A

Academia.edu

Adamczyk-Garbowska M., Duda H.

 • Terminy Holokaust, Zagłada, Szoa oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym
  w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 3, pod red. K. Pilarczyka, Kraków 2003,

Amir Yehoyada

Adelmann Anette (ICCJ General Secretary)

ADL Anti-Defamation League

AJC Global Jewish Advocacy

Aleksiun Natalia

 • Conscious History: Polish Jewish Historians before the Holocaust The Littman Library of Jewish Civilization, July 1st, 2021, ISBN 978-1-906-76489-0 Wnikliwe studium, w którym autorka omawia badawcze dokonania historyków będące trwałym dziedzictwem międzywojennej społeczności żydowskiej w Polsce, a także analizuje je w kontekście przekazu popularnego, powstałego na potrzeby szerokiej publiczności zarówno żydowskiej, jak i nieżydowskiej.
 • Zmarnowana szansa. O "Miastach śmierci" Mirosława Tryczyka
  w: Kultura liberalna nr. 367 3/2016 19 I 2016
 • Survivor Testimonies and Historical Objectivity: Polish Historiography since Neighbors " In the introduction to his Neighbors, Jan Gross argued for centrality of Jewish accounts from the Holocaust as reliable sources for reconstructing the tragicpast: Jewish testimonies about the Shoah have been deliberately written downin order to provide an exact and comprehensive account of the catastrophe… We should read in these efforts an intuition that one could effectivelyoppose, indeed frustrate, the Nazis’ plan of annihilation of the Jews if onlya record of the Nazis’ evil deeds was preserved."
 • The Cadaver Affair in the Second Polish Republic. A Case Study of Practical Antisemitism.
 • Polish Historiography of theHolocaust—Between Silence and Public Debate. "In the introductory remarks to his essay on the Jewish historiography of theHolocaust of Polish Jewry, Shlomo Netzer states:
  The rewriting of history, which is one of the outstanding characteristics of historiogra-phy, reflects the viewpoint of the contemporary generation as it looks at the past...Furthermore, if historiography is fashioned by an up-to-date, after-the-event perspec-tive, and research both adds to what is known and changes it, then these rules certainlyare valid for the historiography of the Holocaust. The events of the period are close toour generation and have not yet been subjected to the filter of too many historians.
  Indeed, contemporary Holocaust scholarship in Poland confirms Netzer’sobservation."

Alexandria Declaration of the Religious Leaders of the Holy Land January 21, 2002

Ambrosewicz-Jacobs Jolanta (red.)

 • The Holocaust. Voices of Scholars (ed.). Ths book was published thanks to generous support from the Faculty of International and Political Studies and the Institute of European Studies of the Jagiellonian University, and the Auschwitz-Birkenau State Museum. Foreword by Piotr M. A. Cywiński, Introduction by Jolanta Ambrosewicz-Jacobs. Cracow 2009. "The book presents the reflections of these scholars and public figures whose work involves the subject of the Holocaust. We asked them to write about difficulties they have faced, and we posed several questions to them: Do the analytical tools of the scholar, the researcher, the philosopher, the sociologist, the artist, prove weak or ineffective in dealing with the Holocaust? More than sixty years after the liberation of Auschwitz, are we intellectually and emotionally baffled by the genocide the Nazis committed there? If so, what are the paths taken to overcome this? How and why continue work on this most perplexing subject?".

Amerykańska konferencja biskupów katolickich

American Jewish Committee:

Amit Nili

Anchimiuk (Jeremiasz) Jan (Abp dr hab. prof. ChAT)

Angel M.,

 • Messiah, Jewish View
  w: A Dictionary of the JewishChristian Dialogue, L. Kliniecki, G. Wigoder (ed.)
  New York-Ramsey 1984, s.130-132

Apfelbaum M.,

 • Dwa sztandary. Rzecz o powstaniu w getcie warszawskim, Kraków 2003.

Apotheker Liliane (ICCJ President from 2021)

Archdiocese of Boston

 • Statement on the Liturgical Proclamation of the Passion Bishops’ Committee for Ecumenical and Interreligious Affairs, 01/02/2023. The message of the liturgy in proclaiming the passion narratives in full is to enable the assembly to see vividly the love of Christ for each person, despite their sins, a love that even death could not vanquish. The crimes during the Passion of Christ cannot be attributed indiscriminately to all Jews of that time, nor to Jews today. The Jewish people should not be referred to as though rejected or cursed, as if this view followed from Scripture. The Church ever keeps in mind that Jesus, his mother Mary, and the apostles all were Jewish. As the Church has always held, Christ freely suffered his passion and death because of the sins of all, that all might be saved.

Arendt Hannah

Arens M.

 • Flagi nad gettem. Rzecz o powstaniu w getcie warszawskim, Kraków–Budapeszt 2011.

Ariarajah, S. Wesley

Aslan Reza

Assayag Orion

Auron-Górska Joanna

Australian Catholic Bishops Conference

Azar Michael G.

Michael G. Azar, PhD (USA), is Associate Professor of Theology/Religious Studies at the University of Scranton in Pennsylvania (USA) and a deacon in the Greek Orthodox Archdiocese of America. He currently resides in Jerusalem, where he is writing a book on Orthodox Christian-Jewish relations, with an emphasis on Orthodox Christian hermeneutics and historic presence in the Holy Land.

B

BAGROWICZ J.

 • Żydzi i judaizm w katechezie Kościoła katolickiego
  w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji. Kraków 21-23 XI 1995, red. K. Pilarczyk, Księgarnia Akademicka, Kraków 1997, s. 123-141 [por. Znak 48 (1996) nr 490/3, s. 68-84]. - Przesłanie Katechizmu Kościoła Katolickiego i jego konsekwencje dla katechezy i nauczania o Żydach i judaizmie, CTh 65 (1995) nr 2, s. 61-92.

Baghajati Tarafa

Balić S.

 • Maria
  w: Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, A. T. Khoury (red.), Warszawa 1998, k. 479-480.

Banchoff Thomas

Barańczak Stanisław

 • Prosze pokazać język, pierwodruk w “Teksty” 1975 rok; cyt. za: P. Stasiński, Estetyka “wydarzeń”, [w:] Res Publica, 1988

Barbarin Philippe, Bernheim Gilles

 • Rabin i kardynał. Dialog żydowsko-chrześcjiański dzisiaj
  Paryż 2008. "... Szansy, możliwości przejrzenia się w oczach drugiego rozmówcy nie wahają się nazwać "łaską". W tej perspektywie "dialog międzyreligijny" nie jest zadaniem dla intelektualistów i hierarchów, czymś, co "wypada" prowadzić, żeby było miło i żeby uważano nas za ludzi tolerancyjnych i nowoczesnych (żadne z tych słów-wytrychów, tak obecnych w mediach i niezbyt pogłębionej publicystyce, tutaj zresztą nawet nie pada!), ale staje się dla każdego z partnerów koniecznością - daje bowiem szansę, by podążanie własną drogą stawało się dla każdego nie tylko bardziej świadome, ale i owocne dla własnej wiary...." [z recenzji pióra Joanny Pietrzak-Thébault, Więź 3 (605)/2009 marzec.) ](/2009-03-kardynal-w-jesziwie-rabin-na-ambonie)

Barcik Joanna

 • O myśleniu, które wyrasta z wstrząsu i milczenia.. Jednota - NR 1/2020, s. 24–28 "Katastrofa Auschwitz odsłoniła dramatyczną niewystarczalność tradycyjnego języka religijnego - choć należałoby przyznać, że ten aspekt daje o sobie znać na gruncie żydowskim mocniej niż na chrześcijańskim. Dla wielu myślicieli żydowskich podstawowym problemem stanie się kwestia, jak i czy w ogóle po Szoa można jeszcze myśleć o sensie kluczowego dla wiary żydowskiej fenomenu przymierza. Wydawałoby się, że dla chrześcijan naturalną odpowiedzią będzie osoba Jezusa Chrystusa, a jednak odwołanie do niej będzie dość subtelne."

Bardecki A.

 • Kościół epoki dialogu Kraków 1966.

Bargár Pavol:

Barnett Victoria J. (USA)

Bartłomiej I, Patriarcha

Bartoszewski Władysław i Lewinówna Zofia (red)

 • TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ. POLACY Z POMOCą ŻYDOM 1939-1945 Red.: Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna Opr. graf.: Ewa Frysztak Wstęp Władysław Bartoszewski Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK 1966 s. 636, Pierwsza w naszym piśmiennictwie tak obszerna publikacja dokumentarna o pomocy udzielanej w latach okupacji przez społeczeństwo polskie prześladowanym Żydom i osobom narodowości lub pochodzenia żydowskiego. Przeszło 200 autentycznych relacji i wspomnień, głównie pisanych przez Żydów, około 100 dokumentów. Indeksy. (oprac. wspólnie z Zofią Lewinówną)
  Znak, Kraków 1967 i 1969.

Bartoszewski Władysław

 • o pogromie kieleckim. - video
 • 1859 dni Warszawy
  (szkic wstępny Aleksander Gieysztor, bibliografia prac Władysława Bartoszewskiego - Zofia Steczowicz-Sajderowa, indeks Zofia Bartoszewska)
  Znak, Kraków 1974
  wydanie 2 uzupełnione: Znak, Kraków 1984, ISBN 83-7006-152-4
  wydanie 3 poprawione i poszerzone: Znak, Kraków 2008, ISBN 978-83-240-1057-8
 • Polskie Państwo Podziemne 1939-1945
  (inauguracyjny wykład TKN wygłoszony w Warszawie 2 listopada 1979, drugi obieg)
  Niezależna Oficyna Wydawnicza NOWa Warszawa 1979 i 1980
  OW „Solidarność" MKZ, Wrocław 1981
  Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej, Lublin 1985 i inne
 • Doświadczenia lat wojny 1939-1945. Fakty, postawy, refleksje
  Znak, Kraków 1982 i 2009, ISBN 978-83-240-1217-6
 • Los Żydów Warszawy 1939-1943. W czterdziestą rocznicę powstania w getcie warszawskim
  Puls, Londyn 1983
  Bez Cięć, Kraków 1985 (drugi obieg)
  Międzyzakładowa Struktura „Solidarności", Warszawa 1985 (drugi obieg)
  wydanie 2 poprawione i rozszerzone:
  Puls, Londyn 1988, ISBN 0-907587-38-0
  Fakt, Łódź 1989 (drugi obieg)
 • Polen und Juden in der Zeit der „Endlösung, Informationszentrum im Dienste der christlich-jüdischen Verständigung Wiedeń 1990, ISBN 0-919581-32-3
 • Warto być przyzwoitym. Szkic do pamiętnika
  Warszawa, CDN 1988 (drugi obieg)
 • Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste (polskie tłumaczenie książki Herbst der Hoffnungen: es lohnt sich, anständig zu sein)
  W Drodze, Poznań 1990, ISBN 83-7033-104-1
  wydanie 2 zmienione: W Drodze, Poznań 2005, ISBN 83-7033-545-4
 • Ponad podziałami. Wybrane przemówienia i wywiady - lipiec-grudzień 2000
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001, ISBN 83-907665-7-4
 • Wspólna europejska odpowiedzialność. Wybrane przemówienia i wywiady, styczeń-lipiec 2001
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2001, ISBN 83-915698-1-0
 • Moja Jerozolima, mój Izrael. Władysław Bartoszewski w rozmowie z Joanną Szwedowską
  (posłowie Andrzej Paczkowski)
  Rosner i Wspólnicy Warszawa 2005, ISBN 83-89217-66-X
 • Und reiß uns den Hass aus der Seele
  Deutsch-Polnischer Verlag, Warszawa 2005, ISBN 83-86653-18-3,
 • Władysław Bartoszewski: wywiad rzeka (rozmowy z Michałem Komarem)
  Świat Książki, Warszawa 2006, ISBN 83-247-0441-8
 • Powstanie Warszawskie
  Świat Książki, Warszawa 2009, ISBN 978-83-247-1699-9,
 • O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010, ISBN 978-83-08-04422-3
 • Środowisko naturalne. Korzenie
  Świat Książki, Warszawa 2010, ISBN 978-83-247-1293-9
 • Życie trudne, lecz nie nudne. Ze wspomnień Polaka w XX wieku (rozmowy przeprowadził Andrzej Friszke)
  Znak, Kraków 2010, ISBN 978-83-240-0942-8
 • Mój Auschwitz (rozmowa z Piotrem Cywińskim i Markiem Zającem oraz antologia pierwszych relacji poobozowych)
  Znak, Kraków 2010, ISBN 978-83-240-1415-6
 • Kropla drąży skałę? Co mówiłem do Niemców i o Niemcach przez ponad pół wieku
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ISBN 978-83-01-16657-1
 • Pod prąd. Moje środowisko niepokorne 1945-55. Wspomnienia dziennikarza i więźnia (opracował Michał Komar)
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, ISBN 978-83-01-16510-9
 • Wiosna jesienią. Październik '56. Moje środowisko niepokorne 1955-63. Marzenia, nadzieje, rzeczywistość (opracował Michał Komar)
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ISBN 978-83-01-16900-8
 • Mój PEN Club
  Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7705-268-6
 • Mimo wszystko (opracował Michał Komar; wybór z wydanych wcześniej książek: Władysław Bartoszewski: wywiad rzeka i ...mimo wszystko. Wywiadu rzeki księga druga)
  Dom Wydawniczy PWN i Agora, Warszawa 2013, ISBN 978-83-7705-412-3
 • Bóg, honor, obczyzna. Przyjaciele znad Jordanu i Tamizy (opracował Michał Komar)
  Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2014, ISBN 978-83-7705-543-4
 • Kryptonim Bonza: życie jednoznacznie podwójne (opracował Michał Komar)
  Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7705-444-4
 • Prawda leży tam, gdzie leży (opracował Michał Komar)
  Dom Wydawniczy PWN, Warszawa 2016, ISBN 978-83-01-18502-2

Bartov Omer

 • Anatomia pewnego ludobójstwa. Życie i śmierć Buczacza. Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2019 ISBN 978-83--8049-937-9

Bar-Yosef Hamutal (1940)

 • The Jewish Reception of Vladimir Solovyov, (Vladimir Solovyov: Reconciler and Polemicist) ed. Ewert von Zweerde, Peeters, Lewen, 2000

Batig Lidiia

Batorski Przemysław

Bätzing Georg (Bischof Dr)

Bauer Yehuda

 • Przemyśleć Zagładę
  Jedna z najważniejszych książek historyka światowej sławy - wreszcie, z wieloletnim opóźnieniem, trafia do rąk polskiego czytelnika. To elementarz dla wszystkich próbujących lepiej zrozumieć świat, w którym żyjemy
  Warszawa, ŻIH, 2016

Bauerlein Mark

 • The latest installment in an ongoing interview series with contributing editor Mark Bauerlein. On this episode, Mark Pulliam explains why religion is disappearing from Religious Studies departments. First Things podcasts (21-05-21)

Baumol Avi, Rabin

Bea A.

 • La Chiesa e il popolo ebraico
  Morcelliana-Brescia, 1966
  angielski przekład: The Church and the Jewish People. A Commentary on the Second Vatican Council's Declaration on the Relation of the Church to Non-Christian Religions
  London-Dublin-Melbourne 1966.
 • Le peuple juif et le plan divin de salut
  w: "La Documentation Catholique" 1965, nr 1459, s. 1972-1974
 • L'attitude de L'Eglise envers les religions non chretiennes
  w: "La Documentation Catholique" 1966, nr 1468, s.654-664

Belerski Tadeusz

Bemporad Jack

Żydzi w Europie: współgospodarze czy goście?. Tekst został wygłoszony podczas VI Zjazdu gnieźnieńskiego. Ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 11/2005.

Benedykt XVI

 • Benedykt XVI: II Sobór Watykański był sensowny i konieczny Najnowszy list Benedykta XVI. Papież-senior napisał w nim co myśli o Soborze Watykańskim II 21/10/2022
 • Gnade und Berufung ohne Reue
 • Dary łaski i wezwanie Boże bez odwołania Papież senior ponownie chwycił za pióro i opublikował na łamach Communio rozprawę na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
 • Kościół jako gmina oraz Izrael jako miejsce realizacji Królestwa Bożego
  w: "Jezus z Nazaretu" ss. 115-157
  Podziękowanie za odrzucenie przez Papieża "fałszywych oskarżeń, które służyły za podstawę do szerzenia przez stulecia nienawiści wobec Żydów", przesłał Benjamin Netanjahu.
  Premier Izraela jest przekonany, że "jasność i odwaga" wykazana przez Benedykta XVI wzmocni relacje między Żydami a chrześcijanami. Zadowolenie ze słów papieża wyraziły również Światowy Kongres Żydów i żydowska Liga przeciw Zniesławieniu. "Ci, którzy przeżyli Holokaust, wiedzą aż nazbyt dobrze, jak bardzo wielowiekowe obciążanie Żydów zarzutami o zabójstwo Chrystusa stworzyło zatruty klimat nienawiści, który legł u podstaw antysemickich prześladowań, których ostatecznym wyrazem był Holokaust" - powiedział Elan Steinberg z Amerykańskiego Zgromadzenia Ocalałych z Holokaustu i ich Potomków.
  Papież w drugiej części książki "Jezus z Nazaretu" mówi o "fatalnym w skutkach" poszerzeniu u Mateusza Ewangelisty znaczenia słowa "tłum" we fragmentach mówiących o procesie Jezusa. "Jeśli według Mateusza "cały lud" wołał: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze", to chrześcijanin powinien pamiętać, że krew Jezusa mówi innym językiem niż krew Abla.
  Nie woła o pomstę i karę, ale jest pojednaniem. Nie jest wylewana przeciw komuś, lecz jest to krew wylana za wielu, za wszystkich" - napisał Benedykt XVI.
  Rabin David Rosen, odpowiedzialny po stronie żydowskiej za dialog z Watykanem, oświadczył, że nowa książka Papieża może mieć jeszcze większe znaczenie niż słynna soborowa deklaracja "Nostra aetate", która zdjęła z Żydów odium "bogobójców", gdyż wierni bardziej czytają Pismo Święte i komentarze do niego niż dokumenty kościelne."
 • Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald, Kraków 2016
 • Ratzinger Józef
  • Die neuen Heiden und die Kirche, „Hochland”, Oktober 1958. Tłumaczenie polskie: J. Ratzinger, „Neopoganie i Kościół, w: „Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald”, Kraków 2016, s. 297–307.
  • Neopoganie i Kościół, w: Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald, Kraków 2016, s. 297–307.
 • Deus caritas est, Encyklika.
 • Spe salvi Encyklika
 • Caritas in veritate Encyklika

Bensahel Jean-Francois (President of the "Union Libérale Israélite de France") et ...

 • Déclaration pour le Jubilé de fraternité a venir
  On November 23, 2015 to mark the 50th jubilee of Nostra Aetate, the Chief Rabbi of France, Haim Korsia, presented to the Archbishop of Paris, Cardinal André Vingt-Trois, a declaration on the upcoming jubilee of brotherhood, expressing "A New Jewish View of Jewish-Christian Relations." This "Déclaration pour le Jubilé de fraternité a venir" (" Declaration for the Upcoming Jubilee of Brotherhood") was written by Jean-Francois Bensahel (President of the "Union Libérale Israélite de France"), Philippe Haddad (Rabbi of the "Union Libérale Israélite de France"), Rivon Krygier (Rabbi of the Massorti congregation "Adath Shalom"), Raphy Marciano (Director of "Espace Culturel et Universitaire Juif d Europe") and Franklin Rausky (Program Director of the "Institut Universitaire d Études Juives Elie Wiesel").

Berline Paul

 • Russian Religious Philosophers and the Jews
  Jewish Social Studies (1947)

Bernheim Gilles, Barbarin Philippe

 • Rabin i kardynał. Dialog żydowsko-chrześcjiański dzisiaj
  Paryż 2008
  "... Szanse, możliwości przejrzenia się w oczach drugiego rozmówcy nie wahają się nazwać "łaską". W tej perspektywie "dialog międzyreligijny" nie jest zadaniem dla intelektualistów i hierarchów, czymś, co "wypada" prowadzić, żeby było miło i żeby uważano nas za ludzi tolerancyjnych i nowoczesnych (żadne z tych słów-wytrychów, tak obecnych w mediach i niezbyt pogłębionej publicystyce, tutaj zresztą nawet nie pada!), ale staje się dla każdego z partnerów koniecznością - daje bowiem szansę, by podążanie własną drogą stawało się dla każdego nie tylko bardziej świadome, ale i owocne dla własnej wiary...." (z recenzji pióra Joanny Pietrzak-Thébault, Więź 3 (605)/2009 marzec.)

Berger Joel

 • Rabbiner wirft Kirche Unglaubwürdigkeit
  "epd-Wochenspiegel", nr 48 z 1999 r.

Berkovic Sally

Bethge Eberhard

 • Dietrich Banhoeffer und die Juden
  w: H. Kremers, L. Siegele-Wenschkewitz, B. Klappert (red.)
 • Die Juden und Martin Luther. Martin Luther und die Juden. Geschichte, Wirkungsgeschichte Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 1987, s. 212;

Bettori Giuseppe (cardinal)

Bialik Chajim Nachman (1873 - 1934)

 • Halacha VeAggada
  (Halacha i Haggada, 1916).

Białek Bogdan

Białkowska Monika

Bielawski Krzysztof

Беличков Евгений

Bierdiajew Nikołaj (Н.А.Бердяев)

Bikont Anna

Kozłowski Maciej, Folwarczny Andrzej, Bilewicz Michał, Santorski Jacek

 • Trudne Pytania w dialogu polsko-żydowskim, zespół redakcyjny: Maciej Kozłowski, Andrzej Folwarczny, Michał Bilewicz; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Forum Dialogu Między Narodami, American Jewish Committe, Warszawa 2006, ISBN 978-83-89763-96-9

Bilewicz Michał, Wójcik Adrian

Bilewicz Michał

 • (Nie)pamięć zbiorowa Polaków jako skuteczna regulacja emocji, teksty drugie 2016, nr 6, s. 52–67, DOI: 10.18318/td.2016.6.4, Artykuł powstał w ramach grantu NCN Beethoven 2014/15/G/HS6/04589 dotyczącego społecznej percepcji historii.
 • Psychologiczne źródła dystansu.Czyli dlaczego unikamy kontaktu z obcymi?
 • Holocaust as the Prototype of Genocide. On Some Problems with the Modern State Crime Paradigm. "The Holocaust plays a prominent role in Americans’ representation of genocide. Mazur and Vollhardt (2015) show that for this population, the prototypical genocide is a systematic large‐scale racist killing, perpetrated by the modern state as part of war. Seeking the roots of such representations, this article reviews philosophical, historical, psychological, and sociological writings that put the modernization, civilization, authoritarianism, and state at the center of their theorizing about genocide. Such a “modern state crime” paradigm can lead to biased views of the nature of genocide, as well as of the psychological factors responsible for its occurrence."
 • The Dark Side of Emotion Regulation: Historical Defensiveness as an Obstacle in Reconciliation "The main aim of this article is to explain potential mechanisms of historical defensiveness that constitute the downregulation process of collective guilt, shame, regret, and sense of responsibility. Such processes, if well functioning, are obviously detrimental to any post-conflict reconciliation efforts. Based on this model I suggest that successful reconciliation strategies not only should be based on emotion regulation, but they should also address identity, as a key antecedent of these emotions."

Bilewicz Michał, Cehajic-Clancy Sabina

 • Fostering Reconciliation Through Historical Moral Exemplars in a Postconflict Society. "Damaged intergroup relations in postconflict contexts marked by histories of war and human rights violations constitute a major obstacle to peace-building and reconciliation. In addition, intergroup relations tend to be affected by polarized narratives about the past that inhibit the positive consequences of ingroup contact. In this article, we examined the effects of a contact intervention containing narratives of moral exemplars on reconciliation processes in the postgenocide setting of Bosnia and Herzegovina. Results from our 2 studies showed significant positive changes after the contact interventions that highlighted and focused on documented stories of individuals (moral exemplars) saving the lives of their adversaries. We found that focusing on moral exemplars increased reconciliatory beliefs due to enhanced forgiveness. The second study confirmed the positive effects of such interventions on more specific affective, cognitive and behavioral aspects of reconciliation among both former victims and perpetrators. We discuss the importance of the historical narratives used in intervention programs in postconflict settings and draw practical implications from our results."

Klar Yechiel & Bilewicz Michał

 • From socially motivated lay historians to lay censors: Epistemic conformity and defensive group identification. Abstract: This article examines why people cooperate with the silencing and censorship efforts of authorities that deprive them of historical knowledge. We analyze two motivational factors that account for people’s adherence to the “official” historical narrative and their willingness to serve as lay censors silencing and suppressing alternative historical narratives of the group. The first factor is epistemic conformity which is the motivation to believe in the veridicality of the consensual ingroup’s historical narrative. The second factor is a defensive form of identification with the group in glorifying and narcissistic ways. Polish and Israeli examples are discussed to illustrate societal backlash to historical discoveries that present the national ingroup in a negative manner.

Bilewicz Michał, Wojcik Adrian Dominik

 • Visiting Auschwitz: Evidence of Secondary Traumatization among High School Students. "Secondary traumatic stress has been intensively studied among survivors’ therapists, family members, and trauma researchers. We claim that people who are exposed to reminders of past traumatic experiences when visiting places of memory or museum exhibitions could also develop secondary trauma symptoms. Thus, scholars and practitioners must better understand how such places related to historical traumatization (e.g., Holocaust memorial sites) can affect the psychological well-being of visitors. The main aim of this quantitative longitudinal study was to assess the scale of secondary traumatization among visitors to such places. The study found that the syndrome of secondary traumatic stress was observed among 13.2% of high school visitors to the Auschwitz memorial museum. Longitudinal analysis revealed that empathic reactions to the visit in Auschwitz (e.g., a greater inclusion of victims into the self) were associated with higher levels of secondary traumatic stress levels 1 month after the visit. This study suggests that visits to places related to traumatic past events should be preceded by a more intense elaboration of Holocaust history and by proper psychological preparations. (PsycINFO Database Record (c) 2018 APA, all rights reserved)""

Bilewicz Michał, Stefaniak Anna, Witkowska Marta

 • "Czy prawda nas wyzwoli". "Przywracanie pamięci wojennej, przede wszystkim zaś pamięci Zagłady, wzmogło zainteresowanie tematyką traumy. Dominowało przekonanie o katartycznym działaniu konfrontacji z mrocznymi kartami historii. Już w trakcie medialnej dyskusji wokół mordu w Jedwabnem niejednokrotnie pisano o "narodowej terapii", "katharsis", a nawet o "zbiorowej kozetce psychoanalityka". Jacek Leociak, wypowiadając się na temat książki Jana T. Grossa „Złote Żniwa”, dość jednoznacznie opisał terapeutyczny aspekt tej formy przedstawiania Holokaustu: "Metody, jakimi się posługuje, mogą być uznawane za drastyczne, ale to jak z elektrowstrząsami: psychiatria humanistyczna je krytykowała, jednak od lat 80. XX wieku znów się do nich powraca w leczeniu niektórych form depresji". Sąd ten, wynikający z naiwnych przekonań na temat zdrowia psychicznego, jest nie do końca zgodny ze współczesną wiedzą psychologiczną. To nie pełna prawda – lecz raczej konstruktywne iluzje i skrzywienia percepcyjne – są warunkiem dobrostanu psychicznego, co stwierdzono m.in. badając osoby straumatyzowane w katastrofach naturalnych, pacjentów z oddziałów nowotworowych i nosicieli wirusa HIV. W niniejszym artykule postaramy się pokazać, jak bardzo nieskuteczna okazuje się sama konfrontacja z prawdą historyczną oraz zastanowić nad potencjalnymi możliwościami przekazywania wiedzy historycznej o zbrodniach na Żydach, które uwzględniają podstawowe ludzkie motywacje oraz potrzeby psychologiczne – a zatem pozwalają wyjść poza „paradygmat elektrowstrząsów”."

Bilewicz Michał, Soral Wiktor, Winiewski Mikołaj

 • Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization "In three studies (two representative nationwide surveys, N = 1,007, N = 682; and one experimental, N = 76) we explored the effects of exposure to hate speech on outgroup prejudice. Following the General Aggression Model, we suggest that frequent and repetitive exposure to hate speech leads to desensitization to this form of verbal violence and subsequently to lower evaluations of the victims and greater distancing, thus increasing outgroup prejudice. In the first survey study, we found that lo...""

Billerbeck Paul 1853-1932 und Hermann Leberecht Strack (1848-1922)

Biskup Maciej (OP)

Bleck Peter (red)

 • Mittäterschaft in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust in Osteuropa Collaboration in Eastern Europe during the Second World War and the Holocaust Herausgegeben von/Edited by Peter Black/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Beiträge des VWI zur Holocaustforschung Band 7 Herausgegeben vom Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) new academic press, Wien, Hamburg 2019

Blet

 • Pius XII i druga wojna światowa w tajnych archiwach watykańskich Katowice 2000.

Bloy Léon

Blumsztajn Seweryn

 • Jak ktoś się tak nazywa, to musi nauczyć się z tym żyć. Hejterzy nie są w stanie mnie obrazić. /natemat.pl/

Błoński Jan

Bodzińska Anna NDS

BODZIŃSKA Anna, MÜLLER Maciej

 • „ Złota nitka”,  Tygodnik Powszechny NR 51-52/2022, 13.12.2021, Kraków.

Bodzińska Anna NDS, Anne Denise Rinckwald NDS

Bogucka Teresa

 • Teresa Bogucka: W '68 biłam się o wolność dla wszystkich, 55 rocznica Marca 68.
 • "Marzec 1968. Współorganizatorka protestów studenckich: Zdusili nas aresztami. A myśmy się zastanawiali, czy można zdeptać trawnik." Z Teresą Bogucką rozmawia Krystyna Naszkowska /gazeta.wyborcza 8 III 2018./
 • I stąd problemy z upamiętnianiem Marca... "Polski Marzec" - Magdalena Wójcik rozmawia z Teresą Bogucką, pisarką, dziennikarką, działaczką opozycji demokratycznej w okresie PRL. Chidusz: Marzec 2018 i 2019
 • SPACER ŚLADAMI TAMTEGO MARCA - Marzec kojarzy się z problemem żydowskim, w który zaplątali się - by zacytować Władysława Gomułkę - "jacyś nasi, Polacy". Przecież nikt z nas nie zwracał uwagi na pochodzenie, tęsknota za swobodą i równością była wspólna - opowiada Teresa Bogucka. /newsweek.pl/

BOISMARD M.-E.

 • A l’aube du christianisme. Avant la naissance des dogmes
  Cerf, Paris 1998.

Boldişor Adrian (Reverend Dr.)

Boniecki Adam (ks.)

Borowitz Eugene B.

 • A Jewish response: the lure and limits of universalizing our faith
  in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 59-68.

Bortnowska Halina - spotkania on line

 • Uwierzyć w Muzeum (2009-2014) - Spotkania w POLIN - omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory W ramach cyklu "Uwierzyć w Muzeum" (2009-2014)
  „Uwierzyć w muzeum” to dyskusje prowadzone przez Halinę Bortnowską i Stanisława Krajewskiego. Rozmawialiśmy o sprawach współczesnych i uniwersalnych, dotyczących każdego z nas. Na każde spotkanie zapraszany był gość specjalny - osoba, która dzieliła się z nami swą wyjątkową wiedzą i doświadczeniem.
  Halina Bortnowska jest publicystką, filozofem i teologiem, byłą redaktorką miesięcznika „Znak”. Od lat komentuje aktualne zjawiska społeczne z perspektywy etycznej i chrześcijańskiej. Jest autorką książek: „Już / jeszcze nie”, „Co to, to nie” i „Wszystko będzie inaczej” (z Jolantą Steciuk).
  Stanisław Krajewski jest profesorem filozofii, współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony żydowskiej. Autor m.in. „54 komentarzy do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”.
  Projektrealizowany dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Między religiami - Muzeum POLIN 12.06.2016 - 16.01.2017 - Spotkania w małej, warsztatowej grupie będą przeplatać się ze spotkaniami dla większej publiczności, podczas których filozofowie i znawcy religii, Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz będą dyskutować ze sobą na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

Bortnowska Halina

Bortnowska Halina, Czajkowski Michał (ks.), Gebert Konstanty ...

 • Bóg Sema i Jafeta. Dyskusja wokół deklaracji Dabru emet o perspektywach relacji chrześcijańsko-żydowskich
  Rozmawiają: Halina Bortnowska, ks. Michał Czajkowski, Konstanty Gebert, ks. Hanspeter Heinz, Krzysztof Jabłonka, ks. Łukasz Kamykowski, Stanisław Krajewski, John Pawlikowski OSM, rabin Michael A. Signer, Stefan Wilkanowicz, ks. Stanisław Wronka
 • Chrześcijaństwo w oczach Żydów, Znak, styczeń 2003 nr 572

Bosakowski Ryszard

w: Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku pod redakcją Józefa Majewskiego i Jarosława Makowskiego, Tom II, Biblioteka Więzi, s. 286-289.

Boteach Shmuley

Bouyer Louis

Bousset Wilhelm

 • Die Religion des Judentums im neutestamentlichen Zeitalter
  1903

Boys M.C.

 • Has God Only One Blessing? Judaism as a Source of Christian Self-Understanding.
  Published May 1st 2000 by Paulist Press New York 2000.
  "Dramatic changes in theological thought about Judaism have not yet filtered down to most Christians. This compelling book puts the academic scholarship into an accessible narrative form. Foremost, the book challenges Christians to re-examine their traditional belief that Christianity has fulfilled and therefore replaced Judaism. It also details the anti-Jewish bias in history, literature and liturgy, yet does it without reducing such attitudes to simplistic hate. An eye-opening read, Has God Only One Blessing?"
 • The Enduring Covenant
  w: Seeing Judaism Anew. Christianity’s Sacred Obligation, red. M.C. Boys, Lanham 2005, s. 17-25.
 • Seeing Judaism Anew. Christianity’s Sacred Obligation
  red. M.C. Boys, Lanham 2005.

Bosman Frank

 • Het probleem van antisemitisme en historische Jezusverfilming by Frank Bosman More Info: Frank Bosman en Henk van Hout, ‘Het probleem van antisemitisme en historische Jezusverfilming’, in: Harm van Grol, Piet van Midden (red.), Een roos in de lente, Faculteit Katholieke Theologie: Utrecht (2009), p. 10-24. Publication Date: May 15, 2009. Research Interests: Theology, Antisemitism (Prejudice), and Film

Bothe Alina

 • Refugees or Deportees?104The Semantics of the First ‘Polenaktion’, Past and Present in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Brent Jonathan and Grabowski Jan

the executive director of the YIVO Institute for Jewish Research, teaches at Bard College. He is the author of "Inside the Stalin Archives and Stalin’s Last Crime."

Brandon S.G.F.

Brettler Marc Zvi and Amy-Jill Levine

 • The Jewish Annotated New Testament. Second Edition Oxford and New York: Oxford University Press, 2017.
  "First published in 2011, The Jewish Annotated New Testament was a groundbreaking work, bringing the New Testament's Jewish background to the attention of students, clergy, and general readers. In this new edition, eighty Jewish scholars bring together unparalleled scholarship to shed new light on the text. This thoroughly revised and greatly expanded second edition brings even more helpful information and new insights to the study of the New Testament."

Bron Michał

BROWN R. E.

 • An Introduction to New Testament Christology
  Paulist Press, New York-Mahwah 1994.

Bruncz Dariusz

Zalc Claire and Bruttmann Tal (editors)

 • MICROHISTORIES OF THE HOLOCAUST Edited by Claire Zalc and Tal Bruttmann** War and GenocideGeneral Editors: Omer Bartov, Brown University; A. Dirk Moses, European University Institute, Florence, Italy.
  In recent years there has been a growing interest in the study of war and genocide, not from a traditional military history perspective, but within the framework of social and cultural history.
  This series offers a forum for scholarly works that refl ect these new approaches.
  “The Berghahn series Studies on War and Genocide has immeasurably enriched the English-language scholarship available to scholars and students of genocide and, in particular, the Holocaust.” —Totalitarian Movements and Political Religions.
  Published in 2017 by Berghahn Books www.berghahnbooks.com © 2017 Claire Zalc and Tal Bruttmann. This book has received the support of TransferS (laboratoire d’excellence, program “Investissements d’avenir” ANR-10-IDEX-0001-02-PSL* and ANR-10-LABX-0099).

Bratkowski Stefan

 • Krótka historia Żydów w Polsce{.target_blank}. "Między potomkami narodów, które tyle wieków żyły obok siebie na jednej ziemi, powinno być możliwe nie tylko pojednanie, ale i przyjaźń.
  Pisząc swoją książkę „Najkrótsza historia Polski”, starałem się objąć nią także historię narodu, który znalazł swoje schronienie dziejowe na ziemiach polskich. Myślę, że warto dzisiaj pokusić się o krótką historię Żydów w Polsce – by choć trochę oczyścić stosunki polsko-żydowskie z obciążeń zarówno mitami, jak i realnymi urazami, które szkodzą obu stronom."

Brzostek Błażej

 • Rok 1968 to symbol. Różne kraje, narody i różne grupy społeczne mają "swój" 1968.

Buber Martin

 • Ja i Ty przeł. Jan Doktór, Warszawa: IW PAX
 • Dwa typy wiary
  tłum. J. Zychowicz, Kraków 1995.

Buckley-Zistel Susanne (red)

Bucur Bogdan

Buczkowski Leopold

Budiselić Ervin

PhD, currently works at Biblical institute Zagreb. Ervin does research in Atheism and Humanism, Comparative Religion and Abrahamic Religions. Their most recent publication is 'Lessons from the Early Church for Today's Evangelical Christianity'

Bugała Agnieszka

Bultmann R. and K. Jaspers

 • Myth and Christianity, An inquiry into the possibility of religion without myth
  Noonday Press, (oryg. niem. 1953).

Bułgakow Siergiej Nikołajewicz (С.Н.Булгаков)

Buren van, P.

 • Discerning the Way
  w: Theology of Jewish-Christian Reality, London 1995

Burkeman Danny

Burnetko Krzysztof, Bereś Witold

 • DUCHOWNY NIEPOKORNY - ROZMOWY Z KSIĘDZEM STANISŁAWEM MUSIAŁEM
  Wyd. świat Książki, Warszawa 2006;

Burds Jeffrey

Holocaust in Rovno:The Massacre at Sosenki Forest, November 1941 by Jeffrey Burds, Northeastern University,Sponsored by the YIVO Institute of Jewish Research, New York.

Bystry A.

 • Kościół wobec religii niechrześcijańskich
  "Katecheta" 1966, nr 3, s. 137-139.

C

Capková Katerina

 • Germans or Jews? German-Speaking Jews in Poland and Czechoslovakia after World War II in KWARTALNIK HISTORII ŻYDÓW JEWISH HISTORY QUARTERLY (do 2000 r. Biuletyn Zydowskiego Instytutu Historycznego) CZERWIEC 2013 NR 2 (246). ZOSTAĆ CZY WYJECHAĆ? ŻYDZI W EUROPIE W PIERWSZYCH LATACH P0 HOLOKAUŚCIE Materialy z konferencji naukowej (Warszawa, 5—7 grudnia 2011) TO STAY OR GO? JEWS IN EUROPE TN THE IMMEDIATE AFTERMATH OF THE HOLOCAUST Publication of papers presented at an international conference held in Warsaw, 5—7 December 2011. Warszawa 2013.

Campisi Tiziana:

Caneri Sandrine

Carlebach Elisheva , Jacob J. Schacter

 • New Perspectives on Jewish-Christian Relations, (Leiden: Brill, 2012)
  The delicate balance between toleration and repulsion of the Jews, a tiny minority living within the Christian world, stands at the center of studies of religion and society. The development of this difficult relationship on many levels, theological, institutional, and individual, is a matter of continuing relevance in religious history from ancient to contemporary contexts. This volume, written by the leading scholars of Jewish-Christian engagement, seeks to revisit the question in light of new sources and re-readings of older sources. The old view of two implacable enemies battling for their version of truth, of Jews living as insular pariahs within a hostile world, the tale of persecution by the mighty of the weak, has given way to a much more nuanced understanding of areas of congruence, of cultural, economic, and social interchange. The volume examines changes in the Christian posture toward the Jews occurring in a time and place of tremendous cultural and religious creativity in Western European society. It seeks to understand how Jews integrated elements of Christian culture into their own. The volume spans some of the key turning points in the Jewish-Christian relationship and re-examines critical texts, religious disputations, and cultural interactions

Carmichael Joel

Cassidy E.I.

