisk profesjonalnych a rabinami."

8 III 2017. Na Międzynarodowy Dzień Kobiet wspólne czytanie "Księgi Estery" z Bellą Szwarcman-Czarnotą. Warszawa, Menora Info Punkt (Pl. Grzybowski), 18 00. Specjalnym gościem spotkania będzie Shana Penn, dyrektorka wykonawcza fundacji Taube Foundation for Jewish Life & Culture, która rozpocznie sesję, krótkim wstępem, "Co Estera i Waszti zrobiłyby dzisiaj?"

8 III 2017. "Najbardziej znany szwedzki kryminolog, perkusistka z doktoratem, wybitny architekt, dokumentalistka z tytułem szwedzkiego fotografa roku, psychoanalityczka z literackim dorobkiem... Creme de la creme szwedzkiego społeczeństwa, a wszyscy to... emigranci z Polski, których wygnała antysemicka nagonka w 1968 roku." Książka "Wygnani do raju" Krystyny Naszkowskiej. Spotkanie i rozmowa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, godz. 18:00.

8 III 2017. "Poprzez spotkania dla nauczycieli chcemy pomagać wprowadzić temat wydarzeń marcowych do szkół. Na kolejnym z nich pokażemy, dlaczego warto rozmawiać o Marcu'68? W jaki sposób ludzie zaczynali czuć się, jak obcy w domu? Jakie znaczenie ma opowieść o Marcu dziś?" Cykl otwartych spotkań dla nauczycieli 2016/2017 Wejściówka: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, godz. 16:30.

7 III 2017. Seminarium "Polska pamięć zbiorowa o pomocy Żydom" Warszawa, ŻIH, godz 11 00.

6 III 2017. Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie podczas gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN ogłosił nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy 2017: Natalia Gorbaniewska, Jan Jelinek i Roberto Kozak.

3 III 2017. Wręczenie nagrody im. Ks. Stanisława Musiała - Bella Szwarcman-Czarnota i prof. Wacław Wierzbieniec laureatami. Kraków, Aula Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

3 III 2017. Konferencja na rzecz dialogu miedzy Żydami, chrześcijanami i muzułmanami. "Migracja - nowa normalność", Vallendar, Niemcy.

2 III 2017. 70. rocznica konferencji w Seelisbergu. Więcej:

2 III 2017. "Utracone marzenie. Powojenne żydowskie osadnictwo na Dolnym Śląsku". Wykład z cyklu "Życie przecięte" Żydzi w Polsce 1944-1968. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, godz. 18:00.

1 III 2017. Post od hejtu, modlitwa za młodych, jałmużna dla uchodźców - kard. Nycz na Wielki Post

1 III 2017. Islamofobie: debata "Znaku" i AGH. Kalwas, Kowalska, Lindenberg, Pędziwiatr.

28 II 2017. "I tak oto ekumenicznie sceptyczne środowisko protestanckie dyskutowało o katolikach bez katolików, a w Krakowie lokalne środowisko naukowe wsparte przez teologów z innych ośrodków dyskutowało o reformacji i ewangelikach bez ewangelików." - O reformacji we własnym gronie - ekumenizm pozorowany w 500 lat reformacji.

28 II 2017. Seminarium naukowe "Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. Przyczynek do analizy niemieckiej pamięci o Holokauście." Spotkanie poprowadzi Karolina Szulejewska, wyróżniona w konkursie im. Majera Bałabana za najlepszą pracę magisterską. Warszawa, ŻIH, Godz. 11:00. Wstęp wolny.

27 II 2017. Terlikowski do Międlara: Jeśli mówisz: Jezus jest moim Panem, to znaczy, że mówisz Żyd Joszua jest twoim Panem. Nie ma tu miejsca na antysemityzm

27 II 2017. Myśleć o Bogu po Auschwitz - kolejne spotkanie z cyklu: filozofia - religia - literatura. Punkt wyjścia do rozmowy - książka Pawła Śpiewaka "Teologia i filozofia żydowska wobec Holocaustu". 19 00. De Revolutionibus. Book&Cafe; Kraków, Bracka 14. Goście dyskusji: dr Joanna Barcik i ks. dr Marek Urban CSsR

24 II 2017. Elijah Interfaith Institute rabina Alona Goshen-Gottsteina: Wspólna modlitwa - Jerozolima, Tabgha, Kamerun.

21 II 2017. Wyjechali - przez Wiedeń i Rzym. Do Szwecji, Danii, Izraela, USA, Kanady. Także Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii. Z warszawskiego Dworca Gdańskiego. Tysiące Polaków pochodzenia żydowskiego.

20 II 2017. Studiowanie z Ewą Gordon. [ ![](/storage/app/media/images/MEGILAT ESTER.jpg)](/storage/app/media/images/MEGILAT ESTER.jpg) Megilat Ester (Księgi Estery) z komentarzem Rasziego i opowieściami talmudycznymi z Traktatu Megila. Rozdział 6 JCC Kraków. Miodowa 24. Godz. 19 00

18 II 2017. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa organizuje spacer poświęcony religijności w getcie krakowskim.

16 II 2017. Ponad granicami: "Porozmawiajmy o księżach. Fakty i mity." Debata z udziałem senatora Jana Filipa Libickiego, prof. Sławomira Jacka Żurka, ks. prof. Alfreda Wierzbickiego. Prowadzenie - Tomasz Dostatni OP. Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18. "Spotkania, rozmowy, debaty otwierają nas na poglądy inne niż nasze własne. Dialog umożliwia spojrzenie na rozmówcę jego własnymi oczyma. Pragniemy takiego dialogu, aby nasza przyszłość była budowana na różnorodności. Rozmowy ułatwiają nam poszukiwanie tradycji miasta, w którym żyjemy. Nie boimy się wymiany zdań, a nawet sporu, bo znamy wartość tożsamości Lublina - miasta dialogu."

16 II 2017. godz. 18:00. Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie. Spotkanie teologiczne wokół słów "Uwiodłeś mnie Panie, a ja dałem się uwieść". Udział wezmą: Zuzanna Radzik z Forum Dialogu - teolożka, publicystka oraz ojciec dr hab. Marek Nowak OP, który od ponad 20 lat interesuje się naukowo dialogiem chrześcijańsko-żydowskim i polsko-żydowskim. Prowadzenie: prof. Paweł Śpiewak - Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma. Paweł Śpiewak: "Z mojej perspektywy to, że Kościół od jakiegoś czasu organizuje Dzień Judaizmu, w czasie którego rozmawia się o religii żydowskiej i o Biblii widzianej z perspektywy Żydów, jest w historii Kościoła zmianą radykalną. Jako Żydowski Instytut Historyczny chcielibyśmy dać świadectwo, że tę zmianę bardzo doceniamy i że chcemy się włączyć do toczącej się rozmowy."

16-17 II 2017. Niepokalanów - "Modlitwa za masonów, żydów, o nawrócenie wszystkich za pośrednictwem Niepokalanej" Porównaj: Misja i dialog w stosunkach pomiędzy chrześcijanami a Żydami: oraz Watykan. Dokument "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne") (Rz 11,29). Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. "Kościół katolicki nie przewiduje jakiejkolwiek instytucjonalnej misji skierowanej ku Żydom" /10.XII.2015./

15 II 2017. Laureatami Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2016 zostali tłumaczka i pisarka Bella Szwarcman-Czarnota oraz historyk, prof. Wacław Wierzbieniec

14 II 2017. Zakopane, Willa Koliba, Muzeum Tatrzańskie autorskie oprowadzanie po wystawie Moniki Krajewskiej "Tatry i Psalmy. Nietradycyjna wycinanka żydowska", godz. 17.

14 II 2017. Kolejny wykład Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu "Kobiety biblijne a władza". Dwie mądre kobiety: z Abel Bet Maaka i z Tekoa. Obie żyły w czasach panowania króla Dawida, obie podejmowały decyzje, opierając się jedynie na własnej mądrości W jaki sposób kobieta biblijna mogła zdobyć nieformalną władzę - polityczną i moralną? Historie obu kobiet pokazują, że było to możliwe, - mimo iż pozornie niewiele znaczyły. Żadna z nich nie była prorokinią ani sędzią, nie znamy nawet ich imion. A jednak pierwsza z nich ocaliła miasto, druga doprowadziła do tego, że król Dawid pogodził się ze swoim synem, Absalomem. Warszawa, Austriackim Forum Kultury przy ul. Próżnej, godz 18 00.

8 II 2017. "Nasi. Podróżując z wrogiem", Efraim Zuroff, Ruta Vanagaite, Tłumaczenie: Krzysztof Mazurek Wydawnictwo: Czarna Owca. http://audycje.tokfm.pl/podcast/46196 "Autorzy, Efraim Juroff i Ruta Vanagaite, opisują swoją podróż po Litwie w poszukiwaniu żyjących świadków masowych egzekucji na ludności żydowskiej w latach 1941-1944. W żadnym innym kraju zbrodnie nazistowskie nie były dokonywane na taką skalę. Zamordowano ponad 90 procent z przeszło 200 tysięcy litewskich Żydów. Niemcom aktywnego wsparcia udzielali kolaboranci ze specjalnej litewskiej formacji wojskowej, kierowanej przez Hauptscharfuehrera SS Martina Weissa.

8 II 2017. Czy warto jeszcze mówić o Auschwitz? - debata z udziałem Zofii Posmysz. Premiera pierwszego wywiadu rzeki z Zofią Posmysz "Królestwo za mgłą" (ZNAK). Warszawa Audytorium Maximum UW, godz 18 00.

7 II 2017. W nowojorskim Jewish Community Center odbędzie się amerykańska premiera filmu pt. "Przy Planty 7/9", opowiadającego o pogromie kieleckim, w reżyserii Michała Jaskulskiego i Lawrence’a Loewingera.

7 II 2017. Wykład rabina Aviego Baumola: "Legendy i lekcje Talmudu: poniżenie jest jak morderstwo", Centrum Społeczności Żydowskiej, Kraków, ul. Miodowa 24.

7 II 2017. Izraelskie wycieczki do Polski - kto, co i dlaczego? - Seminarium w ŻIH, godz 11 00.

3 II 2017. godz 6 00 Policja weszła do Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

2 II 2017. "Co mają zrobić mieszkańcy miasteczka, gdy grozi im dołączenie do listy, którą otwiera Jedwabne?" - Jerzy Sosnowki, Laboratorium Więzi

2 II 2017. Centrum Badań nad Zagaładą Żydów oraz Zespół Badań nad Literaturą Zagłady przy IBL PAN zapraszają na dyskusję wokół książki Elżbiety Janickiej i Tomasza Żukowskiego "Przemoc filosemicka? Nowe polskie narracje o Żydach po roku 2000". Warszawa, Pałac Staszica ul. Nowy świat 72, sala nr 144 im. Adama Mickiewicza, II piętro. Prócz autorów w panelu wezmą udział Helena Datner, Andrzej Leder oraz Piotr Paziński. Dyskusję poprowadzi Jacek Leociak. Zapis audio:

2 II 2017. EHRI Seminar in Warsaw - Call for Applications

1 II 2017. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich.

30 I 2017. Liderzy religijni Elijah Interfaith Istitute w odpowiedzi na restrykcje USA w stosunku do imigrantów z krajów Islamu:

30 I 2017. ICCJ’s January Board Meeting took place in Santiago de Chile last week and was topped off with a two-day consultation with delegates from ICCJ’s Latin American member organizations that intensified friendship and collaboration between the ICCJ and its Latin American members

30 I 2017. Reakcja "Christian- Jewish Dialogue of Montreal" na zabójstwa w Islamskim Centrum Kultury w Québecu.

27 stycznia 2017. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Miejsce Pamięci Auschwitz - obchody 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Warszawskie obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu rozpoczną się przy Pomniku Bohaterów Getta (ul. Ludwika Zamenhofa). W trakcie uroczystości - złożenie wieńców oraz modlitwa ekumeniczna. Ulice Warszawy - wyjechał oznaczony gwiazdą Dawida zabytkowy tramwaj. Pusty pojazd ma przypomnieć mieszkańcom stolicy o żydowskich sąsiadach, którzy w czasie II wojny światowej zostali wymordowani w obozach zagłady i w gettach. Yad Vashem, Franciszek, Deborah Lipstadt: Obawiam się, że rewizjoniści Holocaustu wkrótce powrócą. Europejska Sieć Pamięć i Solidarność przypomina krótki film animowany "Memento". "Przez dwa lata nasza niechęć do "starszych braci w wierze" znacząco wzrosła. Czy antysemityzm jest grzechem coraz mniejszym?" Agnieszka Magdziak-Miszewska "Antysemicki hejt kwitnie" Laboratorium Więzi.

26 I 2017. Ogólnopolskie obchody Dnia Islamu w Kościele katolickim. Białystok. Temat: O znaczeniu miłosierdzia w obu religiach.

23 I 2017. 16.00. JM Rektor UJ wraz ze współorganizatorami zaprasza do Auli Collegium Novum na uroczyste posiedzenie związane z 72. rocznicą oswobodzenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz-Birkenau.

19-20 I 2017. "Abraham Ostrzega" - Wystawa - dwa wernisaże: w czwartek w Zachęcie, w piątek - z udziałem wicepremiera Piotra Glińskiego - na cmentarzu Żydowskim przy Okopowej. Zorganizowano ją w związku z 75. rocznicą konferencji w Wann-see, na której wysocy funkcjonariusze III Rzeszy zdecydowali o zagładzie europejskich Żydów.

18 I 2017. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan Ks. bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu Polski do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek dla TOK FM : "Teraz mamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który jest obudowany dniem dialogu i modlitw zarówno z wyznawcami judaizmu, jak i islamu. Jest bardzo ważne, by nie było to tylko na papierze albo by ograniczało się wyłącznie do wąskich grupek ludzi." Więcej:

17 I 2017. - XX Ogólnopolski Dzień Judaizmu w Kościele katolickim pod hasłem Uwiodłeś mnie Panie, a ja pozwoliłem się uwieść (Jr 20,7). Centralne obchody organizuje Diecezja Kielecka. Program: [ Fotorelacja: [ Więcej: Nabożeństwo biblijne, Znak Pokoju.

17 I 2017. Prof. Szewach Weiss odznaczony Orderem Orła Białego.

17 I 2017. "Miriam i jej bracia" - kolejny wykład Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu "Kobiety biblijne a władza". "Miriam pojawia się najpierw jako bezimienna siostra Mojżesza, która ocaliła mu życie, następnie zostaje nazwana prorokinią, siostrą Aarona, która przewodzi kobietom przy przejściu przez Morze Czerwone. I raz jeszcze, o wiele później - gdy zostaje srodze ukarana za krytyczne uwagi o Mojżeszu. Była to rozmowa Miriam z Aaronem, lecz tylko Miriam zostaje ukarana. Wydaje się postacią ważną dla ludu Izraela, co znajduje odzwierciedlenie w midraszach. Jest przywódczynią, a jednak zostaje upokorzona. Dlaczego tak się stało?" Warszawa, Austriackim Forum Kultury, ul. Próżna 7/9. godz 18.

17 I 2017. Seminarium - "Alija gomułkowska 1956-1960." Warszawa, ŻIH, godz. 11 00, wstęp wolny.

16 I 2017. 18 00 II debata międzyreligijna "Budujmy mosty". "Na granicy" - życie i śmierć w ujęciu judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, Dajwór 18. Gośćmi będą: dominikanin o. Paweł Gużyński, imam Janusz Aleksandrowicz z Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Kruszynianach, rabin Dawid Szychowski z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi. Wstęp wolny.

16 I 2017. Pokój Błogosławieństw, wystawa "Abraham i Franciszek" na Planty 7 w Kielcach.

Błogosławieństwa z Kielc w Ścianie Płaczu w Jerozolimie. W Jerozolimie Michael Schudrich włożył do szczelin Ściany Płaczu kartki z błogosławieństwami z Kielc. Napisali je uczestnicy uroczystości otwarcia Pokoju Błogosławieństw. Każdy odwiedzający może również napisać swoje błogosławieństwo i włożyć w szczelinę naszej "ściany płaczu". "Będziemy takie kartki co pewien czas zbierać i wysyłać do Jerozolimy, do naszych przyjaciół, którzy zaniosą je do prawdziwej Ściany Płaczu" - zapowiada Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach.

16 I 2017. 18 00 Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - dyskusja "Jaka jest przyszłość dialogu międzyreligijnego?", gość specjalny - Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. [ Fotorelacja:](Face Book: photo.php?fbid=1225710470810345&set=oa.1626854987341174&type=3&theater

) "Dialog międzyreligijny jest dziś często używanym określeniem: wszyscy dyskutują ze wszystkimi, spotykają się i konferują. Pytanie, czy dialog międzyreligijny przynosi zamierzone korzyści, dlaczego jest tylu przeciwników dialogu i czy chęć porozumienia jest autentyczna. Tymczasem takie porozumienie jest dziś wyjątkowo ważne i potrzebne. Może bowiem zapobiec wielu tlącym się konfliktom lokalnym i międzynarodowym".

16 I 2017. W Łódzi: spotkanie z Pawłem Śpiewakiem -"Judaizm w dialogu z chrześcijaństwem". Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

15 I 2017. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Orędzie papieża Franciszka. Caritas Polska na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy uruchomiła pierwszą w Polsce aplikację mobilną dla obcokrajowców szukających schronienia w Polsce. Aplikacja poinformuje użytkowników o tym jaką pomoc prawną, medyczną i socjalną będą mogli otrzymać w Polsce, system geolokalizacji wskaże im najkrótszą drogę do celu. Ks. bp Krzysztof Zadarko, przewodniczący Rady Episkopatu Polski do Spraw Migracji, Turystyki i Pielgrzymek dla TOK FM : "...religii nie da się zadekretować politycznie, państwowo. Nie da się nie wpuścić innych religii do danego państwa. To jest utopia, to jest nierealne."

12 I 2017. "Z popiołów. O Zagładzie i odbudowie życia żydowskiego po wojnie." Pierwszy wykład nowego cyklu w serii dziesięciu wykładów "Życie przecięte. Żydzi w Polsce 1944-1968". " ...będziemy omawiać okres powojenny w naszej opowieści o relacjach polsko - żydowskich." Muzeum POLIN, Warszawa, 18:00, wstęp wolny

11 I 2017. Oświadczenie Rady Społecznej przy Metropolicie Poznańskim w sprawie uchodźców i migrantów Według Konwencji Genewskiej z 28 VI 1951 r. o statusie uchodźców i dołączonym doń Protokole Nowojorskim z 31.01.1967r. "uchodźcą jest osoba, która żywi uzasadnioną obawę przed prześladowaniem z powodu swej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub poglądów politycznych, znajduje się poza terytorium kraju, którego jest obywatelem i - z powodu tych obaw - nie chce lub nie może do tego kraju powrócić". "Razem z uchodźcami napływają do Europy duże rzesze migrantów ekonomicznych, co wywołuje obawy pojawienia się poważnego kryzysu społeczno-gospodarczego. W związku z tym Rada Społeczna pragnie zwrócić uwagę na kilka spraw. W szczególności chodzi o chrześcijańską postawę wobec przybyszów, o przypomnienie stanowiska Kościoła katolickiego na temat uchodźców i migrantów, o zwrócenie uwagi na skalę problemu, oraz wnioski adresowane do władz państwowych, społeczeństwa i poszczególnych osób."

10 I 2017. Wręczenie honorowej nagrody im. ks. Romana Indrzejczyka laureatowi za rok 2016, ks. Jerzemu Stranzowi z Poznania w siedzibie gminy żydowskiej poznańskiej. Laudacja: ( Więcej:)

9 I 2017. Kontrowersje wokół recenzji "Miast śmierci" Mirosława Tryczyka. Więcej: Krzysztof Persak "Wydmuszka. Lektura krytyczna Miast śmierci Mirosława Tryczyka". Zagłada Żydów. Studia i Materiały, vol. 12, R. 2016. ss. 357-374, oraz Stefan Zgliczyński - "Miasta śmierci" pod butem Persaka (LMD - grudzień 2016.)

2016.

Upamiętnieniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów ( *)

Stałe programy dialogiczne aktualnie prowadzone,

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie rozpoczął nabór na nowo otwarte studia podyplomowe 2016 - 2018 "Relacje chrześcijańsko-żydowskie". [ [Więcej:]](Face Book: kosciolwdialogu)

Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, cykle spotkań: Drogi i korzenie. Ludzie wobec tradycji..., Judaizm i chrześcijaństwo. Historia Żydów - trzy tysiące lat samotności. pytanie o żydowską tożsamość.

31 XII 2016. Przewodniczący ICCJ Filip A. Cunningham - życzenia na Nowy Rok i podsumowanie minionego.

Zbiegają się w czasie obchody dwóch świąt: Bożego Narodzenia (25 grudnia) i Chanuki (25 grudnia - 1 stycznia) "W Aleppo Bóg jest pod gruzami, w twarzach poranionych dzieci, które umierają na ulicach" "Wiele osób uważa, że cierpienie to kara za grzechy. Ale patrząc na dzieci zabijane przez bomby w Aleppo pytamy - za jaki grzech to jest kara? To konsekwencja skondensowanego zła ludzkich czynów, hipokryzji polityków - mówił w "Poranku RDC" ks. Grzegorz Michalczyk, krajowy duszpasterz środowisk twórczych i rektor kościoła pw. św. Alberta i Andrzeja w Warszawie."

Żydowskie obrzędy związane z narodzeniem Chrystusa:

Ewa Jóźwiak: Święto świateł, święto cudu. "W 2016 r. zbiegają się w czasie obchody dwóch świąt: Bożego Narodzenia (25 grudnia) i Chanuki (25 grudnia - 1 stycznia). Oba święta wiele dzieli. Ale jest też element, który jest podobny: światło. I w obu przypadkach światło przypomina o cudzie."

20 XII 2016. Żydzi w Warszawie w czasie insurekcji kościuszkowskiej. Wykład dr Zofii Borzymińskiej. ŻIH godz. 11 00.

20 XII 2016. Oświadczenie ws. antysemickich komentarzy pod adresem studentek i studentów Historii i Kultury Żydów...

19 XII 2016. Dialog chreścijańsko-żydowski: konferencja w Wielkiej Synagodze Europy w Brukseli.

17 XII 2016. "Przyniósł mnie granatowy policjant". Historia dziewczynki uratowanej z warszawskiego getta. "Jak to się stało, że po latach nawiązała pani kontakt z innymi osobami, które jako dzieci przeżyły Zagładę, i stworzyliście stowarzyszenie Dzieci Holocaustu?"

15 XII 2016. "W miejscu, gdzie pod nieistniejącym miastem żydowskim płynie Czechówka, chcieliśmy pokazać, że pamięć o nim cały czas wraca. Dlatego na prawie 100-metrowej ścianie można dziś zobaczyć ulicę, której nie ma - mówi o otwartym w środę muralu Tomasz Pietrasiewicz, dyrektor ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN. To pierwszy trwały element szlaku pamięci składajścego się na projekt "Lublin. Pamięć zagłady".

14 XII 2016. "Jeżeli chodzi o przekaz, o żydowską tradycję, to najbardziej fascynującą rzeczą jest coś takiego, że każdy może być nauczycielem i każdy powinien być uczniem, nie tylko może, ale nawet powinien." - w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu przy Plany 7 w Kielcach Anna Dodziuk opowiadała o swoich osobistych doświadczeniach w studiowaniu Tory.

13 XII 2016. Redaktor Janusz Poniewierski z Krakowa, długoletni prezes Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze", niezłomny orędownik dialogu chrześcijańsko- żydowskiego honorowym członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

13 XII 2016. Tegorocznym laureatem Nagrody im. Ks. Romana Indrzejczyka został ks. Jerzy Stranz z Poznania. Wręczenie Nagrody w Poznaniu 10 stycznia, w siedzibie gminy żydowskiej poznańskiej.

13 XII 2016. godz. 18 00. Austriackie Forum Kultury, Warszawa, ul. Próżna - wykład Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu: Kobiety biblijne a władza.

12 XII 2016. Po hebrajsku i po polsku. Prymas i rabin wspólnie przeczytali fragment Biblii. Więcej: Biblia Audio - superprodukcja.

12 XII 2016. Bluźnierstwo/obraza uczuć religijnych – dyskusja z cyklu "Między religiami". Główną ideą cyklu jest omawianie współczesnych problemów w odniesieniu do judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w ich wzajemnym kontakcie, a także dialogu międzyreligijnego. Warszawa, POLIN, 18 00.

12 XII 2016. Ukazała się Jednota 4/2016. - Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii. Ewa Jóźwiak: Święto świateł, święto cudu. str. 22-24. "W 2016 r. zbiegają się w czasie obchody dwóch świąt: Bożego Narodzenia (25 grudnia) i Chanuki (25 grudnia - 1 stycznia). Oba święta wiele dzieli. Ale jest też element, który jest podobny: światło. I w obu przypadkach światło przypomina o cudzie." Rafał Jędrzejewski: Dla wzajemnego wzbogacenia. str. 28-32. "Treść poglądów na zasadność i charakter dialogu pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem zaskakująco nie koresponduje z podstawowymi podziałami denominacyjnymi. W tej sferze część protestantów myśli podobnie jak część katolików, a niektóre środowiska wywodzące się z reformacji mają wyraźnie odmienne zdanie. Widać to w takich dokumentach, jak "Nostra aetate" Kościoła rzymskokatolickiego, "Kościół i Izrael" Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie czy "Ewangelia a Żydzi - stanowisko ewangeliczne" Światowego Aliansu Ewangelicznego."

11 XII 2016. Ukazał się "Teofil", (2(35) 2016), pismo studentów Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów w Krakowie, w nim Jakub Bluj OP publikuje tekst "Boże miłosierdzie - trzy teksty ze Starego Testamentu". Więcej: Polski Słownik Judaistyczny: Trzynaście atrybutów miłosierdzia [Bożego] oraz hymn - "Potężny w królowaniu".

10 XII 2016. Stanisław Obirek: PLANTY 7/9 - praca nad pamięcią. Film "Przy Planty 7/9" na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Watch Docs, poświęconym prawom człowieka.

9 XII 2016. Wykład prof. Jana Grabowskiego w United States Holocaust Memorial Museum o policji granatowej: "THE POLISH POLICE COLLABORATION IN THE HOLOCAUST"

9 XII 2016. "Markowa. Żydowska śmierć, polska wina, wspólny strach." Jan Grabowski, Dariusz Libionka. (GW) Więcej: "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" - pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów

8 XII 2016. godz 18. ŻIH - Spotkanie z Henrykiem Grynbergiem poświęcone pracom nad trzecią częściś "Pamiętnika". Urodzony 4 lipca 1936 roku, prozaik, poeta, dramaturg i eseista, laureat wielu prestiżowych nagród literackich, autor ponad dwudziestu książek postawił sobie za cel bycie kronikarzem losu Żydów polskich.

"Na początku był Chrystus" Bp Marcin Hintz, bp Jerzy Pańkowski, bp Grzegorz Ryś. Rozmawiają Jakub Drath i Janusz Poniewierski, ZNAK 2016. "Trzech biskupów różnych wyznań - pierwsza taka rozmowa w historii! Luteranin, prawosławny i rzymski katolik w szczerym dialogu o polskim chrześcijaństwie wczoraj i dziś. Na takie spotkanie długo czekaliśmy. Jubileusz 1050-lecia chrześcijaństwa na ziemiach polskich jest świętem wszystkich ochrzczonych, nie tylko katolików."

5 XII 2016. Prezentacja najnowszego numeru rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" oraz uhonorowanie Karoliny Panz pierwszą nagrodą im. Israela Gutmana dla autora najlepszego artykułu naukowego na temat zagłady Żydów opublikowanego w 2015. Więcej: Stanisław Obirek: Fałszywy blask "Ognia".

1 XII 2016. spotkanie wokół książki prof. Jana Grosfelda "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?", (Święty Wojciech, Poznań, 2016.) Godz. 18 00. Biblioteka im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego W-wa ul. Czerniakowska 178a. Prowadzi Jacek Moskwa.

1 XII 2016. W 500. rocznicę Reformacji list Przewodniczącego Zjednoczonego Kościoła Protestanckiego Belgii (E.P.U.V. /V.P.K.B.), Stevena H. Fuite'a skierowany do Filipa Markiewicza, Przewodniczącego Centralnego Zgromadzenia Żydów Belgii, odrzucający antyżydowskie sformułowania Martina Lutra zawarte w "Von den Juden und ihren Lügen" /"O Żydach i ich kłamstwach"/ (1543)).

29 XI 2016. "Haaretz" - tekst: "Polska, Trzecie Pokolenie" - zapis izraelskiego dziennikarza, który towarzyszył grupie izraelskich edukatorów podczas wizyty w Polsce, również w Kielcach: "W miejscu, gdzie kiedyś było getto, znajduje się teraz monument, menora wznosząca się z- lub zapadająca się do- ziemi. Należy przyzwyczaić się do obserwowania ambiwalentnej rzeczywistości w Polsce."

29 XI 2016. "Obecnie nieobecni". Kilku fotografów postanowiło zwrócić uwagę na los cmentarzy żydowskich, na których dziś nie ma żadnych nagrobków. Od kilku miesięcy jeżdżą po Polsce i na zniszczonych cmentarzach wykonują zdjęcia przezroczystych płyt imitujących macewy. [ Więcej.](Face Book: obecnienieobecni/?fref=ts)

28 XI 2016. godz. 18.00, Muzeum POLIN - spotkanie z cyklu "Między Religiami" pt. "Sojusz tronu i ołtarza". Główną ideą cyklu "Między religiami" jest omawianie współczesnych problemów w odniesieniu do judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w ich wzajemnym kontakcie, a także dialogu międzyreligijnego. Prowadzą: Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski, Andrzej Saramowicz i ich goście. Adam Michnik, autor znanej książki "Kościół, lewica, dialog", redaktor naczelny Gazety Wyborczej gościem specjalnym. Patron medialny - kwartalnik "Wieź". Relacja filmowa:

23-24 XI 2016. Kraków. Instytut Judaistyki UJ. Konferencja "Żydzi polscy w oczach historyków" dedykowana pamięci prof. Józefa A. Gierowskiego, rektora UJ i założyciela Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów, który z czasem przekształcił się w Instytut Judaistyki UJ. Jedno z głównych wydarzeń obchodów 30-lecia studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim.

21 XI 2016. Na 10 miesięcy bezwzględnego więzienia skazał sąd Piotra Rybaka, który w listopadzie ub. roku spalił na wrocławskim Rynku kukłę Żyda. To więcej, niż chciała prokuratura.

20 XI 2016. "Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu - ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego." Ukazała się książka prof. Jana Grosfelda "Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?", Święty Wojciech, Poznań, 2016.

16-18 listopada 2016. Międzynarodowy kongres dialogu między kulturami i religiami w Buenos Aires. Rabin Abraham Skórka i stojący na czele argentyńskiego episkopatu abp José María Arancedo honorowymi przewodniczącymi.

16-18 listopada 2016. Międzynarodowy kongres dialogu między kulturami i religiami w Buenos Aires. Rabin Abraham Skórka i stojący na czele argentyńskiego episkopatu abp José María Arancedo honorowymi przewodniczącymi.

15 XI 2016. Redakcja rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" oraz Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów postanowiły ufundować NAGRODĘ im. Israela Gutmana dla autora najlepszego artykułu naukowego poświęconego tematowi Zagłady. Laureatką "zerowej" edycji Nagody została Karolina Panz za artykuł pt. "Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć". Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945-1947.

15 XI 2016. godz. 18 00,. Warszawa, Austriackie Forum Kultury przy ul. Proznej. Wykład Belli Szwarcman-Czarnoty z cyklu: Kobiety biblijne a władza. Rachab - nierządnica, która została żoną Jozuego Czy naprawdę była nierządnicą? To pytanie nurtowało komentatorów. Część nich wyjaśnia, że w istocie była właścicielką gospody, podając wyjaśnienia filologiczne. Wydaje się jednak, że chodziło o zapewnienie jej szacowności - jakże bowiem mogłaby jako kobieta, Kanaanejka, a w dodatku nierządnica - być bohaterką przepowiadającą losy Izraela, a także zapoczątkować rody królów i proroków? Wykład wspierany przez Gminę Żydowską w Warszawie.

13 XI 2016. Kolejna nagroda dla filmu "Przy Planty 7/9" (Bogdan's Journey)

 • [ Najlepszy Film Dokumentalny](Face Book: StLouisInternationalFilmFestival/photos/a.454532918872.237219.88653033872/10151954612908873/?type=1&theater) - przyznana przez Jury Międzyreligijne na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w St.Louis (USA).

11 XI 2016. "Przepraszam was za chrześcijan, którzy nie odkrywają w Ewangelii godności was, ubogich; przepraszam was za wszystkie te sytuacje, kiedy chrześcijanie odwrócili się do was plecami" - mówił Franciszek do sześciu tysięcy ubogich, wykluczonych i bezdomnych, którzy przybyli rano do Auli Pawła VI, by świętować Jubileusz Miłosierdzia. /Aleteia/

11 XI 2016. Nie żyje Leonard Cohen. Łukasz Kobeszko, Aleteia - "Leonard Cohen: Psalmy ku czci Niewypowiedzianego".

10 XI 2016. Mastercourse Interreligious Dialogue in Austria.New mastercourse (part-time) on "Interreligious Dialogue: Encounter of Jews, Christians and Muslims" (MA) at Danube University Krems near Vienna which will start in November: Interreligio¨ser Dialog Krems 2016-2018.

8 XI 2016. Kielce. Instytut Kultury Spotkania i Dialogu odwiedziła grupa przedstawicieli placówek edukacyjnych z Izraela. Placówka była jednym z kilku polskich ośrodków edukacyjnych w programie studyjnej wizyty izraelskich edukatorów.

6 XI 2016. Film Michała Jaskulskiego i Lawrence'a Loewingera pt. "Przy Planty 7/9" uznany został przez jury amerykańskiego Festiwalu Jersey City International Television & Film Festival za najlepszy film dokumentalny promujący dialog i porozumienie między kulturami.

6 XI 2016., 18 00 Doroczne spotkanie modlitewne Wspólna Radość Tory organizowane przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 18, Warszawa.Będziemy rozważać fragment z Tory, z Księgi Kapłańskiej (19,34) nt zasad przyjęcia przybysza. Po modlitwie sympozjum pt. Inny w judaizmie i chrześcijaństwie. Zaproszenie i program. [ Fotorelacja:](Face Book: media/set/?set=oa.1528280500531957&type=1)

5 XI 2016. W tym kościele zawsze swobodnie głosiło się Słowo Boże. Tu nie padały słowa pełne nienawiści pod adresem Żydów, Niemców, Rosjan, komunistów, imigrantów, kobiet czy osób o tak zwanej innej orientacji - mówił ks. Michał Jabłoński podczas obchodów Święta Zboru Ewangelicko-Reformowanego w Warszawie.

4 XI 2016. Jerozolima duchowym dziedzictwem trzech religii. Przypomniał o tym stały watykański obserwator przy ONZ w jej siedzibie, na spotkaniu poświęconym pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie.

31 X 2016. Przygotowania do dorocznej konferencji ICCJ w 2017. "Reforming, Rereading, Renewing: Martin Luther and 500 Years of Tradition and Reform in Judaism and Christianity"

30 X - 2 XI 2016. Liderzy religijni Izraela w Polsce. Debata w Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. [ Więcej:] Wspólną deklarację odczytał administrator apostolski łacińskiego patriarchatu Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa. wyjątkowe spotkanie międzyreligijne W Pałacu Arcybiskupów Krakowskic:. / KAI/

31 X 2016. Doroczne Święto oraz inauguracje 500 lecia Reformacji. przypominające o rozpoczętym i trwającym do dziś dziele odnowy Kościoła Powszechnego. Bezprecedensowe upamiętnienie Reformacji: "Stanowczo odrzucamy wszelką nienawiśść i przemoc, zarówno dokonane w przeszłości, jak i obecnie - szczególnie, gdy wyrażane są w imię religii. Dzisiaj słyszymy polecenie Boga, by wszelkie konflikty odłożyć na bok. Jesteśmy uwolnieni przez łaskę, by zmierzać do wspólnoty, do której nieustannie wzywa nas Bóg" - czytamy w katolicko-luterańskim oświadczeniu podpisanym w Lund przez prezydenta Światowej Federacji Luterańskiej bp. Muniba Younana oraz zwierzchnika Kościoła rzymskokatolickiego papieża Franciszka.

27 X 2016. Jerozolima. Wspólna modlitwa przedstawicieli trzech religii abrahamicznych [ "Praying Together in Jerusalem",](Face Book: PrayingTogetherinJerusalem/) pod auspicjami Abrahamic Reunion, Elijah Interfaith Institute, Interfaith Encounter Association i Tantur Ecumenical Institute for Theological Studies. Więcej.

26 X 2016. Międzyreligijna modlitwa o pokój odbyła się meczecie Ośrodka Kultury Muzułmańskiej oraz w synagodze im. Nożyków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Wieczorem Wspólnota Sant’Egidio oraz ks. Grzegorz Michalczyk poprowadzili także modlitwę w kościele pw. św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy placu Teatralnym.

23 X 2016. Wieczorem (w diasporze 34 X) Żydzi zaczynają święto Simchat Tora (Radość Tory)

20 X 2016. Sir Sigmund Sternberg In memoriam. Patron ICCJ, współzałożyciel Forum Trzech Wyznań, lider społeczności żydowskiej Wielkiej Brytanii odszedł w wieku 95 lat.

19 X 2016. Wiara. Fundamentalizm. Przyszłość? Nowy Jork, Sympozjum HUC-JIR (Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion)

19 X 2016. Inauguracja obchodów 30-lecia studiów żydowskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Instytut Judaistyki UJ.