Catholic Diocese of Cleveland

Cavalletti Sofia

CEC Churches in Dialogue

Sandrine Caneri

Institut de théologie orthodoxe Saint Serge à Paris, Exégèse patristique, Faculty Member /Chercheur sur la Torah orale et les écrits talmudiques en relation avec les écrits des Pères de l'Eglise et la tradition byzantine/.

Celan Paul

Central Conference of American Rabbis and the Rabbinical Assembly Statement

 • Central Conference of American Rabbis and the Rabbinical Assembly Statement, New York – The Central Conference of American Rabbis (Reform) and the Rabbinical Assembly (Conservative), representing 3,000 rabbis, wish to recognize and acknowledge the growing bonds between the Jewish and Catholic communities.
  We praise Pope John Paul II's courageous strides in working to heal the historic breach that has separated our communities. The Pope has affirmed the irrevocable nature of God's covenant with the Jewish people. He has condemned anti-Semitism as a "sin against God." He has forged diplomatic relations with Israel, recognizing the Jewish State's right to exist within secure borders.

Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

Ceric Mustafa

Grand Mufti Emeritus of Bosnia and member of the Elijah Board of World Religious Leaders, has shared a letter of consolation of trust in God for these hard times

 • Coronaspection – Introspection II (2020-06-11) Interviews with Grand Mufti Mustafa Ceric - Bosnia, Geshe Tashi Tsering - India, Sadhvi Bhagawati Saraswati - India. "The second “introspection” in the Coronaspection series brings together three religious voices that we do not often find in conversation with one another. The present reflection draws out themes that emerge from this three-way juxtaposition. Our Hindu and Buddhist voices represent the same geo-political reality of COVID-19, India, through two individuals, Geshe Tashi Tsering (Buddhist) and Sadhvi Bhagawati (Hindu), who have oversight and leadership roles in large monastic communities. The Muslim voice comes from Bosnia, in the person of Grand Mufti Emeritus Mustafa Ceric. The common thread that ties these three presentations is the process of going inwards, under situation of lockdown, and recovering the core spiritual insight that drives the spiritual life and the life of the community... "
 • A LETTER OF CONSOLATION OF TRUST IN GOD TO MY BROTHERS & FRIENDS (28.03.2020)

Cetera Roberto

Chief Rabbinate of Israel

Chmielewska Katarzyna, Molisak Alina (redakcja)

 • Pomniki pamieci. Miejsca niepamięci, Warszawa, 2017, ISBN: 978-83-65573-17-9. "Książka ma definicyjnie trafny tytuł. I nie dlatego, że jest przedstawieniem dwóch polsko-niemieckich debat: 'Narracje postkatastroficzne w literaturze polskiej' (Hamburg 2015) oraz 'Muzea, pomniki, miejsca pamięci' (Warszawa 2016), a z nich jedna była o pomnikach, a druga o zapominaniu. Raczej dlatego, że ten tytuł opowiada o rezultacie spotkań badaczy z uniwersytetów w Hamburgu, Warszawie, Poznaniu i z PAN, podczas których uformowała się w dyskusji ważna i trudna materia, dotykająca 'historyzacji' tego, co pamiętane. A ściślej pamiętania Zagłady w dwóch, mocno splecionych rodzajach przedstawień. To znaczy w organizowanych wokół dyskursu postkatastroficznego realizacjach memorialnych; w pomnikach, muzeach, osobach-świadkach (ich 'pomnikowa' rola), również w literaturze, w plastyce, w filmie - także w swoistych derealizacjach pamięci, tzn. w memorialnych przedstawieniach, które coś ukazując, coś innego (albo to samo) zacierają, wypierają, redefiniują, reorganizują i - w istocie - dokonują zabiegu anestezji/amnezji. Uśpienia prymarnej pamięci, jej u-nieistotnienia. A definicyjnie trafny tytuł, wiążący miejsca pamięci i niepamięci (to coś innego, niż nie-miejsca Marca Augé), wskazuje na rozmaite praktyki historyczne tego pamiętania/uniepamiętniania i na całą sferę osnuwanych wokół zaburzania pamięci takich praktyk-obrządków, motywowanych różnie, psychospołecznie (wyparcie, poczucie winy) i historycznie (tzw. konkurencja pamięci), i religijnie ('rywalizacja' martyrologii), ale zawsze ważnych i zawsze też dalekich od politycznej niewinności. (z recenzji Andrzeja Zieniewicza) "

Chouraqui André

 • Les juifs : dialogue entre Jean Daniélou et André Chouraqui (1966)

Chrostowski Waldemar (ks.)

 • Rozmowy jerozolimskie. Dlaczego zginął Mesjasz?, Autor: Waldemar Chrostowski, Paweł Lisicki Wydawca: Fronda.
  Nota wudawcy: Niezwykła książka będąca pokłosiem wyprawy księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i Pawła Lisickiego do Ziemi Świętej. Zadają ważne pytania, które od początku zawsze poruszały chrześcijan. Jak doszło do procesu Jezusa? Dlaczego tak popularny początkowo Nauczyciel z Galilei skończył ostatecznie na krzyżu? Kim byli Jego sędziowie i oskarżyciele? Do jakich frakcji religijnych należeli i czym się one od siebie różniły? Dlaczego doszło do procesu przed rzymskim prefektem? Kim był Mesjasz dla ówczesnych Żydów? Kim byli kapłani i jaką rolę odgrywali w świątyni jerozolimskiej? Jak to się stało, że Mesjasz przyszedł do swego ludu, a ten Go nie przyjął? Paweł Lisicki nakreśla w tych rozmowach tło historyczne, polityczne i społeczne, a jego rozmówca, ksiądz profesor Chrostowski, skupia się na wymiarze teologicznym i religijnym. To rozmowy spokrewnionych ze sobą w duchu, którzy wierzą, że ziemia Izraela jest „piątą Ewangelią”, że jej drzewa, drogi, jezioro, domy, zapachy, zgiełk i cisza, odsłaniają historię narodzin, życia, śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu.
 • Znaczenie wydarzeń z Betlejem odsłoniło się w pełni dopiero później (24/12/2021)
 • Ks. Waldemar Chrostowski - wielkie rozczarowanie dotyczy dialogu chrześcijańsko-judaistycznego. 14/07/2021
 • Ku katolickiej teologii judaizmuu. InspiracJe kard. J. Ratzingera/Benedykta XVI w Studia Nauk Teologicznych (2016).
 • Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978-2005. autor: Ks. prof. Waldemar Chrostowski Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej ISBN 83-87989-64-9
 • Prawda. Chrystus. Judaizm. Z księdzem profesorem Waldemarem Chrostowskim rozmawiają: Grzegorz Górny i Rafał Tichy. ".... wywiad-rzeka poświęcony jest meandrom relacji Kościoła z Żydami i judaizmem w ostatnim półwieczu. Aby lepiej zrozumieć ich specyfikę, należy cofnąć się do czasów, gdy rozchodziły się drogi Kościoła i Synagogi, ze szczególnym uwzględnieniem osoby i działalności św. Pawła."
 • Hagada - siła opowieści. Rozmowa z Filipem Memchesem, "Nowe Media", wyd 1.
 • Chrześcijaństwo a Judaizm Rabinistyczny, Konferencje biblijne ks. prof. W. Chrostowskiego 2011/2012.
 • Na drogach dialogu Kościoła z Żydami i judaizmem. Pedagogia Christiana, 2/26 (2010)
 • Czy Benedykt XVI powinien przeprosić Żydów, "Rzeczpospolita", 13 V 2009.
 • Dlaczego współczesny Kościół przywiazuje wagę do dialogu z Żydami? w: Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach, PRCHiZ, Warszawa 1998 ISBN 83-904394-09
 • Drogi i bezdroża dialogu katolicko-żydowskiego. Wykład wygłoszony 5 marca 2001 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Judaizm jako religia Księgi, Życie Duchowe, Lato 51/2007, wydawca Prowinjcja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM, ISSN 1232-9460;
 • Żydzi i judaizm w nauczaniu Jana Pawła II 1978-2005. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej ISBN 83-87989-64-9
 • Czy jest potrzebna nowa chrześcijańska teologia judaizmu?, "Collectanea Theologica" 2000, nr 2, s. 11-36.
 • Czy Żydzi "nie podobają się Bogu i są wrodzy wszystkim ludziom" (1 Tes 2,15)? Niewiara w Jezusa Chrystusa a wrogość wobec Niego i Jego wyznawców, " Collectanea Theologica" 2000, nr 2, s. 47-68.
 • Dialog w cieniu Auschwitz, Warszawa 1999.
 • Kościół a Izrael, "Collectanea Theologica" 2003, nr 1, s. 73-94.
 • Kościół, Żydzi, Polska, Fronda, 2009.
 • Żydowskość Jezusa Collectanea Theologica 63/2, 45-60 1993
 • Żydzi i chrześcijanie w dialogu. Materiały z Międzynarodowego Kolokwium Teologicznego w Krakowie-Tyńcu 24–27 IV 1988, opracowanie i redakcja ks. Waldemar Chrostowski, Warszawa 1992
 • Dzieci jednego Boga. Praca zbiorowa uczestników seminarium naukowego w Spertus College of Judaica w Chicago (1989), opracowanie i redakcja ks. W. Chrostowski, Warszawa 1991.
 • Nostra aetate z perspektywy ćwierćwiecza, "Przegląd Powszechny" 1990, nr 10, s. 75-92.
 • Odpowiedzialność za śmierć Jesusa Chrystusa, "Ateneum Kapłańskie" 1990, nr 2, s. 222-241.
 • Kościół a Żydzi i Judaizm. Ku nowej chrześcijańskiej teologii judaizmu : X Jubileuszowe Sympozjum Teologiczne "Kościół a Żydzi i judaizm", Warszawa, 14 V 1998, Collectanea Theologica 69/2, 5-1
 • Stan dialogu katolicko-żydowskiego w perspektywie ogólnokościelnej i polskiej , "Biuletyn Prasowy KAI" 1998, nr 86, s. 15-26. .
 • Żydowskie oświadczenie "Dabru emet" na temat chrześcijan i chrześcijaństwa (19 IX2000) z perspektywy katolickiej i polskiej, "Collectanea Theologica" 2002, nr 2, s. 41-58.
 • Żydzi i religia żydowska a Jezus Chrystus, "Ateneum Kapłańskie" 2000, nr 1, s. 7-21.
 • Kościoły wobec przejawów antysemityzmu, Grzegorz Ignatowski, Łódź 1999, recenzja.

Chrostowski W. (ks.), Rubinkiewicz R. (ks.) (oprac.)

 • Żydzi i judaizm w dokumentach Kościoła i nauczaniu Jana Pawła II (1965 - 1989). Zebrali i opracowali ks. W. Chrostowski i ks. R. Rubinkiewicz SBD. Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1990

św. Jan Chryzostom

 • MOWY PRZECIWKO JUDAIZANTOM I ŻYDOM. PRZECIWKO ŻYDOM I HELLENOM, Zródła Myśli Teologicznej, WAM, 2007, ISBN: 978-83-7318-910-2

Cieślik Ireneusz

 • Krótka historia pewnego pierścionka. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 2-3/2010.
 • Co ma struś do antysemityzmu. "Podczas dewastacji cmentarza żydowskiego w Olkuszu na jednej z macew wypisano skrót JP2GMD, który oznacza: „Jan Paweł II gwałcił małe dzieci”. Olkuskie władze i autorytety schowały w tej sprawie głowę w piasek." Tekst został wygłoszony w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

Cisło Mieczysław (bp) Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ds. Judaizmu

Clement Olivier

Clements Jane

CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ O JUDAIZMIE

Colwell Peter ks.

Commission of the Holy See for Religious Relations with the Jews

COMMISSION FOR RELIGIOUS RELATIONS WITH THE JEWS Vatican City

Complete Sea Scrolls in English,

 • Complete Sea Scrolls in English, tłum. G. Vermes, London 2004.

Connelly John

Conway John S.

University of British Columbia

Conyers A. J.

Professor of Theology at Baylor University’s George W. Truett Theological Seminary. His most recent book is The Long Truce: How Toleration Made the World Safe for Power and Profit (Spence).

 • Rescuing Tolerance Firth Things 2001. "The notion of tolerance encompasses two quite different ideas. On the one hand it can be understood as an Enlightenment concept hostile to theology. On the other hand it is an attitude with deep roots in the Christian tradition. The former wishes to neutralize the deepest forms of religious conviction, while pretending to befriend the idea of religion in general. I will call this the “Enlightenment doctrine” of toleration. The latter is not so much a doctrine as a practice, one that precedes mature doctrine."

Cornwell J.

 • Papież Hitlera. Tajemnicza historia Piusa XII, tłum. A. Grabowski, Warszawa 2000.

D’Costa Gavin

Council of Centers on Jewish-Christian Relations (CCJR)

 • A MESSAGE OF FAITH AND HOPE: Once again in our country we are in a moment of turmoil, violence and division. We feel overwhelming pain at the murder of George Floyd and so many African-Americans before him. We are deeply aware of the long history of white supremacy and violence against communities of color....

Le Sourt/Coudray/Desbois:

Craddy Kate

Cramsey Sarah A.

 • Jan Masaryk and the Palestinian Solution Solving the German, Jewish, and Statelessness Questions in East Central Europe in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Cuche Jacqueline

Cunningham Philip A. (ICCJ Honorary President)

 • The ICCJ has used his (Cunningham Philip A.) talents to craft several important statements, such as the 2009 Berlin Document, “A Time for Recommitment;” ”Let Us Have Mercy on Words,” a 2010 response to the Palestinian Kairos Document; the 2013 document on the Middle East conflict, called, “As long as you believe in a living God, you must have hope,” and many more. The recent book, “Enabling Dialogue on the Land,” which was published in 2020, was the product of a research project spearheaded by Phil, called “Promise, Land and Hope.”
 • Greetings. The first day of the 2015 ICCJ Conference in Rome was a remarkable blend of hospitality, gratitude and celebration. Dr Debbie Weissman, the Immediate Past President of the ICCJ, chaired the conference’s opening session, which was held at the Pontifical University “Urbaniana”. The university’s rector, Father Alberto Trevisiol, offered warm greetings to all of the conference participants, and was followed by words of welcome from ICCJ President Dr Philip A. Cunningham, and Marco Cassuto Morselli (President of the Amicizia ebraico-cristiana of Rome), on behalf of the local organizing team.
 • ICCJ Backgrounder on Paul's Letter to the Galatians by Philip A. Cunningham, Saint Joseph’s University. 27/08/2021

Cylkow Izaak (tłum.)

 • Tora. Pięcioksiąg Mojżesza, tłum. Izaak Cylkow. Reprint wykonany z orginalnego egzemplarza wydanego w 1895 roku w języku polskim i hebrajskim, będącego własnością Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Kraków: Austeria 2006.

Cywiński Piotr

 • Kryzys pamięci Holokaustu. "Metody dialogu będą musiały ulec zmianie"
 • „Auschwitz. Monografia człowieka”
  – Ta książka powinna się stać klasyką literatury o Auschwitz. Dyrektor Cywiński zmaga się w niej z doświadczeniami ludzi, którzy przeszli przez Auschwitz. Pokazuje wrażliwą ludzką godność, zdewastowaną twarz ludzkiego człowieczeństwa, ale również wspaniałość i zdolność do pozostania człowiekiem. Przez lata, przez dekady radzenia sobie z historią ludzkości, w szczególności historią ubiegłego stulecia, to jest jego pogląd na ludzi – podkreślił arcybiskup Schick.

Czajkowski Michał (ks.)

 • Laudacja ku czci Doktora Inżyniera Jerzego Klugera z okazji przyznania mu tytułu Człowiek Pojednania. Wygłosił ks. Michał Czajkowski współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. 4 grudnia 2003.
 • "Niech teologowie myślą" , "TP" Nr 43 (2781), 27 października 2002;
 • Przedmowa do Chrześcijanie i antysemityzm. Między bolesną przeszłością a nadzieją jutra, Yohanan Elihaj, , Wyd. Znak, Kraków 2000. (tłum. Maria Tarnowska). Fragmenty z przedmową ks.Michała Czjkowskiego
 • Lud Przymierza. Biblioteka Więzi Warszawa 1992;
 • Co nas łączy? ABC relacji chrześcijańsko-żydowskich. Biblioteka Więzi Warszawa 2004;
 • Głos w dyskusji "Między antysemityzmem a Holocaustem". "Więź" 1986, z. 78, s. 43-44;
 • Wiara spotyka wiarę, Znak, styczeń 2003 nr 572
  "Abraham J. Heschel, jeden z największych myślicieli minionego wieku, pisał, że dialog międzyreligijny wtedy jest prawdziwie owocny, kiedy wiara spotyka wiarę. Czyż można znaleźć piękniejszą formułę na określenie dialogu, jaki toczy z nami, chrześcijanami, rabin Irving Yitz Greenberg?"
 • Czy jest antyżydowska Ewangelia najbardziej żydowska?, "Collectanea Theologica" 1994, nr 2, s. 43-52.
 • Dlaczego deklaracja "Dabru emet" jest potrzebna chrześcijanom, "Więź" 2001, nr 8, s. 78-86.
 • Jubileusz "Nostra aetate", "Jednota" 1995, nr 11, s. 10-11.
 • Ostatnia sesja Vaticanum II, Warszawa 1996.

Czapnin Siergiej

Czerny Michael SJ (Cardinal)

Czerska Maria

Czyż Magdalena - rozmowy

Czyż Magdalena

D

Dancig Awraham

 • Tefila zaka. "Modlitwę tę ułożył Rabin Awraham Dancig, autor Chajei Adam. Zalecał on odmawiać ją przed zapadnięciem zmroku w Jom Kipur, ale godny pochwały jest ten, kto odmawia ją także rano. Modlitwa ta wyraża nasz żal za to, że wszystkich sposobności, które dał nam Bóg, używaliśmy, aby lekceważyć Jego wolę, a nie po to, by Mu służyć. Tefila zaka odmawia się przed Kol nidrei. Modlitwa ta została ułożona dla mężczyzn. Jeśli chce ją odmówić kobieta, powinna pominąć słowa ujęte w nawiasy. "

Daniélou Jean

Datner Helena

 • Zacieranie różnicy… | z Ewą Koźmińską-Frejlak, autorką książki „Po Zagładzie" rozmawia Helena Datner
 • Co dalej z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim w Polsce? "Więź" 2001 i 2019. "W dyskusji panelowej prowadzonej przez Sławomira Żurka w Warszawie wzięli udział: Helena Datner, przewodnicząca warszawskiej gminy żydowskiej w latach 1999-2000; ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”.
 • Polacy i Żydzi w upiornej dekadziedyskusja 1999. "Bezpośrednim powodem naszej dyskusji jest książka Jana Tomasza Grossa „Upiorna dekada”. Chciałabym jednak, aby w tej rozmowie udało nam się wyjść poza tezy sformułowane w książce i porozmawiać także o perspektywach stosunków polsko- żydowskich. Często, mówiąc o tych stosunkach, używamy słowa „dialog”. Chciałabym zapytać Państwa, jakie warunki, z obu stron, powinny być spełnione, aby ten dialog rzeczywiście zaistniał, aby nie sprowadzał się do prezentacji rozbieżnych stanowisk?"

Dawe Donald and Carman J.B.

Dawidowski Wiesław

Dąbkiewicz Grzegorz OP

D’Costa Gavin

Deklaracja sztokholmska

Deklaracja terezińska.

Demacopoulos George

Deselaers Manfred (ks.) (redakcja)

Deselaers Manfred, L. Łysień L, Nowak J. (redakcja)

 • Bóg i Auschwitz, o Edycie Stein, wizycie Papieża Benedykta XVI i Bogu w mrokach dziejów, redakcja M. Deselaers, L. Łysień, J. Nowak. Wydawnictwo UNUM, Kraków 2007.
 • Miłość w obliczu Auschwitz, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Deselaers Manfred

Le Sourt/Coudray/Desbois:

Deutsche Bischöfekonferenz

Deutscher Koordinierungsrat

Dobieszewski Janusz (Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii)

Dolan Timothy (cardinal)

Dołowy Patrycja

Doktór Jan

 • Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego, IFiS PAN, Warszawa 1991
 • Księga słów Pańskich. Ezoteryczne wykłady Jakuba Franka, tom 1-2, Wyd. Semper, Warszawa 1997
 • Śladami mesjasza-apostaty; żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji, Wyd. Leopoldinum, Warszawa 1998
 • W poszukiwaniu żydowskich kryptochrześcijan. Dzienniki ewangelickich misjonarzy z ich wędrówek po Rzeczypospolitej w latach 1730-1747, Wyd. Tikkun, Warszawa 1999
 • Początki chasydyzmu polskiego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004

Domagalska Małgorzata

 • Zatrute ziarno. Proza antysemicka na łamach "Roli" (1883-1912). Polskie Towarzystwo Historyczne i Wydawnictwo Neriton, 2016

Dorosz Krzysztof

Dostatni Tomasz (ks.)

Draguła Andrzej (ks.)

Drath Jakub

 • Bracia i ojcowie, Z Markiem Nowakiem OP rozmawia Jakub Drath, "Swego czasu przeżyłem duże zaskoczenie, czytając książkę Cywilizacja żydowska Feliksa Konecznego. Odnosząc się do oskarżeń o mord rytualny, stwierdzał, że nie rozumie, dlaczego Kościół wydawał orzeczenia zakazujące ich rozpowszechniania. A kiedy już zupełnie brakowało mu argumentów, próbował przekonywać, iż nie da się udowodnić, że nie istnieje taka sekta żydowska, która czegoś takiego dokonuje." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

Dreifuss Havi

 • Changing Perspectives on Polish-Jewish relations During the Holocaust, 2012 © Yad Vashem 2012 P.O.B. 3477 Jerusalem 91034 ISBN 978-965-308-422-3 Printed in Israel 2012 by Printiv, Jerusalem (Dr. Havi Dreifuss is a historian of the Holocaust in Eastern Europe and a senior lecturer in the Department of Jewish History at Tel – Aviv University.)
 • Jewish Historiography of theHolocaust in Eastern Europe. POLIN, STUDIES IN POLISH JEWRY, VOLUME TWENTY-NINE, Writing Jewish History in Eastern Europe. "Research into the Holocaust has been extensive: tens of thousands of books andhundreds of thousands of articles have been written about it, and it has given riseto animated historicaldebates. The murder of the Jews of Europe was carried out primarily in the eastern part of the continent where most of the population andorganizations of European Jewry were concentrated. This chapter traces the evo-lution of research into east European Jewry during the Holocaust, concentratingon those works which consider the Jews not merely as victims of German per-secution but also as individuals and members of families and active communitiesand discuss the reality of their complicated lives. It examines which topics wereimportant to early researchers into the subject and how and why these changed.""
 • Nowa wyobraźnia dialogu, Ks. Andrzej Draguła, Zbigniew Nosowski 31/01/2008.

Duch-Dyngosz Marta

 • Rekolekcje narodowe,
  "Najwyższe wskaźniki antysemityzmu notuje się w województwach: podlaskim, lubelskim i podkarpackim, w których przed Zagładą społeczności żydowskie były najliczniejsze. W tych regionach wiara w mord rytualny jest najsilniejsza, a Żyd wciąż bywa postrzegany jako postać demoniczna." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogow.ie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?
 • Nie zmarnujmy tej szansy. "Co zrobić, by inicjatywy, w myśl których różne grupy upamiętniają przeszłość, nie przebiegały niezależnie i obok siebie, lecz by odmienne perspektywy wzajemnie się uwzględniały? Dotyczy to nie tylko pamięci polskiej i żydowskiej, ale także pamięci polskiej i ukraińskiej, polskiej i litewskiej, polskiej i niemieckiej."
 • Brzmienie życia, z Januszem Makuchem rozmawia Marta Duch-Dyngosz CZERWIEC 2012. "Zwykle elementem wiążącym naszą wspólną polsko-żydowską pamięć jest Zagłada. Dla mnie ważniejsze jest życie, jakie na przestrzeni setek i tysięcy lat wydało nieśmiertelne dzieła ludzkiego umysłu, które na stałe weszły do kanonu kultury zarówno żydowskiej, jak i polskiej. To jest źródło mojej inspiracji, mój świat. Sześć lat Zagłady nie może wtrącić w zapomnienie niemal tysiąca lat życia."
 • Węzeł pamięci. "Z jednej strony Kazimierz to najlepsze w Polsce miejsce, w którym możemy spróbować zbliżyć się do żydowskiego dziedzictwa, z drugiej – to przestrzeń naznaczona dramatyczną pustką. Od nas zależy, czy przekroczymy granicę, za którą zaczyna się fikcja."

Duda Sebastian

Adamczyk-Garbowska M., Duda H.

 • Terminy Holokaust, Zagłada, Szoa oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym
  w: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 3, pod red. K. Pilarczyka, Kraków 2003,

Duhaime Jean

Jean DUHAIME es profesor emérito de interpretación bíblica de la Universidad de Montreal y redactor de la sección en francés de este sitio. Interviene en el diálogo interreligioso desde hace muchos años. Fue presidente del Diálogo Judeo-Cristiano de Montreal (DJCM). Es miembro de la Comunidad Cristiana St-Albert-le-Grand de Montreal.

Dupuis Jacques SJ

 • CHRZEŚCIJAŃSTWO I RELIGIE Od konfrontacji do dialogu, wydanie pierwsze, WAM sierpień 2003.

Dylewski Adam

 • Żydzi w Polsce odrodzonej, czyli 1191 stron sprzed Zagłady /sztetl.org.pl/: 'Wielu zainteresowanych tematyką żydowską działa czasem nieco po omacku, starając się złożyć obraz całości z niewielkich części, nie zawsze do siebie przystających. Tymczasem, na półkach bibliotecznych czekają na chętnych, a także w Internecie (o czym poniżej) Żydzi w Polsce Odrodzonej – dzieło w pełni przekrojowe, stworzone w epoce, przez najlepsze pióra żydowskie, ilustrowane czarno-biało i w kolorze (m.in. Gotlieb, Szyk, Lilien), przede wszystkim łatwo dostępne - po polsku.'

Dziaczkowska Magdalena

Dziwisz Stanisław (kardynał)

Dziwisz Stanisław, Rosen D.

 • Bracia odnalezieni**. Dialog katolicko-żydowski, Kraków 2009.

E

Efraim (brat),

 • Jezus Żyd praktykujący, Wyd. M, Kraków 1994.

Église Protestante Unie de Belgique

D'Elia Nicola

 • Far-Right Parties and the Jews in the 1930s 39The Antisemitic Turn of Italian Fascism Reconsidered through a Comparison with the French Case in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Elijah Interfaith Institut and Carnegie Foundation

Elihaj Yohanan

Elpidophoros (Archbishop)

Emmanuel Metropolitan of France

 • So that you may know one another. (Qur'an 49:13) - A Christian-Muslim-Jewish Encounter June 22, 2010 This keynote address was delivered by Metropolitan Emmanuel of France, director of interreligious relations of the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, at the annual conference of the International Council of Christians and Jews in Istanbul, Turkey.

Engelking Barbara

 • "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski" - B. Engelking, J.Grabowski, Panz (You Tube) 18/02/2021
 • Oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów "Dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie w całości oddalił powództwo p. Filomeny Leszczyńskiej w sprawie wymierzonej przeciwko nam." 16/08/2021.
 • O Esterze Siemiatyckiej, sołtysie Edwardzie Malinowskim i procesach sądowych 26.01.2021
 • Barbara Engelking: Przestańmy mówić o pamięci, zacznijmy mówić o trosce. 26/04/2019.
 • "We władzy szczurołapa" - rozmowa z Joanną Tokarską-Bakir /Krytyka polityczna 11 III 2018./
 • „Zagłada i pamięć” (na podstawie rozprawy doktorskiej), wyd. IFiS PAN 1994, II wydanie 2001
 • „Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście” (wspólnie z J. Leociakiem), wyd. IFiS PAN 2001
 • „Holocaust and memory” (angielski przekład „Zagłady i pamięci”), wyd. Leicester University Press, London, New York, 2001
 • 'Szanowny panie Gistapo'. Donosy do władz niemieckich w Warszawie i okolicach w latach 1940-1941, Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Wyd. IFiS PAN 2003
 • Pamięć, Historia Żydów Polskich przed, w czasie i po Zagładzie, wyd. Fundacja SHALOM, Warszawa 2005
 • Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie Warszawskim, Centrum Badań nad Zagładą Żydów i Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2007; red. i rozdział
 • Warsaw Ghetto. The Guide through the Perished City (with Jacek Leociak), Yale University Press, July 2009
 • Żydzi w powstańczej Warszawie (wspólnie z D. Libionką), Warszawa 2009
 • Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią! "Przestępczość" Żydów w Warszawie, 1939-1942 (wspólnie z Janem Grabowskim), Warszawa 2010
 • JEST TAKI PIĘKNY SŁONECZNY DZIEŃ ... Losy Żydów szukających ratunku na wsi polskiej 1942-1945, Warszawa 2011

Episkopat Polski

 • WSPÓLNE DUCHOWE DZIEDZICTWO CHRZEŚCIJAN I ŻYDÓW. - List pasterski Episkopatu Polski z okazji 50. rocznicy "Nostra aetate": "Soborowa deklaracja pośród innych rodzajów dialogu wyróżnia dialog chrześcijan i Żydów. Jego wyjątkowość polega na tym, że rodzi się on ze świadomości duchowego pokrewieństwa obydwu religii. W duchu nauczania Soboru św. Jan Paweł II - nawiązując przy tym do słów Adama Mickiewicza - określał Żydów "starszymi braćmi w wierze", a Benedykt XVI dodawał, że są oni dla nas również "ojcami w wierze"." /16.X.2015./
 • List pasterski Episkopatu Polski na uroczystość Objawienia Pańskiego 2003. "Czym właściwie jest dialog? Samo słowo, pochodzące z języka greckiego, oznacza rozmowę osób. A więc nie są to jakieś układy czy negocjacje, gdzie się uzgadnia interesy i zawiera kompromisy, ale życzliwe spotkanie osób. To język macierzysty ludzkości. Wiele sporów i walk pomiędzy ludźmi wynika bowiem z braku wzajemnej znajomości, który rodzi uprzedzenia i lęk. Kto pragnie żyć w pokoju, ten będzie dążył do poznania prawdy o sobie i drugim człowieku. W dialogu chodzi zatem o wzajemne poznanie się, wzbogacenie się na drodze obdarowania, współpracę z innymi i wspólne poszukiwanie prawdy, tworzenie dobra i piękna w duchu pokoju, o uczenie się także od innych, korzystanie z ich przemyśleń i osiągnięć"

Ericksen R. P.

 • Theologians Under Hitler, New Haven 1985

European Judaism: A Journal for the New Europe

Evangelical Church in Germany (EKD)| 01.03.2016

 • Martin Luther and the Jews. A necessary reminder on the occasion of the Reformation anniversary. Declaration, adopted during the 2nd session of the 12th Synod of the Evangelical Church in Germany(EKD), 8 to 11 November 2015, Bremen. In 2017 the EKD celebrates the 500th anniversary of the Reformation. On this occasion, we look backover our historical and theological heritage and inquire what essential insights it holds for today.Amidst all the gratitude and joy, we do not close our eyes to the mistakes made by the Reformersand ReformDie Erklärungen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zur Verbundenheit von Christen und Judenation churches and their involvement in guilt.

Evangelische Württembergischen Landessynode

Ewangelicki Kościół Krajowy Westfalii, a także biskup Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii

 • Odrzucenie misji wśród Żydów - "epd-Wochenspiegel" nr 45 i 47 z 1999 r. - odrzucenie misji wśród Żydów - deklaracja Ewangelickiego Kościoła Krajowego Westfalii, a także biskupa Ewangelickiego Kościola Krajowego Bawarii

F

Faber R.

 • Walter Benjamin und die Tradition jüdisch-deutscher Merkprosa, [w:] Aber ein Sturm weht vom Paradise her. Texte zu Walter Benjamin. Red. M. Opitz, E. Wizisla. Leipzig 1992, s. 123-145).

Fackenheim E.L.

 • God's Presence in History. Jewish Affirmations and Philosophical Reflections, New York 1972.

Feiler Bruce

 • Abraham. Podróż do źródła trzech religii. tłum. Jarosław Włodarczyk, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2005

Feitler Bruno

 • O Catolicismo Como Ideal: Produçao Literária Antijudaica No Mundo Portugues Da Idade Moderna by Bruno Feitler Nos séculos XVII e XVIII difundiu-se em Portugal uma grande quantidade de obras de polemica antijudaica quando oficialmente já nao existiam judeus no país. Essas obras (tratados, diálogos, sermoes, panfletos) por vezes tinham o objetivo aparente de converter sinceramente os cristaos-novos, que continuavam a ser identificados aos judeus. De modo mais freqüente, visavam rebaixar os cristaos-novos e alertar a populaçao crista-velha sobre o perigo que eles representariam para a sociedade, sendo aqueles postos no tradicional papel de bodes expiatórios, desta vez do declínio do poderio portugues. Publisher: SciELO Brasil Publication Date: Jan 1, 2005 Publication Name: Novos estudos- CEBRAP

Feldman Jackie

Ferrer Héctor Acero

Fijałkowski Paweł

Filon Aleksandryjski

 • PISMA tom 2, wydanie pierwsze, WAM 2007.

Finkelstein Louis

 • Earliest Christian Attitude Toward the Torah, Review of J. Branscomb, Jesus and the Law of Moses, JQR 21, 1931, pp. 469-470. The Jewish Quarterly Review

Finkelstein Norman

 • Przedsiębiorstwo holokaust, tłum. M. Szymański, Warszawa 2001.

Finder Gabriel (Editor), Aleksiun Natalia (Editor), Polonsky Antony (Editor), Schwarz Jan (Editor)

 • Making Holocaust Memory. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 Making Holocaust Memory. Paperback – January 1, 2008 by Gabriel Finder (Editor), Natalia Aleksiun (Editor), Antony Polonsky (Editor), Jan Schwarz (Editor)

Fitzgerald Michael L. (Abp)

Федотов Георгий Петрович

Flawiusz JÓzef, Wojna Żydowska, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2016, 2019.

Flisiak Dominik

 • Działalność syjonistów-rewizjonistów w Polsce w latach 1944/1945-1950, wydawnictwo TYGIEL 2020.
 • Polityczna działalność Włodzimierza Żabotyńskiego do lat dwudziestych XX wieku: ideologiczne podstawy syjonizmu rewizjonistycznego, „Almanach Historyczny”, t. 19 (2017), s. 109-120. ISSN 1642-4530.
 • Pogrom ludności żydowskiej w Kielcach z 11-12 listopada 1918 roku: przyczyny, przebieg, konsekwencje, „Facta Simonidis: zeszyty naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu”, 2017, nr 1, s. 243-259. ISSN 1899-3109.
 • Stowarzyszenie Żydów-Chrześcijan w Polsce i dobroczynna działalność anglikanów w międzywojennej Polsce, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”, z. 96 (2016), s. 161-174. ISSN 0208-6050.
 • Ideologia religijnych syjonistów. Wybrane zagadnienia związane z działalnością partii Mizrachi w województwie kieleckim w okresie międzywojennym, „Symbolae Europaeae: studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”, 2017, nr 11, s. 47-59. ISSN 1896-8945.
 • Participation of Jews in the Kościuszko Uprising : the memory of Polish and Jewish brotherhood of arm, „Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 14 (2016), s. 15-28. ISSN 2081-2493.
 • Militarna współpraca władz polskich z syjonistami-rewizjonistami, „Rocznik Politologiczny” r 13, z. 2 (2017), s. 43-63. ISNN 1731-4526.
 • Działalność Meira Grossmana do 1939 r. Podstawy ideologiczne zwolenników Stronnictwa Państwa Żydowskiego, „Symbolae Europaeae: studia humanistyczne Politechniki Koszalińskiej”, 2017, nr 12, s. 21-34. ISSN 1896-8945.
 • Memorandum organizacji Irgun Cwai Leumi dotyczące stworzenia państwa żydowskiego w Palestynie. Przyczynek do badań nad działalnością syjonistów- rewizjonistów w powojennej Polsce, „STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH”, 2018, nr 7-8, s. 143- 158. ISSN 2083- 5574.
 • Promowanie i popularyzacja programu ewangelizacji polskich Żydów na łamach "Dwóch Światów". Przyczynek do dziejów anglikańskiej Misji Barbikańskiej w II RP, „STUDIA ŻYDOWSKIE. ALMANACH”, 2083- 5574, 2018, nr 7-8, s. 75- 85. ISSN 2083- 5574.
 • Powstanie, rozwój i ideologia organizacji Haszomer Hacair działającej w II Rzeczypospolitej, „Almanach Historyczny”, t. 20 (2018), s. 189-207. ISSN 1642-4530.
 • Działalność członków paramilitarnej organizacji Irgun Cwai Leumi w Polsce w latach 1945–1948, „KWARTALNIK BELLONA”, nr 3 (2018), s. 41- 50. ISSN 1897-7065.
 • Dzienniczek Niny Fajans. Nieznane źródło do badań nad Misją Barbikańską i losem neofitów w trakcie II wojny światowej, „Studia Humanistyczno-Społeczne”, t. 17 (2017), s. 301-317. ISSN 2081-2493.
 • Jak być polskim Żydem i zwolennikiem syjonizmu rewizjonistycznego po 1939 r.? Rzecz o losach Jakuba Perelmana,„ŚWIAT IDEI I POLITYKI”, nr 16 (2017), s. 355- 372. ISSN 1643-8442.
 • Anglikańskie misje działające wśród Żydów na ziemiach polskich w latach 1821-1939, „Tarnowskie Studia Historyczne”, t. 4 (2014), s. 124-134. ISSN 2080-6906.
 • Leon Rodal: syjonizm rewizjonistyczny, „Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne”, t. 17 (2016), s. 117-122. ISSN 1731-7932.
 • Działalność partii Poalej Syjon-Lewica w latach 1935-1939 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, t. 5 (2016), s. 161-173. ISSN 2353-1223.
 • Sprawozdanie z otwarcia wystawy "Wizerunek miasta" w Muzeum Historii Kielc, Kielce, 18 grudnia 2015 roku, „Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne”, 2353-1223, t. 5 (2016), s. 455-458. ISSN 2353-1223.
 • Wydarzenia rewolucyjne w Kielcach w latach 1905-1907 na łamach "Gazety Kieleckiej", „Między Wisłą a Pilicą: studia i materiały historyczne”, t. 18 (2017), s. 31-56. ISSN 1731-7932.
 • Propagandowa działalność Komunistycznej Partii Robotniczej Polski w Kielcach w latach 1918-1922 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach, „Rocznik Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Skarżysku-Kamiennej: z dziejów regionu i miasta”, r. 8 (2017), s. 61-72. ISSN 2084-3771.

Flusser D.

 • Chrześcijaństwo religią żydowską, tłum. M. Wodnar, Warszawa 2003.

Kozłowski Maciej, Folwarczny Andrzej, Bilewicz Michał, Santorski Jacek

 • Trudne Pytania w dialogu polsko-żydowskim, zespół redakcyjny: Maciej Kozłowski, Andrzej Folwarczny, Michał Bilewicz; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Forum Dialogu Między Narodami, American Jewish Committe, Warszawa 2006, ISBN 978-83-89763-96-9

Forecki Piotr

Forum Żydzi, Chrześcijanie i Muzułmanie

Franciszek (papież)

Frankl Michal

 • Refugees and Citizens. New Nation States as Places of Asylum, 1914–1941 Introduction in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Fredriksen P.