16 X 2016. U Żydów święto Sukot. Zaczyna sie dziś wieczorem. Chłopiec z lulawem. Isidor Kaufmann (1853-1921)

15 X 2016. Ogólnopolski Zjazd Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. więcej: KAI

14-19 X 2016. Twarze dialogu - ks. Jan Zieja 1897-1991. Cykl wydarzeń dedykowanych niezwykłej osobie jaką był ks. Jan Zieja: debata - 15 i 19 X, koncert - 16 X, mapping na fasadzie kościoła wizytek - (14-16 X). ](http://episkopat.pl/rozpoczecie-centralnych-obchodow-dnia- judaizmu/) Zapraszają: ks. Aleksander Seniuk jako Rektor kościoła sióstr wizytek, Centrum Myśli Jana Pawła II i Narodowe Centrum Kultury. Program. Więcej: Ewangelia Jana Ziei - Ryszard Bosakowski /Fronda oraz Karta (58 / 2008) fragmenty listów, kazań i pism rozsianych księdza Jana Ziei (strony 98 - 133). Kwartalnik "Przeszedł blisko nas" pod redakcją Tadeusza Rogowskiego. Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA. POLIN - Ksiądz Jan Zieja In memoriam.

13 X 2016. Depesza amerykańskiej agencji informacyjnej JTA Warszawa, Polska (Jewish Telegraphic Agency) - Przedstawiciele organizacji prawicowych zwrócili się do Instytutu Pamięci Narodowej o wznowieniu postępowania w sprawie pogromu kieleckiego, twierdząc, że jego przyczyną nie był antysemityzm.

11 X 2016. Rocznica otwarcia Soboru Watykańskiego II, wydarzenia, które zmieniło oblicze Kościoła katolickiego na świecie. Rozmowa Zbigniewa Nosowskiego i Teresy Terczyńskiej z o. Janem Andrzejem Kłoczowskim OP na temat Deklaracji o wolności religijnej.

11 X 2016. U Żydów z zachodem słońca Dzień Przebłagania (Święto Pojednania), ](Face Book: photo.php?fbid=1227057724008953&set=oa.1628863547140318&type=3&theater) Jom Kipur

10 X (poniedziałek), godz. 18.00 Polska Rada Chrześcijan i Żydów wraz z Muzeum POLIN i Stowarzyszeniem Otwarta Rzeczpospolita zaprasza na spotkanie z cyklu "Między religiami", w ramach cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" prowadzonego przez red. Halinę Bortnowską i prof. Stanisława Krajewskiego. "Od tej chwili do naszych rozważań o współczesności z perspektywy chrześcijaństwa i judaizmu dodajemy perspektywę islamu, którego reprezentantem będzie Andrzej Saramowicz, prezes Fundacji Sufich im. Dżelaladdina Rumiego. Podczas naszej otwartej debaty będziemy dyskutować na temat kary śmierci widzianej z perspektywy trzech głównych tradycji monoteistycznych. Gościem specjalnym będzie profesor prawa UW, Mirosław Wyrzykowski. Zapraszamy!" [ (FB)](Face Book: events/119434498517425/)

10 X 2016. 11.30 Kazimierz po 1945 roku w obiektywach krakowskich fotografików. Stara Synagoga - Oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

9 X 2016. 11.30 Spotkanie z literaturą jidysz z cyklu Jene Welt = Tamten świat, Centrum Kultury Jidysz przy ul Andersa.

9 X 2016. "Poznałam judaizm i zakochałam się na nowo we własnej wierze" - Karolina Przewrocka-Aderet, (Alateia)

8 X 2016. W wieku 84 lat zmarł rabin Jacob Neusner ceniony przez Benedykta XVI rzecznik dialogu i porozumienia judaizmu z innymi religiami, autor wydanej w Polsce książki "Rabin rozmawia z Jezusem".

6 X 2016. Nagroda POLIN 2016 - nominacje:

3 X 2016. W końcu września br. na rynek księgarski trafi kolejna pozycja w serii Biblioteka Świadectw Zagłady w opracowaniu i ze wstępem Jana Grabowskiego - niezwykłe dzienniki Chai Rosenblatt, Rywki Schenker i Melania Weissenberg. Z autorami opracowań prof. Barbarą Engelking i prof. Janem Grabowskim rozmawia prof. Jacek Leociak Warsztat warszawski, Plac Konstytucji 4, godz. 18.00

2 X 2016. Wieczorem Żydzi rozpoczynają Nowy 5777 Rok świętując Rosz Haszana. ](https://ekai.pl/ekumeniczna-modlitwa-na-zakonczenie- pierwszego-dnia-papieskiej-wizyty/) Jest to okazja do życzeń: Obyście byli zapisani w Księdze Życia i opieczętowani na dobry rok! Szana Towa u'Metuka!. Razem z następującymi po nim dziesięcioma dniami skruchy i świętem Jom Kipur, stanowi szczególny czas odnowienia więzi z Bogiem i ludźmi, czas pokuty, refleksji nad swoim postępowaniem i szukania przebaczenia. Jest to rownież początek cyklu jesiennych świąt żydowskich. Żydzi czynią przygotowania już wcześniej: w nocy z soboty na niedzielę (24-25 IX) modlili się i zastanowiali nad 13 atrybutami Miłosierdzia Bożego. Więcej: wykład Tomasza Krakowskiego, sekretarza Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce gościa XIX (2016) Dnia Judaizmu w Gnieźnie: " Skupię się na trzynastu atrybutach miłosierdzia. Jest taki fragment w Księdze Wyjścia, w którym Bóg przedstawia się właśnie w odniesieniu do tych atrybutów miłosierdzia i to jest fragment, który w tradycji żydowskiej jest takim jakby najważniejszym. To jest fragment, który ma też bardzo dużą rolę w praktyce, w liturgii żydowskiej, który jest centralnym fragmentem modlitw i pojawia się on m. in. przy okazji Jom Kippur. W tradycji żydowskiej jest powiedziane, że ma to siłę sprawczą, czyli jeśli człowiek próbuje odwołać się właśnie do miłosierdzia, to może właśnie skorzystać z tych trzynastu atrybutów. Drugi aspekt jest taki, że te atrybuty nie są tylko cechami Boga, ale są to także cechy, które podaje on nam po to, abyśmy brali z nich przykład. Czyli, że my żądając miłosierdzia od Boga musimy też sami zastosować te same cechy względem innych osób. Jest to przełożenie tego, co Bóg czyni względem nas, na to co my jesteśmy zobowiązani czynić względem pozostałych ludzi. "

2 X 2016. Papież Franciszek chwali Azerów za dobre relacje między wspólnotami katolicką, muzułmańską, prawosławną i żydowską.

1-8 X 2016 Tydzień modlitw za uchodźców 1 X, godz. 20.00 - ekumenicznej liturgii w Archikatedrze św. Jana przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. [Więcej: Ośrodek Migranta Fu Shenfu.]

30 IX 2016 Pogrzeb B. P. Szimona Peresa w Jerozolimie na cmentarzu na wzgórzu Herzla. W Warszawie w Synagodze im. Nożyków modlitwy w intencji zmarłego, 16:45.

28 IX 2016 Ks bp Mieczysław Cisło zakończył swoją misję jako przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski. Przekazał‚"urząd" ks biskupowi Rafałowi Markowskiemu, który na zakończenie zebrania Komitetu wygłosił krótkie przemówienie, bardzo osobiste i poruszające. Pismo bp Mieczysława do PRCHIZ.

27 IX 2016. Shimon Peres, ostatni z ojców założycieli Izraela, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, były prezydent i premier zmarł w wieku 93 lat. Wierzył w niemożliwe.

23-25 IX 2016. Po raz czwarty w tym roku - spotkania medytacyjne na rzecz pokoju zorganizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, w klasztorze pallotynów na Karczówce w Kielcach.

21 IX 2016. Jan Grabowski in Maclean's writes about "The danger in Poland’s frontal attack on its Holocaust history"

21 IX 2016. In honour of International Day of Peace, the Elijah Interfaith Institute participated in a gathering, "From Inner to Outer Peace in the Holy City of Jerusalem", a program on meditation in three traditions, featuring Elijah Academy scholar, Sheikah Ghassan Manasra, and Christian and Jewish teachers and religious leaders.

21 IX 2016. Międzynarodowy Dzień Modlitw o Pokój. W Świdnicy Dalajlama i dziesięciu przedstawicieli innych kościołów i związków religijnych podpisało "Apel o Pokój". Dalajlama: Nie wystarczy modlić się o pokój!

21 IX 2016. Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze" prosi o zgłaszanie kandydatur do Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała za rok 2016.

20 IX 2016. [ “A PROCESS OF MUTUAL EMPOWERMENT”](pliki/ICCJ_Open_LetterResp IP_Rel_2016.pdf) - List otwarty Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów (ICCJ) do stowarzyszonych organizacji krajowych w sprawie relacji izraelsko-palestyńskich, w związku z oświadczeniem (15 IX 2016) sekretarzy Światowej Rady Kościołów (WCC) i NCCC USA. "Dialog jest jedynym działaniem, które w pełni pokonuje polaryzację i pozwala przekroczyć długą historię wrogości i nieufności. Miedzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów wierzy, że rolą wspólnot wiary jest krzewienie dialogu."

20 IX 2016. W Asyżu zainaugurowano trzydniowe spotkanie modlitewne w intencji pokoju. "Tylko pokój jest święty, a nie wojna" - papież Franciszek na zakończenie spotkania w Asyżu Patriarcha Ekumeniczny Konstantynopola Barłomieja I mówi o dialogu:

18 IX 2016. Ksiądz Jan Zieja In memoriam. ](http://www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia- kosciola/art,30142,prof-nosowski-o-liscie-kep-bez-takich-dzialan-to-jedynie- piekne-slowa.html) Muzeum POLIN, godz. 18:30. Spotkanie w ramach cyklu "Bliskie spotkania Chrześcijan i Żydów" organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów upamiętni osobę ks. Jana Ziei. Był on działaczem społecznym, wybitnym kaznodzieją, tłumaczem, pisarzem religijnym, żołnierzem wojny roku 1920, uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939., kapelanem Szarych Szeregów i AK, uczestnikiem powstania warszawskiego, działaczem opozycji demokratycznej w PRL, [ współzałożycielem](Face Book: 40latKOR/photos/a.1108121382616039.1073741828.1106930619401782/1108924595869051/?type=3&theater) Komitetu Obrony Robotników i Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR", przyjacielem Żydów. Poprowadzenie Bogdan Białek. Udział wezmą: Stanisław Krajewski, Jacek Moskwa, Henryk Wujec, Seweryn Blumsztajn, Józef Duriasz, ks. Grzegorz Michalczyk. Rabin Michael Schudrich odczyta psalm i podzieli się refleksją teologiczną. Kazania księdza Jana, czyta Józef Duriasz. Zapis dźwiękowy Spotkania. Więcej: Ewangelia Jana Ziei - Ryszard Bosakowski /Fronda oraz Karta (58 / 2008) fragmenty listów, kazań i pism rozsianych księdza Jana Ziei (strony 98 - 133). Kwartalnik "Przeszedł blisko nas" pod redakcją Tadeusza Rogowskiego. Archiwum Fotografii Ośrodka KARTA.

14 IX 2016. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rusza z 2. edycją konkursu, w którym nagradza osoby i instytucje zaangażowane w sprawę pamięci o polskich Żydach oraz budowania wzajemnego szacunku. Kandydatury można zgłaszać do 12 IX.

14 IX 2016. "Marsz Pamięcie i Życia był rezultatem dyskusji z moim chrześcijańskim studentem" - rabin Avi Baumol dla "The Times of Israel". (Wykłady rabina Aviego Baumola [ Judaizm dla wszystkich:](Face Book: jcckrakow/photos/a.192269517457811.48098.184785184872911/1330780273606724/?type=3&theater))

11 IX 2016. Z inicjatywy środowisk chrześcijańskich ulicami Krakowa przeszedł Marsz Pamięci i Życia, upamiętniający kilkusetletnią obecność Żydów w Krakowie. W marszu wzięli udział również młodzi Niemcy, którzy dzielili się tym, jak odkrywali prawdę o dziadkach. Przepraszali. Publicznie wyrażali wstyd, żal, skruchę. Poprosili o przebaczenie. Zaproszenie. Relacja KAI: "Dziś w Europie niezwykło się mówić o filosemityzmie, lecz nie mam innych słów na to, czego doświadczyłem w Krakowie w zeszłym tygodniu. Powiem krótko - doświadczyłem miłości" - rabin Avi Baumol dla "The Times of Israel"

8 IX 2016. W wieku 98 lat zmarł ocalały z pogromu kieleckiego Baruch Dorfman. Jego przejmujące świadectwo o 4 lipca 1946 roku w Kielcach można obejrzeć w ramach wystawy "Wspomnijcie na minione dni" w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu. Jest to fragment filmu "Przy Planty 7/9", w którym znalazły się również wzruszające kadry ze spotkania w Izraelu Bogdana Białka z Baruchem Dorfmanem. Z życzliwością i humorem witał zawsze gości z Kielc. Jego osobista opowieść o pogromie kieleckim nigdy nie zawierała oznak nienawiści.Niech jego dusza spoczywa w pokoju w niebie.

6 IX 2016. Rabin Alon Goshen-Gottstein - Święta Matka Teresa - trzy lekcje dla obserwatora żydowskiego.

5 IX 2016. Spotkanie artystów z projektu "Nomada" w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Artyści tworzyć będą premierowe prace wokół budynku żydowskiej bożnicy przeniesionej z ulicy Słowackiego na Pakosz. Historia kieleckiej bożnicy, jej przenosin oraz renowacji, zainspirowała Pawła Althamera do opracowania programu merytorycznego "Nomady" wokół tematów pamięci, wędrówki i wspólnoty. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Nowa Przestrzeń Sztuki.

4 IX 2016. Shlomo Avineri o historii Polaków i Żydów:

4 IX 2016. W Warszawie trwa Festiwal Singera. Spotkanie z rabinem w Synagodze Nożyków. Dlaczego warto przyjść?

3 IX 2016. Naczelny rabin Polski Michael Schudrich: "Mówienie o tym, że nie jest jasne, kto zabił Żydów w Jedwabnem jest dla nas czymś równie blesnym jak dla Polaków kwestionowanie zbrodni katyńskiej - to oczywiste dla każdego myślącego człowieka".

2 IX 2016. Jesienna Więź: polska duma i wina.

2 IX 2016. "Sprawiedliwość społeczna. Historia idei z perspektywy dialogu między religiami". [ Konferencja ](/storage/app//media/pliki/RLS_Sprawiedliwosc spoleczna.pdf) przedstawicielstwa w Polsce Fundacji im. Róży Luksemburg - oraz Centrum Społeczności Postępowej Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie - Ec Chaim. Godz. 9:30-18:15 Centrum Konferencyjne Zielna.

2 IX 2016. Nowe prawo może powodować całkowitą autocenzurę, a w drugiej kolejności penalizację badań naukowych nad Zagładą. Dr Elżbieta Janicka badaczka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i autorka książki Festung Warschau komentuje w programie Roberta Kowalskiego Sterniczki w Krytyce Politycznej przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

1 IX 2016 Żydowscy żołnierze Września W powszechnej opinii w 1939 roku Hitlerowi przeciwstawili się wyłącznie Polacy. Tymczasem aż jedną trzecią wrześniowej armii stanowiły mniejszości narodowe, do walki stanęło m.in. 100 tysięcy Żydów. Mało o nich wiemy. Newsweek Magazyn Historia we współpracy z Fundacją Węzły Pamięci.

31 VIII 2016 Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej wybrało nowe władze. Prezesem został bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wybrano również pozostałych członków Zarządu oraz skład komisji rewizyjnej.

28 VIII 2016 74. rocznica zagłady Żydów z kieleckiego getta. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zaprasza wszystkich, którzy chcą uczcić ofiary na spotkanie przy pomniku Menora przy al. IX Wieków Kielc. (niedziela) o godz. 12.00.

21 VIII 2016. [ 74. rocznica zagłady getta w Falenicy. ](Face Book: photo.php?fbid=1240669862634405&set=gm.1430437193649622&type=3&theater) Uroczystość pod pomnikiem, godz. 18 00.

19 VIII 2016. Żaden dzień nie zmienił historii Otwocka tak bardzo jak 19 sierpnia 1942 r. [ ](Face Book: photo.php?fbid=1076396745741719&set=oa.1445007098859298&type=3&theater) "Tego dnia niemieccy oprawcy wywieźli z naszego miasta do obozu zagłady w Treblince ok. 8-10 tysięcy Żydów (blisko połowę mieszkańców). Prawdopodobnie następnego dnia zostali oni zamordowani w komorach gazowych obozu w Treblince."

11 VIII 2016. 71 lat temu miał miejsce pogrom ludności żydowskiej w Krakowie. Żydów modlących się w sobotni poranek w synagodze Kupa zaatakował tłum zgromadzony na Placu Nowym. Ataki rozprzestrzeniły się w ciągu dnia na pozostałe ulice Kazimierza.

3 VIII 2016. Uroczyste obchody 73. rocznicy buntu więźniów obozu śmierci Treblinka II.

2 VIII 2016. Zmarł kardynał Franciszek Macharski. Był jednym z prekursorów dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce. Mocno zaangażował się w rozwiązanie sporu wokół klasztoru karmelitanek w Oświęcimiu. Założył Krakowską Fundację Centrum Informacji, Spotkań, Dialogu, Wychowania i Modlitwy, która do dziś prowadzi w Oświęcimiu Centrum Dialogu i Modlitwy. Uczestniczył regularnie w wydarzeniach związanych z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim, w tym w obchodach Dnia Judaizmu w Kościele katolickim. O jego wrażliwości i zrozumieniu dla spraw społeczności żydowskiej opowiada Tadeusz Jakubowicz, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie:

2 VIII 2016. Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. 72 lata temu tego dnia Niemcy zlikwidowali tzw. obóz cygański (Zigeunerlager) w obozie Auschwitz II- Birkenau. W komorze gazowej zgładzili 2897 dzieci, kobiet i mężczyzn.

1-4 VIII 2016. Pierwsza edycja seminarium "Świadectwa Zagłady" - Akademia Letnia Żydowskiego Instytutu Historycznego,

31 VII - 5 VIII 2016. - seminarium - współczesne wyzwania wobec przywództwa religijnego. 6 VIII - 11 VIII 2016. - warsztaty dla liderów religijnych - poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania współczesności. SWEDISH THEOLOGICAL INSTITUTE, 58 Rehov HaNeviim, Jerusalem, peta@elijah- interfaith.org, tel.053-5251587. Elijah Interfaith Institute, Szkoła Letnia: "Przywództwo religijne" [ ](Face Book: Elijah.Interfaith.Institute/photos/pcb.1195107573872683/1195105367206237/?type=3&theater)

31 VII 2016. Kościoły Reformacji - Niedziela Izraela.

26 VII - 31 VII 2016. Światowe Dni Młodzieży, Kraków 2016.

"Po ŚDM: nie rozbierajmy tych mostów" - Zbigniew Nosowski, Laboratorium Więzi. "W najbliższych dniach żołnierze zaczną rozbierać pontonowe mosty zbudowane w Brzegach dla pielgrzymów ŚDM. Oby nie był to symbol tego, co zrobimy z "duchowym dotlenieniem", jakim była wizyta papieża w Polsce."

31 VII 2016. Papież spotkał się ze społecznością żydowską. [ [Więcej:]](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/1017265908386513/?type=3&theater)

29 VII 2016. Papież Franciszek w Auschwitz-Birkenau - modlitwa w ciszy. Spotkanie z 25. "Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata". [Więcej:]

Papież Franciszek do rabina Michaela Schudricha: "Módl się za mnie!"

Rabin Michael Schudrich mówi dla KAI:

ks. Manfred Deselaers, niemiecki kapłan, wiceprezes Krakowskiej Fundacji Centrum Modlitwy i Dialogu w Oświęcimiu mówi dla KAI, czym ma być zwiedzenie byłego obozu przez uczestników ŚDM.

Sekretarz KEP: milczenie papieża w Auschwitz będzie świadectwem.

"Pragnienie władzy, wielkości i siły jest rzeczą tragicznie ludzką". Pod powiekami zostanie samotna droga i samotna modlitwa mojego papieża. "Panie, miej litość nad Twoim ludem". Agnieszka Magdziak-Miszewska - "Ani nic nie powiedział, ani nie pobłogosławił?" Laboratorium Więzi, 30 VII 2016.

"Papież Franciszek w byłych obozach Auschswitz i Birkenau wygłosił jeden z najbardziej dobitnych apeli pamięci o okrucieństwie Holokaustu. Nie użył przy tym ani jednego słowa." Bogdan Białek - Reszta jest milczeniem.

27 VII 2016. Przemówienie na Wawelu: "... potrzebna jest gotowość przyjęcia ludzi uciekających od wojen i głodu..." "...istnieją [...] dwa rodzaje pamięci: dobra i zła, pozytywna i negatywna. [...] Pamięcią negatywną, jest natomiast ta, która spojrzenie umysłu i serca obsesyjnie koncentruje na złu, zwłaszcza popełnionym przez innych."

Franciszek i osiem polskich pokus - Zbigniew Nosowski Laboratorium Więzi 27 VII 2016.

23 VII 2016. Bogdan Białek - Wokół Jedwabnego: przestańmy na siebie wrzeszczeć.

22 VII 2016. Oświadczenie członków Centrum Badań nad Zagładą Żydów w związku z "trudnymi do przyjęcia, fałszującymi historię" wypowiedziami minister edukacji narodowej [ Anny Zalewskiej](Face Book: photo.php?fbid=1047827868598607&set=oa.1410220609004614&type=3&theater) i nowo wybranego prezesa IPN dr. Jarosława Szarka. 17 VII 2016. Oświadczenie IAF - Międzynarodowego Forum Abrahamicznego: Standing together in strength and compassion.

12-17 VII 2016. Żydzi i chrześcijanie, młodzi i mniej młodzi, spotkali się w Paray (Francja) na sesji spotkania i dialogu na temat miłosierdzia, prowadzonej wspólnie przez Głównego Rabina Francji Haima Korsii i francuskiego kardynała Philippe'a Barbarin.

10-13 VII 2016. ICCJ Annual Conference 2016 in Philadelphia, USA "The Dynamics of Religious Pluralism in a Changing World: The Philadelphia, United States and International Contexts" Doroczna konferencja ICCJ,](http://dnikosciola.pl/) Filadelfia, USA. "Dynamika pluralizmu religijnego w zmieniającym sie świecie: Filadelfia, USA i konteksty międzynarodowe" Lectures - Video - Gallery

10 VII 2016. [

75. rocznica pogromu w Jedwabnem.

](http://www.rp.pl/Historia/160709295-75-rocznica-pogromu-w-Jedwabnem.html) Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie zaprasza na 75 rocznicę upamiętniającą wydarzenia w Jedwabnem. Godz. 11.00 przy pomniku pomordowanych. [ Fotorelacja:](Face Book: photo.php?fbid=1047816778599716&set=oa.1410206712339337&type=3&theater) [ ](Face Book: photo.php?fbid=1047816778599716&set=oa.1410206712339337&type=3&theater) Prof. Andrzej Żbikowski: Do pogromów doszło nie tylko w Jedwabnem: Anna Karolina Kłys - "Jedwabne zaczęło się na początku lat 30-tych" Joanna Gierak-Onoszko - "Mieszkańcy Jedwabnego wolą nie pamiętać". Czy oni Boga się nie boją? - Jan T. Gross w rozmowie z Jarosławem Kuiszem i Karoliną Wigurą. Bogdan Białek - Wokół Jedwabnego: przestańmy na siebie wrzeszczeć. Rewizjoniści polskiego wstydu. Śledztwo w sprawie zbrodni w Jedwabnem, Wojciech Czuchnowski Gazeta Wyborcza 19.07.2016

Radziłów, Wąsosz, Szczuczyn - obchody [ fotorelacja:](Face Book: photo.php?fbid=1047827868598607&set=oa.1410220609004614&type=3&theater)

"Jedwabne to fakt historyczny, w którym doszło do wielu nieporozumień i bardzo tendencyjnych opinii" ... "Dramatyczna sytuacja, która miała miejsce w Jedwabnem, jest kontrowersyjna." - powiedziała w "Kropce nad i" minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Przyszły szef IPN o mordzie w Jedwabnem: "Wykonawcą tej zbrodni byli Niemcy".

Muzeum Holocaustu w USA reaguje na słowa minister Zalewskiej o Jedwabnem. Prosi prezydenta Dudę o pomoc. [więcej:]

Sąsiedzi na Litwie. Kto zabił 200 tys. litewskich Żydów? Rozmowa z Rutą Vanagaite, autorką książki "Nasi".

10 VII 2016. Joseph H.H. Weiler - "Wasza Świątobliwość, chciałbym odpowiedzieć na Twoje pytanie: Europo, co się z Tobą stało, które jest proste i bezpośrednie – w stylu, do którego już nas zdążyłeś przyzwyczaić...." - żydowski prawnik, Człowiek Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odpowiada papieżowi Franciszkowi. /rp.pl/

8 VII 2016. Ukazała się JEDNOTA nr 2/2016 - czytelnicy znajdą tu m.in.: blok artykułów o różnych aspektach twórczości i działalności Pawła Hulki- Laskowskiego, refleksje nad konwersją, rozważania o sakramencie Wieczerzy Pańskiej, recenzję encyklopedii ekumenizmu, a także omówienie propozycji oświadczenia ewangelicko-reformowanego na temat "Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu". Piotr Dudkiewicz: Wobec antysemityzmu. O moralnym sprzeciwie Hulki wobec antysemityzmu.

7 VII 2016. 70 lat po pogromie kieleckim: spotkanie z Mają Wolny, autorką powieści "Czarne liście" (wydawnictwo "Czarna Owca) . Czytelnia Muzeum POLIN, godz 18 00, wstęp wolny.

2-4 VII 2016. Kielce,

OBCHODY 70. ROCZNICY POGROMU.

[ ](Face Book: photo.php?fbid=1043537949027599&set=oa.1404673912892617&type=3&theater) Przemówienie Bogdana Białka w 70. rocznicę pogromu kieleckiego. - Zbigniew Nosowski - "Pogrom kielecki i pedagogika sumienia", Laboratorium Więzi. - Bogdan Białek - "Dramat wydarzeń na Plantach polegał też na tym, że inni siedzieli cicho" - rozmowa. - Władysław Bartoszewski [ o pogromie kieleckim.](Face Book: pawellkulig/videos/1120361737986584/) - "Pogrom kielecki nie był ani pierwszym, ani ostatnim w tużpowojennej Polsce" - rozmowa z dr Aliną Całą. - Henryk Błaszczyk milczał przez 50 lat. Dopiero w 1996 roku zdecydował się opowiedzieć przed kamerą o tym, co pozostało mu w pamięci z tamtych wydarzeń. - O pogromie kieleckim mówi Bogdan Białek z Michałem Jaskulskim - twórcą filmu "Przy Planty 7/9”" i dr. Ryszardem Śmietanka-Kruszelnickim - IPN Kielce. godz. 21.30 audycja Jana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać" (Program I TVP) - Rzeczpospolita PlusMinus, 2-3 VII 2016, temat numeru: 70. rocznica pogromu kieleckiego. POLAK ANTYSEMITA? /rp.pl/ - Marcin Urynowicz, historyk "Kieleckie puzzle" - "Inicjatorem pogromu w Kielcach w 1946. były milicja i wojsko". Ponadto: Maciej Urbanowski "Paradoksy żydożerców" , Filip Memches "Zofia Kossak - antysemitka konsekwentna", Bogusław Chrabota "Ławka sprawiedliwych".

2 VII 2016. KIELECKA PREMIERA FILMU „PRZY PLANTY7/9” Kino "Fenomen" Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (ul. Ściegiennego 2) . Realizacja: Michał Jaskulski i Larry Loewinger, produkcja: USA/Polska.

3 VII 2016. Kielce, GŁÓWNE OBCHODY 70. ROCZNICY POGROMU. Podsumowanie obchodów:

4 VII 2016. Uroczysty koncert w 70. rocznicę pogromu kieleckiego w wykonaniu SINFONII VARSOVII pod batutą Maestro Jerzego Maksymiuka. Repertuar: Jerzy Maksymiuk: Lament serca Kielcom in memoriam; Dymitr Szostakowicz: Symfonia kameralna; Samuel Barber: Adagio na smyczki. Koncert poprzedzi uroczystość wręczenia Jego Ekscelencji ks. bp. Mieczysławowi Cisło wyróżnienia Vir Bonus przyznawanego przez Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w uznaniu wyjątkowośści postaci i dzieła życia. Ksiądz Biskup jest przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem Konferencji Episkopatu Polski. Kieleckie Centrum Kultury (pl. Moniuszki 2B), godz. 18.00.

3 VII 2016. [ Żyd, Żydówka, żydowskie. Inny w języku.](Face Book: events/1557848951177847/) "W ostatnich latach obserwujemy odradzającą się społeczność żydowską w Polsce oraz niesłabnące zainteresowanie kulturą i historią polskich Żydów. Jednocześnie, coraz częściej dochodzi do głosu mowa nienawiści. W stosunkach społecznych widoczniejsze stają się natomiast przemoc i wykluczenie tego, co postrzegane jako Inne. Chcemy zastanowić się nad znaczeniami, sposobami obrazowania i użycia słów Żyd, Żydówka, żydowskie we współczesnej Polsce. Jaki obraz społeczności żydowskiej kreują podręczniki szkolne? Kim jest Inny? Jak mówić, by nie dyskryminować?" Wydarzenie jest częścią obchodów 70. jubileuszu miesięcznika Znak oraz towarzyszy 26. Festiwalowi Kultury Żydowskiej w Krakowie.

2 VII 2016. Zmarł Elie Wiesel, twórca pojęcia "Holocaust", laureat pokojowej Nagrody Nobla 1986.

1 VII 2016. Nowa inicjatywa: "Latynoamerykańskie Centrum Studiów, Dialogu i Spotkań Judaizmu i Islamu"

30 VI 2016.

"Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc

o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie [...] o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście" (Hbr 13,2-3).

Polskie Kościoły apelują pomóżmy uchodźcom! Przesłanie: Pomóżmy uchodźcom, wesprzyjmy biskupów - Bartosz Bartosik, Laboratorium Więzi. Więcej: kard. Veglio: Europa jest zamknięta. (lg/ rv) Oświadczenia w sprawie uchodźców.

27 VI 2016. "Białystok pamięta. - 75 lat temu ponad 2 tysiące mieszkańców Białegostoku wyznania mojżeszowego Niemcy spędzili do Wielkiej Synagogi. Bożnicę zamknięto i podpalono, dziś upamiętnia to pomnik, o którym wciąż nie wiedzą nawet wszyscy białostoczanie. Okazją do przypomnienia tej tragedii, która była początkiem zagłady społeczności żydowskiej, będą większe niż zazwyczaj obchody rocznicy z kilkoma wydarzeniami kulturalnymi..." Szymon Datner tak relacjonuje przebieg tego tragicznego dnia:

25 VI - 3 VII 2016. Kraków, 26. Festiwal Kultury Żydowskiej.

16-27 VI 2016. Święty i Wielki Sobór Wszechprawosławny , Akademia Prawosławna na Krecie.

[ Emblem of the Ecumenical Patriarch of Constantinople Bartholomew
I](https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEmblem_of_the_Ecumenical_Patriarch_of_Constantinople_Bartholomew_I.svg "By Zografos 07 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons") 10 VI 2016. niepewność, czy planowany Sobór ostatecznie dojdzie do skutku. Antoine Arjakovsky Ocalić sobór przed katastrofą. Więź 1 (663) 2016. Wypowiedź kościoła serbskiego. 15 VI 2016. Serbski Kościół prawosławny oficjalnie potwierdza swój udział: "Conciliarity on the Light of Day" - Bp Maxim (Vasiljevic) dla "Politiki". DEON - "Kościół prawosławny na świecie rozpocznie na Krecie historyczny ruch ku jedności": Konstantynopolitański Patriarchat Ekumeniczny. Kościoły prawosławne. [więcej:] Sobór Wszechprawosławny jednak zwołany /TP, 20 VI 2016/ Pierwszy dzień obrad - relacja: Drugi dzień obrad - relacja: Biuletyny soborowe: Koniec Soboru Wszechprawosławnego /Idziemy, 27 VI 2016/ Sobór w mediach społecznościowych: Oficjalne dokumenty: Jakie zmiany po Soborze Panprawosławnym - rozmowa z prof. Michałem Klingerem. /29VI2016., Radio Tokfm, archiwum./ Michał Klinger - Sobór globalny, choć lokalny. (Laboratorium Więzi, 18 VI 2016./. Natallia Vasilevich - The Holy and Great Council of the Orthodox Church and LGBTQI issues. June 27, 2016.

11 VI 2016. Mastercourse Interreligious Dialogue in Austria New mastercourse (part-time) on "Interreligious Dialogue: Encounter of Jews, Christians and Muslims" (MA) at Danube University Krems near Vienna which will start in November: Interreligio¨ser Dialog Krems 2016-2018.

8 VI 2016. Uroczysta promocja książki "Jan Karski - świadek, emisariusz, człowiek" wydaną przez Towarzystwo Naukowe KUL. Wprowadzenie prof. dr hab. Jacek Żurek (KUL) i Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Mówić będą red. Marian Turski ("Polityka"), Bogdan Białek i ks. prof. dr hab. Alfred Wierzbicki (KUL). Instytut Kultury Spotkania i Dialogu (ul. Planty 7), godz. 17.00.

7 VI 2016. Bp Rafał Markowski nowym przewodniczącym Rady ds. Dialogu Religijnego oraz Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem

7 VI 2016. O pogromie kieleckim mówi Bogdan Białek z Michałem Jaskulskim – twórcą filmu "Przy Planty 7/9”" i dr. Ryszardem Śmietanka- Kruszelnickim - IPN Kielce. Podczas programu emisja fragmentów filmu "Przy Planty 7/9". godz. 21.30 audycja Jana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać" (Program I TVP)

7 VI 2016. Nieznani sprawcy zdewastowali żydowski cmentarz w Kutnie.

6 VI 2016. Kolejne spotkanie z red. Haliną Bortnowską i prof. Stanisławem Krajewskim, cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" Muzeum Polin, godz. 18.00, temat: Czy można kalać własne gniazdo?. Co to znaczy kalać własne gniazdo? Gość specjalny - historyk, prof. Andrzej Friszke. Materiały:

31 V 2016. Żydowskie spotkanie z hinduizmem - wywiad z rabinem Alonem Goshen-Gottsteinem założycielem i dyrektorem Elijah Interfaith Institute w Jerozolimie, Człowiekiem Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Więcej: Jak zostać liderem dialogu międzyreligijnego?

31 V 2016. "Świadomość historyczna a edukacja demokratyczna – W jaki sposób niemieckie szkoły uczą o Holokauście?". ŻIH , godz. 11 00. Porównaj: Stracone szanse? Wpływ polskiej edukacji o Zagładzie na postawy wobec Żydów. Ponadto: Robert Szuchta i Piotr Trojański "Jak uczyć o Holokauście" - Poradnik metodyczny do nauczania o Holokauście w ramach przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole. / Ośrodek Rozwuju Edukacji/ "Jak uczyć o Auschwitz i Holokauście" - materiały dydaktyczne dla nauczycieli. "Obojętność boli" - program edukacyjny. Scenariusze edukacyjne o Sprawiedliwych wśśród Narodów Świata - Centrum Inicjatyw UNESCO we współpracy z partnerami z Polski. Więcej:

30 V 2016. XXIV DEBATA TISCHNEROWSKA: [ Pamięć i zapomnienie.](Face Book: events/1326952420654007/) Warszawa, UW, godz.18 00.

29 V 2016. Calość nagrania z kieleckiej konferencji "Duchowe wymiary przebaczenia":

20 V 2016. Kinoteka w Warszawie - światowa prapremiera filmu dokumentalnego "Przy Planty 7/9 (Bogdan's Journey)" w reżyserii Michała Jaskulskiego i Lawrence'a Loewingera.

20 V 2016. Film "Być Żydem w Polsce". Po pokazie spotkanie z bohaterem filmu Marianem Marzyńskim i reżyserem Jackiem Pałasińskim. Prowadzenie - Jarosław Skulski. Kielce, Instytutu Kultury Spotkania i Dialogu (ul. Planty 7), 18 00.

19 V 2016. Nasz film jest o poszukiwaniu prawdy, o leczeniu ran i o pojednaniu - mówi w Trójce Lawrence Loewinger, jeden ze współreżyserów filmu dokumentalnego pt. "Przy Planty 7/9".

18 V 2016. "Czym jest Rada Chrześcijan i Żydów" - Małgorzata Burzyńska, rozmawia ze Stanisławem Krajewskim i Bogdanem Białkiem, współprzewodniczącymi Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Godz. 6.30, II program TVP.

13 V 2016. "Jan Karski świadek, emisariusz, człowiek." - spotkanie w Trybunale Koronnym w Lublinie. Zaproszenie:

13 V 2016. Klasztor Pallotynów na Karczówce, Kielce - trzydniowe spotkania medytacyjne chrześcijan i Żydów, drugie spotkanie w intencji pokoju organizowane przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego. Pierwsze z udziałem chrześcijan i buddystów odbyło się w marcu br. Biorą udział rabin Rami M. Shapiro (jeden z czołowych przedstawicieli współczesnego amerykańskiego judaizmu, kieruje One River Foundation i wykłada w Middle Tennessee State University) i ks. dr Jacek Prusak (jezuita, psycholog i psychoterapeuta). (KAI) Wieczorem rabin Rami Shapiro otworzył Szabat.