 • From Jesus to Christ. The Origins of the New Testament Images of Jesus, New Haven 1988 ( wyd. 2 2000),
 • Jesus of Nazareth. The King of the Jews. A Jewish Life and the Emergence of Christianity, New York 1999.

Free Dictionary

Friszke Andrzej

 • "Prozachodnia liberalizacja czy prosowiecki nacjonalizm. Wokół genezy Marca '68"/Więź, wiosna 2018/
 • "W tym, co się dzieje, mamy dużą inspirację z Moskwy" - rozmowa z Justyną Koc /wiadomo.co/
 • "Marzec 1968: dwie rewolucje" /Więź, wiosna 2018 i nr 2-3/2008./ Antysemityzm miał być lepiszczem pozwalającym zlepić partię i zbudować porozumienie między władzą a społeczeństwem – w 40. rocznice Marca dyskutowali historycy: Jerzy Eisler, Andrzej Friszke, Piotr Osęka i Marcin Zaremba oraz Tomasz Wiścicki („Więź”). Wykład prof. Andrzeja Friszke "1968 - koniec i początek" - 20 III 2018. aula dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Genezy wydarzeń marcowych możemy szukać sięgając do 1956 roku. /dzieje.pl/
 • Pokolenie Marca '68 po konfrontacji z władzą było już zawsze przeciw niej /dzieje.pl/
 • "Marzec '68 - Pół wieku po". Marzec 1968 roku to miesiąc, który odcisnął piętno nie tylko na PRL, ale i na tym, co się dzieje w Polsce dzisiaj. W pięćdziesiątą rocznicę tych wydarzeń gośćmi Andrzeja Stankiewicza w specjalnej debacie byli m.in.: Jan Lityński, prof. Andrzej Friszke i prof. Antoni Dudek./onet.pl/
 • Polacy i Żydzi w upiornej dekadzie dyskusja 1999. "Bezpośrednim powodem naszej dyskusji jest książka Jana Tomasza Grossa „Upiorna dekada”. Chciałabym jednak, aby w tej rozmowie udało nam się wyjść poza tezy sformułowane w książce i porozmawiać także o perspektywach stosunków polsko- żydowskich. Często, mówiąc o tych stosunkach, używamy słowa „dialog”. Chciałabym zapytać Państwa, jakie warunki, z obu stron, powinny być spełnione, aby ten dialog rzeczywiście zaistniał, aby nie sprowadzał się do prezentacji rozbieżnych stanowisk?"

Frojimovics Kinga

 • Jewish Refugees from Austria in the Hospitals of the Jewish Community of Pest after the ‘Anschluß’ in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Fry Helen P.

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski, antologia tekstów. przekład Ewa Dargiewicz i Anna Kuśmierek,Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2003.

Frydel Tomasz

 • The Ongoing Challenge of Producing an Integrated Microhistory of the Holocaust in East Central Europe. Journal of Genocide Research, 20:4,624-631, DOI: 10.1080/14623528.2018.1527091. BOOK FORUM: OMER BARTOV,ANATOMY OF A GENOCIDE: THE LIFE AND DEATH OF A TOWNCALLED BUCZACZ(NEW YORK: SIMON AND SHUSTER, 2018. "In a review essay of major works in Holocaust studies written almost a decade ago, historianMark Mazower noted a tendency in recent historiography toward“encyclopedism, ”in which“as if in the face of extreme suffering, everything is equally worth recording.”
  1The frequentdanger, he observed, was“a sacrifice of analytic depth on the altar of detail,”while com-mending works that found“a fruitful way of rescuing the Holocaust from encyclopedism,on the one hand, and localism on the other. ”Given the sheer enormity of the Shoah, micro-history has often emerged as the preferred method of historical reconstruction. The puzzle ofhuman nature in relation to extreme violence, combined with the care required to honourthe uncanny individual and communal suffering produced by it, seems best addressed ina unit of analysis that reproduces the phenomena on a human scale. It is the“smallplace”that is said to help us“think big.”"
 • Odpowiedź na recenzję Tomasza Domańskiego pt. Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”, t. 1–2, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa 2018. („Polish-Jewish Studies”, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2019)."Korekta obrazu autorstwa Tomasza Domańskiego, historyka zatrudnionego w kieleckim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, stanowi pewne novum w annałach recenzji akademickich. Ów tractatus liczy sobie ponad 70 stron druku, a jego deklarowanym wpodtytule celem jest „refleksja źródłoznawcza” nad użyciem (lub nadużywaniem) źródeł przez autorów dwutomowego studium Dalej jest noc. Zarzuty najcięższego kalibru miotane są w całym tekście: od manipulowania źródłami archiwalnymi, by wykazać z góry przyjętą tezę, przez bezkrytyczne powielanie tez propagandy nazistowskiej w rekonstrukcji wydarzeń historycznych, po zniekształcanie kontekstu historycznego."
 • A Reply to Tomasz Domański. “Correcting the Picture” by Dr. Tomasz Domański, a historian employed with the state-funded Kielce branch of the Institute of National Remembrance (IPN), stands assomething of a novelty in the annalsof academic reviews. Per its subtitle, Domański's extraordinary 72-page tractatus is a “reflection” on the uses (or abuses) of sources employed by the authorsofa two-volume study entitled Night Without End: The Fate of Jews in Selected Counties of Occupied Poland(2018). Allegations of the most serious kindare flung across the pages of the reviewagainst the book and its nine contributors: among them, deliberate manipulation of archival sources to fit a preconceived thesis, uncritical reproduction of Nazi propaganda in the historical reconstruction, and failure to sufficiently integrate the historical context."
 • Ordinary Men? The Polish Police and the Holocaust in the Subcarpathian Region in Mittäterschaft in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust in Osteuropa Collaboration in Eastern Europe during the Second World War and the Holocaust Herausgegeben von/Edited by Peter Black/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Beiträge des VWI zur Holocaustforschung Band 7 Herausgegeben vom Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) new academic press, Wien, Hamburg 2019 "...the monument identifies ten of approximately 40 members of the Blue Police,2 who were also members of the Home Army (Armia Krajowa – AK) executed by the Gestapo for underground activity in 1943 and early 1944 and buried in the camp. Among them were Major Franciszek Erhardt, commandant of the Polish Police for the city of Kraków, and his deputy, Major Ludwik Drożański, shot for providing Jews with ‘Aryan papers’ and legalization documents to Poles. (...) In contrast, historian Jan Grabowski has characterized the involvement of the Blue Police vis-à-vis the Holocaust as driven primarily by antisemitic hatred of the Jews, with all other motivations as secondary:"
 • Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, Powiat Dębicki 2018.
 • 10 Judenjagd. Reassessing the role of ordinary Poles as perpetrators in the Holocaust in Perpetrators and Perpetration of Mass Violence Action, Motivations and Dynamics, page 20 of pdf Edited by Timothy Williams and Susanne Buckley-Zistel. First published 2018 by Routledge Studies in Genocide and Crimes against Humanity Edited by Adam Jones University of British Columbia in Kelowna, Canada. "The framework of categories introduced by Raul Hilberg – perpetrators, victims, and bystanders – once conventionally employed in understanding the destruction of European Jewry (Hilberg 1992), has started to fall out of fashion among historians of the Holocaust. In the case of East Central Europe, particularly Poland, the people situated at the edges of the volcanic eruption of genocide have invariably begun their slide from “bystanders” to “perpetrators” in the recent turn in scholarship since the publication of Jan T. Gross’s Neighbors (Gross 2001). Apart from the national debate unleashed in Poland in 2001, the major contribution of the book to the historiography was to banish a view of ethnic Poles solely as victims of Nazi Germany and to substantiate a long-standing claim found in Jewish survivor testimonies that Poles sometimes acted as perpetrators of the Judeocide (Polonsky and Michlic 2004: 30–43). The Jedwabne pogrom of 11 July 1941 has become the cornerstone of discussions about collaboration and perpetrators at the grassroots level in East Central Europe. "
 • The Devil in Microhistory: The “Hunt for Jews” as a Social Process, 1942–1945 in MICROHISTORIES OF THE HOLOCAUST Edited by Claire Zalc and Tal Bruttmann**. War and Genocide General Editors: Omer Bartov, Brown University; A. Dirk Moses, European University Institute, Florence, Italy.
  In recent years there has been a growing interest in the study of war and genocide, not from a traditional military history perspective, but within the framework of social and cultural history.
  This series offers a forum for scholarly works that refl ect these new approaches.
  “The Berghahn series Studies on War and Genocide has immeasurably enriched the English-language scholarship available to scholars and students of genocide and, in particular, the Holocaust.” —Totalitarian Movements and Political Religions.
  Published in 2017 by Berghahn Books www.berghahnbooks.com © 2017 Claire Zalc and Tal Bruttmann. This book has received the support of TransferS (laboratoire d’excellence, program “Investissements d’avenir” ANR-10-IDEX-0001-02-PSL* and ANR-10-LABX-0099).

Frymer-Kensky Tikva, Novak David, Ochs Peter, Sandmel David Fox, Signer Michael A.

 • Christianity in Jewish Terms Boulder, Colorado: Westview Press, 2000 "Description: Over the past few decades, there has been a dramatic and unprecedented shift in Jewish-Christian relations, including signs of a new, improved Christian attitude towards Jews. Christianity in Jewish Terms is a Jewish theological response to the profound changes that have taken place in Christian thought. The book is divided into ten chapters, each of which features a main essay, written by a Jewish scholar, that explores the meaning of a set of Christian beliefs. Following the essay is a response from a second Jewish scholar and a Christian scholar. Designed to generate new conversations within the American Jewish community and between the Jewish and Christian communities, Christianity in Jewish Terms lays the foundation for better understanding." "Biography: Tikva Frymer-Kensky is Professor of Hebrew Bible at the Divinity School at the University of Chicago. David Novak holds the J. Richard and Dorothy Shiff Chair of Jewish Studies at the University of Toronto. Peter Ochs is the Edgar Bronfman Professor of Modern Judaic Studies at the University of Virginia. David Sandmel is the Jewish Scholar at the Institute for Christian and Jewish Studies in Baltimore. Michael A. Signer is Abrams Professor of Jewish Thought and Culture in the Department of Theology at University of Notre Dame." (The Institute for Christian & Jewish Studies 1316 Park Avenue, Baltimore, MD 21217 410.523.7227 / fax: 410.523.0636 email: Info@icjs.org)

Fuchs Kreimer Nancy (rabbi)

Fuite Steven H.

G

Galicja (muzeum)

Gallagher Paul Richard (Archbishop)

Archbishop Paul Richard Gallagher, born 23 January 1954, is an English prelate of the Catholic Church who has been Secretary for Relations with States within the Holy See's Secretariat of State since November 2014. He has worked in the diplomatic service of the Holy See since 1984 and held the rank of archbishop and apostolic nuncio since 2004, serving as nuncio in Burundi, Guatemala, and Australia.

Gambash Gil

Garber Z.

 • Holocaust, Judaic Theology and the, w: Encyclopaedia of Judaism, ed. by J. Neusner [i in.], vol. 1, Leiden-Boston-Köln 2000,

Gawryś Cezary

 • Za późno. (19.01.2020) "Coś niedobrego dzieje się z polskim chrześcijaństwem. Kościół wciąż nie wypracował koncepcji, czym ma być właściwie s.zkolna katecheza: przekazywaniem wiedzy o religii czy inicjacją do życia sakramentalnego? W kwestii szkolnych lekcji religii biskupi zmarnowali ostatnie trzydzieści lat."
 • Patrząc na Jerozolimę PROJEKT „KORZENIE” 4 lata temu. "Jeśli istotnie w dialogu polsko-żydowskim najbardziej liczą się dziś spotkania człowieka z człowiekiem, to nasza podróż-pielgrzymka do Ziemi Świętej-Izraela z pewnością także i pod tym względem miała sens." 25 stycznia 2019.

Gawkowska Aneta

 • Być katoliczką, być feministką, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

GĄDECKI Stanisław (abp)

Gąsiorowski Stefan

 • Żydzi na szlaku Krzyżowców w drodze do Ziemi świętej (od pierwszej do czwartej krucjaty) w IV krucjata historia, reperkusje, konsekwencje; Praca zbiorowa pod redakcją Zdzisława J. Kijasa OFMConv i Macieja Salamona Wydawnictwo WAM Kraków 2005.

Gebert Konstanty

Гершензон М.О.

Giertych Wojciech

Palmer Gesine

 • Redeeming Liturgy. A Eulogist’s Perspective on Rosenzweig’s Concept of Liturgy[1]. „Gebräuche her! wir haben nicht genug Gebräuche. Alles geht und wird verredet.“[2]

Ghiles-Meilhac Samuel

Герасимова Виктория:

Gilbert Maurice SJ

 • MĄDROŚĆ SALOMONA TOM 1 i 2, wydanie pierwsze, WAM grudzień 2002

Gillet Lev

 • Communion in the Messiah, STUDIES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN JUDAISM AND CHRISTIANITY WITH A FOREWORD BY THE BISHOP OF CHICHESTER, LUTTERWORTH LIBRARY, Vol. XIV Missionary Research Series, No. 3, 1942

Gluchowski Leszek W., Polonsky Antony

 • Forty Years After. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 1968: Forty Years After. Gluchowski, Leszek W.Polonsky, Antony

Głowacki Henryk

 • Folklor Marca, zebrali i opracowali Grażyna Jaworska i Henryk Głowacki, Studencka Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1981

Głowiński M.

 • Marzec po marcu, w: Marzec 1968. Trzydzieści lat później. Materiały z sesji naukowej, red. M. Kula, P. Osęka, M. Zaremba, PWN, Warszawa, 1998, tom.I Referaty.
 • Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966-1971, Wydawnictwo Pomost, Warszawa, 1991 – zarówno ta publikacja jak i zbiór artykułów wydanych pod tytułem “Pismak 1863 I inne szkice o różnych brzydkich rzeczach” (wydany w 1995 roku) – "to jedne z najbardziej istotnych głosów dotyczących specyfiki języka, jakiego używano w opresyjnych systemach, świetna analiza PRL-owskiej nowomowy w jej rozmaitych odmianach" (prof. Alina Molisiak).
 • Pismak 1863 I inne szkice o różnych brzydkich rzeczach, 1995

Gmür Felix (Bischof)

Gonczarska Miriam (rabinka, maharat)

Goshen-Gottstein Alon

Gospodarek Dawid

Goślińska Małgorzata

 • Pięć dolarow i wyjeżdżasz od dziś nie jesteś Polakiem. /magazyn-tvn24/

Gottstein Therese Andrevon

 • **Elijah Voices on Nostra Aetate - Dr. Therese Andrevon Gottstein. " Every two years, the Jesuit magazine Recherche de science religieuse, organizes a theological conference, which gathers most of the professors and students of their Paris Faculty. Last November, I was honoured to be invited to give a lecture there. To mark the 50th anniversary of the Conciliar Declaration Nostra Aetate, chapter 4, on the Jews, they dedicated their entire conference to this issue. I opened the session with a ninety minute presentation of the text of the document, its fecundity, and the challenges for the Catholic Church today, in its dialogue with the Jews and its theology in general.. Dr. Therese Andrevon Gottstein is a member of the Elijah Think Tank who completed her doctoral work on Nostra Aetate at the University of Leuven and the Catholic Institute of Paris. She made presentations at two major events to mark the jubilee year of its passing"

Górecka Blanka

Górka Bogusław

 • BIBLIA I CYWILIZACJA BOGA, wydanie drugie, WAM, październik 2004,

Grabowski Jan and Brent Jonathan

Grabowski Jan

 • "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski" - B. Engelking, J.Grabowski, Panz (You Tube) 18/02/2021
 • Na posterunku. Udział polskiej policji granatowej i kryminalnej w Zagładzie Żydów, "Czarne", 25.03.2020, ISBN: 978-83-8049-986-7, e-book-ISBN: 978-83-8191-013-2.
  "Długo pocieszaliśmy się, że nie mieliśmy rodzimego SS, jak w Łotwie czy w Ukrainie. Dzięki książce Jana Grabowskiego dowiadujemy się, że było gorzej – granatowi policjanci, wywodzący się z Policji Państwowej II RP, uczestniczyli w Holokauście. Eskortowali, wyłapywali i mordowali Żydów. Jürgen Stroop był im wdzięczny – wzięli udział w pacyfikacji powstania w getcie warszawskim. Autor dotarł do nieznanych wcześniej świadectw i materiałów. Jego książka to najważniejsza pozycja od czasów Sąsiadów Jana Tomasza Grossa.
  • prof. Marcin Zaremba (UW)"
 • THE POLISH POLICE COLLABORATION IN THE HOLOCAUST - wykład w United States Holocaust Memorial Museum o policji granatowej
 • Pomagaliśmy Niemcom zabijać Żydów. /wyborcza.pl - Ale Historia/ (PDF)
 • Tymothy Snyder - "Czarna ziemia Holokaust jako ostrzeżenie". "ZNAK" 2015. Recenzja pióra Jana Grabowskiego.
 • Szraga Fajwel Bielawski, Ostatni Żyd z Węgrowa, Wspomnienia ocalałego z Zagłady w Polsce, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą, Warszawa, 2015. (Edycja/edited)
 • "Klucze i kasa" - o mieniu żydowskim w Polsce w latach 1939-1950. Pewna część Polaków znalazła się wśród beneficjentów holokaustu - uważają Jan Grabowski i Dariusz Libionka. Dzieje.pl 12/07/2016
 • Klucze i Kasa. Losy mienia żydowskiego w okupowanej Polsce, 1939-1945. [Keys & Cash. The Fate of Jewish Property in Occupied Poland, 1939-1945] Stowarzyszenie Centrum Badan nad Zaglada, Warsaw, 2014, 608p. [Edycja - Co-edited with Dariusz Libionka]
 • Aaron Elster, Ocalony z Zagłady. Wspomnienia chłopca z Sokolowa Podlaskiego [Saved From the Holocaust. Recollections of a Boy from Sokolow Podlaski], Warsaw, [Stowarzyszenie Centrum Badan nad Zagładą], 2014, 139 p. [Edycja - co-edited with Barbara Engelking]Jews in Warsaw, 1939-1943. Documents of the Warsaw Jewish Council, Jewish Historical Institute and Deutsches Historisches Institut Warschau, Warsaw, 2012, 1811 p. (Edycja - co-edited with Jozef Kazimierski)
 • Hunt for the Jews. Betrayal and Murder in German-Occupied Poland, Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2013, 303 p. [angielska wersja/English-language version of: Judenjagd. Polowanie na Zydów, 1942-1945. Studium Dziejów Pewnego Powiatu], Polish Center for Holocaust Research, Warsaw 2011. 282 p.
 • JUDENJAGD. Polowanie na Żydów, 1942-1945. Studium dziejów pewnego powiatu, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów,, Warszawa 2011. 282 s.
 • Zarys Krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów, 1942-1945, Warsaw, 2011, 532 p. [redakcja razem z Barbarą Engelking]
 • Żydów łamiących prawo należy karać śmiercią! "Przestępczość" Żydów w Warszawie 1939 1942, Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Wraszawa, 2010 , 211 s. [współautor Barbara Engelking]
 • Niemcy w Krakowie, dziennik Teodora Kubalskiego, Austeria, Kraków, 2010. [Austeria publishing House, Krakow, [edycja razem ze Zbigniewem R. Grabowskim]
 • Rescue for Money: Paid Helpers in Poland, 1939-1945, Search and Research Series, Yad Vashem - The International Institute for Holocaust Research, 55p. Jérusalem, 2008.
 • "Dzienniki" Franciszka Wyszyńskiego, 1941-1944 , Oficyna Wydawnicza Mówią Wieki, Warszawa, 2007. (wspólnie z Zbigniew R. Grabowski)
 • "Ja tego Żyda znam!" Szantażowanie Żydów w Warszawie, 1939-1943, ("I know this Jew!" Blackmailing the Jews in Warsaw, 1939-1943) IFiS PAN, (Institute of Sociology and Philosophy, Polish Academy of Sciences), Warsaw, 2004 , 137p. ( tłumaczenie francuskie: Ť Je le connais, c est un Juif! Varsovie 1939-1943. Le chantage contre les Juifs ť, éditions Calmann-Lévy, Paris, 2008. 176 p). Historia Kanady, Prószyński i Ska, Warszawa, 2001
 • The Role of "Bystanders" in the Implementation of the "Final Solution" in Occupied Poland, in: Yad Vashem Studies, (43), 1, 2015, p. 113-133.
 • A Scholar on the Rez. About Erica Lehrer s Jewish Poland Revisited, in: Yad Vashem Studies, 42(2), 2014, 251-25
 • Tropiąc Emanuela Ringelbluma. Udział polskiej Kriminalpolizei (Kripo) w "ostatecznym rozwiazaniu kwestii zydowskiej", [Hunting down Emanuel Ringelblum: the Role of the Polish Criminal Police (Kripo) in the Final Solution of the Jewish Question"], in: Zagada Zydów, 10 (2014), p. 27-57.
 • Zarzad Powierniczy i nieruchomosci zydowskie w Generalnym Gubernatorstwie. Co mozna skonfiskowac? W zasadzie wszystko. [Trustee Administration and the Jewish Real Estate in the Generalgouvernement: What can be seized? In principle, everything"]. in: Klucze i Kasa. Losy mienia zydowskiego w okupowanej Polsce, 1939-1945. [Keys & Cash. The Fate of Jewish Property in Occupied Poland, 1939-1945], pp. 73-113.
 • La dénonciation des Juifs en Pologne pendant la Deuxieme Guerre mondiale, Archives juives. Revue d histoire des Juifs de France, 46(1), 2013, p. 77-90.
 • Rural Society and the Jews in Hiding: Elders, Night Watches, Firefighters, Hostages and Manhunts, Yad Vashem Studies, 40 (1), 2012, p. 49-74.
 • La "chasse aux Juifs" dans la société rurale en Pologne: 1942-1945, dans: Pour une microhistoire de la Shoah, Le genre humain, Seuil, Paris, 2012, sous la direction de Claire Zalc, Tal Bruttman et Nicolas Mariot.
 • I have only fulfilled my duties as a soldier of the Home Army. Miechow AK and the killings of Jews in Redziny-Borek. A Case Study in: Jan T. Gross (ed.), The Holocaust in Occupied Poland: New Findings and New Interpretations, Lang, Frankfurt, 2012, p. 115-131.
 • German Anti-Jewish Propaganda in the Generalgouvernement, 1939 1945: Inciting Hate through Posters, Films, and Exhibitions, Holocaust and Genocide Studies 23, no. 3 (Hiver 2009): 381 412
 • Prostytucja w okupowanej Warszawie i w Dystrykcie (1939-1945), w : Jolanta Żyndul (wyd.), Parlamentaryzm, Konserwatyzm, Nacjonalizm, Warszawa, 2010, p. 271-289.
 • Poza progiem niezrozumienia - o Kanadzie inaczej, Przegląd Historyczny, v. 100 (1), 2009, p. 113-124.
 • "A Country Built on Self-Doubt"?, dans : De la fondation de Québec au Canada d aujourd hui (1608-2008) : Rétrospectives, parcours et défis, Krzysztof Jarosz (éd). Katowice, 2009, p. 15-27.
 • Die anti-jüdische Politik in Regierungsbezirk Zichenau****, [ Anti-Jewish policies in Regierungsbezirk Zichenau"] in: Der Judenmord in den eingegliederten polnischen Gebieten 1939 1945, ed. Jochen Böhler, Jacek Mlynarczyk, p. 99-117, Fibre, Osnabruck, 2010. Po polsku : " Polityka antyzydowska na terenie Rejencji Ciechanowskiej , dans: Zaglada Zydow na Polskich Terenach Wcielonych do Rzeszy, IPN, Warszawa, 2008, p. 59-69
 • Le chantage et la dénonciation des Juifs a Varsovie, 1939-1943, dans: Juifs et Polonais, 1939-2008, Jean-Charles Szurek et Annette Wieviorka, (eds), Albin Michel, Paris, 2008, p. 17-33.
 • Ratowanie Żydów za pieniadze. Przemysł pomocy,Zagłada Żydów, (4), 2008, 81-110.
 • Rewriting the History of Polish-Jewish Relations from a Nationalist Perspective: The Recent Publications of the Institute of National Remembrance, Yad Vashem Studies, 2008, v. 36 (1), p. 253-270. Jewish Defendants in German and Polish Courts in the Warsaw District. Yad Vashem Studies, v. 35 (1), p. 49-81, (2007).
 • Żydzi przed obliczem niemieckich i polskich sądów w Dystrykcie Warszawskim Generalnej Guberni, 1939-1942, "Prowincja Noc,.p. 75-119, Warszawa, 2007.
 • Hail to the Chief - The Changing Structure of Aboriginal Self-Government in Canada**, dans: Place and Memory in Canada: Global Perspectives, Proceedings of the 3rd International Conference of Central European Canadianists; Kraków, Poland. Cracow, 2005, p. 135-145
 • Polscy zarządcy powierniczy majątku żydowskiego - zarys problematyki, w: Zagłada Żydow vol 1 (1), 2005, p. 253-260. Warszawscy Zydzi wydaleni ze Szwajcarii do Generalnego Gubernatorstwa. Studium przypadku", Zagłada Żydów- t.1 (1), 2005, s. 261-269. Published in English in Holocaust Studies and Materials, Polish Center for Holocaust Research, 2008, p. 355-364.
 • Holocaust in Northern Mazovia (Poland) in the Light of the Archives of Ciechanów Gestapo, Holocaust and Genocide Studies 18 (3), 460-477, zima 2004.
 • Germans in the Eyes of the Gestapo, Ciechanow District, 1939-1945, Contemporary European History, 13(1), 2004, 21- 43. Współautor: Zbigniew R. Grabowski
 • Szmalcownicy warszawscy, 1939-1942, Zeszyty Historyczne, 2003, (No. 143) p. 85-117.

Grabski A., Wójcicki M.

 • Żydowski Związek Wojskowy – historia przywrócona, Warszawa 2008

Gradwohl Roland (Rabin dr.)

 • Lud Boży w historycznym pluralizmie. Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. Jerozolima, 19.9.1997 (Warszawa)

Greenberg Blu

 • Być ortodoksyjną Żydówką, być feministką, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.
 • Gościnność i dobra nowina, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Greenberg Rabbi Eric J.

Greenberg Rabin Irving

 • Nowy model żydowskiej afirmacji chrześcijaństwa tłum. Violetta Reder, Znak, styczeń 2003 nr 572 "Każda wspólnota wiary doświadczająca miłości Boga i wybrania przez Boga doznawała pokusy, by stwierdzić: jestem jedyną wybraną. Ludzki błąd polegał na tym, że nie rozumiano, iż w Bogu jest wystarczająco dużo miłości, aby wciąż wybierał na nowo."
 • The Jewish Way: Living the Holidays (1988)
 • Living in the Image of God: Jewish Teachings to Perfect the World, (1998)
 • For the Sake of Heaven and Earth: The New Encounter between Judaism and Christianity (Jewish Publication Society, 2004)
 • Od wzajemnej pogardy do dialogu. Tekst odczytu wygłoszonego podczas sympozjum "Wspólna Radość Tory" zorganizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 11 października 2007 r. w auli PWT "Bobolanum" w Warszawie. Sympozjum poprzedzone było spotkaniem modlitewnym Żydów i chrześcijan.
 • Czego nauczyłem się od chrześcijan - Wystąpienie rabina Irvinga Greenberga wygłoszone 16 października 2007 r. po otrzymaniu honorowego tytułu "Człowiek Pojednania 2007" przyznawanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski, które są szczególnie zasłużone dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 11-12/2007.
 • Covenent Partners in Postmodern World, w: For the Sake of Haeven and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, the Jewish Publication Society, Philadelphia 2004.
 • Pluralizm and Partership, w: For the Sake of Haeven and Earth. The New Encounter between Judaism and Christianity, the Jewish Publication Society, Philadelphia 2004.

Grayzel S.

 • The Church and the Jews in the XIIIth Century, 2. ed., New York 1966;

Gronkiewicz-Waltz Hanna

 • Bóg i proza życia PROJEKT „KORZENIE”, WIARA. Tekst wygłoszony podczas sympozjum „Wspólna Radość Tory”, organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, Laboratorium Więzi oraz Centrum Myśli Jana Pawła II na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie w 2008 roku. Teksty wystąpień zostały zebrane i wydane w książce „Wspólna Radość Tory”.

Grosfeld Jan

 • Chrześcijańskie opłakiwanie Szoa. PDF Wykład prof Jana Grosfelda w ramach cyklu „Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów”
 • Judaizm bliski czy daleki? Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów? - pierwszy z tego cyklu wykład prof. Jana Grosfelda dla Stowarzyszenia im. Jana Karskiego w Kielcach
 • Czy dialog jest możliwy? Jan Grosfeld - Słowo z okazji wręczenia nagrody im. Ks. Stanisława Musiała za rok 2019 wygłoszone 6 marca 2020 na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • "50 lat później. Posoborowe dylematy współczesnego Kościoła". red. Jan Grosfeld. Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2014, ss. 209. "Sobór Watykański II, od którego zwołania minęło już ponad pół wieku, był największym wydarzeniem w dziejach Kościoła w XX wieku. Odbywał się w momencie niezwykłego przyśpieszenia historii świata, zawrotnego na ówczesne czasy postępu naukowo-technicznego oraz zmian cywilizacyjnych, obejmujących zarówno globalną sytuację polityczną, jak i masową świadomość społeczną. Poza wszelkimi dokonaniami, Sobór wrócił do przewijającej się przez całe dzieje chrześcijaństwa dyskusji, w jakim zakresie Kościół ma przystosowywać się do świata i w jaki sposób celnie odpowiadać na tęsknoty i najgłębsze pragnienia człowieka. Do dzisiaj zakres soborowych zmian w nauczaniu katolickim i praktyce duszpasterskiej budzi sporo emocji, sprzecznych opinii i oczekiwań w łonie samej wspólnoty wiernych. Jedni uważają, że Vaticanum II zmienił zbyt wiele i osłabił tradycyjnie nauczanie Kościoła, inni z kolei wzywają wręcz do zwołania następnego soboru powszechnego, dopełniającego niedokończone ich zdaniem dzieło zgromadzenia biskupów z lat sześćdziesiątych."
 • Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?, Święty Wojciech, Poznań, 2016. ISBN:978-83-8065-011-4 "Chrześcijaństwo nie tylko wyrosło z pnia judaizmu - ono odnawia swoje w nim zakorzenienie. Pielęgnowanie tych korzeni oraz świadomość ich głębokości potrzebne są każdemu chrześcijaninowi, umocni wiarę i poczucie przynależności do ludu Bożego."
 • Od lęku do nadziei. Chrześcijanie-Żydzi-świat. Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ISBN: 978-83-7505-705-8.
  "Nie można zrozumieć istoty chrześcijaństwa i Kościoła bez ponownego odkrycia żydowskich korzeni tej wiary. Dopiero powrót do źródeł i przyjęcie nowości Ewangelii umożliwia chrześcijanom pełnienie swej misji. Jan Grosfeld przygląda się specyfice chrześcijańskiej i żydowskiej koncepcji osoby i wspólnoty oraz bada ich wpływ na życie społeczne. Podkreśla konieczność realizacji i rozwoju dzieła Soboru Watykańskiego II oraz rolę czytelnego i autentycznego świadectwa." /WAM/
 • Katecheza dla studentów na Dzień Judaizmu w Kościele katolickim
 • Żydowski wymiar chrześcijaństwa w "Chrześcijaństwo Świat Polityka", Zeszyty Społecznej Myśli Kościoła, No 2[3] 2007 Instytut Politologii, UKSW Warszawa
 • Dabru emet - ważne wydarzenie w dialogu chrześcijańsko-żydowskim, "Studia Judaica" 4: 2001 nr 1-2
 • Das Verhaltnis der polnischen Bevolkerung zu Shoah und Judentum nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems. W: Erinnerungskulturen im Dialog, Hamburg 2002,UNRAST-Verlag
 • Czekanie na Mesjasza. Wydawnictwo WAM, Kraków, 2003
 • Kim jest dla nas Abraham? w: Kościół katolicki o swoich żydowskich korzeniach, PRCHiZ, Warszawa 1998 ISBN 83-904394-09

Gross Jan Tomasz

 • Miałem nadzieję, że „Sąsiedzi” uświadomią ludziom, jakim zagrożeniem duchowym jest antysemityzm. Nie udało się, "Więź", 14 lipca 2022.
 • Polish Society Under German Occupation - Generalgouvernement, 1939-1944. 1979, Princeton.
 • Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów, Jan Tomasz Gross, Irena Grudzińska-Gross, ZNAK, 2011. ISBN: 978-83-240-1522-1 EAN: 9788324015221. Tytuł oryginalny: Golden Harves.
 • Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści, Pierwsze wydanie: 2008-01-08 ISBN: 978-83-240-0950-3 EAN: 5901752780187 Wydawnictwo: Znak
 • "Wyjaśniam, że krew na moim ubraniu...", Tygodnik Powszechny, 4.07.2006
 • W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali..., Pierwsze wydanie: 2008-09-22 ŻNAK, (przedtem w drugim obiegu), ISBN: 978-83-240-1036-3, EAN: 9788324010363
 • Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka, Sejny 2000
 • [Ten jest z ojczyzny mojej ... ale go nie lubię](storage/app/media/1986/0/jan-tomas-gross/1986-ten-jest-z ojczyzny-mojej-ale.pdf){.target_blank} "Aneks" 41-42, 1986.
 • Polish Society Under German Occupation - Generalgouvernement, 1939-1944, 1979, Princeton.
 • Sąsiedzi i inni.
  W tomie pomieszczono książki: „Upiorna dekada. Eseje o stereotypach na temat Żydów, Polaków, Niemców, komunistów i kolaboracji 1939–1948”, „Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka”, „Wokół «Sąsiadów». Polemiki i wyjaśnienia”, „Strach. Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści”, „Złote żniwa. Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach Zagłady Żydów” oraz eseje i artykuły: „Sprawcy, ofiary i inni”, „Żydzi jako polski problem? A dlaczego nie część polskiej historii?”, „Czy Zagłada jest ich historią czy naszą? «Plaidoyer» w przedmiocie ustanowienia w Polsce «miejsca pamięci» poświęconego Zagładzie”.

Gruber Ruth Ellen

Грубер Даниэль

Grunewald Jacquot

Grupińska Anka

Grynberg Henryk

 • Opowieść o dwóch żydowskich miastach /dwutygodnik.com, 216, VII 2017/. Henryk Grynberg o studium Aliny Molisak "Żydowska Warszawa - żydowski Berlin. Literacki portret miasta w pierwszej połowie XX wieku"
  "Antysemityzm literacki u Żeromskiego i Uniłowskiego był przypuszczalnie nieświadomy. Był w modzie i udzielał się. Nawet rycerzom postępu i sprawiedliwości. Trudno było się oprzeć"
  "Egzotyka oznaczała obcość nawet w Warszawie. Nie empatia, lecz odraza i wzgarda, nie humanizm, lecz dehumanizacja. Oraz skrajna ksenofobia"
  "Jednostronny był wkład Żydów do polskiej literatury i kultury, który się często podkreśla, przy niemal zupełnym braku wzajemności, o którym się najczęściej milczy"
  "W Warszawie i w Berlinie mieszkało wielu zakompleksionych asymilantów, którzy unikali swoich "egzotycznych" współbraci, a nawet twierdzili, że "to przez nich antysemityzm""
  "O losie żydowskiej Warszawy, żydowskiego Berlina i tysięcy innych żydowskich miast i miasteczek przesądziła powszechna kultura, która z pokolenia na pokolenie przykładała rączkę do mitu i dehumanizacji"

Gutmann Joseph

 • Are the origins of Christian art Jewish? Some findings at the Dura-Europos Synagogue, SIDIC Periodical VI-1973/1 (35-37)

H

Hackmann Jörg

 • Defending the “Good Name” of the Polish Nation: Politics of History as a Battlefield in Poland, 2015-2018. Doi: 10.1080/14623528.2018.1528742. Issue: 4. Volume: 20. Page Numbers: 587-606. Publication Date: 2018. Publication Name: Journal of Genocide Research. Politics of History (Geschichtspolitik) has become a major catchword in the Polish public discourse since 2000, when the debate on the wartime murder of the Jews from the town of Jedwabne began. Since then a politicized culture of remembrance has developed in Poland, which is most visible in various new and internationally proclaimed historical museums (Academia.edu).

HaCohen Kook Avraham Yitshak

 • Linevuchei Hador

Halevi Yossi Klein

Halík Tomás

Halperin Jean (1921-2012)

 • Vladimir Soloviev listens to Izrael: the christian question, (Immanuel, 1994)

Harder G.

 • Kirche und lsrael. Arbeiten zum christlich jüdischen Verhältnis, Berlin 1986

Harris David

 • Jako przyjaciele musimy sobie poradzić 18/02/2019 David Harris, dyrektor wykonawczy Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego (AJC), wydał oświadczenie, w którym komentuje p/2019-02-david-harris-oswiadczenieolsko-izraelski kryzys dyplomatyczny po kontrowersyjnych wypowiedziach premiera Benjamina Netanjahu ( o kolaboracji Polaków z Niemcami w czasie Holokaustu) i pełniącego obowiązki szefa MSZ IsraelaKatza (o tym, że Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki).
 • Polska i Żydzi: czy jesteśmy współautorami historii? (2 Luty 2021). "Kiedy przeczytałem o powołaniu na stanowisko wiceministra edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego, który twierdzi, że Żydzi mają zbyt dużo władzy, wzdrygnąłem się. Gdy dowiedziałem się, jakie są wyniki sondażu CBOS, przeprowadzonego przez naukowców z cenionego Uniwersytetu Jagiellońskiego, a sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, z którego to sondażu wynika, że w opinii co piątego respondenta dobrze się stało, że II wojna światowa doprowadziła do zmniejszenia liczby Żydów w Polsce, nawet jeśli większość się z tym nie zgadza - znowu zadrżałem."
 • How Auschwitz Has United Muslims and Jews 28/01/2020
 • Żydzi będą w Europie, póki Europa będzie przestrzegać swoich wartości
  "Może to sprawa żydowskiego dziedzictwa. Choć nie tylko, bo widzę np., że dwa narody, Żydzi i Polacy, mają ze sobą więcej wspólnego, niż im się wydaje. „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”, siedem słów, które wszyscy Żydzi rozumieją doskonale, bo to bardzo polska i bardzo żydowska idea. Żaden Duńczyk ani Brazylijczyk tego nie pojmie tak głęboko jak my. Może Ukraińcy, bo ich hymn zaczyna się podobnie. Nie zginęliśmy, póki choć jeden żyje – dla Żydów nie ma nic bardziej oczywistego. To przekonanie wspólne dla was i dla nas, że jest w naszym byciu na tym świecie jakiś wyższy cel, humanistyczna wola trwania."

Hazboun Layal

31/03/2017* Patriarch Pizzaballa on Pentecost: “Jerusalem is a house of prayer for all peoples”. Report

Heinz Hanspeter

Heller Michał

The Logic of God w Edukacja Filozoficzna 68/2019 - Ku czci prof. Stanisława Krajewskiego z okazji 70. urodzin.

Held Shai (rabin)

Rabbi Shai Held-- philosopher, theologian, and Bible scholar-- is President and Dean at the Hadar Institute. He received the prestigious Covenant Award for Excellence in Jewish Education, and has been named multiple times by Newsweek as one of the fifty most influential rabbis in America and by the Jewish Daily Forward as one of the fifty most prominent Jews in the world. Rabbi Held is the author of Abraham Joshua Heschel: The Call of Transcendence (2013) and The Heart of Torah (2017). His next book, Judaism is About Love, will be published by Farrar, Straus, & Giroux in March 2024 and he is the host Hadar's newest podcast, Answers WithHeld.

 • Serce Tory T.I/ rabin Shai Held ; przedmowa rabina Yitza Greenberga ; tłumaczenie Barbara Krawcowicz. T. 1, Komentarze do ksiąg Be-reszit i Szemot. Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma ; Fundacja Ledor Wador, 2022.
 • Serce Tory T.II

Henrix Hans Hermann

"After 40 Years, Nostra Aetate’s Christological Implications" Hans Hermann Henrix Bischöfliche Akademie des Bistums, Aachen, Germany (Studies in Christian-Jewish Relations A peer-reviewed e-journal of the Council of Centers on Jewish-Christian Relations Published by the Center for Christian-Jewish Learning at Boston College

Hertz Aleksander

 • Żydzi w kulturze polskiej, Biblioteka "Więzi".
  Wznowienie klasycznego studium o roli Żydów w kulturze polskiej, autorstwa wybitnego eseisty i socjologa mieszkającego od wojny w Nowym Jorku, zmarłego w 1983 roku. „Zasadniczym momentem w tej książce – pisał Hertz – jest pokazanie Żydów polskich jako społeczności kastowej. Z tego faktu – jak sądzę – wynikają inne, zasadnicze elementy tego, co w Polsce nazywało się kwestią żydowską”. Studium to Hertz uważał za opus magnum swego życia.

Heschel Abraham Joshua

 • CZŁOWIEK NIE JEST SAM, ZNAK 2001, Tłum.: Katarzyna Wojtkowska-Lipska ISBN 83-240-0087-9 Wyd. 1.
  "Najważniejsze dzieło jednego z najwybitniejszych żydowskich filozofów religii XX wieku, uznawane za klasykę współczesnej żydowskiej refleksji o Bogu. Heschel ukazuje, w jaki sposób człowiek doświadcza obecności Boga i jak stara się to doświadczenie zrozumieć. Zastanawia się również, co dzieje się wówczas, gdy człowiek zaakceptuje obecność Boga, zadaje pytanie, jak wygląda ludzkie życie oparte na tym, co "niewysłowione". Szczególny urok tej książki polega na powiązaniu głębi filozoficzno-teologicznych dociekań z wrażliwością na to co ludzkie, włącznie z problemami życia codziennego."
 • Bóg szukający człowieka. Filozofia judaizmu wyd. ESPRIT 2008, Tłumaczenie: Albert Gorzkowski ISBN: 978-83-600-4025-6
 • Pańska jest ziemia. Wewnętrzny świat Żyda w Europie Wschodniej. Wydawnictwo Esprit. Tłumaczenie: Henryk Halkowski Ilustracje: Ilya Schor EAN: 9788360040850 ISBN: 978-83-60040-85-0 Format: 140x200 mm Stron: 190 Data wydania: 2010-04-11. Recenzja Barbary Sułek-Kowalskiej, Kwiecień 2010.

Hetman Rafał

 • Izbica, Izbica
  Wystarczyło zaledwie tysiąc czterdzieści dziewięć dni, by w podlubelskim żydowskim miasteczku po dawnych mieszkańcach pozostał tylko zryty przez poszukiwaczy złota cmentarz, zamieniona w szalet synagoga, splądrowane domy i dwadzieścioro troje ocalałych, z których żaden nie chciał tu zostać. Dziś o wojennych losach Izbicy przypomina jeszcze mniej: szkolna gablotka, dwie drewniane kuczki, zaniedbany kirkut i skrawki wyszeptanych opowieści. Bo jak mówić na głos o tych, którzy odeszli na naszych oczach i często za naszym przyzwoleniem?
  Rafał Hetman wydobywa z niepamięci postaci i losy, o których uparcie milczały kolejne pokolenia, i opisuje współczesną Izbicę, odbijając ją w lustrze wojennej historii. Właścicielka piekarni i katolicki ksiądz żydowskiego pochodzenia, chłopak, który do końca życia chodził z kulą w szczęce, przepełniony pragnieniem zemsty aptekarz, anonimowi sąsiedzi i świadkowie. Z rozmów, świadectw i dokumentów układa mozaikę żydowsko-polskiej przeszłości, której cień pada daleko poza wojenne lata. Sprawia przy tym, że losy małej, sennej Izbicy stają się uniwersalną opowieścią o polskiej historii. Pisze również o pułapkach ludzkiej pamięci i konsekwencjach milczenia, bo to właśnie przemilczane historie mówią o nas najwięcej.

von der Heydt Maria, Brandl Naida-Michal, Raggam-Blesch Michaela

 • Panel Microcosms of the Holocaust. Jewish Self-Definition and Community Life 1943-1945: Geltungsjuden, Jewish Community and non-Jewish Environment in Berlin, 1943-1945 2017, The 17th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, Israel, August 6-10, 2017 3,135 Views PaperRank: 4.5. "This paper addresses Geltungsjuden – children of a non-Jewish parent considered to be part of the Jewish community. Besides intermarried Jews, they were the second major group remaining “legally” in Germany even after June 1943, when Goebbels had declared Berlin “free of Jews.” Focusing on Berlin’s Jewish community as still the largest in Germany, I will follow those less than a thousand “last Jewish youngsters”, who – under the persisting threat of deportation – struggled for physical and spiritual survival. "

Hieronim (św.)

 • KOMENTARZ DO KSIĘGI JONASZA, wydanie pierwsze, WAM, styczeń 2007.

Himmelbauer Markus

Hirschorn Marian

Hoburg Ralf

 • Dokumenty kościołów niemieckich dotyczące Izraela od 1945 roku. Rezultaty i pytania otwarte. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. 5.12.1996 (Bazylea)

Hoff Gregor Maria

 • An Impossible Place, a Necessary Languagew: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9
 • Fünfzig Jahre Nostra Aetate Versuch einer theologischen Bilanz - Prof. Dr. Gregor Maria Hoff, Salzburg

Hofmeister Rabbi Shlomo and Baghajati Tarafa:

Homolka Walter (rabbi Germany):

Horoszewic M.

 • Przez dwa millenia do rzymskiej synagogi, Warszawa 2001.
 • Kościół przeciw antysemityzmowi u schyłku XIX wieku. "Nie da się zaprzeczyć, że przez długie wieki chrześcijaństwo nauczało pogardy do Żydów, a przemoc wobec nich okazywał nie tak rzadko sam Kościół katolicki. Wszakże należy pamiętać, że poczynając od Grzegorza Wielkiego, papiestwo – pozostając wrogie judaizmowi – potrafiło na ogół chronić Żydów, nawet w sposób stanowczy. Mogą o tym zaświadczyć choćby kodyfikacje Grzegorza Wielkiego, dwadzieścia dwie bulle „Sicut Iudaeis” z XII-XV w., odnoszący się do Polski raport Ganganellego (późniejszego Klemensa XIV) z 1759 r. czy wreszcie audiencja udzielona przez Benedykta XV w 1917 r. Nahumowi Sokołowowi ze Światowej Organizacji Syjonistycznej." Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 11/2005.

**Hošek Pavel

Hryniewicz W.

 • Wiara rodzi się w dialogu, Wydawnictwo WAM, 2015.
  Autor pisze we wstępie:
  „Życie człowieka wierzącego to ciągły dialog z Bogiem i z innymi ludźmi. Prawdziwy dialog jest procesem uczenia się od siebie nawzajem, wymiany darów, pogłębiania sposobu myślenia i dostrzegania nowych możliwości przeżywania niepojętego misterium Boga.”
  A na stronie 117 i dalszych pisze:
  „Podzielam przekonanie, ze wielość religii jest rzeczywistością zamierzoną i chcianą przez Boga. Każda z nich kryje w sobie coś z Boskiej mądrości, gdyż w każdym człowieku jest coś absolutnego i Boskiego. Istnieje wiele dróg do Boga, ale tylko jeden wspólny cel. Jest tylko jedno zbawienie, wspólne wszystkim ludziom jako cel ostateczny.
  Zbawienie to urzeczywistnia się na wielu drogach.
  Uniwersalizm Boskich dróg do człowieka jest powodem do dziękczynienia i radości.
  Nie powinno być miejsca na odgradzanie się i licytowanie, kto wyznaje lepszą religię, a kto gorszą (…). Kościół jest świadkiem Ewangelii, Dobrej Nowiny dla wszystkich.” Nota o książce: Życie człowieka wierzącego to ciągły dialog z Bogiemi z innymi ludźmi. Bóg wybrał dialog z człowiekiem jako zbawczą drogę docierania do ludzkiej wolności. Dla chrześcijanina sam Chrystus jest największą inspiracją do kształtowania w sobie postawy dialogu w relacjiz drugą osobą.
  Dlatego warto wsłuchiwać się w to, co o wierze mają do powiedzenia inni, również ci, którzy wywodzą się z innych wyznań i tradycji. Możemy uczyć się jedni od drugich, jak lepiej rozumieć sens tego, w co wierzymy, jak wyjść poza schematy w myśleniu i jak odkrywać zupełnie nowe znaczenia w pozornie dobrze znanych prawdach.
  Jeden z najwybitniejszych polskich teologów zachęca do formułowania własnych wątpliwości w wierze i zadawania Bogu trudnych pytań. Sam Autor nie boi się ich wcale i z zaangażowaniem o nich dyskutuje.
  Książka ks. Wacława Hryniewicza wyrasta z wyjątkowego w polskiej teologii wydarzenia - debaty internetowej jednego najoryginalniejszych polskich myślicieli religijnych z internautami.
  ks. Wacław Hryniewicz OMI zajmuje się głównie chrześcijańską teologią paschalną, teologią nadziei i uniwersalizmem zbawienia. Od wielu lat propaguje dialog ekumeniczny.
 • Patriarcha czasów dialogu. Recenzja całokształtu myśli i działalności Arcybiskupa Konstantynopola, Bartłomieja I, z okazji jego doktoratu honoriscausa na KUL.
 • Niepojęty Bóg w obliczu piekieł świata: ku teologicznej interpretacji Holocaustu", w "Hermeneutyka w dialogu", Opole 1998, rozdz. 3 , s. 59-74.

Hubicki Szymon

Huguet Marie-Therese o.v.

 • Izraelu, ludu mój, kim jesteś - Spojrzenie katolika, Przekład ks. Tadeusz Jania. Wyd. WAM Księża Jezuici Kraków 1994.

Hundert G. (red)

I

ICCJ

Ignatowski Grzegorz (ks.)

IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)

Iluk Jan

IMMANUEL

A Journal of Religious Thought and Research in Israel

 • Orthodox Christians and Jews on Continuity and Renewal
 • The New Testament and Christian-Jewish Dialogue
 • People, Land and State of Israel. Jewish and Christian Perspectives

Indrzejczyk Roman (ks.)

Instytut Pamięci Narodowej

 • „Wokół Jedwabnego”
  Wokół Jedwabnego, pod red. Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka, t.1 Studia, s. 525, t. 2 Dokumenty, s. 1034, Warszawa 2002.
  Publikacja Wokół Jedwabnego, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, prezentuje wyniki badań naukowych nad zbrodniami popełnionymi na polskich Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach Łomżyńskiego i Białostocczyzny latem 1941 roku.

International Catholic-Jewish Liaison Committee

The International Catholic–Jewish Liaison Committee (ILC) was created in Rome on 23 November 1970. Initially comprising five representatives on each side, it continued its activities without interruption in the following years through ordinary and extraordinary plenary sessions. Initiatives were generally coordinated by a joint executive committee. The number of its members has progressively increased. The five Jewish representatives were initially appointed by the five founding bodies of the International Jewish Committee on Interreligious Consultations (IJCIC), whose establishment also dates to 1970; the Catholic members were appointed with the approval of Pope Paul VI. The work of the ILC is undertaken according to the guidelines of the memorandum of understanding signed in Rome at its foundation, in which it is highlighted that in “the relationship between Catholics and Jews the concerns of both groups are religiously based but they extend over the whole complex of what people do wherever they live”. The memorandum identified anti–Semitism as the most important priority, to be implemented by eliminating from educational and liturgical material whatever is offensive or incompatible with the teaching of Nostra aetate. The other central themes of the ILC concern the promotion of justice and peace in the world; the fight against poverty, racism, and all forms of discrimination; the protection of human rights, particularly the safeguarding of religious freedom. There have been three phases in the work of the ILC, the first of which (1971–1973) was an experimental period that concluded a year later with its official creation. The second phase dealt principally with educational themes, human rights, mission and witness, anti–Semitism and the Shoah. The third phase has coincided with the development of diplomatic relations between the Holy See and the State of Israel (30–31 December 1993). During this latest and ongoing phase, a range of joint documents have been issued on various themes; furthermore, there has been a more decisive orientation towards practical cooperation in the social field and anti–Semitism.

International Council of Christians and Jews

International Jewish Committee on Interreligious Consultations

International Catholic-Jewish Liaison Committee. New York City

 • Recommendation on Education in Catholic and Jewish Seminaries and Schools of Theology. 17th International Catholic-Jewish Liaison Committee. New York City, May 4, 2001

Ioniță Alexandru

Isaac J.

 • Jesus and Israel. A call for necessary correction of Christian teaching on the Jews, New York 1971.

Iser Alon

ИВАНОВ ВЯЧ.И.

J

Michał Jabłoński Michał (ks.)

Janion Maria

JAN PAWEŁ II,

 • Dlaczego dialog z judaizmem, Kraków 1999.
 • Crossing the Threshold of Hope**** (NY: Alfred A. Knopf, 1994)

Jankowski Józef (przekład)

Janner-Klausner Laura

Jasch Hans-Christian & Lehnstaedt Stephan

Jaspers Karl

 • Myth and religion, w: K. Jaspers and R. Bultmann, Myth and Christianity, An inquiry into the possibility of religion without myth, Noonday Press, 3-56 (oryg. niem. 1953).

Jaspers K. and Bultmann R.

 • Myth and Christianity. An inquiry into the possibility of religion without myth, Noonday Press, (oryg. niem. 1953).

Jaworska Grażyna

 • Folklor Marca, zebrali i opracowali Grażyna Jaworska i Henryk Głowacki, Studencka Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1981

Jedlicki Jerzy

Jelonek Tomasz (ks.)

 • Księgi historyczne starego testamentu, WAM wydanie pierwsze, kwiecień 2006,

Jeremias Joachim

 • The Eucharistic Words of Jesus Paperback - April 30, 2012

Jeremiasz Jan Anchimiuk (Abp dr hab. prof. ChAT)

Jinks Rebecca

 • Representing Genocide: The Holocaust as Paradigm? in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.
  "Abstract: This lecture will explore the ways in which representations of the Holocaust have influenced how other genocides are understood and represented in the West. It will take as examples the four canonical cases of genocide in the twentieth century – Armenia, Cambodia, Bosnia, and Rwanda – and explore how they have been represented in film, literature, photography, and memorialisation. It will argue that most ‘mainstream’ representations of genocide largely replicate the mainstream representational frameworkof the Holocaust – including the way in which the latter resists recognising the rationality, instrumentality, and normality of genocide, preferring instead to present genocide as an aberrant, exceptional event in human history. The lecture will conclude by discussing a contrasting series of more nuanced, engaged representations of genocide: these tend to revolve precisely around the ordinariness of genocide and the structures and situations common to human societies, which can become the crucible for genocidal violence. "

Jockusch Laura

 • Historiography inTransit: Survivor HistoriansandtheWriting of Holocaust History in the late1940s
  ‘‘The blood of our martyrs, our relatives, is still fresh. It screams to us and calls uponus not to forget!’’ the Central Jewish Historical Commission inLodz exhorted the100,000-150,000 Holocaust survivors still in Poland in October 1946.Whether theyhad ‘‘spent the German occupation in ghettos, camps, on the Aryan side, hidden inthe woods, [or] ¢ghting in partisan units’’, every surviving Jewish woman or man10should provide the Historical Commission with a full account of their personalexperiences during these years. As ‘‘precious material on our bloody history’’, theseaccounts needed to be ‘‘carefully collected and immortalised’’. The Commissionalso sought ‘‘pictures, documents, community registers, diaries and otheritems[...].This is a duty for every single individual. We hope that everyone will15understand the importance of this and will ful¢l this duty towards theJewish past’’.

Johnson Hannah R.

Jonas Hans

 • Idea Boga po Auschwitz, tłum. Grzegorz Sowinski, Kraków 2003, wydawnictwo Znak

Jones Adam (edit)

 • Routledge Studies in Genocide and Crimes against Humanity Edited by Adam Jones University of British Columbia in Kelowna, Canada.

Jospe Raphael

Journal of Holocaust Research

Journet Charles (kard.)

 • Destinées d'Israël, (jeden z pierwszych teologów katolickich, który zajął się "tajemnicą Izraela" i jej znaczeniem teologicznym /jego pierwszy artykuł na ten temat powstał już w roku 1935/.

Judycki Stanisław

Justyn Męczennik

 • Dialog z Żydem Tryfonem, Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa - Apologia.

Jóźwiak Ewa

 • Pod wspólnym niebem – cz. 2
 • Pod wspólnym niebem – cz. 1 Zagłada a przełom w relacjach chrześcijańsko-żydowskich.
  "Podstawową rzeczą, o której należy pamiętać, gdy mówimy o dialogu chrześcijańsko-żydowskim jest brak proporcji, bowiem chrześcijaństwo potrzebuje judaizmu, aby w sposób prawidłowy budować swoją tożsamość, a judaizm do określenia swojej tożsamości nie potrzebuje chrześcijaństwa. Istnieje również inna dysproporcja: dotycząca stosunku obu religii do siebie nawzajem, tworzenia teologii i wynikającej z niej praktyki. Kolejną dysproporcją, o której przypominają zawsze partnerzy żydowscy dialogu, jest dysproporcja winy (antyjudaizm i nauczanie pogardy w nauczaniu kościelnym). Auschwitz i to, co Auschwitz symbolizuje – dokonana na Żydach nazistowska Zagłada, zwana też Holokaustem lub Szoa – są argumentami rozstrzygającymi na rzecz kwestionowania antyżydowskiego nurtu chrześcijańskiej tradycji teologicznej."
 • 500 lat Reformacji, Mówi Ewa Jóźwiak, prezeska Kościoła Ewangelicko Reformowanego w Polsce, w rozmowie z MAgdaleną Czyż, 30/08/2017.
 • Katolicka Agencja Informacyjna o dialogu katolicko-żydowskim, w: „Ja jestem Józef, brat wasz. Księga pamiątkowa ku czci arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, metropolity gnieźnieńskiego w 65. Rocznicę urodzin”, zebrał i opracował ks. W. Chrostowski, Warszawa 1998, s. 202–218.

Jóźwiak Ewa, Kuśmirek Anna

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski. Wybrana bibliografia polskojęzyczna 1964–1989, „Collectanea Theologica” 3 (1990), s. 113–118

K

Kalwin Jan

Kamykowski Łukasz.

Kaplan Martin S.

Kapłan Aron

 • Megila życia. Dziennik 1939. Od wydawcy: „Dziennik 1939. Megila życia” to wydany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma pierwszy tom „Dziennika” spisanego przez Chaima Arona Kapłana w latach 1933–1942. Przetłumaczony i opracowany przez Blankę Górecką-Nissan tekst inicjuje pierwsze pełne wydanie wspomnień Kapłana w języku polskim. Projekt polskiej edycji Dziennika Ch.A. Kapłana, realizowany przez Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, jest pierwszym kompletnym wydaniem Dziennika i pierwszym jego szerszym przekła­dem na język polski. Początkowe zeszyty Dziennika, opisujące lata międzywojenne, nigdy nie ukazały się drukiem. Tekst z okresu wojennego został opublikowany po raz pierwszy w języku angielskim w 1965 roku, jednak tak jak w przypadku dostępnych tłumaczeń na języki francuski, niemiecki, duński i japoński, opracowanie to ingeruje w jego treść, pomijając znaczne partie materiału.

Kopstein Jeffrey S., Wittenberg Jason

 • Intimate Violence Anti-Jewish Pogroms on the Eve of the Holocaust
  Why do pogroms occur in some localities and not in others? Jeffrey S. Kopstein and Jason Wittenberg examine a particularly brutal wave of violence that occurred across hundreds of predominantly Polish and Ukrainian communities in the aftermath of the Nazi invasion of the Soviet Union. The authors note that while some communities erupted in anti-Jewish violence, most others remained quiescent. In fact, fewer than 10 percent of communities saw pogroms in 1941, and most ordinary gentiles never attacked Jews.
  Intimate Violence is a novel social-scientific explanation of ethnic violence and the Holocaust. It locates the roots of violence in efforts to maintain Polish and Ukrainian dominance rather than in anti-Semitic hatred or revenge for communism. In doing so, it cuts through painful debates about relative victimhood that are driven more by metaphysical beliefs in Jewish culpability than empirical evidence of perpetrators and victims. Pogroms, they conclude, were difficult to start, and local conditions in most places prevented their outbreak despite a general anti-Semitism and the collapse of the central state. Kopstein and Wittenberg shed new light on the sources of mass ethnic violence and the ways in which such gruesome acts might be avoided.

Karoń-Ostrowska Anna

Karski Michał

 • Biblia ich motywowała. Jak reformowany pastor wraz z mieszkańcami niewielkiej gminy we Francji uratowali przed Zagładą kilka tysięcy istnień ludzkich.
  " Nie wiem, kim są Żydzi, wiem tylko, kim są ludzie – powiedział francuski pastor reformowany André Trocmé, gdy starano się go zmusić do zaprzestania niesienia pomocy Żydom w czasie drugiej wojny światowej. Wraz z mieszkańcami niewielkiej gminy w Górnej Loarze uratował przed Zagładą kilka tysięcy istnień ludzkich."

Karski K.

 • Protestanci i ekumenizm. Wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności, Warszawa 2001, s. 378.

Kasimow Harold, Merkle John.

 • The shared vision of Rabbi Heschel and Pope Francis. Harold Kasimow is the emeritus George A. Drake Professor of Religious Studies at Grinnell College in Grinnell, Iowa. John Merkle is a professor of theology at the College of Saint Benedict, St. Joseph, Minn., and Saint John s University, Collegeville, Minn.

Kasimow Harold, Sherwin Byron L.

 • Żadna religia nie jest samotną wyspą. Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny. Numer katalogowy: 040-1731 "Marzec 2005 - Rabin Abraham Joshua Heschel to jedna z najważniejszych postaci w świecie relacji żydowsko-chrześcijańskich na kontynencie amerykańskim. Prezentowana książka, stanowi zbiór esejów autorstwa osób, które go znały, studiowały u niego czy też z nim toczyły dyskusje."
 • Jan Paweł II i dialog międzyreligijny."Jan Paweł II i dialog międzyreligijny to książka, w której wybitni przedstawiciele różnych systemów religijnych - buddyzmu, islamu i judaizmu - ustosunkowują się do wypowiedzi Jana Pawła II dotyczących tych religii oraz kwestii dialogu międzyreligijnego."

Kasimow Harold

 • Poszukiwanie was wyzwoli. Judaizm w dialogu z religiami świata. Wydawnictwo: WAM , Czerwiec 2006 ISBN: 83-7318-773-1 "Jestem żydowskim pluralistą i jako taki z całym oddaniem kroczę ścieżką judaizmu nie dlatego, że uważam ją za lepszą od innych, ale po prostu dlatego, że to jest moja ścieżka. Ideę narodu wybranego interpretuję następująco: Bóg wybrał Żydów i nakazał im podążać drogą Tory; jednocześnie Bóg wybrał hinduistów, by żyli zgodnie z nauką Wed; buddystów - by szli drogą Dharmy; muzułmanów - by występowali według zasad Koranu; i wreszcie chrześcijanin - by w swym życiu naśladowali Jezusa Chrystusa. Taki punkt widzenia wydaje mi się zgodny z poglądami mojego wielkiego nauczyciela, Abrahama Joshuy Heschela, który powiedział kiedyś: Różnorodność religii jest wolą Boga." (Harold Kasimow)

Kasper W. (kard.)

Kasprowicz Dominika

 • Trialog dla Europy- Konferencja zorganizowana w Instytucie Politologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie 7 marca 2007. Annales Academiae Paedagogicae CracoviensisFolia 46 Studia Politologica III (2007)

Katechizm

 • Katechizm Kościoła Katolickiego. Pallottinum 1994.

Katolicy świeccy

Katz Steven T.

 • Interpreters of Judaism in the Late Twentieth Century

Karczewski S.

 • Drogi i bezdroża dialogu, Nasz Dziennik", 4-5 IV 2009.

Kaucha Krzysztof

 • Perspectives of Polish Fundamental Theology after Auschwitz w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9

Kaufmann Thomas

 • Luther's Jews: A Journey into Anti-Semitism. Oxford: Oxford University Press, 2017.

von Kellenbach Katharina

Kessler Edward

The 2004 Seelisberg Prize awardee Professor Dr Edward Kessler, MBE is Founder President of the Woolf Institute in Cambridge and a leading thinker in interfaith relations, primarily, Jewish-Christian-Muslim Relations.

Khoury A. T.

 • Leksykon podstawowych pojęć religijnych. Judaizm. Chrześcijaństwo. Islam, A. T. Khoury (red.), Warszawa 1998

Audrey Kichelewski, Judith Lyon-Caen, Jean-Charles Szurek, Annette Wieviorka

 • Les Polonais et la Shoah. Une nouvelle école historique, praca zbiorowa, Paris 2019, w tym francuska wersja artykułu Joanny Tokarskiej-Bakir zatytułowanego "Sous anathème" (przeł. M.Maliszewska)

Kichler Jerzy

 • Jak pamiętamy o zmarłych członkach naszych rodzin? Link do wykładu: - Rozważania o kulturze żydowskiej. 3.11.2020, 19:00

Kienzler Klaus

Kijek Kamil

 • Pogrom, którego nie było. Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pogromy Żydów na zimiach polskich w XIX i XX wieku, tom 2 STUDIA PRZYPADKÓW (DO 1939 ROKU), redakcja naukowa Kamil Kijek, Artur Markowski, Konrad Zieliński. (ss. 391-408).

Kirshenblatt-Gimblett Barbara and Polonsky Antony (eds)

 • 1000 Year History of Polish Jews (eds. Barbara Kirshenblatt-Gimblett and Antony Polonsky). Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2014.
  The catalogue of the exhibition in the Museum of the History of Polish Jews, POLIN, in Warsaw. It covers the history of Jews in Poland after World War II. In the preparation of the English version I was greatly assisted by Professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett.

Klappert B.

 • Israel ist das Licht der Völlker, "Lutherische Monatshefte" nr 1 z 1993 r.

Klar Yechiel & Bilewicz Michał

 • From socially motivated lay historians to lay censors: Epistemic conformity and defensive group identification. Abstract: This article examines why people cooperate with the silencing and censorship efforts of authorities that deprive them of historical knowledge. We analyze two motivational factors that account for people’s adherence to the “official” historical narrative and their willingness to serve as lay censors silencing and suppressing alternative historical narratives of the group. The first factor is epistemic conformity which is the motivation to believe in the veridicality of the consensual ingroup’s historical narrative. The second factor is a defensive form of identification with the group in glorifying and narcissistic ways. Polish and Israeli examples are discussed to illustrate societal backlash to historical discoveries that present the national ingroup in a negative manner.
  Yechiel Klar is an associate professor at the School of Psychological Sciences at Tel Aviv University. His main research interests include intergroup relations, individual differences in relating to outgroup members, group-based emotion, the impact of historical victimization, conceptions of the national group as regards cur-rent intergroup behavior, social cognition and judgment, and decision-making.

KLAUSNER J.

 • Jesus von Nazareth. Seine Zeit, sein Leben und seine Lehre, Berlin 1930.
 • Jesus of Nazareth. His Life, Times, and Teaching, New York 1925 (oryg. hebr. 1922).

Klinger Michał

Knitter Paul F.

 • Popular attitudes toward religious pluralism, No Other Name?, SCM Press 1985, 1-72.
 • Doing before knowing - the challenge of interreligious dialogue, SCM Press 1985, 205-232.
 • An autobiographical introduction + A correlational, globally responsible theology of religions, Jesus and Other Names, Oneworld, 1996, 1-22 oraz 23-45.
 • A correlational, globally responsible Christology + Mission as dialogue, Jesus and Other Names, Oneworld, 1996, 61-83 oraz 136-164.

Knox John

Kobyloński Andrzej (ks.)

Koch Kurt (cardinal)

KOCHEL J.

 • Wychowanie po Auschwitz, w: Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa (OBT 44), red. R. CHAŁUPNIAK - J. KOSTORZ, Opole 2001, s. 25-31.

Komisja ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Komisja Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem

 • Wyzwanie tamtego czasu Oświadczenie Komisji Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem na 50 rocznicę wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz- Birkenau w Oświęcimiu 27-01-1995

Kompetenzzentrum für antisemitismuskritische (ZWST-Kompetenzzentrum)

Trägerschaft der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland

Konferencja Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Konferencja Biskupów Luterańskich

Konferencji Episkopatów Europy

Konferencjia Episkopatu Polski

Konferencja sztokholmska 26-28 stycznia 2000

Korczago Adrian (Bp)

Kordowicz Małgorzata (rabinka)

 • Chrześcijaństwo nie jest sektą judaizmu. Wyrwane z kontekstu sformułowanie ze środowej papieskiej katechezy z 11 sierpnia brzmi jak mało pochlebna ocena praktyk wyznawców judaizmu. 30/08/2021.
 • Uchodźca. Cudzoziemiec jak krajowiec oznacza równe prawa dla wszystkich mieszkańców – jak daleko nam do zrealizowania tego biblijnego ideału? 30/09/2021.
 • Kształt tragedii. "Aborcja w Biblii?! To prawda, że nie ma na jej kartach bezpośrednio mowy o umyślnym wywołaniu poronienia, ale nie oznacza to, że nie znajdujemy fragmentów, które rzucają nieco światła na tę kwestię."
  Z komentarzy do Tory rabinki Małgorzaty Kordowicz. 22/02/2021.

Wykłady:

Komentarze do Tory:

Korkuć Maciej

Korn Eugene

Kornacka Katarzyna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej)

Korus Jakub

Koszewska Julia Maria

 • Phantom-pains of Poland: A Post-traumatic Reaction To The Lost of Jews Caused by Holocaust. Julia Maria Koszewska - PhD, DocSocSci. Degree earned at University of Warsaw, Poland. Her doctoral research explored the relation between the Holocaust education, collective memory and identity in Poland and Israel in practices of state-owned museums. More: "The post-traumatic stress disorder have been studied from several perspectives: historical and psychological aspect of transmission of trauma. However in all studies it has been presented in relation to the direct victims and their descendants. The authors present new perspective of post-Holocaust trauma.The trauma of Polish society who because of Holocaust has lost its Jews. Usually the researches don't realise that the lost of the Jewish part of polish society is not only a lost for the history of Jewish nation but also a lost for Polish society."

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP i Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP

Kowalik Piotr

Kowalska Katarzyna NDS:

Kowalski Aleksander (dziennikarza Radia Watykańskiego)

 • Wspólne korzenie. Dialog chrześcijańsko-żydowski (Kraków 1994).

Kowalski Marcin (Ks. dr hab.prof. KUL)

Kozłowska Dominika

 • Zabijanie Boga - "Władza w Kościele służy dziś nie dobru ludzi, ale zachowaniu pozycji, obronie statusu i zastanej formy życia. To jedyne wyjaśnienie, które pozwala mi zrozumieć, dlaczego Kościół trzyma się swojej archaicznej, absolutystycznej struktury. Twierdzenie, że taka forma organizacji stanowi wolę Boga, to dla mnie oszustwo."
 • Dominika Kozłowska: Niech nie będzie miło! (21.05.2020). "Po nowym filmie braci Sekielskich mam w głowie jedną myśl: Kościół w Polsce stanie się naprawdę wolny od nadużyć dopiero wtedy, gdy podzieli się władzą z osobami świeckimi i gdy dopuści do sprawowania ważnych funkcji kobiety. W przeciwnym razie będziemy trwać w zaklętym kręgu klerykalizmu i chronienia „swoich”."
 • Jako brat nas łączy, ZNAK, X.2013. nr 701
  "Nie ma dziś w Polsce dobrego klimatu dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego. To zastanawiające, zważywszy, jak wiele pozytywnych zmian zaszło w ostatnich dekadach. Miniony wiek był dla Kościoła czasem intensywnego pogłębiania własnej tożsamości. Wysiłek ten zaowocował m.in. zmianą stosunku do Żydów. Po wielu wiekach separacji i wrogości Kościół odkrył na nowo ten szczególny rodzaj bliskości, jaka łączy chrześcijaństwo i judaizm. Dialogiczny imperatyw nie wynika, jak chcą niektórzy, z politycznej poprawności wobec Żydów, lecz z pełniejszego zrozumienia tożsamości chrześcijańskiej."
 • Paradoks? Niekoniecznie,
  "Polski Kościół jako jeden z niewielu w Europie obchodzi Dzień Judaizmu. Uroczystości każdego roku odbywają się w innej diecezji. Uczestniczą w nich biskupi, reprezentanci Komitetu ds. Dialogu z Judaizmem. Jednocześnie to właśnie w Polsce działa stacja radiowa, która w raporcie Departamentu Stanu USA określona została jako jedna z najbardziej antysemickich w Europie. I pomimo wrogiej Żydom postawy i głoszenia treści niezgodnych z posoborowym nauczaniem Kościoła odnośnie do judaizmu cieszy się ona poparciem niemałej części episkopatu." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?
 • Nie możemy pozostać obojętni, ZNAK 685 6/2012

Kozłowski Maciej, Folwarczny Andrzej, Bilewicz Michał, Santorski Jacek

 • Korzenie Holokaustu: wykłady dr. Macieja Kozłowskiego, You tube, 05/2020.
 • Trudne Pytania w dialogu polsko-żydowskim, zespół redakcyjny: Maciej Kozłowski, Andrzej Folwarczny, Michał Bilewicz; Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, Forum Dialogu Między Narodami, American Jewish Committe, Warszawa 2006, ISBN 978-83-89763-96-9

Koźmińska-Frejlak Ewa ,

Krajewski Stanisław - spotkania on line

 • Promocja książki «Serce Tory. Tom 2» 22/02/2024
 • From Ideal to Realisation: The Dignity of the Human Person and Strategies for its Actualization The Friends Across Faiths Initiative and Praying Together in Jerusalem 18/01/2024
 • Pamięc w kontekście 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim
  20 kwietnia 2023 r. warszawski Klub "TP" rozmawiał o pamięci w kontekście 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Gośćmi spotkania byli Beata Chomątowska, Stanisław Krajewski, Paweł Sawicki i Marta Titaniec. W tle najnowsze wydanie specjalne „Tygodnika Powszechnego” zatytułowane „Żydowska Polska Walcząca”.
 • "Teologia i obojętność". Gośćmi Karoliny Wigury: Anna Karoń-Ostrowska i Stanisław Krajewski.
 • Uwierzyć w Muzeum (2009-2014) - Spotkania w POLIN - omawianie spraw istotnych dla współczesnego człowieka w nawiązaniu do fragmentów Tory W ramach cyklu "Uwierzyć w Muzeum" (2009-2014)
  „Uwierzyć w muzeum” to dyskusje prowadzone przez Halinę Bortnowską i Stanisława Krajewskiego. Rozmawialiśmy o sprawach współczesnych i uniwersalnych, dotyczących każdego z nas. Na każde spotkanie zapraszany był gość specjalny - osoba, która dzieliła się z nami swą wyjątkową wiedzą i doświadczeniem.
  Halina Bortnowska jest publicystką, filozofem i teologiem, byłą redaktorką miesięcznika „Znak”. Od lat komentuje aktualne zjawiska społeczne z perspektywy etycznej i chrześcijańskiej. Jest autorką książek: „Już / jeszcze nie”, „Co to, to nie” i „Wszystko będzie inaczej” (z Jolantą Steciuk).
  Stanisław Krajewski jest profesorem filozofii, współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów ze strony żydowskiej. Autor m.in. „54 komentarzy do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas”.
  Projektrealizowany dzięki wsparciu Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce
 • Między religiami - Muzeum POLIN 12.06.2016 - 16.01.2017 - Spotkania w małej, warsztatowej grupie będą przeplatać się ze spotkaniami dla większej publiczności, podczas których filozofowie i znawcy religii, Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz będą dyskutować ze sobą na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