12 V 2016. Duch Asyżu - spotkanie: "Niewysłowione imię Boga: mistyczny humanizm Abrahama Heschela". Goście: rabin Rami M. Shapiro i Krzysztof Dorosz, prowadzenie - Bogdan Białek. Warszawa, Centrum Myśli Jana Pawła II, ul Foksal 11

12 V 2016. Dr Karolina Szymaniak została laureatką Nagrody Historycznej 2016 przyznawanej przez tygodnik "Polityka" za opracowanie i tłumaczenie "Pism z getta warszawskiego" Racheli Auerbach wydanych przez Żydowski Instytut Historyczny.

10 V 2016. Instytut Kultury Spotkania i Dialogu - uroczystość wręczenia Nagrody im. Hanny Goldszajd i Dawidka Rubinowicza pani Danucie Gajek, nauczycielce języka polskiego z Chmielnika.

9 V 2016 Wręczenie dyplomu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Człowiek Pojednania" rabinowi Abrahamowi Skorce, przyjacielowi papieża Franciszka, podczas części drugiej konferencji "Pamięć-Dialog-Pojednanie", "Duchowy wymiary przebaczenia", w 70. rocznicę pogromu kieleckiego. Pokaz roboczej wersji pełnometrażowego filmu dokumentalnego opowiadającego o pogromie kieleckim oraz drodze do pojednania "Przy Planty 7/9" (tytuł angielski "Bogdan's Journey") - opis. Kielce, Teatr Dramatyczny im. Stefana Żeromskiego. Zaproszenie: Magda Macińska - refleksja:

Konferencja z udziałem autorytetów zaangażowanych w dialog chrześcijańsko- żydowski jest wprowadzeniem do obchodów 70. rocznicy pogromu kieleckiego. Program. Pierwsza częśść - relacja: transmisja: i druga część - media, relacja z migawkami filmowymi i fotorelacja i zapis wideo:

List od przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abpa Stanisława Gądeckiego:

Komunikat z konferencji: Rabin Abraham Skórka Człowiekiem Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. / "Spotkania w Dialogu"./

"Chciałbym wyrazić swoją wdzięczność przewodniczącym i wszystkim członkom Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów za ten wielki zaszczyt. Kiedy napisałem o tym dziś do papieża Franciszka, odpisał, co następuje:"Odnośnie tego, co napisałeś mi dziś na temat Kielc, zawsze będę po stronie przebaczenia i pojednania. Otwarte rany to nic dobrego, i mogą prowadzić do dalszych zakażeń. Ale kiedy się zasklepią, zostają jedynie blizny, które, z czasem, stają się integralną pozostałością w naszej historii. Dziękuję Ci za to, co robisz dla pojednania." Drodzy moi przyjaciele, Papież dziękuje Wam za wasze oddanie wartościom Biblii, z przesłaniem miłości, sprawiedliwości i równości, nauczanych przez wszystkich Proroków, byście budowali nową rzeczywistość na tej ziemi."

9 V 2016. "Rytuały niewiedzy. Reprezentacje Zagłady a odmowa konfrontacji z rzeczywistością w Polsce." Redakcja Krytyki Politycznej, ul. Foksal 16 p. II, Warszawa. Dyskutują: Przemysław Czapliński, Jan Tomasz Gross, Elżbieta Janicka, Małgorzata Sikorska-Miszczuk. Moderatorka: Anna Zeidler-Janiszewska.

5-7 V 2016. Historia przed pamięcią 2 - konferencja. Instytut Kultury Polskiej UW.

4/5 V 2016. Jom ha-Szoa - Dzień Pamięci o Ofiarach Zagłady. Marsz Żywych "drogą śmierci", by uczcić pamięć ofiar Holocaustu: List wysłany z piekła.

30 IV/1 V 2016. Chrześcijanie Kościołów Wschodnich obchodzą Wielkanoc

22/23-30 IV 2016. "Dlaczego ta noc różni się od wszystkich innych nocy ?"

 • pierwsza noc sederowa. Żydzi świętują Pesach. Zaczyna się z zachodem słońca w piątek, 22 kwietnia, a kończy o zmroku w sobotę, 30 kwietnia.

"W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam serdeczne życzenia z okazji święta Paschy. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, który wyprowadził Izraela z niewoli egipskiej niech otacza Naród Wybrany Swym błogosławieństwem" - napisał Przewodniczący Episkopatu.

29 IV 2016. Nowy serwis internetowy Laboratorium WIĘZI, w nim: Stanisław Krajewski "Żydzi i katolicy o uchodźcach", "Wbrew trudnej historii Kościół katolicki jest obecnie jednym z najlepszych sojuszników dla Żydów. I nie wydaje się to koniunkturalne."

28 IV 2016. Wisdom Newsletter - "Prayer, Art and Awards". Aktualności z Międzyreligijnego Instytutu Eljasza w Jerozolimie Alona Goshen-Gottsteina, Człowieka Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów (2009). Elijah's Contribution to Peace in Jerusalem, “Art of Living” Event, March 2016, Rabbi David Rosen Receives Major Award, Elijah Leaders Making an Impact, Elijah Summer School now Taking Enrollments

26 IV 2016. "Jak być przyzwoitym w nieprzyzwoitym świecie". Debata poświęcona Władysławowi Bartoszewskiemu w pierwszą rocznicę śmierci. Zapraszają: Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Polski PEN Club i Teatr Polski im. A. Szyfmana. Wprowadzają: prof. Monika Płatek i prof. Stanisław Obirek. Prowadzenie Iwona Smolka, wiceprezes PEN Clubu. Teatr Polski, godz. 17.45, wejście od ul. Sewerynów.

25 IV 2016. Pamięć-Dialog-Pojednanie część pierwsza: "Przemiany przeszłości", "Co wiemy o pogromie kieleckim i jak o nim rozmawiamy". Instytut Kultury Spotkania i Dialogu ul. Planty 7/9, Kielce. Transmisja na żywo godz. 16.00

25 IV 2016. "Homoseksualizm w Biblii i we współczesności?" Muzeum POLIN "Uwierzyć w Muzeum" Spotkania o współczesności, wychodzące od czytań biblijnych. Dyskusję prowadzą: Redaktor Halina Bortnowska Profesor Stanisław Krajewski Gość specjalny: Prof. Ireneusz Krzemiński.

22 IV 2016. List Bogdana Białka współprzewodniczącego Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów do abp. Stanisława Gądeckiego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski wysłany 18 IV 2016 w związku z nacjonalistycznymi manifestacjami w polskich świątyniach i wypowiedzią ks. Międlara. Podobne listy Bogdan Białek wysłał do abp. Edwarda Ozorowskiego metropolity białostockiego oraz nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Celestine Migliore.

19 IV 2016. 73. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim. Film edukacyjny i multimedialny reportaż o warszawskim getcie i jego zagładzie. " ...przesłanie "żydowskich bojowników", którzy sprzeciwiali się "dyskryminacji ze względu na pochodzenie" i "deptaniu ludzkiej godności" jest nadal aktualne. [...] - Antysemityzm jest skierowany nie tylko przeciwko Żydom, ale także na kluczowe wartości każdego demokratycznego społeczeństwa" - powiedziała Hanna Gronkiewicz- Waltz prezydent Warszawy. Więcej - ŻIH.

19 IV 2016. [ Uroczyste odsłonięcie tablicy](Face Book: photo.php?fbid=990814754299919&set=gm.1336675203025822&type=3&theater) poświęconej Raulowi Wallenbergowi z okazji nadania ulicy jego imienia.

18 IV 2016. Pokaz filmu "Tora i miecz" w reżyserii Anny Ciałowicz i Roberta Kaczmarka.

17 IV 2016. Przed kolejną rocznicą wybuchu powstania w Getcie Warszawskim

 • coroczny [ marsz modlitwy](Face Book: photo.php?fbid=998686863512708&set=oa.1346272872066055&type=3&theater) organizowany przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów. Początek 16.00, przy pomniku Bohaterów Getta.

16 IV 2016. "Sprofanowaniem kościoła" nazwał wpuszczenie działaczy ONR do katedry ks. Andrzej Luter , publicysta "Więzi". "Zgroza. Czy mógłbym być księdzem w takim Kościele, jaki zaprezentował się nam dzisiaj w Białymstoku? Nie". Adam Szostkiewicz , publicysta "Polityki", napisał na blogu: "Wpuszczenie oenerowców, by tam wystawili swoje poczty sztandarowe, oznacza, że Kościół w Białymstoku odrzuca posoborowe nauki papieży od Jana XXIII przez Jana Pawła II po Franciszka". Obchody 82 lat Obozu Narodowo-Radykalnego odbyły się w sobotę w Białymstoku. Przyjechało kilkuset nacjonalistów. W katedrze kazanie pełne ksenofobicznych haseł wygłosił ks. Jacek Międlar. Abp Gądecki: Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i gospodarz niedawnych obchodów rocznicy Chrztu Polski wyrażam zdecydowaną dezaprobatę dla wykorzystywania świątyni do głoszenia poglądów obcych wierze chrześcijańskiej. Ks Jacek Międlar CM otrzymał 19 kwietnia całkowity zakaz jakichkolwiek wystąpień publicznych

15-16 IV 2016. "Wydarzenie "Pamiętaj z nami" to święto trzech dbających o pamięć o czasach II wojny światowej oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: ul. Pomorska 2 / Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Apteka pod Orłem / Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Fabryka Schindlera oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Tworzą one Trasę Pamięci."

13 IV 2016. 30. rocznica historycznej wizyty Jana Pawła II w synagodze w Rzymie. "To, co się wtedy zdarzyło, dało początek marzeniom - zrealizowanym szybciej, niż mogliśmy przypuszczać." - Barbara Sułek-Kowalska.](https://internationalforgiveness.com/Jerusalem- Conference.htm)

13 IV 2016. "Byliśmy, jesteśmy, będziemy." Film i wystawa czasowa prezentowana w oddziale Muzeum Historycznego Krakowa w Starej Synagodze. Wypowiedzi dawnych i obecnych przedstawicieli społeczności żydowskiej Krakowa.

10 IV 2016. Polscy Żydzi wzięli udział w ceremoniach ku czci rozstrzelanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz ofiar katastrofy w Smoleńsku.

10 IV 2016. "Dlatego Cię błagam - złu się nie poddawaj. / Nie bój się być sobą, o swą godność walczyć / i dobro ocalać... / Tylko, czy wytrzymasz taką próbę losu?" - ks. Roman Indrzejczyk. 6. rocznica katastrofy samolotu prezydenckiego lecącego uczcić 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Wśród ofiar znajdował się ksiądz Roman, kapelan prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. /Miesiąc z ks. Romanem Indrzejczykiem - Laboratorium Więzi./

9 IV 2016. "Pewnego razu na Kazimierzu." Właśnie kończy się wystawa Richarda Tuschmana w nowojorskiej Klompching Gallery, na której zaprezentowane zostały niezwykłe fotograficzne rekonstrukcje scen z życia polskich Żydów mieszkających w latach 30. ubiegłego wieku na krakowskim Kazimierzu.

7 IV 2016. [ "Co nam po miłosierdziu?"](Face Book: photo.php?fbid=1163705080307991&set=gm.1337874306239245&type=3&theater) Spotkanie I: Czy my wiemy, co to znaczy? O duchowym wymiarze miełosierdzia. Goście: rabin Michael Schudrich i o. Paweł Kozacki OP. Centrum JPII. Warszawa.

7 IV 2016. "Inny" w żydowskiej i katolickiej tradycji: uchodźcy w obecnym świecie. 23. Spotkanie Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. Deklaracja. Tekst przemówienia abp. Stanisława Gądeckiego. Kard. Koch: "Żydzi i chrześcijanie powinni działać na rzecz pokoju". Rabin Polski Michael Schudrich: Relacje z Kościołem w Polsce są przykładem". [ Więcej:] Stanisław Krajewski "Żydzi i katolicy o uchodźcach", "Wbrew trudnej historii Kościół katolicki jest obecnie jednym z najlepszych sojuszników dla Żydów. I nie wydaje się to koniunkturalne."

7 IV 2016. Uroczystość wręczenia odznaczeń From the Depths. Warszawskie ZOO, 15:00-16:30. "To właśnie w tym miejscu w latach 1943-1945 Państwo Antonina oraz Jan Żabińscy uratowali ponad 300 Żydów z warszawskiego ghetta. Specjalna nagroda międzynarodowej organizacji From the Depths im. Antoniny i Jana Żabińskich zostanie przyznana Polakom, którzy ze względów formalnych nigdy nie otrzymali wyróżnienia od Yad Vashem. Nagroda zostanie wręczona po raz pierwszy i jest zaplanowana jako wydarzenie cykliczne odbywające się co roku. Gośćmi zaproszonymi na wydarzenie będą Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, Przedstawiciele Episkopatu Polski oraz Rabini z Polski i Izraela, przedstawiciele Rządu Polski, Izraela, Wielkiej Brytanii, polscy oraz międzynarodowi parlamentarzyści, przedstawiciele Ambasad w Polsce, przedstawiciele władz lokalnych oraz organizacje pozarządowe."

30 III 2016. "Świat utracony. Żydzi polscy" Album Leszka Dulika i Konrada Zielińskiego. Boni Libri i Żydowski Instytut Historyczny. Paweł Śpiewak "Ile tych pięknych kobiet zginęło"- Wywiad.

30 III 2016. Ulmowie: polscy sprawiedliwi. Dlaczego Józef i Wiktoria Ulmowie zaryzykowali życiem swoim i dzieci? Jakimi motywami kierowali się inni Polacy pomagający Żydom? Jak upamiętnić dziś ich ofiarę? Specjalny dodatek historyczny "Tygodnika Powszechnego".

29 III 2016. 18.00. Promocja książki "Szeroko otwierał drzwi Kościoła" ks. Alfreda Wierzbickiego ("Gaudium" 2016), Kościół Środowisk Twórczych, Plac Teatralny, Warszawa. Rozmowa o Arcybiskupie Życińskim, jego wizji Kościoła otwartego i jej aktualności dziś.

25 III 2016. "Co roku od osiemnastu lat 17 stycznia obchodzony jest Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej, jak i sama Rada nie uczestniczą w nim oficjalnie i nie prowadzą oficjalnego dialogu z Żydami. Czy i jak Kościoły oraz PRE powinny angażować się w regularny dialog i relacje z Żydami? Czy jest potrzeba takiego zaangażowania? Specjalnie dla JEDNOTY komentują przedstawiciele trzech wyznań." /Jednota NR 1/2016, ss. 11–14/

25 III 2016. Wielki Czwartek, papież Franciszek podczas mszy Wieczerzy Pańskiej odprawianej przed ośrodkiem dla uchodźców pod Rzymem umył nogi czterem katolikom z Nigerii, trzem prawosławnym Koptyjkom z Etiopii, jednemu hinduiście, trzem muzułmanom z Syrii, Pakistanu i Mali oraz katoliczce z Włoch.

24 III 2016. Żydzi świętują Purim, a rzymscy katolicy rozpoczynają Triduum Paschalne, przygotowując się podobnie jak protestanci do Niedzieli Wielkanocnej. Specjalne wydanie dominikańskiego miesięcznika "W drodze" na Wielkanoc: Danuta Piekarz - "Przewodnik liturgiczny", "Jutro ma być teraz" - z Michaelem Schudrichem, naczelnym rabinem Polski rozmawia Roman Bielecki OP.

23 III 2016. Ks. Adam Boniecki "W Ziemi Świętej" (Biblioteka Tygodnika Powszechnego, Tom VIII, Kraków 2016) - najlepsza lektura na Wielkanoc - Osobisty, bogato ilustrowany przewodnik po Izraelu i Palestynie ks. Adama Bonieckiego, napisany we współpracy z Karoliną Przewrocką. "O relacjach chrześcijansko-żydowskich opowiadał nam natomiast o. Marcel Dubois, profesor filozofii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. [...] Byliśmy też w nieoficjalnym ośrodku dialogu żydowsko-palestyńskiego, który określano jako "dom Rity", od imienia jego wspaniałej animatorki."

21 III 2016. W jednej ze szkół na poznańskich Jeżycach ksiądz Radosław Rakowski zaprosił do prowadzenia rekolekcji muzułmańskiego imama i żydowskiego rabina.

19 III 2016. Teren obozu w Brzezince - ks. Manfred Deselaers poprowadził Drogę Krzyżową. Początek o godz. 14.00, w pobliżu bramy wejściowej.

17 III 2016. Muzeum Polaków Ratujących Żydów im Rodziny Ulmów w Markowej koło Łańcuta na Podkarpaciu zostało oficjalnie otwarte.

13 III 2016. 73. ROCZNICA LIKWIDACJI GETTA KRAKOWSKIEGO - MARSZ PAMIĘCI Jak co roku [ spotykamy się na Placu Bohaterów Getta,](Face Book: events/1519988591631385/) aby uczcić pamięć pomordowanych krakowskich Żydów i aby przejść na teren byłego obozu KL Płaszów

 • drogą, która dla wielu Żydów była drogą ku śmierci.

13 III 2016. X Zjazd Gnieźnieński: sesja - "Chrześcijanie w oczach innych": udział wzięli prof. Stanisław Krajewski, żydowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Andrzej Saramowicz, współprzewodniczący ze strony muzułmańskiej Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

11-13 III 2016. X Zjazd Gnieźnieński - rozpoczął się odśpiewaniem Bogurodzicy i modlitwą duchownych: katolickiego, prawosławnego i ewangelickiego. Uczestników witał Prymas Polski abp Wojciech Polak. "Trzeba nam, chrześcijanom, cierpliwie powracać do tego źródła i przywracać, w słusznym dialogu z innymi tradycjami i kulturami, tę fundamentalną więź Europy i chrześcijaństwa. Do tego duchowego procesu odwołuje się postulat odnowy ujęty w haśle tegorocznego Zjazdu: Europa nowych początków." Obecnych w auli gnieźnieńskiego I LO witała także Marta Titaniec, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X Zjazdu Gnieźnieńskiego, członkini Zarządu Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. W nawiązaniu do hasła kongresu "Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa" mówiła: "Każdy z nas potrzebuje nowego początku, by móc znaleźć nadzieję i siłę do dalszej drogi. Kościół potrzebuje nowego początku, którego symbolem są otwarte drzwi Wieczernika. Polska potrzebuje nowego początku, któremu na imię pojednanie. Europa potrzebuje nowego początku, powrotu do swoich chrześcijańskich korzeni".

7 III 2016. Recenzja książki Timoty'ego Snydera pt. Czarna ziemia pióra Jana Grabowskiego. /Zagłada Żydów. Studia i Materiały, vol. 11, R. 2015, ss. 726-733/

6 III 2016. Uroczyste wręczenie Nagrody im. Ks. Romana Indrzejczyka, przyznawanej chrześcijańskim osobom konsekrowanym, które swoją działalnością i postawą przyczyniły się do rozwoju dialogu i współpracy chrześcijańsko- żydowskiej i polsko-żydowskiej. która w tym roku została przyznana księdzu Henrykowi Paprockiemu z Kościoła prawosławnego. Cerkiew przy ul. Lelechowskiej 5 (blisko Pl. Narutowicza). Początek nabożeństwa – godz. 10.00, a uroczystości 11.30. "Ksiądz Henryk Paprocki od wielu lat współuczestniczy w cyklu programów telewizyjnych, m. in. Szma Israel, w których wraz z rabinem Symchą Kellerem czy naczelnym rabinem Polski Michaelem Schudrichem prowadzi bardzo owocny, żywy i otwarty dialog chrześcijańsko-żydowski, tworząc wzorzec dla poszukujących porozumienia w duchu wzajemnego szacunku i uznania odrębności."

4 III 2016. Wręczenie nagrody im. ks. Stanisława Musiała dla zasłużonych dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego za rok 2015. Za twórczość w duchu dialogu nagrodzony został prof. Jan M. Małecki, a za działalność społeczną prof. Aleksander Skotnicki. Nagrodę ustanowił Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze".

27 II i 19 III 2016. godz.10.00-17.00. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Syjonu (Notre Dame de Sion), Biblijny Dzień Pustyni, rekolekcje wielkopostne o Tajemnicy MIŁOSIERDZIA BOŻEGO w żydowskiej i chrześcijańskiej Tradycji "BO JEGO MIŁOSIERDZIE NA WIEKI" Ps 136[135]

25 II 2016. "SYN SZAWŁA - SACRUM VS ARCYDZIEŁO? Dyskusja w przededniu ceremonii wręczenia Oscarów o filmie László Nemesa, nominowanym do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej w kategorii "Najlepszy film nieanglojęzyczny", rozmawiać będą Tadeusz Sobolewski (krytyk filmowy), Paweł Sawicki (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau) oraz profesor Paweł Śpiewak, dyrektor ŻIH, prowadzenie Anna Kaplińska. ŻIH, ul. Tłomackie 3/5, 18:00.

22 II 2016. "Nieugiętość moralna" - kolejne spotkanie prowadzone przez Halinę Bortnowską i Stanisława Krajewskiego w Muzeum POLIN, tym razem z udziałem Ludwiki i Henryka Wujców. Godz. 18.

16 II 2016. Prof. Jan M. Małecki i prof. Aleksander Skotnicki zostali laureatami Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2015.

16 II 2016. Warszawa, ŻIH, seminarium "Oświecenie w ujęciu filozofii Theodora W. Adorno i Maksa Horkheimera. Spór o kulturowe źródła Zagłady". Godz. 11 00.

12 II 2016. 18.00, Kielce, Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego ul. Planty 7 - "Maluj, co widzisz." wernisaż wystawy rysunków Helgi Hoškovej-Weissovej, jedyne świadectwo dokumentujące życie codzienne w obozie w Terezinie.

10-11 II 2016. Konferencja naukowa w 5. rocznicę śmierci abp. Józefa Życińskiego.

8 II 2016. Jeszcze przez tydzień można zapisać się na pierwszą edycję podyplomowych studiów "Relacje chrześcijańsko- żydowskie". Studia podyplomowe, 3 semestry. Pierwsza edycja, rok akademicki 2016/2017. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny, Instytut Teologii Fundamentalnej, Ekumenii i Dialogu. Więcej: Manfred Deselaers - RELACJE CHRZEŚCIJAŃSKO- ŻYDOWSKIE,

6 II 2016. "Od dwóch tygodni słowo "Nasi" jest najpopularniejszym słowem na Litwie. "Nasi" to tytuł książki, która ukazała się w przededniu Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu i prezentuje rozmowy ze świadkami i sprawcami zagłady litewskich Żydów."

5 II 2016. Fabryka Schindlera oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, wystawa "Walczące Miasto 1939-1945". Spotkanie z Jackiem Dobrowolskim, synem szefa krakowskiej "Żegoty": "Stanisław Wincenty Dobrowolski i działacze krakowskiej Rady Pomocy Żydom w latach okupacji niemieckiej".

31 I 2016. Wisdom Newsletter - World Religious Leaders Reflect on Nostra Aetate. Wiadomość nadesłana z Jerozolimy, z Elijah Interfaith Institute prowadzonego przez rabina Alona Goshen- Gottsteina , Człowieka Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów.

28 I 2016. Sześć nowych sióstr przyjęło śluby w zgromadzeniu Sióstr Matki Bożej z Syjonu, aktywnie angażującym się w dialog chrześcijańsko- żydowski. Relacja

28 I 2016. "Dużo wiedziałem o Holokauście wcześniej, ale to, że brałem udział w tym filmie, pozwoliło mi zmienić trochę opinię na temat ludzi. Może jestem bardziej tolerancyjny." - Jerzy Walczak zagrał rabina Frankla w nominowanym do Oscara filmie "Syn Szawła".

27 stycznia 2016. Światło Pamięci na Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, ustanowiony w 2005. decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rocznica wyzwolenia więźniów obozu Auschwitz-Birkenau.

25-29.I.2016. Zakład Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu. (en)

Upamiętnieniamy Żydów, naszych współobywateli i sąsiadów ( *)

18-25.I.2016. U chrześcijan - Tydzień Modlitwy o Jedność. Kościoły o uchodźcach. Wspólny list sekretarzy generalnych Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich oraz Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie w sprawie sytuacji uchodźców w Europie Stanowisko Rady Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie w sprawie europejskiego kryzysu migracyjnego

17.I.2016. Franciszek odwiedził rzymską synagogę. [Więcej:]

17.I.2016. XIX Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.

14.I.2016. Muzeum Polin - dyskusja o wyzwaniach stojących przed dialogiem międzyreligijnym.

6.I.2016. U części chrześcijan - święto Objawienia Pańskiego, Epifanii, tzw. "Trzech Króli", a u części wigilia Bożego Narodzenia - święta Wcielenia Pańskiego. Moment refleksji również nad sprawą i losem uchodźców.

2015.

24.XII.2015. The Cardinal in the Synagogue: A Story for Christmas Eve. Blog rabina Alona Goshen-Gottsteina

22.XII.2015 "Wobec sprawców haniebnego aktu spalenia kukły Żyda na wrocławskim rynku muszą być wyciągnięte konsekwencje" zapewnił prezydencki minister Wojciech Kolarski. Spotkanie przedstawicieli Zarządu PRChŻ z podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciechem Kolarskim, w odpowiedzi na list otwarty Rady do Prezydenta Andrzeja Dudy, wystosowany 19 listopada 2015 r., nazajutrz po spaleniu kukły Żyda podczas demonstracji narodowców we Wrocławiu. Rada apelowała do Prezydenta "o zajęcie stanowiska i przeciwstawienie się narastającej fali ksenofobii i nienawiści". [Więcej - strona www Kancelarii Prezydenta] [Więcej: Bp Mieczysław Cisło - list solidarności z Naczelnym Rabinem Polski]

16.XII.2015 Już dziś trafia do nas z drukarni, a niebawem do dystrybucji w formie drukowanej i e-book najnowszy 11. numeru rocznika "Zagłada Żydów. Studia i Materiały" pismo Centrum Badań nad Zagładą Żydów nr. 11 R. 2015 t. I-II

16.XII.2015 ONZ Obchody 50. rocznicy współpracy i dialogu katolicko-żydowskiego. [Więcej:]

14.XII.2015. "Rozmowy o współczesnej duchowości" Inauguracja cyklu spotkań na temat dialogu międzyreligijnego w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie.

14.XII.2015. "Czy pojęcie grzechu ma sens dla ludzi współczesnych?" - Muzeum Historii Żydów Polskich. Spotkanie z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?". Prowadzą - red. Halina Bortnowska i prof. Stanisław Krajewski. Gość specjalny - prof. Jacek Hołówka filozof i etyk.

13.XII.2015. Afirmacja i partnerstwo - Rabin Alon Goshen-Gottstein o żydowskich obchodach "transformacji chrześcijaństwa".

12.XII.2015. Rabbi David Rosen, called for the Orthodox Christian leaders to issue a statement on the status of the Jewish people. "A doctrinal repudiation that the Jewish people had been rejected by God could have enormous consequences," said Rosen, the international director of interreligious affairs at the American Jewish Committee. More than 4 decades on, Jewish dialogue with Orthodox Christians still fragile [więcej]

10.XII.2015. Warszawa, Muzeum POLIN: [ Debata](Face Book: events/1197304956964077/) "Podlasie 1941: Pogromy. Leczenie polskiej pamięci", godz. 18 00. [Więcej:]

10.XII.2015. Watykan. Ogłoszenie nowego dokumentu Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan "Bo dary łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne" (Rz 11,29). udział wezmą przedstawiciele judaizmu: dyrektor wydziału spraw zagranicznych Komitetu Żydów Amerykańskich, rabin David Rosen oraz Edward Kessler, założyciel i dyrektor Woolf Institute w Wielkiej Brytanii.

9.XII.2015. [ Ceremonia](Face Book: andrzejduda/videos/1236469276369977/) zapalenia (czwartej) świecy chanukowej w Pałacu Prezydenckim i w Sejmie:

8.XII.2015. Rozpoczyna się Jubileusz Miłosierdzia w Kościele katolickim. "Miłosierdzie - napisał papież Franciszek w bulli ustanawiającej jubileusz - posiada wartość, która przekracza granice Kościoła. Pozwala nam ono wejść w relację z Judaizmem i z Islamem, które to religie uważają miłosierdzie jako jeden z najistotniejszych atrybutów Boga" [tekst bulli papieskiej] Więcej: "Orędzie Boga miłosiernego - Judaizm, Chrześcijaństwo, Islam" spotkanie z cyklu "Dziedziniec Dialogu".

6.XII.2015. Od dziś wieczorem Żydzi przez osiem kolejnych dni będą zapalać kolejne świece w chanukowym świeczniku na pamiątkę niezwykłych wydarzeń:

3.XII.2015. Oświadczenie rabinów ortodoksyjnych na temat chrześcijaństwa: "To Do the Will of Our Father in Heaven: Toward a Partnership between Jews and Christians." - "Pełnić wolę naszego Ojca w niebie: ku współpracy między Żydami a chrześcijanami"

3.XII.2015. Warszawa, Muzeum POLIN: Prof. Moshe Rosman z Uniwersytetu Bar Ilan - wykład "Skąd wziął się chasydyzm?". "Chasydyzm to żydowski ruch religijny, który charakteryzuje podkreślanie Boskiej obecności w świecie, włączenie popularnych idei i praktyk mistycznych oraz radosne uwielbianie Boga. Powstał w XVIII wieku na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, wzbudzając początkowo silną opozycję wewnątrz tradycyjnego judaizmu".

3.XII.2015. "Orędzie Boga miłosiernego" - kolejne spotkanie z cyklu "Dziedziniec Dialogu". Kraków, Aula Collegium Novum UJ, 18:00. Poprowadzi ks. prof. Łukasz Kamykowski, udział wezmą rabin Natan Levy (Londyn), imam Janusz Aleksandrowicz (Kruszyniany) oraz biskup Grzegorz Ryś (Kraków).

 • 30.XI - 1.XII.2015. Chanukowe Rekolekcje Adwentowe w Kielcach poprowadzą ksiądz Grzegorz Michalczyk i rabin Stanisław Wojciechowicz. Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, ul. Planty 7.

 • 26.XI.2015. W siedzibie Episkopatu i w synagodze - świętowanie 50-lecia "Nostra aetate".

23.XI.2015. Życzenia francuskich rabinów z okazji

 1. rocznicy Nostra aetate oraz ich nadzieje na kolejne 50. lat.
 • 19.XI.2015. Bp Mieczysław Cisło Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ds. Judaizmu - list solidarności z Naczelnym Rabinem Polski "Wrocławskie wydarzenia pokazują, jak wielka pozostaje przed nami praca nad kształtowaniem postaw tolerancji wśród młodego pokolenia, aby nie ulegało indoktrynacji ze strony nacjonalistycznych ideologów, wykorzystujących frustracje społeczne. Istnieje wiec potrzeba pracy organicznej w Kościele...."

 • 19.XI.2015. Apel Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów do prezydenta Andrzeja Dudy po niedawnych wydarzeniach we Wrocławiu:

 • 18.XI.2015. W środę późnym wieczorem na Rynku we Wrocławiu grupa kilkudziesięciu osób spaliła kukłę Żyda. W ten sposób manifestanci chcieli zaprotestować przeciwko przyjmowaniu do Polski uchodźców. Pikietę zorganizowały Obóz Narodowo-Radykalny i Młodzież Wszechpolska. Sprawę zbada prokuratura./Onet/ "We Wrocławiu nie ma miejsca na tego typu postawy!" pisze prezydent Wrocławia.

 • 17.XI.2015. Papież Franciszek przyjął zaproszenie głównego rabina Rzymu i odwiedzi stołeczną synagogę. Wizyta jest zaplanowana na 17 stycznia.

 • 14.XI.2015. "Przemoc niczego nie rozwiązuje" - podkreślił papież Franciszek w telegramie do arcybiskupa stolicy Francji kardynała Andre Vingt-Trois. [Więcej:]

 • 8-11 XI 2015. Synod EKD - uchodźcy, wybory i relacje z Żydami "Synodałowie przyjęli deklarację, w której zdystansowali się od wypowiedzi Lutra na temat Żydów. Przyznali, że mimo trudności przy wyciąganiu zbyt prostych wniosków dziejowych Luter stał się w XIX i XX wieku koronnym świadkiem kościelnego i teologicznego antyjudaizmu, jak i politycznego antysemityzmu. EKD odrzuciło zdecydowanie jakiekolwiek przejawy wrogości wobec Żydów, oraz zobowiązało się do przypominania również o obciążającym dziedzictwie szczególnie w kontekście 500-lecia Reformacji." [ [Więcej:] Martin Luther and the Jews. A necessary reminder on the occasion of the Reformation anniversary. EVANGELICAL CHURCH IN GERMANY (EKD) 01.03.2016 Declaration, adopted during the 2nd session of the 12th Synod of the Evangelical Church in Germany (EKD), 8 to 11 November 2015, Bremen.

 • 8 XI 2015. W Belgii wydano znaczek pocztowy promujący koegzystencję religijną. Na znaczku przedstawionych zostało trzech liderów religijnych z Belgii: naczelny rabin Belgii Albert Guigui, imam Khalid Benhaddou z Gandawy ("Belgian port city of Ghent") i biskup Antwerpii Johan Bonny.

 • 5 XI 2015. Zgromadzenie Rabinów Polski w odpowiedzi na List pasterski Episkopatu Polski w w 50. rocznicę Nostra aetate: "List pasterski Episkopatu Polski, potępiając antysemityzm jako grzech, stanowi jasną i znaczącą deklarację, moralnie i historycznie cenną dla Polski, Europy i świata." [więcej:]

 • 28.X.2015. Konferencja z okazji 50 rocznicy zakończenia Vaticanum II. Budynek kurii na Miodowej (prawa oficyna, sala im. Jana Chrzciciela), godz 10.oo.

 • 27.X.2015. Lublin Międzynarodowa konferencja naukowa "Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" – pięćdziesiąt lat po (1965-2015)" cz.II. Wspólna modlitwa biskupów i rabinów za lubelskich Żydów pomordowanych w czasie wojny.

 • 26-28.X.2015 Rzym, "Na szczególną wdzięczność Bogu zasługuje prawdziwa i głęboka przemiana jaka na przestrzeni minionych 50 lat nastąpiła w relacjach między chrześcijanami a żydami. Obojętność i niezgodność zmieniły się we współpracę i życzliwość. Z nieprzyjaciół i obcych staliśmy się przyjaciółmi i braćmi." - papież Franciszek w 50. rocznicę Deklaracji Nostra aetate. (Międzyreligijna audiencja generalna w toku międzynarodowej konferencji.) Pontifical Gregorian University, Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Pontifical Commission for Religious Relations with the Jews. 50th Anniversary of "Nostra Aetate". International Conference "50th Anniversary of Nostra Aetate". Program:

 • 26.X.2015. Warszawa, Międzynarodowa konferencja naukowa "Deklaracja Soboru Watykańskiego II o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" - pięćdziesiąt lat po (1965-2015)" część I. Sympozjum "Czas jubileuszy - czas nowego otwarcia" - Aula PWT Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, godz. 17.30. Prelegentami będą: ze strony żydowskiej Naczelny Rabin Rzymu Riccardo di Segni, ze strony chrześcijańskiej - biskup Grzegorz Ryś. Nawiążą do soborowej deklaracji oraz 25-lecia istnienia Rady. Relacja dzwiękowa:

 • 25.X.2015. Wspólna Radość Tory - Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła, Plac Teatralny 20, godz. 18.00. Program

 • 20-21.X.2015. W Atenach odbyło się IX Akademickie Spotkanie Dwustronnego Dialogu Prawosławia z Judaizmem, poświęcone tematowi "Centra duchowe i diaspory". Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro do Spraw Międzyreligijnych i Międzykulturowych Patriarchatu Ekumenicznego oraz American Jewish Committee (AJC) i zbiegło się z obchodami 25. rocznicy nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych między Republiką Grecką a Państwem Izrael.

 • 19.X.2015. Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że Joanna Brańska odeszła do Pana po bardzo trudnej chorobie. Zasłużona dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, współinicjatorka Wspólnej Radości Tory, współzałożycielka Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, opiekunka i przyjaciółka Towy Ben Cwi, Człowieka Pojednania. W listopadzie 1988., u wrót nadchodzącej demokratycznej Polski i w związku z tym powrotu dyplomatycznych stosunków z Państwem Izrael, tworzyła Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Izraelskiej. Była wspaniałą przyjaciółką, człowiekiem najwyższej próby i najczystszej prawości. (19.X.2015)

 • 16.X.2015. List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy "Nostra aetate": WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW "Soborowa deklaracja pośród innych rodzajów dialogu wyróżnia dialog chrześcijan i Żydów. Jego wyjątkowość polega na tym, że rodzi się on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu religii. W duchu nauczania Soboru św. Jan Paweł II - nawiązując przy tym do słów Adama Mickiewicza - określał Żydów "starszymi braćmi w wierze”, a Benedykt XVI dodawał, że są oni dla nas również "ojcami w wierze"."

 • 9.X.2015. W Le Mans (Francja) - konferencja naukowa z okazji 50. rocznicy deklaracji "Nostra aetate". Jednym z prelegentów był ks. Manfred Deselaers z Oświęcimia, laureat Nagrody im. Ks. Stanislawa Musiała. [Program]

 • 8.X.2015. "Czy chrześcijaństwo jest religią żydowską?" spotkanie z Prymasem Seniorem ks. abp Henrykiem Muszyńskim. Kielce, Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, godz. 18.00 na Planty 7. Inauguracja cykl "Duchowość dialogu. Mistyka spotkania".