Krajewski Stanisław

 • Teksty Stanisława Krajewskiego publikowane na łamach "Więzi"
 • Stanisław Krajewski na łamach e-KAI
 • bibliografia.icm.edu.pl /Od 1 grudnia 2014 roku baza bibliograficzna pracowników UW jest dostępna tylko do przeglądania, jej dotychczasową funkcje przejmuje Polska Bibliografia Naukowa./
 • Ważniejsze publikacje Stanisława Krajewskiego (stan na koniec 2019 r.)
 • ...................................
 • Small Numbers, Big Presence: Jews in Poland after World War II (Studies in Jewish History and Memory Book 17) (2024)
 • The Source of Holocaust Envy, THE BLOGS Stanislaw Krajewski, The Times of Israel.
 • The Concept of De-assimilation: The Example of Jews in Poland
 • Przedmowa, w: John Connelly, Od wrogości do braterstwa. Austeria, Kraków 2022, 11-19. (na portalu Więzi:)
 • Two Dimensions of Jewish Identity
 • Z okazji otrzymania „Menory dialogu” 18/01/2023
 • Gość w dom to więcej niż Bóg w dom - Komentarz żydowski Stanisława Krajewskiego do czytań na XXVI Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, wygłoszony 17 stycznia 2023 r. w kościele św. Wojciecha w Poznaniu.
 • Walka naszych z tamtymi czy dobra ze złem?,"Więź", 10/06/2022.
 • Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew.
  “It is rare occasion when a book is written by someone who is both an activist and a scholar of the subject. Stanisław Krajewski was one of a handful of young Polish Jews who began their Jewish journey more than 25 years ago and has the vantage point of having seen all the changes in Polish Jewish society as well in Polish society at large. He has combined this experience both with a scholarly knowledge of this subject and the sensitivity of a deeply spiritual person. This book will add significantly to our appreciation and comprehension of a subject which is little understood. Krajewski’s work is a testament to the perseverance of the human soul. We all owe a great debt of thanks to Stanislaw Krajewski.”
  Michael Schudrich, Chief Rabbi, Jewish Community of Poland
 • „Żydzi, Kościół, dialog”, w: Ludzie dialogu i ekumenizmu (red. S. Żurek), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2021, 47-58.
 • Zbliżanie się do Boga?, "Więź" czerwiec 2021.
 • An Explanation of the Plural Form of God’s Name (Source: academia.edu. 2021).
 • Oszczerstwo krwi – sprawa aktualna? "Więź" 07/04/2021
 • Prawie wszyscy katolicy w Polsce przywłaszczają sobie papieża Wojtyłę - Wystąpienie wygłoszone 9 października 2020 roku na konferencji „Kościół św. Jana Pawła II – niepodległość ducha” w siedzibie Sekretariatu KEP w Warszawie. ( Więź.pl)
 • Nieustająca aktualność Tory (Chukat) (2020-06-28)
 • Nieustająca aktualność Tory (Korach) (2020-06-21)
 • Nieustająca aktualność Tory (Szlach lecha) (2020-06-14)
 • Nieustajaca aktualnosc Tory (Behaalotcha) (07-06-2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Naso) (31-05-2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Bemidbar) (24.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Behar – Bechukotaj), (10-16.05.2020)
 • 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Częścią nauczania Jana Pawła II o wielkich religiach jest nauczanie szacunku dla judaizmu. (14.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Emor), (3-9.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Acharei mot – Kedoszim)(26.04-2.05.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Tazrija-Mecora) (19-25.04.2020)
 • Nieustająca aktualność Tory (Szemini) (12-18.04.2020)
 • Pope John Paul II’s Encounters with Polish Jews. An examination of the official encounters in Poland of Pope John Paul II with representatives of the Polish Jewish community. This study includes a first-hand account of the atmosphere of the meetings and their backgrounds. This article also offers an analysis of the Pope’s addresses. Publication Date: 2020. (Academia.edu) Publication Name: John Paul II’s Encounters with Polish Jews, Studies in Jewish Christian Relations 15, no. 1 (2020), 1-18. "Currently, the general public as well as scholars are reassessing the pontificate of Pope John Paul II. One of its significant weaknesses was his toleration of sexual abuses within the Church, which took place in dioceses throughout the world, in-cluding his native Poland. By contrast, many individuals praise how he left the traditional confines of Vatican walls and traveled to countries throughout the world. Likewise, many people appreciate his successful outreach to Jews that is seen as a significant change in Catholic-Jewish relations. John Paul met with Jews on many occasions during his visits to various countries. Wherever he visited, he always attempted to meet with representatives of the local Jewish communities. This resolve reveals his unique outlook toward Jews in comparison with previous popes, which ensued, at least in part, from his personal contacts with Jews over the years. The Polish Pope welcomed Jewish delegations to the Vatican. One of the first meetings he had as a Pope was with his schoolmate, Jerzy Kluger, the son of the head of the Jewish community in Wadowice, the native town of the Pope"
 • Żydowskie interpretacje Zagłady. Jednota NR 1/2020, s. 20–23. "Czy religijne podejście do Zagłady, które by nie uwłaczało pamięci ofiar, jest w ogóle możliwe? Nie jest łatwe, co najlepiej ilustruje kryterium zaproponowane przez rabina Irvinga Greenberga: „Nie można formułować żadnych takich interpretacji Zagłady, których nie dałoby się wypowiedzieć w obecności palących się dzieci”."
 • "Od wrogości do pojednania. Dialog międzyreligijny z perspektywy judaizmu".. "Odniesienie do Jakuba i Ezawa nie jest przypadkowe: Jakub, który otrzymał imię Izrael, jest przodkiem Żydów, a Ezaw jest w literaturze rabinicznej symbolem chrześcijaństwa. W Biblii bracia przeszli drogę od wrogości do pojednania. Na to właśnie liczą wszyscy ci Żydzi, którzy angażują się w autentyczny dialog."
 • Żydzi i?, Wydawnictwo: Austeria. Objetosc: 228 stron ISBN: 9788378660293. Rok wydania: 2014 "Wedle mojego rozumienia judaizmu z żydowskiej perspektywy wiara nie jest najważniejsza. Ważniejsze są ludzkie zachowania. Wiara bywa chwiejna, bunt przeciw Bogu jest częścią relacji z Bogiem. Deklarowany ateizm nie określa ? i tym bardziej nie skreśla ? człowieka. Najważniejsze, by pozostał człowiekiem porządnym. Kryterium jest to, jak się zachowuje. Owszem, wedle tradycji, ma sprostać i wymaganiom moralnym, i rytualnym: Żydów obowiązuje nie 10, ale 613 przykazań. (Wiele z nich nie jest jednak aktualnych, bo mówi np. o królu lub Świątyni). Ale życie jest bardziej skomplikowane".
 • Uwagi w związku z książką abpa Henryka Muszyńskiego
 • Franz Rosenzweig, the Jewish people, »and« Christianity in Dialogue PDF
 • History of Polish Jews, Postwar Years, from 1944 to the Present. Polin. 1000 Year History of Polish Jews (eds. Barbara Kirshenblatt-Gimblett and Antony Polonsky), Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2014. Chapter “Postwar Years, from 1944 to the Present,” by Stanislaw Krajewski, pp. 351-401.
  This is the last chapter in the catalogue of the exhibition in the Museum of the History of Polish Jews, POLIN, in Warsaw. It covers the history of Jews in Poland after World War II. In the preparation of the English version I was greatly assisted by Professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett. In the catalogue, this text is complemented by many illustrations and extensive captions written by me and several other authors who had worked on this section of the core exhibition. (Page numbers refer to the catalogue.)
 • Dzieje pewnej rewolucji (intelektualnej) ZNAK Listopad 2013, nr 702
 • Mówienie o Zagładzie we współczesnej Polsce, Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Zagłada Żydów. Studia i Materiały vol.5, 2009, s. 317-324.
 • Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijanstwu, "What I owe to interreligious dialogue and Christianity." This is the English part of the bilingual, Polish-English, little book "What I Owe to Interreligious Dialogue and Christianity," based on the 2014 Aleksander and Alicja Hertz Annual Memorial Lecture. The book was published in 2017 by The Judaica Foundation in Cracow (NB. The printed version is on pages 71-127; the present pagination has nothing to do with it.)
 • Jews, Communists and Jewish Communists, in Poland, Europe and Beyond
 • Nasza żydowskość.
  "Pisząc o jidyszkajt, upamiętnieniu Zagłady, Jedwabnem czy przemianach 1989 roku, stawiam się niepostrzeżenie w roli rzecznika takich Żydów "polsko-polskich" - odmiennych od Żydów "polsko- izraelskich" czy "polsko-amerykańskich", dla których kultura polska nie jest punktem wyjścia. Oczywiście nikt mnie nie upoważnił do bycia rzecznikiem, wyjaśniającym na czym polega w dzisiejszej Polsce żydowskość i towarzyszące jej dylematy. Opieram się na swoich doświadczeniach, czasem wprost je opisuję, a wszystkie przedstawiane w tych esejach poglądy są moje. Sądzę, że pod wieloma z nich podpisze się sporo osób, ale nie dążyłem do szczególnej reprezentatywności, choć rzecz jasna chciałbym, by moje opinie podzielało jak najwięcej Żydów, a także nie-Żydów".
  Wydawnictwo Austeria - opis książki: "Eseje składające się na tę książkę mają wspólny mianownik. Jest nim „nasza żydowskość”. Nasza – czyli ludzi, którzy funkcjonują po żydowsku w Polsce, będąc zarazem w pełni uczestnikami całości, jaką jest Polska.
  Pisząc o jidyszkajt, upamiętnieniu Zagłady, Jedwabnem czy przemianach 1989 roku, stawiam się niepostrzeżenie w roli rzecznika takich Żydów „polsko-polskich” – odmiennych od Żydów „polsko- izraelskich” czy „polsko-amerykańskich”, dla których kultura polska nie jest punktem wyjścia. Oczywiście nikt mnie nie upoważnił do bycia rzecznikiem, wyjaśniającym na czym polega w dzisiejszej Polsce żydowskość i towarzyszące jej dylematy. Opieram się na swoich doświadczeniach, czasem wprost je opisuję, a wszystkie przedstawiane w tych esejach poglądy są moje. Sądzę, że pod wieloma z nich podpisze się sporo osób, ale nie dążyłem do szczególnej reprezentatywności, choć rzecz jasna chciałbym, by moje opinie podzielało jak najwięcej Żydów, a także nie-Żydów...."
 • Ks. Prof. Tomáš Halík – laudacja
 • Kim był dla mnie Jan Paweł II, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009
 • Jews, Communists and Jewish Communists, in Poland, Europe and Beyond, Covenant Volume 1, Issue 3 (October 2007 / Cheshvan 5768)
  This paper studies the problem of Jews, communism and Jewish communists, primarily with a Jewish audience in mind.. Despite there having been Jewish communists, who like other communists may have been victimizers, there was no such phenomenon as Jewish communism. The Jews who remained in Eastern Europe were often victims rather than victimizers. The number of Jewish communists was important, but not as large as antisemites asserted. The problem lies in the quasi-religious zeal of communists who were Jews. The message is that communism does pose a moral problem to Jews
 • Tajemnica Izraela a tajemnica kościoła. Biblioteka "Więzi", Warszawa 2007
  "Problematyka dialogu chrześcijańsko-żydowskiego omawiana jest tu z perspektywy żydowskiej, z myślą o czytelniku katolickim. Autor, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, ukazuje żydowskie myślenie zakorzenione w tradycji wybrania Izraela, a zarazem otwarte na tajemnicę Kościoła."
 • Dzień Judaizmu 2006: Na drodze temu, który nadchodzi, 17/01/2006
 • Żydowskie studiowanie Tory, w Dlaczego w Słowie, Verbum vitae nr 7 styczeń-czerwiec 2005, Verbum Instytut Teologii Biblijnej.
 • 54 komentarze do Tory dla nawet najmniej religijnych spośród nas, (Austeria), Kraków 2004.
 • Wspólne psalmy, "Tygodnik Powszechny" nr 4, 2001, s 11.
 • Wyjść by stać się błogosławieństwiem, "Więź" nr 3 (545), 2004
 • Żydzi i chrześcijanie na wspólnej drodze. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 4/2007. To zapis wystąpienia z okazji IX Dnia Judaizmu, obchodzonego pod hasłem „Na drodze ku Temu, który nadchodzi”, 17 stycznia 2006 r., w bazylice katedralnej w Kielcach.
 • Teszuwa, "Więź" nr 2 (508), 2001
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski: Heschel, "Dabru emet" i my, w: Słowo pojednania, red. ks. J. Warzecha, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2004 s. 546-560.
 • Biblia - Łączy nas czy dzieli?, w: Księgi święte płaszczyzną dialogu?, red J.J Stefanow i A. Wąs, Verbinum, Warszawa 2006, s. 33-38.
 • Sprawa Edyty Stein, "Midrasz" nr 10, 2006, s. 20-23
 • Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew, Austeria, Kraków 2005
 • The Jewish problem” as a Polish problem. Chapter in Poland and the Jews: Reflections of a Polish Polish Jew, Austeria, Kraków 2005. "This essay is a survey of the issues in Polish history in which there existclearly diverging views among average Jews and average Poles. The veryfirst version of the essay, meant for the Polish intelligentsia, was pub-lished, under my penname Abel Kainer, in an underground periodical“Spotkania” 29/30 (1985), pp. 32-64. A version close to the present one was published in Catholic monthly “Więź” in 1992, and the English version in 1998 in a special issue of “Więź” entitled Under One Heaven. Poles and Jews., pp. 60-81, together with an addendum, omitted here. Many footnotes explaining Polish history are by William Brand, whoadded them for “Więź”."
 • W czym Żydzi widzą obecnie kwestionowanie swej egzystencji i tożsamości? Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. Warszawa, 18.4.1997
 • Cel i bezcelowość dialogu, Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)
 • Co mnie uwiera,
  "Nie twierdzę, że chrześcijanie muszą być antysemitami, choć są Żydzi, którzy tak sądzą. Braterstwo Żydów i chrześcijan jest możliwe. Uważam jednak, że za żydowską nieufnością wobec chrześcijaństwa stoją głębokie racje." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?
 • Głos Rady jest głosem ważnym i słyszalnym. Rozmowa z Magdaleną Czyż, Kwartalnik PRChiZ Nr1, 2015.
 • 50 rocznica Nostra aetate. Rozmowa z Magdaleną Czyż, Kwartalnik PRChiŻ Nr1, 2015.
 • Dzieci Abrahama Epoka po "Nostra aetate" W 50. rocznicę soborowej deklaracji. Więz"Żydowska tożsamość jest słabsza w porównaniu z tożsamością wcześniejszych pokoleń Żydów – dlatego, że przerwana została tradycja. Dla dialogu to i dobrze, i źle. (661) 2015 (rozmowa z Magdaleną Czyż)
 • Radość Tory – wspólna radość, wspólna Tora 11/10/2007
 • Co dalej z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim w Polsce? "Więź" 2001 i 2019. "W dyskusji panelowej prowadzonej przez Sławomira Żurka w Warszawie wzięli udział: Helena Datner, przewodnicząca warszawskiej gminy żydowskiej w latach 1999-2000; ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”.
 • Judaizm o zbawieniu wyznawców innych religii. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 5/2001.
 • Na drodze do normalności. II Dzień Judaizmu, Wrocław 1999.
 • Wspólnota pomimo różnic. I Dzień Judaizmu w Kościele katolickim, 17 stycznia 1998, synagoga Nożyków w Warszawie
 • 10 lat dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce : perspektywa żydowska, Collectanea Theologica 67/2, 53-79, 1997.
 • Żydzi Judaizm Polska
  Oficyna Wydawnicza VOCATIO Warszawa 1997
  ISBN EAN: 8371460732 (ISBN: 83-7146-073-2)
  format: 155x210, stron: 370, oprawa: twarda
  INDEKS: VOC0177B3655
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce: problemy i ich tło. Collectanea Theologica 61/3, 71-79. 1991
 • Wystąpienia:

Krajewski Stanisław , Czajkowski Ks. Michał:

 • Świadek sąsiedztwa z Żydami i dialogu z judaizmem, Martyres tu Logu, red C. Korzec, Szczecin 2006

Krajewski Stranisław, Nosowski Zbigniew (red.)

 • Książka "Wspólna Radosć Tory", Centrum Myśli Jana Pawła II, 2009. Zapis spotkań modlitewnych i sympozjów teologicznych zorganizowanych przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów w 2007 i 2008 roku.

Krausen Halima

Kreimer Nancy Fuchs

Kremers H.

 • Judenmission heute? Von der Judenmission zur brüderlichen Solidarität und zum ökumenischen Dialog, Neukirchen-Vluyn 1979

Kremers H., Siegele-Wenschkewitz L., Klappert B. (red.),

 • Die Juden und Martin Luther. Martin Luther und die Juden.Geschichte, Wirkungsgeschichte, Herausforderung, Neukirchen-Vluyn 1987, s. 212;

Król Zbigniew

Kronish Ron

Кронштадский Иоанн (Сергиев) (Святой)

 • Мысли мои по поводу насилий христиан с евреями в Кишиневе (1903), Материалы для истории антиеврейских погромов в России. -Т.1. -Пг.,1919. -С.352-353. Материалы для истории антиеврейских погромов в России. -Т.1. -Пг.,1919. -С.352-353.

Krüger H.

 • Kalwin a Żydzi, w: „Człowiek z Noyon. O Janie Kalwinie na łamach JEDNOTY”, Warszawa 2009, s. 108–115.

Krüger Joela (siostra)

Należy od 50 lat do luterańskiej wspólnoty Sióstr Maryi w Darmstadt. W jej regułę wpisano zakaz prozelityzmu. Od lat piętnuje antysemityzm w Kościele. W 2014 r. była w Warszawie, aby wspólnie z weteranami Powstania Warszawskiego i na ich zaproszenie złożyć hołd jego ofiarom. Bywała w Polsce i z innych okazji.

 • Od szyderstwa do szacunku. Powrót Kościoła na właściwe tory
 • Gdzie jest Król Żydów? Pytanie skierowane do Kościoła w 21. stuleciu

Krzyżanowski Łukasz

 • Po zagładzie. Co czekało na Żydów, którzy po wojnie chcieli wrócić do swoich domów?
 • Dom, którego nie było. Powroty ocalałych do powojennego miasta, Czarne 2016. Z recenzji "Przemoc wobec Żydów podczas II wojny światowej do dziś budzi grozę i zdumienie. Jak to możliwe, że kilka milionów ludzi zniknęło ze swoich domów, zakładów rzemieślniczych i sklepów, że tylu sąsiadów zniknęło z polskich miast? Byli jednak tacy, którzy przetrwali Zagładę i doczekali wyzwolenia.
  Łukasz Krzyżanowski śledzi losy społeczności żydowskiej w Radomiu podczas wojny i po jej zakończeniu. Opisuje zmieniające się stosunki wewnątrz wspólnoty i nastroje panujące wśród ocalałych. Ale przede wszystkim mierzy się z trudnym problemem stosunku polskich mieszkańców miasta, a także władz państwowych do powracających Żydów, którzy nierzadko w dramatycznych okolicznościach próbowali odbudować życie i odzyskać odebrane mienie. Dom, którego nie było jest dziełem niezwykle dojrzałym i rzetelnym, świadectwem naukowej uczciwości w poszukiwaniu prawdy."

Księża rzymsko-katoliccy

 • "Apel zwykłych księży": Powinniśmy niezwłocznie skończyć z używaniem religii do celów politycznych (Gazeta Prawna)

Kubacki Zbigniew SJ

Kubátová Hana, Jan Láníček

Kumli Martina

 • Dialog der Religionen, Quelle: Cogito. Das wissenschaftliche Magazin der Universität Luzern, 31. Mai 2022.

Kumoch Jakub

Küng Hans

 • Kryzys w Kościele. List otwarty ks. Hansa Künga do biskupów świata, Onet.pl, 27 kwietnia 2010
 • Krótka historia Kościoła katolickiego. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004. ​ISBN 83-7384-102-4​.
 • Der Islam. Geschichte, Gegenwart, Zukunft, München 2004
 • Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit, München 1991
 • Die Hoffnung bewahren. Schriften zur Reform der Kirche, Zürich 1990
 • Christentum und Chinesische Religion**** (razem z Julią Ching), München 1988
 • Church and Change. The Irish Experience, Dublin 1986
 • Christentum und Weltreligionen. Hinführung zum Dialog mit Islam, Hinduismus, Buddhismus (zusammen mit Josef van Ess, Heinrich von Stietencron, Heinz Bechert), München 1984
 • Jesus im Widerstreit. Ein jüdisch-christlicher Dialog(razem z Pinchasem Lapide), Stuttgart-München 1976
 • Bóg a cierpienie. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1973.

Kursa Magdalena

 • "Ks. Musiał. Odepchnięty" /GW 13 IX 2013./. "Gdy Kościół wróci do swoich korzeni, ks. Musiał zostanie świętym" (...) "Listopadowy wieczór. Pada deszcz. Niebo przecinają błyskawice. Do drzwi prawnika pracującego dla jednego z krakowskich wydawnictw stuka tajemnicza czarna postać w kapturze. Niespodziewany gość wchodzi i ściąga kaptur. To wysłannik zakonu jezuitów. Pyta: Co zrobić, by rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem nigdy nie ukazały się drukiem?"

Kushner Harald (rabin)

 • Kiedy złe rzeczy zdarzają się dobrym ludziom, wyd. Verbinum – 1993;
 • Komu potrzebny jest Bóg, Verbinum – 1994*
 • Gdy wszystko to jeszcze nie dość, Verbinum – 1995;
 • Czy musimy być doskonali, wyd. Zysk i S-ka – 1998.

Kuśmierek Anna (opracowanie)

 • Pięcioksiąg, Hebrajsko-polski Stary Testament, Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, Opracowanie i wstęp: Anna Kuśmierek, Oficyna Wydawnicza "Vocatio" Warszawa;

Jóźwiak Ewa, Kuśmirek Anna

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski. Wybrana bibliografia polskojęzyczna 1964–1989, „Collectanea Theologica” 3 (1990), s. 113–118

Kwartalnik Polityczny Krytyka,

 • Zeszyt specjalny noszący podtytuł Marzec 1968, wyd. Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989

Kwiek Julian

 • „Nie chcemy Żydów u siebie. Przejawy wrogości wobec Żydów w latach 1944-1947”, wyd. Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2021, s. 588

L

Laboratorium WIĘZI

 • Pamięć, która łączy Polscy chrześcijanie w dialogu z Żydami i judaizmem (The Bond of Memory. Polish Christians in Dialogue with Jews and Judaizm) Pierwsza publikacja Laboratorium WIĘZI. "Książkę wydaliśmy dzięki współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza, z okazji polsko-izraelskiej konferencji Wobec nowej rzeczywistości: Kościół katolicki w Polsce, Żydzi, Izrael, która odbyła się w listopadzie 2008 r. w Jerozolimie w ramach obchodów Roku Polskiego w Izraelu. Publikacja ta przedstawia pozytywne przykłady zaangażowania polskich chrześcijan na rzecz pamięci o polskich Żydach i pogłębiania duchowych więzi z judaizmem."

Lafontaine Christophe

Lahmy Jordan

Lakos Borbala

Lally Rachel

 • Exploring the Extent to Which the Holocaust has Affected Jewish Identity. Post-Holocaust theology and the question of God after the holocaust. this paper also examines the influence the Holocaust has had on Jewish identity within the Diaspora and Israel. Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Bachelor of Religious Education Degree. Dublin City University.

Kubátová Hana,Láníček Jan

Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland

 • Synodalbeschluß zur Erneuerung des Verhältnisses von Christen und Juden. Erklärung der Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland vom 11. Januar I980, w: R. Rendtorff/H.H. Hendrix (red.), Die Kirchen und das Judentum. Dokumente von 1945 bis 1985, Paderborn-Munchen 1988 (dokument E III 8).

Langer Jiří

 • Miłosna mistyka kabały Światy, słowa, sny, tłum. Lidia Jerkiewicz, rok wydania 2015, s. 120, ISBN 978-83-61134-25-1.

Laskowski Michał OP

LÄPPLE A.

 • Od egzegezy do katechezy. Nowy Testament, tł. B. Białecki, t. 2, Warszawa 1986, s. 80-87.

Lawit Gabriel

Lazar Berel (Chief Rabbi of Russia)

Jasch Hans-Christian & Lehnstaedt Stephan

Leca Cécile:

Leder Andrzej

 • Prześniona rewolucja: ćwiczenia z logiki historycznej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014. "W Polsce w latach 1939-1956 dokonała się rewolucja społeczna. Okrutna, brutalna, narzucona z zewnątrz, ale jednak rewolucja. Ta rewolucja niesłychanie głęboko przeorała tkankę polskiego społeczeństwa, tworząc warunki do dzisiejszej ekspansji klasy średniej, czyli mieszczaństwa, do najgłębszej być może od wieków zmiany mentalności Polaków: odejścia od mentalności określonej przez wieś i folwark ku tej zdeterminowanej przez miasto i miejski sposób życia."

Lehmann Bp Karl

 • Nie chcemy uciec od odpowiedzialności. Przewodniczący Episkopatu niemieckiego - z okazji 50 rocznicy wyzwolenia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau Bp Karl Lehmann dla Polskiego Radia 1995-01-27.

Leipold Heinrich (Prof. dr.)

 • Dialog żydowsko-chrześcijański w Niemczech od czasu Reńskiej deklaracji synodalnej z 1980 roku. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. (5.12.1996, Bazylea)

Lenhardt P.

 • Aufgabe und Unmöglichkeit eines legitimen christlichen Zeugnisses gegenüber den Judlen, Berlin 1980.

Lenz Joachim

Leociak Jacek

 • Życie przeniosło się pod ziemię
  Tekst pochodzi z katalogu wystawy „Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim” (red. Barbara Engelking, Zuzanna Schnepf-Kołacz), którą można oglądać w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin od 18 kwietnia 2023 do 8 stycznia 2024 Tytuł oryginalny: „Bunkry”
 • Młyny Boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie.
 • TEKST WOBEC ZAGŁADY (O RELACJACH Z GETTA WARSZAWSKIEGO), Monografie FNP, Wrocław 1997;

Leszczyński Adam

Levinas Emanuel

 • Twarz Innego, Teksty filozoficzne PAT, Kraków 1985
 • Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, Gdańsk 1991.
 • O Bogu, który nawiedza myśl, tłum. MAłgorzata Kowalska, Kraków 1994.

Levine Amy-Jill

Levine Amy-Jill and Brettler Marc Zvi, Eds.:

Bartoszewski Władysław i Lewinówna Zofia (red)

 • TEN JEST Z OJCZYZNY MOJEJ. POLACY Z POMOCą ŻYDOM 1939-1945 Red.: Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna Opr. graf.: Ewa Frysztak Wstęp Władysław Bartoszewski Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK 1966 s. 636, Pierwsza w naszym piśmiennictwie tak obszerna publikacja dokumentarna o pomocy udzielanej w latach okupacji przez społeczeństwo polskie prześladowanym Żydom i osobom narodowości lub pochodzenia żydowskiego. Przeszło 200 autentycznych relacji i wspomnień, głównie pisanych przez Żydów, około 100 dokumentów. Indeksy.

Libionka Dariusz

Lin Samantha

Lindemann Andreas Prof. dr.

 • Perspektywa Izraela w Nowym Testamencie. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. 18.4.1997 (Preetz)

Лесков Николай

Лезов С.

Libionka Dariusz, Grabowski Jan

 • Klucze i Kasa. Losy mienia żydowskiego w okupowanej Polsce, 1939-1945. [Keys & Cash. The Fate of Jewish Property in Occupied Poland, 1939-1945] Stowarzyszenie Centrum Badan nad Zaglada, Warsaw, 2014, 608p. [Edycja - Co-edited with Dariusz Libionka]

Libionka Dariusz, Weinbaum Laurence.

Lipszyc Adam

 • Ślady judaizmu w filozofii XX wieku, Warszawa 2009.

Lisicki Paweł

 • Rozmowy jerozolimskie. Dlaczego zginął Mesjasz?, Autor: Waldemar Chrostowski, Paweł Lisicki Wydawca: Fronda.
  Nota wudawcy: Niezwykła książka będąca pokłosiem wyprawy księdza profesora Waldemara Chrostowskiego i Pawła Lisickiego do Ziemi Świętej. Zadają ważne pytania, które od początku zawsze poruszały chrześcijan. Jak doszło do procesu Jezusa? Dlaczego tak popularny początkowo Nauczyciel z Galilei skończył ostatecznie na krzyżu? Kim byli Jego sędziowie i oskarżyciele? Do jakich frakcji religijnych należeli i czym się one od siebie różniły? Dlaczego doszło do procesu przed rzymskim prefektem? Kim był Mesjasz dla ówczesnych Żydów? Kim byli kapłani i jaką rolę odgrywali w świątyni jerozolimskiej? Jak to się stało, że Mesjasz przyszedł do swego ludu, a ten Go nie przyjął? Paweł Lisicki nakreśla w tych rozmowach tło historyczne, polityczne i społeczne, a jego rozmówca, ksiądz profesor Chrostowski, skupia się na wymiarze teologicznym i religijnym. To rozmowy spokrewnionych ze sobą w duchu, którzy wierzą, że ziemia Izraela jest „piątą Ewangelią”, że jej drzewa, drogi, jezioro, domy, zapachy, zgiełk i cisza, odsłaniają historię narodzin, życia, śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu.

Listoś-Kostrzewa Agata

 • Kapłan bliźniego, "W zorganizowanym przez ks. Stanisława Bartmińskiego Dniu Zadumy i Modlitwy w 2000 r. wzięło udział prawie 200 osób, w większości młodzieży szkolnej. Przy pierwszych dźwiękach gry na rogu jej śmiech niósł się po krasiczyńskim zamku. Trzy lata później podczas występów izraelskiej śpiewaczki Towy Ben Zvi młodzież potrafiła już zanucić Szalom alejchem." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

Lohfink Gerhard

 • Czy Jezus głosił utopię?, "W drodze", Poznań 2006

Lustiger Jean-Marie

 • Obietnica, Wyd. ESPE, Kraków 2004

Luther Martin

Luterańsko-rzymskokatolicka komisja dialogu ds. jedności

Łoś Paweł (Uniwersytet Warszawski, Instytut Filozofii)

M

Macharski Franciszek (kardynał)

Machcewicz Paweł

 • „Wokół Jedwabnego”
  Wokół Jedwabnego, pod red. Pawła Machcewicza i Krzysztofa Persaka, t.1 Studia, s. 525, t. 2 Dokumenty, s. 1034, Warszawa 2002.
  Publikacja Wokół Jedwabnego, przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej, prezentuje wyniki badań naukowych nad zbrodniami popełnionymi na polskich Żydach w Jedwabnem, Radziłowie i innych miejscowościach Łomżyńskiego i Białostocczyzny latem 1941 roku.
 • Zbyt proste wyjaśnienie. O „Strachu” Jana Tomasza Grossa. Tekst ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 2-3/2008.

Maciejko Paweł

Macina M. R.

 • Dossier de la controverse Commission d’experts juifs et chrétiens, chargée d’analyser les actes du S.S. durant la Seconde Guerre mondiale. Reprise d’articles de presse et de communiqués des années 2000-2001. Shoah - des historiens juifs et catholiques demandent au Vatican un libre accès à ses archives (...)

Magdziak-Miszewska Agnieszka

 • Wyrok w procesie prof. Engelking i prof. Grabowskiego to ostrzeżenie, Agnieszka MAgdziak-Miszewska, "Więź".
 • Halina Birenbaum: Dla mnie nie ma tematów tabu. Wywiad ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 4/2001.
 • Polacy i Żydzi w upiornej dekadzie dyskusja (prowadzenie) 1999. "Bezpośrednim powodem naszej dyskusji jest książka Jana Tomasza Grossa „Upiorna dekada”. Chciałabym jednak, aby w tej rozmowie udało nam się wyjść poza tezy sformułowane w książce i porozmawiać także o perspektywach stosunków polsko- żydowskich. Często, mówiąc o tych stosunkach, używamy słowa „dialog”. Chciałabym zapytać Państwa, jakie warunki, z obu stron, powinny być spełnione, aby ten dialog rzeczywiście zaistniał, aby nie sprowadzał się do prezentacji rozbieżnych stanowisk?"

Maggi Eugenio

 • Amaya de Navarro Villoslada en el siglo XX: avatares de una narración antijudaica. "En este artículo se analizan dos adaptaciones modernas de la novela histórica Amaya o los vascos en el siglo VIII (1877-1879) del escritor católico Francisco Navarro Villoslada, donde la pérdida de España en el año 711 es el resultado de un complot judaico. La película de Luis Marquina (1952) simplifica las implicaciones teológicas del complejo argumento de la novela, a favor de una brutal estigmatización del pueblo hebreo, favorecida probablemente por las tensas relaciones entre España e Isra"

Mahler Linda

Creative Contest: „Christian-Jewish Dialogue –Why? What for?

Maier Johann

 • MIĘDZY STARYM A NOWYM TESTAMENTEM Historia i religia w okresie drugiej świątyni, wydanie pierwsze, WAM, październik 2002,

Majewski Józef

Makuch Janusz

Marans Noam (rabbi)

MARCHESELLI-CASALE C.,

 • Gesu di Nazaret, Messia di Izraele? Verso un dialogo sempre piu costruttivo tra cristiani ed ebrei, w: "La Parola di Dio cresceva" (At 12,24). Scritti in onore di Cralo Maria Martini nel suo 70 compleanno, red. R. FABRIS, EDB, Bologna 1998, s. 521-539.

Marciano Raphy

МАРЦИНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР

Marciszewski Witold

(Politechnika Warszawska, Międzynarodowe Centrum Ontologii Formalnej)

Marker Richard (rabbi)

 • Elijah Voices on Nostra Aetate - Rabbi Richard Marker - Some thoughts on various celebrations of the 50th Anniversary of Nostra Aetate. Rabbi Richard Marker, currently Vice Chair of the International Jewish Committee on Interreligious Consultations, has been involved in interfaith matters his entire career. His academic degrees are in comparative religion; he has worked as a Chaplain in an interfaith chaplaincy at one of the Ivy League Universities in the US; he has chaired numerous interfaith dialogue groups; he has taught Jewish theology at a Jesuit University and elsewhere; he has lectured at various schools of theology and universities both in Europe and the United States; and has been involved with the Board of World Religious Leaders since its inception. Currently he teaches Philanthropy at New York University.

Markowski Artur, Kijek Kamil, Zieliński Konrad (red.)

Markowski Artur

Markowski Rafał (bp)

 • Bp Markowski: Słowo na XXV Dzień Judaizmu - 2022. "Niech mały jubileusz dwudziestu pięciu lat obchodzenia Dnia Judaizmu w Polsce nie stanie się dla nas powodem do chluby. Raczej potraktujmy tę rocznicę jako okazję do podwójnego rodzaju refleksji. Pierwsza to kolejny raz uświadomienie sobie i innym sedna Dnia Judaizmu w polskim Kościele katolickim, poprzez pytanie: dlaczego został ustanowiony? Druga polega na przemyśleniu pierwszej w kontekście potężnych zmian cywilizacyjnych, które na przestrzeni ćwierćwiecza dotknęły świat, Europę, Polskę a w ślad za tym chrześcijan"
 • Bp Markowski: Stanowczo potępiamy zachowania antysemickie w Kaliszu Po spaleniu tekstu Statutu Kaliskiego i antysemickich wystąpieniach, które miały miejsce 11 listopada. 12/11/2021.
 • Bp Markowski przed XXIV Dniem Judaizmu - 2021: Czasy, w których żyjemy, nie służą dialogowi i wymianie myśli "W szerszym kontekście chodzi o uświadomienie i przypomnienie, że dialog – wszelki dialog między ludźmi – jest naturalną potrzebą współistnienia. Wydaje się to oczywiste, a jednak rzeczywistość temu zaprzecza. Doświadczamy głębokich podziałów w różnych wymiarach i na różnych poziomach: ideologii, religii, a także Kościoła. Te ostatnie osobiście bolą mnie najbardziej."
 • Z tych korzeni wyrasta Kościół. "Po zapoznaniu się z projektem edukacyjnym „Korzenie” chciałbym gorąco wszystkim polecić działania prowadzone w jego ramach."

Maroszek Józef

MARTINI C.M. - GALLIVANONE F. - BOVE M.

 • Absurd Oświęcimia i misterium Krzyża, tłum. Z. Szymczyk, WAM, Kraków 2001.

Mashalian Sahak (Patriarch, Turkey)

Материалы для истории антиеврейских погромов в России

 • Материалы для истории антиеврейских погромов в России. -Т.1. -Пг.,1919.

Matito Fernández José Ramón

Meier J.P.

 • A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus. t. 1: The Roots of the Problem and the Person, New York 1991.
 • A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus, t. 2: Mentor, Message, and Miracles, New York 1994.
 • A Marginal Jew. Rethinking the Historical Jesus, t. 3: Companions and Competitors, New York 2001.

Meir Ephraim

Melchiorre Matteo

Mello Alberto

 • Judaizm, przekład Krzysztof Stopa, Wyd. WAM, Kraków 2002;

Memoria

 • Memoria. Pamięć, historia, edukacja.
  Pamięć o Szoa, obozach koncentracyjnych, ośrodkach zagłady i innych obszarach ludzkiej tragedii z czasów II wojny światowej kształtowana jest na całym świecie w wielu miejscach i przez wiele osób. Miesięcznik „Memoria” ma być miejscem, gdzie będziemy pisać i opowiadać o naszych wspólnych wysiłkach i misji zachowania Pamięci.

Kasimow Harold, Merkle John

 • The shared vision of Rabbi Heschel and Pope Francis. Harold Kasimow is the emeritus George A. Drake Professor of Religious Studies at Grinnell College in Grinnell, Iowa. John Merkle is a professor of theology at the College of Saint Benedict, St. Joseph, Minn., and Saint John s University, Collegeville, Minn.

Messiah Angel M.

 • Jewish View, w: A Dictionary of the Jewish Christian Dialogue, L. Kliniecki, G. Wigoder (ed.), New York-Ramsey 1984, s.130-132

Metz Johann Baptist

 • TEOLOGIA POLITYCZNA, Wyd. WAM, Kraków 2000
 • Teologia wobec cierpienia, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2008.

Meyer Barbara U.

Meynet Roland

 • WPROWADZENIE DO HEBRAJSKIEJ RETORYKI BIBLIJNEJ, wydanie pierwsze, WAM, kwiecień 2001

Michalczyk Grzegorz (ks.)

Michalski Cezary

 • Cezary Michalski o Marcu '68: /Newsweek 22 II 2018./ "Kaczyński chciał z polskiej zbiorowej pamięci wymazać Marzec 68. Ale to właśnie z winy PiS zapamiętamy ten rok przede wszystkim jako ponure echo tamtej antysemickiej nagonki. ......."

Michlic Joanna

Michnik Adam

 • Michnik i o. Wiśniewski o wojnie w Ukrainie: Wybiła godzina sądu przedostatecznego! 01/03/2023
 • Odrzucam myślenie, w którym nie ma miejsca na życzliwość dla Kościoła katolickiego. Dominika Wielowieyska - wywiad 2 kwietnia 2021.
 • Przeciw antysemityzmowi 1936-2009 - Wybór, wstęp i opracowaanie, redakcja: Adam Michnik ISBN: 97883-242-1363-4 ISBN e-book: 97883-242-1989-6.
  "Antologia ta jest pierwszą tego rodzaju publikacją na naszym rynku wydawniczym - przed wojną ukazało się kilka broszurek mieszczących wybrane artykuły z prasy owego czasu (głównie socjalistycznej); po wojnie wydano tylko jedną taką broszurę ("Martwa fala" z 1947 r.) oraz antologię tekstów prasy konspiracyjnej omawiających powstanie w getcie warszawskim ("Wojna żydowsko-niemiecka" pod red. Pawła Szapiro, Londyn 1992). W tej sytuacji nie sądzę, by konieczne były szczegółowe wyjaśnienia, dlaczego tego rodzaju antologia jest dziś niezmiernie potrzebna."

Microhistories

 • MICROHISTORIES OF THE HOLOCAUST Edited by Claire Zalc and Tal Bruttmann**. War and Genocide General Editors: Omer Bartov, Brown University; A. Dirk Moses, European University Institute, Florence, Italy.
  In recent years there has been a growing interest in the study of war and genocide, not from a traditional military history perspective, but within the framework of social and cultural history.
  This series offers a forum for scholarly works that refl ect these new approaches.
  “The Berghahn series Studies on War and Genocide has immeasurably enriched the English-language scholarship available to scholars and students of genocide and, in particular, the Holocaust.” —Totalitarian Movements and Political Religions.
  Published in 2017 by Berghahn Books www.berghahnbooks.com © 2017 Claire Zalc and Tal Bruttmann. This book has received the support of TransferS (laboratoire d’excellence, program “Investissements d’avenir” ANR-10-IDEX-0001-02-PSL* and ANR-10-LABX-0099).

Miggelbrink Ralf

 • GNIEW BOŻY Znaczenie pewnej gorszącej tradycji biblijnej, wydanie: pierwsze, WAM maj 2005,

Mikołajczyk M.

 • Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za lata 1945–1995, Warszawa 1997;
 • Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za rok 2001, „Maqom. Biuletyn informacyjny Instytutu dialogu katolicko-judaistycznego” 1–2 (2005) s. 9–74;
 • Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za rok 2002, „Maqom. Biuletyn informacyjny Instytutu dialogu katolicko-judaistycznego” 1–2 (2006), s. 18–65;
 • Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce za rok 2003, „Maqom. Biuletyn informacyjny Instytutu dialogu katolicko-judaistycznego” 1–2 (2006), s. 59–100.

Milik T.

 • Dziesięć lat odkryć na Pustyni Judzkiej, Kraków 1999.

Milcarek P.

 • Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate, Christianitas, 51/2013, s. 92

Miłosz Czesław

Мень Александр (Священник)

МЕРЕЖКОВСКИЙ Д. С.

Mojecki Przecław

Molisak Alina (dr hab.)

Pracownik Uniwersytetu Warszawskiego od 1993 roku, doktor nauk humanistycznych od 2003 roku. Wygłaszała gościnnie wykłady na uniwersytetach w Berlinie(m.in. Gastdozentur w semestrze zimowym 2007/2008), Hamburgu (Gastdozentur w semstrze zimowym 2015/2016), Bonn,Mainz i Tybindze. Jest członkiem Gesellschaft füreuropäisch-jüdische Literaturstudien.