 • 6.X.2015. Izrael, opactwo benedyktyńskie Zaśnięcia Matki Boskiej - uroczyste zakończenie akcji "Restoring Friendship", odpowiedzi na podpalenie kościoła w Tabcha. 500 osób i instytucji żydowskich dołączyło do inicjatywy, w której chodziło nie tylko o pokazanie przyjaźni i zebranie 50 tys. szekli na rzecz odbudowy atrium w kościele, ale też o manifestację innego rozumienia judaizmu - przeciwstawienie się gettoizacji judaizmu w Izraelu, nawrotowi do tradycji ksenofobicznych i antychrześcijańskich. Rabin Allon Goshen-Gottstein, inicjator akcji wręczył czek przeorowi Gregory Collinsowi.

 • 6.X.2015. i w każdy pierwszy wtorek miesiąca [ pomódlcie](Face Book: santegidio.warszawa) się razem z nami za Ukrainę, za Irak i Syrię i wiele innych miejsc na ziemi, w których brakuje pokoju. Kościół Środowisk Twórczych, plac Teatralny, ul. Senatorska 18B, godz.19. Wspólnota Sant'Egidio Warszawa.

 • 5.X.2015. Uroczyste odsłonięcie kamienia upamiętniającego x Romana. Plac Inwalidów 10, godz 12 00 4.X.2015. godz 10 30, kościół Dzieciątka Jezus, ul. Czarnieckiego, Msza Święta w intencji x Romana.

 • 2.X.2015. Materiały z otwartej sesji rzymskiej konferencji ICCJ 28.VI.2015 "The Journey Together from Nostra Aetate to Today and Toward the Future"

 • 25.IX.2015. Marsz pamięci rozpoczął Festiwal Kultury Żydowskiej w Chęcinach

 • 23.IX.2015. "Umrzeć z nadziei. Modlitwa za uchodźców, którzy zginęli w drodze do Europy". Polecimy też Bogu naszych siostry i braci, którzy już dotarli lub przybędą do Europy. Będziemy prosić o Boże błogosławieństwo dla nich oraz o wyobraźnię miłosierdzia dla nas. Uchodźcy 2015 /TP/. Treść modlitwy:

 • 22.IX.2015. Uroczystości upamiętniające 73. rocznicę zagłady sokołowskich Żydów Psalm 23 po polsku i hebrajsku odczytali: przedstawiciel społeczności żydowskiej Piotr Kadlcik oraz ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

 • 16.IX.2015. Włodawa - [ Festiwal Trzech Kultur.](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/840588969387542/?type=3&theater)

 • 14.IX.2015. "Jesteśmy dziećmi jednego Boga, a nie obcymi" - życzenia abpa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, skierowane do Wspólnoty Żydów Polskich z okazji Nowego Roku, Dnia Przebłagania i Święta Namiotów. /DEON/ [ więcej:]

 • 11-16.IX.2015. Przewodniczący episkopatów Europy zebrali się na dorocznym zgromadzeniu plenarnym po raz pierwszy w historii poza Europą. Na zaproszenie łacińskiego patriarchy Jerozolimy abp. Fuada Twala obradują w Galilei i Jerozolimie oraz pielgrzymują po Ziemi Świętej.

 • 11.IX.2015. "Europa zdaje właśnie egzamin". Czy usłuchamy wielokrotnie powtarzanego przesłania biblijnego, że przybysza będziesz "miłował jak siebie samego, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej"? - oświadczenie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. ( DEON, TP)

 • 11.IX.2015. Oświadczenie Światowej Rady Liderów Religijnych Instytutu Eliasza w Jerozolimie w sprawie kryzysu uchodźczego. Statement on Refugee Crisis, The Elijah Board of World Religious Leaders. [Więcej:]

 • 10.IX.2015. [ Oświadczenie](/storage/app//media/pliki/ICCJ_State _Migration-Refugee IX2015.pdf) ICCJ w sprawie migracji i uchodźców.

 • 6.IX.2015. Papież Franciszek: "w perspektywie Jubileuszu Miłosierdzia apeluję do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów i sanktuariów w całej Europie, aby dały konkretne świadectwo Ewangelii i udzieliły gościny jednej rodzinie uchodźców. Będzie to konkretny gest w ramach przygotowań do Roku Świętego.

 • "DESTRUKCJA jest dziś na różne sposoby tematem dnia". Lekcje płynące z destrukcji - blog rabina Alona Goshen-Gottsteina.

 • 6.IX.2015. Europejski Dzień Kultury Żydowskiej. "Spotkanie na moście: rabin i opat." Kraków, muzeum "Galicja".

 • 3.IX.2015. Żydowski nowy roku 5776 (14.IX.2015) (Rosz ha-Szana), papież Franciszek do rabina Abrahama Skórki - "Piszę do Ciebie, Kochany Bracie i Przyjacielu, wiedząc, że znajdujesz się na etapie osobistych i wspólnotowych przygotowań do powitania żydowskiego nowego roku 5776. (...) Niech Pan zechce przyjąć Wasze modlitwy i pobłogosławić Wam wszystkim swym ogromnym miłosierdziem. Pamiętajcie o mnie w swych modlitwach, tak jak ja pamiętam o Was w swoich"

 • 27.VIII.2015. "Chrześcijanin nie może być antysemitą" - ukraiński patriarcha Filaret potępił antysemityzm.

 • 26.VIII.2015. Uroczystości rocznicowe, Kielce pamiętają! W dniach 20-24 sierpnia 1942. z Kielc wywieziono do obozu w Treblince ok. 20 000 - 21 000 Żydów. Na miejscu zastrzelono ok 1500, głównie starszych, chorych i dzieci. "Ostateczne rozwiązanie".

 • 16-21.VIII. 2015 Elijah Summer Leadership Institute: "Religious Genius": Ecce Homo, Via Dolorosa 41, Jerusalem, Israel "Every religious tradition has been inspired and transformed by exceptional individuals, whose personal qualities and wisdom set the standards to which we aspire in our spiritual lives. "Religious Genius" is a new way of understanding those individuals and their impact. This seminar will include an in-depth exploration of three such individuals, one from each of Judaism, Christianity and Islam, in order to illustrate the way that they speak beyond their own traditions and provide wisdom and guidance for us all." Elijah Interfaith Institute. Program:

 • 19.VIII.2015. 73. rocznica zagłady otwockich Żydów. Społeczny Komitet Pamięci Żydów Otwockich i Karczewskich oraz Towarzystwo Przyjaciół Otwocka zapraszają na marsz pamięci i modlitwy.) W uroczystości wezmą udział dawni żydowscy mieszkańcy Otwocka, m. in. Józef Nitzan (Panicman) z Izraela z 14-osobową rodziną. Rozpoczęcie na bocznicy kolejowej w Otwocku, przy przejściu przez tory, od strony ul. Górnej godz. 19.00 23.VIII.2015 godz. 18.00. spacer po nieistniejącym mieście - wieczorną wędrówkę śladami otwockiego getta poprowadzi Sebastian Rakowski, kierownik Muzeum Ziemi Otwockiej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Otwocka. Relacja. Co bym wtedy robił?

 • 15.VIII.2015. Narewka - 74 rocznica zagłady Żydow. [Więcej]

 • 11.VIII.2015. "Prosimy Cię, Panie, aby nigdy nie wyrastały między ludźmi mury prowokujące nienawiść, uprzedzenia i przemoc. Niech wszelkie podziały zostaną zniweczone mocą Twojej potęgi. Natchnij nas do dobrego działania i obdarz nas Twoim świętym pokojem – Szalom. Amen!" Kraków, synagoga Kupa -[ uroczystość](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/820037391442700/?type=1&theater) upamiętniająca 70. rocznicę pogromu, do ktorego doszło w tym mieście 11 sierpnia 1945 r. ( wykład dr Edyty Gawron, modlitwa Żydów i chrześcijan). Godz. 18. Zaproszenie). Relacja: i Fotorelacja: [[ więcej](Face Book: Przymierze)].

 • 7.VIII.2015. Arcybiskup Canterbury Justin Welby i naczelny rabin Ephraim Mirvis wspierają inicjatywę wspólnej modlitwy za chrześcijan prześladowanych na Bliskim Wschodzie.

 • 6.VIII.2015. Kielce. Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego gościł grupę 55 osób z całego świata, przedstawicieli różnych konfesji chrześcijańskich i judaizmu, zaangażowanych w dialog chrześcijańsko-żydowski. Po Polsce podróżują pod opieką Moniki Krawczyk, dyrektorki Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

 • 28.VII.2015. Watykan. otwarto wystawę obrazującą relacje papieża Jana Pawła II z Żydami. W otwarciu uczestniczył naczelny rabin Rzymu Riccardo Di Segni.

 • 31.VII.2015> Jeśli nie dziś, to kiedy? Brytyjscy Żydzi modlą się za chrześcijan na Bliskim Wschodzie. [ Więcej:].

 • 27.VII.- 1.VIII.2015. W stronę serca - spotkania medytacyjne chrześcijan i muzułmanów dla pokoju na świecie. Kielce. "Modlitwa dzieci jednego Boga."

 • 26.VII.2015. Dzień żałoby i pokuty Tisza Be-Aw, upamiętniający zniszczenie I i II Świątyni. "Wysłuchaj nas, Boże, wysłuchaj w dzień naszego postu i naszej pokuty. Jesteśmy bowiem w wielkiej niedoli. Nakłoń się do płaczu naszego i w łaskawości swojej bądź gotów przynieść nam pociechę".

 • 22.VII.2015. ŻIH zaprasza na marsz pamięci dla upamiętnienia 73. rocznicy rozpoczęcia przez Niemców akcji likwidacyjnej getta warszawskiego, w wyniku której ok. 300 tysięcy jego mieszkańców wywieziono do obozu zagłady w Treblince. 18 00, pomnik Uschlagplatz, róg ul Stawki i Dzikiej. [ Relacja filmowa](Face Book: maria.tajchman/videos/o.166452233381464/865800873467975/?type=2&theater): i [ zdjęcia:](Face Book: photo.php?fbid=865850893462973&set=oa.1164140230279321&type=1&theater)

 • 18.VII.2015. Minęła 910. rocznica śmierci wielkiego komentatora Tory Rasziego (rabina Szlomo ben Icchaka). "Najbardziej znanym chrześcijańskim autorem czerpiącym z Rasziego był francuski mnich franciszkański, Nikolas de Lyra (1270-1340),[...] Z dzieła Nikolasa de Lyra, z kolei, szeroko korzystał Marcin Luter, tłumaczśc Pismo Święte na niemiecki. W tłumaczeniach uwzględniał on w znacznej mierze wyjaśnienia Rasziego. Także angielskie wydanie Biblii Króla Jerzego, tłumaczone wzorem Lutra, na język ojczysty korzystało z wcześniejszych wydań łacińskich (uwzględniajścych komentarze Rasziego), jak i z hebrajskiego tekstu z jego wyjaśnieniami." [więcej]

 • 15.VII.2015. Żydowski wydawca sir Arthur George Weidenfeld wspiera misję ratunkową chrześcijan Bliskiego Wschodu przed prześladowaniem przez terrorystów z Państwa Islamskiego (IS).

 • 14.VII.2015. 460 lat temu papież Paweł IV określił warunki utworzenia w Rzymie żydowskiego getta w bulli „Cum nimis absurdum”.

 • 10.VII.2015. Uczczono 74. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem

 • 10.VII.2015. Rabin Alon Goshen-Gottstein): Dlaczego rabini wspierają odbudowę spalonego kościoła Rozmnożenia Chleba w Tabdze (Tabha) nad Jez. Galilejskim. Na ścianie podpalacze pozostawili napis (o usunięciu bożków) wskazujący na ich motywacje religiijne. Rabin Alon Goshen-Gottstein, Człowiek Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów rozpoczął wśród rabinów i nie tylko akcję solidarności z kościołem oraz zbieranie pieniędzy na odbudowę. Dołączyli do niej rabin Wojciechowicz i Stanisław Krajewski, wyrażając zdanie żydowskich członków Rady "I as the Jewish co-chair of the Polish Council of Christians and Jews, as well as my Jewish colleagues, we all express support for the initiative to actively oppose religiously inspired hatred and anti-church terrorism." [więcej]

 • 5.VII.2015. Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego zorganizowała V Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne w 73 rocznicę mordu Żydów żmigrodzkich.

 • 5.VII.2015. Kielce: Uroczystości (zaproszenie)) 69 rocznicy pogromu. Żydzi i chrześcijanie modlili się w intencji ofiar pogromu kieleckiego. [więcej]

 • 4.VII.2015. "Arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się do Eucharystycznego Ruchu Młodych z prośbą o natychmiastowe wstrzymanie propagowania gry miejskiej na temat legendy o trzech hostiach aż do wyjaśnienia wszelkich wątpliwośści co do przekazywanych w niej treści [...] podobna gra miejska w żaden sposób nie może utrwalać antysemickich stereotypów i powinna być przygotowana we współpracy z referatem dialogu międzyreligijnego kurii metropolitalnej." [ List Otwartej Rzeczpospolitej do organizatorów gry:] [więcej]

 • 1-7.VII.2015. Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza do udziału w X. [ Międzynarodowej Szkole Letniej Nauczania o Holokauście.](Face Book: 326658410630/photos/a.10150100269700631.307085.326658410630/10153231704080631/?type=1&theater)

 • 30.VI.2015. prof. Elie Wiesel – pisarz i dziennikarz, twórca pojęcia Holocaust, laureat Pokojowej Nagrody Nobla otrzymał godność doktora honoris causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystość odbyła się w Park East Synagogue w Nowym Jorku. Relacja: [więcej]

 • 30.VI.2015. Papież Franciszek: "Wszyscy chrześcijanie maja korzenie żydowskie". Spotkanie z uczestnikami dorocznej konferencji Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów tym razem, w 50 rocznicę Nostra aetate, zorganizowanej w Rzymie. [więcej] Członkowie Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów ofiarowali mu: kielich kiduszowy (dar od rodzin, których członkowie zostali w czasie Zagłady uratowani przez chrześcijan), egzemplarz pierwszego wydania książki Martina Bubera "Ja - Ty" (z autografem jej autora) oraz kopię rzeźby Joshuy Koffmana przedstawiającej Synagogę i Kościół, które - trzymając w swoich rękach Torę i Ewangelię - patrzą w Święte Księgi z ciekawością i z szacunkiem w duchu "wzajemnego poznania się i poszanowania, które można osiągnąć zwłaszcza przez studia biblijne i teologiczne oraz braterskie rozmowy" (" Nostra aetate"). [więcej]

 • 28.VI-1.VII.2015. ICCJ - Konferencja: "50 rocznica Nostra aetate: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość". Rzym. [ [więcej]](Face Book: InternationalCouncilofChristiansandJews?fref=nf)

 • 25.VI-28.VI. YLC Conference 2015: "Beyond Nostra Aetate: Visioning for the Next Generation". Rome

 • 23.VI.2015. Konferencja - MARTIN BUBER FILOZOFIA DIALOGU. Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i Redakcja Przeglądu Filozoficznego zapraszają.

 • 25.VI-5.VII. Kraków - Festiwal Kultury Żydowskiej.

 • 18.VI.2015. "Sztuka rozmowy" - spotkanie z redaktorem naczelnym "Tygodnika Powszechnego" Piotrem Mucharskim. Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Kielce, godz. 18, wstęp wolny, prowadzenie - Bogdan Białek. W ramach tego cyklu Instytut gościł już Seweryna Blumsztajna, Mariusza Szczygła i Olgę Tokarczuk.

 • 10 - 12.VI.2015. Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja: Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum POLIN

 • 11.VI.2015 Rocznica pamiętnej - 1999 modlitwy Jana Pawła II za naród żydowski. [ 2015, Warszawa, UMSCHLAGPLATZ.](Face Book: notes/starszym-braciom-w-wierze/1999-11-czerwca-2015-umschlagplatz-rocznica-modlitwy-jana-paw%C5%82a-ii-za-nar%C3%B3d-%C5%BCydo/942825315785774)

 • 8.VI.2015 [ List otwarty](Face Book: Przymierze/posts/788623171250789) ws. plakatu reklamującego wystawę w krakowskim MOCAK-u ("Doświadczenie Auschwitz") ogłosili prof. Aleksander Skotnicki (Stradomskie Centrum Dialogu) i Lili Haber (Stowarzyszenie krakowian w Izraelu).

 • 8.VI.2015 Pamięć o Auschwitz a pojednania w Europie – debata: prof. Annette Wieviorka, francuska historyczka zajmująca się historią Shoah i XX-wieczną historią Żydów, prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN, historyk specjalizujący się m.in. w historii stosunków polsko-żydowskich oraz dr Karolina Wigura, socjolożka i dziennikarka, szefowa działu politycznego "Kultury Liberalnej". Sala 5 Instytutu Kultury Polskiej UW przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Organizatorzy: Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW, Instytut Kultury Polskiej UW oraz Muzeum POLIN.

 • 6.VI.2015 Papież Franciszek wziął udział w spotkaniu ekumenicznym i międzyreligijnym w Sarajewie z przedstawicielami czterech tradycyjnych wyznań Bośni i Hercegowiny: katolicyzmu, islamu, prawosławia i judaizmu.

 • 5.VI.2015 Bogdan Białek: "Napisanie tego krótkiego wspomnienia o Henryku Pawelcu nie jest dla mnie zadaniem prostym."

 • 30.V.2015 "Jedźcie do Treblinki (...) nie zostawiajcie Ich samotnych" (Halina Birenbaum) Jak wkażdą ostatnią sobotę miesiąca - do obozu zagłady w Treblince pielgrzymował ks. Wojciech Lemański .

 • 26.V.2015 Profesor Bartoszewski we wspomnieniach przyjaciół - projekcja filmu i spotkanie.

 • 25.V.2015 Members of the Elijah Board of World Religious Leaders (EBWRL) Sign [ Statement](Face Book: Elijah.Interfaith.Institute/posts/941893959194047?mc_cid=6ed43f3349&mc_eid=5d1e5aafbd) on the Occasion of the 100th Anniversary of the Armenian Genocide.

 • 24.V.2015 Zwieńczeniem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej "Anima Mundi" w Kielcach był koncert muzyki synagogalnej w dawnej chmielnickiej synagodze.

 • 24.V.2015 Spotkanie o Władysławie Bartoszewskim. Warszawa - wspólna modlitwa za profesora Bartoszewskiego podczas Mszy Świętej w kościele św. Marcina i spotkanie poświęcone jego osobie w siedzibie KIK. ](http://www.luteranie.pl/nowosci/synod_ekd_w_bremie,3429.html)

 • 4/5.IV - 23/24.V: Pascha, okres Wielkanocny i Zesłanie Ducha Świętego i 4/5.IV - 23/24.V: Pesach, liczenie Omeru i Szawuot - święto Nadania Tory. Więcej - Jesziwa Pardes.

 • 22.V.2015 zmarł rabin Byron Sherwin z Chicago pierwszy laureat tytułu Czlowiek Pojednania Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Jego słynny esej nosi tytuł: "A wy za kogo mnie uważacie? Żydowska odpowiedź na pytanie Jezusa". Baruch dajan emet.