 • Judaizm jako los. Rzecz o Bogdanie Wojdowskim(Judaismus als Schicksal. ÜberBogdan Wojdowski), Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2004;
 • Żydowska Warszawa - żydowski Berlin. Literacki portret miasta w pierwszej połowie XX wieku, IBL PAN, Warszawa 2016.
 • Obecność Boga w historii. Żydowskaperspektywa po Auschwitz wedle Emila Fackenheima [w:]
 • Teraźniejszość i pamięć przeszłości. Rozumienie historiiw literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, A.Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s. 140–152;
 • Wątki biblijne w literaturze oZagładzie. Wybrane przykłady (razem z A. Sekułą) [w:] Stosownośći forma. Jak opowiadać o Zagładzie, red. M. Głowiński, K.Chmielewska, K. Makaruk, A. Molisak, T. Żukowski, Universitas,Kraków 2006, s. 107–147;
 • Adolfa Rudnickiego odmiany żydowskości[w:] Pisarze polsko-żydowscy. Przybliżenia, red. M.Dąbrowski, A. Molisak, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s.67–79;
 • Próba świadectwa. W 60 latpo Zagładzie i walce Warszawskiego Getta[w:] PolskiPEN Club. Księga pamiątkowa, red. A. Pomorski, OPENWydawnictwo Naukowe i Literackie, Warszawa 2006, s. 287–291;
 • Kilka uwag o stereotypach i literaturze, „Midrasz” 2006, nr 3, s.14–15;
 • Literacki obraz miasta – żydowska Warszawa / żydowski Berlin,„Anthropos” 2006, nr 6–7, s.37–46;
 • Projekt żydowskiej nowoczesności– perspektywa historyczna(o książce ShulamitVolkow: Pomysł na nowoczesność. Żydzi niemieccy w XIX i napoczątku XX wieku), „Midrasz” 2007, nr 1,s. 19;
 • Tożsamość żydowskich kobiet, „Midrasz” 2008, nr 3, s. 20-21;
 • My z Jedwabnego – czytane po latach, „Borussia” 2008, nr 1 (42), s.205–208;
 • Kilka uwag o różnych odmianach „marcowych” narracji, [w:] (Nie)ciekawa epoka? Literatura i PRL, red. H. Gosk, Dom Wydawniczy Elipsa,Warszawa 2008, s. 275–288;
 • Icyk Manger czytany inaczej,„Midrasz” 2009, nr 4;
 • "Żydokomuna" wiecznie żywa? – o książce A. Pufelskiej, Die Judäo-Kommune. Ein Feinbild in Polen. Das polnische Selbstversändnis im Schatten des Antisemitismus 139-1948, [w:] "Midrasz" 2009, nr 12;
 • Schreiben im Auftrag der Toten. Mediumistische Erzälstrategien in der polnischer Literatur, [w:] Nach dem Vergessen. Rekurse auf dem Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989, ed. M. Marszałek, A. Molisak, Berlin, 2010;
 • Zionism in Polish, or on a Few of Jakub Appenszlak’s Texts, [w:] Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed by A. Molisak and S. Ronen, Warszawa 2010;
 • Syjonizm po polsku czyli o kilku tekstach Jakuba Appenszlaka, [w:] Ślady obecności, red. S. Buryła and A. Molisak, Krakow 2010;
 • The Jewish Nation - A Few Remarks on Literature, "Shofar. An Interdisciplinary Journal for Jewish Studies", Vol. 29, wiosna 2011, nr 3, Indiana;
 • Literacki portret "Śródborowianki" - miejsce i środowisko, "Slavia Occidentalis Iaponica", 2011, vol. 14, Tokyo;
 • Tuwim i queer, [w:] Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tozsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. A. Molisak, Z. Kołodziejska, Warszawa, 2011, s. 71–82;
 • Literackie ślady żydowskich migracji pierwszej połowy XX wieku, [w:] Narracje migracyjne w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, Kraków 2012, s. 227-241;
 • Ironia, grtoeska i surrealizm - jezyki uniwersalne. Przypadek Nataszy Goerke, [w:] Poetyka migracji. Doświadczenie granic w literaturze polskiej przełomu XX i XXI wieku, , P. Czapliński, R. Makarska, M. Tomczok, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013;
 • Jüdische Identität in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, [w:] Osteuropäisch-jüdische Literaturen im 20. und 21. Jahhunder: Identität und Poetik, red. Klavdia Smola, Otto Sander Verlag, 2013;
 • Przestępczość wielkomiejska-prostytucja- portret literacki Ostjuden - Warszawa i Berlin, [w:] popularna XX wieku - przeglądy - analizy - interpretacje, red. E. Bartos, M. Tomczok, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013;
 • Ironie, Groteske und Surrealismus oder Universalsprachen. Das Beispiel Natasza Goerke, [w:] Polnische Literatur in Bewegung Die Exilwelle der 1980er Jahre, D. Henseler, R. Makarska, Transcript Verlag, 2013.
 • "Spisek wam wszystko wyjaśni…", [w:] (Nie)przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku, red. H. Gosk, B. Karwowska, Dom wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014;
 • Karabin maszynowy i porcelana, [w:] Literatura i "faktury" historii XX (i XXI) wieku, red. A. Molisak, J. Wierzejska, T. Wójcik, A. Zieniewicz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014;
 • Przestrzenie realne, przestrzenie symboliczne w „Szkicach piórkiem”, [w:] Andrzej Bobkowski wielokrotnie, red. A.S. Kowalczyk, M. Urbanowski, Biblioteka "Więzi", Warszawa 2014;
 • Sandauer i żydowskość – na przykładzie książki "O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku. (Rzecz, którą nie ja powinienem był napisać…)" oraz jej recepcji, [w:] Artur Sandauer. Pisarz, krytyk, historyk literatury, red. A.S. Kowalczyk, K. Hryniewicz, Wyd. Wydziału Polonistyki UW, Warszawa 2014;
 • Kręgi kultury, [w:] Historia Żydów. Dzieje narodu od Abrahama do państwa Izrael. Żydzi w Polsce. 1000 lat wspólnych losów, red. L. Będkowski, A. Brzostowska, Warszawa 2014;
 • The Jewish Nation, [w:] "LETTRE INTERNATIONALE" (Magyar), Spring 2014 (92), s. 12-15;
 • Żydowska Warszawa - żydowski Berlin w pierwszej połowie XX wieku. Różne wersje religijności, „pl.it / rassegna italiana di argomenti polacchi” 2015, nr 6 (VI), s. 129-143;
 • „Szmalec i żydowskie złoto”, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 25 (45), s. 209-234;
 • „Judaizm jako los” On the Essay by Bogdan Wojdowski, „POLIN. Studies in Polish Jewry” 2015, vol. 28, s. 441-456;
 • „Neuland” czyli dyslokacja ideału, „Przegląd Hmuniastyczny” 2015, nr 4.
 • Zwei Denkmäler fűr Gerechten in Warschau. Gedenken nach 1989, [w:] Nach dem Holocaust. Medien postkatastropischer Vergegenwärtigung in Polen und Deutschland, red. A. Artwińska, A. Tippner, Frankfurt 2017, s. 111-130.
 • Między (pozorną) sielanką a nieistnieniem, [w:] Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach, red. J. Wierzejska, D. Sosnowska, A. Molisak, Warszawa 2017, s. 193-220.
 • Rachel Auerbach - powojenne spojrzenie na Treblinkę, [w:] Sam początek. Lata 1944-1948 w literaturze okresu Polski Ludowej, red. H. Gosk, B. Karwowska, Warszawa 2017, s. 280-292.
 • Sprawiedliwi w kaplicy, [w:] Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, red. K. Chmielewska, A. Molisak, Warszawa 2017, s. 35-54.
 • Elijah the Prophet: Leśmian and the Interwar Polish-Jewish Poets, [w:] The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives, red. A. Molisak, S. Ronen, Cambridge 2017, s. 107-116.
 • Ein Messias aus Galizien? Jakob Frank und seine Lehren in Olga Tokarczuks "Księgi Jakubowe", [w:] Galizien in Bewegung. Wahrnehmungen - Begegnungen - Verflechtungen, red. M. Baran-Szołtys i in., Wiedeń 2018, s. 233-246.
 • Einfluss des Krieges auf die traditionelle jüdische Gemeinde -"Di Shmuglers" von Ojzer Warszawski,, [w:] Der Erste Weltkrieg in Mitteleuropa: Kultur und Gesellschaft im Umbruch, red. Anna Wołkowicz, unter Mitwirkung von Agnieszka Jezierska Wiśniewska, Grażyna Kwiecińska und Krzysztof Tkaczyk, Ptere Lang, Berlin 2019.
 • On Behalf of the Dead: Mediumistic Writing on the Holocaust in Polish Literature,, [w:] The "Spectral Turn" Jewish Ghosts in the Polish Post-Holocaust Imaginaire, red. Zuzanna Dziuban, Transcript Verlag, Bielefeld 2019.
 • Żyd patrzy na chłopa… Wiejskie przestrzenie i chłopscy bohaterowie. Kilka przykładów z literatury jidysz, [w:] "Studia Judaica" 2019, nr 1 (43).
 • "Dybuk" albo żydowska (nie)obecność w Humaniu, [w:] "Porównania" 2019, nr 1 (24).
 • Zapisana wspólnota - narracje emigrantów Marca'68,, [w:] Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca '68, red. Alina Molisak, Przemysław Czapliński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019.
 • Tel Awiw-Jerozolima -paradoksalne przestrzenie różnojęzyczne, (rec. książki Beaty Tarnowskiej Tel Awiw-Jerozolima. Literackie kreacje przestrzeni miejskich), [w:] "Prace Literaturoznawcze" 2019, nr 7.

Molisak Alina (dr hab.) (red)

 • Grenze überschreiten. Diejunge polnische Generationerzählt (Anthologie), München 1996;
 • Stosowność i forma. Jak opowiadać oZagładzie, red. M. Głowiński, K. Chmielewska,K. Makaruk, A.Molisak, T. Żukowski, Universitas, Kraków 2005;
 • Pisarze polsko-żydowscy XX wieku.Przybliżenia, red. M. Dąbrowski, A. Molisak, Dom WydawniczyElipsa, Warszawa 2006;
 • Polish and Hebrew Literature and National Identity, ed. by A. Molisak and S. Ronen, Warsaw 2010;
 • Ślady obecności, red. S. Buryła, A. Molisak, Universitas, Kraków 2010;
 • Nach dem Vergessen. Rekurse auf den Holocaust in Ostmitteleuropa nach 1989, Hrsg. M. Marszałek and A. Molisak, Berlin 2010;
 • Żydowski Polak, polski Żyd. Problem tożsamości w literaturze polsko-żydowskiej, red. A .Molisak, Z. Kołodziejska, Warszawa 2011;
 • Galician Polyphony. Places and Voices, ed. A. Molisak, J. Wierzejska, Warszawa 2015;
 • Turystyka i polityka. Ideologie współczesnych opowieści o przestrzeniach, red. J. Wierzejska, D. Sosnowska, A. Molisak, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017;
 • The Trilingual Literature of Polish Jews from Different Perspectives: In Memory of I. L. Peretz, ed. A. Molisak i S. Ronen, Cambridge Scholara Publisihng, 2017;
 • Pomniki pamięci. Miejsca niepamięci, red K. Chmielewska, A. Molisak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017.
 • Tożsamość po pogromie. Świadectwa i interpretacje Marca '68, red A. Molisak, P. Czapliński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019.

Morrow Patrick

 • Judaism as Sui Generis for Christians and Part of the Wider Dialogue

Morselli Marco Cassuto

 • Continuing along the Path Begun in Seelisberg, 16 V 2022.
 • Greetings . The first day of the 2015 ICCJ Conference in Rome was a remarkable blend of hospitality, gratitude and celebration. Dr Debbie Weissman, the Immediate Past President of the ICCJ, chaired the conference’s opening session, which was held at the Pontifical University “Urbaniana”. The university’s rector, Father Alberto Trevisiol, offered warm greetings to all of the conference participants, and was followed by words of welcome from ICCJ President Dr Philip A. Cunningham, and Marco Cassuto Morselli (President of the Amicizia ebraico-cristiana of Rome), on behalf of the local organizing team.

Matywiecki Piotr

 • Dwa oddechy.
  "Dwa oddechy" to zbiór esejów o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej ukazanej w wielu aspektach. Niektóre z tych szkiców mają charakter medytacji, inne są opisami twórczości poetów, pisarzy, myślicieli. Dyskretny wątek autobiograficzny dodaje książce osobistego zabarwienia: to są duchowe przygody kogoś, kto należąc do żydowskiego i chrześcijańskiego świata, nie pozwala się ograniczyć podziałami tych światów, szuka w nich harmonii i wzajemnych, naturalnych związków.

MUCHOWSKI P.

 • Rękopisy znad Morza Martwego. Qumran - Wadi Murabba`At - Masada (Biblioteka Zwojów t. 5), The Enigma Press, Kraków 1996.

MUSIAŁ Stanisław SJ

Mussner Franz

 • TRAKTAT O ŻYDACH,tłum. J. Kruszyńska, Wyd. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1993, Wstęp - ks. Waldemar Chrostowski.
  Michał Horoszewicz "Traktat o Żydach", Franz Mussner, tł. J. Kruczyńska, Warszawa 1993 : (recenzja) Collectanea Theologica 64/2, 197-202 1994

MUSZYŃSKI H. (Abp)

 • Uwarunkowania, stan, trudności, zadania i perspektywy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, "Studia Gnesnensia" 10 (1995), s. 23-34.
 • Żydzi i judaizm w katechezie Kościoła Katolickiego "Tygodnik Powszechny" 1994, nr I S.
 • Jak się modlimy za Żydów. Tekst wystąpienia wygłoszonego 23 października 2008 r. w Warszawie, podczas sympozjum o modlitwie w ramach Wspólnej Radości Tory. Ukazał się w miesięczniku „Więź” nr 3/2009.
 • Początek wspólnej drogi. Dialog katolicko-żydowski w Polsce w latach 1986-1994. Wydawnictwo Bernardinum", Gniezno-Pelplin 2015
 • Wiara w Jezusa nas dzieli, wiara Jezusa nas łączy, Z abp. Henrykiem Muszyńskim o religijnym dialogu chrześcijan i Żydów rozmawiają Dominika Kozłowska i Janusz Poniewierski, ZNAK, X.2013. nr 701. "Szkoda, że ci, którzy twierdzą, iż dialog chrześcijańsko żydowski stanął w miejscu, nie byli w czerwcu tego roku w Brzezince i nie widzieli ludzi modlących się - nie wspólnie, ale jednak razem... To dowód na to, jak daleko zaszliśmy."
 • "Na naszych oczach buduje się autentyczna wspólnota katolicko-żydowska" - wywiad Magdaleny Czyż z arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim. /Kwartalnik PRChiZ Nr1 XI.2015./

Muzeum Historii Żydów Polskich

N

Nathan Emmanuel

Dr Emmanuel Nathan (Australia) is a senior lecturer in biblical studies and comparative theology at the Faculty of Theology and Philosophy, Australian Catholic University in Sydney, he is also the Director of its newly established Research Centre for Studies of the Second Vatican Council, involved with the Australian Council of Christians and Jews, and the Sydney Roman Catholic Archdiocese Commission for Ecumenical and Inter-Religious Relations. Since the beginning of 2020 he has been actively working with Sydney Catholic schools and representatives of the Jewish community to raise awareness on Catholic-Jewish relations and the merits of interreligious learning. Equally interested in theological responses to our ecological crises, he was named in 2020 the inaugural Monsignor Professor Denis Edwards Visiting Scholar to the

Neher André

Neuhaus David M.

Neuhaus Richard John

(1936–2009) was a prominent Christian cleric (first in the Lutheran Church–Missouri Synod, then ELCA pastor and later as a Catholic priest) and writer. Born in Canada, Neuhaus moved to the United States where he became a naturalized United States citizen. He was the longtime editor of the Lutheran Forum magazine newsletter and later founder and editor of the monthly journal First Things and the author of numerous books. A staunch defender of the Roman Catholic Church's teachings on abortion and other life issues, he served as an unofficial adviser to 43rd President George W. Bush on bioethical issues.

Никольская Татьяна

Nolte Ernst

 • Vergangenheit, die nicht vergehen will, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. Juni 1986. "Der vorliegende gekürzte Text war dazu bestimmt, bei den diesjährigen Frankfurter Römerberggesprächen zum Thema "Politische Kultur – heute?" vorgetragen zu werden. Aus unbekannten Gründen wurde die Einladung nicht aufrechterhalten. Wir meinen, daß diese Überlegungen der Diskussion nicht entzogen werden sollten."
  "Die Zeit" vom 11. Juli 1986, In seinem Beitrag beleuchtet Klaus Große Kracht den sogenannten „Historikerstreit“ als wichtigen Kristallisationspunkt innerhalb der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland in den 1980er-Jahren. Zuerst werden dafür die Vorgeschichte und Hintergründe, daraufhin der Verlauf, Lagerbildungen und Schauplätze und abschließend das Nachspiel dieser sowohl öffentlich als auch fachwissenschaftlich geführten Debatte aufgeschlüsselt, die Große Kracht als letzte öffentlich-intellektuelle Großkontroverse der alten Bundesrepublik bezeichnet. - Debatte: Der Historikerstreit, von Klaus Große Kracht. Docupedia

Nosowski Zbigniew

Krajewski Stranisław, Nosowski Zbigniew (red.)

 • Książka "Wspólna Radosć Tory", Centrum Myśli Jana Pawła II, 2009. Zapis spotkań modlitewnych i sympozjów teologicznych zorganizowanych przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów w 2007 i 2008 roku.

Novak David

Nowak Marek OP,

 • Bibliografia.
 • Wincentego Lutosławskiego religia narodu. Edukacja Filozoficzna 68/2019, Ku czci prof. Stanisława Krajewskiego z okazji 70. urodzin.
 • Ja jestem Józef brat wasz. Więcej: Księga pamiątkowa ku czci Henryka J. Muszyńskiego , metropolity gnieźnieńskiego w 65 rocznicę urodzin. Zebrał i opracował ks. Waldemar Chrostowski, Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1998
 • Dialog międzyreligijny wobec różnicy oczekiwań. Benedykt XVI w Izraelu Referat wygłoszony na konferencji naukowej Od filozofii do teologii. Fundamenty i granice dialogu interpersonalnego, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, w Poznaniu, w dniach 17-18 czerwca 2009 r.
 • Holokaust i duchowe towarzyszenie polskich księży katolickich. Referat wygłoszony w trakcie II Kolokwium "Żydzi i Chrześcijanie w Dialogu", Sztokholm 8-10 marca 2000
 • Dialog u podstaw. Opublikowano w postaci artykułu pt: Fundamental Dialogue, "Dialogue & Universalism" no. 1-2/2001, p. 69-74
 • Dialog międzyreligijny jako problem filozoficzny. Opublikowano w: Filozofia dialogu, t. I: Drogi i formy dialogu, pod red. Józefa Baniaka, UAM, Poznań 2003, s. 159-166.
 • Doświadczenie dialogu w Polsce. Studium prehistorii. Opublikowano w: Dialog u progu Auschwitz, t. I, pod red. Manfreda Deselaersa, UNUM, Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu, Kraków 2003, s. 235-245.
 • Poznańskie spotkania dotyczące filozofii dialogu. Artykuł opublikowany w wersji angielskiej w: "Dialogue and Universalism" 2007, nr 7-8. Zakład Filozofii Chrześcijańskiej przy Wydziale Teologicznym UAM zorganizował konferencję na temat Człowiek przełomu wieków w refleksji filozofii dialogu, która odbyła się w dniach 6-7 czerwca 2001 r. Prof. Józef Baniak, główny organizator konferencji, rozesłał do przyszłych uczestników list, w którym tak scharakteryzował profil oczekiwanych referatów: "Organizatorzy [...] pragną rozpocząąć szeroką dyskusję oraz pogłębioną refleksję nad problemami skupionymi wokół dwóch zasadniczych pytań: jaki jest naprawdę współczesny człowiek jako "byt pojedyńczy" i "byt zbiorowy" [...] widziany w perspektywie głębokiej refleksji [...] w filozofii spotkania i dialogu? [...] Czy i jak reaguje filozofia dialogu na problemy nurtujące człowieka żyjącego na pograniczu XX i XXI wieku? Jaka będzie dialogika w nowym wieku? Do dyskusji na ten temat zapraszamy filozofów, teologów, socjologów, psychologów, pedagogów, religiologów i specjalistów z innych dyscyplin, którym są znane problemy egzystencjalne człowieka przełomu wieków"."
 • Społeczny i kulturowy wymiar dialogu Referat wygłoszony na piątej Ogólnopolskej Konferencji Naukowej Społeczny i kulturowy wymiar dialogu, zorganizowanej przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego UAM, Poznań 28-29 VI 2006.
 • Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm, Teofil, 1( 29) 2011 (pismo studentów kolegium filozoficzno-teologicznego dominikanów)
 • "Starsi bracia" czyli trwanie przymierza. Referat wygłoszony podczas konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach. W 150-lecie urodzin Szymona Dubnowa, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 15-17 VI 2010 r. "Na łamach tygodnika "Idziemy" rozpoczęła się jesienią 2009 r. polemika dotycząca prawomocności stosowania określenia "starsi bracia" w odniesieniu do Żydów. Zaczęła się ona od wywiadu z ks. Chrostowskim, którego pierwsze słowa brzmią następująco: "Jak przyjął Ksiądz Profesor słowa redaktora naczelnego L'Osservatore Romano Giovanniego Marii Viana, że nazywanie Żydów naszymi "starszymi braćmi" jest już nieaktualne? - Z satysfakcją i wielką ulgą"[1] - odpowiedział znany biblista."
 • Rozmowa z o. Markiem Nowakiem, dominikaninem, członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów "Niedziela Warszawska" [dodatek do tygodn. "Niedziela"] 23 I 2000. Rozmawia Lidia Molak. (Co Kościół katolicki naprawdę naucza na temat Żydów i judaizmu)
 • Experience of Dialogue in Poland - A Study in Prehistory w Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz, Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9
 • Bracia i ojcowie, Z Markiem Nowakiem OP rozmawia Jakub Drath, "Swego czasu przeżyłem duże zaskoczenie, czytając książkę Cywilizacja żydowska Feliksa Konecznego. Odnosząc się do oskarżeń o mord rytualny, stwierdzał, że nie rozumie, dlaczego Kościół wydawał orzeczenia zakazujące ich rozpowszechniania. A kiedy już zupełnie brakowało mu argumentów, próbował przekonywać, iż nie da się udowodnić, że nie istnieje taka sekta żydowska, która czegoś takiego dokonuje." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?

Nowak Wojciech (prof., rektor UW)

Nycz Kazimierz (abp)

O

Obirek Stanisław

O’Donnell Polyakov Emma:

O'Malley John W. SJ,

 • Co się wydarzyło podczas Soboru Watykańskiego Drugiego, wyd. WAM, 2011r.

van Oort Johannes

Opoczyński Perec

 • Pisma Pereca Opoczyńskiego. Nagrody Clio, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za najlepsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego: II miejsce w kategorii "Edycje" uzyskała książka: "Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 31, Pisma Pereca Opoczyńskiego" w opracowaniu Moniki Polit z IH UW.

Oppenheim B. (red)

 • Kościół polski wobec antysemityzmu 1989-1999, red. B. Oppenheim, Kraków 1999.
 • Kościół katolicki w Polsce a walka z antysemityzmem: Wymiana doświadczeń amerykańskich i polskich: Materiały z konferencji w Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków, 14 czerwca 2000 roku, red. B. Oppenheim, Kraków 2000.

Or Simchat Synagogue in Pittsburgh

Orygenes Hieronim

 • KOMENTARZ DO Pieśni nad Pieśniami, wydanie pierwsze, wznowienie, WAM, czerwiec 2005.
 • HOMILIE O KSIĘDZE PSALMÓW, wydanie pierwsze, WAM luty 2004,
 • HOMILIE O KSIĘGACH IZAJASZA I EZECHIELA, wydanie pierwsze, WAM,grudzień 2000

Osęka Piotr

 • "Polski heroizm, żydowska niewdzięczność. Skąd się wzięła w Polsce antysemicka nagonka?" /newsweek.pl/ "Stawia się tezę o winie naszego narodu wobec Żydów. Pisze się i mówi o polskich obozach koncentracyjnych, o masowym mordowaniu Żydów przez Polaków, o naszej odpowiedzialności za martyrologię Żydów. Cynizm i zakłamanie sięgają szczytów" donosił w marcu 1968 roku "Kurier Polski". Była to część jednej z największych kampanii propagandowych w historii PRL."
 • Syjoniści, inspiratorzy, wichrzyciele. Obraz wroga w propagandize marca 1968, wyd. ZIH, Warszawa, 1999

„Oświadczenie w sprawie 50. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim”,

JEDNOTA 7 (1993), s. 5.

P

Palihawadana Mahinda

 • A Buddhist response: religion beyond ideology and power in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 34-45.

Palmer Gesine

 • Redeeming Liturgy. A Eulogist’s Perspective on Rosenzweig’s Concept of Liturgy. „Gebräuche her! wir haben nicht genug Gebräuche. Alles geht und wird verredet.“

Panikkar Raimundo

 • O Panikkarze + Wiara a wierzenie, doświadczenia wieloreligijne, Religie świata w dialogu, PAX 1986 (oryg. ang. 1978), 39-59.
 • Reguły gry w spotkaniu religijnym + Epoché w spotkaniu religijnym, Religie świata w dialogu, PAX 1986 (oryg. ang. 1978), 63-90.

Pankowski Rafał

Panz Karolina

Papieska Komisja Biblijna.

Paprocki Henryk (ks.)

Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie

Pasek Zbigniew

 • Polski protestantyzm - różnorodny i zachowawczy. Rozmowa z prof. Zbigniewem Paskiem, religioznawcš i badaczem polskiego protestantyzmu

Pash Boaz (rabin)

Paszta Zbigniew

Patryk Biskup (Бишоп Патрик)

 • Найден автор "Протоколов сионских мудрецов 19 XI 1999, "Daily Telegraph"
  por. Matwiej Gołowiński: "W 2001 roku prof. Wadim Skuratowski opublikował w Kijowie studium zatytułowane Problem autorstwa 'Protokołów mędrców Syjonu'. Dokonawszy skrupulatnej analizy historycznej, tekstologicznej i lingwistycznej napisanych po rosyjsku części Protokołów, ukraiński uczony udowodnił, że są one pióra Matwieja Gołowińskiego, drugorzędnego dziennikarza, którego losy rzuciły do Paryża, gdzie współpracował z dziennikiem „Figaro”. Na jego publikacje w tym piśmie zwrócił uwagę Raczkowski i w 1892 roku powierzył mu pieczę nad tymi wszystkimi falsyfikacjami, które przygotowywał w swojej kuchni prowokatora. Prof. Skuratowski odkrył pewien niezwykle istotny szczególik, który stawia kropkę nad „i”. W 1902 roku, dwa miesiące przed ukazaniem się w „Nowoje Wremia” artykułu M. Mienszykowa Spiski przeciwko ludzkości, przebywał w Petersburgu korespondent „Figaro” Charles Joly – syn Maurice’a Joly’ego. Przypuszczać można, że pracujący w jednej redakcji z Matwiejem Gołowińskim Charles Joly pokazał książkę ojca swojemu rosyjskiemu koledze."
  "Hasło Protokoły mędrców Syjonu" w: Wikipedia

Pawlikowski John T. (OSM)

Paziński Piotr

Pecaric Sacha

 • Inability of talking w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9
 • Czekając na Mesjasza. Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014

Pecaric Sacha (red.)

 • TORA Pardes Lauder, Księga Pierwsza, BERESZIT, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami, redakcja: rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2001;
 • TORA Pardes Lauder, Księga Druga, SZEMOT, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami, redakcja: rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2003;
 • TORA Pardes Lauder, Księga Trzecia, WAJIKRA, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową i Haftary z błogosławieństwami, redakcja i tłumaczenie: rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, Kraków 2005;
 • TORA Pardes Lauder, Księga Czwarta, BEMIDBAR, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową, tłumaczenie: rabin Sacha Pecaric, redakcja: Lidia Kośka i rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, ISBN 83-920213-7-1, Kraków 2006;
 • TORA Pardes Lauder, Księga Piąta, DEWARIM, Przekład z języka hebrajskiego opatrzony wyborem komentarzy Rabinów oraz hebrajski tekst komentarza Rasziego z punktacją samogłoskową, tłumaczenie: rabin Sacha Pecaric, redakcja: Lidia Kośka i rabin Sacha Pecaric, Fundacja Ronalda S. Laudera, ISBN ISBN 83-923858-4-5, Kraków 2006;
 • Niezdolność mówienia –

Pelikan J.

 • Jesus Through the Centuries. His Place in the History of Culture, New Haven 1999.

Perechodnik Calek

 • Spowiedź, Wyd. KARTA, seria Żydzi Polscy, Warszawa 2004;

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ (Свящ.),

Perry M.

 • Jewish-Christian Encounters over the Centuries. Symbiosis, Prejudice, Holocaust, Dialogue, red. M. Perry, F.M. Schwitzer, New York, 1994

Persak Krzysztof

Perspectives on We Remember: A Reflection on the Shoah (1998.07).

INTERPRETATION BY EDWARD IDRIS CARDINAL CASSIDY, RESPONSES BY MARTIN S. KAPLAN AND RABBI A. JAMES RUDIN. TEXTS OF THE VATICAN DOCUMENTS

We Remember: A Reflection on the Shoah, Vatican City, March 16, 1998. "On numerous occasions during my Pontificate I have recalled with a sense of deep sorrow the sufferings of the Jewish people during the Second World War. The crime which has become known as the Shoah remains an indelible stain on the history of the century that is coming to a close." (Letter from the Pope) Response to Vatican Document "We Remember: A Reflection on the Shoah" - International Jewish Committee on Interreligious Consultations.

Perzyński Andrzej (ks.)

PETUCHOWSKI J. J. - THOMA C.

 • Leksykon dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, Warszawa 1995.

Phan P.C.

 • Jesus as the Universal Savior in the Light of God s Eternal Covenant with the Jewish People: A Roman Catholic Perspective [w:] Seeing Judaism Anew..., s. 127-137.

Phelan John E.:

Pielka Mateusz

 • Case accusation of ritual murder in Skórcz in 1884 in the light of the press "In the late 19th century, Germany became a scene of anti-Semitic violence spawned by the accusation of ritual murder. In 1880s, a young boy Onufry Cybula was murdered in the eastern province of the German Reich, more specifically in Skórcz located in West Prussia. Christians, influenced by the faith in ritual murder, accused Jews. They put the blame for killing the child on the Jewish butcher, Josephson. Howev…"
 • Transformation of anti-Semitism in West Prussia and Pomerania province in the years 1871-1939. "The paper presents the process of evolution of thought on the anti-Semitic German lands and its impact on Polish territory (West Prussia). After the establishment of the province of Pomerania in 1920, Polish anti-Semitism bears the hallmarks of anti-Jewish influence in Germany, however, has a strong Polish character specifically related to religion and folklore. In the further course of the work discussed is the process of transformation of anti-Semitism in Polish society and Pomerania his radicalization (the administration) until 1939."
 • Sprawa posądzenia o mord rytualny w Skórczu w 1884 roku w świetle prasy. "In 1900, the German Empire was extremely shaken by a violent crime. To the east of the coun-try, in the province of West Prussia in the town of Chojnice (Ger. Konitz), a junior high school student, Ernst Winter, was murdered. The circumstances of the case and the manner of the crime led the local population to believe that the boy had been killed by the Jews in order to win his blood for ritual purposes. The accusation of the local Jewish population resulted in a rapid increase in the hostility of Christians (Germans and Poles) towards their Semitic neighbours. The lie about the guilt of the Jews quickly went through the entire province, and then reached the furthest cor-ners of Germany. In Chojnice, riots and numerous attacks on Jews and their property took place. Anti-Jewish excesses have spread rapidly in West Prussia. The course of the investigation and its relationship with the anti-Jewish riots was described by the main representative of the Polish press in West Prussia – Gazeta Toruńska."

Pieronek Tadeusz (Bp)

Pikus T.

 • Aksjologiczny wymiar religii w twórczości Aleksandra Mienia, Warszawa 1998.

Pilarczyk K.

 • Dialog katolicko-żydowski po II Soborze Watykańskim, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 21: 1989,
 • Szoa - cezura w nauczaniu kościoła o Żydach i judaizmie oraz w jego praktyce, Studia Judaica 8: 2005 nr 1-2(15-16) s. 145-163. Uniwersytet Jagielloński Kraków,

Pipes Daniel

Daniel Pipes taught history at Harvard University and the University of Chicago, served on the State Department's Policy Planning Staff under President Reagan, administered Fulbright Fellowships, and founded the Middle East Forum. Israel Victory is his nineteenth book. Prior books of note include In the Path of God, Greater Syria, and The Rushdie Affair.

Podwal Mark

Polak Wojciech (Abp, prymas Polski)

Polak Tomasz

POLIN (Muzeum Historii Żydów Polkich)

 • 1000 Year History of Polish Jews (eds. Barbara Kirshenblatt-Gimblett and Antony Polonsky). Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2014.
  The catalogue of the exhibition in the Museum of the History of Polish Jews, POLIN, in Warsaw. It covers the history of Jews in Poland after World War II. In the preparation of the English version I was greatly assisted by Professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett.

Poljakow Leon

 • Histoire de l’antisemitisme 1945-1993, sous la direction de Leon Poliakov, wyd. Seuil, 1994

Polonsky A. (red)

Barbara Kirshenblatt-Gimblett and Antony Polonsky (eds)

 • 1000 Year History of Polish Jews (eds. Barbara Kirshenblatt-Gimblett and Antony Polonsky). Museum of the History of Polish Jews, Warsaw 2014.
  The catalogue of the exhibition in the Museum of the History of Polish Jews, POLIN, in Warsaw. It covers the history of Jews in Poland after World War II. In the preparation of the English version I was greatly assisted by Professor Barbara Kirshenblatt-Gimblett.

Polonsky Antony, Gluchowski Leszek W.

 • Forty Years After. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 1968: Forty Years After. Gluchowski, Leszek W.Polonsky, Antony

Polonsky A., Michlic Joanna

Polonsky A., Steinlauf M.C. (red)

Polonsky A., Bartal I. (red)

Polonsky A, Mendelson E, Tomaszewski T (red)

 • Jews in Independent Poland. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 8, A.Polonsky, E.Mendelson, J.Tomaszewski (red), London 1995.

Polonsky A., Bartal I., Hundert G., Opalski M., Tomaszewski J. (red)

Finder Gabriel (Editor), Aleksiun Natalia (Editor), Polonsky Antony (Editor), Schwarz Jan (Editor)

 • Making Holocaust Memory. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 Making Holocaust Memory. Paperback – January 1, 2008 by Gabriel Finder (Editor), Natalia Aleksiun (Editor), Antony Polonsky (Editor), Jan Schwarz (Editor)

Polska Rada Chrześcijan i Żydów

Polska Rada Ekumeniczna

POLSKO-IZRAELSKA KOMISJA PODRĘCZNIKOWA.

 • Zalecenia dotyczące podręczników historii i literatury w Polsce i w Izraelu, Warszawa - Jerozolima 1995.

Poniewierski Janusz

 • Sen ZNAK marzec 2022
 • Cyryl i jego metody, ZNAK mrzec 2022
 • Prorokini Anna, ZNAK, luty 2016. "Od kilku lat − ilekroć czytam ewangeliczną opowieść o sędziwej prorokini Annie która „nie rozstawała się ze Świątynią, służyła Bogu (…) i mówiła o Nim wszystkim” (por. Łk 2, 36–38) − myślę o Annie Świderkównie (1925–2008), uczonej, która wiele lata życia poświęciła studiowaniu i popularyzacji Biblii."
 • Czy istnieje na to jakieś lekarstwo?, "Posoborowy Kościół definitywnie odrzucił antyjudaizm. Niestety, nowe spojrzenie na Żydów z trudem przedziera się do świadomości polskich katolików, nawet profesorów teologii i biskupów." ZNAK, IV.2015. nr 719. Temat miesiąca: Bracia i wrogowie. Antysemityzm katolików. W jaki sposób pomaga się katolikom uporać z wciąż żywymi postawami wrogości wobec Żydów? Dlaczego tak rzadko słyszymy z ambon o grzechu antysemityzmu?
 • Otwarcie nowej ery
 • "Prośba o kadisz"
 • Pamięć przyszłości. Stefanowi Wilkanowiczowi na początek dziewiątej dekady, Janusz Poniewierski (red.)

Porat Dina

Dina Porat is the former head of the Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry. She also served as head of the Department of Jewish History of the Rosenberg School for Jewish Studies, and as incumbent of the Alfred P. Slaner Chair in Antisemitism and Racism, all at Tel Aviv University. She served as the Yad Vashem chief historian until 2021, and is currently its academic advisor.

 • A New Era? Christian-Jewish Relations in Post-Cold War Europe. Article
  In December 2015, during a festive gathering at Tel Aviv University, a book – the first of its kind – was launched: In our time: Documents and Articles on the Catholic Church and the Jewish People in the Wake of the Holocaust.[1] The volume includes papal and Vatican announcements, sermons, declarations, and agreements, all concerning a dramatic change in the attitudes of the Catholic Church towards the Jewish people and Israel, issued within a 50-year span: from the conclusion of the Second Vatican Council (1965) until the end of 2015.

Price David H.

 • Protestantism's "Gretchenfrage" : What to Do With Martin Luther and the Jews. /Book Review - Thomas Kaufmann: Luther's Jews: A Journey into Anti-Semitism.Oxford: Oxford University Press./David H. Price, Professor of Religious Studies, specializes in the history of the Renaissance andReformation. He has written or edited some ten books on a variety of topics, including early moderntheater, Neo-Latin poetry, Renaissance visual art, the English Bible, and the history of Christian-Jewish relations. He served as a professor at Yale University, the University of Texas at Austin,Southern Methodist University, and the University of Illinois at Urbana-Champaign, before joining theVanderbilt faculty in 2016.

Прохоров Георгий

Георгий Прохоров закончил Коломенский государственный педагогический институт (2002), аспирантуру Российского государственного гуманитарного университета (кафедра Теоретической и исторической поэтики). В 2004 г. защитил кандидатскую диссертацию "Книга прозы как структурно-семантическое единство (на материале сборников с заголовочным знаком "зерцало")"; в 2013 г. – докторскую диссертацию "Поэтика художественно-публицистического единства (на материале литературы периода классического посттрадиционализма)". В настоящее время – профессор на кафедре русского языка и литературы Государственного социально-гуманитарного университета (Коломна, Московская область).
Автор ряда статей в академических сборниках.
Сфера научных интересов сочетает две тематические группы:
. взаимодействие художественного письма и журналистики, пропаганда, фэйки, Достоевский,
. литература евреев на русском языке, ассимиляция и аккультурация (как формы дискурса), культурный трансфер, диаспориальность.

Program Wykonawczy do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej na lata 2000-2003. Jerozolima.2000.11.28.

Prudky M. (prof. dr.)

 • Badania egzegetyczne na temat pojęcia Izrael w Starym Testamencie. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. Praga, 18.4.1997 (Preetz).

Przebinda G.

 • Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Sołowiowa, w: Miedzy Moskwą a Rzymem, Kraków 2003.

Przymierze (Klubu Chrześcijan i Żydów)

Przeciszewski M., Wiścicki T.

Pudełko Judyta PDDM(s.)

 • Zrozumieć Słowo w Siostra Judyta Pudełko PDDM uhonorowana nagrodą im. ks. Indrzejczyka przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów 03/10/2021.

Pulliam Mark

 • The latest installment in an ongoing interview series with contributing editor Mark Bauerlein. On this episode, Mark Pulliam explains why religion is disappearing from Religious Studies departments. First Things podcasts (2020.05.21)

R

Rabini ortodoksyjni

Rabini francuscy

Chief Rabbinate of Israel and Vatican Commission:

Race Alan

 • Pluralism, Christians and Religious Pluralism, SCM Press, 1983, 70-105.
 • The problem + Exclusivism, Christians and Religious Pluralism, SCM Press, 1983, 1-9 oraz 10-37.
 • Inclusivism, Christians and Religious Pluralism, SCM Press, 1983, 38-69.

Radacz Halina (ks.)

Radzik Zuzanna

Rambachan Anantanand

 • Expanding the Meaning of Liberation: Resources and Challenges for a Hindu Theology of Liberation. (31.01.2016) "Nostra Aetate and the associated Vatican II declarations extended beyond Christian-Jewish relations. Hindu member of the Elijah Academy, Professor Anantanand Rambachan, was invited to present a paper in May at a seminar at Georgtown University on the theme of “Vatican II: Remembering the Future”. Professor Rambachan’s paper was entitled “Expanding the Meaning of Liberation: Resources and Challenges for a Hindu Theology of Liberation.” Some extracts from his presentation follow:"

RAPOPORT ICCHAK (rabin), ROSIK MARIUSZ (KS. PROF. DR HAB.)

 • Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. Wydawnictwo TUM Wrocław 2009 ISBN: 978-83-7454-108-4 format: 150x208, stron: 320, oprawa: twarda [TUM0141B23976] "Ksiądz i rabin, którzy poznali się w 2006 roku, wspólnie napisali książkę - owoc tej znajomości - z nadzieją, że pomoże ona we wzajemnym, pełniejszym poznaniu Żydów i chrześcijan. "Kiedy chrześcijanin sięga po dzieła literatury żydowskiej okresu biblijnego i wieków późniejszych, mogą się budzić w nim mieszane odczucia: z jednej strony literatura ta wydaje mu się zupełnie obca, z drugiej zaś zdaje się być znajoma, przynajmniej w pewnych aspektach. Obca, gdyż sposób interpretacji Biblii przez starożytnych autorów żydowskich nie przemawia do umysłu ukształtowanego w oparciu o greckie i rzymskie wzorce prowadzenia wywodu; znajoma, gdyż co chwilę natrafia na zwroty i wyrażenia na stałe zadomowione w chrześcijaństwie. Dziś nikt już nie kwestionuje tezy, iż znajomość pism judaizmu okresu biblijnego i rabinicznego oraz znajomość egzegetycznej tradycji żydowskiej tamtych czasów służy lepszemu zrozumieniu Nowego Testamentu". Tak pisze we Wstępie do książki ks. Mariusz Rosik."

Rásky Béla (red)

 • Mittäterschaft in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust in Osteuropa Collaboration in Eastern Europe during the Second World War and the Holocaust Herausgegeben von/Edited by Peter Black/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Beiträge des VWI zur Holocaustforschung Band 7 Herausgegeben vom Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) new academic press, Wien, Hamburg 2019

RATZINGER Józef

 • Wielość religii i jedno Przymierze**, W Drodze, Poznań 2004.
 • Die neuen Heiden und die Kirche, „Hochland”, Oktober 1958. Tłumaczenie polskie: J. Ratzinger, „Neopoganie i Kościół, w: „Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald”, Kraków 2016, s. 297–307.
 • Neopoganie i Kościół, w: Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald, Kraków 2016, s. 297–307.
 • Benedykt XVI
  • Gnade und Berufung ohne Reue
  • Dary łaski i wezwanie Boże bez odwołania Papież senior ponownie chwycił za pióro i opublikował na łamach Communio rozprawę na temat dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.
  • Kościół jako gmina oraz Izrael jako miejsce realizacji Królestwa Bożego
   w: "Jezus z Nazaretu" ss. 115-157
   Podziękowanie za odrzucenie przez Papieża "fałszywych oskarżeń, które służyły za podstawę do szerzenia przez stulecia nienawiści wobec Żydów", przesłał Benjamin Netanjahu.
   Premier Izraela jest przekonany, że "jasność i odwaga" wykazana przez Benedykta XVI wzmocni relacje między Żydami a chrześcijanami. Zadowolenie ze słów papieża wyraziły również Światowy Kongres Żydów i żydowska Liga przeciw Zniesławieniu. "Ci, którzy przeżyli Holokaust, wiedzą aż nazbyt dobrze, jak bardzo wielowiekowe obciążanie Żydów zarzutami o zabójstwo Chrystusa stworzyło zatruty klimat nienawiści, który legł u podstaw antysemickich prześladowań, których ostatecznym wyrazem był Holokaust" - powiedział Elan Steinberg z Amerykańskiego Zgromadzenia Ocalałych z Holokaustu i ich Potomków.
   Papież w drugiej części książki "Jezus z Nazaretu" mówi o "fatalnym w skutkach" poszerzeniu u Mateusza Ewangelisty znaczenia słowa "tłum" we fragmentach mówiących o procesie Jezusa. "Jeśli według Mateusza "cały lud" wołał: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze", to chrześcijanin powinien pamiętać, że krew Jezusa mówi innym językiem niż krew Abla.
   Nie woła o pomstę i karę, ale jest pojednaniem. Nie jest wylewana przeciw komuś, lecz jest to krew wylana za wielu, za wszystkich" - napisał Benedykt XVI.
   Rabin David Rosen, odpowiedzialny po stronie żydowskiej za dialog z Watykanem, oświadczył, że nowa książka Papieża może mieć jeszcze większe znaczenie niż słynna soborowa deklaracja "Nostra aetate", która zdjęła z Żydów odium "bogobójców", gdyż wierni bardziej czytają Pismo Święte i komentarze do niego niż dokumenty kościelne."
  • Ostatnie rozmowy. Z Benedyktem XVI rozmawia P. Seewald, Kraków 2016

RECK U.

 • Das Judentum im katholischen Religionsunterricht. Wandel und Neuenentwicklung, Freiburg im. Breisgau 1990.

Reder Violetta (s. CHR)

Reinhartz Adele

 • Cast Out of the Covenant Jews and Anti-Judaism in the Gospel of John. 'The Gospel of John presents its readers, listeners, and interpreters with a serious problem: how can we reconcile the Gospel's exalted spirituality and deep knowledge of Judaism with its portrayal of the Jews as the children of the devil (John 8:44) who persecuted Christ and his followers? One widespread solution to this problem is the so-called "expulsion hypothesis." According to this view, the Fourth Gospel was addressed to a Jewish group of believers in Christ that had been expelled from the synagogue due to their faith. The anti-Jewish elements express their natural resentment of how they had been treated; the Jewish elements of the Gospel, on the other hand, reflect the Jewishness of this group and also soften the force of the Gospel's anti-Jewish comments. In Cast out of the Covenant, this book, Adele Reinhartz presents a detailed critique of the expulsion hypothesis on literary and historical grounds. She argues that, far from softening the Gospel's anti-Jewishness, the Gospel's Jewish elements in fact contribute to it. Focusing on the Gospel's persuasive language and intentions, Reinhartz shows that the Gospel's anti-Jewishness is evident not only in the Gospel's hostile comments about the Jews but also in its appropriation of Torah, Temple, and Covenant that were so central to first-century Jewish identity. Through its skillful use of rhetoric, the Gospel attempts to convince its audience that God's favor had turned away from the Jews to the Gentiles; that there is a deep rift between the synagogue and those who confess Christ as Messiah; and that, in the Gospel's view, this rift was initiated in Jesus' own lifetime. The Fourth Gospel, Reinhartz argues, appropriates Jewishness at the same time as it repudiates Jews. In doing so, it also promotes a "parting of the ways" between those who believe that Jesus is the messiah, the Son of God, and those who do not, that is, the Jews. This rhetorical program, she suggests, may have been used to promote outreach or even an organized mission to the Gentiles, following in the footsteps of Paul and his mid-first-century contemporaries.'

Rejak S.

 • Judaizm wobec szoah. Debata na łamach amerykańskich periodyków żydowskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" MCCLXVI "Studia Religiologica" 2003 z. 36,

Remaud Michel

 • "Kościół i Synagoga". Style i Charaktery: Medytacja. 2.2014

Revel-Neher Elisabeth

 • Jewish elements in early Christian iconography, SIDIC Periodical VI-1973/1, (38-40)

Review of Ecumenical Studies

 • Jewish-Christian Dialogue and the Orthodox Church, Review of Ecumenical Studies 2, 2019

  One of the first issues of our journal was dedicated to the topic of “Jewish-Christian dialogue in the Orthodox space”. The decision of the earlier editorial team was no coincidence. It is an expression of the conviction that the Jewish-Christian dialogue is not simply about cultivating one of the many interreligious relationships. Rather, it gives voice to the reflection on the first major break that shaped early Christianity, namely, that be-tween the Jews who believed in Jesus as the Messiah and those who rejected Him.

Rice Monika

Gratz College, Holocaust and Genocide Studies, Director. More.

 • Envisioning Poles Polish-Jewish Relations at the Beginning of the German Occupation. 2018, Yad Vashem Studies 46, no. 1. "This article is a discussion of the results of the author’s research of personal diaries and memoirs in the collection of the Jew-ish Historical Institute (ŻIH; Żydowski Instytut Historyczny) in Warsaw. From these sources, it is possible to reconstruct, analyze, and understand Jewish perceptions of their Polish surround-ings at the beginning of World War II. The source base of the research consists of over 330 diaries and memoirs that constitute the entire ŻIH Collection 302."

Richardson Jerimiah

Riegner M.G.

 • Nostra aetate: Twenty Years After, w: Fifteen Years of Catholic- Jewish Dialogue, 1970-1985: Selected Papers, Vatican City 1988,

Rigamonti Magdalena

Rijk C. A.

 • The importance of Jewish-Christian relations for Christian Liturgy, SIDIC Periodical VI-1973/1 (29 - 34)

Rinckwald Anne Denise NDS, Bodzińska Anna NDS,

Ringelblum Emanuel

Roberts James:

Roloff Jürgen (prof. dr.)

 • Znaczenie pojęcia "Przymierze" w nowym określeniu stosunku miedzy chrześcijanami i Żydami. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. 26.3.1999 (Amsterdam).

Romanik Henryk (ks.)

Ronen R.

 • Constructing Memory in Israeli Literature: Acting-Out versus Working- -Through , Kwartalnik Historii Żydów" 2008, nr 4, s. 515-520.
 • Polin A Land of Forests and Rivers. Images of Poland and Poles in Contemporary Hebrew Literature, Warszawa 2007.

Dziwisz S., D. Rosen D.

 • Bracia odnalezieni. Dialog katolicko-żydowski, Kraków 2009.

Rosen David (rabbi)

 • Economy and Social Justice. Speech given at the International Meeting "PATHS OF PEACE: Religions and cultures in dialogue"(September 10th to 12th 2017) in the German cities of Münster and Osnabrück. Can we say that the Hebrew Bible identifies the most desirable economic system for humanity ? Yesand no. The Bible does not offer us a comprehensive economic program, but it does provide us withguiding principles for a moral economy.
 • Nostra Aetate – A Religious Revolution In Our Time-transforming Christian-Jewish and Interfaith Relations. Rabbi David Rosen–12 May 2015 Page 1of 6 Nostra Aetate –A Religious Revolution In Our Time transforming Christian-Jewish and Interfaith Relations Rabbi David Rosen, 12 May 2015, Great Hall, Manchester Town Hall. Discussion Panel:Rabbi David Rosen, Rt Rev John Arnold – Catholic Bishop of Salford, Rt Rev David Walker –Anglican Bishop of Manchester, Rabbi Arnold Saunders –Emeritus Rabbi, Higher Crumpsall Shul.

Rosenbaum Alan

Rosenzweig Franz

 • GWIAZDA ZBAWIENIA (Der Stern der Erlösung), Tłum.: Tadeusz Gadacz, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków. 1998,ISBN 83-7006-610-0

ROSIK MARIUSZ (KS. PROF. DR HAB

RAPOPORT ICCHAK (rabin), ROSIK MARIUSZ (KS. PROF. DR HAB.)

 • RAPOPORT ICCHAK (rabin), ROSIK MARIUSZ (KS. PROF. DR HAB.) Wprowadzenie do literatury i egzegezy żydowskiej okresu biblijnego i rabinicznego. Wydawnictwo TUM Wrocław 2009 ISBN: 978-83-7454-108-4 format: 150x208, stron: 320, oprawa: twarda [TUM0141B23976] "Ksiądz i rabin, którzy poznali się w 2006 roku, wspólnie napisali książkę - owoc tej znajomości - z nadzieją, że pomoże ona we wzajemnym, pełniejszym poznaniu Żydów i chrześcijan. "Kiedy chrześcijanin sięga po dzieła literatury żydowskiej okresu biblijnego i wieków późniejszych, mogą się budzić w nim mieszane odczucia: z jednej strony literatura ta wydaje mu się zupełnie obca, z drugiej zaś zdaje się być znajoma, przynajmniej w pewnych aspektach. Obca, gdyż sposób interpretacji Biblii przez starożytnych autorów żydowskich nie przemawia do umysłu ukształtowanego w oparciu o greckie i rzymskie wzorce prowadzenia wywodu; znajoma, gdyż co chwilę natrafia na zwroty i wyrażenia na stałe zadomowione w chrześcijaństwie. Dziś nikt już nie kwestionuje tezy, iż znajomość pism judaizmu okresu biblijnego i rabinicznego oraz znajomość egzegetycznej tradycji żydowskiej tamtych czasów służy lepszemu zrozumieniu Nowego Testamentu". Tak pisze we Wstępie do książki ks. Mariusz Rosik."

Rubinstein R.

 • After Auschwitz. Radical Theology and Contemporary Judaism, New York 1966.

Rudin James (rabin)

Ruether R.

 • Faith and Fratricide, New York 1974.

Russki Joachim

 • Węzeł pamięci, ZNAK 685 6/2012, z Joachimem Russkiem rozmawia Marta Duch-Dyngosz CZERWIEC 2012. "Z jednej strony Kazimierz to najlepsze w Polsce miejsce, w którym możemy spróbować zbliżyć się do żydowskiego dziedzictwa, z drugiej – to przestrzeń naznaczona dramatyczną pustką. Od nas zależy, czy przekroczymy granicę, za którą zaczyna się fikcja."

Rybicka Ula

 • 10 izraelskich książek, które musisz przeczytać: Ula Rybicka: Recenzuje i tłumaczy literaturę. Polskim czytelnikom przybliża w szczególności współczesną prozę hebrajską. Publikowała m.in. w magazynie „Chidusz” i „Midrasz”. Założycielka Żydoteki

Rychert Michał

Ryś Grzegorz (abp/kard.)

Rytel-Andrianik Fr. Pawel:

P. Pawel Rytel-Andrianik: 80 ans du soulèvement du ghetto, pluie d’hommages à Varsovie. Comptes-rendus

S

Sacks Jonathan (rabin)

Sadhvi Bhagawati Saraswati - (India, Hindu)

 • Coronaspection – Introspection II (2020-06-11) Interviews with Grand Mufti Mustafa Ceric - Bosnia, Geshe Tashi Tsering - India, Sadhvi Bhagawati Saraswati - India. "The second “introspection” in the Coronaspection series brings together three religious voices that we do not often find in conversation with one another. The present reflection draws out themes that emerge from this three-way juxtaposition. Our Hindu and Buddhist voices represent the same geo-political reality of COVID-19, India, through two individuals, Geshe Tashi Tsering (Buddhist) and Sadhvi Bhagawati (Hindu), who have oversight and leadership roles in large monastic communities. The Muslim voice comes from Bosnia, in the person of Grand Mufti Emeritus Mustafa Ceric. The common thread that ties these three presentations is the process of going inwards, under situation of lockdown, and recovering the core spiritual insight that drives the spiritual life and the life of the community... "

Safrai Chana (Prof. dr )

 • Pismo i tradycja w judaizmie. Podstawy hermeneutyczne. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. Jerozolima, 19.9.1997 (Warszawa)

SALIJ J.,

 • Antychrześcijańska postać antysemityzmu, WDr 14 (1986) nr 1-2, s. 68-74.
 • Czy Żydzi ukrzyżowali Pana Jezusa? "Więź" 1986, z. 78, s. 52-57.

Salomon Norman

 • Judaizm- przekład Joanna Mytkowska, Prószyński i S-ka SA, ISBN 83-7337-814-6, .

de Salterain Samudio Martín

Sanders E.P.

 • Jesus and Judaism, Philadelphia 1985.

Sandmel David Fox

(Rabbi David Fox Sandmel is Crown Ryan Professor of Jewish Studies at the Catholic Theological Union, Chicago. Chair, International Jewish Committee for Interreligious Relations)

Sangalli M.

 • Dal ghetto alla tolleranza: percorrendo l'Europa di eta moderna tra ebraismo e cristianesimo. by Giornale di Storia (Sapienza University of Roma) 11/2013 - MISCELLANEA. Research Interests: Christianity, Antisemitism (Prejudice), Judaism, and Ghetto

Saramowicz Andrzej - spotkania on-line

 • Między religiami - Muzeum POLIN 12.06.2016 - 16.01.2017 - Spotkania w małej, warsztatowej grupie będą przeplatać się ze spotkaniami dla większej publiczności, podczas których filozofowie i znawcy religii, Halina Bortnowska, Stanisław Krajewski i Andrzej Saramowicz będą dyskutować ze sobą na wybrane tematy, posiłkując się tekstami z Biblii Hebrajskiej, Nowego Testamentu oraz Koranu.

Saraswati Swami Chidanand (India)

Sauerland K.

 • Polski marzec 1968 jako historia intelektualna.

Schellenbacher Wolfgang

 • From Political Activism to Disillusionment Austrian Socialist Refugees in Czechoslovakia, 1934–1938 in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Schmidt Johann-Michael (Prof. dr.)

 • Znaczenie Izraela w dialogu żydowsko-chrześcijańskim z perspektywy Ewangelickiego Kościoła Nadrenii. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. 17.4.1997 (Preetz)

Schmitz Anna-Raphaela

 • „Meine Familie hatte es gut in Auschwitz“ Das Leben der Lager-SS in Auschwitz-Birkenau nach Dienstschlussin in S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Scholem G.

 • Der Name des Gottes und die Sprachtheorie der Kabbala, w: Judaica, t. 3. Frankfurt am Main 1973
 • Judaizm. Parę głównych pojęć, przeł. J. Zychowicz. Kraków 1991
 • Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki, przeł. I. Kania. Warszawa 1997.

Schoneveld Jacobus

Schoon Simon Holandia (prof. dr.)

 • Lud Boży i stosunki żydowsko-chrześcijańskie. Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999. 18.4.1997 (Preetz)

Schudrich Michael

Finder Gabriel (Editor), Aleksiun Natalia (Editor), Polonsky Antony (Editor), Schwarz Jan (Editor)

 • Making Holocaust Memory. Polin: Studies in Polish Jewry, Volume 20 Making Holocaust Memory. Paperback – January 1, 2008 by Gabriel Finder (Editor), Natalia Aleksiun (Editor), Antony Polonsky (Editor), Jan Schwarz (Editor)

Schoeps Julius H.

Schwitzer F.M.

 • Jewish-Christian Encounters over the Centuries. Symbiosis, Prejudice, Holocaust, Dialogue, red. M. Perry, F.M. Schwitzer, New York, 1994

Di Segni Riccardo Shmuel (Rabbi)

Segroves Diane M.

Sellin Jarosław

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

 • 1 II 2017. Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich. "Dyskusja, która przebiegała w Senacie po odczytaniu projektu uchwały (stenogram) rozczarowała wielu polskich ewangelików. Można było odnieść wrażenie, że więcej było w niej uprzedzeń i stereotypów niż chęci docenienia ewangelicyzmu i Reformacji w Polsce. Szczególną trudność dla Senatorów stanowiło stwierdzenie, że "idee Reformacji przenikały w XVI wieku do Polski, która stanowiła wzór tolerancji religijnej w ówczesnej Europie" oraz, że ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języka ojczystego, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości narodowej i obywatelskiej".

Seshagiri Rao K.L.

 • A Hindu response: the value of religious pluralism in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 46-58.
 • A Hindu response: the value of religious pluralism in: D.G. Dawe and J.B. Carman Christian Faith in a Religiously Plural World, Orbis, 1978, 46-58.

Seweryniak Henryk

Shaposhnikov Vladislav

(Lomonosov Moscow State University)

Sherwin B.L.

 • Duchowe dziedzictwie Żydów polskich, tłum. W. Chrostowski, Warszawa 1995.
 • A wy za kogo mnie uważacie? Żydowska odpowiedź na pytanie Jezusa, ZNAK, październik 2013, nr 701 "Proponuję, aby Jezusa uważano za jednego z żydowskich Mesjaszy: za Mesjasza syna Józefa. Dałoby mu to miejsce w ramach żydowskich rozważań teologicznych i zakończyłoby ciągnącą się przez stulecia tradycję faktycznej ekskomuniki Jezusa ze wspólnoty wiary, do której należał."
  Ponadto: "Więź", 16/11/2019 i „Więź” nr 7/1992 - Zapis wykładu podczas IV Sympozjum Teologicznego z cyklu „Kościół a Żydzi i judaizm” w warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej w dniach 11-12 maja 1992 roku.
 • Abraham Joshua Heschel, WAM, Kraków 2003. Byron L. Sherwin jest uczniem wybitnego żydowskiego myśliciela Abrahama J. Heschela. Od lat działa na rzecz dialogu między wyznawcami judaizmu a katolikami.
 • Duchowe dziedzictwo Żydów polskich, przeł. W. Chrostowski. Warszawa 1995
 • WE WSPÓŁPRACY Z BOGIEM Wiara, duchowość i etyka społeczna Żydów, ISBN: 83-7318-438-4 WAM, Kraków 2004. Wprowadzenie w świat teologii żydowskiej - według której człowiek jest współpracownikiem Boga w świętym dziele odkupienia świata - a także w istotne aspekty żydowskiej etyki i moralności.

Kasimow Harold, Sherwin Byron L.

 • Żadna religia nie jest samotną wyspą. Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny. Numer katalogowy: 040-1731, ISBN:83-7318-172-5 WAM, Kraków 2005 - Rabin Abraham Joshua Heschel to jedna z najważniejszych postaci w świecie relacji żydowsko-chrześcijańskich na kontynencie amerykańskim. Prezentowana książka, stanowi zbiór esejów autorstwa osób, które go znały, studiowały u niego czy też z nim toczyły dyskusje."
 • Jan Paweł II i dialog międzyreligijny. ISBN: 83-7097-718-9; WAM, Kraków. "Jan Paweł II i dialog międzyreligijny to książka, w której wybitni przedstawiciele różnych systemów religijnych - buddyzmu, islamu i judaizmu - ustosunkowują się do wypowiedzi Jana Pawła II dotyczących tych religii oraz kwestii dialogu międzyreligijnego."

Signer Michael A. (rabin)

 • Dlaczego Żydzi odrzucili Jezusa? tłum. Violetta Reder, Znak, styczeń 2003 nr 572. "Odrzucenie Jezusa Chrystusa przez Żydów oznaczało nie tylko odrzucenie prawdy chrześcijaństwa. Było ono uznaniem nieprzerwanej prawomocności Bożego objawienia i Bożych przykazań, które będą towarzyszyć Żydom, dopóki nie przyjdzie ich Mesjasz. Stąd odrzucenie Jezusa przez Żydów przybrało postać pewnej siebie, gniewnej i prawie skandalicznej retoryki."
 • Żydowska teologia po Shoah w USA
 • American Jewish Theology after Auschwitz w: Dialogue at the Edge of Auschwitz - Perspectives for a Theology After Auschwitz. Wydawnictwo UNUM Centre for Dialogue and Prayer Kraków-Oświęcim 2014 ISBN 978-83-7643-110-9
 • "Nostra Aetate after 40 Years: A Decisive Change". Michael A. Signer Department of Theology University of Notre Dame - "Introduction: One of the easiest ways to assess the difference in relations between Christians and Jews in the forty years since 1965 is to examine a library catalogue. The number of books devoted to the historical, theological and philosophical dimensions of our relationship grows larger every year. Beyond the printed pages there are human encounters which encourage exploration of our religious traditions. There are dozens of symposia and many research centers that focus on the past, present and future of this relationship. If someone were to investigate this topic prior to 1965 they would discover only a few Jewish authors who explored the Christian tradition and even less Christian authors who examined Judaism with a measure of empathy. "
 • JEWISH-CHRISTIAN RELATIONS IN POLAND: A Personal Reflection. European Judaism: A Journal for the New Europe Vol. 30, No. 1, CENTRAL AND EASTERN EUROPE (Spring 1997), pp. 93-100 (8 pages) Published By: Berghahn Books

Sikora Piotr

S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation

 • S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

Silberklang David

Skibińska Alina

 • Guide to the Sourceson the Holocaust in Occupied Poland(Translated,revised and updated edition of the original Polish Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich by Alina Skibińska, Warsaw, 2007) With the cooperation of: Co-authors: Giles Bennett, Marta Janczewska, Dariusz Libionka, Witold Mędykowski,Jacek Andrzej Młynarczyk, Jakub Petelewicz, Monika Polit. Translator: Jessica Taylor-Kucia. Editorial board: Giles Bennett, Michał Czajka,Dieter Pohl, Pascal Trees, Veerle Vanden Daelen. European Holocaust Research Infrastructure (EHRI)2014
 • Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich, współpraca, Marta Janczewska [and others]. Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, Wydawnictwo Cyklady Warszawa, 2007.

Skorka Abraham (rabbi)

SKUCHA P.

 • Żydzi i judaizm w przepowiadaniu i katechezie Kościoła po II Soborze Watykańskim, w: Dzieci jednego Boga, red. W. Chrostowski, ATK, Warszawa 1991, s. 280-290.

Smith Wilfred Cantwell

 • Philosophia as one of the religious traditions of humankind (1984), w: W.C. Smith A Reader, Oneworld, 2001, 72-84.
 • A history of religion in the singular + Religious life as partici-pation in process, w: W.C. Smith, Towards a World Theology, Macmillan, 1981, 1-44.
 • Towards a World Theology, Macmillan, 1981.
 • A Reader, Oneworld, 2001.

Smolar Aleksander

 • BARDZO SMUTNA ROCZNICA - Aleksander Smolar w rozmowie z Michałem Okońskim /Tygodnik Powszechny, marzec 2018./ "Nie rozumiem roli, jaką Marzec ’68 odgrywa w polskiej pamięci i świadomości – w każdym razie tej inteligenckiej. Po pierwsze, było wiele innych ważnych wydarzeń, które nie zostały tak zapamiętane albo w dzisiejszej świadomości nie domagają się uczczenia – np. rok 1956, który był niezwykle istotną cezurą w dziejach systemu sowieckiego i stwarzał w społeczeństwie poważne nadzieje na zmiany. Dziś w samej Warszawie organizuje się o Marcu wystawy, konferencje i debaty, ukazują się książki, są spektakle teatralne, z których jeden reżyseruje zresztą moja córka. Ale poczucie dwuznaczności w obchodzeniu tej rocznicy towarzyszy mi od początku... Ile to już, pół wieku minęło?"
 • Tabu i niewinność

Snyder Timothy

Sobelman Michał

 • Paszporty złudzeń. Sprawa paszportów południowoamerykańskich widziana z Będzina („Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2020, t. 16, s. 700–717)
 • Czas żydowskich duchów, ZNAK 685 6/2012. "Jeśli założymy, że dzieje polskich Żydów stanowią integralną część historii i kultury Polski, stanie się oczywiste, że to właśnie Polacy powinni wziąć na swoje barki trud upamiętnienia tej spuścizny. Dziedzictwo to może się stać wyjątkowym pomostem do ponownego spotkania Polaków i Żydów i należy wierzyć, że do niego dojdzie."

Sobór Wszechprawosławny (2016r).

Sobór Konstantynopolitański I (381r).

Sojka Jerzy

Sołdatow Aleksander

Soyer François

 • Popularizing Anti-Semitism in Early Modern Spain and its Empire. Francisco de Torrejoncillo and the Centinela contra Judíos (1674).by François Soyer This book charts the history and influence of the most vitriolic and successful anti-Semitic polemic ever to have been printed in the early modern Hispanic world and offers the first critical edition and translation of the text into English. First printed in Madrid in 1674, the Centinela contra judíos (“Sentinel against the Jews”) was the work of the Franciscan Francisco de Torrejoncillo, who wrote it to defend the mission of the Spanish Inquisition, to call for the expansion of discriminatory racial statutes and, finally, to advocate in favour of the expulsion of all the descendants of converted Jews from Spain and its empire. Francisco de Torrejoncillo combined the existing racial, theological, social and economic strands within Spanish anti-Semitism to demonize the Jews and their converted descendants in Spain in a manner designed to provoke strong emotional responses from its readership. Research Interests: Early Modern History, Inquisition, Antisemitism (Prejudice), Jewish History, Spanish History, and 29 more

Soloff Emily

Solomon R. Norman

 • Odczytać swoje powołanie, w: Wspólna Radość Tory, Warszawa 2009.

Soloveitchik Joseph B.

 • Confrontation "Tradition" 1964 Vol. 6 No. 2
 • Confrontation Addendum "Tradition" 1964 Vol. 6 No. 2
 • The Lonely Man of Faith, Tradition, vol. 7#2, p56, 1965. This essay was published as a book by Doubleday in 1992, reprinted by Jason Aronson in 1997, and reprinted in a revised edition by Koren Publishers Jerusalem in 2011.

Soloveichik Meir Y.

СОЛОВЬЕВ Вл. С.

Sołowiow Włodzimierz

 • Judaizm i kwestia chrześcijańska,

Le Sourt/Coudray/Desbois:

Spicer K.P.

 • Antisemitism, Christian Ambivalence, and the Holocaust, red. K.P. Spicer, Bloomington 2007

Sporniak Artur

 • Teologia grzechu, rozmowa z Józeferm Majewskim "Tygodnik Powszechny", 26/04/2021

Stach Stephan

Stachewicz Krzysztof

Stachowiak Paweł

Stanisławczyk Barbara

Stankowski Albert

 • How Many Polish Jews Survived the Holocaust?; Jewish Religious Life in Poland after the Holocaust / Albert Stankowski in.: Jewish Presence in Absence: the Aftermath of the Holocaust in Poland, 1944 – 2010 / Edited by Feliks Tych and Monika Adamczyk-Garbowska; Jerusalem: Yad Vashem 2014.
 • Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Izraelem przez Polskę w czerwcu 1967 roku, w: Rozdział wspólnej historii Studia z dziejów Żydów w Polsce, Warszawa: Cyklady, 2001.
 • Nowe spojrzenie na statystyki dotyczące emigracji Żydów z Polski po 1944 roku, ss. 103-151. Studia z historii Żydów w Polsce po 1945 roku. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2000.
 • Emigracja Żydów z Pomorza Zachodniego w latach 1945–1960 w: Studia z historii i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, A. Grabski, M. Pisarski, A. Stankowski, Warszawa: Trio, 1997, s. 83–141

Starowieyski Marek (ks.)

Stasiński Maciej

 • Estetyka “wydarzeń”, w: Res Publica, 1988 nr 4,

Steele Philip Earl

 • [Philip Earl Steele: Polityka USA z chrześcijańskim syjonizmem w tle]()

Steiner Martin

Steinlauf M.C., Polonsky A. (red)

Steinlauf M.C.

 • Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć zagłady, przeł. A. Tomaszewska, Cyklady, Warszawa 2001.

Stefanov Pavel

 • The Bulgarian Orthodox Church and the Holocaust: Addressing Common Misconceptions Pavel Stefanov - Dr. Vladimir Stefanov Georgiev (Archimandrite Pavel Stefanov) is an Associate Professor in Church History, History of Religions and History of the NRMs at Shoumen University in Bulgaria. He holds a Btheology degree (Sofia 1975), MA degree in History (Budapest 1997) and a PhD in Philosophy(Sofia 1997). Author of a history of the Russian Orthodox Church inthe 20th century (reviewed in REE 1998) he haspublished earlier articleson religion in Bulgaria. He has been on fellowships to Great Britain (1995 and 1999), Hungary (1996-1997), Germany (2000, 2001, 2002, and 2004) and the USA (2006).This paper was presented at a session of the American Academy of Religion in Philadelphia in November 2005, then he was a fellow at the U.S. Holocaust Memorial Museum in Washington, DC. Bibligraphy

STEGEMANN H.

 • Esseńczycy z Qumran, Jan Chrzciciel i Jezus (Biblioteka Zwojów t. 9), tłum. Z. Małecki, A. Tronina, The Enigma Press, Kraków-Mogilany 2002.

STERN K.

 • Słup ognia, tłum. M. Sobolewska, Biblioteka FRONDY - Apostolicum, Warszawa - Ząbki 1999.

Stern David H. (red.)

 • Komentarz żydowski do Nowego Testamentu. Wydawnictwo VOCATIO ISBN: 83-7146-079-1. Warszawa 2004. "Komentarz żydowski do Nowego Testamentu wychodzi naprzeciw postulatom współpracy w dziedzinie dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i stanowi praktyczne urzeczywistnienie zaleceń II Soboru Watykańskiego (Nostra aetate), który potwierdza obustronne korzyści z poznawania tradycji religijnej wyznawców judaizmu i chrześcijan. Nowy Testament jest w nim rozumiany i przedstawiony z perspektywy żydowskiej i chrześcijańskiej zarazem, ponieważ to dzieło wydobywa i szanuje to, co dla obydwu religii jest wspólne i zbieżne."

Stola Dariusz

 • Dariusz Stola o Żydach po II wojnie światowej (You Tube)
  • Ilu Żydów było w Polsce powojennej? – Dariusz Stola, 18 maja 2017
  • Żydzi i antysemityzm w PRL | rozmowa z prof. Dariuszem Stola, 14 czerwca 2023
  • Marzec 1968 r. | rozmowa z prof. Dariuszem Stola, 8 marca 2023
  • Powojenne migracje Żydów polskich – wykład | Muzeum POLIN, 23 maja 2016
  • Wykład prof. dr hab. Dariusza Stoly: "Żydzi w historii Polski: tysiąc lat obecności", 19 sty 2019
  • Polskie dyskusje o Zagładzie - prof. Dariusz Stola, 24 kwietnia 2019
  • Emigracja Polaków po II wojnie światowej | Rozmowa z prof. Dariuszem Stola, 28 grudnia 2022
 • Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 ISP Warszawa 2018.
  The campaign analyzed in this study began as an anti-Israeli policy but quickly turned into an anti-Jewish campaign, and this evident anti-Jewish character remained its distinctive feature. It developed in two acts. In the summer of 1967, the Cold War and subordination to Moscow caused the communist leaders of Poland take the Arab side in the distant conflict in the Near East. The inhabitants of Poland were supposed to follow in the steps of their rulers, thus an anti-Israeli propaganda campaign was unleashed, mobilizing the masses to express the expected opinions and feelings against Israel and its Western allies. The political police monitored non-conformist attitudes and informed the leaders that Polish Jews sympathized with Israel. Władysław Gomulka, the communist party leader, stigmatized them for this crime, and the first punishments began to fall...
 • Jewish emigration from communist Poland: the decline of Polish Jewry in the aftermath of the Holocaust. 2017, East European Jewish Affairs, VOL. 47, NOS. 2–3, 169–188https://doi.org/10.1080/13501674.2017.1398446.
 • NADZIEJA i ZAGŁADA, IGNACY SCHWARZBART -ŻYDOWSKI PRZEDSTAWICIELW RADZIE NARODOWEJ RP (1940 –1945). Pierwotna publikacja:Warszawa, Oficyna Naukowa, 1995
  Seria: Biblioteka Polonijna Redaktor: Maria Kotowska
  Redaktor techniczny: Stanisława Rzepkowska
  Projekt okładki i stron tytułowych: Magdalena Maria Gozdek
  Wydanie było dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych oraz Instytut Studiów Politycznych PAN ISBN 83-85505-42-3
 • Polacy i Żydzi w upiornej dekadzie dyskusja 1999. "Bezpośrednim powodem naszej dyskusji jest książka Jana Tomasza Grossa „Upiorna dekada”. Chciałabym jednak, aby w tej rozmowie udało nam się wyjść poza tezy sformułowane w książce i porozmawiać także o perspektywach stosunków polsko- żydowskich. Często, mówiąc o tych stosunkach, używamy słowa „dialog”. Chciałabym zapytać Państwa, jakie warunki, z obu stron, powinny być spełnione, aby ten dialog rzeczywiście zaistniał, aby nie sprowadzał się do prezentacji rozbieżnych stanowisk?"

di Storia Giornale

 • D. Tollet, Entre dogme et hérésie: l´antijudaisme. Le cas de l´accusation de crime rituel portée contre les juifs dans la chrétienté latine. by Giornale di Storia (Sapienza University of Roma) 2/2009 - MISCELLANEA. Research Interests: Antisemitism (Prejudice), Jewish ritual murder accusation, Confederazione Polacco-lituana, Benedetto XIV, and Clemente XIV. "L´attitude du monde catholique à l´égard du judaïsme n´est pas empreinte de simplicité et souvent, du point de vue de la doctrine chrétienne, elle se situe entre le dogme et l´hérésie. Ceci apparaît très nettement en ce qui concerne l´accusation de crime rituel portée par les chrétiens contre les Juifs et qui a pu autoriser l´assimilation du prétendu crime à un renouvellement de la crucifixion et des victimes aux martyrs du massacre des innocents. Cependant, à partir du Concile de Trente, l´Église romaine s´est efforcée de revenir à la saine doctrine, le point d´orgue étant constitué par le rapport de Laurent Ganganelli qui lavait les Juifs de ces accusations sans faire pour autant l´unanimité. Cette attitude n´a pas été celle de l´Église catholique polonaise où les cas d´accusations se sont répétés jusqu´à l´abolition de la torture par le roi Stanislas-Auguste mais la rumeur n´a pas disparu avant le Concile Vatican II."

Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach

 • Ludzie Ludziom ŻYDZI - KIELCE - PAMiĘĆ. Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce 2009
 • Listy z Getta - Książka (pdf) wydana została w 2007 roku przez Stowarzyszenie im. Jana Karskiego w Kielcach. Publikacja składa się z kilkudziesięciu cudem ocalałych w wojennej zawierusze kart pocztowych, listów i fotografii. Jest to dziś jedyny materialny ślad po żyjących w Kielcach przed wojną członkach rodziny Goldszajdów.

Strack, Hermann Leberecht, 1848-1922; Billerbeck, Paul, 1853-1932.

Strzelczyk Grzegorz (ks)

Strzelecka Kinga (s)

 • Berith – Przymierze cykl artykułów, JEDNOTA 9–10 (1986 - 1997)

Studia Nauk Teologicznych KUL

 • Dialog CHrześcijańsko-Żydowski, Studia Nauk Teologicznych Tom 11 - 2016. Wydawca: Komitet Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Student Gil (rabbi)

Sułek Antoni

Sułek-Kowalska Barbara

Svartvik Jasper

 • author of ten books, which include his doctoral thesis Mark and Mission: Mk 7:1–23 in Its Narrative and Historical Contexts (Almqvist & Wiksell International, 2000),
 • the co-editor of four volumes: Christ Jesus and the Jewish People Today: New Explorations of Theological Interrelationships (Eerdmans, 2011; Italian translation: Gregorian & Biblical Press, 2012), Religious Stereotyping and Interreligious Relations (Palgrave Macmillan, 2013), Krister Among the Jews and Gentiles: Essays in Appreciation of the Life and Work of Krister Stendahl (Paulist Press, 2018), and Enabling Dialogue about the Land: A Resource Book for Jews and Christians (Paulist Press, forthcoming 2020).

Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Synod Ewangelickiego Kościoła Krajowego Wirtembergii

 • Landessynode lehnt Mission unter Juden ab; "epd-Wochenspiegel" nr 15 z 2000 r. - odrzucenie, w kwietniu 2000 r, działalności misyjnej wśród Żydów przez Synod Ewangelickiego Kościoła Krajowego Wirtembergii

Synod Niemieckiego Kościoła Ewangelikalnego (EKD)

SZAHAK I.

 • Żydowskie dzieje i religia. Żydzi goje - XXX wieków historii, tłum. J. M. Fijoł, Fijorr Publishing, Warszawa - Chicago 1997.

Szapiro Paweł

Szauer Remigiusz (ks.)

Szaynok Bożena

 • Pogrom Żydów w Kielcach. 4 VII 1946 r.;
 • Osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku 1945-1950;
 • Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944-1968;
 • Duszpasterz. Rozmowy z ojcem Ludwikiem Wiśniewskim.
 • Autorka obszernej rozmowy z Władysławem Bartoszewskim w jego książce „Polacy – Żydzi – okupacja”.
 • Prymas Hlond wobec Żydów, "Więź", 04 czerwca 2018.

Szelągowska-Mironiuk Angelika

Psycholożka, psychoterapeutka, polonistka, nauczycielka akademicka, doktorantka Uniwersytetu SWPS. Autorka bloga Katolwica&Mąż

Szkoła Dawid

Szostek Andrzej (ks.)

Szostkiewicz Adam

 • Naznaczenie, Polityka 8 maja 2008. "Postanowienia IV Soboru Laterańskiego (1215 r.) zaciążyły na stosunkach żydowsko-chrześcijańskich aż do epoki przełomowego II Soboru Watykańskiego."

Szukalski Wojciech (ks.)

Szuchta Robert, Trojański Piotr

Szwarcman-Czarnota Bella

...