 • 22.V.2015. Muzeum POLIN i wydawnictwo Universitas: promocja albumu Andrzeja Nowakowskiego "Poza horyzontem zdarzeń. Auschwitz" wydanego z okazji 70. rocznicy wyzwolenia obozu.

 • 14.V.2015. 67 lat temu - 14 maja 1948 roku - powstało państwo Izrael.

 • 11-14.V.2015. "Od Ibrahima ibn Jakuba do Anielewicza 6" - Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji otwarcia wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

 • 11.V.2015. W 25. rocznicę działalności lubelski Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" rozpoczyna kolejny ambitny projekt. Będzie to tworzenie archiwum wiedzy o żydowskich mieszkańcach Lublina.

 • 7.V.2015. Z inicjatywy Drogi Neokatechumenalnej w Galilei odbyło się międzynarodowe spotkanie chrześcijańsko-żydowskie. Uczestniczyło w nim 7 kardynałów, 20 biskupów katolickich oraz ok. 120 rabinów. Więcej:

 • 5.V.2015. [ modlitwa w intencji](Face Book: photo.php?fbid=831976710183725&set=oa.1115781628448515&type=1&theater) śp.Władysława Bartoszewskiego, godz 17. synagoga im.Nożyków, Warszawa.

 • 4.V.2015. Pogrzeb Władysława Bartoszewskiego

 • 29.IV.2015. Papież odwiedzi rzymska synagogę

 • 28.IV.2015. Pierwsza grupa nauczycieli i wychowawców rozpoczęła cykl warsztatów antydyskryminacyjnych "O sprawiedliwość, o wolność, o godność..." realizowanych przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu w Kielcach.

 • 27.IV.2015. Papież Franciszek [ spotkał się](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/769002999879473/?type=1&theater) z głównym rabinem Rzymu Riccardem Di Segni. W rozmowie poruszono m.in. problem uchodźców. Obaj rozmówcy byli zgodni, że religie ponoszą szczególną odpowiedzialność za ludzi dotkniętych cierpieniem i tym samym muszą jeszcze ściślej ze sobą współpracować. (KAI)

 • 27.IV.2015. Rabin Arthur Schneier z Nowego Jorku otrzymał papieski Order św. Sylwestra.

 • 26.IV.2015. VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów) edycja specjalna dedykowana męczennikom getta - Żydom warszawskim. Kośściół pw. św. Andrzeja i św. Alberta Chmielowskiego, Warszawa, Plac Teatralny 18, godz. 18.00 po Mszy św. Relacja): Więcej o Bliskich Spotkaniach:

 • 25.IV.2015. Zmarł Alfred Schreyer skrzypek i śpiewak, działacz społeczny. Miał 93 lata. Urodził się i spędził całe życie w Drohobyczu, uczęszczał do tamtejszego gimnazjum, w którym jego nauczycielem był Bruno Schulz. We wrześniu 2012 roku odwiedził Kielce. Razem ze swoimi przyjaciółmi bawił nas swoimi pięknymi opowieściami, piosenkami, cieszył swoją obecnością. Spotkaliśmy się z młodzieżą z Izraela i Kielc - uczestnikami organizowanych przez Stowarzyszenie im Jana Karskiego obchodów Sukkot Shalom.

 • 24.IV.2015. prof Władysław Bartoszewski nie żyje. był członkiem honorowym ) Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów Ostatni wywiad:

 • 24.IV.2015. Tolerancja to o wiele za mało - Obchody 10 -lecia Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, Instytut Kultury Spotkania i Dialogu, Kielce, ul. Planty 7. I ciągle widzę ich twarze... - wystawa. Kielce pierwsze w Polsce, od kiedy wolno było mówić prawdę, znalazły formułę wyjścia z kłamstwa i krętactwa. ( prof. Władysław Bartoszewski )

 • 23.04.2015 Kielce. Otwarto Instytut Kultury Spotkania i Dialogu im. J. Karskiego

 • 23.04.2015 Papież Franciszek przyjął delegację Konferencji Rabinów Europejskich.

 • 23.IV.2015. Druga debata z cyklu "O polskich Żydach szeptem i krzykiem", muzeum POLIN, czwartek 23 IV godz. 18.00. Temat - związki kultury i sztuki z pamięcią i przeszłością.

 • 19.04.2015. Zmarł emerytowny naczelny rabin Rzymu Elio Toaff (1915 – 2015). To on pamiętnego 13.IV.1986 gościł Jana Pawła II w Synagodze Większej w Rzymie. Była to historyczna pierwsza wizyta urzedującego papieża w synagodze. To, co się wtedy zdarzyło,..

 • 19.IV.2015. Doroczne modlitewne spotkanie Szlakiem Pomników Getta Warszawskiego w rocznicę wybuchu powstania. Godz. 16. pod pomnikiem. Program:) oraz [ relacja:](Face Book: photo.php?fbid=826137884100941&set=oa.1107178982642113&type=1&theater) Barbara Sułek-Kowalska: "Imię wieczyste i niezniszczalne"; "Łączy nas pamięć", Idziemy 16/2015; "Kto ratuje jedno życie", Idziemy 17/2015.

 • 16.IV.2015. "Koścół, świat, dialog", "Dziedziniec dialogu" - to przestrzeń dialogu wierzących z ateistami, agnostykami i obojętnymi religijnie. Inicjatorem tych spotkań był Benedykt XVI.

 • 15.IV.2015.Dzień Holokaustu.

 • 14.IV.2015. Wspólną, żydowsko-chrześcijańską wieczerzę sederowąą zorganizowano w Chile. Odbyła się ona 14 kwietnia z inicjatywy miejscowej loży B'nai B'rith i Chilijskiej Rady Chrześcijan i Żydów, a udział w niej wzięli m.in.: nuncjusz apostolski w Chile, rabini i biskupi

 • 10.IV.2015. Piąta rocznica katastrofy smoleńskiej. "Wtedy, w tamtym samolocie, był zapewne świadkiem Bożego Miłosierdzia. Jak przez całe swoje wspaniałe życie." Ksiądz Roman.

 • 9-11.IV.2015. "Miejsca po x miejsca bez" - konferencja w ramach wydarzenia "Pamiętaj z nami" 2015. Kraków, [ 9.IV](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/756311731148600/?type=1&theater)., [ 10.IV](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/757426017703838/?type=1&theater).

 • A holy Pesach or Pascha to all! prof. Dr Philip A. Cunningham ICCJ President.

 • 2-5 lub 9-12. IV.2015. [Błogosławionej Paschy](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/752554438190996/?type=1&theater)

 • 3-11.IV.2015. Chag Pesach sameach!

 • 4.IV.2015. Włoska gazeta "La Repubblica" zamieściła dziś skróconą wersję listu otwartego Adama Michnika i Jarosława Mikołajewskiego do papieża Franciszka w sprawie ks. Wojciecha Lemańskiego i Kościoła w Polsce. Cały list, który zostanie przesłany do Stolicy Apostolskiej.

 • Kwiecień 2015. "Działań na rzecz dialogu kotolicko-żydowskiego jest niewiele A nawet oficjalne wydarzenia są niechętnie przyjmowane przez duchownych. Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu? Kiedy Kościół w Polsce rozliczy się ze swoich ciemnych kart? W jaki sposób pomaga katolikom uporać się z postawami wrogości wobec Żydów?" - ukazał siękwietniowy numer miesięcznika ZNAK: Temat miesiąca - grzech antyjudaizmu , teksty: Rekolekcje narodowe - Marta Duch-Dyngosz, Co mnie uwiera - Stanisław Krajewski, Czy istnieje na to lekarstwo? - Janusz Poniewierski, Bracia i ojcowie - Z Markiem Nowakiem OP rozmawia Jakub Drath, Kapłan bliźniego - O ks. Stanisławie Bartmińskim pisze Agata Listoś-Kostrzewa.

 • 31.III.2015 Kolejne spotkanie z cyklu "Kalendarz Bałucki" zorganizowało Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Tym razem o równoległych świętach: rozmawiali duchowni różnych wyznań.

 • 28.III.2015 Pielgrzymka do Treblinki. Jak w każdą ostatnią sobotę miesiąca [ prowadził ją](Face Book: photo.php?fbid=528810827257150&set=pcb.528811387257094&type=1&theater) ksiądz Wojciech Lemański.

 • 27.III.2015. Zakończyły się V Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie Wykład biskupa Grzegorza Rysia o znaczeniu dialogu chrześcijańsko-żydowskiego (Muzeum Narodowe w Kielcach, dawny Pałac Biskupów Krakowskich) oraz spotkanie autorskie związane z jego najnowszą książką pt. "Wiara z lewej prawej i Bożej strony" w Instytucie Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego - ul.Plany 7. Nagranie:

 • 20 do 27 marca 2015. V Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko – Żydowskie pod hasłem SIMCHA/RADOŚĆ, Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Patronat Honorowy - Ordynariusz Diecezji Kieleckiej ks. Bp Jan Piotrowski, ks. Bp Mieczysław Cisło, Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich oraz Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski. Zaproszenie: Relacje - dzień pierwszy, drugi, trzeci, piąty i szósty.

 • 16.III.2015 Kolejne spotkanie z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?" - "omawiamy sprawy istotne dla współczesnego człowieka, inspirując się fragmentami Tory (Pięcioksięgu)". Prowadzą: Halina Bortnowska, publicystka, filozofka i teolożka, oraz prof. Stanisław Krajewski, filozof. Gościem będzie prof. Jerzy Wilkin z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. "Wspólnie przyjrzymy się etycznym i ekonomicznym aspektom jedzenia mięsa i zastanowimy się, czy biblijne zasady dotyczące tej sfery mają dziś jakikolwiek sens. Czy można je w ogóle odnieść do przemysłowej produkcji mięsa i genetycznie modyfikowanej żywności? A może naszą przyszłością jest wegetarianizm?" Relacja:

 • 15.III.2015. Marszem Pamięci uczczono 72. rocznicę likwidacji krakowskiego getta. List kard. Stanisława Dziwisza [ odczytał](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/745051775607929/?type=1&theater) ks. prof. Łukasz Kamykowski.

 • 11.III.2015. "Polscy biskupi odwiedzili Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki wyraził radość, że nie jest to kolejne w świecie muzeum Holocaustu lecz miejsce opowiadające o wielowiekowym współistnieniu Żydów i Polaków. Bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem ocenił, że Muzeum "doskonale oddaje nasze wspólne dzieje, zarówno najpiękniejsze momenty jak i te trudne". Dodał, że "Kościół wielokrotnie opłakiwał swoje winy" i podejmował dzieło "oczyszczania pamięci". Wspomniał też o nabożeństwie ekspiacyjnym, które odbyło się kilkanaście lat temu w kościele pw. Wszystkich Świętych w Warszawie." /KAI/

 • 8.III.2015. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na spotkanie z ks. Romualdem Jakubem Wekslerem-Waszkinelem Żyd, ksiądz, świadek Boży, godz. 17:00. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Prowadzenie - Anna Wacławik-Orpik, dziennikarka Radia TOK FM. Współorganizator - Klub Inteligencji Katolickiej. Wstęp wolny.

 • 6.III.2015. Kraków - uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Stanisława Musiała. Otrzymają ją: ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel i Zofia Radzikowska.

 • 6.III.2015. Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych. Podczas Gali "Sprawiedliwi 2015" w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zostaną ogłoszone nazwiska kolejnych wyróżnionych osób.

 • 3.III.2015. Polska Rada Chrześcijan i Żydów serdecznie zaprasza na inaugurację obchodów swojego 25-lecia oraz 50. rocznicy Deklaracji "Nostra aetate".

 • VI Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów, dedykowane abp. Henrykowi J. Muszyńskiemu, prymasowi seniorowi, autorowi książki "Początek wspólnej drogi" (Stanisław Krajewski - uwagi).

 • Wręczenie dyplomu "Człowiek Pojednania" siostrze Mary O'Sullivan RSM. Laudacja:

abp. Henryk J. Muszyński

ks. Grzegorz Michalczyk i rabin Stas Wojciechowicz)

Siostra Mary O'Sullivan RSM. Człowiek Pojedniania 2014. Laudacja:

Współorganizatorem jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie. Program:) i fotorelacja:

) podczas którego zebrani modlili się w intencji dzieci zamordowanych przez Niemców w 1943.

 • W Krakowie : 12 stycznia 2015 (poniedziałek) 16.30 wykład Jakie owoce może przynieść mowa? (naczelny rabin Krakowa Eliezer Gurary) - budynek UPJPII przy ul. Franciszkańskiej 1, sala 40, parter. [ Więcej: ](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/704297083016732/?type=1&theater) 17 stycznia 2015 (sobota) 18.00 HAWDALA - spotkanie modlitewne Żydów i chrześcijan w synagodze Tempel przy ul. Miodowej 24. Udział wezmą: metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz, przewodniczący Gminy Żydowskiej Tadeusz Jakubowicz. Modlitwę poprowadzi naczelny rabin Krakowa Eliezer Gurary, śpiew: rabin Jicchak Horowitz. " Bracia, którzy niedawno się odnaleźli. To jest sytuacja, w której dzięki Bożemu miłosierdziu znajdują się dziś chrześcijanie i Żydzi” – powiedział podczas Hawdali, z okazji 18. Dnia Judaizmu kard. Stanisław Dziwisz. /eKAI.pl/ 22.I.2015. [ KIK, JCC, CKŻ ](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/710230339090073/?type=1&theater), [ 22.I.2015. Icc Kraków ](Face Book: media/set/?set=a.930626466955442.1073741920.184785184872911&type=1) oraz [ 23.I.2015. u Dominikanów ](Face Book: Przymierze/photos/a.313326528780458.75949.236699079776537/710747672371673/?type=1&theater). Więcej:

 • 17.01.2015Tomas Halik): Dlaczego nie jestem Charlie.

 • 15 stycznia 2015. Około 1200 uczniów i nauczycieli z całej Polski, uczestników programu [ "Szkoła Dialogu", ](Face Book: pages/Szko%C5%82a-Dialogu/119444821465021) mającego na celu odkrywanie żydowskiej przeszłości miast i miasteczek oraz budzenie odpowiedzialność za zachowanie pamięci, spotkało się w piątek w Teatrze Wielkim w Warszawie.

 • 15 stycznia 2015. "Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że judaizm nie jest dla nas, chrześcijan, czymś "zewnętrznym", ale "wewnętrznym". Jest jądrem naszej wiary." Bogdan Białek, "Niezbędny dialog", Przewodnik Katolicki 2/2015

 • 14.I.2015. abp Stanisław Gądecki. "Dzieci jednego Boga", w Poznaniu ukazała się książka zawierająca przesłania na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce w latach 1998-2014. "Pomiędzy monoteizmem hebrajskim i chrześcijańskim istnieje ciągłość, a nie zerwanie; pogłębienie, a nie odejście. Chrześcijanie i Hebrajczycy wielbią tego samego Boga".

 • 14 stycznia 2015. , godz. 11, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, promocja książki abp. Henryka Muszyńskiego "Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko-żydowski w Polsce w latach 1986-1994". W programie m.in.:

 • Przywitanie Gości - Ks. Jan Nowak, Dyrektor Fundacji Centrum

 • Jan Paweł II a Żydzi i judaizm (świadectwo) - Ks. Kard. Stanisław Dziwisz

 • Wprowadzenie - Ks. dr hab. Józef Kloch, Rzecznik Episkopatu Polski

 • Pierwsza dekada dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce - Ks. Abp Henryk J. Muszyński

 • Kościół Polski na drogach dialogu z judaizmem - Ks. Bp Mieczysław Cisło, Przewodniczący Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem

 • Wkład Centrum w dialog chrześcijańsko-żydowski - Ks. dr Manfred Deselaers, Centrum Dialogu i Modlitwy

 • Wolne głosy zaproszonych Gości, uczestników dialogu z Żydami "na początku wspólnej drogi" Promocja książki odbywa się w przededniu Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu, który rozpocznie się 15 stycznia 2015 r. wspólną modlitwą chrześcijan i Żydów w miejscu zagłady przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu Auschwitz-Birkenau

 • 13 stycznia 2015. godz. 14:30-18:00 Żydowske Muzeum Galicja: [ sesja naukowa ](Face Book: zydowskiemuzeumgalicja/photos/a.205151679499524.60682.204903786190980/992239024124115/?type=1&theater) z okazji wydania 27. tomu "Polin".

 • 10.I.2015. Nominacje do Nagrody im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2014 otrzymali: W kategorii I - "za twórczość w duchu dialogu i współpracy chrześcijańsko- żydowskiej i polsko-żydowskiej” - Bella Szwarcman-Czarnota, Jan Grosfeld i ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel W kategorii II - "za działalność społeczną na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej" - Agnieszka Cahn, ks. Wojciech Lemański i Zofia Radzikowska.

 • 8.I.2015. O włączenie się katolików w akcję "Płomień Pamięci" i zapalenie 27 stycznia o godz. 18 świec w oknach na znak solidarności z wszystkimi ofiarami Holokaustu - zaapelował bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

 • 8.I.2015. "Dialog międzyreligijny pozostaje jedyną drogą, którą należy wspólnie przemierzać, aby przezwyciężać uprzedzenia - stwierdza wspólna deklaracja, podpisana 8 stycznia w Watykanie przez przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Jeana-Louisa Taurana i czterech imamów francuskich. Potępia ona "odrażający zamach", do jakiego doszło dzień wcześniej w Paryżu na redakcję pisma "Charlie Hebdo"".

 • 5.I.2015. "Czy we współczesnym świecie następuje zmierzch religii?" - comiesięczne [ spotkanie z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?"](Face Book: events/746448718723601/?source=1) . "Omawiamy sprawy istotne dla współczesnego człowieka, inspirując się fragmentami Tory (Pięcioksięgu), czyli początkowymi księgami Biblii, stanowiącymi podstawę judaizmu i chrześcijaństwa." Muzeum Historii Żydów Polskich. Seminaria prowadzą Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski. W każdym uczestniczy zaproszony gość - znawca omawianej problematyki, w tym prof. Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem cyklu jest Otwarta Rzeczpospolita.

 • 5.I.2015. "Czy we współczesnym świecie następuje zmierzch religii?" - comiesięczne [ spotkanie z cyklu "Uwierzyć w Muzeum?"](Face Book: events/746448718723601/?source=1) . "Omawiamy sprawy istotne dla współczesnego człowieka, inspirując się fragmentami Tory (Pięcioksięgu), czyli początkowymi księgami Biblii, stanowiącymi podstawę judaizmu i chrześcijaństwa." Muzeum Historii Żydów Polskich. Seminaria prowadzą Halina Bortnowska i Stanisław Krajewski. W każdym uczestniczy zaproszony gość - znawca omawianej problematyki, w tym prof. Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerem cyklu jest Otwarta Rzeczpospolita.

Kalendarium wydarzeń wcześniejszych (2007 - 2014).