Śliwiński Krzysztof

Śpiewak Paweł

Środoń Mateusz

Światowa Rada Kościołów

Światowa Wspólnota Kościołów Reformowanych

Święcicka Paulina

T

Taffet Gerszon

 • Zagłada Żydów żółkiewskich, Żydowski Instytut Historyczny, 2020, w opracowaniu Natalii Aleksiun. "Kiedy Gerszon Taffet pisał "Zagładę Żydów żółkiewskich", wydaną po raz pierwszy w 1946 roku, był jednocześnie historykiem, oskarżycielem i kronikarzem dziejów własnej społeczności. Nie tylko zbierał dowody zbrodni popełnionych na Żydach żółkiewskich podczas okupacji niemieckiej, ale tworzył też monografię historyczną, która miała stanowić źródło wiedzy dla przyszłych badaczy. Pisał zarazem epitafium dla ofiar, wśród których byli jego żona i syn – chciał upamiętnić ich prześladowanie, cierpienie i walkę o przetrwanie."

Таланцев Дмитрий

TARNOWSKI J.

 • Janusz Korczak dzisiaj, ATK, Warszawa 1990.

Tec Nechama

Terlikowski Tomasz P.

Teter Magda

Theissen G.

 • Czasy Jezusa. Tło społeczne pierwotnego chrześcijaństwa, tłum. F. Wycisk, Kraków 2004.

Thiessen Matthew

Tischner Józef (ks.)

Titaniec Marta

TOMASIK P.

 • Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 2004.

TOMCZAK J.

 • Judaizm i chrześcijaństwo, w: Spotkania z Bogiem w prawdzie. Podręcznik metodyczny dla katechety, red. J. CHARYTAŃSKI, Warszawa 1992, s. 33-50.

Tokarska-Bakir Joanna

 • Legendy o krwi – mordy rytualne Cykl wykładów prof. Joanny Tokarskiej-Bakir, 10/05/2021. Prof. Tokarska-Bakir poruszyłą temat pogromów powojennych inspirowanych blood libel (mordami rytualnymi) – wśród nich pogromu kieleckiego, o którym pisze w swojej książce „Pod klątwą: społeczny portret pogromu kieleckiego”.
 • Legendy o krwi (2008, francuską wersję artykułu zatytułowaną "Sous anathème" (przeł. M.Maliszewska) opublikowano w pracy zbiorowej Audrey Kichelewski, Judith Lyon-Caen, Jean-Charles Szurek, Annette Wieviorka pt. "Les Polonais et la Shoah. Une nouvelle école historique", Paris 2019)
 • Pogrom kielecki nie wziął się z ubeckiej prowokacji, rozmowa, Onet, luty 2018.
 • Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939–1946. "... najbardziej dramatyczne są historie dwóch partyzanckich oddziałów: AL „Świt” i AK „Wybranieckich” – oba bezlitośnie zabijały Żydów zgłaszających się na ochotnika do walki z Niemcami oraz ukrywających się po lasach, niekiedy dokonując egzekucji pod pozorem fikcyjnego wyroku sądu specjalnego za rzekomą współpracę z okupantem. Książka opowiada też dzieje relacji jednego z żołnierzy oddziału „Barabasza”, Ryszarda Maja, którego wstrząsająca opowieść o wykonywanych przez partyzantów egzekucjach Żydów nie została dotąd ujawniona."
 • Jawne i ukryte. DWIE WERSJE POLSKIEJ HISTORII NA PRZYKŁADZIE DEBAT O ELITACH W POGROMIE KIELECKIM
 • Pod klątwą. Społeczny portret pogromu kieleckiego:inspiracje i metodologia
 • Rzeczy mgliste, Eseje i studia, Wprowadzenie Maria Janion, Fundacja Pogranicze, Sejny 2004)

Szuchta Robert, Trojański Piotr

Trębacz Zofia

TRONINA A.

 • Biblia w Qumran. Wprowadzenie w lekturę biblijnych rękopisów znad Morza Martwego (Bibliotek Zwojów t. 8), The Enigma Press, Kraków 2001.

Tryczyk Mirosław

 • Miasta pogromów. Nie tylko Jedwabne
  „Wydarzenia przedstawione w tej książce to przerażający przykład tego, do czego zdolni są zwykli ludzie, jeśli uzbroi się ich w odpowiednią ideologię i da - choćby milczące - przyzwolenie na zbrodnię".
  Tryczyk tym razem „sięgnął do nowych informacji, poszerzył swoje badania i odnalazł nieznane wcześniej konteksty". Także w niej „znajdują się rozważania nad źródłami oraz przejawami postaw antysemickich w Polsce z okresu drugiej wojny światowej oraz szerzej - nad kondycją ludzką".
 • Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów, Wydawnictwo RM, 2015
  Z recenzji: "Kilka lat temu dzięki głośnej książce Jana Tomasza Grossa w polskiej świadomości pojawił się temat Jedwabnego. Jednak – jak szybko się okazało – był to jedynie wierzchołek góry lodowej. Wąsosz, Radziłów, Szczuczyn, Jasionówka, to tylko niektóre miasteczka i wsie, w których od 1941 roku dochodziło do pogromów ludności żydowskiej. Pogromów tym tragiczniejszych, że dokonywanych przez sąsiadów, którzy przez długie lata co prawda nie żyli ze swoimi żydowskimi znajomymi w przyjaźni, ale wzajemna niechęć nie przeszkadzała w funkcjonowaniu społeczności.
  Książka Mirosława Tryczyka wprowadza do polskiej historii oraz świadomości społecznej zupełnie nowe informacje na temat zbrodni dokonanych na obywatelach polskich pochodzenia żydowskiego w latach 1941-1942. Na podstawie akt procesów toczących się w oparciu o tzw. Dekrety Sierpniowe, zeznań świadków żydowskich i polskich zebranych w latach powojennych, Żydowskich Ksiąg Pamięci spisanych przez ocalałych z Zagłady, dokumentacji postępowań Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce i rozmów przeprowadzonych podczas własnych badań autor buduje prawdziwy obraz wydarzeń, o których nie możemy zapomnieć."

  Wiecej:
  Natalia Aleksiun - Zmarnowana szansa. O "Miastach śmierci" Mirosława Tryczyka. Kultura liberalna nr. 367 3/2016 19 I 2016

 • Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć, Znak literanova 2020, ISBN: 978-83-240-4876-2, EAN: 9788324048762.
  Z recenzji: "Dziadkowie brali udział w zbrodniach. Rodzice milczeli. Wnuki muszą o tym opowiedzieć, by ich dzieci tego nie powtórzyły. Mirosław Tryczyk odkrył, że jego dziadek, ten sam, któremu uwielbiał siadać na kolanach, uwikłany był w zbrodnie na niewinnych osobach. Jak się uporać z taką prawdą? Drzazga. Kłamstwa silniejsze niż śmierć to podróż wgłąb Polski - śladem osób sobie podobnych. Które odkryły grzechy przodków i szukają języka, by o nich opowiedzieć. Trudno przyznać się do tego, że nie radzimy sobie z prawdą o naszej historii, o naszych najbliższych. Jak kochać tych, którzy zabijali?"
  "Książka Drzazga to opowieść o ludziach, którzy mają odwagę pamiętać i nie chcą już milczeć. Bo wyparte poczucie winy jest jak drzazga, która jątrzy ranę."

  Więcej:
  W Jedwabnem zbyt szybko oceniliśmy mieszkańców. Rozmowa z Mirosławem Tryczykiem..
  "Jedną z tych twarzy był pański dziadek, Grzegorz Tryczyk, który zabijał Żydów w Wólce Dobryńskiej. Dziadek, którego bardzo kochałem, był zawsze dla mnie bardzo dobry. Tym trudniej było mi przepracować to, co się wydarzyło. Ale okazało się, że można. Że można się wyzwolić z rodzinnego antysemityzmu, być innym człowiekiem i mówić prawdę, nawet jeśli ta prawda jest bolesna. I chciałbym bardzo, żeby to samo zrobili mieszkańcy miast pogromowych. Może pomoże im w tym moja książka?"

Tulej Andrzej (ks.)

Turowicz Jerzy

 • Jerzy Turowicz telefonuje z Rzymu, Tygodnik Powszechny Nr 45 (7.11.1965), s.7.

Tsering Geshe Tashi - India

 • Coronaspection – Introspection II (2020-06-11) Interviews with Grand Mufti Mustafa Ceric - Bosnia, Geshe Tashi Tsering - India, Sadhvi Bhagawati Saraswati - India. "The second “introspection” in the Coronaspection series brings together three religious voices that we do not often find in conversation with one another. The present reflection draws out themes that emerge from this three-way juxtaposition. Our Hindu and Buddhist voices represent the same geo-political reality of COVID-19, India, through two individuals, Geshe Tashi Tsering (Buddhist) and Sadhvi Bhagawati (Hindu), who have oversight and leadership roles in large monastic communities. The Muslim voice comes from Bosnia, in the person of Grand Mufti Emeritus Mustafa Ceric. The common thread that ties these three presentations is the process of going inwards, under situation of lockdown, and recovering the core spiritual insight that drives the spiritual life and the life of the community... "

Trzeciak Stanislaw (ks.)

U

UNITED Nations

UNITED STATES HOLOCAUST MEMORIAL MUSEUM

 • The Holocaust in Ukraine: New Sources and Perspectives Conference Presentations CENTER FOR ADVANCED HOLOCAUST STUDIES - This conference highlighted the historical research on the Holocaust in Ukraine, including discussions of new sources of documentation. Topics included perpetration, collaboration, and local reaction; documentation, physical evidence, and testimony; the history, responses, and resistance of Jews and other victim groups; and aspects of historical memory and representation. The conference was jointly organized by the Mémorial de la Shoah, Paris; the Center for Advanced Holocaust Studies of the United States Holocaust Memorial Museum, Washington, DC; Yahad-In Unum: Catholics and Jews Together, Paris; and the Center for Central European History of the University of Paris IV-Sorbonne.

United States Conference of Catholic Bishops.

Urech Urs

Urs Urech (Switzerland), President of CJA Switzerland (ChristlichJüdische Arbeitsgemeinschaft in der Schweiz), teacher and community organizer.

 • 75 YEARS AFTER SEELISBERG - REFLECTION. THOUGHTS ON THE RELEVANCE OF THE SEELISBERG THESES FOR CHRISTIANJEWISH DIALOGUE TODAY IN SWITZERLAND AND ELSEWHERE. What is the starting point of the Christian-Jewish Working Group in Switzerland?

W

WALTON J. H., MATTHEWS V.H., CHAVALAS M.W. (red.)

 • KOMENTARZ HISTORYCZNO-KULTUROWY DO BIBLII HEBRAJSKIEJ, red. J. H. WALTON, V.H. MATTHEWS, M.W. CHAVALAS, Vocatio, Warszawa 2005.

Weatherford James

Weigel George

Libionka M, Weinbaum L.,

 • Bohaterowie, hochsztaplerzy, opisywacze. Wokół Żydowskiego Związku Wojskowego, Warszawa 2011.

Weinrich Michael, Prof. dr.

 • Kościół jako lud Boży po stronie Izraela
  Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999
  Warszawa, 20-09-1997

Weksler-Waszkinel Romuald Jakub

 • BŁOGOSŁAWIONY BÓG IZRAELA
  Wyd. TN KUL, Lublin 2000
 • Antysemityzm bez Żydów
  Znak 12 (643), grudzień 2008, s. 77-85.
 • Zgłębiając tajemnicę Kościoła
  Kraków 2003.
 • Trudne spotkania
  Kraków (2009).
 • Przełom w nauczaniu Kościoła o Żydach i judaizmie
 • Wiara spotyka wiarę. Relacja między wiarą i refleksją chrześcijańską i żydowską
  [w:] Czerpiąc z korzenia szlachetnej oliwki. Dzień judaizmu w Poznaniu 2004-2007
  red. J. Stranz, Poznań 2007, s. 244-253.
 • Co dalej z dialogiem chrześcijańsko-żydowskim w Polsce? "Więź" 2001 i 2019. "W dyskusji panelowej prowadzonej przez Sławomira Żurka w Warszawie wzięli udział: Helena Datner, przewodnicząca warszawskiej gminy żydowskiej w latach 1999-2000; ks. Romuald Jakub Weksler-Waszkinel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Stanisław Krajewski, współprzewodniczący Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny kwartalnika „Więź”.

We Remember: A Reflection on the Shoah, Vatican City, March 16, 1998**

COMMISSION FOR RELIGIOUS RELATIONS WITH THE JEWS Vatican City. "On numerous occasions during my Pontificate I have recalled with a sense of deep sorrow the sufferings of the Jewish people during the Second World War. The crime which has become known as the Shoah remains an indelible stain on the history of the century that is coming to a close." (Letter from the Pope)

Response to Vatican Document "We Remember: A Reflection on the Shoah" - International Jewish Committee on Interreligious Consultations. Perspectives on We Remember: A Reflection on the Shoah (1998.07). INTERPRETATION BY EDWARD IDRIS CARDINAL CASSIDY, RESPONSES BY MARTIN S. KAPLAN AND RABBI A. JAMES RUDIN. TEXTS OF THE VATICAN DOCUMENTS

Wesół Bartosz

Wettstein Howard

 • The Faith of Abraham. Edukacja Filozoficzna 68/2019. Ku czci prof. Stanisława Krajewskiego z okazji 70. urodzin.

Węcławski Tomasz

 • Zanikająca opowieść
  w: "Tygodnik Powszechny" 2008, nr 9
  idem, Spór o Jezusa. Spór o realność, "Open Theology" 2008, nr 5,

Węgrzynek Hanna

 • New Directions in the History of the Jews in the Polish Lands, Brighton MA, 2018 (with Antony Polonsky and Andrzej Żbikowski).
 • Regestr osób żydowskich spisany w miesiącu styczniu roku 1778 w Warszawie (Registry of Jewish persons registered in a census of January 1778 in Warsaw), Warsaw 2016.
 • Żydzi i Polacy w okresie walk o niepodległość 1914-1920 (Jews and Poles during the 1914-1920 struggle for independence). Materials from a conference which accompanied an exhibition entitled “Jew, Pole, legionnaire 1914-1920,” Warsaw 2015 (ed.).
 • “Die Darstellung des Holocaust in polnischen Lehrplänen und Lehrbüchern für Geschichte in der Zeit von 1943 bis 1989” (Presentation of the Holocaust in Polish history curricula and textbooks for the period of 1943 to 1989), in: Auschwitz im Kontext. Die ehemaligen Konzentrationslager im gegenwärtigen europäischen Gedächtnis (Auschwitz in context. Former concentration camps in present European memory), Bogusław Dybaś, Irmgard Nöbauer, Ljiljana Radonić, Frankfurt am Main 2017.
 • “Interceding in Rome: Deputations of the Polish Jews to the Papal Court”, w: Czasy Nowożytne/Modern Times, Volume 30, 2017.
 • “Problematyka Zagłady w polskich podręcznikach szkolnych” (The topic of the Holocaust in Polish school textbooks), in: Studia Żydowskie Almanach/Jewish Studies Almanac, Volume 6, 2016.
 • „Napływ Żydów do Warszawy i Pragi w drugiej połowie XVIII wieku” (The influx of Jews to Warsaw and Praga in the second half of the 18th century), in: Skąd się biorą warszawiacy? Migracje do Warszawy w XIV – XXI wieku (Where are the inhabitants of Warsaw from? Migrations to Warsaw from 14th to 21st century), Eds. Katarzyna Wagner, Krzysztof Zwierz, Przemysław Piechocki, Warszawa 2016.
 • “The Jews Role in the Polish Rural Economy and Its Evolution, c. 1400 – 1700,” in: Juden und ländlische Gesellschaft in Europa zwischen Mittelalter und Früeher Neuzeit – 15. – 17. Jahrhunderet Kontinuität und Kresie, Inklusion und Exclusion in einer Zeit des Übergangs (Jews and Rural Society in Europe between the Middle Ages and the Early Modern Period – The 15th to 17th Century continuity and creed, inclusion and exclusion in the times of transition), Wiesbaden, 2016.

Wierzbicka Anna

 • What Did Jesus Mean? Explaining the Sermons on the Mount and the Parables in Simple and Universal Human
  Concepts, Oxford 2001.
 • Co mówi Jezus? Objaśnianie przypowieści ewangelicznych w słowach prostych i uniwersalnych tłum. I. Duraj-Nowosielska, Warszawa 2002.
 • Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii
  "Teksty Drugie" 2004, nr 4, s. 157-176.

Wierzbicki Alfred

Wierzcholska Agnieszka

Wiese Christian

Prof. Dr. Christian Wiese, Jahrgang 1961, studierte Evangelische Theologie und Judaistik in Tübingen, Bonn, Jerusalem und Heidelberg. Nach Stationen u.a. in Erfurt, Montreal, Dublin und an der University of Sussex ist er seit 2010 Inhaber der Martin-Buber-Professur für Jüdische Religionsphilosophie am Fachbereich Evangelische Theologie an der Goethe-Universität Frankfurt und akademischer Sprecher des LOEWE-Forschungsschwerpunkts „Religiöse Positionierung: Modalitäten und Konstellationen in jüdischen, christlichen und islamischen Kontexten“. Seit 2021 leitet er zudem das Frankfurter Buber-Rosenzweig-Institut für jüdische Geistes- und Kulturgeschichte der Moderne und Gegenwart.

"Więź"

Wilkanowicz Stefan

Williams Timothy (red)

Wilmer Heiner (Bischof Dr)

Windsperger Marianne(red)

 • Mittäterschaft in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg und im Holocaust in Osteuropa Collaboration in Eastern Europe during the Second World War and the Holocaust Herausgegeben von/Edited by Peter Black/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Beiträge des VWI zur Holocaustforschung Band 7 Herausgegeben vom Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) new academic press, Wien, Hamburg 2019

Wiszniewska Irena

 • My, Żydzi z Polski Czrna Owca 2014 - zbiór wywiadów. Rozmowa z Ireną Wiszniewską o jej książce „My, Żydzi z Polski” - Jakub Berski, Chidusz. Jacy są “Żydzi z Polski”, z którymi rozmawia w swojej – wyczerpującej, niemal “encyklopedycznej” książce dziennikarka Joanna Wiszniewska? Zwyczajni, choć bardzo interesujący z nich rozmówcy. (Aleksandra Lipczak, Culure)
 • Nie ma rzeczy niemożliwych. Rozmowy z Michaelem Schudrichem, naczelnym rabinem Polski Austeria 2017 . "Michaela Schudricha, naczelnego rabina Polski, nie trzeba przedstawiać. Jest znany z racji swojej funkcji i charakteru, gdyż zawsze się uśmiecha i z każdym chętnie porozmawia. Ale co o nim wiemy oprócz tego, że jest polskim rabinem i amerykańskim Żydem? Nie przypadkiem zbiór rozmów, które przeprowadziła z nim Irena Wiszniewska, nosi tytuł Nie ma rzeczy niemożliwych. W latach siedemdziesiątych młody Michael widział ptaki wlatujące przez wybite okna do warszawskiej synagogi Nożyków. W latach dziewięćdziesiątych rabin Michael przewoził ze Stanów na pół legalnie samolotami rejsowymi skrzynie mrożonego koszernego mięsa na żydowskie obozy Laudera. Był świadkiem kluczowych wydarzeń ze współczesnej historii Polski i jest współtwórcą żydowskiego odrodzenia w kraju, gdzie Żydów miało już nie być."

Wiścicki Tomasz

Przeciszewski M., Wiścicki Tomasz

Wiśniewski Ludwik OP

Witczyk Henryk, ks.

 • Dlaczego w słowie?
  Verbum Vitae Półrocznik Biblijno-Teologiczny
  redaktor naczelny Ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin) styczeń czerwiec 2005
 • Verbum Vitae Półrocznik Biblijno-Teologiczny, redaktor naczelny Ks. Henryk Witczyk (KUL, Lublin) styczeń czerwiec 2005

Wodziński Cezary

 • Heigegger i problem zła
  Słowo/obraz terytoria, rok 2007
  ISBN: 978-83-7453-803-9
 • Logo nieśmiertelności
  Słowo/obraz terytoria, rok 2008
  ISBN: 978-83-7453-863-3
 • św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej
  (wyd. 2) Słowo/obraz terytoria, rok 2008
  ISBN: 978-83-7453-921-0
 • Kairos. Konferencja w Todtnaubergu. Celan - Heidegger
  Słowo/obraz terytoria, rok 2010
  ISBN: 978-83-7453-993-7
 • Esseje pierwsze
  Słowo/obraz terytoria, rok 2014
  ISBN: 978-83-7908-010-6
 • Odys gość. Esej o gościnności
  Słowo/obraz terytoria, rok 2015
  ISBN: 978-83-7908-030-4
 • Metafizyka i matapolityka. Czarne zeszyty Heideggera
  Słowo/obraz terytoria, rok 2016
  ISBN: 978-83-7908-054-0
 • Wiedza a zbawienie
  Słowo/obraz terytoria, rok 2017
  ISBN: 978-83-7908-085-4

Wöhle Andreas, dr.

 • Izrael, naród, kraj i państwo
  Rozwój i problemy w związku z studium nidelrlandzkim, Bazylea 06-12-1996
  Obrady Leuenberskiej Naukowej Grupy Dyskusyjnej "Kościół i Izrael" 1996 - 1999.

Wojciechowska Kalina

 • Bóg chce być zwyciężony
  Tekst wygłoszony podczas sympozjum „Wspólna Radość Tory”, organizowanego przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów, Laboratorium Więzi oraz Centrum Myśli Jana Pawła II na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie w 2008 roku. Teksty wystąpień zostały zebrane i wydane w książce „Wspólna Radość Tory”.

Wojdowski Bogdan

Wojtyła Karol (kardynał,papież)

WOKÓŁ JEDWABNEGO - DOKUMENTY

 • TOM II
  Wyd. IPN, Warszawa 2002;

Wolf Hubert (JCR)

Wouk Herman

 • To jest mój Bóg. Judaizm: wiara, prawo, etyka
  tłum. I. Lisowicz
  Alfa, Warszawa 2002

Woynarowski Jakub

 • [Katalog wystawy na 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego](storage/app/media/2020/11/ rocznica-zamkniecia-getta/20201116-gdzie-jestes-interaktywny-katalog-wystawy-preview.pdf){.target_blank}
  W publikacji czytelnicy odnajdą eseje twórców ekspozycji w tym: tekst pt. Gdzie jesteś? Pawła Śpiewaka, w którym autor stawia wiele pytań o współczesne sposoby i formy pokazywania getta, pracę Piotra Rypsona pt. Czego od nas chcą te obrazy? o zasadzie doboru dzieł na wystawę, ich twórcach i o tym, czym jest lub może być recepcja tych prac oraz rozważania Anny Duńczyk-Szulc pt. Granica patrzenia o naturze medium, jakim jest fotografia i film w kontekście zdjęć z czasów okupacji. Na katalog składa się także bogaty materiał ilustracyjny prezentujący wszystkie rysunki oraz fotografie udostępnione na wystawie, jak również wybór fragmentów relacji relacje z getta.
  Całość zaprojektował Jakub Woynarowski.

Woźniak Robert R. (ks.)

Grabski A., Wójcicki M.,

 • Żydowski Związek Wojskowy – historia przywrócona, Warszawa 2008

Wójcik-Dudek Małgorzata

 • Jak mówić i czytać o Zagładzie? Metodyczne wątpliwości polonisty. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia IV (2013)
  "Autorka artykułu „Jak mówić i czytać o Zagładzie? Metodyczne wątpliwości polonisty” rozważa możliwości mówienia o Holokauście na lekcjach języka polskiego. Wyraża obawę, że szkolne mówienie o Holokauście często sprowadza się do wyboru pewnej estetyki wzmocnionej nie do końca przemyślanymi wskazówkami metodycznymi. Autorka proponuje, aby uczenie o Holokauście na lekcjach polskiego nie było jedynie aktem przekazywania, ale przede wszystkim udostępnianiem wiedzy, i to nie spójnej wizji i gotowych odpowiedzi, ale kryzysu i milczenia. Wydaje się, że polonistyczny kod jest bezradny, uczy przecież opanowania i rozumienia tekstów kultury, stosowności i formy, a Holokaust jest historią traumy, historią braku kontroli, braku opanowania."

Wójcik Michał

 • Treblinka 43. Bunt w fabryce śmierci. "Książka Michała Wójcika to wciągająca rekonstrukcja tego mało znanego i niewiarygodnego buntu. Opowieść o niezwykłym bohaterstwie, wierze, nadziei i o tym, że nawet w największym piekle może zdarzyć się cud."
 • Zemsta. Zapomniane powstania w obozach zagłady. Wydawnictwo Poznańskie, ISBN: 9788366736849.
  "W czasie II wojny światowej funkcjonowało na ziemiach polskich kilka obozów zagłady, których jedynym celem było wymordowanie ludności żydowskiej. Do dziś pokutuje przekonanie, że Żydzi się nie bronili, „szli jak barany na rzeź”. Tymczasem żydowski opór to mało znana karta tej wojny. We wszystkich tych obozach istniała konspiracja, która doprowadziła do zbrojnych wystąpień i buntów. Dzięki heroicznej postawie więźniów, walczących z minimalną ilością broni, często na noże i gołe pięści, dwa z nich uwieńczone zostały spektakularnym sukcesem. Również za sprawą kobiet – żydowskich bohaterek."
  "Dzięki wnikliwym badaniom Michał Wójcik, autor nagradzanej i bardzo dobrze ocenianej „Treblinki’43”, przedstawia w swoim intrygującym stylu te mało znane fakty. Niemniej interesujące są wątki poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu oraz kontrowersyjna kwestia pomocy Żydom ze strony AK i struktur państwa podziemnego."

Wspólna Grupa Robocza Światowej Rady Kościołów (ŚRP) i Kościoła rzymskokatolickiego

Wspólnota Sumienia - Koalicja Wzajemnego Szacunku

Вульф Ави

Ави Вульф закончил в 2007 г. университет Бар-Илан (Израиль), получил степень бакалавра в области израилеведения (современный период). Переводчик, редактор. Живет в Израиле

Wydział Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Tybindze

 • Tübinger Fakultät gegen Begriff "Judenmission", "epd-Wochenspiegel" nr 10 z 2000 r. - Oświadczenie Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu w Tybindze w marcu 2000 r.

Wyka Kazimierz

Wylegala Anna

Polish Academy of Sciences Faculty Member

 • About “Jewish Things”: Jewish Property in Eastern Galicia During World War II. [in: Yad Vashem Studies, 2016, vol. 44-2]. "The article describes the issue of Jewish property in Eastern Galician (presently Ukraine) shtetls during the second world war. Using Jewish, Polish and Ukrainian personal documents (journals, memoirs, letters, accounts, modern interviews) I trace the fate of Jewish estates: buildings, workplaces, public property, and most importantly, personal belongings. Apart from the facts, the text focuses on the subjective feelings, emotions and judgements of the events' participants – the victims, perpetrators and witnesses. The chronological analysis accounts for subsequent stages of the fates of Jewish property, including: “neighbourly” robberies during the pogroms of summer 1941; robberies taking place during deportations and liquidations; contributions and confiscations ordained by the Germans; trade, extortion and blackmail; pillaging liquidated ghettoes; plundering sites of mass shootings; the Survivors' attempts at reclaiming their property."

Wyżkiewicz Damian (ks.)

V

Vatican News

Vatican’s Commission for Religious Relations with the Jews (CRRJ)

Vaticanum II

Vermes G.

 • Jesus and the World of Judaism, Minneapolis 1983.
 • Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka, Znak, Kraków 2003.
 • Kto był kim w czasach Jezusa?, tłum. K. Bażyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Warszawa 2006.
 • Jesus in His Jewish Context, Minneapolis 2003.
 • Scripture and Tradition in Judaism.

Vermes G. (tłum.)

 • The Complete Sea Scrolls in English, tłum. G. Vermes, London 2004.

Vetö Etienne

Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies

 • S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documentation. ISSN 2408-9192. Issue 2018/2. DOI: 10.23777/SN.0218. Board of Editors of VWI’s International Academic Advisory Board: Peter Black/Gustavo Corn/Irina Sherbakova. Editors: Éva Kovács/Béla Rásky/Marianne Windsperger. Web-Editor: Sandro Fasching. Webmaster: Bálint Kovács. Layout of PDF: Hans Ljung. S:I.M.O.N. is the semi-annual e-journal of the Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI) in English and German.

VISHNIAC ROMAN

de Vries Simon Philip Mzn. (rabin)

 • Obrzędy i symbole Żydów, WAM, 2007.

Y

Yuval Israel Jacob

Quaglia Elena

 • Au-delà de la haine de soi juive : la judéité “d’interrogation” d’Irène Némirovsky.. "Le concept de « haine de soi juive », souvent convoqué pour définir le rapport d’Irène Némirovsky à la judéité, ne suffit pas, dans son manichéisme, à rendre compte de l’appropriation complexe du discours antisémite. L’auteur porte un regard à la fois interne et externe à l’univers Juif : cette oscillation est évidente non seulement dans la perspective narrative adoptée dans ses récits, mais également dans les réflexions développées dans les brouillons et dans les textes non fictionnels. La posture essentiellement ambiguë de l’auteur ne conduirait pas à un reniement de la judéité, mais à un questionnement intime et historique sur les enjeux de l’assimilation." Elena Quaglia - PhD Università di Verona/Université Paris Ouest Ancient Fellow Fondation pour la Mémoire de la Shoah Prix 2017 Jeunes Chercheurs de la Fondation des Treilles

Z

Zadarko Krzysztof (bp)

Zając M.

Zalc Claire and Bruttmann Tal (editors)

 • MICROHISTORIES OF THE HOLOCAUST Edited by Claire Zalc and Tal Bruttmann** War and GenocideGeneral Editors: Omer Bartov, Brown University; A. Dirk Moses, European University Institute, Florence, Italy.
  In recent years there has been a growing interest in the study of war and genocide, not from a traditional military history perspective, but within the framework of social and cultural history.
  This series offers a forum for scholarly works that refl ect these new approaches.
  “The Berghahn series Studies on War and Genocide has immeasurably enriched the English-language scholarship available to scholars and students of genocide and, in particular, the Holocaust.” —Totalitarian Movements and Political Religions.
  Published in 2017 by Berghahn Books www.berghahnbooks.com © 2017 Claire Zalc and Tal Bruttmann. This book has received the support of TransferS (laboratoire d’excellence, program “Investissements d’avenir” ANR-10-IDEX-0001-02-PSL* and ANR-10-LABX-0099).

Zaremba Marcin

Zeldis Leon

Zespół wiernych prawosławnych

 • Bóg Żywy. Katechizm Kościoła Prawosławnego Opracowany przez zespół wiernych prawosławnych. Kairos, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001

Zgromadzenie Rabinów Polski

Zieliński Tadeusz

 • Ustawa 447 i polski problem. Moralny problem Polaków z mieniem pożydowskim jest wciąż aktualny.
  "Ten akt prawny nie wiąże Polski, lecz jest ona – wraz z innymi 45 państwami – stroną „Deklaracji Terezińskiej” z 2009 r., w której nasze państwo zobowiązało się dołożyć starań, by uregulować sprawę dawnego majątku, zwłaszcza nieruchomości, Żydów polskich."

ZNAK - miesięcznik

Zoll Fryderyk

Zuberbier A.

 • Teologia katolicka po holokauście "Znak" 3(490), s. 62-67

Zubrzycki Geneviève

I'm a comparative-historical and cultural sociologist who studies national identity and religion, collective memory and national mythology, and the contested place of religious symbols in the public sphere. My first book, the award-winning The Crosses of Auschwitz: Nationalism and Religion in Post-Communist Poland (University of Chicago Press, 2006) was translated into Polish in 2014 (Nomos). My second book, Beheading the Saint: Nationalism, Religion and Secularism in Quebec (University of Chicago Press, 2016) is a historical ethnography and visual sociology of the formation and transformation of national identity in Quebec. It received the American Sociological Association's Distinguished Book Award from the Political Sociology Section (2017). I pursue my analysis of religion's role in symbolic boundary-making in a third monograph, tentatively entitled Resurrecting the Jew: National Identity, Philosemitism, and the Politics of Memory in Contemporary Poland. Primarily based on participant observation and interviews, the book analyzes the current revival of Jewish communities in Poland, and non-Jewish Poles' interest in all things Jewish. I have published several articles on the topic, including "Nationalism, 'Philosemitism' and Symbolic Boundary-Making in Contemporary Poland," which appeared in Comparative Studies in Society and History (2016). That piece was awarded the Aquila Polonica Prize for Best Article from the Polish Studies Association (2017). I also extend my theoretical thinking and empirical work on the significance of visual culture and materiality in my edited volume National Matters: Materiality, Culture and Nationalism (Stanford University Press, 2017).

 • Nationalism,“Philosemitism,”andSymbolic Boundary-Making inContemporary Poland, in Comparative Studies in Society and History2016;58(1):66–98. 2016.
  From abstract: This article analyzes the growing interest in Jews and all things Jewishin contemporary Poland—from the spectacular popularity of festivals of Jewishculture to the opening of Judaica bookstores and Jewish cuisine restaurants;from the development of Jewish studies programs at various universities andthe creation of several museums to artists’and public intellectuals’engagementswith Poland’s Jewish past and Polish-Jewish relations more broadly. Drawing onethnographic fieldwork, over sixty formal interviews with Jewish and non-Jewishactivists, and informal conversations with participants in various Jewish-centeredinitiatives, I argue that this cultural phenomenon is related to the attempt by spe-cific political and social groups to build a pluralistic society in an ethnically anddenominationally homogenous nation-state. I build on the literature on national-ism and symbolic boundaries by showing that bringing back Jewish culture and“resurrecting the Jew”is a way to soften, stretch, and reshape the symbolicboundaries of the nation that the Right wants to harden and shrink using Cathol-icism as its main tool
 • Narrative Shock and (Re)Making Polish Memory in theTwenty-First Century. In Florence Vatan and Marc Silberman, eds.,Memory andPostwar Memorials: Confronting the Violence of the Past. New York: Palgrave, 95-115. 2013.
 • What Is Pluralism in a‘Monocultural’Society? Consider-ations from Post-Communist Poland. In Courtney Bender and Pamela Klassen, eds.,After Pluralism: Re-Imagining Models of Interreligious Engagement. New York: Co-lumbia University Press, 277–95. 2010.
 • The Crosses of Auschwitz: Nationalism and Religion inPost-Communist Poland. Chicago: University of Chicago Press. 2006.
 • ‘Poles-Catholics’and‘Symbolic Jews’: Jewishness asSocial Closure in Poland.Studies in Contemporary Jewry21: 65–87. 2005.
 • “We, the Polish Nation”: Ethnic and Civic Visions ofNationhood in Post-Communist Constitutional Debates.Theory and Society30, 5:629–69. 2001.

...

Żbikowski Andrzej

Żebrowski R.

ŻIH

 • [Katalog wystawy na 80. rocznicę zamknięcia getta warszawskiego](storage/app/media/2020/11/ rocznica-zamkniecia-getta/20201116-gdzie-jestes-interaktywny-katalog-wystawy-preview.pdf){.target_blank}
  W publikacji czytelnicy odnajdą eseje twórców ekspozycji w tym: tekst pt. Gdzie jesteś? Pawła Śpiewaka, w którym autor stawia wiele pytań o współczesne sposoby i formy pokazywania getta, pracę Piotra Rypsona pt. Czego od nas chcą te obrazy? o zasadzie doboru dzieł na wystawę, ich twórcach i o tym, czym jest lub może być recepcja tych prac oraz rozważania Anny Duńczyk-Szulc pt. Granica patrzenia o naturze medium, jakim jest fotografia i film w kontekście zdjęć z czasów okupacji. Na katalog składa się także bogaty materiał ilustracyjny prezentujący wszystkie rysunki oraz fotografie udostępnione na wystawie, jak również wybór fragmentów relacji relacje z getta.
  Całość zaprojektował Jakub Woynarowski.
 • Projekt „Pełna edycja Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawskiego”
 • Projekt „Encyklopedia Getta Warszawskiego”

Żukowski Tomasz

Żurek Sławomir

 • Imiona lecące ku Niebu. Rocznica w Jedwabnem wśród protestów "Więź" 12.07.20123.
 • Ludzie dialogu i ekumenizmu, 2021. Seria: Źródła i monografie 521
 • Odpamiętywanie polsko-żydowskie.
  "Tytuł monografii Odpamiętywanie polsko-żydowskie można uznać za określenie całego procesu dokonującego się od ponad trzydziestu lat (od roku 1989) w badaniach historycznych, kulturoznawczych i literaturoznawczych obejmujących wkład polskich Żydów w rozwój kultury polskiej, ich uczestnictwo w życiu społecznym oraz relacje między nimi a pozostałymi Polakami. Na książkę składają się cztery działy. Pierwszy z nich, zatytułowany Między Arią a Golusem. O literaturze polskiej, żydowskiej i polsko-żydowskiej, zawiera materiał poświęcony tytułowemu obszarowi do roku 1939. Dział drugi - Cztery strony czasu. Wędrowki pisarskie Arnolda Słuckiego - w całości mówi o niezwykłym autorze przed- i powojennym, który wprawdzie doczekał się monografii, a odczytania jego utworów pojawiły się w wielu artykułach naukowych, jednak obecne w jego spuściźnie nasycenie wysoko zmetaforyzowanym językiem pełnym symboli i zagadek metafizycznych daje możliwość wciąż nowych interpretacji. W kolejnej części, zatytułowanej Dwie ziemie i dwa nieba. Literackie obrazy polsko-izraelskie, podmiotem są polscy pisarze w Izraelu, których ze względu na genezę przybycia do niego można podzielić na trzy grupy. Pierwsza obejmuje przedwojennych emigrantów znęconych do Palestyny ideologią syjonistyczną, druga - żydowskich żołnierzy z armii Andersa (i przemieszczających się z nią cywili), decydujących się na pozostanie na tej ziemi, aby włączyć się w budowę państwa żydowskiego. Trzecia grupa jest szczególna - to ocaleńcy z Zagłady. Monografię Odpamiętywanie polsko-żydowskie zamyka dział W tekstowym świecie Zagłady. O najnowszej literaturze polskiej. Ogląd sztandarowych dla tej tematyki utworów powstałych po roku 2000 poprzedza szkic przygotowujący, kierujący uwagę na wyniki badań poświęconych sposobom nowatorskiego opisu skutków Holokaustu za pomocą starożytnych toposów judajskich. Ze Wstępu"
 • Dialog chrześcijańsko-żydowski - dialog międzyreligijny czy ekumeniczny? Seria: Źródła i monografie 505
  Teksty tworzące monografię Dialog chrześcijańsko-żydowski – dialog międzyreligijny czy ekumeniczny? [‘Christian-Jewish Dialogue – Interreligious or Ecumenical Dialogue?’], powstałą pod redakcją Sławomira Jacka Żurka, to świadectwo rzeczywistego międzyreligijnego dyskursu, ich autorami są bowiem jego współtwórcy i wiodący uczestnicy. Ta książka to […] coś więcej niż ważna naukowo, głęboko erudycyjna publikacja, która […] będzie musiała – niejako obowiązkowo – być uwzględniana w dociekaniach przez znawców problematyki i przywoływana w akademickich debatach. Nie tylko mówi ona o dialogu, ale – co szczególnie cenne – w istocie sama nim jest, owocując nowymi treściami i odważnie otwierając kolejne perspektywy. Ponadto stawia przed czytelnikiem poważne wyzwanie, jako że trudno podczas jej lektury pozostać jedynie biernym i zdystansowanym obserwatorem – uważny czytelnik nabiera przeświadczenia, że on również jest wezwany do uczestnictwa w tym dialogu, aby się do niego, choć nie należy do łatwych – włączyć. Teksty w monografii zostały tak dobrane, że niejako mistagogicznie wprowadzają w dialog chrześcijańsko-żydowski jako w realną (a nie utopijną) relację międzyludzką.
  Dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ

Życiński J (Abp prof. dr hab.)

 • Świadek nadziei, dialogu i łaski, laudacja z racji doktoratu h.c. Jego Świątobliwości Patriarchy Bartłomieja I KUL, 20 VIII 2010 w „Doktorzy Honoris Causa” Nr 3, KUL 20.08.2010.
 • Daleko od Jana Pawła, "Gazeta Wyborcza", 28-29 III 2009.